DIE KONINKRYK VAN DIE #HEMELE

DIE  KONINKRYK  VAN  DIE  #HEMELE Mat 3:1, 2 In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en _gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele  het naby gekom. Mat 4:17 Van toe af het Jesus begin om te preek_ : Bekeer julle, want die...

“Julle Vader”- -Nasies

“Julle Vader”-Nasies versus “die wêreld”… -nasies Luk 12:29 Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie; Luk 12:30 want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie...