“DIE (ON)SENSITIEWE WOORD” (- Reeks …) –

— behels Woordstudies oor alledaagse, maar onderskatte, en ook al meer wesentlik, aktuele en kontroversiële (godsdienstige) kwessies /begrippe in die wêreld …

Dit word nou al meer en meer duideliker by die dag dat “Armageddon” glad nie veel met “geestelike /oorlogvoering” te doen sal he nie — soos wat die Konstantyn-helenis- en paulustiese (hoer-)kerk dit graag propageer nie, maar n baie FISIEKE_EN #bloedige** oorlog — of synde n “gene(-tiese)” – etniese … RAS… !!! –OORLOG… ***

Want synde – wat jou (hoer)kerk jou ook weereens mee bedrieg, is waar Messiah, oor die Endtyd, in Mat 24:7 seg : – die een “nasie” sal teen die ander “nasie” opstaan , is dit (weer) ver-r-… van die Korrekte vertaling af en moet dit wees :  … die een “ethnos”[= etniesiteit /‘ras’] teen die ander “ethnos”[= etniesiteit /‘ras’]  …

En synde word hierdie (verskillende) RASSE!!!…OORLOG__
deur die Godspraak dan reeds in Gen. 3:15 geproklameer!! — in die ewigdurende tydsvorm(- ‘indefinite present continous tense’).

Die AWDAMiet /Blanke( H.119) sal dus n konstante ononderbreke aanslag van uitwissing in die gesig staar!!…
…DEUR DIE VERVLOEKTE SS~LANG- /kAINITIESE (NA)SAAD NASIES__EN PERTINENT /VERAL!! DAN DIE: – esau/edomitiese … “onkruid”( Mat 13:25) …
“jode-mitiese” …wesens /entiteite (- die #jew_world dis/order* /globa-bel-lusme =Gen 6 , 11 …)

En as jy nie kan sien dat juis DIT** oogverblind eksplisiet is wat besig is om te gebeur nie, moet jy dalk #iemand gaan…sien
vir waarneming /opneming in
inrigting vir intellektuele kognetiewe distorsie /kortsluiting /diskonneksie …of synde vir…’opsporing van…

Maar intussen terug op die plaas_verlustig die trop #skape hulself aan die hoer/kerk se dwaalwyn van — vrede vrede;  liefde liefde … verdraagsaamheid ;  inklusiwiteit;  #’gelykheid’;  multikulturalisme;  nie-raas-sig-geit;  #’broederskap’;  universalisme =holisme( Jan Smuts) =glo-babel-lusme …

Inmiddels verklaar Die Boek van Henog( e.a.) dan egter eksplisiet dat Gen. 3( :15) n Ewige Oorlog ontsluit of ontketen tussen die AWAM/iet( Blanke /H.119), of “Haar (Na)Saad”;  en/Vs. die “slang”/satan, of die “jou_ (na)saad”; of nl. die kainitiese nasies …

Liewe medeawdamiet vergewis jouself asseblief tog van wat in Gen. 3:15 –EINTLIK… gebeur het!! — wat beslis __NIE… dit is waarmee die kerk /christen-dom jou vir eeue nou al mee BEDRIEG nie!!  Die Feit asook die “bottom line” is :  As jy nie weet wat in die Begin/Gen. 3:15 EINTLIK gebeur nie, kan jy 100% vergeet om te wil weet /verstaan wat in die…Laaste Tyd (ook EINTLIK*) gebeur!!

Hoe word n spesie, soos die “dinosourusse”, uitgewis?

Natuurlik deur oorloe, natuurrampe en peste…sowel as “kosmiese rampe” –
soos wat in…die “Dae van Noag” ook gebeur het – en waaroor die Boek van Henog seg:
In daardie dae het Noag gesien dat die aarde #gekantel  het …!!

Wat dus dui op n poolwisseling( ‘pole shift’) — en wat waarskynlik verskeie misteries in die geologie, en bv. die “vars” mammoete onder die ys in Siberië moet verklaar!!

Maar dan word n spesie heL…laas ook uitgewis deur – ja:  VERBASTERING –
deur beeld-, bloed-/gene besoedeling /vermenging … deur – ja :
“verdraagsaamheid ;  inklusiwiteit;  #’gelykheid’;  multikulturalisme;  nie-raas-sig-geit;  #’broederskap’;  universalisme =holisme( Jan Smuts) =glo-babel-lusme …” __PRESIES…

–SOOS DIT WAS IN DIE DAE VAN…Noag _
_wie die enigste suiwer Awdamiet( Blanke /H.119) oor was op aarde;  of synde wat “opreg” / “perfect” was in sy (AWDAM-)genelyn – Gen 6:9 / Boek van die Opregte 5:13!!

– Gen 6:9!! – wat dus in die heel Begin al vir jou seg:
Nie alle bloed /gene /DNA is “dieselfdeNIE!!…soos die globale slangsaad_en hoer/kerk ‘(on)orde’ se doem-dogma dit propageer /breinspoel nie!!  En seg ook vir jou:  “mense”( ?) /wesens “van kleur”, kom dus ook NIE_van Adam en Eva af NIE!! -soos die globale slangsaad_en hoer/kerk ‘orde’ se doem-dogma dit propageer /breinspoel nie!! 

En derhalwe verklaar Gen. 6:12 in soveel woorde – WAT die rede vir die uitwissing van van Awdam( =Wit mens) /of van die “sondvloed” was… :
Gen. 6:12 —
Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want
alle vlees [= en bloed /gene /DNA* (NIE, alle ‘gees’ nie!]
het sy wandel[= bestaanswyse /-orde /_volgens #soort*]
op die aarde verderwe[= VERBASTER!!]

Wat een van die eerste dinge is wat jou kinderkrans juffrou jou moes leer, maar nie gedoen het nie_want sy was self n slag_offer van n wereld verstrengel in Gen. 3:15 se slangsaad_en hoer/kerk ‘orde’ se doem-dogma van…
“verdraagsaamheid ;  inklusiwiteit;  #’gelykheid’;  multikulturalisme;  nie-raas-sig-geit;  #’broederskap’;  universalisme =holisme( Jan Smuts) =glo-babel-lusme …” — en oe-hoe,
om nie te vergeet van, “DI(E)-versity” ;  “social justice …” en “mense?”-regte nie…!*

So – sedert Gen. 3:15 se vyandskap of Oorlogsproklamasie tussen:
(A)  jou_[fisieke*] nageslag”(- die konstandheidsbeginsel* geld) ;  en
(B)  “HAAR_[fisieke*] Nageslag”_ synde die AWDAM( =Blanke Ras /H.119),
is daar n ononderbroke aanslag op die bestaan van die AWDAMIET  op hierdie planeet…of jy dit nou wil weet of nie my #skapie:  Feite is FEITE.

En jy kan die RE-A-LI-TEIT –daar buite op die (bebloede*)strate…en PLASE… nie weg wens of weg redeneer nie!!  “Sorry”, man!  Veral nou ook as jy( soos ek-en geesgenote) meer as 30 jaar lank indringende naslaan gedoen het oor die werkswyses /strategie /metodes /sisteme …en bedrog /verraad van die EINSTE… ss~langsaad, of #“jew_world (dis)order”!( – die sg. ‘n.w.o’ /globalisme …)

Hierdie ss~langsaad, of #jew_world (dis)order aanslag teen die Awdam(- dus sedert Gen 3:15*) word dan op alle denkbare sowel as ondenkbare maniere gevoer_ waarvan “kouwit” en
die geneties besoedellende “jab” die jongste strategie is!

Maar die vernaamste bly dan egter die duiwelse en hoer/kerk-snot… leuen dat daar (sg.) “net een ras” is (‘humanity’) …;  dat “alle bloed rooi” is …;  dat “gees geen kleur” het nie … :  REGTIG?!? …

Is dit regtig die gevolgtrekking wat jy maak as jy REGTIG — (1)  REG in die Bybel glo;  (2)  in die( Regte*) Almagtige Skepper JHWH glo;  en (3)  as jy VELE  teks beskou en bedink soos:

Jer. 31:27
Kyk, daar kom dae, spreek JHWH, dat Ek die huis
van Israel [= 10 stamme]
en die huis van Juda[= 2 stamme]
sal BESAAI [= vervuil /besoedel /= verdorwe( bederf*) >Gen. 6:12]
met saad [= ‘zerah’ >GENE /bloed]
van mense [= adamiete /blankes]
en van diere
     [>►DIERE!!! =’negroïdes’ /afrikaäne( kanaaniete) /= wesens(- vanni veld) wat vóór Adam & Eva … ‘gepleeg ’ was~!*]

Dan. 2:43
Dat u die yster GEMENG
met kleigrond gesien het—hulle sal
deur menslike gemeenskap [= SEKS► ontug /verBAS-TEEring* =Gen. 6:12]
onder mekaar VERMENG  raak,
maar hulle sal
NIE AANMEKAAR VASKLEWE NIE,
net soos yster nie met klei meng nie.

PRESIES…!!!… DIT – wat in bg. Gen. 6:12 se, Dae van Noag gebeur het, sal /SAL…
DUS OOK /weer in die… Laaste Dae gebeur__

__PRESIES WAT VANDAG — aan die orde…van die dag is!!*

En die armsalige ou deursnee skaap-op straat het nie die vaagste “cooking clue”… wat aangaan nie, want die “jou(=slang) saad” van Gen. 3:15 het beslag geleg op die hele hoer/kerk /christen-dom en sodoende gesorg dat die skape NIE!!! DIE Waarheid…
oor hierdie kritiek deurslaggewende kwessies bekom nie!! … :

Die Openbaring van Henog  11:55 : –

En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en
met haar GEMEENSKAP  gehad …!!!

     met haar GEMEENSKAP  gehad …!!!

Bedink /ondersoek ook konsekwente / verwante Skrif i.d.v. soos :  Matt. 13:25;  23:33-35;  Joh. 8:43, 44;  Openb. 2:9;  3:9__
…en spesifiek ook bv. :

Mat 15:13
Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader
nie geplant  het nie, [= nie geskape  het nie!*]
sal ontwortel word
     (- verw. na Gen 3:15 se slangsaad-kain-edomietiese #jode/gebroedsel)

En synde weet ons “plant(e)” dien dikwels as metafoor vir, “mense” – soos:

Eze 31:8
Seders het nie naby hom gekom[= die Awdamiet /Blanke*]
in die tuin van God nie,
sipresse was nie soos sy takke nie, en platane het nie gehaal by sy takwerk nie: geen boom in die tuin van God was met hom te vergelyk in sy skoonheid nie.

Eze 31:9
Ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome
van Eden wat in die tuin van God was, hom beny het.

En terloops – bg. EzechiEL 31 is nog n klinklare bewysteks(- soos Psa 8 ens…) dat Die AWDAM( Blanke /H.119) die ELohim se mees …Eksepsionele- of die Kroonskepping /-Skepsel van die Skepping is … die Gesellekteerde /Uitverkore Voorkeur- Spesiale Gesogte Gunsteling Bevoorregte / ‘Privillaged /Superior’ …Subjekte van Sy Skepping!!!

En kan jy sien wat is alles aan die gang op die planeet om die einste Eksepsionele… AWDAMIET juis van hierdie Godgeskape Kwaliteite te stroop!?!
— en as jy nie kan sien nie, moet jy stellig
iemand gaan sien… **

So /dus – volgens bg. Henog 11:55( e.a.) was Kain(-en nageslag ..) die “plant”_wat_NIE… deur JHWH “geplant” _geskep
of synde “voortgebring” was NIE( /Mat 15:13), maar was dit “slang”/-satan wat kain voortgebring het…via Eva!!
     (- dus soortgelyk aan die gevalle engele /Gen 6 -wat kinders by die dogters van die awdam verwek het!*_)

Die feit asook die “bottom line” sowel as die tra.ge.die is dat die Awdam die #sonde die oordeel en straf oor hulself gebring het…deur die verbode “boom se vrug” te “eet” –of synde :  Met n verbode #wese(ns) “gemeenskap” /SEKS te gepleeg het…( Henog 11:55)

En gevolglik NOG  een van die verskeie kritieke brandpunt-kwessies wat die ganse leraarsprofessie /of “kerk” van die eeue nog nooit die armsalige skape/dom op attend gemaak het nie is dat — daar DUS ANDER “mens” wesens =“bome” –
“van Eden [] in die tuin van God was”( Eze 31) vir wie die ELohim JHWH NERERNS OOIT… beveel het om ook hul bloed-
/ras- /gene of “boom /vrug”-suiwerheid te bewaar –soos met die AWDAM NIE…* * *

HOEKOM NIE … !?!

Want ander “mens”-wesens is dus /natuurlik NIE…
na die #EKSEPSIONELE  “beeld /gelykenis” van die ELohim JHWH geskape _NIE!!
Baie eenvoudig — geen “rocket science” word benodig nie … *

En gevolglik NOG  een van die verskeie kritieke brandpunt-kwessies wat die ganse leraarsprofessie /(hoer)kerk van die eeue nog nooit die armsalige skape/dom op attend gemaak het nie is dat – “Die Mens” >Die AWDAM( Blanke /H.119) — se #Sonde vervallendheid oordeel en straf dus pertinent eksplisiet primer en selfs uitsluitlik met …JA:
VLEES(- BLOED /GENE) …!!!… #BESOEDELING — verband hou ___en synde DUS NIE
met “gees-besoedeling”(- wat die HOER…kerk /en Paulus so verabsoluteer!) — NIE***

     (Ras-Suiwerheid & “geregtig/heid” …)

En synde helaas en uiteindelik DAAROM…!!!
… is die Apartheid(- heilige / ‘kodesh’) Skrif dan ook NET VIR DIE AWDAM… geskryf — baie baie definitief onteenseglik en ongegwyfeld:
Vir NET Die Awdam geskryf!!

En synde helaas en uiteindelik DAAROM…!!!
… benodig net die Awdam n Verlosser /Heiland /Redder /Saligmaker – synde omdat … hul wesenlik Goddelike genetika aangetas is(- bg. Boek van die Opregte  5:13) …via Gawwah( /of Eva) se #ontug met “slang”-satan!  En omdat hierdie gene-aantasing weer die “beeld /gelykenis”- of die “gees”-konneksie met die ELohim JHWH …aantas /bederf… !*

En hierdie Redder /Heiland;  naamlik die “Seun van die Awadawmiet”( Blanke /H119), moes – volgens die “Lossings-Reg” – DUS  ‘n “AWDAWM-iet” /of BLANKE!!!-BLOED-verwant of/en ‘n replika van die BLANKE — se Beeld en Gelykenis wees : =

Heb. 2:14
Aangesien die kinders [= JISRAEL-/BLANKE- /WiT!! Weste /Jak 1:1]
dan vlees en bloed deelagtig is,

het Hy dit OOK OP DIESELFDE!!!* MANIER [= AWDAMIES /BLANK~!►]
deelagtig geword …

Boek van die Opregte  5:13
Noag was ʼn opregte man, hy was RASSUIWER  in sy GENElyn en JaHWeH het hom uitverkies

om saad [‘zehrah’ /sperma /gene /’vrug’]
van SY
[~!*]  saad
op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde]
te verwek.

En / WANT :  Die Adamiet /Blanke(H119) se “saad” of bloed/gene /DNA –verSKIL!!! … drasties van ander rasse s’n – veral ook as jy jou “bybel” of die Apartheid( ‘kodesh’-)Skrif sonder die kerk-besoedeling, en met normaalgeskape logika bekyk!—byvoorbeeld …:

Gen. 24:3, 4:
… dat ek jou kan laat sweer by JaH,
die God van die hemel en die God van die aarde,
dat jy vir my seun [Isak] GEEN VROU  sal neem
uit die dogters van die KANAÄNIETE[= kain-nageslag*]
onder wie ek woon nie;

maar dat jy na my land en MY FAMILIE[= Isak se broer*]
sal gaan om vir my seun Isak ‘n vrou[= niggie] te neem.

En /nou – byvoorbeeld ook :  WAT … sê die Woord van ELohim Almagtig elders in die Skrif van die “kain-kanaäniete” – kom ons kyk gou na enkele Godspraak oor dié “wesens” … :

Gen. 9:25
VERVLOEK!!!*  is Kanaän! [= !!!*** … *** …]
‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

Sagaria 14:21 [- NB.: 1933~!*]
… en in dié dag sal daar GEEN KANAÄNIET
in die Huis [= van Jakob /‘Volk’]
van JaHWeH  van die leërskare meer wees nie.
     [ – 1983 :  ‘… geen handelaar(!?*) … meer wees nie’~???***]

Matt. 15:26 :
Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood
van DIE KINDERS[~!***] te neem
en dit vir die ‘HONDE’[~!!! >kanaäniete►]
te gooi nie.

Openb. 22:15
Maar BUITE IS DIE HONDE[= ‘kanaäniete’ >Sag 14:21; Mat 15:26!*]
en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen.

Nehemia 13:3
En toe hulle die Wet hoor,
het hulle al die mense[?*]
van GEMENGDE  BLOED[~!!!►]
uit Israel AFGESONDER
     [ = geseparateer /ge-APART!-ifiseer >geSEG-RAGEER …~!*
       == GE-VERWOERD-ialiseer …]

So hoe kan wie-ookal op Gods…aarde seg , “daars net een ras /spesie – alle bloed is rooi …” –as die Godspraak dan in bg. NechemiJaH 13:3 seg ::
DAAR IS #GEMENGDE !!!… –BLOED… in JisraEL gewees …
>en wat GESEPARATEER MOES WORD !!! ***

Terloops / NB!!! = bedink (weer) bg. :

Nehemia 13:3
EN TOE HULLE DIE WET HOOR,
het hulle al die mense
van gemengde  bloed[~!!!►]
uit israel afgesonder.

BAIE NB. /NB /NB = hiervolgens blyk dit duidelik dat “Die Wet” /”Tien Gebooie”–

 • – in Nehemia (& Esra) se tyd nog ‘n Gebod gehad het wat nié-blanke /niÉ-IsraEL-WESENS  pertinent –

UIT … Die Volk verban het –
ampers soos wat Hitler ook Die Volk van die VERVLOEKTE
ADDER-“jodomiete” wou suiwer~!!!*

>►WAT!!! … HET (DUS) VAN HIERDIE “APARTHEIDS”-GEBOD
WAT ONDER DIE “TIEN GEBOOIE” WAS, GEWORD …~!!!►
— wat dan nog in Esra en Nehemia se tyd van krag was …~!!!*/?*

Die voorgaande spel dit duidelik uit dat die (hoer-)kerk /se dwaalwyn dus baie te doen het met die horribaal haaglike toestand waarin die …Menigte van Gen. 17:5-Nasies /WiT Weste hulself vandag bevind!!  Nie waar nie!?!

G’n wonder die Meester Mashiach beveel Die Volk/12 Stamme/WiT Weste in Opb. 18:4 dan ook om …die heLL  PAD te gee uit die hoer…

En beskou die meegaande veral ook uit die hoek van ‘n Skrif soos –
Openb. 14:4
Dit is hulle wat hulself MET VROUE [= hoer/kerk( ‘christen/dom’) ]
NIE BESOEDEL HET NIE,
     [= n DOEM-godsdiens!* / ‘replacement theology’ >die bont, HOERR-‘bruids-kerk(ers)’~!!! =

     = wat Eva /en Bileam se sonde >verBAS-TEEring nou so propageer
     asof die heLL  op hulle is …!*?*]

want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan;
dit is hulle wat gekoop is uit die mense[= Adamiete /Blankes >H119]
as eerstelinge vir JHWH  en die Lam.

— en sodoende dan (apokrief) :
Sirag 9:
3 Moenie ‘n verbasterde vrou [= die hoer-bruids/kerk]
nader dat jy nie in haar strikke val nie.

Met een wat vermeng [= die hoer-bruids/kerk]
moet jy nie verkeer dat jy nie in haar nette gevang word nie.
     [= ‘vreemde vlees’-vroue >Gen. 6:12 ;  Deut. 17:14+;  23:2 ;  2Kron. 34:14, 19;  Esra 10 ;  Jud 1:7]

Sirag 9:
6 Moenie jouself aan een wat vermeng gee dat sy jou Erfenis [kinders uit vermenging] nie wegneem nie …

Sirag 9:
8 Verberg die oog vir ‘n mooi vrou [= die HOER-bruids/kerk!*]
en betrag nie die skoonheid
WAT NIE VIR JOU IS NIE. [=’wesens v.d. veld’!!!*]

Deur die bevalligheid van ‘n vrou [= die HOER/kerk!*]
is baie verwoes, en so verteer sy haar bemindes met vuur.
     [= en DAAROM := ‘gaan uit haar uit My Fisieke VOLK >JisraEL-WESTE~!*]

Sirag 24:
1 DIE Wysheid [‘Moeder /Trooster’ v. Israel]
prys Haarself en te midde van Haar volk [= JisraEL/ -Weste]
word Sy geëer.

Sirag 24:
7 IN AL HIERDIE DINGE HET EK ‘N RUSPLEK GESOEK [EN GESÊ:]
IN WIE SE ERFENIS SAL EK WOON? [BOEKROL VAN HENOG 42; 48:1]

Sirag 24:
8 TOE HET HY, DIE FORMEERDER VAN DIE HEELAL, MY BEVEEL,
EN MY FORMEERDER HET MY WOONPLEK VASGESTEL;
EN HY HET GESÊ:

ONDER JAKOB
    
[- 12 Aartsvaders /12 JisraEL-Stamme >vandag :  WiT ‘christen’(?) Weste!* = Genesis 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14]

MOET JY WOON

EN IN JISRAEL [= WiT ‘christen’-Weste~!]
MOET JY [JOU] ERFDEEL BESIT.
[= ook Boekrol van Henog 39:5; Profesie van Barug 3:38]

Sirag 24:
10 In die Tabernakel van Apartheid het Ek voor HOM gedien
en so was Ek in Sion gevestig.
[Exodus 25:8 ; 25:22; Exodus 40:34; Deuternómium 30:12; Wysheid van Sirah 19:20; JeshaJaH 63:11]

Nêrens – in geen Hebreeuse, Semitiese, Christelike, geskrif /dokument /materiaal … word enige ander nasie /ras/-wesens OOIT!!  as “erfgenaam” van JHWH die ELohim (van JisraEL) genoem-NIÉ!!!*

En inmiddels bevestig die kanon  self vir ons in verskeie teks wat Gawwah _se Moedersonde dan eintlik was — wat/weereens _NIKS… met n LETTERLIKE “boom /vrug” te doen gehad het NIE__soos die besoedelde bont hoer/kerk /chirsten-dom die skape wil wys maak en bedrieg nie…>

Spreuke 30:20
So is die weg van ‘n vrou [= Gawwah]
WAT OWERSPEL!!!*  BEDRYF …~!*

sy eet[= Eva! – ‘eet’ =metafoor vir #SEKS* /ontug /owerspel /verbastering]
en vee haar mond af en sê:
Ek het geen sonde gedoen nie__

Geen Adamiet (Blanke /H119) kan ‘n letterlike vrug “BEGEER” /en “eet” – en sodoende “sondig” nie!* = bog, twak en onsin!!!

Die sogenaamde “EET” … van ‘n sg. verbode “boom /vrug” – is DUS!  metafories of beeldspraak vir ‘n bepaalde REËLE /paralelle gebeurtenis /scenario …!*

En onthou dat bg. Spr. 30:20 leer dat “eet”, ook gelyk is aan “owerspel /seks”, of/en dus, “EGBREEK”~!*

En ‘n Adamiet (Blanke >h119) kan egter dan nét
“egbreuk pleeg” >►
=DEUR MET ‘N “DERDE PARTY” >JA!!!=
SEKS!-UEEL TE VERKEER …~!!!*** … *** …

SÓÓ – as Gawwah se “sondeval” (weliswaar) seks of “egbreek” /EN “ontug” behels het – :

WIE SOU DIE “DERDE PARTY” (- BUITEN NOU ADAM… & EVA SELF) IN DIÉ DAAD DAN GEWEES HET~!!!►

— WEER …

DIE OPENBARING VAN HENOG  11:55
En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan
en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het,
daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg
en met haar
GEMEENSKAP  gehad …!!!

DIE AWDAWM(= BLANKE >H119) EVA SE EINTLIKE!* SONDE WAS DUS!*–
EGBREEK OF/EN “ONTUG”~!* OF/EN VERBAS-TEERING~!!!►

èDIE “INNEEM” VAN VERBODE “VRUG /SAAD” OF =”ZERAH”<>”SPERMA” …>

DIE “INNEEM” VAN VERBODE VREEMDE BLOED /SPERMA = GENE /DNA >
Gen. 6:2, 4;  24:3, 4;  Esra 10 ;  Neh. 13:3;  2Pet. 2:15;  Judas 1:11;  Openb. 2:14;  21:27;  22:15 …

D.W.S. :  Die hele AWDAWM /-Blanke Ras (H119)
van Gen. 6, 7 – het ‘n “wandel-ing /WEG” gevolg van GENE-
/bloed-BESOEDELING /verbas-TEEring– >

— DUS ‘N WEG VAN DEMO(NE)!!!-KRASIE /’HOL-lus-me’ … MULTi-kluturalisme … “niÉ-rassigheid” … verdraagsaamheid versoening vredeliewendheid verteenwoordigende samelewings inklusiwiteit social justice …~!!!►

DUS : – PRESIES DIESELFDE!!! OORTREDING
WAT EVA!!!* BEGAAN HET …~!!!►
toe sy – ‘n verbode “vrug (saad /gene) IN-geneem” het … –

– en sy sodoende ‘n “verbode vrug ” >

>BASter-Kain voortgebring het;

of “onkruid” (Gen. 3:18;  Mt. 13:24);
of “adder-ras” (Mt. 13:25…33;  Jh. 8:44)~!* –

SÓÓ — verbas-TEring /ontug >die Wet op__
Gemengde Huwelike …>VERWOERD-ianisme…
was dié rede vir die “Sondeval”, en vir die “Noag”-apokalips (Gen. 6:12…) – en
vir vele verwante KATAKLISMES >Numeri 25 … –ens.—

— en VERBAS-TEEring van die Adamiet/Blanke (H119)
sal DIE REDE WEES

— VIR DIE KOMENDE AARD-EINDE KATAKLISME …~!*

 • = sóós … dit was in die dae van Noag, (= verbasTEring >Gen. 6:12 ;  DaniEL  2:43 …)

sóó- sal dit ook wees met die koms

van die Seun van die Awdamiet(= Blanke /H119)

Iemand of/en “iets”… mislei en/of bedrieg die mensdom /Adamiet(= Blanke >H119) dus op groot skaal met “Eva se gehapte seks-appeltjie”…-“mite” –

 • want dit word as ‘n “ligsinnige seksgrappie” voorgehou – terwyl dit ten diepste dan éintlik ‘n VERDOEMENDE  bepaalde waarheid behels =
  = DAT  Gawwah wel SEKS-ueel verkeer het!! –
 • MAAR :  die éintlike VERDOEMENIS  en sonde kom daarby in ==

== dat sy SEKS  met ‘n VERBODE!!* “VLEES”/-derde party /-‘WESEN’!!!* gehad het /= “ONTUG” /verBAS-TEEring!!!*  gepleeg het –

 • = of naamlik dan – dat sy die Goddelike Skeppingswet van “Soort Volgens (ÉIE) SOORT/-Suiwerheid” verbreek het –
 • = EN SY DUS DIE AARDVERWOESTENDE SONDE
  VAN OOK DIE NOAG-ERA GEPLEEG HET : =
  =VERBAS-TEERING…~!►
       — Gen. 6:2, 4;  Deut. 17:15;  23:2, 6 Esra 9:2, 12, 14;  10 ;  Neh. 13:3;  Dan. 12:43;  2Pet. 2:15;  Judas 1:11;  Openb. 2:14;  21:27;  22:15 …

Beskou ook i.d.v. die volgende verwante kritieke kwessies …:

(A)  WIE SÊ ADAM EN EVA WAS ‘BLANKES’??*/!*

(B)  “DAAR IS GEEN VERSKIL( TUSSEN RASSE) NIE”, SÊ =
DIE VADER VAN DIE LEUEN

Nou die #kerk ontsien die einste Paulus se woorde as hy sê:  die ‘geheime krag’ van die ‘Torah-lose’ is al aan die werk onder die Volk – 2Thes. 2:7 (1983)

En wie/wat is dié “geheime krag”??

Dis natuurlik dié subjek/te (entiteite) wat die Meester en dissipels geïdentifiseer het as “adder-ras /-geslag” en “duiwelskinders” … en “sinagoge van die satan” (Opnb. 2:9;  3:9).  Wie aanbid in “sinagoges”!?* = die “j-ode” / “adderras” …!!!

Dit is dan dié vervloekte “geheime krag-jode”;  of Gen. 3:15 se, “jou saad” – met hul “geldmagte /-monsters”, wat uiteindelik die dryfkrag is agter AL!!  die korrupte vertalings van die Skrifte en van die verydeling van die Almagtige Skepper se #Apartheids( ‘heilige’) Naam … die ver-“ontwoording” of/en die verwatering van die Woord en “Letter” (swart op wit) …

Wat is ‘n groter bedreiging vir die “geheime krag / adder-jode” en hul = veelbesproke “nuwe wêreldorde” >Neo-Babilon …:

 • die “letter(like)” /Woord(- vir Woord) /Skrif /Godspraak (swart op wit);  of
 • die (ver)gees…-telikheid daarvan – wat eintlik meestal emosionele manipulasie en massa hipnose /suggestie /-histerie is …?? =
 • = kyk net watter een van die bg. twee gegewes word ten hemele verhef en gestook laat dit bars … deur die OU!* Testament-LOOse (hoer-)kerk-system /-wêreld … – waaruit die Volk egter moet padgee >Openb. 18:4 (- maar hoor is min!).

En kyk watter een (bg. ‘i / ii’) word vermy en gedemoniseer en gekriminaliseer soos die heLL-vanself …!! –

(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/

##

Modernized Christianity is a distortion of the Divine Plan for the Ages
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/27/modernized-christianity-is-a-distortion-of-the-divine-plan-for-the-ages/

The Secret Religion that Rules the World – This is Long but Very Insight…
https://youtu.be/FD_fzm7-geg

“Christianity” : The Controversial #P…Factor
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/11/08/christianity-the-controversial-p-factor/

As it is written……………….
Jacob I LOVED – Esau I HATED
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/05/24/jacob-i-loved-esau-i-hated/

“All the world’s a stage”
TREASON – N.W.O…
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/09/05/all-the-worlds-a-stage/
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/15/all-the-worlds-a-stage-ii/