Ras-Suiwerheid & “geregtig/heid” …

As dit kom by die besoedeling /korruptering van die AWDAWM /-JisraEL /’WiT Westerse subjek(te) se “saad” / GENE

  • sal daar gekyk moet word na die term /begrip = “GEREGTIG/heid
    (- en ‘regverdig/heid’)~!!!►

Die Vrygeraaktes weet seker almal nou dat – betreffende die vertalings van die Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif – dit gruwelik aangetas /gesaboteer en gekorrupteer is deur die hoer/kerk.  Inderdaad is die 2e vers reeds wanvertaal!! – en so ook met Gen. 2:9-en talle ander : … die boom van die kennis van goed en kwaad – NEE: … die boom van die kennis van SUIWER en ONSUIWER( /besoedeling).

Ons weet nou almal(?*) wat het in Genensis 6(:12) gebeur – nl. dat alle “VLEES” = (fisieke) BLOED / GENE  / DNA … ~!!!►
… NIÉ “gees” nié~!* (- Paulus-ste) –
– sy wandel op aarde verderwe (= besoedel / verbas-TEER) het~!!!***

         … – behalwe dan die Noag-familie – húlle was dus niÉ  (FISIEK) verderwe /besoedel /verbaster nié – en het hulle dus ‘n ander lewenswyse /geloof /‘kerk’-system aangehang en verkondig(- soos die >IsraEL-WAARheid vandag!*) … as die hele res van die (bree pad-)wêreld … –‘wat dink dit … is op die ‘regte /smal’ pad’ …den DiNK* _dit bewys “got” ‘n guns*!/?

Nou in die lig van hierdie FISIEKE!!! VERBAS-TEERING -::  waarom (-dink Paulus/te) sal die apostel dan die volgende kwytraak!!!*?* … : –

(letterlike /juiste vertaling:)
2Pet. 2 : …
5 en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar
Noag, die prediker van Geregtigheid[= regverdigheid],
met sewe ander bewaar het toe Hy die vloed oor die wêreld
van die verbasterdes  gebring het;

DUS – BAIE ABSOLUUT SON…-HELDER KINDERLIK DUIDELIK … : –

  • – “GEREGTIGHEID”(- en “regverdig”) – is DUS!!! GELYKAAN =
    FISIEKE
    !!! (SUIWER AWDAWM) RAS-GENE SUIWER!!!-HEID~!!!►

En is dit sódoende – met betrekking tot besoedelde  Awdawm-JisraEL-gene … alias : =
ON!!!…-GEREGTIGHEID” …~!!! – dat die volgende Skrif beskou moet worde … : –

JeshaJaH 53 :
5 Maar Hy is ter wille van Ons oortredinge deurboor, ter wille van die skuld
van Ons ongeregtigheid  [= fisieke gene-onsuiwerheid /besoedeling]
is Hy verbrysel; die straf wat vir Ons die Vrede  aanbring,
was op Hom, en deur Sy wonde het daar vir Ons genesing gekom.
11 Weens die moeitevolle lyde van Sy siel sal Hy hom sien [en] versadig word; deur Sy Kennis
sal My Kneg, die Regverdige [= Ware (Suiwer) Awdawmiet /= Ware WYNSTOK],
baie regverdig  maak;
en Hy sal hulle skuld
vir ongeregtigheid  dra[= vir GENE!!!-BESOEDELING  /aantasting~!!!***]

… wat vir Ons die Vrede  aanbring … –
       — sê vir my ::  WAT  behels – “Die VREDE” wat vir Die VOLK aangebring”  is in Numeri 25 (:12) … deur Pinehas …~!!!*/?* ( -jy… antwoord …)

Esra 9:1, 2 : :
Die volk van JisraEl  en die priesters en die Leviete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande, wat hulle gruwels betref nie …

             Want  hulle het van húlle dogters vir hulleself en vir hul seuns geneem, sodat die [A|Parte  Ras]
hom met die volke van die lande vermeng het[ =FISIEK VERBAS-ter!*] ;
en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad

SODAT /GEVOLGLIK – DAAROM …: –
Esra 9:6 ::
My Elohim, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot U, my Elohim, op te hef, want
ons ongeregtighede  [= FISIEKE!!! VERbas-TEring!*]
het oor ons hoof gegroei,

en ons skuld  [= FISIEKE!!! VERbas-TEring!* = ]
is hemelhoog
(= ook Sag 3:1-4 )

“(On)geregtig/heid” – het DUS!!!  dikwels … met FISIEKE!!!*  gene-onsuiwerheid  van Die (Fisieke) Awdam /VOLK  te doen – en nié so seer altyd met “geestelike (on)geretigheid” /-“besoedeling’ /afgode /dwaling / “sonde” NIÉ!!! (-Paulus/te …!*).

Wees Veilig
SHAWLAM

(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/