DIE OOREENKOMS  MET  DIE DAE  VAN  NOAG
(- wat deur die kerk vermy word soos die hel)

Baie van die sosiaal maatskaplike en ander aspekte vandag, stem ooreen met hoe dit was in “Die Dae van Noag” … en die Gesalfde Messias sê dan ook : –

Luk 17:26
En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die [Awdam] …

Gaan slaan gerus na hóé die “dae van Noag” was – insluitend die geweld, morele verval én die VERBASTERING_wat die kerk /christen-dom vermy ignorer en systap soos die heLL =?!? (Gen. 6:12***).

Inmiddels bied buite-Skriftelike bronne ook verdere betroubare insig op bepaalde verwante toestande in die tyd van Noag …

Die apokriewe boek van Henog, wat Messiah, apostels en vroee gelowiges as Kanon geag het, en wat deur die eeue steeds in die amptelike Roomse Kanon (Vulgaat) is, verhaal die volgende wat o.m. ook “in die dae van Noag” gebeur het :

HENOG
65 IN daardie dae het Noag gesien
dat die Aarde GEKANTEL  het,
en dat haar vernietiging op hande was.
          2 En hy het daar opgestaan en
na die eindes van die Aarde gegaan,[- S.-Afrika /Antarktika?*]
en hardop na sy grootvader, Henog, geroep: en drie maal het Noag met ‘n verbitterde stem gesê: Hoor my! Hoor my! Hoor my!
          3 Ek het aan hom gesê: Vertel my wat is aan die gang op die Aarde
dat die Aarde so geteister
en GESKUD  word,[= Jes. 24:20-22]
voordat ek dalk ook deur
die rampe daarmee saam sal vergaan.

… = ONSE OU~!* AARDE … BAIE!!! OUER AS 6,000 JAARTJIES, HET (-in Gen. 6, 7) DUS – ‘N “POOL-WISSELING” ONDERGAAN … –

  • WAT ONDER MEER MEEGEBRING HET DAT “ATLANTIS” NOU ONDER DIE YS VAN ANTARKTIKA LÊ … EN DIE MAMMOETE ONDER DIE YS IN NOORD-SIBERIË LÊ …

NB. :  As die leser uit die vuis moet sê – :  wat leer “die HOER(kerk)” betreffende die “Noag-vloed”???

Die “kerk” leer [nee – LIEG] hieroor dat dit … “40 dae en 40 nagte … (nét) gereën” het …???*

Maar kyk wat sê die Skrif het ÉINTLIK  óók gebeur – afgesien van die “reën”-aspek … : –

Gen 7:11
In the six8337 hundredth3967 year8141 of Noah’s5146 life,2416 in the second8145 month,2320 the seventeenth7651, 6240 day3117 of the month,2320 the same2320 day3117 were all3605 the fountains4599 of
the great7227  deep8415  broken up,1234
and the windows699 of heaven8064 were opened.6605

H8415
tehôm  tehôm /  teh-home’, teh-home’
(Usually feminine) from H1949; an abyss (as a surging mass of water), especially
the deep (the MAIN SEA  or the subterranean water supply): –
deep (place), depth.

H1234
bâqa‛ /  baw-kah’
A primitive root; to cleave; generally to rend, break, RIP  or open: –
make a breach, BREAK OPEN (into, OUT, in pieces, through, UP),
be ready to BURST, cleave (asunder), cut out, divide, hatch, rend (asunder), RIP UP, TEAR, win.
(( = check out the movie “2012” …again… *))

Die Skrif leer dus éintlik ook dat die SEE MASSAS – OP “GESPRING” … het of op-VERREIS  het … –
— “oorstromings” en “vloed(e)” is nie dieselfde as : – ’n “TSUNAMi” NIE >
Noag se geslag het ’n #TSUNAMi  beleef!!
— oorstromings en vloed(e) eis individue en gesinne ;  n (aard-)tsunami soos met Noag, wis beskawings uit …*

  • – EN SODOENDE DAN … : –

MATT. 24 :
38 Want net soos hulle was in die dae voor die vloed [= ‘TSUNAMi’!!! ]
          toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het,
          tot op DIE DAG  dat Noag in die Ark gegaan het,
          39 en dit nie verstaan het voordat DIE VLOED  [= TSUNAMI!*] gekom
          en almal WEGGEVOER  het nie,
          so sal ook die koms van die Seun van die Adam wees.

Let op NB. – dat hier dus afgelei kan word dat Die DAG  toe Noag in die Ark ingegaan het –DIESELFDE  dag nog het die VLOED (- nié die ‘reën’ nié!*) gekom, en die … VERBASTERDE- /ONSUIWER /-en VALS /“onkruid”!!!  awdawmiete (blankedom) WEGGEVOER … –

  • – DIT … wil DUS  sê – iets soortgelyk aan wat op 26 Des. 2004 in Sumatra en verwante kusgebiede gebeur het toe duisende mense in ‘n “TSUNAMI” meegesleur /of WEG-GE-VOER  was …~!!!*

SOOO – WAAROM ONDERGRAAF EN VERMY DIE (HOER)KERK HIERDIE “TSUNAMI”-ELEMENT / ASPEK VAN DIE “DAE VAN NOAG” … SOOS DIE HELL~!!!*?*
__soos wat hulle die VERBASTERING van Gen. 6:12 vermy…soos pes / #Covid19*

Die crux  is dan egter – die HOER!!!( kerk/geit) fokus verabsoluterend op NÉT = die sg. “reën”-aspek.

Ek dink dit sou 40 JAAR!* moes reën om só ‘n “vloed” te veroosaak …

Net soos wat daar ook TWEE  aspekte in Gen. 3:15 tersprake is_wat deur die #hoer vermy word :
(Y)  “jou nageslag” – kainitiese “slang”-GENE LYN (= ‘onkruid’ >Mtt. 13:24) ;  en
(Z)  “HAAR Nageslag” –

  • – en dat die HOER!!!( /kerkgeit) weereens verabsoluterend op NÉT die “(Z)”-aspek fokus~!*???*
  • – en die “jou nageslag” – kainitiese “SLANG”-GENE LYN … -aspek ondergraaf en vermy soos die heL~!*

Dit gaan dus oor ‘n flagrante MIS-leiding skeefgetrekte skeef-VERKRAGTE  bedrog-en VERRAAD -“dogma” … “blye dood-boodskap( ??*)” …-se-dinges – wat REGSTREEKS besig is om tot die vernietiging van die AWDAWM Ras te LY

En /want die uiteindelike rede vir die HOER(kerk/geit) se GELIEG!!!  en bedrog oor hierdie( e.a.) gegewens, gaan ook oor dít /VERSKYNSEL  wat … hierdie AARDRAMP(e) VEROORSAAK  het!!! – en die FEIT … dat hierdie RAMP(e) wéér SAL  plaasvind!* – en dat dit weer dieselfde (tipe) toestande en DIESELFDE OORSAAK  sal behels … = “Nibiru”~!!!*

En hierdie (gelyksoortige) toestande SLUIT IN … : –

GENESIS
6 TOE die adamiete op die aangesig van die Adamah[adamiet se Aarde] begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, [Boekrol van Henog 6:1]
          2 sien die Seuns van die Elohim
dat die dogters van die adamiete[ Blanke Ras*]
suiwer was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. [Boekrol van Henog 15:3]

          4 In dié dae was die Nefilim in die Aarde, en ook daarna [sal dit so wees], toe
die Seuns van die Elohim [= gevalle engele / ‘SLANG-SAAD’ >Gen. 3:15]          by die dogters van die adamiete ingegaan en
dié vir hulle kinders [‘Nefilim’]
gebaar het. [Boekrol van Henog 7:2; 86:3]

Nou bogaande behels enkele, uit HONDERDE!* gevalle, van hoe die HOER( kerk/geit) vir 2,000 jaar nou al vir jou LIEG  en BEDRIEG …

En as die Gesalfde Meester sê, “gaan uit haar [= HOER!*] uit My [FISIEKE] Volk” – gaan dit oor BAIE!!!*** … meer as nét al die verwaterde Skrif-verdraaiings of “wit leuentjies” van die HOER(‘kerk/geit’) … –

  • – DIT GAAN OOR “JOU [SALNG~]SAAD”( Gen. 3:15) WAT DIE “HOER[KERK/GEIT]” GEINFILTREER EN GEKAAP HET … EN DIE [FISIEKE!!!_] VOLK OP DIE ‘SKIELIKE!!! VERDERF’ LAAT AFSTUUR …~!!! ►’N AWDAM-RAS UITWISSING … ***

En /want talle betrokke rekords en bronne stippel dit uit dat die BUITEN-gewone klimaatstoestande wat tans(- al meer*) ondervind word – kenmerkende eienskappe was van die toetstande wat verskeie vorige universele Aardrampe ook VOORAFGEGAAN  het …~!!!*** … *** …
     ( = bv. :  “When the Sky Fell”, Rand & Rose Flem-Ath / “Fingerprints of the Gods”, Hancock / “The Mayan Prophecies”, Gilbert & Cotterell / “Worlds in Collision”, Velikovsky / “The Mars Mystery”, Hancock …)

WEES VEILIG
Chris

SHAWLAM

(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/