DIE  KLUG  VAN  ALLE  KENNIS
http://onsensitiewewoord.co.za/category/afrikaans/die-klug-van-alle-kennis-afrikaans/

Hubble-skopiese perspektiewe opons horri-Babelse“laaste tyd”

BELEEF  die wêreld sy laaste stuiptrekkings weens ’n “nuwe (onder-)wêreld” se oorname; ’n “666-orde” – soos wat Die klug’ dit uiters ontnugterend en insigwekkend uitbeeld?  Die parallele wat dit tussen Bybelprofesieë en die rillergiteite van ons tyd skets, is ’n openbaring.

     Vergewis u self, vir eie heil – en vir dié van u geliefdes – wat lê aan die hart van ’n meningspeiling waarin Amerikaanse soldate gevra word of hulle bereid sal wees om medeburgers te skiet tydens die konfiskasie van privaat vuurwapens en dergelike grillers van ons horri-Babelse ou “laaste tyd”- wêreldjie.

          Dié rede waarom die wêreld tot sy einde sal kom, setel in die oudste duiwelsklug:  rebellie teen God, ontsluit ’n KENNIS tot self-vergoddeliking – met nasleepsels soos:

*  Wêreld-gedrogte soos die “Nuwe (onder-)Wêreldorde”; die “globaliteit”-sindroom; ’n vergod-

    delikende sintese van die mensheid; die kennis-big bang … ens.;

*  Die simboliek van die piramide, met sy top-ooghoeksteen, op die Amerikaanse dollar; die  

     verband met dieselfde simbole in die okkulte en die diaboliese agenda daaraan verbonde;

*  In 1776 het Adam Weishaupt ’n Illuminati gestig, met ’n wêrelddiktatorskap ten doel.  Dít

    realiseer deur o.m. ’n universele mensebedreiging te fabriseer – en d.m.v. die Hegelistiese trilogie.  Hieruit sal ’n universele aardse redder gebraak word – alias:  ’n horri-Babelse 666-orde! – die Openbaring 13-dierasie;

*  Wat impliseer Jesus eintlik met:  Die eindtyd sal wees soos in die dae van Noag; en is daar ’n

    verband tussen:  (a) die “gevalle hemelwesens” van Noag se tyd; en (b) “die laaste tyd” se buite-aardshede … ET’s!?;

*  ’n Alfa-knal weerkaats in omega-profesieë … wat op ’n eind-punt afstuur;

*  Die verbode hart van “apartheid”; Mandelaïsme; Tutuïsme en ander reënboë-gedrogte;

*   dergelike epiese intriges van ons histeri-tyd!

Kennis is mag.  Maar in die hande van ’n wêreld – wat in die mag van die bose – is dit algemene kennis dat dié klug ’n verdoemende rol met die voleinding gaan beklee …!  Danksy ’n dekade van navorsing, en ’n profetiese gawe, is Die klug’ só ingrypend dat die leser nadese die wêreld nóóit weer dieselfde kán sien nie!

      Die intensheid, en selfs “verregaandheid” – maar mét Woord- én dokumentge-staafde geldigheid! – van materiaal in hierdie werk, kan die tragiese ironie van “ontkenning” ontlok; soos by iemand wat met ’n ongeneeslike kwaal gediagnoseer is, of wat ’n doodstyding van ’n geliefde ontvang.  Soos die oud-Griekse filosoof, Heraklitus, dit gestel het:  omdat dit so bisar kan wees, ontglip die WAARHEID! ons soms …

RAAI  WIE’S  eINTLIK  vAN  lOOITJIE  GETIK

MET  die aanbreek van die jaar 2 000 vier die manie rondom futurisme en mistisisme hoogty.  Dis ’n psychic-konkoksie uit oorde soos die nuwe era se departement:  kosmiese bewussynsteologie, en die wetenskap se departement:  kwantummanika.  En die bindweefsel, as ’t ware, is ’n neo-evolusionistiese leuen – dat die kosmos glo na al meer komplekse en spiritistiese toestande ontwikkel.

       En raai wat:  hierdie metafisici is nié (as sulks) van lootjie getik nie.  Want hulle aura’s, astrale praktyke, kosmiese bewussyn en geestesgidse, is so reëel soos ’n elektron.  Maar, dis ook net ’n halwe waarheid – en dus ’n hele verdoemende leuen!  Dis egter die mens wat hierdie aankomende “Nuwe Wêreldorde”-diabolika ignoreer, wat gebed en/of sielkundige (skok-)behandeling benodig!

         Die Bybel verkondig 6 000 jaar gelede al hierdie spirituele gegewenheid, máár as ’n seperatistiese toestand (= APARTHEID!):  God, die Skepper met sy wette, agenda en engelemagte … téénoor – en in STRYD \ VYANDSKAP!!! met – Satan; sy wette, agenda en duiwelsmagte (Gen. 3:15; Dan. 10:13,20; Ef. 6:12; 2Kor. 10:3-6; 1Pet 5:8 ens)!

      Daar is egter ’n universele mag werksaam wat hierdie “geestelike STRYD” wil neutraliseer en transformeer tot ’n neutrale mengsel sintesiteit.  Dit gaan dus deur en deur oor ’n anti-Bybelse/anti-Christelike samesnoering van die wêreld – in ’n horri-Babelsheid … TEEN alles wat God genoem word. 

       Hierdie werk is die produk van meer as ’n dekade se vedieping in eindtydkwessies.  Dit bevat dus ’n konsentraat van beskouinge oor ’n wye spektrum van verwante navorsings wat, onafhanklik, dieselfde gewaarwordinge en toepassings bereik.  Daar word dan op dié aspekte gefokus wat ’n al meer kritieke rol in “die laaste tyd” sal beklee.

       Omdat 1Joh. 5:19 se bose, waarin die wêreld vasgevang lê, so slu/verraderlik is, spreek dit vanself dat DIE “HELE WÊRELD”, NES SY EIENAAR, dan nié is as wat hy homself wil voordoen nie.  Daarom dat menigte “opregte christen” onwetend … agter die dier van die verderf aanneuk! (2Tess. 2; 2Pet. 2 ens).  Deur Satan se universele klugspul tot op die murg en siel oop te vlek, wil hierdie werk die mens egter bemagtig om die verdoemende klug en sy wêreld-bind-DING te ontkom.

       Sedert die paradys is ’n “beter-as-God-wetige”-natuur die mens se aartsvyand.  Die mens bereik haas die wasdom van die Genesis 3:5-klug.  ’n Kennisafgod – wat “begeesterd” gaan raak (Op. 13:14,15) en sy maker, die mens, gaan verslind …!

ARMAGEDDON  –  (ONGELUKKIG)  NIÉ  DIE  HOLLYWOOD-SOORT  NIE!

DIE  fliek, “Armageddon” (1999), het my laat wonder wat die mens sal doen as daar regtig ’n aardvernietigende asteroïede op die aarde sou afpyl.  Verskeie profesieë impliseer juis só ’n laaste dae-ramp – soos die “onheilspellende” Jesaja 13:13:  die aarde sal uit sy plek geruk word …!  Só ’n ramp blyk een van die sintesefiseerders te wees, wat die wêreld in die Openbaring 13-orgie-nisme; ’n 666-geid sal “transformeer” (sien veral afdeling 5.5; vgl. ook Op. 8:8-10 i.d.v).

      ’n Privaat sterrekundige het verlede jaar in Australië toevallig ’n asteroïede van aardvernietigende omvang ontdek.  Astronome het toe bereken dié knewel sal in 2027 met ’n “haarbrete” van slegs 39 000 km verby ons skuur!  Daar is ongeveer al 300 000 van hierdie groottes geëtiketteer … wat die aarde se baan KRUIS!  Verskeie faktore kan egter die bane van hierdie vlieënde berge beïnvloed (sien The Mars Mystery).

        Die onafwendbare van dié scenario is – hoeveel ánder is daar nie … waartussen een (of meer) – wat dalk NIE VERBY … gaan skuur nie!?*

          En nou weet ek nie of ek dit aan die leser moet doen nie – maar sorg dat jy nou eers sit –  want ék (o.a.) weet inderdaad van ’n verwoesting wat op die aarde afstuur; egter in ’n ietwat diverse, en selfs skrikwekkender hoedanigheid/gedaante …!

        Danksy die nodige toerusting en toewyding, kon die bg. Australiër dié bedreiging waarneem.  So is dit ook net mense met ’n sekere toewyding en “toerusting” wat  hierdie (diverse) verwoesting sien aankom – dié toerusting van “die Gees van die waarheid” (Joh. 16:13).  ’n Verwoesting wat die Bybel ook definieer as ’n vrede wat tot ’n skielike verderf omgeskep sal word (1Tess. 5:3).

      Maar nou vir ’n ewe grootse ontnugtering (so bly maar sit):  ons handjievol toegewydes, met die nodige geestelike toerusting, wat die aankomende “(dier van die) verderf” – in al sy gedaantes/mombakkies – definieer en daarteen vermaan, word aangegluur en behandel asof ons “uit hierdie wêreld”, “van die bose” en/of sielsiek is …!

       Ek mag nie ’n eed neem nie, maar glo my dat toe ek hierdie kwessie van ’n antichristiese verwoesting onder uitvoerende regisseur, Chris Louw (alias: Boetman) van RSG se aandag bring (Mei, 2 000), hy my toesnou:  as jy niks anders het om te doen nie, gaan speel met jou albasters …!?*

        Astronome kan met fisika-insig en tegnologie dié bg. asteroïede se posisie oor 27 jaar presies bereken (vgl. die geval:  “Levey-Schoemaker 9”-stringkomete wat Jupiter in 1997 gebombardeer het – met een krater wat groter as die aarde is!).  Ons wat egter die geestelike insig/“tegnologie” het, kan ook die toestand waarop die wêreld/mensdom afstuur “vooruit bereken”!  Want, “die Gees van die waarheid” – sal ons in die hele waarheid lei en die dinge wat gáán kom aan ons openbaar (Joh. 16:13)!

          Die grootste ontnugtering van dié globale orgiteit is eintlik die besef dat die mens – én die “kerk” – hulle inderdaad nie ’n hel steur aan “die laaste dae”-werpsel en die steentydperkse swart gat waarop dit afstuur nie! – nie voordat die verderf hul eers half-letterlik plat geklap het nie (ge-kraterriseer het nie)!

          Die mens wat na bewering ’n “gesonde” verstand het, WEET 85-90% van die Bybelprofesieë IS bewaarheid, maar DOBBEL meesterlik-waansinnig en arrogant met die verskrikking dat die oorblywende 10% “dalk nié sal realiseer nie”!  Dié 10% behels Op. 13:  daar is (totalitêre, diaboliese) mag aan die gedierte oor ELKE stam, volk, taal en nasie gegee (- die sintesefikasie onder die Antichris se 666-wêreldorde!).

      Die klug, en talle verwante bronne, spel dit kristalhelder uit waarom die wêreld onbetwisbaar reeds in die aangesig van dié eindverdoemenis staan, maar “sienners” van die Here (profete), wat hieroor vermaan word – selfs TÉÉN ALLE sigbare én onsigbare tekens/bewyse in – tot kraters beslaan en gevonnis om – met hulle albasters te gaan speel!?!?!?…***  (Die mees onbenulliges het Jesus se 1e koms aangekondig!?)

DIE  TITANIC-SINDROOM

MET  ’n Kerssangbyeenkoms in Desember 1999 by die Amfiteater in Roodepoort het ’n geweldige donderstrom opgesteek.  ALLE – aanduidings was dat die wêrled binne ’n minuut of wat sou “wegspoel”.  Die dansende bliksems het veral ook ’n baie potensiële gevaar ingehou vir die mense op die wal gesit het.

         Glo my, feitlik niemand het vroegtydig onder die veilige verhoog gaan skuil nie, nie alvorens die ONAFWENDBARE noodwendig “oor hulle gekom” het nie!  Dit het wéér vir my die godsverbysterende, onverklaarbare sielsieke streep in die mens – om met  ’n potensiële verdoemenis te dobbel – gedemonstreer!

        Ons moet hierdie menslike neiging om hul – TEEN ALLE sigbare tekens en waar-skuwings in – bloot te stel, en selfs UIT TE LEWER, aan ’n baie potensiële bedreiging indringend besin!  Waansinnige ignorering van duidelike tekens van groot gevaar, lê dan ook die Titanic-katastrofe ten grondslag.  Dit is ’n “ongelooflike dobbelgeloof” in die moontlike “positiewe” van ’n bedreiging, teenoor ’n waansinnige, totale ignorering van die “moontlike negatiewe”, en vernietigende konsekwensie(s) daarvan. 

          Dié ontsettende Titanic-tragedie, wat onuitwisbaar in die geskiedenisargiewe versink is, moet egter as ’n dringende waarskuwing dien dat gesonddenkendes geensins die verskeie “ysbergspitse” in die wêreld – en hul ONAFWENDBARE vernietigende konsekwensies – moet ignoreer nie!

          Dit was aanvanklik as bisar beskou dat Hansie Cronjé by enige onreëlmatigheid in krieket betrokke kon wees.  ’n Londense koerant het die wese van dié ontnugtering raak bestempel as:  vernietigend vir die gloofwaardigheid in die mensdom!  Dié katastrofe is eweneens ’n mikrobiese afskaduwing van die invloed van Mammon en sy, aardver-nietigende (onderliggende) Op. 18:23-“ysberg”.

         Die spitse van die antichristiese, Nuwe Wêreldorde met sy diaboliese  globalisasie, doem immers hemelhoog voor ons oë op.  Net enkele van dié vernietigende “ysbergspitsies” (a.d.h.v. “Treason – The New World Order”; Gurudas; 1996):

*  At 9 a.m. some FBI agents normally brought their children to the day care centre, while conducted business in the building, but this wasn’t done the day of the [Oklahoma-]blast. When Edye Smith [who lost her two children in the blast] asked, on CNN May 23, 1995, why none from the [FBI] was in the building, a shocked announcer cut her off and the press didn’t pursue this. Ray Brown, geologist for Oklahoma Geological Survey … was not shown the complete seismograph record from the Omniplex centre just 4.3 miles from the blast because it was seized by the FBI. The government rushed to destroy the entire building as they did at Waco, before independent tests could be conducted. They wouldn’t even allow McVeigh’s lawyer to take scrapings from various areas of the building …!;

*  This bombing is not the first instance of a terrorist attack in which the U.S. govern-ment had advance warning that was kept from the public … the U.S. knew in advance of a terrorist threat to Pan Am flight 103 over Lockerbie;

*  When you study the secret government, it can be fatal. In early August, 1993 Ron Rummell had been shot in a Portland, Oregon park. The police called it a suicide and cremated the body the next day, without an autopsy or notifying relatives. Rummell’s publications release radical information on the secret government … including the death of over 30 British scientists working on top secret projects, including mind control, star wars, and planting devices in the brain without the recipient being aware of this.

*  The government has the ability to kill people by using drugs to cause cancer, heart attacks, or strokes that make it appear natural. Documents released by the FOIA show that, by 1954, the CIA had perfected the means to give people cancer;

*  David Yallop in In God’s Name presented evidence that Pope John Paul I was murdered because he wanted to return the church to its humble beginnings and break the power of the Vatican bank, which has long been allied to the mafia.  The Pope died of a heart attack but no autopsy was performed. There are many other strange events surrounding this death;

*  The Baltimore Sun recently reported that South Africa’s Truth Commission had seen evidence that in 1985 a CIA agent, Millard Shirley, came to South Africa to work for Telcom. He brought ‘highly classified Pentagon manuals on psychological warfare.’ This included a recipe for prussic acids which when inhaled caused a massive coronary leaving few traces.  (Die Wouter Basson-sage is ’n onbenullige afskraapseltjie op die “yslike spits” van dit wat aan ’n onderwêreldse diaboliese gewas lê …!).

Indien dan nie In God’s Name nie; dan in die “naam van gesond-denkendheid” of/en ’n “behoud van ’n eties-christelike beskawing”, ontwaak tog vir dié, en eindelose soortgelyke “ysberg”-rillers in die (onder-)wêreld.  ’n Gepaardgaande implikasie:  as die FBI/CIA en verwante geheimedienste die opdragte van die van die magtigste owerheid ter wêrled – botweg ignoreer, onder WATTER gesag/owehrheid tree hulle inderdaad dan op …!?*  Duidelik ’n mag/owerheid bó enige bekende wêreld– … -instansie …!*

       Die mens steur hul om die dood nie aan die die ONAFWENDBARE konsekwen-sie(s) van ’n wêreldjie – wat in die mag van die bose lê (1Joh. 5:19) – met sy terminale   stuiptrekkings nie.  Hulle is gehipnotiseer deur boetmanistiese mantranerings en die (mis-)leiers se beloftes van ’n (helle-)vaart na ’n sg. welvaart-utopia … wat hom egter op die onderliggende skielike Op. 13-verderf te pletter gaan loop!

      Die wêreld met sy wêreldsgees en owerstes (se owerstes), is helaas, ’n “voort-varende” Titanic – na die verdoemenis.  Daarom:  gaan uit dié “versinking”, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.  Hoe vreeslik; want in een oomblik het die oordeel oor jou gekom! (Op. 18).

Hegel  en  die  finale  babelse  unifikasie

DIT  het vir my gaandeweg ontvou (a.d.h.v. bepaalde Skrif, bronne, openbaringsinsig, ’n normaalgeskape IK – én die realiteit) hoe sekere wêreldver-wikkelinge – d.m.v. veral geweld, chaotika en ’n ekonomiese stromsee – eintlik ’n fynbeplande komplot sou kon wees.

       Liewe leser, asseblief; slaan ag op hierdie kwessie:  ons liewe ou wêreldjie bestaan – agter die skerms; onderliggend aan die “yslike spitse” – uit ‘n ysingwekkende, horri-Babelse rillergiteit!  Die Gees lê dit baie duidelik op my hart om die Skrif hier te betrek wat lui:  vervloek is die mens wat sy vertroue op die mens stel.

       Die toenemende beskawingsverval, in al sy vorms en uitskeidsels, is alles deel van die sg. Hegel-sindroom; die produk van ’n meesterplan … nié noodwendig ’n aardling se plan nie …!  Ek het dit begin omskryf a.d.h.v. die “welvaart-verskrikking”-sindroom.  Die verskuilde doelwit hiervan is dan om die mens juis op die mens (en hul slimmigheid), én op Mammon te laat vertrou, en dié te dien/aanbid (NB: Op. 13 i.d.v). Hierdie diaboliese Hegel-“sindroom” ontspruit in Matteus 18:12-14.

       ’n Tyd nadat ek hierdie verskynsel al deeglik omskryf het, is dit bevestig deur verskeie geesgenote se publikasies.  Webster verwys na dié sindroom as “The Plan” en “World Revolution” en Smith as ’n Hegelistiese dialektiek (lg. gefundeer op Georg Hegel se kontradiktoriese trilogie).  Dawn Of Magic verwys daarna – in ’n Hitleristiese konteks – as “The Secrete Doctrine”.  Ander noem dit “The Open Conspiracy” of “The Aquarian Conspiracy” ens.  Die geheime mag wat dié sindroom/wêreldplan uitvoer, word as die “priesterowerhede van die onderwêreld” – die Illuminati – beskryf. 

    Daar word onteenseglik, kategories en onbetwisbaar ’n Hegelistiese twee-pole-wêreldgedrog ge-fabriseer.  Dit behels die ooglopende eliminering van die mees behoudende, rugraat-faktor van die samelewing/beskawing:  die middelklas!  Die (verskuilde) meganismes wat hiervoor aangewend word is legio – ek kan dit egter vir die leser uit elke bladsy van elke dag se koerant kristalhelder uitlê.  Saam met die komende(!) ekonomiese apokalips (= Op. 18), gaan dié konfliktuele Hegel-pole uitetter in ’n die laaste dae se sintesefiserende 666-wêreldorde … –orgie-nisasie!

     Só moet die mensdom chaotiesgewys gesintesefiseer word – om in dieselfde verskillose en/of “identiteitlose bootjie” geboender te word … ’n sinkende een …!

     ’N GEMEENSKAPLIKE BEDREIGING – DIE MOEDER VAN TITANICS – WORD DUS GEPLEEG, WAT DIE MENS SAL MÁÁK OM VOLKOME OP ’N GEMEENSKAPLIKE AARDSE REDDER TE VERTROU!!! (- egter die verdoemende Op. 13-redder).

T e m a s :

1.  ’N  KOSMIESE  BEWUSSYNSTEOLOGIE
1.1  Waar begin ons?
1.2  Intellektuele wellus en die okkulte
1.3  ’n Versteekte angel in die moedervraag
1.4  Die opperste “seperatis” (Joh. 3:17,18) 

2.  DIE  ONMOONTLIKE  TEORIE  MIS  DIE  PUNT
2.1  ’n Sprokie – bestem vir ’n riller-realiteit
2.2  Spokies van ander dimensies
2.3  Die AVT-faktor en die klug van Aquarianisme 

3.  ’N  ALFA-KNAL  WEERKAATS  IN  OMEGA-PROFESIEË
3.1  ’n Universum sonder skepper is Woord– en sinloos
3.2  Spore van “die begin” wemel in die hemel (die konstante Einstein-faktor)
3.3  Ons begin – op ’n punt van orde(-lose niksheid)
3.4  Die gebalanseerde heelal en die groot Waarnemer (evolusika en entropié in            botsing)      

4.  ALTERNATIEWE  DOGMAS  EN  BENA(R)DERINGS
4.1  Mistiese holisme en die Hollywood-genre
4.2  Die duiwel sorg goed vir sy kinders (“pasiënte”) 

5.  DIE  RILLER-GIEUSE  HOER,  NEO-BABILON
5.1  Babelse humanisme en die verbode hart van apartheid
5.2  Die rillergieuse herlewing van Babilon
5.3  Toe-Toe wolf … hoe laat is dit?
5.4  Patriotiese afskuwelikhede en die NWO-utopia
5.5  Spielberg-piekniek en die meesterlike chaotiek 

6.  DIE  DUIWEL  SE  BOOBY  TRAP
6.1  Hie’-Kommi-’isme … en Armageddon  (die “wêreldplan” – op ’n Hegel-patroon            gehekel)
6.2  Anti-Semitisme:  die wilde loot van die Nazi-tipe (Hitleristiese enlightenment “red”         die profesieë)
6.3  Christus se opstanding laat ’n Hegel-heid verrys (’n twee-geestigheid met ’n           TAS vol mammons)
6.4  May Day, May Day! – die onderwêreld-liete is op ons
6.5  Wêreldgebeure:  deur Loe Zeefer se poppekas
6.6  ’n Hitleristiese utopia … en slapelose nagte 

7.  THE  GREATEST  STORRY  NEVER  TOLD  …  CORRECTLY
7.1  Deur kennis, ontvou die (onaardse) profesieë (“Fact is stranger than fiction”)
7.2  ET’s bewys hulself … vir wie hulle nié is nie (Die “magic” feite en die waarheid)
7.3  ET en die slang (in die gras) van ouds
7.4  Die Egiptiese P-faktor en Marsmannetjies
7.5  Pavlov se hond is met die maan gepla (… en Boffin se mense met ET’s)
7.6  Die bisarre Noag-faktor (en die “wegraping”)
7.7  Noodbering – die laaste Woord