Paulus:  wat sê die Woord?

1.  Inleiding:

Hierdie boekie word met dringendheid geskryf aan elke opreg “geroepe” gelowige uit die verstrooide Yisra’el[-]gemeente wat in Jesus (Yahshua Messiah) glo! Die inhoud van die[dié] skrifstudie[Skrifstudie] [dokument] is dus slegs gerig aan die verstrooide Yisra’el-gemeente van God (YaHWeH). Hierdie skrifstudie[-dokument] mag slegs gratis versprei word [aan die gemeentes] mits die inhoud hiervan op geen wyse verander of verdraai word nie. 

Kopiereg: Skrifstudiegroep “Die Weg”.

Aangesien mense wat nog nie Vader se regte name ken nie ook die boekie gaan lees, gee ek net die volgende oorspronklike name van Vader kortliks deur:

YaHWeH – Ek was; Ek is, Ek sal wees, YHWH (wat in ons Bybel vertaal is met Here.)

YAHSHUA – YAHWEH is Verlosser /Losser (wat in ons Bybel vertaal is met yeZeus.)

YAHSHUA (Jesus) MESSIAH – YAHWEH is Gesalfde (Christus.) 

ELOHIM – [Die] Sterke Almagtige Skepper /Godheid (God).

Ek wil ook net noem dat  Paulus se oorspronklike naam Shâ’ûl is.

Satan laat ons mense erg [af]dwaal in hierdie dae deur voor te gee [aan te voer] dat Paulus vals is. Daar is [‘n horde /heelwat] mense wat vandag vir Paulus verwerp omdat hulle die[‘n] leuen glo [het] en Vader se Woord in twyfel trek [het]. Dit gebeur [nie net by ons nie, maar] reg oor die wêreld [waar /dat] Paulus in twyfel getrek word en verwerp word. Ek kry dikwels met sulke mense te doen, en het self vir ʼn tyd Paulus se Skrifte betwyfel en dit nie gelees nie.

Yahshua Messiah het [egter gedoen wat Hy belowe het en] my [egter] in Sy hand bewaar, en die belofte, dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei, het Hy vervul[gestand gedoen]!!!

Eerstens wil ek sê dat hierdie boekie spesifiek geskryf word vir [die mense /diegene] wat begin twyfel in Paulus, wat deur ander se leuens en verdraaiings ELOHIM se Heilige Woord in twyfel trek. Dit is nie soseer geskryf vir die wat reeds Paulus verwerp [het] nie!!!

Ek het gedurende die tyd wat die Heilige Gees my hierdie waarhede gewys het, met [ʼn klomp /baie] mense getwis wat Paulus verwerp. Verstaan mooi dat ek elke [liewe dingetjie /enkele punt] wat hulle gegooi[gemaak] het teen Paulus en [teen Paulus se /sy] Woord[woord] weerlê. Ek het elke vraag beantwoord, en hulle verkeerd bewys, en dan vrae [gestel] [vir hulle gevra waarvoor hulle nie antwoorde het nie, tot nou toe nie] /wat hulle nou nog nie kon antwoord nie].  [Daar is nie antwoorde vir wat ek gevra het nie, want /Dit is omdat] hulle argumente [in]druis [in] teen ELOHIM se Woord. Ek het ure en ure en [dae en dae /en weke] so getwis. Hoewel ek alles verkeerd bewys het, het hulle[, ipv die waarheid te aanvaar, dit /die waarheid] steeds summier verwerp, en [net verder /daardeur] alles na die opstanding in die ELOHIM se Nuwe Testament [in twyfel getrek /in vertwyfeling laat verval]. 

Ek kon [nie een van] [hulle opinies verander nie /hulle nie van opinie laat verander nie], al kan hulle tot vandag toe nie antwoorde gee nie.  Ek vra daarom dat jy nie met enige so persoon gaan twis oor Paulus nie, gee vir hom hierdie boekie, dit sal al sy vrae beantwoord, en onttrek van die gesprek.  Jy gaan net jou eie siel versondig deur in gesprek te tree met iemand wat ELOHIM se Woord in twyfel trek; gee vir hom dié boekie en onttrek van die gesprek. Of hy aanvaar wat hierin staan of nie, maak nie saak nie. MOENIE TWIS NIE, JY GAAN NIKS BEREIK NIE. Ek weet want ek het dit op die harde manier geleer.

Dan is daar baie soekers daar buite. Ek is self een, ek het nie teologie studeer nie, het geen bybelkennis gehad meer as die gewone [mens /gelowige] nie, maar die Heilige Gees het my geroep en ek het Hom deur genade van Bo gehoor, en ek het die ELOHIM begin soek. Vader het my deur ontsettende moeilike dinge gedra tydens my soeke na die waarheid;  duiwels het [regte in my lewe gekry /vastrapplek verkry –]; dit was nie ʼn maklike paadjie nie, maar die moeite werd.

Die Heilige Gees het my al die antwoorde gegee wat die teologie en dominees[leraars] nie kan bied nie, sonder om ELOHIM ʼn leuenaar te maak of SY Woord, en so het Hy my ook toevertrou deur vir my baie verborgenehede aangaande Paulus te gee, wat ek moet deel – dringend ook!!!

Ek is deur alles[struikelblokke /hindernisse soos], deur “die Wet”, ens. So ek kan [verstaan en] saampraat as iemand sê Paulus praat teen die Wet, ens. 

Ek gebruik net die Woord van Genesis tot Openbaring om Paulus se egtheid te bewys.  Plek-plek sal ek iets buite Bybels uitwys vir interessantheid. As jy hoor iemand [twyfel in Paulus /trek Paulus in twyfel], of wil hom as ʼn apostel ondersoek, stuur asb hierdie boekie aan. As jy hierdie boekie klaar gelees het, gaan jy besef dat, as jy Paulus verwerp, jy net met Mattheus in die Nuwe Testament gaan oorbly, nie eers genoeg om op getuienis van twee te lees nie.

Ek moet ook net noem, dit begin by Paulus, dan is dit Handelinge, dan Lukas, dan Petrus[, hulle gooi net uit en uit / … wat in die slag bly]. Bid vir die wat dit reeds uitgegooi het, moenie veroordeel nie, dit is net deur genade dat [van ons /ek en jy] nie mislei word nie.

Geniet die boekie!!!!!

Die Skrywer

2.   Inhoudsopgawe:

1.Inleiding i.
2.Inhoudsopgaweiv.
3.Voorwoordv.
4.Die Kringe van Paulus1
5.Paulus en die Hebreërboek 18
6.Ooreenkomste van briewe 26
7.Beskuldigings30
8.Weersprekings43
9.Toetse49
10.Petrus58
11.Belofte62
12.Afsluiting67

3.   Voorwoord

Ek as skrifstudent[Skrifstudent??] behoort ook aan die bediening: die “WEG”[“Die WEG”], die sekte waarvan Paulus ook deel was. Hand 24:14  Maar dit erken ek voor u dat ek volgens “die Weg” wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is …

Joh 14:6  Yahshua  antwoord hom: Ek is die WEG  en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

En dit is die WEG  wat die apostels, Paulus en ons verkondig. Net om vooraf verwarring uit te skakel, wat was Paulus se roeping en opdrag ?

Ek wil die volgende oor die woord “apostel” ook net noem, aangesien daar mense is wat beweer dat Paulus ʼn “13 de, self-aangestelde apostel” was.

Wat beteken die term apostel ?

apostolos ap-os’-tol-os. From G649; a delegate; specifically an ambassador of the Gospel; officially a commissioner of Christ (“apostle”), (with miraculous powers): – apostle, messenger, he that is sent.

Afgevaardigde /uitverkore werktuig vir die evangelie van Yahshua Messias, dit het nie net met die eerste 12 dissipels /apostels te doen nie. Ná die eerste 12 het daar nog baie gevolg.

Hand 9:15 Maar YHWH sê vir hom: Gaan, want hy is vir My ʼn uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. …

 Hand 28:20  Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie ketting geboei is.

Hand 26:6  En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is.

Hand 26:7  waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie hoop, koning Agríppa, word ek deur die Jode beskuldig.

So Paulus (apostel-ambassadeur van die Evangelie) se sendingwerk was gerig op die verheidenste[verheidense?], onbesnede Yisraeliete in verstrooiing!

[En as u dalk besluit het /En diegene wat meen] die bogenoemde is vals en dat Handelinge, wat deur apostel Lukas geskryf is, ook vals is, sal u in die dokument die waarheid agter[oor] die leun dalk bemeester?

4.   Die Kringe van Paulus:

Ek gaan begin deur te wys in watter kringe Paulus beweeg het, en wie almal weet wat hy presies verkondig het;  wie was teenwoordig, en sy verhouding met die ander apostels. Daar is nie ʼn manier dat die apostels saam met ʼn vals profeet orals sou rondreis nie. Ek gaan hier wys dat Paulus heeltyd in die apostels se geselskap en kringe beweeg het.

4.a. Paulus en Markus:

Markus is die een wat die evangelie van Markus geskryf het. Hy is ook Johannes genoem:

Hand 12: 12  En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed bymekaar was.

Markus het saam met Petrus rondgereis, die apostels het dikwels die geroepenes[???* /gelowiges?] “kinders” genoem:

2 Joh 1: 1  Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders —wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het;

1Pet  5: 13  Die mede-uitverkorene in Babilon en Markus, my seun, groet julle. 

Petrus het dus ʼn besondere verhouding ook met Markus gehad, ons sien hier dat hulle saam die evangelie verkondig het. Markus het dikwels, nie net nou en dan nie, maar dikwels, saam met Paulus gereis:

Hand 12: 25  En Bárnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle hul diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word.

Kol 4:10  Aristárchus, my medegevangene, groet julle; en Markus, die neef van Bárnabas, oor wie julle bevele ontvang het — as hy by julle kom, ontvang hom …

Belangrik ook om hier op te let dat Markus Barnabas se neef is!!!

2 Timm 4:11  Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees.

Fil 1:24  ook Markus, Aristárchus, Demas en Lukas, my (Paulus se) medearbeiders.

Ons sien dus hier dat Paulus gereeld saam met Markus gereis het, en hy en Markus was medearbeiders – hoe hou mens Markus in die Bybel as jy Paulus verwerp, as hulle medearbeiders is?  As hulle beweer dat Paulus vals is, dan moet sy medearbeider ook mos vals wees?  Ook het Markus saam met Petrus gereis, dus:  as Paulus iets vals sou verkondig, in Titus, Filemon, of Kolossense, dan [beteken dit /moet] Markus ook vals is[wees], want hy was saam met Paulus daar gesien en het gelees wat Paulus geleer het, tog het hy aangehou om saam met hom te reis. As Paulus vals moet wees, dan moet Markus ook vals wees.

4.b. Paulus en Barnabas:

Barnabas is die een wat gesien het dat Paulus vrymoediglik in die Naam van Yahshua Messiah spreek.  Toe hy dit sien het Barnabas hom gevat na die apostels toe.  Nou as Paulus iets teen die waarheid gespreek het, waarom sou Barnabas vir Paulus na die Apostels toe vat?

Barnabas was deel van apostels VOOR Paulus begin het met sy bediening:

Hand 4:36  En Joses wie se bynaam onder die apostels Bárnabas was — wat, as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting — ’n Leviet, van geboorte uit Ciprus,

Hand 4:37  het ʼn stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê.

Hand 9:27  Maar Bárnabas het hom (Paulus) geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad YaHWeH gesien het en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Yahshua Messiah gespreek het.

Barnabas, een wat deel was van die apostels, het gesien dat Paulus vrymoediglik in die Naam van Yahshua Messiah gespreek het, dus het hy ook gehoor wat hy gespreek het, as hy iets vals gespreek het sou Barnabas dit seer sekerlik agtergekom het.

Barnabas was ook die neef van Markus soos bo gewys, en indien Paulus vals was, dan kon Barnabas dit vir Markus self ook gesê het, en Markus weer vir Petrus, maar dit was nie die geval nie. Barnabas was een van dié saam met wie Paulus die meeste gereis het.

Hand 11:25  Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring.

Hand 11:26  En hulle het ʼn hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ʼn aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem.

Vir ʼn hele jaar lank het Paulus en Barnabas saam vergader en ʼn groot skare onderwys gegee, vir ʼn hele jaar lank, het Paulus saam met Barnabas geleer;  die einste Barnabas wat alles verkoop het, en aan die voete van die apostels gesit het, wat Markus se neef is, en saam met Paulus geleer het – kon hy nie eenkeer enigsins iets fout vind met wat Paulus leer nie, nie een keer nie?

Hand 12:25  En Bárnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle hul diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word.

Hier het Markus en Barnabas en Paulus saamgewerk, steeds het hulle hom nie vals bevind nie!!!

Hand 13:2  En terwyl hulle besig was om YaHWeH te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.

Hand 13:3  En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan.

Hand 13:4  So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleúcië en daarvandaan weggevaar na Ciprus.

Hand 13:5  En toe hulle in Sálamis kom, het hulle die woord van ELOHIM in die sinagoges van die Jode verkondig; en hulle het ook Johannes as helper gehad.

Hand 13:43  En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Bárnabas gevolg. Dié het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van ELOHIM te bly.

Hier beweeg en preek hulle almal steeds saam kyk toe wat het verder gebeur:

Hand 15:2  Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Bárnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Bárnabas en nog ʼn paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk.

Hand 15:3  En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.

Hand 15:4  En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge; en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat ELOHIM met hulle gedoen het.

Hier het ʼn groot stryd en woordewisseling gebeur tussen [[Paulus en Barnabas aan die een kant teen ander wat leer – ???] dat as hulle nie die wet van Moses onderhou en besny, hulle nie gered kan word nie:

Hand 15:1  En sekere persone wat van Judéa afgekom het, het die broeders geleer: As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie.

Paulus en Barnabas het nie ter stond besluit, MOENIE BESNY EN DIE WET VAN MOSES NIE ONDERHOU NIE, NEE, hulle het opgegaan na die apostels toe.  As Paulus vals was kon hy darem seer sekerlik maklik sommer dadelik sê ja of nee[- sy eie standpunt ingestel het], maar hy het nie – hulle het opgegaan na die apostels en vir die apostels gaan vra oor die besnydenis ens.

Paulus en Barnabas het VERSLAG aan die apostels gedoen(Hand 15v4) en sodoende ook gevra aangaande die wet van Moses en die besnydenis, wat sê die apostels? Moet hulle hulle besny, ens. Die apostels het toe in die vergadering hierdie dinge bespreek:

Hand 15: 5  Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou.

Hand 15: 6  En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek.

Hand 15: 7  En toe daar ‘n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: Broeders, julle weet dat ELOHIM lank gelede onder ons verkies het dat die heidene (verheidenste[??] onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk) deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word.

            (“Lo-Ami” – ???* … )

Hierdie groot woordewisseling was nie teen Paulus en die apostels nie, maar tussen die apostels en die ouderlinge(Hand15v6).  Petrus het eerste gesê hulle hoef nie te besny nie, en daarna het Johannes gesê hulle hoef nie te besny nie.

Hand 15: 10  Nou dan, waarom versoek julle ELOHIM deur op die nek van die dissipels ‘n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?

 Hand 15:11  Maar ons glo dat ons (Juda 2 stamme besnedenes) deur die genade van YaHWeH Yahshua Messiah gered word op dieselfde manier as hulle (verheidenste[??] onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk) ook.

Hierbo vra Petrus self waarom hulle weer hulleself onder juk wil sit, want Yahshua Messiah het immers gesê: Matt 11v30, Sy juk is sag en Sy las is lig. Barnabas en Paulus het toe weer gespreek oor al die dinge en wonders wat ELOHIM gedoen het onder dieverheidense onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk .

Na dit het Jakobus geantwoord en dieselfde gesê as Petrus:

Hand 15: 13  En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: Broeders, luister na my!

Hand 15:14  Símeon het vertel hoe ELOHIM in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk)  vir sy Naam aan te neem.

Hand 15: 19  Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene (verheidense onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk)  hulle tot ELOHIM bekeer, nie moet bemoeilik nie,

Hand 15:20  maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed.

En Judas en Silas moes dieselfde mondelings[besluit/e] aan die mense[???] vat[oordra]:

 Hand 15: 27  Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring.

Hand 15: 28  Want die Heilige Gees (YHWH) en ons (apostels) het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge:

En Petrus sê dit is die Heilige Gees en hulle besluit. Dit kom nie van hulle[???] af nie.

En die Heilige Gees is niemand anders as Yahweh self nie!  Joh 16:12  Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie.  Joh 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

So dit is nog iets wat waar geword het – dat Yahweh deur Sy Gees opdragte gee omdat Hy self nie alles aan hulle bekend [kon] gemaak het toe Hy nog in die vlees was nie, omdat hulle nie die hele waarheid op daardie stadium kon dra nie!

Jakobus en die ouderlinge herhaal dan later weer wat hulle aan Paulus gesê het:

Hand 21:18  En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakobus se huis gegaan, en al die ouderlinge was daar teenwoordig.

Hand 21:25  Wat egter die gelowiges uit die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk) betref het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van dié aard moet onderhou nie, maar hulle net moet onthou van afgodsoffers en bloed en van wat verwurg is, en van hoerery.

Die Jode het gehoor Paulus leer teen die sedes van die Wet, en om nie te besny nie, maar dit was Petrus en Jakobus wat vir hom gesê het hy moet dit preek.  In Handelinge 21 het die Jode dit toe gehoor, en was sekerlik weer lus om Paulus te stenig. Dit was ‘n oorgangstadium vanaf die wet[Wet?];  Paulus moes toe optree soos een wat self ook die wet onderhou sodat hulle nie gelowiges verloor nie, maar steeds was die opdrag aan die heidene dieselfde (Hand 21: 25).

Mense verwerp dikwels vir Paulus omdat hulle sê hy preek teen die wet[???] van Moses en die besnydenis, maar hier kan ons sien dat dit die Heilige Gees (YHWH), Petrus, en Jakobus is wat hom die opdrag gegee het om dit te doen!!!

Die Heilige Gees (YHWH), Petrus  en Jakobus en Barnabas en Markus en die ouderlinge het geweet wat verkondig Paulus en het hom nie as vals verklaar nie, maar baie dink [vandag] hulle kan???

4.c  Paulus en Lukas

Omdat bogenoemde alles uit Handelinge kom, en Handelinge dus bewys dat Paulus onder opdrag van Petrus en Jakobus was om dit te verkondig, moet Handelinge dan mos ook uitgegooi word!  Handelinge is egter deur Lukas geskryf.  Kom ons kyk verder na Paulus en Lukas se verhouding:

Kol 4:14  Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle.

2 Tim 4:11  Lukas is alleen by my (Paulus) Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees.

Filémon 1: 24  ook Markus, Aristárchus, Demas en Lukas, my mede-arbeiders.

By drie verskillende briewe was Lukas teenwoordig[betrokke], buiten in Paulus se briewe [en sy eie evangelie] kom die naam Lukas nie eers voor in die res van die Skrif nie[, buiten in sy evangelie]:

Lukas was ‘n medearbeider van Paulus, en het saam met hom gereis en geleer. Hoe kan ons Lukas glo as Paulus vals is???

Lukas het die evangelie van Lukas en die boek Handelinge geskryf:

Luk 1: 1  Aangesien baie onderneem het om ‘n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is,

Luk 1:2  soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer het …

Luk 1:3  het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Theófilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe …

Hand 1: 1  Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Yahshua Messiah begin doen en leer het …

Nou hier kan ons sien dat albei verhale van Lukas geskryf is aan Theofilus.  As Lukas vals was, waarom sou hy vir iemand ‘n brief skryf en in die brief vir hom lieg? Lukas het sekerlik nie geweet Vader gaan sy briewe eendag gebruik nie.  En as Lukas nie vals was nie, hoe kan Paulus dan wees, Lukas het tog oral saam met gereis.

Gooi mens Paulus uit, moet mens tot dusver Markus, Lukas en Handelinge uitgooi.

Dit is reeds 16 boeke uit die Bybel, uit die Nuwe Testament.

4.d  Paulus en Gajus en Johannes

Johannes het ‘n hele brief aan Gajus geskryf, hy noem Gajus ‘n geliefde en dit is ‘n geliefde wat Johannes in waarheid liefhet. Gajus en Johannes was dus baie naby aanmekaar. Johannes maak dit ook duidelik dat Gajus in die waarheid wandel, en skryf ‘n brief aan Gajus, iets besonders:

3 Joh 1: 1  Die ouderling aan die geliefde Gajus wat ek in waarheid liefhet.

3 Joh 1: 3  want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel.

Nou kom ons kyk na die verhouding van Paulus en Gajus. Gajus en Paulus was ook vriende:

Hand 19:28  En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu en gesê: Groot is die Diana van die Efésiërs!

Hand 19: 29  Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring, en hulle storm soos een man na die skouburg en sleep Gajus en Aristárchus saam, Macedóniërs wat reisgenote van Paulus was.

Gajus was dus ‘n reisgenoot van Paulus, Johannes het hierdie Gajus ‘n geliefde genoem, en was vir hom besonders[kosbaar] omdat hy ‘n hele brief aan hom skryf.

Hand 20: 4  En tot in Asië het Sópater van Beréa hom vergesel, en van die Thessalonicense, Aristárchus en Secúndus, en Gajus van Derbe, en Timóteüs  , en uit Asië Tíchikus en Trófimus.

Hand 20: 5  Hulle het vooruitgegaan en in Troas op ons gewag.

Gajus het hier weer saam met Paulus gereis, hulle het duidelik mekaar geken. Gajus was selfs een van Paulus se gashere, Gajus was bekend onder die gemeentes, ook.

Rom 16: 23  Gajus, my gasheer en ook van die hele gemeente, groet julle. Erástus, die penningmeester van die stad, en die broeder Quartus groet julle.

En dan laastens het Paulus hierdie selfde Gajus self gedoop, dieselfde een wat Johannes so lief het:

1 Kor 1: 14  Ek dank ELOHIM dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gajus,

‘n Mens kan nie hierdie feite net ignoreer en hoop hulle gaan weg nie. As ‘n mens Paulus verwerp, sal mens Johannes ook moet verwerp, of ten minste tot hier 1, 2, en 3 Johannes.

Petrus en Johannes en Jakobus, het die genade wat aan Paulus gegee is opgemerk en hom toe saam gestuur!!!

Gal 2: 9 …  en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo- Ami-volk)  en hulle na die besnedenes kon gaan;

4.e.  Paulus en Petrus en Silvánus

1 Pet 5: 12  Deur Silvánus, die getroue broeder, soos ek meen, het ek kortliks aan julle geskrywe om julle te vermaan en om te betuig dat dit die ware genade van ELOHIM is waarin julle staan.

1Pet  5:13  Die mede-uitverkorene in Babilon en Markus,  my seun,  groet julle.

Petrus noem Silvánus  ‘n getroue broeder, en ons het reeds gewys dat Markus dikwels saam met Paulus gereis het, Markus kon enige tyd vir Petrus gewaarsku het indien Paulus iets anders as die apostels verkondig het. Maar hier sê Petrus ook dat hy deur die getroue broeder Silvánus kortliks aan hulle geskryf het.

Dit is natuurlik dieselfde Silvánus wat saam met Paulus die evangelie verkondig het, nie net een keer nie, maar heel dikwels.

2 Kor 1: 19  Want die Seun van ELOHIM, Yahshua Messiah , wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvánus en Timóteüs, was nie ja en nee nie, maar was ja in Hom.

1 Thes  1: 1  Paulus en Silvánus en Timóteüs   aan die gemeente van die Thessalonicense wat in ELOHIM die Vader en YaHWeH Yahshua Messiah  is: Genade vir julle en vrede van ELOHIM onse Vader en Yahshua Messiah !

2 Thes 1: 1  Paulus en Silvánus en Timóteüs   aan die gemeente van die Thessalonicense in ELOHIM onse Vader en Yahshua Messiah :

Altwee briewe aan Thessalonicense, asook ‘n brief aan die Korintiërs, kom van Paulus en Silvanus en Timoteus af, en Petrus noem Silvanus ‘n broeder – hy[[??? sou verseker nie iemand wat dieselfde evangelie ???] van ‘n vals apostel saam met hom laat reis en hom ‘n broeder noem nie.

‘n Mens sal ook 1 Petrus moet uitgooi as jy regverdig[konsekwent /eerlik] wil wees, want hy noem ook vir Paulus so[?? /geliefde?], asook 2 Petrus, [[en as jy 1 Petrus of  2 Petrus uitgooi omdat mense beweer dit is vals briewe /??] (dit gebeur inderdaad dat mense dit betwyfel of 2 Pet. self deur Petrus geskryf is?).  In elk geval [[loop hierdie twee briewe saam /loop dié twee briewe hand aan hand /vorm dié twee briewe ‘n eenheid]; as die een moet uit, so ook die ander, want:

2 Pet 3: 1  Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek …

Dus 1 en 2 Petrus loop saam.  2 Petrus sê verder:

2 Pet  3: 15  En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

2Pet 3:16  net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Eerstens noem Petrus Paulus ‘n “geliefde” broeder, hy noem hom nie ‘n valse broeder nie. Verder sê Petrus dat Paulus aan hulle met wysheid skryf wat aan hom gegee is (ons weet wysheid kom net van bo, apostels het dit beslis ook geweet, sien Jak 1: 5, Jak 3: 17) Petrus erken hom[Paulus] dus hier as iemand wat wysheid vanaf ELOHIM gekry het, en dan sê Petrus dat Paulus aan hulle geskryf het oor hierdie dinge.

Petrus het dus al Paulus se briewe gelees, want hy weet Paulus het hulle vertel van hierdie dinge, dan sê Petrus “NETSOOS IN AL DIE BRIEWE”…   Petrus het dus al Paulus se briewe gelees, en hy het hom nie vals beskou nie, en beskou hom steeds as ‘n geliefde broeder.

Mens sou dink hierdie bewyse sou die mense wat Paulus verwerp, wakker laat skrik, maar dit laat nie. Die een groep sê Petrus het dit nie geskryf nie, maar iemand anders het Petrus geskryf.  Hulle gooi [in effek] dan een en twee Petrus uit hulle Bybels uit.  Die ander groep beweer Petrus was sarkasties hier;  nou dit is belaglik om te dink dat Petrus in dieselfde brief wat hy die gemeente waarsku dat daar aan die einde van die dae spotters sal wees (2 Pet 3: 3), hyself net daarna die spot dryf. Petrus was ‘n ernstige man, een wat uit die Wet van Moses kom, hy sou nie enigsins iets van ELOHIM ligtelik opneem nie, en het goed geweet dat daar vir jou gemeet word met die maat waarmee jy meet.

Ek gaan ook later wys dat Petrus en Paulus se evangelie baie ooreenstem, en dit bewys die feit dat hulle mekaar se briewe gelees het net meer.

Mens kan dus nie Paulus en Petrus in die Skrif aanvaar as jy Paulus as vals uitmaak nie, want Petrus bewys hom eg. Tot dusver, as mens regtig regverdig[eerlik] wil wees, en sê dat jy vas oortuig is dat Paulus vals is, dan moet jy 1 en 2 Petrus, Markus, Lukas, Handelinge, 1, 2 en 3 Johannes, Johannes en Openbaring alles uitgooi, dit is 24 boeke van die nuwe[Nuwe] beter[??] verbond[Verbond], 24!!!

Maar nou is daar ‘n verdere probleem as mens sou veronderstel dat Petrus nie Petrus geskryf nie, dan sal mens Judas ook moet uitgooi, want Judas bewys ook Petrus se briewe as eg:

Petrus het in 2Petrus 3v3 gesê: 2Pe 3: 3  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

Nou Judas het hierdie brief gelees, en het hierdie brief aangehaal:

Jud 1: 17  Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Yahshua Messiah ,

Jud 1: 18  dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.

So Judas wat voor Yahshua se voete geleer is, beskou Petrus se brief as eg.  Net twaalf verse verder, waar Judas Petrus se brief aanhaal, noem Petrus vir Paulus ‘n geliefde broeder.(2 Pet 3: 15).

4.f. Paulus en Jakobus:

Ons weet reeds van Jakobus wat saam met Petrus opdrag gegee het aan Paulus in Handelinge:

Hand 15:12  En die hele menigte het geswyg en na Bárnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat ELOHIM deur hulle onder die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk)  gedoen het.

Hand 15: 13  En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: Broeders, luister na my!

Ons moet onthou Lukas het Handelinge geskryf, verder het Jakobus volgens Lukas selfs vir Paulus in sy huis ontvang:

Hand 21: 18  En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakobus se huis gegaan, en al die ouderlinge was daar teenwoordig.

2 Joh 1: 10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.

2 Joh 1: 11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Nou volgens Johannes moet hulle nie eers iemand groet wat nie die ware leer bring nie, en hier kom Jakobus en ontvang hom in sy huis, hoe kon Paulus dan ‘n ander leer gebring het???

Lukas het in Handelinge gewys hoe Jakobus hulle vir Paulus gestuur het en hier vertel Paulus dit ook:

Gal 2: 9  en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my (Paulus) en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk)   en hulle na die besnedenes kon gaan …

Hand 15: 25  het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Bárnabas en Paulus

Hier gaan dus niks oorbly van die n[N]uwe b[B]eter[??] v[V]erbond (“Nuwe Testamentiese geskrifte”) as hulle nou al so baie boeke en briewe moet uithaal uit die skrifte[Skrif] omdat hulle Paulus verwerp!

4.g.  Paulus en ander groepe gelowiges:

Rom 16: 7  Groet Andronícus en Júnias, my stamgenote en my medegevangenes, wat in aansien is onder die apostels en reeds voor my in Messiah  gewees het.

Paulus praat hier met mense wat in aansien is onder die apostels, hulle het Paulus geken, sowel as die ander apostels, tog skryf Paulus die boek Romeine sonder dat hy iets wegsteek, vrymoediglik.

Paulus skryf ook aan Korinthe, en let nou mooi op wat hier gebeur:

1 Kor 1: 11  Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloë bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is.

1 Kor 1: 12  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Messiah.

1 Kor 1: 13  Is Messiah verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?

1 Kor 1:14  Ek dank ELOHIM dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gajus,

1 Kor 1:15  sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie

Hierdie gemeente het onder mekaar gestry [[dat een van Paulus is, ‘n ander van Cefas (Petrus) ens]]. [[gestry deurdat hulle die leraars teenoor mekaar afgespeel het]] Hierdeur kan ons aanneem dat Paulus en Petrus albei bekend was onder hierdie lede;  die een is heel moontlik deur Paulus bearbei en die ander deur Petrus, en almal behoort aan dieselfde gemeente, almal ken vir Petrus en Paulus ens. Paulus kon dus weereens nie vals wees nie.

4.h.  Paulus se betrekkinge met Apollos en andere:

Hand 18: 12  En toe Gállio goewerneur van Acháje was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring

Hand 18:13  en gesê: Hierdie man haal die mense oor om ELOHIM op onwettige wyse t

e vereer.

Eerstens het hierdie mense daardie tyd mekaar al so beskuldig, en kon nie een van die apostels dit eens gewaar nie? Daar is nie ‘n kans nie,[???] en Lukas skryf hierdie dinge neer en sien niks fout met Paulus nie, maar sekere mense verwerp hom wel?

 Hand 18: 24  En ‘n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandríë gebore was, ‘n welsprekende man, het in Éfese aangekom; en hy was magtig in die Skrifte.

 Hand 18: 25  Hy het onderrig ontvang in die weg van YaHWeH; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande YaHWeH noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het.

 Hand 18:26  En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek; maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg van ELOHIM uitgelê.

Apollos was magtig in die skrifte en Aquila en Priscilla het hom onderrig oor die weg van Yahshua, hy het niks fout gevind nie, het dit verstaan [[en dit gesien???], en Aquila hulle het dieselfde leer gebring as Paulus: Hand 18:18  En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Sírië uitgeseil, en saam met hom Priscílla en Aquila. En in Kenchréë het hy sy hoof geskeer, want hy het ‘n gelofte gedoen.

Apollos het toe verder saam met Paulus-hulle gearbei:

1 Kor 3: 5  Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos YaHWeH aan elkeen gegee het.

1 Kor 3: 6  Ek (Paulus) het geplant,  Apollos het natgemaak, maar ELOHIM het laat groei.

Verder het selfs die Judahiete[Judeërs??] in Berea seker gemaak Paulus-hulle lieg nie vir hulle nie, en hulle het só[daarvolgens] gelowig geword.

 Hand 17:10  Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan.

 Hand 17: 11  En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

 Hand 17: 12  Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ( G1672 Hellen /Greek speaking person verstrooide verheidenste Griekssprekende Helleen/ onbesnede Israeliet )‘n groot aantal, vroue en manne.

Hulle het eerstehandse ondervinding gehad van Paulus, en die Ou Testament deeglik ondersoek of hierdie dinge so was, en geen fout gevind nie en ook gelowig geword!!! Maar van ons geliefde volksgenote dink hulle is baie slimmer?

4.i   Paulus en Judas se betrekkinge met Petrus:

Judas was die broer van Jakobus:

Jud 1: 1  Judas, ‘n dienskneg van Yahshua Messiah  en broer van Jakobus, aan dié wat geroep, in ELOHIM die Vader geheilig en vir Yahshua Messiah  bewaar is:

Judas praat in sy brief van die vorige apostels wat hulle gewaarsku het:

Jud 1: 17  Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Yahshua Messiah ,

Jud 1: 18  dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.

Judas neem hierdie wat hy aanhaal uit een van die apostels se briewe, hy erken dus die apostel, hy wat ‘n broer is van een van die grootste apostels, erken die apostel se brief[???], die apostel wat hiervan gepraat word, is Petrus – in dieselfde brief wat hy vir Paulus ‘n geliefde broeder noem:

Jud 1: 17  Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Yahshua Messiah ,

Jud 1: 18  dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.

2 Pe 3: 3  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

Amper woord vir woord haal Judas dit uit die 2 Petrus brief aan, dieselfde brief wat net later sê Paulus is ‘n geliefde broeder:

2 Pet  3: 15  En ag die lankmoedigheid van onse Yahshua  as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

Dus verwerp u Paulus, moet u Judas en Petrus ook verwerp, hulle bewys Paulus ook eg.

4.j  Ter afsluiting van die “kringe” van Paulus:

Paulus het in al die kringe beweeg waarin die apostels beweeg het, hier is nie een ding waaroor die mense, wat Paulus verwerp, hier teen hom kan bewys met die Woord van ELOHIM.

Sonder die Woord van ELOHIM kan hulle dalk, maar daar is mense wat sonder die Woord van ELOHIM, dinge beweer soos Yahshua Messiah, het nooit opgestaan nie, en dat Yahshua Messiah nie uit ‘n maagd gebore is nie;  hierdie mense beweer o.a. dat Paulus vir Johannes met ‘n graaf doodgeslaan het. Al hulle bewerings is gegrond op dinge wat buite die Bybel verkry word, nadat Paulus se briewe vir 2000 jaar in die Bybel was.

Jy kan nie die wêreld daar buite vra, van dinge binne ELOHIM se Woord nie. Hierdie mense wat Paulus verwerp, meen dat, omdat die boek van Henog uitgegooi is, beteken dit dat die Bybel nie so geïnspireer is, en dat onsself moet kyk wat hoort daar in en wat nie.  Hulle regverdig die feit dat hulle skrifte uit die Bybel uitgooi, op grond daarvan dat die kerk lank gelede reeds boeke uit die Bybel gehaal het, nou wil hulle dieselfde doen met Paulus se briewe? Dat daar vertaal foute is en met woorde gespeel is en boeke uitgelaat is betwyfel ek egter nie !

As u regverdig[eerlik] is en AL die boeke uitgooi [[, terwyl dit Paulus as eg bewys, soos in bogaande uiteengesit,]] [[wat Paulus eg bewys]] gaan u net met: Mattheus in die hele Bybel oorbly, net Mattheus!!! En dan sit u met hierdie volgende probleempie, dat Johannes gesê het in 1Johannes 4v6 dat die wat na die apostels luister is uit ELOHIM uit en het die Gees van Waarheid ontvang en hulle wat nie na die apostels luister nie het die gees van dwaling ontvang!!!!

Hier moet ook onthou word dat Paulus oral saam met hierdie manne beweeg het; Petrus noem hom ‘n geliefde broeder (2Petrus 3v15), en Johannes het gesê dat ons nie eers iemand wat ‘n ander leer bring mag groet nie, hulle sou beslis nie Paulus gegroet het as hy vals was nie (2Joh1v11)

Kom ons gaan aan….

5.  Paulus en die Hebreërboek:

Wie het die boek van Hebreërs geskryf ?

Ek gaan hier bewys dat dit niemand anders as Paulus self was, of ten minste iemand wat baie [naby aan hom was /wat baie bekend met hom was], omdat daar sekere ooreenkomste is wat ons nêrens anders in die hele Woord kry, buiten in Paulus se briewe nie.

Ek gaan dinge[teks] aanhaal uit die brief aan die Hebreërs wat slegs in Paulus se briewe te vinde is, wat die [[bogaande aanspraak ondersteun]] [[waarskynlikheid baie groot maak]], omdat daar so baie dinge[begrippe] in gemeen is tussen [die boek van] Hebreërs en die briewe van Paulus.

5.a. Paulus is die enigste skrywer wat die term “kennis van die waarheid” gebruik, en ons kry dit in die Hebreërboek ook:

Paulus:

1Tim 2: 4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

2 Tim 2: 25  Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of ELOHIM hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie,

2 Tim 3: 7  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.

Titus 1: 1  Paulus, ‘n dienskneg van ELOHIM en ‘n apostel van Yahshua Messiah , volgens die geloof van die uitverkorenes van ELOHIM en die kennis van die waarheidwat na die godsaligheid is

Hebreërs:

Heb 10: 26  Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,

5. b. Paulus en Timotheüs was meeste van die tyd saam, en buiten die boek Handelinge, praat niemand anders van Timotheüs nie:

Hand 19: 22  Daarop stuur hy twee van sy helpers, Timóteüs   en Erástus, na Macedónië, terwyl hy self nog ‘n tyd lank in Asië gebly het.

Paulus:

Rom 16: 21  Timóteüs  , my medewerker, groet julle, en Lúcius en Jason en Sosípater, my stamgenote.

1 Kor4: 17  Daarom het ek Timóteüs  , wat my geliefde en getroue seun in YaHWeH is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelwyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer.

1 Kor16: 10  En as Timóteüs   kom, sorg dat hy sonder vrees by julle is, want hy doen die werk van YaHWeH net soos ek.

2 Kor1:  1  Paulus, ‘n apostel van Yahshua Messiah  deur die wil van ELOHIM, en Timóteüs  , die broeder, aan die gemeente van ELOHIM wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Acháje is:

Fil 1: 1  Paulus en Timóteüs  , diensknegte van Yahshua Messiah , aan al die heiliges in Yahshua Messiah wat in Filíppi is, saam met die opsieners en diakens:

1 Tes 3: 2  en ons het Timóteüs , ons broeder en dienaar van ELOHIM en ons medewerker in die evangelie van Messiah, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof.

Paulus het selfs briewe aan Timóteüs geskryf:

2 Tim 1: 1  Paulus, ‘n apostel van Yahshua Messiah  deur die wil van ELOHIM, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Yahshua Messiah is,

2 Tim 1: 2  aan Timóteüs  , my geliefde kind: Genade, barmhartigheid, vrede van ELOHIM die Vader en Yahshua Messiah onse Vader!

Hebreërs:

Heb 13:23  Julle moet weet dat die broeder Timóteüs vrygelaat is, saam met wie ek julle sal sien as hy spoedig kom.

5.c.  Die Afsluiting van die Hebreërs brief:

Buiten Johannes in een enkele versie, kry ons niemand wat so deurvoerend groet soos hierdie nie.

Paulus:

2Th 3: 17  Die groete van Paulus, met my eie hand, wat ‘n teken is in elke brief; so skryf ek.

2Th 3: 18  Die genade van onse Here Yahshua Messiah  sy met julle almal! Amen.

Fil 4: 23  Die genade van onse Here Yahshua Messiah  sy met julle almal! Amen.

Tim 3: 15  Almal wat saam met my is, groet jou. Groet dié wat vir ons liefhet in die geloof. Die genade sy met julle almal! Amen.

Kol 4: 18  Die groete van Paulus, met my eie hand. Dink aan my boeie. Die genade sy met julle! Amen.

Hebreërs:

Heb 13: 25  Die genade sy met julle almal! Amen.

5.d. Paulus is die een wat dikwels uit die tronk uit geskryf het.

Paulus:

Kol 4: 18  Die groete van Paulus, met my eie hand. Dink aan my boeie. Die genade sy met julle! Amen

Kol 4: 3  en bid tegelykertyd ook vir ons, dat ELOHIM vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is,

 Hand 16: 25  En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van ELOHIM gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.

Hebreërs:

Heb 10: 34  Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julself ‘n beter en blywende besitting in die hemele het.

Heb 13: 23  Julle moet weet dat die broeder Timóteüs  vrygelaat is, saam met wie ek julle sal sien as hy spoedig kom.

5.e.  Ook is dit net Paulus wat praat van ‘n skaduwee van dinge wat moes kom:

Paulus:

Kol 2: 16  Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of Sabbat nie,

Kol 2: 17  wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Yahshua.

Hebreërs:

Heb 10: 1  Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie.

Heb 8: 5  hulle wat ‘n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ‘n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi; want Hy het gesê: Kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.

5.f.  Ook net Paulus wat oor die eerste beginsels praat; ons kry dit nêrens in een van die ander skrifte nie:

Paulus:

Gal 4: 3  So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

Gal 4: 9  maar nou dat julle ELOHIM ken, of liewer deur ELOHIM geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien?

Kol 2: 8  Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Messiah nie.

Kol 2: 20  As julle dan saam met Messiah die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge

Hebreërs:

Heb 5: 12  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van ELOHIM moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.

5.g.  Paulus – die enigste wat praat van vaste spys:

Paulus:

1 Kor 3: 2  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

Hebreërs:

Heb 5: 12  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van ELOHIM moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.

Petrus praat ook van die melk van die woord maar nie van die vaste spys nie, dit bevestig maar net dat hulle almal geweet het wat hulle leer.

5.h.  Paulus is ook die enigste een wat Yahshua ‘n Middelaar noem:

Paulus:

Gal 3: 19  Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ‘n middelaar.

Gal 3:20  En die middelaar is nie net vir een nie; maar ELOHIM is een.

1Tim 2: 5  Want daar is een ELOHIM en een Middelaar tussen ELOHIM en die mense, die mens Yahshua Messiah,

Hebreërs:

Heb 8:6  Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.

Heb 9: 15  En daarom is Hy Middelaar van ‘n Nuwe Testament, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.

Heb 12: 24  en by Yahshua, die Middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.

5.i.  Paulus is ook die enigste een wat praat van die wedloop:

Paulus:

2Tim 4: 7  Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.

Hebreërs:

Heb 12: 1  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

5.j.  Paulus enigste een wat Vader ELOHIM van Vrede noem en dat ons moet vrede najaag onder mekaar :

Paulus:

Rom 15: 33  En die ELOHIM van vrede sy met julle almal! Amen.

Rom 16: 20  En die ELOHIM van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Yahshua Messiah  sy met julle! Amen.

1 Kor 14: 33  want ELOHIM is nie ‘n ELOHIM van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.

2 Kor 13: 11  Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die ELOHIM van liefde en vrede sal met julle wees.

Fil 4: 9  En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die ELOHIM van vrede sal met julle wees.

1Th 5: 23  En mag Hy, die ELOHIM van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Yahshua Messiah

Rom 12: 18  as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

Hebreërs:

Heb 13:20  Mag die ELOHIM van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Yahshua Messiah , deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het

Heb 12:14  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand YaHWeH sal sien nie;

Dit is dus baie duidelik dat Paulus Hebreërs geskryf het of dat iemand wat baie saam met Paulus gereis het of al Paulus se briewe gelees het, die Hebreërboek geskryf het. Die rede waarom ek dit uitwys is omdat die mense wat Paulus verwerp nie na hierdie dinge wil kyk nie, want hierdie is die enigste brief wat [[verduidelik] [[mens laat verstaan] dat mens nie onder die orde van Aäron meer is nie maar onder die orde van Melgisedek.

Hulle sal dus al hierdie feite ignoreer omdat hulle nie vir jou uit ander geskrifte sal kan verduidelik onder watter orde hulle nou is nie.  Hulle sal volstrek nie aanvaar dat Paulus dit nie geskryf het nie, maar sal dit tog aanvaar al is die outeur daarvan onbekend, en dit bo iemand van wie die hoof apostel getuig dat hy ‘n geliefde broer is (2 Pet 3: 15). En as jy hulle wys dat Paulus dit[???*] wel geskryf het, ignoreer hulle die [bogaande feite] heeltemal, omdat hulle dan geen antwoorde het [[aangaande die orde waaronder] [[nie, oor onder watter orde] hulle staan nie.

Interessante feit is dat as hulle in baie ou Bybels gaan soek en in Latyn en vroeë Griekse vertalings soos Stephen’s 1551, begin die boek van Hebreërs met The Epistle of Paul to the Hebrews

6.  Ooreenkomste tussen die” briewe”

Ons weet dat die Apostels en ouderlinge dikwels vergaderings gehou het in Jerusalem, ons weet ook dat Petrus gesê het dat hy Paulus se briewe gelees het, en dat hulle dalk so onder mekaar geleer het wat om te preek, ens? Ons gaan sien [in hierdie stukkie] dat daar besonderse[duidelike] ooreenkomste is tussen Paulus en die ander apostels se briewe, en mens kan nie sê dat dit toeval is nie, en dit bevestig dat Paulus wel verkondig het presies wat hulle[die ander] ook verkondig het.

Eerstens weet ons deur die volgende dat hulle saam vergader het, en dat Petrus AL Paulus se briewe gelees het, oa:

Hand 15: 6  En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek.

2Pet  3: 15  En ag die lankmoedigheid van onse Yahshua as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

2Pet  3: 16 … net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Kom ons kyk nou na van die ooreenkomste:

6.a.  Paulus en Petrus:

Paulus :

Kol 3:8  Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.

Petrus :

1 Pet  2: 1  Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery;

Paulus :

Efe 5: 22  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan YaHWeH.

Petrus :                                                                                                                                         1 Pet  3: 1  Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word

Paulus :

Efe 5:  21  … en aan mekaar onderdanig is in die vrees van ELOHIM.

Petrus :                                                                                                                                          1 Pet  5: 5  Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want ELOHIM weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

Paulus :

1 Tess 5:  6  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

Petrus :

1 Pet  5: 8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

                                                                                                                                                            Paulus :                                                                                                                                   1 Kor16:  20  Al die broeders groet julle. Groet mekaar met ‘n heilige kus.

Petrus :                                                                                                                          1Pet  5: 14  Groet mekaar met ‘n kus van liefde. Vrede vir julle almal wat in Yahshua Messiah is!  Amen.

Paulus :                                                                                                                        Rom 8:  18  Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.

Petrus :

1 Pet  5: 1  Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Messiah is, wat ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:

Paulus :

Rom 4: 24  maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Yahshua Messiah, onse Vader, uit die dode opgewek het,

Petrus :                                                                                                                                                 1 Pet  1: 21  julle wat deur Hom glo in ELOHIM wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op ELOHIM kan wees.

Paulus :                                                                                                                          Rom 13: 1  Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van ELOHIM nie, en die wat daar is, is deur ELOHIM ingestel …

Rom 13: 3  Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang;

Rom 13: 4  want hy is ‘n dienaar van ELOHIM, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van ELOHIM, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.

Petrus :

1 Pet  2: 13  Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van YaHWeH — of dit die koning is as opperheer,

1 Pet  2: 14  of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys.

Paulus :

1Tim 2: 9  So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie,

Petrus :

1Pet  3: 3  Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie,

1Pet  3: 4  maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor ELOHIM.

Hierdie is dinge[ooreenkomste] wat nie toeval is nie, Petrus beweer[verklaar] in 2 Petrus 3 dat hy al Paulus se briewe gelees het, en hier stem hulle goed[gedagtes /begrippe] baie ooreen – hoe is dit moontlik dat Paulus kan “vals” wees???  Hy en Petrus verkondig dan dieselfde evangelie[/boodskap]?

6.b.  Judas en Paulus:

Judas:

Jud 1: 2  Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word!

Paulus:

Tim 1: 4  Genade, barmhartigheid, vrede van ELOHIM die Vader en YaHWeH Yahshua Messiah , ons Verlosser!

2Tim 1: 2  aan Timóteüs  , my geliefde kind: Genade, barmhartigheid, vrede van ELOHIM die Vader en Yahshua Messiah, onse Vader!

Nou hoe het Paulus dit geweet, of hoe het Judas dit geweet?:

Judas:

Jud 1: 20  Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid.

Paulus:  

Efe 6: 18  terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges …

Judas :  

Jud 1: 24  Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig …

Paulus: 

Rom 16: 25  Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Yahshua Messiah , ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is,

Kol 1: 22  in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;

6.c  Paulus en Jakobus:

Jakobus:

Jak 1: 2  Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,

Jak 1: 3  omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.

Jak 1: 4  Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

Paulus:

Rom 5: 3  En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk,

Rom 5: 4  en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop;

Rom 5: 5  en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van ELOHIM in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Jakobus:

Jak 1: 15  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Paulus:

Rom 6: 16  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

Rom 6: 12  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.

Jakobus:                                                                                                                                                Jak 2: 23  En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het ELOHIM geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van ELOHIM genoem.

Paulus:                                                                                                                                           Rom 4: 3  Want wat sê die Skrif? Abraham het in ELOHIM geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken.

6.d  Paulus en Johannes

Johannes:                                                                                                                                                  Joh 1: 16  En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.           Joh 1: 17  Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Yahshua Messiah gekom.

Paulus:                                                                                                                                     Gal 5: 3  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Gal 5:4  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Yahshua Messiah; julle het van die genade verval.

Johannes:                                                                                                                           2 Joh 1: 3  genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van ELOHIM die Vader en van Yahshua Messiah , die Seun van die Vader, in waarheid en liefde.

Paulus:

1Tim 1: 2  aan Timóteüs  , my ware kind in die geloof: Genade, barmhartigheid, vrede van ELOHIM onse Vader en Messiah, onse Here!

2 Tim 1: 2  aan Timóteüs  , my geliefde kind: Genade, barmhartigheid, vrede van ELOHIM die Vader en Yahshua Messiah, onse Vader! Tim 1:4  Genade, barmhartigheid, vrede van ELOHIM die Vader en YaHWeHYahshua Messiah , ons Verlosser!

Johannes:

Openb 1: 5  … en van Yahshua Messiah , die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed

Paulus:

Kol 1: 18  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

1 Kor15: 20  Maar nou, Messiah is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

7.  Beskuldigings

Ons gaan kyk na enkele beskuldigings wat teen Paulus gemaak is, en kyk of dit nie ook bewerings en verdraaiings is nie.

2 Pet  3:15  En ag die lankmoedigheid van onse Yahshua Messiah as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,                                                                                                        2 Pet  3:16  net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.                                 2 Pet  3:17  Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.

Ons is voor die tyd gewaarsku, deur die apostel Petrus, dat mense Paulus se briewe gaan verdraai – dit gebeur na kante toe:  aan die een kant verdraai hulle dit om te verkondig ‘n mens moet hom uitgooi;  en aan die anderkant gebruik hulle[??? –wie?] Paulus om ongebondenheid te verkondig, asook dat ‘n mens kan doen net wat jy wil solank jy net glo.

Paulus het in die eerste plek nooit ‘n anti-“wet /-gebooie”-leer gehad nie, maar hy was teen die “seremoniële wette” wat Yahshua reeds vervul het.

Ook met die woord “heiden” het daar baie probleme na vore gekom. Die meeste mense dink die woord “heiden”, wat in elk geval baie slordig vertaal is, en wat veral in Paulus se briewe voorkom, te doen het met elke lewende wese wat kan vuur maak en ‘n spoor soos ‘n Adamiet trap.

Hulle kom egter nooit by die waarheid uit nie, dat Paulus van niemand anders praat as die verheidenste[???] onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk nie ! Al die verwysings en briewe van Paulus verwys na, en is gerig aan Yisra’el [- die Wit Westerse Protestantse Nasies]. Dit is egter weer ‘n studie op sy eie.

7.a.  ‘n Teks wat die [[mense wat Paulus beskuldig /Paulus-kritici /-verwerpers] wel glo:

Gal 2: 11  Maar toe Petrus in Antiochíë gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het.

Gal 2: 14  Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die  evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê: As jy wat ‘n Jood (Judahiet[Judeër] (afstammeling van Juda)) is, soos ‘n heiden (verheidenste onbesnede Yisra’el ) lewe en nie soos ʼn Jood (Judahiet (afstammeling van Juda) nie, waarom dwing jy die heidene ( verheidenste onbesnede Yisra’el ) om soos Jode (Judahiete) te lewe?

Ons sien dus duidelik hier dat Paulus Petrus teegestaan het, die mense wat Paulus verwerp, sal dit dadelik erken, want dit val in hulle leerstellings, perfek om vir Paulus af te breek. Wat hulle egter nalaat, is vers 14, dat Paulus reguit vir Petrus gesê het: ”as jy wat ‘n Jood (Judahiet[Judeër] – afstammeling van Juda)  is, soos ‘n heiden lewe”  Hoe het Petrus geleef, soos ‘n Jood (Judahiet[Judeër])  of soos ‘n heiden (verheidenste onbesnede Yisra’el)? Volgens die vers wat hulle glo, het Petrus ook soos ‘n heiden (verheidenste??? onbesnede Yisra’el ) gelewe, m.a.w. sonder al die seremoniële wette.

Petrus was ook nie, volgens hierdie vers, wat hulle van hou om aan te haal, deel van die mense wat die seremoniële wette onderhou het nie:

Gal 2: 12  Want voordat sommige van Jakobus af gekom het, was hy gewoond om saam met die heidene (verheidenste(??) onbesnede Yisra’el ) te eet; maar ná hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis (Judahiete(Judeërs)) is.

‘n Duidelike onderskeid kan dus gesien word(…???*), so:  as Paulus wel vir Petrus teegestaan het, moet mens aanvaar dat Paulus vir Petrus gevra het, as hy soos ‘n heiden lewe, waarom dwing hy die verheidenste(???) onbesnede Yisra’el om soos besnede Judahiete(?) te lewe.

7.b.  Hulle beweer dat Paulus self besluit het dat die besnydenis afgeskaf is;

… hulle ignoreer die feit dat dit ‘n opdrag was van die apostels EN die HEILIGE GEES; ook ontsien hulle die feit dat Judas ook dieselfde berig ontvang het om dieselfde te gaan verkondig.

Hand 15: 1  En sekere persone wat van Judéa af gekom het, het die broeders geleer: As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie.

Hand 15: 2  Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Bárnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Bárnabas en nog ‘n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk.

Paulus-hulle het was dus, soos vroeër gesien, in ‘n woordestryd gewikkel met die ander oor die besnydenis, opgegaan na Jerusalem na die apostels i.v.m. hierdie vraagstuk[???].

Hand 15: 5  Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê: Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou.

Hand 15:6  En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak (DIE BESNYDENIS EN DIE SERIMONIËLE WET WAT DEUR MOSES GEGEE IS) te ondersoek.

Die apostels en die ouderlinge het toe vergader om hierdie saak te ondersoek en die bevindinge was BAIE duidelik:

Hand 15: 7  En toe daar ‘n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: Broeders, julle weet dat ELOHIM lank gelede onder ons verkies het dat die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el) deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word.                    Hand 15: 8  En ELOHIM wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons.                                                 Hand 15:9  En Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien Hy hulle harte gereinig (hartsbesnydenis) het deur die geloof.

 Hand 15: 10  Nou dan, waarom versoek julle ELOHIM deur op die nek van die dissipels ‘n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?

 Hand 15:13  En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: Broeders, luister na my!

 Hand 15: 14  Símeon het vertel hoe ELOHIM in die begin uitgesien het om ‘n volk uit die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el)  vir sy Naam aan te neem.

 Hand 15: 15  En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:

 Hand 15: 16  Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut (koninkryk 2 en 10 stamme wat geskeur het) van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel (tot 12 stamme),

 Hand 15: 17  sodat die oorblyfsel van die mense YaHWeH kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek YaHWeH wat al hierdie dinge doen.

 Hand 15: 18  Aan ELOHIM is al sy werke van ewigheid af bekend.

 Hand 15: 19  Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el)  hulle tot ELOHIM bekeer, nie moet bemoeilik nie,

 Hand 15:20  maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed.

So wie se opdragte[- watter ???] was dit volgens hierdie Skrif? dit was Jakobus en Petrus se opdragte. Vergelyk:

Hand 15: 24  Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons (besnede Judahiete) uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie,  julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou,

Hand 15: 25  het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Bárnabas en Paulus ,

 Hand 15: 26  manne wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse  Yahshua Messiah .

 Hand 15: 27  Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring.

 Hand 15: 28  Want die Heilige Gees (YHWH) en ons (apostels) het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge:

 Hand 15: 29  dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is,  en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel!

So Petrus en Jakobus het vir Paulus, Barnabas, Judas en vir Silas opdrag gegee om dieselfde berig[leer /boodskap] te gee, en volgens v28 is dit hulle en die Heilige Gees wat dit besluit het.

7.c.. Paulus word beskuldig as die “vals apostel” waarvan Openbaring praat:

Openb 2: 1  Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:

Openb 2: 2  Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het …

In Handelinge leer ons dat Paulus self Éfese bearbei het:

Hand 18: 19  En hy het in Éfese aangekom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode (Judahiete /Judeërs???) gespreek.

 Hand 18: 20  En toe hulle versoek dat hy langer by hulle moes vertoef, het hy nie toegestem nie,

 Hand 18: 21  maar van hulle afskeid geneem en gesê: Ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as ELOHIM wil. En hy het van Éfese af gevaar.

 Hand 20: 17  En van Miléte het hy gestuur na Éfese en die ouderlinge van die gemeente laat roep.

 Hand 20: 18  En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: Julle weet hoe ek, van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het

 Hand 20: 19  en YaHWeH gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode;

 Hand 20: 20  hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise,

 Hand 20: 21  terwyl ek kragtig by die Jode (Judahiete) sowel as die Grieke (verheidenste Griekssprekende Yisra’el) aangedring het op die bekering tot ELOHIM en die geloof in onse Yahshua Messiah .

 Hand 20: 22  En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem; en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie,

 Hand 20: 23  behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge (op?) my wag.

 Hand 20: 24  Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van Yahshua Messiah ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van ELOHIM.

 Hand 20: 25  En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van ELOHIM verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie.

 Hand 20: 26  Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal.

 Hand 20: 27  Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van ELOHIM te verkondig nie.

 Hand 20: 28  Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van ELOHIM te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.

 Hand 20: 29  Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.

 Hand 20: 30  Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.

 Hand 20: 31  Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie.

 Hand 20: 32  En nou, broeders, dra ek julle op aan ELOHIM en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle ‘n erfdeel te gee onder al die geheiligdes.

 Hand 20: 33  Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie;

 Hand 20: 34  maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was.

 Hand 20: 35  Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van YaHWeH Yahshua Messiah moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.

 Hand 20: 36  En ná hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid.

 Hand 20: 37  En daar het ‘n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen,

 Hand 20:38  veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei.

Kyk wat het nou hier gebeur:

Paulus het die ouderlinge van die gemeente laat roep (Hand 20: 17)en met hulle vlugtig gesels, hy het hulle onderrig, die gemeente wat veronderstel was om hom as vals te bevind het, het hy onderrig (Hand 20: 20).  Hy sê dan hy het hulle alles van ons Vader verkondig en dat hulle moet ag gee op hulself, en op die hele kudde van die gemeente waardeur die HEILIGE GEES hulle as opsieners gesit(??) het(v28).  Dan waarsku Paulus hulle ook dat na sy vertrek wrede wolwe in die gemeente sal gaan en die kudde nie sal spaar nie (Hand 20: 29 en 30) Paulus het dus self die gemeente van Efese probeer help en hulle gewaarsku teen die wolwe, nou beskuldig ander sommer vir Paulus as die wolf.

DIE GEMEENTE VAN EFESE MOES DUS VAN PAULUS SE LERINGE GEBRUIK HET OM DIE VALS APOSTELS UIT TE KEN, JA, VALS APOSTELS, NIE VALS APOSTEL NIE. Ons moet ook verder oplet dat Paulus dit duidelik gemaak het dat hulle hom nie weer gaan sien nie, en as hulle hom hier nie as vals uitgemaak nie, kan hy onmoontlik een van die vals apostels van Openbaring wees, want hy en die ouderlinge is in vrede uitmekaar, waarna hulle mekaar nie weer gesien het. Onthou Lukas het dit neergeskryf soos hy dit gesien het.

Paulus waarsku dat daar wrede wolwe gaan inkom, wolwe, meervoud!!!!

Openbaring 2: 2 sê: Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het.

Hulle wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het, [[ – hy wat sê hy is ‘n apostel en dit nie is nie, en hom leuenaar bevind]???] . Weer meervoud en nie EEN nie!!!

7.d  Daar is net 12 Apostels en nie 13 nie.

Groot probleem hier is, dat Lukas handelinge geskryf het, en handelinge bewys Paulus as egte apostel en dat Lukas nie fout gevind het met Paulus nie, nou gooi die “verwerpers” handelinge uit, en beweer Paulus is die 13de apostel, maar dan gebruik hulle steeds die Handelingeboek wat hulle uitgooi, en beweer Mattateus is die twaalfde apostel.  As hulle regverdig[[eerlik /en konsekwent] wou wees, dan het hulle sodoende nie ‘n twaalfde apostel nie.

Dus, as hulle Handelinge verwerp, sit hulle net met 11 apostels, en Handelinge is die enigste boek wat wys wie in Judas Iskariot se plek gekies is. Hoe kon Lukas wat in Yahshua se tyd geleef het, wat self geskryf het hoe die lot op die twaalfde apostel (Mattateus) val, nie Paulus as dertiende en valse apostel uitwys nie, wat hy ook gesien en oor geskryf het, en baie mee saamgereis het?

Daar is eintlik baie meer as net 12 Apostels, maar die 12 grotes en eerstes is dié wat deur YHWH  in vlees self uitgekies het, en dié wat daarop volg is dié wat YHWH in die Gees geroep en uitverkies het.

Wat beteken die woord apostel ?

Apostolos ap-os’-tol-os (απóστ○λος), from G649; a delegate; specifically  an ambassador of the Gospel; officially a commissioner of Christ (“apostle”), (with miraculous powers): – apostle,  messenger,  he that is sent.

Afgevaardigde /uitverkore werktuig vir die evangelie van Yahshua Messias. Dit het nie net met  die eerste 12 dissipels/apostels te doen nie. Na die eerste 12 het daar nog baie gevolg.

 Hand 9: 15 Maar YHWH sê vir hom: Gaan, want hy (Paulus) is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel …

Barnabas wat, volgens Handelinge, reeds voor Paulus al deel van die apostels was, word ook later ‘n apostel genoem:

 Hand 14:  14  Maar toe die apostels, Bárnabas en Paulus, dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep …

So hier is klaar 14 wat apostels genoem word. Nou het Yahshua nie self gesê:

Luk 11:  49  Daarom het die wysheid van ELOHIM ook gesê: Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van dié sal hulle doodmaak en vervolg ,

Luk 11: 50  sodat van hierdie geslag[-??* =genelyn?!* = Mt 23:33-35~!*] afgeëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld af …

Vir my is die feit dat Paulus ook gegaan het[… ???], [wat dan …] weereens ‘n vervulling van Sy w[/W]oord [is]; hy was nóg een wat gestuur is en wat later ook gedood is vir die waarheid.

Ons moet ook verder daarop let:

2 Kor 12: 11  Al roemende het ek dwaas geword. Julle het my daartoe genoodsaak. Want ek moes deur julle aanbeveel geword het; want ek het niks by dié uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie.

Paulus noem die ander apostels uitnemende apostels. In Engels is dit “the very chiefest apostles”.

Kom ons let verder weer op:

3 Joh 1: 1  Die ouderling aan die geliefde Gajus wat ek in waarheid liefhet.

1Pet  5:1  Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Messiah is, wat ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:

Petrus en Johannes noem hulself ouderlinge hier,  ipv apostels.

Ouderling se definisie:

2b) among the Christians, those who presided over the assemblies (or churches) The NT uses the term bishop, elders, and presbyters interchangeably

Petrus en Johannes was al ouderlinge hier, en was heel moontlik al redelik oud toe hierdie briewe geskryf was, ‘n apostel is ook ‘n boodskapper. Onthou ook dat Markus en Lukas ook nie van die eerste twaalf apostels was nie, so hulle[???…] beskuldig[voer aan dat] Paulus [dat hy] nie een van die twaalf was nie, en daarom gooi hulle hom uit, maar wat van sy medereisigers? As een vals is, is almal mos vals?

7.e   Hulle beweer Paulus sê ons mag afgodsoffers eet, terwyl Openbaring se dit is die leer van Bileam:

Openb 2: 14  Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Openb 2: 20  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.

Hulle beweer dat Paulus sê ons mag afgodsoffers eet en hulle sê dit op grond hiervan:

1 Kor 8: 4  Wat dan die eet van die offervleis aan die afgodsoffers betref, weet ons dat ‘n afgodsoffers niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander ELOHIM is nie, behalwe Een.

1 Kor 8: 5  Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is — soos daar baie gode en baie here is …

1 Kor 8: 6  tog is daar vir ons maar een ELOHIM, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Yahshua Messiah  deur wie alles is, en ons deur Hom.

1 Kor 8: 7  Die kennis is egter nie in almal nie; maar sommige, nog altyd bewus van die afgodsoffers, eet dit as ‘n afgodsoffers , en hulle gewete, wat swak is, word besoedel.

1 Kor 8: 8  Maar die voedsel bring ons nie nader by ELOHIM nie; want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie.

1 Kor 8: 9  Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien ‘n struikelblok word vir die wat swak is nie.

1 Kor 8: 10  Want as iemand jou wat kennis het, aan tafel sien in ‘n afgodsoffers stempel, sal sy gewete, as hy ‘n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgodsoffers te eet nie?

1 Kor 8: 11  En moet die swakke broeder vir wie Messiah gesterf het, verlore gaan deur jou kennis?

1 Kor 8: 12  Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen Messiah.

1 Kor 8: 13  Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie.

In die bogaande lyk dit of Paulus sê ons mag wel afgodsoffers eet, MAAR  1 Korintiërs is een hele brief, Paulus het nie vir die Korintiërs eers 1Korinthiërs 1 en toe 1 Korintiërs 2 …. Gestuur nie, nee dit is net ‘n nommering wat later ingevoeg is. Paulus het een brief gestuur aan die Korintiërs, en later ‘n tweede. Die eerste brief word genoem 1 Korintiërs en hy strek vanaf                  1 Korintiërs 1 tot by 1 Korintiërs 16.  Paulus was nie klaar gepraat in 1 Korintiërs 8 nie, hy het nog verder geskryf (1 Kor???: 9), en verder met die gemeente gepraat. Dan sê hy in 1Kor???: 10 baie duidelik, ondubbelsinnig (hy sou nie in dieselfde brief sê julle mag afgodsoffers eet en dan weer julle mag nie afgodsoffers eet nie) in 1Kor???: 10 (waar hy nog besig is om te skryf aan dieselfde brief):

1 Kor 10: 7  En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is: Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel.

1 Kor 10: 8  En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintigduisend geval.

Hier sê Paulus eerstens later in die brief dat ons nie afgodedienaars moet wees en hoereer nie, dus kan dit nie hy wees na wie Openbaring 2: 20 verwys nie.  Kyk hier:

Openb 2: 20  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.

1 Kor 10: 8  En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval.

Paulus verlei niemand deur te sê hulle moet hoereer nie, kom ons kyk na die afgodsoffers spesifiek, Paulus sê in 1 Kor 10:  14 ons moet vlug vir die afgodediens en dan:

1 Kor 10: 19  Wat sê ek dan? Dat ‘n afgod iets is, of dat ‘n afgodsoffer iets is?

1 Kor 10: 20  Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.

1 Kor 10: 21  Julle kan nie die beker van YaHWeH drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van YaHWeH en ook aan die tafel van die duiwels nie.

1 Kor 10: 22  Of wil ons die ywer van YaHWeH opwek? Is ons miskien sterker as Hy?

Hier sê hy ons mag nie die beker van Yahshua drink en van die duiwels nie, en mag nie deel hê aan tafel van Yahshua en dan aan tafel van duiwels nie. Hierdie stukkie kom daarop neer dat die vleis wat geoffer word by bv. ‘n Moslem-moskee mag ons geen deel aan hê nie, ook nie die feeste van hierdie afgode nie en ons mag ook nie daardie vleis eet wat so geoffer word nie.

Maar hy sê as ons by ‘n mark kom (waar vleis en ander dinge verkoop word) hoef ons nie soos die Fariseërs te wees nie, wat allerhande wassinge en rituele gehad het (die Fariseërs moes bv.  alles wat op die tafel gesit was, het hulle gevra wat is dit, is dit voorberei volgens tradisie, of dit skoon was, of dit op enige manier in aanraking met iets onreins gekom het, was die vleis deur ‘n wilde dier verskeur, of dalk verwurg of dalk nie doodgemaak volgens kanonieke nie ens. Paulus het gesê ons hoef nie navraag oor alles heeltyd op die mark te doen nie, maar soos by 1 Kor???: 21 is dit duidelik dat in gevalle waar dit reguit aan ‘n afgod geoffer word, ons daaraan geen deel mag hê nie.

7.f.  Hulle beweer dat die hele Christendom [= ‘d. Kêk’ – wat 100% WAAR is!] vals is en Paulus [dit verkondig /die oorsaak is]het [- indien nie Paulus nie – wie dan???]:

Jes 65: 14  Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is (hartsbesnydenis), maar júlle sal skreeu van pyn in die hart en huil deur die verbreking van gees. Jes 65:15  En julle sal jul naam vir my uitverkorenes as ‘n woord van verwensing laat agterbly, en YHWH sal jou ombring. Maar sy knegte sal Hy noem met ‘n ander naam.

Voor ons aangaan, kom ons kyk eers wat beteken Christen G5546  χρίστίανος khris-tee-an-os’ From G5547; a Christian, that is, follower of Christ: – Christian. Follower of Messiah. Dus ‘n volger/ van Yahshua Messiah

 Hand 11: 26  En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene (volgers van Yahshua Messiah) genoem.

 Hand 26: 28  En Agríppa sê vir Paulus: Jy beweeg my byna om ‘n Christen (volger  van Yahshua Messiah) te word.


Ons weet Lukas het Handelinge geskryf, so ons kan aanneem dat Lukas ook homself ‘n Christen (volger van Yahshua Messiah) genoem het, Lukas, Paulus en Petrus het hulle self Christene (volgers van Yahshua Messiah) genoem:

1Pet  4: 16  Maar wanneer iemand as ‘n Christen (volger van Yahshua Messiah) ly, moet hy hom nie skaam nie, maar ELOHIM verheerlik in hierdie opsig.

Hier kan interessantheidshalwe gelet word op Openbaring 12:

Openb 12: 14  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.

Openb 12: 15  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.

Openb 12: 16  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.

Openb 12: 17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van ELOHIM bewaar en die getuienis van Yahshua Messiah  hou.

Dit is ook hoe die Hugenote in Suid-Afrika aangekom het, en al hierdie miljoene volgelinge het hulleself Christene (volgers van Yahshua Messiah) genoem, ook moet dit in ag geneem word dat hierdie hervorming onder Luther ontstaan het deur [veral op grond van??]Paulus se briewe (gered sonder verdienste) [[dit bevestig dus die Christendom???] (volgers van Yahshua Messiah)  [- however :  Luther-hulle het ook nog verskeie gruwels bedryf – hierdie “reformasie” het inderdaad die “hoer-DOGTERS” gebaar – van die (‘moederhoer’-)vrou op die dier – Op 17:5~!* = >d. ‘heilige alg. christelike kerk’ – waar UIT  My Volk moet padgee …~!*]

In Rom 9: 26 tot27 haal Paulus amper woordeliks aan uit  Hosea 1: 10  Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie (Lo-Ami,  verheidenste Yisra’el), sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God.

Ons is kinders en “Christene”, volgers van Yahshua Messiah van die lewende Elohiem ons losser wat uit die dood opgestaan het.

Jes 44: 5  Die een sal sê: Ek behoort aan YHWH; en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan YHWH (ons losser Yahshua), en hom met die erenaam Israel noem.

7.g  Hulle beweer Paulus is [[die een wat na Yahshua[?- na die Volk??] in Sy eie Naam gegaan het???]:

Joh 5: 43  Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.

Maar eerstens het Paulus nie in sy eie naam gegaan nie, maar in die Naam van Yahshua en tweedens het hulle vir Paulus ook nie aangeneem nie, volgens Yahshua sou die een na Hom aangeneem geword het:

2 Tes  3: 6  Ons beveel julle, broeders, in die Naam van onse Yahshua Messiah, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie.

Hand 13: 46  Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van ELOHIM aan julle (Judahiete(??)) eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie – kyk, ons wend ons tot die heidene. (Lo Amie verheidenste Yisra’el)

8.  Sogenaamde “weersprekings” van Paulus:

Ek gaan ‘n paar sogenaamde “weersprekings” voorhou, en wys dat Paulus nie homself of vir Yahshua Messiah weerspreek het soos hulle beweer nie, maar dat hulle dit weereens net verdraai [[, ek gaan net enkeles hanteer].

8.a.  Oor die lewendes en dooies:

Hulle gee net die twee verse deur[…???], Lukas het saam met Paulus gereis en soos ek hier bo gewys het moet hulle Lukas verwerp as hulle Paulus verwerp, so dit maak nie heeltemal sin dat hulle juis Lukas gebruik om Paulus vals te bewys nie, Lukas was dan Paulus se medereisiger, in elk geval:

Luk 20: 38  Hy is tog nie ‘n ELOHIM van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir Hom.

Rom 14: 9  Want hiervoor het Messiah ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

Hulle los Rom  14:7 en 8  aspris uit, kyk wat sê Paulus daar:

Rom 14: 7  Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Rom 14:8  Want as ons lewe, leef ons tot eer van YaHWeH; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van YaHWeH; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan YaHWeH.

Die groot verskil hier is dat in Lukas praat Yahshua Messiah van geestelike dooies en Paulus praat met ‘n geredde gemeente wat almal dus geestelik lewendig is, maar dan praat hy ook van fisiese dood.

8.b.  Ons  kyk nou na die verdraaïngs:

Hulle sê Paulus sê die groot gebooie in die wet is net:  Jy moet jou naaste liefhê soos jouself[?regtig?];  terwyl Yahshua gesê het jy moet jou naaste liefhê soos jouself EN jy moet YHWH jou Elohim liefhê met jou hele, hart, siel en verstand.

Rom 13: 9  Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mat 22: 37  En Yahshua Messiah antwoord hom: Jy moet YaHWeH jou ELOHIM liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.             Mat 22: 38  Dit is die eerste en groot gebod. Mat 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Mat 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete

Paulus weerspreek hier nie vir Yahshua omdat hy sê dit word in hierdie woord saamgevat nie, kyk wat se hy: “WANT DIT”: Hy haal hierdie uit die gebooie uit wat betrekking het op naasteliefde – nie die Elohim liefde gedeelte nie (jy mag nie begeer nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, is alles wette). As jy dit[…???] verbreek dan [oor-]tree jy teenoor jou naaste [op]; daarom dat hy dit aanhaal. Hy het nie die gebooie aangehaal van – jy mag geen gesnede beeld maak nie, en jy mag voor geen ander god buig nie; as hy dit ook aangehaal het, dan was dit ‘n ander storie. Yahshua het self gesê ook hy los vir hulle ‘n gebod na:

Joh 13: 34  ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.

Jak 2: 8  As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself – dan doen julle goed.

Sien dat hulle maar net die goed verdraai, om mense te mislei.

1 Kor 15: 31  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Yahshua Messiah.

Joh 11: 26 …  en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?

Hier kan mens sien hoe aspris is die verdraaiers van die woord is, want as ons net na die vorige vers kyk sien ons:

Joh 11: 25  Yahshua Messiah sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

Maar dit haal ek maar net aan om hulle motiewe uit te lig, want hulle haal slegs die gedeelte aan waar Yahshua sê dat hy wat in Yahshua glo nooit sal sterwe nie, en dan die gedeelte waar Paulus sê hy sterf dag vir dag, maar die vorige gedeelte wat sê dat ons wel gaan sterwe los hulle uit.

In elk geval, Paulus het nie hier gepraat van sy siel of liggaam wat sterf nie, maar dat hy daagliks sy SONDES afsterwe: 1 Pet  2: 24  wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

Dit is wat Paulus bedoel het dat hy daagliks (aan) sy sondes afsterwe:

Luk 9: 23  En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.

1 Kor 15: 31  Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Yahshua Messiah.

8.c. .Die Genade

Die “verwerpers” het al baie lelike dinge kwytgeraak oor die “genade”-begrip van Paulus wat telkens praat van die genade, bv. Rom 6:14  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.

Hy sê die SONDE sal oor ons nie heers nie, want ons is nie onder die Wet nie, maar onder die genade:  nou verdraai die kerke[KERKE] dit en sê ons kan doen net wat ons wil, maar lees weer:  hy sê dan juis die sonde sal nie oor ons heers nie, Yahshua haal[neutraliseer] die ou sondige natuur [uit]; die wet kon dit nie uithaal nie.  Yahshua se genade kan!

Maar terug tot die punt:  Paulus praat gereeld van hierdie “genade”. Dan sê Paulus [egter ook] hy preek niks anders as die wet en profete nie:

Let nou mooi op: Paulus praat van die genade, en sê hy glo ook alles van die wet en profete; dan sê die “verwerpers” dat Paulus [hiervolgens] lieg. Let nou op, waar sê Petrus ook dat die profete oor hierdie genade geprofeteer het:

1Pet  1: 10  Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors,

1Pet  1: 11  en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Messiah wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Messiah sou kom en die heerlikheid daarna.

Hier sê Petrus duidelik ook dat die profete geprofeteer oor die genade van YHWH, maar nou as Paulus oor daardie genade praat, verwerp hulle dit en sê hy lieg.

Johannes het self ook gesê:

Joh 1: 16  En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.  

Joh 1: 17  Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Yahshua Messiah  gekom.

8.d. Nog Belaglike beskuldigings, waar hulle sê Paulus weerspreek homself of vir Yahshua:

Rom 9: 15  Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.

Rom 9: 16  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat  loop nie, maar van ELOHIM wat barmhartig is.

Rom 9: 17  Want die Skrif sê aan die Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.

Nou beweer hulle Yahshua sê:

Mat 5: 7  Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

En dit is nou teenoorgesteld van wat Paulus sê, min wetende dat Paulus juis hier uit die ou testament uit aanhaal. Wat sê Paulus aan die begin daar? “Want aan Moses sê Hy”; en HY het dit aan Moses gesê.  Ons lees dit in Eksodus 33: 19:  Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van YaHWeH uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.

Sien u die verdraaïng? Paulus het nie gelieg hier nie, die “verwerpers” lieg.

8.e.  Yahshua Messiah het gesê:

Joh 5:43  Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.

Hulle sê bg. “ander een” is Paulus, maar dit kan nie wees nie, want die Jode het ook nie vir Paulus aangeneem nie, en Paulus het ook nie in sy eie naam gearbei nie.

Hand 13: 46  Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van ELOHIM aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie — kyk, ons wend ons tot die heidene.

1 Kor1: 10  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Yahshua Messiah , om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.

 Hand 9: 27  Maar Bárnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad YaHWeH gesien het en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Yahshua Messiah gespreek het.

Hierdie “eie naam” (Joh 5:43) verwys na die vals messiah wat in sy eie naam gaan kom.  Paulus het nooit beweer dat hy ’n messiah is nie.

9. Toetse:

Ons het toetse ontvang waarmee ons kan toets of iemand vals is of nie. Die “verwerpers” sal nooit van hierdie toetse praat of dit gebruik nie, want Paulus slaag elke toets.

9.a.  Johannes se toets

1 Joh 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit ELOHIM is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1 Joh 4:2  Hieraan ken julle die Gees van ELOHIM: elke gees wat bely dat Yahshua Messiah  in die vlees gekom het, is uit ELOHIM;

Paulus:

Rom 9:5  aan wie die vaders behoort en uit wie die Messiah is na die vlees Hy wat oor alles is, ELOHIM, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.

Lieg Johannes ook dan hier? Want volgens hierdie toets, slaag Paulus.

9.b.  Wet-toets

Deut 13: 1  As ‘n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig,

Deut 13: 2  en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop — wat jy nie geken het nie — en hulle dien,

Deu 13: 3  dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want YaHWeH julle ELOHIM beproef julle om te weet of julle werklik YaHWeH julle ELOHIM liefhet met julle hele hart en met julle hele siel.

Paulus :

 Hand 14: 12  En hulle het vir Bárnabas Júpiter genoem, en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was.

 Hand 14:13  En die priester van Júpiter wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer.

 Hand 14:14  Maar toe die apostels, Bárnabas en Paulus, dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep

 Hand 14:15  en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende ELOHIM wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Duidelik het Paulus die gemeente nie agter ander gode laat aanloop nie, maar juis hulle laat bekeer van hulle nietige afgode, dus slaag Paulus weereens hierdie toets.

9.c.  Derde Toets:

2 Joh 1: 10  As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.

2 Joh 1: 11  Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Paulus :

 Hand 9: 27  Maar Bárnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad YaHWeH gesien het en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Yahshua Messiah gespreek het.

 Hand 9: 28  En hy het saam met hulle in-  en uitgegaan in Jerusalem

 Hand 15:3  En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenícië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.

 Hand 15: 4  En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge; en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat ELOHIM met hulle gedoen het.

Weereens Slaag Paulus die toets, want al die apostels het hom ontvang.  Sê ons dan die apostels het gemeenskap met sy bose werk[leer]?;  of het hy dieselfde leer as die apostels gebring?

9.d.  Vierde Toets:

Mar 9 :38  Toe antwoord Johannes Hom en sê: Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie; en ons het hom belet, omdat hy ons nie volg nie.

Mar 9: 39  Maar Yahshua Messiah sê: Moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat ‘n krag in my Naam sal doen en gou van My sal kan kwaadspreek nie;

Mar 9: 40  want wie nie teen ons is nie, is vir ons.

 Hand 19: 11  En ELOHIM het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen,

 Hand 19: 12  sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het.

Dus Slaag Paulus hier ook, en hy het nooit eenkeer kwaad gespreek van Yahshua nie.

9.e.  Vyfde Toets:

Het Paulus gefaal onder die geloof?:

1 Joh 2: 22  Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Yahshua die Messiah  is. Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën.

1Tim 3: 16  En, onteenseglik, die verborgenheid van ELOHIM saligheid is groot: YHWH   is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene (verheidenste onbesnede verstrooide Yisra’el), is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid.

Rom 6: 23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van ELOHIM  is die ewige lewe in Yahshua Messiah, onse Vader.

Verder het Yahshua gesê ons moet deur ons volharding ons lewe in besit neem:

Luk 21: 17  En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.

Luk 21: 18  En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.

Luk 21: 19  Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.

En hier het Paulus volhard:

Hand 21:13  Maar Paulus het geantwoord: Wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die Naam van YaHWeH.

Hand 25:19  maar hulle het met hom sekere twisvrae oor hulle eie godsdiens gehad en oor ‘n sekere Yahshua Messiah wat dood is, van wie Paulus verklaar het dat Hy lewe.

Hier is Paulus se dood, volgens Fox’s book of Martyrs:

Paul

Paul, the apostle, who before was called Saul, after his great travail and unspeakable labors in promoting the Gospel of Christ, suffered also in this first persecution under Nero.  Abdias declared that under his execution, Nero sent two of his esquires, Ferega and Parthemius, to bring him word of his death. They, coming to Paul instructing the people, desired him to pray for them, that they might believe; who told them that shortly after they should believe and be baptized at His sepulcher. This done, the soldiers came and led him out of the city to the place of execution, where he, after his prayers made, gave his neck to the sword.

Paulus het nêrens wat ek dit kan kry enigsins Yahshua verloën nie.

9.f. Sesde Toets:

Mar 16: 17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, Mar 16:18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

… “in my Naam sal hulle duiwels uitdryf”.

Paulus:

 Hand 19: 11  En ELOHIM het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen,

 Hand 19:12  sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het.

Hand 19: 17 – “met nuwe tale sal spreek”

Paulus:

 Hand 19: 6  En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

Mar 16: 18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Paulus:

 Hand 28: 3  En Paulus het ‘n klomp droë hout bymekaargemaak en op die vuur gesit, en n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Hand 28: 4  En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar: Hierdie man is beslis ‘n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered.

 Hand 28: 5  Maar hy het die dier in die vuur afgeskud en geen kwaad gely nie.

 Hand 28: 6  En hulle het verwag dat hy sou opswel of skielik dood neerval; maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy ‘n god was.

 Hand 28: 7  Nou het die hoof van die eiland, wie se naam Públius was, in die omgewing van daardie plek ‘n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en drie dae lank vriendelik geherberg.

 Hand 28: 8  En die vader van Públius het siek gelê aan koors en buikloop. En Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. 

9.g   Handelinge toets:

Hierdie is ‘n ander toets wat ek glo die Heilige Gees vir my gewys het, en Paulus het hom ook geslaag vir 2000 jaar!!!!

 Hand 5: 33  Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring.

 Hand 5: 34  Maar ‘n Fariseër met die naam van Gamáliël, ‘n leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was, het in die Raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels ‘n bietjie buitentoe moes bring.

 Hand 5: 35  Toe sê hy vir hulle: Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne;

 Hand 5: 36  want nie lank gelede nie het Theudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het ‘n aantal mense – omtrent vier honderd – aangesluit. Hy is gedood, en almal wat na hom geluister het, is uitmekaargejaag en het tot niet geword.

 Hand 5: 37  En ná hom het Judas, die Galileër, opgestaan, in die dae van die inskrywing, en ‘n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom, en almal wat na hom geluister het, is verstrooi.

 Hand 5: 38  En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan; want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word;

 Hand 5: 39  maar as dit uit ELOHIM is, kan julle dit nie vernietig nie – dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen ELOHIM stry nie.

Volgens bg. Het Theudas ‘n vals leer gebring so ook Judas en hulle het nie lank gehou nie, hy beweer dan hier in Hand5: 38 dat as hierdie voorneme of hierdie werk [van Paulus-hulle?] uit mense is, sal dit vernietig word, maar as dit uit ELOHIM is, kan hulle dit nie vernietig nie, dat hulle nie miskien teen ELOHIM stry nie. Hierdie uitspraak is vir 2000 jaar al instandgehou, dit is nie vernietig nie, die valses[???] wil dit nou eers vernietig, 2000 jaar later. Die grootste hervorming het plaasgevind agv Paulus se skrywes, naamlik Martin Luther se hervorming.

9.h.  Yahshua toets:

Hierdie is iets wat van besondere betekenis vir my is, want Vader het dit vir my geleer, Yahshua het gesê:

Joh 5: 39  Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

Joh 5: 40  En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.

1 Joh 5: 11  En dit is die getuienis: dat ELOHIM ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Joh 1: 4  In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

1 Joh 1: 2  en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is …

Toe ek geroep is[… ??? –na /tot – wat?], het ek sonder tussenkoms van ‘n mens waarhede begin waarneem.  Vader het my toe in ‘n gemeente gesit, waar ek baie geleer het.  Die Heilige Gees het deur die prediker dikwels reguit met my gepraat.  Toe ek moes verhuis het, het ek verder self gesoek deur die wet, deur die o/Ou v/Verbond.  Toe bring die Heilige Gees my tot aan die voete van Ons Meester, ek het dikwels gehoor Yahshua is die enigste “deur” ens, maar nooit verstaan nie.  Die Heilige Gees het my by Sy voete neergesit en laat verstaan, dit is “My lewe”, dit is “die lewe”, en dit is die ewige lewe – die lewe is nie in die Skrifte nie, soos Yahshua dit hierbo sê.

Die Skrifte wys na die lewe toe, ‘n rigtingbordjie, na Yahshua toe, maar die lewe is in Yahshua, as Hy in jou kom bly, dan kan jy waarlik leef, en ‘n oorwinnende lewe lei, deur Hom kan jy ons Vader behaag, een van die heel eerste dinge wat ek geleer het, toe het ek Vader nog duidelik gehoor het asof Hy langs my sit, intussen het ek bietjie traag geword om te hoor, [[ – maar dit was dat ek kan uit my eie uit niks doen om Hom te behaag nie, dis ongelukkig wat met ons vervalle natuur gebeur het nie, -??? ]]

Hy’t my gewys dat ek elke dag in elkgeval oortree al probeer ek my bes, en toe my geleer dat deur Yahshua kan ek lewe en lewe in oorvloed terwyl ek Hom behaag, en dat dit al is hoe ek Hom kan behaag.  Die Heilige Gees het my by Yahshua se voete gebring, en my mooi laat verstaan dat dit my lewe is, soos die mooi Engelse spreekwoord lui: “Let go and let ELOHIM[JaH]” – en sodoende het ek al meer en meer Paulus se skrifte verstaan. Paulus sê :

Gal 2: 20  Ek is met Messiah gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Messiah leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van ELOHIM wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Dit is die ewige lewe, Yahshua in ons!!!! Vader het my toe die volgende bevestiging gegee dat Heilige Gees my lei en ook vir Paulus gelei het:

Toets:

Joh 6: 45  Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur ELOHIM geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe.

Paulus:

Kol 3: 4  Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.

2 Kor 12: 9  En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Messiah in my kan woon.

Gal 2: 20  Ek is met Messiah gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Messiah leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van ELOHIM wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Fil 4: 13  Ek is tot alles in staat deur Messiah wat my krag gee.

Paulus se hele bediening gaan daaroor om Yahshua te verheerlik, dat Hy ons geregtigheid is, dat Hy alles is en in Hom alles vervul word: Efe 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,

Efe 1: 23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Paulus het sonder twyfel die lewe ontdek, en ontdek die lewe is In Yahshua, nie in die wet of in die Woord, of in enigiets anders as in Yahshua nie:

Joh 14: 6  Yahshua Messiah antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Joh 5: 39  Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.

Joh 5: 40  En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.

1 Joh 5: 11  En dit is die getuienis: dat ELOHIM ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

10.  Petrus:

Omdat Petrus ook aangeval word agv 2 Petrus 3: 15, wil ek net hier’n lansie vir hom breek.

Die Paulus-verwerpers beweer dat Petrus nie 2 Petrus geskryf het nie, hulle maak die stelling dat van die vroegste tye af, was 2 Petrus [in twyfel getrek /onder verdenking], hulle maak ook die stelling dat Cefas en Petrus twee verskillende mense is, maar meen tog dat 1 Petrus en Judas waar[suiwer] is.

10.1  Eerstens:

Joh 1: 42  (1:43) En hy het hom na Yahshua Messiah gelei. Toe kyk Yahshua Messiah hom aan en sê: Jy is Simon, die seun van Jona; jy sal genoem word Céfas, wat vertaal word Petrus.

Dit is wat in die Woord staan, Petrus is net ‘n vertaling van Cefas.

Nou soos genoem, beweer hulle 2Petrus is ‘n vals skrif, maar Judas en 1 Petrus is nie vals nie.

Maar soos reeds aangetoon, het Judas die brief van 2Petrus aanvaar:

Jud 1: 17  Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Here Yahshua Messiah ,

Jud 1:18  dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.

2 Pet  3: 3  Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel

Judas haal dus 2 Petrus 3 aan in sy brief en vind hom as die apostel??? (2 Petrus 3 : 17), dit is dieselfde brief waar Petrus vir Paulus ‘n geliefde broeder noem:

2 Pet  3:15  En ag die lankmoedigheid van onse Vader as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

2 Pet  3:16  net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Judas sê ook in sy brief hulle moet onthou wat TEVORE gespreek is deur die apostels, nou hierdie is dan ‘n tydjie nadat Petrus “2Petrus” geskryf het, terwyl Petrus in dieselfde brief vir Paulus dan ‘n geliefde broeder noem.  Wil die mense regtig beweer dat Judas nie hier kon gewaarsku het as Paulus vals was nie?; wil hulle sê dat ELOHIM geen mag het nie, en dat Hy nêrens, nie eens eenkeer vir ons kon help deur Sy apostels te wys dat Paulus vals is nie!?  Nie eenkeer nie?  Rêrig?  Want al Sy apostels aanvaar egter vir Paulus as ‘n broeder!?

Nou t.o.v. 2Petrus, met betrekking  tot 1 Petrus:  Petrus sê dit duidelik dat dit reeds die tweede brief is, wat hy skryf:

2Pet  3: 1  Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,

Daarom kan mens nie 1 Petrus aanvaar, en 2 Petrus uitgooi nie, eweneens kan mens nie Judas aanvaar en Petrus uitgooi nie, of Petrus aanvaar en Paulus uitgooi nie, want hulle bewys mekaar as eg, so ook Handelinge en Lukas.

Verder sê die “verwerpers” dat die hele “Christendom [= ‘kerk’]” (Messiahvolgers) vals is [= d. ‘KêK’ = 100% vals~!*], maar

Hand 11: 26  En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem.

Volgens Handelinge is hulle die eerste keer Christene genoem (nie volgens Paulus nie). Ook het Petrus homself ‘n Christen genoem:

1Pet  4: 16  Maar wanneer iemand as ‘n Christen [-maar is dit Pet. se (eie) term???] ly, moet hy hom nie skaam nie, maar ELOHIM verheerlik in hierdie opsig.

Ook het Petrus in sy brief gesê:

2Pet  3: 15  En ag die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,

2 Pet  3: 16  net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Hierdie is nie ‘n afleiding wat ek maak nie, maar sodra die apostels ‘n brief geskryf het, het die betrokke gemeente dit na die omringende gemeentes gestuur, en so het al die gemeentes al die apostels die briewe gelees.  Petrus sê duidelik:  “aan julle geskryf het”, hy’t geweet Paulus het aan hulle geskryf, “net soos in al die briewe”.  Petrus het geweet van al die briewe wat Paulus geskryf het, “Hy[???] spreek daarin”.  So Petrus het geweet wat Paulus aan wie skryf het, ons kry bevestiging hiervoor[hiervan] in Paulus se briewe ook:

Kol 4: 15  Groet die broeders in Laodicéa en Nimfas en die gemeente wat in sy huis is.

Kol 4: 16  En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word en dat julle ook dié uit Laodicéa lees.

Paulus stuur sy brief aan die gemeente in Kolossense, en sê vir hulle dat hulle dit moet lees, en nadat hulle dit gelees het, moet hulle dit aan die gemeente in Laodicéa stuur en dan moet hulle ook die briewe van Laodicéa lees, so het al die gemeentes al die briewe gelees, net soos Petrus gesê het.  So Petrus bevestig wat Paulus geskryf het, en dit bevestig die feit dat al die briewe orals heen gestuur is. Ek wil dit ook net hier wys t.o.v.[m.v.n.] die aantuigings dat Paulus die vals apostel sou wees van Openbaring:

Openb 3: 14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van ELOHIM:

As Paulus die vals apostel was, hoekom is die gemeente van Laodicense nie ook gewaarsku nie? Hoekom net die gemeente van Efese waarsku, as Paulus by beide verkondig het soos die beskuldigings gaan? Kyk hier:

Pergamos en Thiatire word gewaarsku omdat dieselfde dinge daar verkeerd is.

Openb 2: 14  Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Openb 2: 20  Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ‘n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.

Paulus skryf aan Efese en Laodicense, maar slegs Efese word gewaarsku:

Openb 2: 2  Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;

Hier bo is die bewys dat Paulus aan Laodicense ook geskryf het, en ek het die bewys gegee dat Vader dit nodig sou ag om albei te waarsku indien nodig, tog word Laodicense niks gewaarsku oor vals apostels (meervoud) en leuenaars (meervoud) nie.  Maar tog word die gemeente op getuienis van twee gewaarsku teen valses[???], eers in Openbaring en die tweede getuie wat hulle gewaarsku het teen die valses is Paulus, [[die laaste keer wat hy hulle gesien het???], het dieselfde Heilige Gees hulle gewaarsku? Vir seker ja, en snaaks, Paulus praat ook van Wolwe, meervoud.

Hand 20: 29  Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.

Paulus sê ook dat dit ná sy vertrek sal geskied, en dan verder:

Hand 20: 38  veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei.

Daarna sou hulle nie weer vir Paulus sien nie, en hulle is in vrede uitmekaar, so waar sou hulle hom dan bevind het as vals?

11.  Die Belofte van Bewaring van Sy Woord

Ek gaan hier net kortliks en vinnig ‘n paar beloftes van Vader se Woord wys:

Mat 4: 4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van ELOHIM uitgaan.

Luk 4: 4  Maar Yahshua Messiah antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van ELOHIM.

Deut 8: 3  En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van YaHWeH uitgaan.

11.1.  Ons lewe van alles wat uit Vader se mond uitgaan, om dan sommer van Sy apostels te verdoem [tot die hel???] en te sê hy lieg ,is ‘n wilde stelling, want dit kan woorde van Elohim wees!!!

Psalm 119:  89  Lamed. Vir ewig, o YaHWeH, staan u woord vas in die hemele.

Psalm, 12: 6  (12:7)  Die woorde van YaHWeH is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

Psalm 12: 7  (12:8) U, o YaHWeH, sal hulle bewaar; U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig.

Die Engels sê dit nog mooier:

Psalm 12: 6  The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven Times.

Psalm 12: 7  Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

“Thou shalt preserve them for this generation for ever” Dit is Sy Woorde, glo ons dit nog vandag?

Psalm 119: 160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Hoekom wil die mense hê ons moet nou aan die inhoud gaan peuter van Sy Woord?

Jes 40: 8  Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse ELOHIM hou stand in ewigheid.

Mat 24: 35  Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

1Pet  1: 23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van ELOHIM wat tot in ewigheid bly.

Isa 45: 19  Ek het in die geheim nie gespreek nie – op ‘n plek van die donker land; Ek het aan die geslag van Jakob nie gesê: Soek My tevergeefs nie. Ek is YaHWeH wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig.

Joh 18: 20  Yahshua Messiah antwoord hom: Ek het ronduit tot die wêreld gespreek; Ek het altyd in die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader; en in die geheim het Ek niks gespreek nie.

Pro 30: 5  Elke woord van ELOHIM is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil.

Elke woord!!!

1 Pet  1: 25  maar die woord van YaHWeH bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.

Luk 11: 28  En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van ELOHIM hoor en dit bewaar.

1 Pet  2: 2  en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei,

11.b  Al hierdie beloftes dat Sy Woord bewaar sal word, en tog gooi mense skrif[te] uit.

Die nuutste is dat Paulus ‘n “toets” is in die Bybel.  Nou Vader beproef ons ja, maar Hy versoek ons nie, eerstens sal dit Petrus hierbo ‘n leuenaar maak, want hy sê dit is onvervals!!! Maar verder sou dit beteken dat die volgende nie kan waar wees nie:

Hulle sê dus dat ELOHIM ‘n struikelblok in Sy eie Woord gesit het [- nie HY nie – die “GEHEIME  Krag” >2Tss 2:7 – 1983].  As ‘n koninkryk teen homself verdeeld is hoe sal hy staande bly? [= PRESIES  wat met Die VOLK / ‘Liggaam’ gebeur het ~ >meer as 30,000 denominasies … waar  lê die oorsaak~!!!*?*]

Is die woord[= TANAHK!*] van YHWH dan nie gelouter nie? Is Sy woord dan nie die Waarheid nie?

Psalm 119: 9  Bet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.

Psalm 119: 105  Noen. U woord[= TANAHK!*]  is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.

Joh 17: 17  Heilig hulle in u waarheid[= TANAHK!*]; u woord[= TANAHK!*]  is die waarheid.

Kan ons dit dan nie meer glo nie, want as ons sê dat Paulus ‘n “toets” is en vals is, dan sê ons die jongeling kan sy pad suiwer hou, deur dit te hou na sekere gedeeltes van Vader se Woord[= TANAHK!*], en Sy Woord[= TANAHK!*]  is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad, maar die lamp en lig skyn nie helder genoeg nie, want daar is duisternis tussen in? [- indien dan wel ‘helder genoeg’ – waarom sit 30,000 denominasies elk in sy eie donker gat~!?*]

Dan kan ons ons nie in Vader se Woord[= TANAHK!*]  heilig nie, want dan is Sy Woord[= TANAHK!*]  mos nie die waarheid nie?

2 Kor 6: 14  Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

2 Kor 6:15  En watter ooreenstemming het Messiah met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?

2 Kor 6:16  Of watter ooreenkoms het die tempel van ELOHIM met die afgode?

11.c   Ons kan hierdie verder vat en vra, wat het die leuen met die waarheid te doen?

Vader het beslis nie ‘n leuen in die enigste Woord wat Hy vir ons bewaar het gesit nie [- nie HY nie – die “GEHEIME  Krag” >2Tss 2:7 – 1983], Hy sal ons nooit versoek nie, en dit sou ‘n versoeking wees, want:

Deut 4:2  Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van YaHWeH julle ELOHIM mag onderhou, wat ek julle beveel.

Deut 12:32  Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

Openb 22:18  Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal ELOHIM oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Openb 22:19  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal ELOHIM sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Sy Woord[= TANAHK~!!!*] is al hoe ons satan kan weerstaan, Sy Woord[= TANAHK~!!!*]  vat ons na Yahshua toe, dit is gesuiwer en gelouter en kan geglo word, moenie aan Hom en Sy beloftes [- EN SY TANAHK~!!!*] twyfel nie!!!!

11 d. Profesie?

Die mense wat Paulus verwerp, vra gedurig waar is oor hom geprofeteer? Nou sal ons kan vra, is daar al ooit oor enige profeet geprofeteer? Is daar al ooit oor enige apostel geprofeteer, ons het nie geweet Yahshua gaan presies twaalf mense verkies in die ou testament nie?, maar tog het Vader ook hiervoor voorsien:

Jes 66: 18  Maar Ek ken hulle werke en hulle gedagtes; die tyd kom dat Ek al die nasies en tonge versamel; en hulle sal kom en my heerlikheid sien.

Jes 66: 19  En Ek sal ‘n teken onder hulle doen, en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsis, Pul en Lud, wat die boog span, na Tubal en Jawan, na die ver kuslande wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie; en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig.

Jes 66: 20  En hulle sal al julle broers bring uit al die nasies as offergawe aan YaHWeH, op perde en op waens en in draagstoele en op muilesels en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem, sê YaHWeH, net soos die kinders van Israel die spysoffer in ‘n rein voorwerp bring na die huis van YaHWeH.

Jes 66: 21  En ook sal Ek uit hulle priesters en Leviete neem, spreek YaHWeH.

Paulus en die ander apostels, maar met spesifieke verwysing na Paulus[???], het Vader se heerlikheid verkondig: Jes 66: 20 “en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig.”

En die nasies is verheidenste Yisra’el, na wie Paulus gestuur was:

2 Tim 1: 11  waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. (verheidenste??? onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk)

En om vinnig ‘n paar te wys waar Paulus die heerlikheid onder die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk) verkondig het sien o.a.:

1 Tim 3: 16  En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: ELOHIM is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk), is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid.

2 Kor 4: 6  Want ELOHIM wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn – dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van ELOHIM in die aangesig van Yahshua Messiah .

2 Kor 4: 20 Ek sal ‘n teken onder hulle doen – Dit is Yahshua, Sy dood, en opstanding is die teken:  Mat 12:39  Maar Hy antwoord en sê vir hulle: ‘n Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona.

Luk 2: 34  En Símeon het hulle geseën en aan Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie Kind is bestemd??? tot ‘n val en ‘n opstanding van baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word …  

Jes 66: 19:” vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsis, Pul en Lud, wat die boog span, na Tubal en Jawan, na die ver kuslande wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie; en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. “

Na die nasies (verheidenste??? onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk) het ek reeds hierbo gewys, Paulus o.a. was na hulle gestuur, kom ons kyk na die plekke waarna toe hulle gestuur is:

Tarsis – is Tarsus ( Hand 9:29  en vrymoediglik gespreek in die Naam van YaHWeH Yahshua , en ook met die Griekssprekende Jode (verheidenste onbesnede Yisra’el/Lo-Ami-volk) gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak.

 Hand 9:30  En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Cesaréa afgebring en hom na Tarsus weggestuur. )

12.  Ter Afsluiting

Om enige boek uit die Woord uit te gooi is nie kinderspeletjies nie, dit is ‘n oortreding wat jou in die hel kan laat beland vir ewig weg van die aangesig van ELOHIM.

Jes  66: 19  En Ek sal ‘n teken onder hulle doen, en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsis, Pul en Lud, wat die boog span, na Tubal en Jawan, na die ver kuslande wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie; en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig.

Jes  66: 20  En hulle sal al julle broers bring uit al die nasies as offergawe aan YaHWeH, op perde en op waens en in draagstoele en op muilesels en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem, sê YaHWeH, net soos die kinders van Israel die spysoffer in ‘n rein voorwerp bring na die huis van YaHWeH.

Bg is ‘n profesie van vrygeraaktes wat na heidene sal gaan nadat Vader ‘n teken gedoen het, die teken was Yahshua, die vrygeraaktes, een van hulle ten minste Paulus, gaan kyk mens op ou kaarte en nuwe kaarte is dit presies die pad wat Paulus gereis het.

Yahshua het gesê :

Joh 16: 12  Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie.

Joh 16: 13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

As mens sê dat daar niks gespreek[& geprofeteer] is na Yahshua se opstanding nie, dan maak ons Hom ‘n leuenaar hier, maar nou as ons dan glo dat Hy soos Hy belowe het, die gees van die waarheid gestuur het, wie se woorde word verwerp as ons Petrus en Paulus o.a. uitgooi;  dan verwerp ons die Heilige Gees se woorde, en die Heilige Gees sal nie uit homself spreek nie(v13);  so ons verwerp dan Vader se Woord [- maar wat deur die “GEHEIME  Krag” /& (hoer-)KERK-geit ernstig gekorrupteer is~!* = > DAAR BESTAAN GEEN!!! OORSPRONKLIKE!!! … manuskrip nie~!!!*] – al die profete het deur die Heilige Gees gepraat, sien bv.

Mar 12:36  Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: YaHWeH het tot my Meester gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete.

Maar sodra mens sê dat die apostels deur die Heilige Gees praat dan is dit vir die verwerpers iets snaaks? [- ???]

Glo ons nog vandag Yahshua?: [- ja :  maar glo ons die (hoer-)KERK … wat die “bybel” (‘woord’) saamgestel het …~!!!*?*]

Mar 9:39  Maar Yahshua Messiah sê: Moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat ‘n krag in my Naam sal doen en gou van My sal kan kwaadspreek nie;

Dit is wat Yahshua sê, glo ons dit? Ek glo dit beslis, noudat ons al die kragte gesien het wat Paulus in Yahshua se Naam gedoen het, bv.

Hand 19: 11  En ELOHIM het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen,

Hand 19:12  sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het.

Wat van hierdie??? : –

Luk 10: 16  Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.

Nou ek’t reeds bewys dat Paulus verseker nie vals was nie, as ons hom verwerp en hy is deur Yahshua Messiah gestuur, wie verwerp ons? [ – maar dit gaan oor wat uiteindelik alles geskryf staan in ons (gekookte) ‘bybels’~!*?*] Ons verwerp dan Yahshua self, omdat dit van die begin af nie Paulus se boodskap was nie, maar dit het van die Heilige Gees af gekom. [= ÉN  van die “geheime krag” /hoerkerk-kiste / “sinagoge vd. saTAN~!*]

Ons kan ook eenvoudig die feite net nie ignoreer nie dat Paulus en al sy briewe as eg bewys is.  Die mense wat Paulus vals maak, doen dit met skrifte en dinge buite die Bybel, nie met die Woord van ELOHIM nie[- ???]. Petrus maak dit duidelik dat hy nie net een van sy briewe gelees het nie, maar almal, Petrus erken ook dat Paulus praat deur die “wysheid wat aan hom gegee is”.  Ek herhaal weer die vers en dit is van uiters belang:

2 Pet  3: 15  En ag die lankmoedigheid van onse Vader as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook, met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, [- dié “wysheid’ sal die “Ander Trooster” wees (= Gees van d. {Hele} Waarheid) – NIÉ die “Heilige Gees” nie – en in welke geval “W-ysheid” dan HoofLetter moes wees – al reeds ‘n aspek van die gruwelike DWAAL…-linge hier betrokke~!!!*]

2 Pet  3:16  net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.

Hierdie wysheid is van bo [= W-ysheid (van B-o)~!*], gegee deur die Heilige Gees, die apostels kon gewis ook onderskei tussen die wysheid van bo[= W-ysheid (van B-o)~!*] en wysheid wat nie van bo is nie, sien bv. Jak 3: 17  Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, en ongeveins.

Petrus sê duidelik, “net soos in al die briewe” – hy het dus al Paulus se briewe gelees.  Ons kan ook aanneem dat die briewe van die verskillende apostels orals rondversprei is, eerstens omdat Judas self Petrus se brief aanhaal:  Jud 1: 17  Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Yahshua Messiah ,

En dan haal hy Petrus se brief aan, so daardie hele gemeente het Petrus se brief gelees, verder het die gemeentes gehoor van Paulus:

Gal 1: 22  en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judéa;

Gal 1: 23  hulle het net gehoor: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei.

Hierdie gemeentes was duidelik deurgaans in verbinding met mekaar:

1 Kor16:  1  Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galásië gereël het.1 Kor 16:  19  Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Priscílla saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in YaHWeH.

Ons het gesien dat Paulus in al die kringe van die apostels beweeg het;  dat hy in die apostels se huise was;  dat die grootste apostel hom ‘n geliefde broeder noem;  dat Jakobus se broer moes sien dat Petrus vir Paulus ‘n geliefde broeder noem … maar, sommige meen ons kan 2000 jaar later kom sê hy is vals? [ – baie dinge is –weens die kennis wat vermeerder het (Dan 12) – as vals /BEDROG  bewys – waarvan veral ook die “kerk /christendom” SELF~!!!* – asook dele /grepe van “die bybel”~!*]

2Sa 22:  31  Die weg van ELOHIM is volmaak; die woord van YaHWeH is gelouter; Hy is ‘n skild vir almal wat by Hom skuil.

Psalm 12:  6  (12:7) Die woorde van YaHWeH is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

Psalm 119: 140  U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief.

Pro 30: 5  Elke woord van ELOHIM is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil.

Joh 17: 17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Ons sien dan in hierdie studie dat die Woord[sendbriewe] vir Paulus as eg bewys, en as die Woord[sendbriewe] dit nie gedoen het nie, kon ons dalk nog vrae gevra het, maar die Woord[sendbriewe] bewys Paulus eg.  Die mense wat Paulus verwerp gebruik [[veral ook~!???] buitebybelse bronne om Paulus as vals te verklaar.

Paulus is ’n dienskneg van Yahshua, as hulle hom verwerp, verwerp hulle die Heilige Gees se woorde[= ÉN  die woorde van die “geheime krag” /hoerkerk-kiste / “sinagoge vd. saTAN~!*], en nie Paulus s’n nie.

Sommige beweer boonop dat ons nog steeds moet besny, want nie een titteltjie van die wet het verander nie, maar die Woord leer ons tog die seremoniële wette is vervul, Yahshua het dit kom vervolmaak.

Niemand van hulle was[??*] meer nie, [dit/wat??] gaan oor die reinigingswasse, hoekom nie?, want: Joh 13:10  Yahshua Messiah sê vir hom: Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie.

Mar 7: 15  Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dít is die dinge wat die mens onrein maak.

Mar 7: 16  As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor!

Mar 7: 17  En toe Hy van die skare af in ‘n huis gekom het, vra sy dissipels Hom oor die gelykenis.

Mar 7: 18  En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie,

Mar 7: 19  omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?

So kan ‘n mens aangaan:

Luk 11:  49  Daarom het die wysheid van ELOHIM ook gesê: Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van dié sal hulle doodmaak en vervolg [= 2Kron 36:15, 16??],

Luk 11: 50  sodat van hierdie geslag[= kaingene-lyn!*? >Mt 23:33-35] af geëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld af,

Hier praat Yahshua en maak dit duidelik dat profete en apostels na hulle[[-???*] gestuur sou word. Nou Yahshua het beslis nie net beweer die twaalf nie, anders sou hy gesê het, “daarom stuur ek ook profete en my apostels na hulle”[- maar d’s ‘n O.T.-kwotasie =2Kron 36:15, 16] daar was baie meer apostels as net twaalf[[???…]. Die twaalf was net die grotes, maar weereens sit mens met die probleem as mens Handelinge verwerp, dan [[weet mens nie wie is die twaalfde apostel nie???], [[maar verwerp mens Handelinge nie, dan bewys hy vir Paulus as eg]].

[[ – as daar meer as 12 sou wees – WAAROM …!!! – DAN  die moeite ENIGSINS  doen om ‘n nuwe 12e een hoegenaamd te wil verkies …~!!!* ]]

Handelinge is die enigste boek wat sê dat Mattateus in Judas Iskariot se plek gekies is, nou as handelinge vals is, wie is die twaalfde apostel? [[ ek is seker en sit my kop op die blok daar is in Mein Kampf /in die Satansbybel baie feite /kennis WAARHEDE  waarby mens iets kan leer …~!* – as jy SOEK  en die WAARHEID  begeer sal jy VIND~!*]] Dan hou hulle beskuldiging dat Paulus nr.13 is ook nie stand nie, want hulle het nie ‘n nommer twaalf nie.  En behou hulle Handelinge dan gaan hulle moet erken dat Paulus ‘n gestuurde is, en gaan hulle moet erken dat Petrus en die Heilige Gees[die Wysheid /Gees van Waarheid] en Jakobus die is wat gesê het die besnydenis moet afgelas word (Hand 15v28)

Hand_28: 20  Om hierdie rede dan het ek (Paulus) versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie ketting geboei is.


Hiermee volstaan ek dan nederig voor ons Almagtige Vader YaHWeH.

Psalm 106: 48 Geloof sy YaHWeH , die El van Yisra’el, van ewigheid tot ewigheid! En laat die hele volk sê:

Amein.

Hallelu-Yah !