2 Tessalonisense 2
1 Johannes 2:19

Is “antichris” ’n persoon;
of ’n sisteem /entiteit /mag(s-)orde /stelsel

– is dit ’n “teenstander” ;  of “plaasvervanger”??

HULLE HET VAN ONS UITGEGAAN !!!
===BEWYS DUS DAARS ’N DUBBELE /OF TWEELEDIGE “CHRISTEN/DOM” (GELOOFSVOLK*) –

— “ONS”!!! =WAT REG(S) IS
X
“hulle” =WAT VERKEERD* IS!!!

1Joh. 2:19
Kan – hulle( = antichriste*) wat “van ons uitgegaan” het verbind word met bepaalde (‘omstrede’) Skrif soos die opspraakwekkende 2Thes. 2:11 – en gelykenisse soos die van die “onkruid” ;  “verlore seun” en “tien maagde” …!?*

Volgens 1Joh. 2:19 – “hulle het van ons uitgegaan”, is dit eerstens duidelik dat “(die?) antichrist” dus ’n awdamiet( /blanke) “gelowige”( ?) , “christen”( ?) … “melewede” kerkganger /-entoesias /-fantis … sal wees! — want …

1Jo 2:18
Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.
1Jo 2:19
HULLE HET VAN ONS UITGEGAAN,
maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.
[- nee, want baie is “onkruid” >basterkoring >VALS –awdamiete ;  ander is onkundige skaap/koppe ..*]

Met “kinders” en “Ons” verwys Johannes natuurlik na Die Volk – die Huis van Judah( 2 stamme /Suid-Koninkryk) – wat natuurlik Awdamies=Blank is synde Judah ook die “Huis van Dawid” genoem word_wat >Blank* was=1Sam. 16:12.  Terloops die ander TIEN*_ Stamme was toe/1Joh. 2:19, lank reeds in Europa gevestig onder name soos Skittiërs, Kelte, Vikings, Noormanne, Franke, Dene, Saksers, Lombards, Gote, Germane …

En meer spesifiek verwys die, “Ons”, na — die Navolgers van Die Weg_ of die Nasereners — soos wat die Esseners ook genoe was_wat vir “Ons” die Dooie See-Rolle nagelaat het — of synde dus :  Navolgers van TORAH***

En dies wat … “van ons uitgegaan” het, is dus dies wat die Wet & Profete( Ou Test.) versaak het = WAT DIE HELE** (HOER-)kerk /christen/dom van vandag is!*

Terloops dink jy Johannes sou ooit kon droom dat Die Volk/WiT Weste so vermeng /verBAS_terd sou raak…SOOS – dit was in die dae van Gen. 6:12 …*** >wat toe  die rede was vir die uitwissing van die Awdam!!

1Joh. 2:19 — Hier is egter met ’n eeue oue mistasting van die Apartheid( ‘kodesh’ /heilige) Skrifte en dogma te doen, soos ook in verskeie ander gevalle:

Antichrist is translated from the combination of two ancient Greek words ἀντί + Χριστός (anti + Christos). In Greek, Χριστός means “anointed one” and the word Christ derives from it.[6] “Ἀντί” means not only anti in the sense of “against” and “opposite of”, but also “in place of”.[7][8]
https://en.wikipedia.org/wiki/Antichrist

En dans die onomwonde feit(- soos ’n skaap* /of koei) dat Die Volk/WiT Weste die Ware Mashiach inderdaad VERVANG het!!… met ’n …ja : Wet–/TOORAH_LOSE … “almal se pel jeezis ” **

DIE k_ERK /c_HRISTEN-DOM HET JESHUA MASHIACH VERVANG MET ’N #HOER /-SYSTEM /= BABELONIESE MAGSORDE … ; EN k_ERK SELF IS DUS die… “antichris” of dus die misplaasde , VALS messiah /jeezis-sisteem >EN DAAROMDAN OOK – Openb. 18:4 Gee die hel pad uit die #bitch, My Volk*

1JO 2:19  HULLE HET VAN ONS UITGEGAAN …
1Joh. 2:19 is dus die ekwivalent van die betrokke 2Thes. 2:3 se …>eers moet die afval kom = die wegval = afwyk = die “uitgaan” >weg van Die Weg/TORAH AF… : hulle het die regte pad verlaat =Die Weg/TORAH verlaat >2Pet. 2:15

2Ths. 2:3 se “seun van die verderf”(- en mens van sonde) – is dus daardie komponent /segment /element onder Die Volk/WiT Weste wat afgeval /afgewyk het, weg van Die Weg/TORAH* AF – soos ook hiernaas verder toegelig sal word.

Gen 21:13  Maar Ek sal ook die seun van die slavin tot ’n nasie maak, omdat hy jou kind is.

Spr. 29:15  Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar ‘n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande( =’n heenwysing na d. ‘verlore seun’ /Luk. 15)

Gen. 25:23
En JaH  het haar geantwoord: Twee nasies [= 2 seuns]
is in jou skoot, [=Jakob, Esau]

en twee volke [= 2 seuns]
sal van mekaar gaan uit jou liggaam;

en die een volk [= seun]
sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien
.

Daars dus verskeie gevalle waar die term /begrip “seun”, geprojekteer word as ’n “nasie”!!  Inmiddels sou Sara se ander seun, Isak, dan ook ’n Nasie( /selfs Nasies-S-S..) word.

’n “Seun” kan dus ’n volk verteenwoordig of/en derhalwe ’n komponent of segment /element /kategorie van ’n volk.  Die “verlorde seun”( Luk. 15) was/EN IS* deel van JisraEL/12 Stamme( Wit Weste) =die verhaal van die Assiriese ballingskap; en soos ook na vore kom in gelykenisse soos die “onkruid” >wat( dus) tussen “ONS”_die Suiwer Awdamiet gesaai was =Mat. 13:25+ ens…

Dis eskplisiet /ooglopend dat hierdie …#seun van verderf/2Ths. 2 – daardie segment /element /komponnt van DIE VOLK/WiT Weste is >wat Die Weg /TOORAH VERLAAT HET* …>wat daaronder “UITGEGAAN” HET …JA / nee…

>WAT DUS DIE HELE (HOER-)…kerk / christendom is…!!!

En die “rug-BREKER”-teks, wat bogaande gedagte oor 2Ths. 2:3 /1Joh. 2:19 beaam, en een waar óm  die hele “Seun van die Verderf”-tema as ’t ware spil, is die volgende : –

EsegiEL 13:9, 10
En my hand sal wees teen
die profete [= ‘seun van verderf’-element! >die kerk]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê [= Deu 13:5~!!!►]:

hulle [= kerk =seun vd. verderf’-element!]
sal in die vergadering van my [fisieke] Volk
nie wees nie en in Die BOEK
van die Huis van JisraEL nie opgeskryf word nie
en in Die LAND  van JisraEl [= Beloofde Millennium-Koninkryk~!*]
nie kom nie.
Omdat, ja, omdat hulle my Volk [“Ons” >WiT Weste]
verlei het deur te sêVrede ! [= ‘reënboog’-versoening]
Terwyl daar geen vrede is nie
( – ‘bedrieglike gesigte’ = Deut 13:5;  28:28 ;  Sag 9:11;  2Tm 4:3, 4 ;  2Ths 2:10, 11;  Ef 4:17-19 …~!*).

En hierby moet teks soos JeshaJaH 30- ook aan vasgeheg word : –
9: – Want hulle [JisraEL / “Ons” /WiT christen-Weste!*]
is ʼn wederstrewige volk, leuenagtige kinders,
kinders [= JisraEL /’WiT Weste~!*]
wat die Wet  [= verordeninge /Verbond /TORAH~!*]
van JaHWeH nié wil hoor  nie [~!!!~► 2Tim 4:3…~!*];
10: wat aan die sieners sê:  Sien nie! En aan die profete:  Profeteer vir ons nie wat Reg is nie;  spreek vleitaal  vir ons, profeteer bedrieëry … : –

— m.b.t. ‘vleitaal’ – bg. Jes. 30:10 =2Ths. 2:7-10

2Ths. 2 ; 1Joh. 2:19 —
Die deurslaggewende crux van die saak is dan:

Sal #dit — die Messiah( ‘christus’) “TEEN STAAN” ;  OF –
sal dit die (Ware) Messiah – “VERVANG” __synde met ’n #VALS- /nagemaakte “jeezis /christus…DOM”*!?*

En die meegaande Feit i.d.v. soos ’n paal bo water is dat (#ONDER_) hierdie “jeezis /christus” >kerk…kaba_bel_geit , baie /BAIE . . . MIS_gelei sal word >op die breee… pad /… van die “meee_nigte baLpriesters”>2 Tim. 4:3 ; op die verkeerde weg_van bileam/verbastering( 2Pet. 2:15; Opb. 2:14) – wat dus bekragtig dat #dit dan NIE >’n (DIREKTRE) TEEN_Stander /Opponent /Vyand, of “ANTi_chris/tus” sal wees nie maar inderdaad dan = ja : ’n ALGEMEEN… AANVAARDE( MAAR-) VALS_ “christus…DOM-GEIT” /SISTEEM /… >die Krag van die dwaal_ling(= die hoer/kerk -2Ths. 2:11) wat die Ware Mashiach/en Die Weg /TORAH _VER-VANG het!!!

Markus 13:5
BAIE!!!  sal onder my Naam kom
en … BAIE!!!*  adamiete MIS…lei” –
(( – “baie” = die breee… pad /na die verderf … * /Mat. 7:13, 14 …>2Tim. 4:3 …))

— waarvolgens dit onomwonde bekragtig word dat 2Ths. 2:3 se, “mens  van sonde /seun  van verderf”, beslis nié van ’n “bose heidense /eksterne antichris …” ens. praat nie, maar van nét

die Volk se eie “ALGEMENE  christelike HOER-dogters– kerke /daardie SEUN-ELEMENT of segment

van Die Volk/WiT Weste /-of die kerk(geit) /’christenDOM /-GEIT* …” wat _Die Weg /Waarheid verlaat –en ’n VALS MESSIAH /jeezis =’n VALS Heilsweg nagevolg het~!►

ON-sensitiewe Woord-Studies
. . .want eers moet die afval kom-

DIE SEUN VAN DIE VERDERF (Afd. A )
http://onsensitiewewoord.co.za/2020/03/28/want-eers-moet-die-afval-kom-die-seun-van-die-verderf-afd-a/

Die Antichris!

Die 2 vroue van die boek van Openbaring
https://youtu.be/YovHsfYQAGc

Wie is die Messias wat jy volg?

Die val van Rome