Wie was amptelik deur die Gesalfde Messias verordineer om die Blye Boodskap aan die “heidene” te bedien? – Petros*, of Paulus …

**Van wanneer af is “die evangelie” ook aan…ander rasse begin verkondig?!?

“… it was not until the beginning of the 17th Century that any Churchmen in the Western World entertained the idea of a multi-racial Christian Religion”

Mat 16:18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots
sal Ek my gemeente[G1577 /ekklēsia] bou,
en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

Mat 16:19  En Ek sal jou[ Petros*] die sleutels van die koninkryk van die hemele gee;
en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Mat 16:20  Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle
vir niemand moes sê dat Hy Jesus die Christus is nie.
[= die ‘2-Been-Koninkryk:
http://onsensitiewewoord.co.za/2020/06/08/die-twee-been-koninkryk-evangelie/ ;
ook bv. Joh. 21:15-18]

Wat is terloops die, “sleutels van die koninkryk” – of synde, ook genoem, die “Sleutel van Dawid”?? 

Dis natuurlik die… TORAH* -en synde /derhalwe, Liefde vir TORAH!!  Dit – terwyl dit alom bekend is dat “onse Paulus” glad nie n groot voorstander van Die Wet( Die Weg) /TORAH  was nie …!/?

Let terloops ook op /NB :  “…op hierdie rots sal Ek my GEMEENTE[G1577 /ekklēsia] bou”
= en NIE :  “My (geestelike) kerk( /HOER-bruid /-GEIT) bou”~NIÉ!!!

En in dié verband is die Engels baie verdag en twyfelagtig met :
(My geestelike) “people / church /all creation /creatures…” – pleks van :  “My (fisieke) #VOLK” /Gemeente /Liggaam = JisraEL /WiT!! “christen”-Weste!!! >12 Stamme : Jak. 1:1 …ens…

Asook die volgende (stekelrige) problematiese ondergraafde en verbode uitlating … :
Act 15:7
En toe daar ‘n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: Broeders, julle weet
dat God lank gelede
onder ons verkies het
DAT DIE HEIDENE DEUR MY MOND[ Petros*]
die woord van die evangelie[= Jes. 52:7] sal hoor en gelowig word.

DAT DIE HEIDENE DEUR MY MOND[ Petros*] . . . ! ! !

LET OOK BAIE NB.* OP:  “… sal hoor en_GELOWIG* word” –NIE : … en gered /salig sal word, NIE*!*
((- sien/weer: die ‘2-Been-Koninkryk:
http://onsensitiewewoord.co.za/2020/06/08/die-twee-been-koninkryk-evangelie/ ]

MAAR … – Paulus en die (hoer)kerk dring daarop aan!! – dat hy( Paulus/me) egter die “amptelike??  apostel van die heidene” moet wees … /?!?

 • OEPSIE …~!!!*/~???*** –
 • En hoekom swyg die (hoer)kerk …>soos die heL oor hierdie gegewe stekelrige /problematiese Skrif-, dogma en geloof-kontradiksie /kontroversis /-kataklisme ~!?*

SOO… :  WAAR  is Petros, as die “Sleutel-Houer van die Koninkryk” (Mtt. 16:18, 19), se boeke /materiaal oor sy bedieninge onder die “…heidene”??  Nee, pleks daarvan , is daar “13”( !?*) boeke van …onse Paulus… ??!?*–

 • En WATTER  “heidene” –éintlik /presies …
 • _WATTER  “HEIDENE” –PRESIES … word hier van gepraat!!

Of het “die jirre” (JHWH) ‘n fout gemaak toe Hy Petros amptelik verordeneer het?? (Mtt. 16:18-20;  Joh. 21:15-18).  Of het Petros dalk in sy taak /roeping /salwing misluk?? (- en ongelukkig het Jehshua nie geweet dit sou gebeur nie!??) — en toe moes Messiah maar vir Paulus na die heidene stuur …*?!*

Of het die Messiah dalk –“nie geweet” van die flambojante charismatiese Paulus wat op die toneel sou verskyn het nie~!!!*(?*)  Of Hy het sy “mind ge-change” en eerder toe vir Paulus in die plek van Petros aangestel …~!!!*(?*)

Want met die nodige naslaan sal gesien word ‘n dokument soos, “Do All Races Share in Salvation” – verklaar :

“A quick check into the history of Foreign Missions by the Christian World will demonstrate that it was not until the beginning of the 17th Century that any Churchmen in the Western World entertained the idea of a multi-racial Christian Religion”

So – volgens hierdie en ander bronne is dit ‘n feit soos ‘n koei (of ‘skaap’ = Israeliet) dat die evangelie >ná 1600 jaar eers!!! – aan nié-adamiet rasse /#wesens (nié.blankes) bekendgestel is …

HOEKOM TÓÉ EERS …??/~!!!* —

 • Het nie-blanke siele tóé eers heilswaardig geraak … om een of ander rede??!*

So – volgens hierdie en ander bronne is dit ‘n feit soos ‘n koei (of ‘skaap’) dat Jehshua en dissipels /apostels hulself niÉ !! met enige afrikaan /swartes /kanaaniete (- honde /‘wesens van die veld’ – Jona 3:8;  Esg. 34:8 …~ens.) bemoei het nié!*  ‘n FEIT  wat dan ook pertinent bekragtig word in Skrif soos :  Matt. 1:21;  2:6;  10:5;  15:24 ;  Lk 1:33;  12:32 ;  Joh. 10:16;  11:49-52;  Hand. 1:6;  Heb. 8:8;  2Pet. 2:15;  Judas :11;  Openb. 2:14;  11:2;  22:15 …

 • SOO – wie /of “wat” het besluit dat die IsraEL-Verbondsleer /en Heilsleer( Jes. 52:7 ens…) ook aan ander rasse /wesens(- gruwelike volke= Ezra 9:14) bedien moet word – ofskoon hulle dan hoegenaamd niÉ  aan énige verbond met JHWH  verbind /verbonde is nie (bv. Gal. 4:5 ;  Heb. 8:8;  9:15) … en hoekom … –
 • wie / “wat” het besluit dat die pêrels (Woord /Verbonde /Erfenis van JisraEL {WiT! Weste}) voor die varke en honde gegooi moet word~!!!*/?*
 • … met al die verdoemenisse ellende en doodskaduwee wat dit meegebring het waarin die Adam/WiT!!-Ras vandag geknel word …~!!!* —
 • … wat hulle al nader aan die afgrond van uitwissing toe dryf …~!!!* —
 • sóós … met die verbasterings-epidemie in die dae van Genesis 3;  6:12;  11 … toe daar net agt suiwer Adamiete /Blankes (H.119) op aarde oor was~!* (= ook Luk. 17:26 …)

Besin sodoende i.d.v. oor verwante bronne soos … :
The Church In The Dark Ages
H. Daniel-Rops (1950)

– o.g.v. dié publikasie, was die vroeë  “kerk”(?*! = gemeente /liggaam /volk), tot in die Middel-Eeue (nog), VIERKANT  geskoei en vertwortel in die persoon en leer van die apsotel … PETROS … (- nié  Paulus niÉ!!!) =byvoorbeeld …: –

He [Pope Leo] had the loftiest conception of the mission which was henceforth to be his. ‘The blessed PETER,’ he delcared, ‘continues in the rocky fabric he was given;  he will never abandon the government of the Church, which has been placed in his hands!’

Leo was well aware that it was the work of
the PRINCE  of Apostles [PETROS*!!]
which he was carrying on :  he was not to fail in his task (p.102 / eie klem).

HAL-LO-O-O– … terwyl Paulus omtrent nooit, of net terloops ter sprake was!

Let i.d.v. byvoorbeeld ook op al die vooraanstaande plekke, kerke wat sedert die Middeleeue na PETROS  vernoem is … en inmiddels was die heel eerste pous na Petros vernoem! Terwyl die naam van Paulus maar baie selde i.d.v. voorkom~!*???* Inmiddels bestaan daar die teorie of profetiese scenario wat bepaal dat die “laaste pous” se naam ook “Petros” sal wees – :

Petrus Romanus – The Final Pope Is Here
https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican73.htm
(( Tom Horn & Cris Putnam ))

SOO – wat het van apostel Petros geword ná die Middeleeue /Renaissance?? :

— die “Sleutelhouer” (Mtt. 16:19) en Amptelike  Godgesalfde( /Prins van) Apostel van die Heidene?? – en van die dokumente van sy werksaamhede onder die “heidene”/of “skape”(= Israel /’Weste) >Joh. 21:15-17.  En wátter  “heidene”??~weereens …  Nee, pleks daarvan is daar “13”( ?*) boeke van …onse Paulus… ??!?*–

Of het Petros dalk op ‘n vroeë ouderdom gesterf, en moes Paulus sodoende sy bediening voortsit??  NEE! :  want volgens Jehshua – wat ook die alwetende ELohim Almagtig is, sou Petros “oud word”!! _Joh. 21:18.

 • SO WEEREENS – WAT … HET VAN PETROS EN AL SY BEDIENINGE /WEDERVARINGS IN DIE RES VAN DIE SKRIF EN IN DIE “cHRISTELIKE” GODSDIENS /-GESKIEDENIS ONDER DIE VOLK /SKAPE /WIT!!-WESTE GEWORD …~!!!*(?*) –
 • spesifiek dan ook ná die Middeleeue /in die Renaissance …!?*
 • dit blyk dus dat = toe “die kerk” teen die 1600’s die evangelie /pêrels – of dit wat “heilig”( /APART*) is, voor die varke en honde gaan strooi het –
 • – TOE HET PETROS OOK VAN DIE TONEEL VERDWYN … terwyl Paulus toe die plek van die “Prins van Apostels” (Petros) – of die “Sleutelhouer van die Koninkryk” (Mtt. 16:19) oorgeneem het …~!!!*(?*)

Al wat oorgebly het van – die “Prins van Apostels” en “Sleutelhouer van die Koninkryk” is die bietjie in Hand. ;  asook 1 en 2 Petrus …~!!!*?*  Maar “onse Paulus” _leg beslag op meer as die helfte van die hele Nuwe Test…?!?

Nou – :  Het die hele “heidene–kwessie” dalk ook iets te doen met “Prins Petros” se verdwyning … so te sê uit die “christendom” en uit die Skrif/uit die dogma/Blye Tyding …!?

Want inmiddels dan ook:  Wie/wééreens was die Nuwe Test., Messiah( Mat. 10:5, 6) /en (veral ook)Paulus se “heidene”~ÉINTLIK  gewees …~!!!*/?*

Want – soos uit verskeie oorde bekragtig word – is die heilsboodskap vir die Uitverkore APART-Gestelde Verbondsvolk IsraEL (’WiT! Weste-) éérs ná 1600 jaar vir die (swart) “wesens van die veld” begin verkondig … om een of ander (bose sinistêre) rede~!*

(‘wesens –’ Jona 3:8;  Esg. 34:8 …~ens.)

Nou by nadere ondersoek sal dit duidelik blyk dat dié betrokke (sogenaamde) “heidene” van die N.T.;  en soos na verwys word deur Jehshua en apostels, dan ook bekend was onder verskeie ander name soos :  “vreemdelinge, buitelanders, onbesnedenes, onreines, … kreupeles, lammes … wilde olyf, wingerd … Grieke, Romeine …” –

 • en baie NB :  hierdie sg. “heidene” >wat VÓÓR ~1600 geëvangeliseer was –
 • was dan ook genoem :  die “Verlore SKAPE!!!  van die Huis van IsraEL” >►Matt. 10:5;  15:24
 • _MAAR WAS NOOIT GENOEM : somaliers kongolese ethiopiers … zoeloes xhosas matabeles koi-san …NIE… !!!*** (- asook nie kleurlinge of stellenboschers nie …)

En verskeie Skrif verwys na dié “Verlore Skape –” dan ook as, synde, gesetel in die “NOORD-LAND” = Sagaria 2:6, 7 … – wat, gesien vanuit Palestina, dan natuurlik (‘WiT’) EUROPA  is~!* —

– DIE BETROKKE SG. “HEIDENE” VÓÓR 1600
WAS DUS SONGLAS-HELDER DUIDELIK =

DIE TIEN!!!* “VERLORE STAMME”
VAN DIE HUIS VAN ADAM/BLANKE ISRAEL
(VAN DIE ASSIRIESE BALINGSKAP – 725 v.M.)

— DIE LATERE KAUKASIËRS … –
— DIE LATERE /EN MODERNE ~WIT!!!►
EUROPEES-WESTERSE “christen”??*-nasies …

DIT – was die Messias en dissipels /apostels en oorpronklike “kerk” se (sg.) “HEIDENE” – vir 1600 jaar …/ DUS :  Géén swart “wesens van die veld” ~NIÉ~!* –

 • en tóé : met die vervanging van “Prins Petros” met “onse Paulus” – ná 1600 …
 • tóé word dié “heidene” skielik >SWART / “wesens van die veld” …~!!!*/?*
 • TÓÉ WORD DIÉ “HEIDENE” SKIELIK >SWART
  / “WESENS VAN DIE VELD” …~!!!*/?*

Nou het Paulus self iets te doen met hierdie KATAKLISMIESE … verskynsel /kontroversis –
— met al die DEMONIESE GRUWELS VERDOEMENIS EN ELLENDE …
wat dit tot gevolg gehad het vir die Awdamiet –
en al meer EN MÉÉR HÉT …~!!!*/?*

Of is die “prins apostel van vandag” se (HOERR)kerk bloot ‘n willose slagoffer van – al die DEMONIESE GRUWELS VERDOEMENIS EN ELLENDE … wat namens hom /en onder sy vaandel ná 1600 /in die “laaste tyd” gepleeg word … —

– TERWYL DIE ÉINTLIKE WARE …
HEIDENE” VAN VÓÓR 1600=
DAN EINTLIK = DIE TIEN!!!* “VERLORE” STAMME IS —

— DIE LATERE /EN MODERENE KAUKASIESE~WIT!!!►
EUROPEES-WESTERSE “christen”??*-IsraEL Nasies …

Nou – omtrent al wat van die “Prins van Apostels” /Petros, vóór 1600 – oorgebly het, baie onverklaarbaar en verdag, is dan selgs 1 & 2 Petrus!?*  En let baie NB op – aan (NÉT) WIÉ  rig hy sy skrywe … :

(Die Boek van Herinnering)
1Pet. 1:1, 2
PETRUS, ’n Apostel van JaHWèshua die Gesalfde,
AAN DIE VREEMDELINGE VAN DIE TWAALF STAMME IN VERSTROOIING …
UITVERKORE[~>12  STAMME!!!*] volgens die voorkennis
van Elohim die VADER, in die Apartheid van die Gees,
tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van JaHWèshua die Gesalfde …

DUS = BAIE-SON HELDER DUIDELIK =
NÉT >DIE TIEN!!!* “VERLORE” STAMME (-is ‘uitverkore’) —

— DIE LATERE /EN MODERENE ~WIT!!!►
EUROPEES-WESTERSE “christen”??*-IsraEL Nasies …

SO – HOEKOM SAL DIE “SLEUTELHOUER EN PRINS VAN APOSTELS” >PETROS,
SY ENIGSTE SKRYWE AAN NÉT JISRAEL/’WIT-WESTE RIG …

– EN DIE RES VAN DIE WÊRELD/-“HEIDENE” DAN UITSLUIT OF TEN MINSTE IGNOREER …~!!!!***/~???***

Ofskoon dit redelik ooglopend aangetoon word, sal ek dit swart op wit kan bevestig dat die ander apostels se sendbriewe ook aan NÉT  hierdie éinste (sg.) “heidene” – of dan, “AAN DIE VREEMDELINGE VAN DIE TWAALF STAMME IN VERSTROOIING …” gerig word ~~>>

 • ~~>> EN PERTINENT NIÉ!! /- AAN GÉÉN ANDER NASIES /RASSE /WESENS /ENTITEITE OF VERSKYNSELS ~NIÉ!!!►

Maar – in die geval van Paulus is dit nie ewe duidelik aan wie hy al sy briewe eintlik rig nie … – :  aan “broeders, geliefdes, heiliges, gelowiges …”??? ;  behalwe dalk met 1Kor. 1:2, waar afgelei kan word dat dié skrywe aan die “geroepenes” en “apartgesteldes” >IsraEL/-WiT Weste gerig is …

SOOO – :  wie het~weereens ná 1600 … :

( 1 )           die “Sleutelhouer /Prins van Apostels” /Petros – vervang met “onse prins Paulus” >en HOEKOM …~!!!*/?*

( 2 )          die “verlore IsraEL-skape /-heidene /-vreemdelinge …” vervang met = SWART~wesens … van die veld (Jona 3:8;  Esg. 34:8 …~ens.)

( 3 )          moet ‘n nugtere normaal geskape “skaap” /Israeliet /Blanke – nou glo 1 en 2 Petrus is regtig ál  wat van die “Sleutelhouer van die Koninkryk” en “Prins van Apostels” gesê kan word … ná ‘n Adamiet /Blanke (H.119) Skrif soos bg. Matt. 16:18, 19 en Joh. 21:15-18 besigtig het~!?*

( 4 )          en weer :  hou die vervanging van Prins Petros met “onse” Paulus, verband met die vervanging van — die “verlore ISRAEL skape”, met die…wesens vanni veld… **

Inmiddels ondermyn of/en ondergraaf die (HOERR)kerk dit soos die heL  maar – by nadere ondersoek sal gevind word dat net Paulus homself telkens as ‘n “apostel” propageer ;  terwyl hy niÉ  ‘n apostel was nie!!

Niemand anders verwys na Paulus as “apostel” nie, behalwe in een geval deur Bárnabas-vóór hulle onderonsie en hulle paaie toe geskei het …  Want ook het die Gesalfde Meester vir Paulus as ‘n dienaar en getuie geordineer( Hnd. 26:16) – en niÉ  as ‘n apostel niÉ!!  Daar kan net 12/Twaalf Apostels wees = bv. Openb. 21:14 …

Die feit is dus – soos ‘n koei /of “skaap” (Israeliet /WiT Westerse_) … dat daar ‘n songlas-helder verblindende kataklismiese kontroversis bestaan oor wie die éintlike “Apostel van die Heidene” — “Prins” en “Sleutelhouer van Apostels” eintlik is … – MAAR –

 • hoe meer ‘n Adamiet /Blanke (H.119) hierdie kwessie onder die …”SKAPE” se aandag wil bring hoe méér sal die HOER(kerk) dit ignoreer en beveg, en eerder die –“evangelie volgens onse prins Paulus(ME)”!! –en van “stellenbosch” al meer ten hemele verhef … ==

== DIT WIL SÊ : HULLE VERHEF>VER-BAS-TEEERING =UITWISSING !!! –
— VAN DIE EINSTE ~WIT!!!►

Ek is jammer maar vir my is iets nie alles pluis NIÉ -in die betrokke sage met – :  die “Prins /Sleutelhouer van Apostels” /Petros-en sy “heidene” (= IsraEL/-’Weste) vóór 1600 … ;  en/versus :  die … (hoer-)kerk se “prins van apostels” /Paulus, ná 1600-en sy … of die HOERRR(kerk se) “heidene” >SWART!!! -”wesens van die veld”~!!!*

Joh. 7:49
…wie die Torah nie ken nie, is VERVLOEK!
[Mt 22:29;  Lk 16:31;  2Tm 4:3;  2Ths 2:3, 10;  2Pt 2:15]

AANVULLENDE BRONNE — BESOEK :

“Christianity” : The Controversial #P…Factor
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/11/08/christianity-the-controversial-p-factor/