R A A M W E R K

DIS  ‘n Bybelse FEIT  dat die naderende EINDE  sal aanbreek met grenslose verwoesting, verskrikking, histerie …!  Alhoewel;  tog ook nié sonder bepaalde waarskuwings/tekens nie.  DINK …  net ‘n slag ernstig oor die naasgaande feite, kwelvrae en ongeruimdhede, en hul volle implikasies —  veral in die lig daarvan dat dit uit alle “amptelike” oorde (owerheid, kerk, onderwys, media …) dood-weg  geïgnoreer, gedemoniseer of/en gekomediseer  word …!?

             (- niemand het egter d. guts  om dit weg te redeneer nie, want d. FEITE / bevindings  & REALITEITE  sal enige redenasies summier platvee!

             D. Bybel bied ‘n mengsel v. letterlike & figuurlike detail oor dié komende apokalips —  wat deur d. amptelike system” \ kerk” summier gereduseer word tot niksseggende simboliek —  maar i.d.l.v. jongste bevindings blyk dit dat talle figuurlike” Bybel-rillers, & sekere mites”, baie meer letterlik verstaan moet word!!!).

             Die outeur van dié geskrif was ‘n onderwyser (6 jaar), in die joernalistiek (17 j.+) en vir 47 jaar ‘n betrokke kerklidmaat, wat ook sendingwerk insluit.  Buiten ‘n redelik wye belesenheid midde die joernalistieke milieu, het hy sedert die laat 80s ook in ‘n “besondere boekwurm” ontaard, insluitend:  indringende naslaanwerk, nadenke en skrywes oor verskeie Bybelse, en veral eindtyd-kwessies/eskatologie;  asook oor die sterrekunde, subatomika, okkulte, New Age, “politiek”, geheime organismes soos die Vrymesselarselite, Illuminati (“geheime krag” =2Tess. 2)  ens.

             Nêrens tussen al dié studie, ervarings en kennis deur, het dié outeur ‘n ENKELE  WOORD  uit enige van die “amptelike” oorde verneem oor die naasgaande bedreigings/onheile wat die mensdom al meer gaan raak en bedreig nie!  Nie in enige van die duisende kerkdienste, -kampe, -seminare (in 47j) nie;  nie in die 4 jaar onderwysopleiding nie;  nié tussen die see van nuus/inligting in die joernalistiek/media nie;  nié gedurende die 3 jaar by ‘n sendingskool nie …  nêrens in enige van die duisende “amptelike” publikasies van die uitgewersreuse het hy ‘n dooie woord oor hierdie onheile verneem nie!  HOEKOM …  NIÉ!?  Daar bestaan verskeie bevestigende feite en bewyse daarvoor —  veral ook waar dit tot elke prys (selfs met MOORD) vir die massas stil gehou word!  Talle “NIE-amptelike” bronne en wetenskaplike navorsings oor die betrokke onheile, soos hiernaas en in die res van dié geskrif (&bronne) voorgehou word, word al meer in verskeie opsigte, in en deur die realiteite bevestig, in ooreenstemming met bepaalde (EINDtyd-)profesieë en tekens …!!!

             Ek’s bevrees die bogenoemde scenario /profiel is heel tiperend van die ganse ou mensdom:  ons word deur ‘n verraderlike proses en organisme(s) geprogrammeer, opgevoed, beheer, geregeer en sodoende uitgelewer aan ‘n … ding \ “(geheime) krag” (2Tess. 2), met ‘n bose “doel voor oë” (=Op.17:17 =13) …  ‘n swanger katastrofe;  ‘n “skielike verderf” (1Tess. 5:3) …  waarvan die massas NIKS  weet nie.  Dié ding se krag en “sukses” word juis gegenereer uit die system \ way of life  van onkunde en naïwiteit waar dit  die mensdom ingiet;  in programmeer;  in opvoed;  in laat verlustig; in laat glo … in mislei/bedrieg en in verdoem!!!  En al bekom sommiges kennis daarvan, is hulle só bedwelm deur die “amptelike” system, dat hulle dit óf nie begryp nie;  óf dit hulle glad nie skeel nie, óf/en dit darem net “té goed / bisar” klink om waar te kan wees …!  (- soos dit was in die dae van Noag ….  Hallo …!).

             Hierdie geskrif dien as ‘n aktuele raamwerk en ‘n vertrekpunt waardeur die opregte, ernstige leser, deeglik kennis kan neem van die sg. ander-, of  ONDERwêreld, veral ook deur die raadpleging van die aangewese bronne.  Di’s nou te sê;  diés wat wíl  weet wat Paulus se “geheime krag” (2Tess. 2) alles sou kon behels.  Want opreg, normale, DENKENDE mense, vir wie die WAARHEID  ‘n saak van erns is, kan dit haas nié bekostig om nié te weet (byvoorbeeld -) —:

             1)  wat in Adam Weishaupt se beleidsdokument staan (t.o.v. ‘n Nuwe Wêreldorde, &) waarmee die “I lluminati” sy amptelike beslag in 1776 gekry het …  en hoe dié beleid oor die dekades gestalte gegéé is;  2)  wat die werklike rede vir die ontstaan van die Central Intelligence Agency (CIA) was, en waarom húlle pres. John F Kennedy en meer as ‘n dosyn ander “omstanders” éintlik vermoor het!!!  En hoekom swyg die wêreld soos die graf oor dié nuutste konkrete bewyse!?!?!?;  3)  wat in geheime dokumente staan, soos:  die “Protocols of the Learned Elders of Zion, The Iron Mountain Report (=p.40);  Project Red-light, Project Blue Book, The Secret Doctrine”  ens (sien internetbronne);  4) wat misterieuse entiteite behels, soos:  die Vrymesselaarselite, die Bilderberger-groep, Rothschilds, Rockefellers, Skull and Bones, Cult of the Serpent, Black Nobility, Council on Foreign Relations, The Committee of 300, MJ 12, Knights of Malta, Trilateral Commission …  ens.

             Hoeveel kennis dra die leser van die volgende ingrypende kwelvrae en hul ontsettende implikasies, en indien min of géén nie, waaraan is dié onkunde te wyte, en hou dit nie dalk verdoemende gevolge in nie? (- want, sekere onkunde kan uiters tragies, dodelik & verdoemend wees …! —  of jy dit wil glo of nie …!)  —:

A)        In Genesis 3:15 verklaar God ‘n OORLOG — in die “continuos present tense”/onophoudelik —  tussen:  1)  “haar [na-]saad” / Eva, of die “Adamiese nageslag”;  en  2)  “jou [na-]saad” \ slang (Satan);  ‘n sataniese/reptiliese nageslag.  Dit word algemeen aanvaar dat “haar saad” dui op die LETTERLIKE  bloedlyn waaruit Christus gebore sou word.

             (LW:  Hierdie OORLOG” word in verskeie opsigte al meer deur d. kerk” ontken & word kompromieë met jou saad” aangegaan & word daar met d. ding[-es] versoen …!).

             Dieselfde LETTERLIKE  beginsel moet dus ook “jou [na-]saad”\slang  geld, maar met WIE  het slang dan SEKSUELE OMGANG  gehad om dié nageslag/bloedlyn te kon produseer!?  Daar was, sogenaamd, mos tóé geen ánder vrou, as net Eva, op aarde by wie slang  ‘n nasaad kon verwek nie!!!?  Of wás daar ánder …  mense\spesiesóók!!!?  (Hallo …  in hoeveel preke / verwysings / publikasies het u al hieroor verneem!?  Hoekom nié!!!?  —  vanwaar d. Jode se gesteldheid op hul geslagsregisters!?).

B)        Dit plaas die klem natuurlik op die Kain-kwessie (=Gen. 4), waaroor www.themessage.co.za  die volgende kritieke punt uitlig, aan die hand van 1Johannes 3:9&12 (OV):  “Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat [God se] saad [=genetiese & geestelike kode \ natuur/beeld] in hom bly …  nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie”!?  “Not as Cain, [who] was of that wicked one …”! —  KJV (eie toep./klem).

             Dié Skrif spreek (letterlik & figuurlik) dus vir homself en strook 100% met die naasgaande redenasie.  Dit beklemtoon ook weer die kwelvraag:  “Waar het Kain ‘n vrou gekry”!?  Daar was dalk verskeie vroeëre kinders, maar stééds:  waar het dié aanvanklike kinders húl eggenote gekry!?  Dít, te same met die weerspreking tussen die betrokke Skrif —:  Gen. 4 verklaar Kain was van Adam, terwyl 1Joh. 3:12 sê hy was van die bose (=slang\duiwel).  Waar sou die oorsprong van dié weerspreking lê:  by die oorspronklike skrywers (Moses? en Johannes);  by die oorskrywers;  by die samestellers / die kerkvaders, en/of die vertalers …  of by God/Gees …!? (- sekerlik nié lg. nie!).

             En waarom is lg. teks se nuwe vertaling só verwrong dat dit hierdie wesenlike betekenis, van ‘n reptiliese ras / addergeslag  tussen slang  en Eva (of/&, “vreemde vlees / wesens” =”C”), totaal geaborteer het!?  Wou iemand/”geheime krag” (=2Tess. 2) sodoende dalk bepaalde kennis/insig, soos hier aangevoer word, vir die mens verberg?

C)        Wie of wat  presies was dié besonderse mense\spesie waarna God/Bybel verwys in Genesis 6 en in Judas vs. 6&7 (O- &NV), naamlik  —“(a) reuse;  (b) seuns van God /  HEMELWESENS;  (c) geweldiges / sterk mense (uit die OU TYD);  (d) engele;  (e) VREEMDE  vlees/ WESENS” (- wat hulle woonplek VERLAAT  het), en wat —  (f) kinders/ nageslag by die MENS  se dogters verwek het …!?

             Laasgenoemde “f” sou dus die implikasie inhou dat daar ánder soort  “dogters”, buiten nou “MENS  se dogters”, óók was;  dogters van “vreemde vlees/ wesens”.  Dit onderstreep die VREEMDHEID  van dié “vlees/wesens” (-teenoor dié vd. “mens”) …  iets  buitengewoons;  dus, nié van God se beeld/gelykenis nie, maar “vlees/wesens …  van die bose” (=”B”), en/of buite-aardse wesens (=ETs …?)!  Wie en/of wat  organiseer die system (& kerk) só, dat hierdie wesenlike strydvrae en hulle volle implikasies dig gehou word vir die mens, en vir watter “doel voor oë”!? (Op17:17 =13).

D)       “Vreemde vlees” (=”C”):  verwys dit na genetiese/kloon-fabrikasies / gene-vermening en -eksperimentering; humanoids\hybrids;  “buite aardse wesens\ETs“, nié die Hollywood-fiksasies nie, WERKLIKE  BYBELSE  “VREEMDE vlees/ WESENS!?

             “Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis” (Gen. 1:26):  was daar dan ánder mense\spesies óók …  wat nié na Gods beeld geskape was nie …:  “VREEMDE  VLEES / WESENS” —  wat na iemand  ánders se “beeld/gelykenis” geskape was …  ís !?;  na “… jou [reptiliese] saad” se beeld/gelykenis! (Hallo! = Gen. 3:15;  1Joh 3:9&12 = B”; soos in talle “nie-amptelike” navorsings besin word [- sien hiernaas], maar wat vermy word soos die pes/vigs  = K, L”).

             As daar dan “reuse / geweldiges / vreemde vlees” was (=”C”), waarom is daar nog nooit opgrawings hiervan gedoen nie?  Daar word van allerhande ander spesies soos die “neanderdal mens” ens. ontdekings gedoen, en van dinosourusse, maar nooit van dié Bybel-wesens/-reuse nie!?  Of wás daar dalk ontdekkings, maar wat natuurlik vir die ou mensdom verborge gehou sal word …  vir ‘n bepaalde “doel voor oë” (Op17:17 =13;  sien “K”).

             Dié kwessie noodsaak ook die volgende implikasie:  Óf Die Bybel  lieg hieroor (want daar’s geen opgrawings nie), óf dit bewys dat hierdie spesie/wesens dus onsterflik  is (=”uit d. OU/VOOR TYD” … “d. geheime krag” wat in Paulus se tyd rééds aan d. werk was in d. wêreld -2Tess2:7+) en dat hulle tans op verborge plekke / ander planete vergader is …  wat dan in die laaste dae — na vore sal kom (Mark.13:22);  of —  sal verskyn (2Tess2:7+).  Hallo!  Andersyds wil dit sê dié spesie, of reptiliese mens, is só onder die mens “in gemuteer”, dat hulle feitlik nie van die gewone mens (Ons beeld) geonderskei kan word nie … en dus oral, in alle posisies in die samelewing (regering, kerk, onderwys …), besig met hulle “gruwelike misleiding” (2Tess2:9) en om hulle sataniese “doel voor oë” tot voltooiing te voer …!!! (Op 17:17 =13).

E)        Wie presies was dié “goëlaars / towernaars” van die Farao, wat “presies dieselfdewondertekens as Moses en Aäron (- nee, as God!) kon verrig het!? (Eks7:11;  hallo, sien ook Mark13:22;  2Tess2:9;  Op13:13;  K, L” i.d.v).

F)        Kan hierdie besonderse “vreemde” ras/wesens/towenaars\ETs verbind word met verstommende konstruksies en die piramides in Egipte en in Suid- en Sent.-Amerika, asook met soortgelyke strukture op Mars …  en talle verwante artifekte, oergeskrifte/”mites”, argeologiese BEVINDINGS  (- wat praat v. SUPER-mense\gode  met supermagte/-kennis  = *Fingerprints of the Gods, Hancock  ens;  NB:  daar was géén ontwikkeling tot dié verstommende strukture nie —  asof dit eensklaps uit d. lug uit geval  het …!).

             Terloops, waarom verskil die gegewens en beeldmateriaal oor Mars in die amptelike massamedia, hemelsbreed van dié wat op onafhanklike, privaat webwerwe bekom kan word!?  Wie, en vir watter “doel voor oë” (-Op. 17:17) word hieroor vir die mens gelieg …  soos wat oor talle ander wesenlike kwessies en bedreigings gelieg word!?

G)       Waarom is dit inderdaad só dat die piramide-kwessie so ‘n sterk verbintenis tot Die Bybel  toon, soos weerspieël in die volgende (- nagevors deur d. piramideloog, ds. & argitek, Frans Joubert):

             (i)  Jesaja 19:19,20 (OV) praat van ‘n “altaar/gedenksteen” vir die Here in Egipteland “op die grens”:  die groot piramide van Gisa staan presies in die middel, of “op die grens”, tussen noord en suid Egipteland, en die Hebreeuse getalwaarde van dié teks is 5449 —  presies die hoogte van dié piramide in duime!!!;  (ii)  die “hoekstene” waarvan God in Job 38:6 praat, word in die oorspronklike Hebreeus met die piramide verbind;  (iii)  die veelbesingde  “sterk toring / skuiling” van Spreuke 18:10, is in die oorspronklike Hebreeus ‘n piramide!;  (iv)  Die tekens en wonders wat U in Egipte gedoen het …”, Jeremia 32:20, word ook aan die piramide gekoppel in die Hebreeuse manuskripte (=”raaisels” -“H”);  (v) wanneer Die Bybel  praat van die belangrike steen wat deur die bouers afgekeur  is, word dit eweneens met die (hoeksteen-lose) piramide verbind.

             Daar bestaan ook talle ander verbande tussen dié piramide en die Bybel, gepaard met “tekens en wonders”, asook “raaisels” (=”H”), ofte wel “onmoontlike” argitektoriese, wiskundige en sterrekundige kennis en simboliek wat in dié piramide ingebou is wat NIÉ  deur gewone sterflinge gedoen kon gewees het nie (- veral nié in daardie “oer, ongeletterde” tyd nie), maar slegs deur iemand met goddelike vermoëns en kennis … en/of deur —  “reuse;  seuns van God / HEMELWESENS;  geweldiges / sterk mense (uit die OU  TYD);  engele;  VREEMDE  vlees/ WESENS”!  (Hallo …!).

H)       Moet sekere oergeskrifte en sg. “mites/legendes” dus nie in ‘n meer letterlike/feitlike lig beskou word nie!?  Tesame met KONKRETE  bevindings van ‘n “OU  tyd” (=bg. “C c”);  gepaard met:  “raaisels uit die VOORTYD” (Psalm 78:2)!  Tewete ‘n epog (met beskawings;  “vreemde vlees / wesens”?) vóór “Adam en Eva”!? (- hoekom sou God praat v.  OU- / VOOR-tyd”, as d. aarde sg. tóé net ‘n paar 100 jaartjies” oud sou wees —  tóé het mense [= 1e geslag] op 500 eers begin oud” raak …  in welke geval dié tyd”/epog dan gladnie as OUD” beskou kan word nie …  nie soos in d. OU- / VOOR-tyd” nie!?  Dit wil dus verwys na ‘n vorige epog —  vóór Adam & Eva —  nes wat vandag na onderskeidelik die Ou & Nuwe Wêreld” verwys word – voor & ná d. vloed/Noag).

             Dít, gepaard met KONKRETE  BEWYSE / argeologiese en paleontologiese bevindings dat die aarde in die verre verlede al verskeie keer deur astronomiese katastrofes (& ystydperke) woes en leeg  gelaat was! (- wat o.m. d. dinosourusse uitgewis het!). Hoekom is die Hebreeus, dat die aarde woes en leeg GEWORD  het (Gen. 1:2), wegvertaal!? Bestaan hier ‘n verband tussen die Henog-apokrief, en die sondvloed:  “Noag het gesien dat die aarde GEKANTEL  het“, sê Henog!  Wat was eintlik die oorsaak van dié vloed en wankelende  aarde, soos in verskeie Skrifdele verklaar word!?

             Wanneer gaan die antichris-system en -spreekbuis, die media (én “kerk”), nou maar die talle bevindings/navorsings en sigbare bewyse erken wat daarop dui dat dié vloed/kataklisme verbind kan word met dié dwerg-ster, “Nibiru” (=p.45) …  soos ook in verskeie “mites/legendes” én in apokriewe aangeteken is, en met verskeie Skrifdele verbind kan word …  en ‘n gevaarte  wat nou wéér op die aarde afstuur! (=bv. Op. 8:8-11 =Wormwood” –NIV;  sien *Fingerprints -‘;  verskeie antieke bevolkings wêreldwyd [Sumeriërs, Egiptenare, Sjinese, Mayas, Inkas, Rooihuide  ens] se mites/legendes” bevat d.selfde universele elemente v. astronomiese kataklismes & vloed;  d. hemel/sterre wat uit hulle plekke val” [- nee, d. aarde wat KANTEL !];  ‘n super-ras met supervermoëns & kennis —  presies soos wat ook in verskeie apokriewe [& in Gen.6 & Judas vs.6] vervat word …!!!).

I)          Hoekom, en deur wie is sekere apokriewe boeke, soos veral Henog en Esdras, dus uit die aanvanklike Bybel verwyder, wat ingrypende besonderhede oor hierdie “mites/legendes/hallusinasies/grappies” en verwante kwessies bevat!?  Wanneer het die Gees die samestellers dan verkeerd gelei:  met die eerste, of tweede samestelling!?  Was dié weglatings nie geïnisieer deur ‘n sekere spesie/kulte/”krag” (reptiliese bloedlyn\addergeslag), om bepaalde feite, soos hier besin word, vir die mens verborge te hou nie …  vir ‘n sekere “doel voor oë” —  die Op.13-Bab(b)el  van die slang-“messias”!?

J)        Is al die navorsings, gepaard met gedokumenteerde en konkrete bewyse, dat daar ‘n organisme/entiteit is wat die mensdom van bepaalde, wesenlike inligting/feite weerhou, vir ‘n bepaalde doelwit, alles net Hollywood-fiksasies wat deur ‘n “komplot-sot” uitgedink is …  vir die “vermaak” daarvan?  Maar al hierdie fiksasies/grappies is, in verskeie opsigte, besig om in riller-realiteite te ontaard —  in ooreenstemming met bepaalde (EINDtyd-)profesieë!!!?

             Tot watter mate moet hierdie geheimhouding verbind word met die volgende gedokumenteerde geval?:

… If only the aim is achieved [=Op. 17:17 =13], it does not matter under what cover it takes place, and a cover is always necessary. For in concealment lies a great part of our [Freemasonry’s] strength.

         We [Freemasons] can say that we hold France. It is not because of our numbers … Nor is it because we are the brains … We hold France because we are [] the only people who are organized. But above all, we hold France because we have an aim, this aim is unknown; as it is unknown, no obstacle can be put in its way …  You can imagine the power at the command of such an association?  IT  COULD  POSSESS  THE  WORLD  IF  IT  PLEASED” (*3SM;  toep./klem —  vgl. Op. 13).

K)        Is daar enige verband tussen die bovermelde oer ras/wesens/towenaars\ETs, en bepaalde karakters/entiteite, wat God sê, in die laaste dae bedrywig sal wees —:  (die verskyning v. …) die geheime krag van die wettelose …  gepaard met groot magsvertoon en allerlei wonders en tekens … (2Tess. 2);  die vals christusse en profete met vals wonders en tekens (Mark. 13:22), en die Openbaring 13-gedrogte!?  Hoeveel verwysings/preke het u al oor hierdie wesenlik aktuele kwessie gehoor, wat die samelewing al meer ten diepste gaan raak, en hoekom nié!? (- is dit nie veral ook weens ‘n gebrek aan kennis” dat d. skape  nie hieroor ingelig word nie … & dís waarom d. volk/wêreld ten gronde gaan”! -Hos4:6).

             In konteks is dit dus onvermydelik om dié 2Tess. 2-“krag” nié te verbind met die bg. “reuse;  seuns van God / HEMELWESENS;  geweldiges / sterk mense (uit die  OU TYD);  engele;  VREEMDE  vlees/ WESENS”, asook met Farao se “goëlaars” —  en dié se “VERSKYNING” nie …!? (=”C,E”).  Tewete:  ‘n “amptelike ontmoeting” met sg. ETs  … (= D, M”).

L)        Tot watter mate kan hierdie oer, super-spesie, met hul vermelde buitengewone kwaliteite, verbind word met die Adolf Hitler-fenomeen (*DOM, toep./klem)  —:

“… the founder of National-Socialism really believed in the advent of the Supermen [=Ubermensche=Gen 6;  Judas :6,7]. Before [Dietrich Eckardt] died, he told his colleagues:  Follow Hitler. He will dance, but it is I who called the tune. We have given him the means of communicating with Them’ [=supermens;  engele;  vreemde vlees/wesens].

         “…  there are beings endowed with superhuman powers. These beings will supplant us and bring about a formidable mutation in the elect of the human race. We must beware of this notion of a mutation [= gene-tegnologie & -vermenging =Gen. 6; Judas :6]. It crops up again with Hitler, AND  IS  NOT  YET  EXTINCT  TODAY. It seems certain that Hitler shared this belief, and even claimed to have been in touch with these ‘Supermen’“.

             LET  WEL:  “It crops up again with Hitler, AND  IS  NOT  YET  EXTINCT  TODAY.”

M)       Wanneer gaan die mens se “gesonde verstand”(?) onraad begin vermoed oor die toenemende geheimsinnige en onheilige bedrywighede agter die skerms van die wêreld(-verhoog;  sg. “politiek”), soos in talle getuies/onthullings, beeldmateriaal en navorsings blootgelê word, en wat tot elke prys dig gehou word vir die gepeupel (=JFK-moord/e  ens)!?  Soos byvoorbeeld die geval waar pres. George W Bush in ‘n artikel van die You-tydskrif (13Feb. 03) erken dat hy ‘n “ere lid” is van die sataniese kulte, “The Skull and Bones” (sien p.40;  – as hulle\krag” d. magtigste” man op aarde/JFK voor d. hele wêreld se oë so blatant kon vermoor —  wat is d. gewone gepeupel / “goyim”  werd in hul oë =d. fabrisering v.d. vigsvirus, oorloë, slagtings … Lockerbie, Waco, Oklahoma, Sep11/01″ …  ens!!!).

             Die bovermelde “onraad”, met sy verdoemende implikasies, sluit in navorsings en bewyse oor kontak/voorvalle met “vreemde vlees/wesens”\ETs (=geheime krag”), wat telkens deur die owerhede, media en die kerk afgelag word as illusies, versinsels, hallusinasies, versteurdheid …  natuurverskynsels;  “… ‘n grappie “!?  Dít terwyl verskeie kenners wat gewaag het om daaroor te praat, spoorloos “verdwyn”, of op uiters verdagte wyses tot hul einde kom!?  Watter “dodelike grappie” is dan hier tersprake!? (- Vreemde goed wat vlieg op lugmagvideo maak opslae / Dié foto is afkomstig van die video wat op 5 Maart met die infrarooikamera aan boord van ‘n Mexikaanse lugmagvliegtuig geneem is. Die ligkolle op die foto het volgens die vlieëniers te vinnig beweeg en van rigting verander om gewone vliegtuie te wees”, Beeld, 14/5/2004 …!).

N)       As persoon/opponent X meer gevorderde (super-)kennis, -tegnologie, middele, (hulp-)bronne en ‘n gestruktureerde strategie besit, waarvan “opponent” Y totaal onbewus is (- & ook nie ‘n hel oor ge-worried  is nie), gáán Y ongetwyfeld X se slaaf raak …  en selfs X se slagoffer/prooi, nie waar nie!?  Die mens is besig om die prooi/slawe te word van ‘n “gebrek aan kennis” (Hos. 4:6) —  én van ignorance, stupidity  en insanity (- asook v. commen  slapgatgeid !).

             Die voorgaande scenario bied opponent X boonop die deurslaggewende voordeel van verassing …  ag, verrassing! Sekere feite/kennis, agendas en situasies van astronomiese implikasies en bedreiging, word deur verskeie meganismes (media\system …), en deur organismes en entiteite (Illum./”vreemde wesens / geheime krag” ) verborge en verbode gehou vir een doel voor oë (Op. 17:17) —  wat ten nouste verband hou met Nibiru (= “H”);  ‘n “skielike verderf” (1Tess5:3) en die Op. 13-helsorde.

O)       Wanneer gaan die ou mens-dom  besef die hele wêreld ÍS …  soos wat Shakespeare dit gestel het:  ‘n “STAGE”!?  Én soos Nog Een gesê het:  “… not at all what it seems.”  Die mens se totale bestaan dryf, soos ‘n Titanic, rond op ‘n see van illusies en “gruwelike misleiding” (=2Tess 2).  Enige INGELIGTE  sal besef die mens word deur die eeue met ‘n goeie porsie van vals, verbuigde, geselekteerde, “amptelike” en “wetenskaplike feite“, (wan-)inligting, (wan-)opvoeding en (wan-)geloof geprogrammeer.  En niemand begryp wat dit beteken dát:  “… die hele wêreld in die mag van die bose lê” nie (1Joh 5:19, OV) …  én in die mag van die geheime krag;   jou saad  …  vreemde vlees \ wesens!? (- dit sluit d. totale opvoedingstelsel / literatuur in [- & kerk”-system …!?];  ook i.d.l.v. —  d. owerste v. hierdie wêreld =Joh 12:30; 14:30; 16:11;  Ef 6:12).

             Ek’s bevrees die mens sal die volle implikasies van hierdie “bisarre” en verdoemende “grappies” begryp —  éérs wanneer dit helaas te laat sal wees …  Di’s waarom die verderf die mens SKIELIK  sal oorval (1Tess5:3), nié omdat dit ongesiens hulle bekruip nie, maar omdat die “krag”\system (& kerk) hulle bedwelm met leuens, illusies en “gruwelike misleiding” (2Tess2:9) van “vrede en veiligheid” (1Tess5:3)!!!  (Iemand het gesêDaar is net sowat 5% van mense op aarde wat werklik dink!  Daar is nogal sowat 10% ander wat dink  hulle dink. En dan is daar d. res …  wat nié dink nie  —  veral nie vir hulleself nie!  DINK …!!!).

Verdoemende bevestiging

DIE  naasgaande uittreksels, is slegs enkeles van talle soortgelyke navorsings wat die FEIT, van ‘n mees omstrede en verdoemende geheimhouding wat die wêreld nog beleef het, onomwonde illustreer.  Dit strook ook 100% met Skrif soos 2Tessalonisense 2:  die verskyning van die geheime krag van die wettelose (- ook natuurwette-loos = Farao-“goëlaars”/ ETs?) sal gepaardgaan met groot magsvertoon (=”goëlary”) … en met GRUWELIKE  MISLEIDING  van dié wat verlore gaan omdat hulle dié waarheid (ook meegaande) nie aanvaar het nie

             Dié navorsings beaam dát sekere kritieke inligting/feite en realiteite, wat die mensdom/samelewing ten diepste, én verdoemend raak, deur iemand of/en iets  verberg word —  vir ‘n bepaalde “doel voor oë” (Op. 17:17).  Dit blyk al meer dat dié verborge onheilsfeite verband hou met die kosmiese kataklismes, natuurrampe en ander krisisse wat die Bybel oor die EINDE  profeteer (-veral Mark13;  Luk21:25+;  Op6, 8, 9, 11, 13, 15-18 … Nibiru), asook met die veelbesproke geheime krag;  die bg. “vreemde vlees/wesens / goëlaars”, en hul aardse arm — die Illuminati / ONDER-wêreldregering.

             Vir alle ingeligtes, gesonddenkendes is dit ‘n uitgemaakte saak dat talle (nuus-)gebeure nie sin maak nie, en dat eeue oue “amptelike feite” en (opvoedkundige) literatuur nié rym met sekere ánder, “nie-amptelike” feite en die realiteite nie … veral ook nie in die lig van die jongste bevindings en die vermeerdering van kennis  nie (Dan.12:4).  Vir die denkendes en verstandiges (Matt 25) sal dié omstrede en onheilspellende ongeruimdhede dan egter al meer sin maak in die lig van hierdie geskrif en sy bronne …!

             NB:  Van die grootste redes waarom hierdie gegewens verborge, en verbode, gehou word deur die “amptelike” system die sosiale/politieke, opvoedkunde/literatuur/media én deur die “kerk”, is omdat dit een van die wêreldowerhede (Joh 12:30; 14:30; 16:11), evolusionsme, die finale doodskoot sal gee.  Dit sal ook die realiteit van “vreemde vlees/wesens;  geheime krag” (ETs;  Illuminati) bevestig …  én die ding(-es) se “doel voor oë” (=Op. 17:17 =13) blootlê (- eie toep./klem)  –:

Net een vraag ::   WAAROM  WORD  HIERDIE  ASTRONOMIES  VERREIKENDE

BEVINDINGS / ONTDEKKINGS,  WAT  BAIE  VAN  DIE  “ONBEWEEGLIKE  WETESKAPLIKE   VESTINGS”  EN

AKADEMIESE  LITERATUUR  WEERLÊ,  NIÉ  IN  DIE  ALGEMENE  LEERPLANNE  OPGENEEM  NIE  —   SÓÓS

MET  DIE  SATANIESE  eVOLUSIETWAK,  EN  DIE  GEFABRISEERDE

VIGS  EN  KONDOOMSINDROOM  …!!!?  WAAROM,  IN  GODS  NAAM,  NÍÉ!?  DINK!

(…  as daar iemand met ‘n IK daarbuite is!  Daar móét mos,

o- so heilig, aan almal se sienings erkenning verleen;  hoe nou …!?)

When  The  Sky  Fell

(Rand & Rose Flem-Ath;  Orion, 1995)

“Toe die hemel (= sterre ‘oënskynlik’ …  uit hul plekke) geval  het” —  dié bron is nóg een wat dit uitspel dat dié verskynsel nie net ‘n begrip is wat verskeie keer in die Bybel voorkom nie, maar ook in apokriewe boeke, asook verstommend genoeg in prehistoriese bevolkings se geskrifte, artifekte en sg. “mites” wêreldwyd.  Dit hou dan verband met ‘n universele kataklisme en die GROOT  VRAAG  is:  Wat presies beteken, “the sky fell“?  Is dit nie eerder ‘n kataklismiese beweging van DIE  AARDE …  wat KANTEL nie!? (= Henog 65:1).  Wat veroorsaak hierdie rampe;  sal dit wéér gebeur, en wanneer!?  INGELIGTE, DENKENDES  weet voorts die mens sal nié antwoorde op dié kritieke kwelvrae uit enige amptelike oorde óf die “kerk” kan verwag nie …!:

Anyone reading or researching deeply into the distant past soon comes up against glaring anomalies in the currently accepted scenario of pre-history. Deluge myths are universal around the world, and the mythologies of widely separated peoples tell, over and over again, variations of the same story of global cataclysm.

          The Flem-Aths describe how, in 1953, Albert Einstein became enthusiastic about the work of Charles H. Hapgood, professor of the history of science [in New Hampshire], and how Hapgood launched his theory … called Earth’s Shifting Crust. [His] concern was to explain the great mystery of the Ice Ages and, incidentally, some of the great catastrophes – floods, earthquakes … that … have punctuated the history of our earth.

          It was while he was working on Earth’s Shifting Crust that Hapgood heard of another intriguing mystery: an ancient map, dated 1513, that depicted Antarctica – three centuries before it was ‘discovered’. But [it] showed Antarctica as it had been before the ice. And soundings through the ice (1958-1978) showed that the ancient maps were accurate.  [The] charts revealed areas of the world …  and ice-free portions of Antarctica, long before they had been drawn by European explorers. The maps were accurate except for an crucial point: They depicted the earth as it would appear if its crust lay in a different relationship to the earth’s poles than it does now.”

          Hapgood was convinced that only an advanced, world-wide maritime culture that existed more than ten thousand years ago could have created these maps. The Creek philosopher Plato (c. 427-347 B.C.) told of a long-lost civilization that existed at this time. The legend of Atlantis was preserved by Egyptian priests for over nine thousand years. After studying the ancient charts for ten years, Hapgood concluded in the preface to his new book, Maps of the Ancient Sea Kings; Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age: ‘It becomes clear that the ancient voyagers travelled from pole to pole. Unbelievable as it may appear, the evidence nevertheless indicates that some ancient people explored the coasts of Antarctica when its coasts were free of ice.’

          Another writer, Immanuel Velikovsky … had also gained a worldwide following with his theory that some of the great natural catastrophes … had been caused by a huge comet … which came close to the earth and caused volcanic eruptions and tidal waves before it settled down as Venus.”

                  [LW:  a) Hapgood se teorie:  d. opbou v. ys by d. pole & d. aarde se skuins helling —  lei tot wanbelans & gevolglik ‘n verskuiwing vd. aardkors oor d. vloeibare kern —  ‘n interne / plaaslike oorsaak;  teenoor  b)  Velikovski:  d. verbyvaart v. ‘n massiewe hemelligaam (- se gravitasie-effek ens) wat d. aarde se as/stand laat wissel —  eksterne oorsaak (sien Nibiru, p45 i.d.v).

             Wat d. Bybel & “mites” dus as d. hemel/sterre-“val” bestempel, is éintlik ‘n aardkors- of poolwisseling.  Maar wie v. dié “a” of “b” is korrek?  Op. 8:10,11 sê “‘n Groot ster wat soos ‘n fakkel brand (= kenmerk v. ‘n dwergster =Nibiru? -p45), het vd. hemel af geval.  Die ster se naam is Bitterals.” In verskeie oergeskrifte word vertel vd. “vuurrooi draak / slang” in d. hemel (“Marduk” genoem deur d. Babeloniërs), wat saamgeval het met hierdie kataklismes.

             Dit kan dus ‘n geval wees v. waar die kombinasie v. Hapgood & Velikovski se teorieë korrek is!].

                       Einstein wrote: ‘I find your arguments very impressive and have the impression that your hypothesis is correct.’ Thus began one of the least-known correspondences in the history of science.”

                [– ja;  dit sê dit alles … hoedat d. “geheime krag” & sy trawante;   Illuminati / antichris / “kerk” / onderwys / media …  d. betrokke kritieke gegewens vir d. mens verborge wil hou …!].

          [Einstein vervolg]: A great many empirical data indicate that at each point of the earth’ surface … many climatic changes have taken place, apparently quite suddenly. This, according to Mr. Hapgood, is explicable if the virtually rigid outer crust of the earth undergoes, from time to time, extensive displacement …’

BUT  ironically, the new idea that orginally sparked the scientific revolution is often met with either violent controversy or smothering silence.  That , despite the enthusiastic support of [Einstein], is the fate that greeted Hapgood’s theory of earth curst displacement. The idea has never been disproved. There has simply been no response to it.”

            [– hoor-hoor!  Tipies!!!  Want d. “geheime krag” &kie wil die WAARHEID  vd. massas weerhou …  v. 1 doel voor oë …!].

          In the summer of 1799, while searching for ivory in the isolated wilderness of Siberia, a Tungus chief named Ossip Shumakhov encountered, complete with preserved hair and flesh, the ice-encapsulated carcass of a mammoth. On the heels of this sensational discovery, the New Siberian Islands, in the Arctic Ocean, gave up the desolate graves of thousands of large animals. The find created confusion among scientists. How could these huge creatures, requiring vast amounts of vegetation to fuel their daily existence, thrive in such large herds on barren dunes of ice? And what incredible force had destroyed them?.

          [Several] theories have been advance to explain the terrible sudden mass extinctions of so many species in 9600 B.C. [This frost] could not have taken possession of the regions which these animals inhabited except by the same cause which destroyed them; this cause, therefore, must have been as sudden as its effect. The breaking to pieces and overturning of the strata, which happened in former catastrophes, shew [sic] plainly enough that they were sudden and violent like the last; and the heaps of debris and rounded pebbles which are found in various places among the solid strata, demonstrate the vast force of the motions excited in the mass of waters by these overturnings.

          One of the first and most distinguished scholars to accept the challenge of these questions was Georges Cuvier (1769-1832), a French naturalist. At the time Cuvier put forth his theory, geologists were involved in an intense debate with the Church over the role of catastrophes in the earth’s history. Although he was greatly respected, Cuvier’s theory of an earth crust displacement was unacceptable to the scientific establishment. It was associated with the idea of a super-natural force (God) that could overturn the laws of nature at will. It was also unacceptable to the religious fanatics, who, although they liked Cuvier’s earthquakes and floods, didn’t accept his timing, which placed these events far earlier than the Bible did”

            [– ja, ja, ja-a-a- … wat sal mens nou ook kan sê v. “… ‘n gebrek aan kennis”, ignorance  & stuppidity —  buiten nou ook d. “geheime krag” se rol hierin …!?].

          In the fourth century B.C., a Sicilian by the name of Euhemerus wrote Sacred History, in which he argued that the exploits of the gods and goddesses of ancient times were simply exaggerated tales of the real deeds of former kings and queens. Thus was born the first school of mythology. The idea was simple yet provocative. Myths were signposts to the past. They might be used to recapture the lost lines of history. We propose that certain myths do indeed represent lost history but this conjecture is based upon the capacity of the earth crust displacement theory to provide order to recognized, long-standing problems in science. The Haida and Okanagan myths of a lost land and the Cherokee notion of a floating island in the southern hemisphere are not ideas that Plato could have borrowed.

          It is ironic that beneath Antarctic — centre of one of our most dramatic environmental alarms, the depletion of the ozone layer —  may lie the smothered evidence of the most overwhelming environmental disaster.”

Cosmic Catastrophism is Real  (Sherwood Ensy)

AS  more and underwater finds are part of a growing body of evidence suggesting the existence of civilizations more of this hard evidence of ‘… civilization older than anything previously imagined,’ continues to be discovered, this evidence is giving even more validity to the work and writings of Immanuel Velikovsky, and the fact that great upheavals and ‘cosmic catastrophism’ have befallen Earth on more than one occasion, and that there is no reason to believe that a massive catastrophe will not strike Earth again, possibly in the near future. This of course gives a high degree of validity to the Planet X type scenario [= “Nibiru”], past and present.

             Indeed, a distinguished scholar, who has followed this word from the completion of the fist draft in 1942, expressed this very idea. He said that he knows of no valid argument against the reconstruction of history presented her [in the book Ages of Chaos], but that psychologically it is almost impossible to change views acquired in the course of decades of reading, writing and teaching.

             The naysayers and debunkers of a Planet X type object’s, are so locked into their hard line, and outdated scientific and historical axioms, that they cannot see the truth for all of the lies and deceptions that they have created, and continue to create, in order to protect their antiquated scientific and historical axioms, which for the most part are no longer valid. Still, and acting very much like inquisitors engaged in a dark ages inquisition, the naysayers and debunkers continue to hold onto their old and outdated ways.

             Should I have heeded the abuse with which a group of scientists condemned Worlds in Collision and its author? [=Velikovski].  Unable to prove the book or any part of it wrong or any quoted document spurious, the members of the group indulged in outbursts of unscientific fury. They suppressed the book in the hands of its publisher by the threat of a boycott of all the company’s textbooks. Despite the fact that when the book was already on the presses the publisher agreed to submit it to the censorship of three prominent scientists and it passed the censorship. When a new publisher took the book over, this group tried to suppress it there, too, by threats. They forced the dismissal of a scientist and an editor who openly took an objective stand, and thus drove many members of academic faculties into clandestine reading of Worlds in Collision and correspondence with its author. [The same thing is happening today with the research and writings of James M. McCanney M.S., and the subject of Planet X].

             The guardians of dogma were, and still are, alert to stamp out the new teaching by exorcism and not by argument, degrading the learned guild in the eyes of the broad public, which does not believe censorship and suppression are necessary to defend the truth.”

Raai  wie regeer Amerika éintlik [& déur Amerika, d. wêreld] …  nié

die White House of die “wil van die volk” nie.  Nee, dié’s regeer:  húlle

wat    vir die soldate ‘n groot som geld gegee en gesê het:  julle moet sê .. .

Matt.28:12+! (- ‘n parafrase uit ‘n 30-bladsy dokument -) …:

Protocols  of  the  Learned  Elders  of  Zion  ( http://www.thewatcherfiles.com )

IS  it possible for any sound logical mind to hope with any success to guide crowds by the aid of reasonable counsels and arguments, when any objection or contradiction, senseless though it may be, can be made and when such objection may find more favour with the people, whose powers of reasoning are superficial? Men in masses and the men of the masses, being guided solely by petty passions, paltry beliefs, traditions and sentimental theorems, fall a prey to party dissension, which hinders any kind of agreement even on the basis of a perfectly reasonable argument. Every resolution of a crowd depends upon a chance or packed majority [= DEMONE -krasie], which, in its ignorance of political secrets, puts forth some ridiculous resolution that lays in the administration a seed of anarchy.

             The political has nothing in common with the moral. The ruler who is governed by the moral is not a skilled politician, and is therefore unstable on his throne.  He who wishes to rule must have recourse both to cunning and to make-believe. Great national qualities, like frankness and honesty, are vices in politics, for they bring down rules from their thrones more effectively and more certainly than the most powerful enemy. Such qualities must be the attributes of the kingdoms of the goyim, but we must in no wise be guided by them.

             Our right lies in force. The word “right” is an abstract thought proved by nothing. The word means no more than: Give me what I want in order that thereby I may have a proof that I am stronger than you.

             In any State in which there is a bad organization of authority, an impersonality of laws and of the rulers who have lost their personality amid the flood of rights ever multiplying out of liberalism, I find a new right – to attack by the right of the strong, and to scatter to the winds all existing forces of order and regulation, to reconstruct all institutions and to become the sovereign lord of those who have left to us the rights of their power by laying them down voluntarily in their liberalism.

             Our power in the present tottering condition of all forms of power will be more invincible than any other, because it will remain invisible until the moment when it has gained such strength that no cunning can any longer undermine it.  Out of the temporary evil we are now compelled to commit will emerge the good of an unshakeable rule, which will restore the regular course of the machinery of the national life, brought to naught by liberalism [& DEMONE -krasie]. The result justifies the means. Let us, however, in our plans, direct our attention not so much to what is good and moral as to what is necessary and useful.

             Before us is a plan in which is laid down strategically the line from which we cannot deviate without running the risk of seeing the labour of many centuries brought to naught.

             In order to elaborate satisfactory forms of action it is necessary to have regard the rascality, the slackness, the instability of the mob, its lack of capacity to understand and respect the conditions of its own life, or its own welfare. It must be understood that the might of a mob is blind, senseless and un-reasoning force ever at the mercy of a suggestion from any side. The blind cannot lead the blind without bringing them into the abyss; consequently, members of the mob, upstarts from the people even though they should be as a genius for wisdom, yet having no understanding of the political, cannot come forward as leaders of the mob without bringing the whole nation to ruin.

             A people left to itself [= DEMONE -krasie], i.e., to upstarts from its midst, brings itself to ruin by party dissension’s excited by the pursuit of power and honours and the disorders arising there from. Is it possible for the masses of the people calmly and without petty jealousies to form judgement, to deal with the affairs of the country, which cannot be mixes up with personal interest? Can they defend themselves from an external foe? It is unthinkable; for a plan broken up into as many parts as there are heads in the mob, loses all homogeneity, and thereby becomes unintelligible and impossible of execution . . .

PROJECT  REDSTAR —  MARTIAN  GENESIS / TITHONIA  CITY  ( http://www.truinsight.com/ )

DIS  van wesenlike belang dat die leser sal goed nadink oor die naasgaande —  veral in die lig van voorgaande gegewens, en veral rondom Skrif soos:

             Genesis 6 en Judas vs. 6&7 (O- &NV), se —:  “(a) reuse;  (b) seuns van God /  HEMELWESENS;  (c) geweldiges / sterk mense (uit die OU TYD);  (d) engele;  (e) VREEMDE  vlees/ WESENS” (- wat hulle woonplek VERLAAT  het), en wat —  (f) kinders/nageslag by die MENS  se dogters verwek het …!? (- WAAR  was dié “WOONPLEK” … !?  Praat dit hier vd. geestelike realm, of ‘n konkrete “woon-plek”!?);  asook  (g)  Markus 13:22 en 2Tess. 2:7+ se “VERSKYNING” (- of:  na vore kom) van vals profete/christusse en die “geheime krag (vd. wettelose)” —  wat gepaard sal gaan met groot magsvertoon, vals wonders en tekens, en met “GRUWELIKE  misleiding” …!!!

             Die “GESIG  van Mars”, geleë by die sg. “Mars-stad” van Cydonia, en omring deur piramide-agtige strukture is welbekend, maar daar is toe elders ook ander strukture van “artificiality” ontdek …  by “Tithonia City”, Mars.

THE  PROJECT REDSTAR – MARTIAN GENESIS  documentary PROVES, beyond any shadow of a doubt that Mars was or is inhabited by entities UNKNOWN. See for the first time EVER in recorded history ARTIFICIAL STRUCTURES ON MARS!! This is not a joke, it is not a hoax, it is very real and has very real ramifications to the human race.

             PROJECT REDSTAR – is a two hour video documentary of immense importance with profound implications to everyone on Planet Earth. So profound that it is being met with total UNBELIEF AND DENIAL, just as the “BROOKINGS REPORT’ CLAIMED WOULD HAPPEN WHEN SUCH NEWS WAS RELEASED, BECAUSE OF THE IMMENSE IMPLICATIONS TO SCIENCE, RELIGION AND SOCIETY. Rather than face the obvious truth of artificiality on the Red Planet, people would instead go into deep denial and unbelief, refusing to accept the obvious and blatant truth of intelligent design on Mars.

             VOLUME ONE is the first in a series of THREE DOCUMENTARIES – the first two to focus on and prove beyond any shadow of a doubt that there are in fact ARTIFICIAL, INTELLIGENTLY DESIGNED STRUCTURES ON MARS. Volume Three will focus on WHO BUILT THEM AND WHY.

             Hear the late Dr. Carl Sagan and his comments on the importance of finding evidence of artificiality on another planet. Dr. Sagan was a leading proponent of SETI and the movie CONTACT was dedicated to him.

             What constitutes intelligent design? We just don’t think about it, but the criteria is of vital importance to understand the truth about Tithonia City and the artifacts found there – and the structures there meet all of the criteria we use on earth to identify “enemy” fortifications and activities, archeological digs, etc. What is true for Earth is also true for Mars.

             See a stunning clip of a future colony on Mars found in “3 Minutes To Impact”, which is compared to some of the structures found at Tithonia City. What connection does all of this have with ALTERNATIVE THREE, which planned to build secret colonies on Mars to escape the coming MEGA EARTH CHANGES? See some actual clips of Science Fiction movies, from FORBIDDEN PLANET to THE ARRIVAL, from TOTAL RECALL to MISSION TO MARS, and see how these movies agree with SETI scientists in a most amazing way. The high technology found in these movies is not at all inconsistent with what many SETI scientists believe to be the actual truth when it comes to extraterrestrial life forms.

             What does the BIMINI ROAD (which many believe may be the first signs of ATLANTIS RISING as Edger Cayce claimed), have to do with MARS and TITHONIA CITY? EVERYTHING!! There appears to be an EARTH-MARS CONNECTION that is connected directly to ATLANTIS and ancient buildings and empires on Earth. To get the full impact of why ATLANTIS IS SO CRITICAL to understand, order the ATLANTIS CHONICLES, a FOUR HOUR VIDEO DOCUMENTARY THAT IS ONE OF THE DEEPEST PROBES EVER DONE INTO THE MYSTERY OF ATLANTIS AND WHAT IT REALLY MEANS TO US ON EARTH.

             Those that have seen it are changed forever – because it proves, beyond all doubt, that Mars and Earth ARE CONNECTED, and that our ancient past is not at all what we have been lead to believe by the science teams in archeology and anthropology or cosmology. It also proves beyond all doubt that the

THERE  is no doubt in my mind that we are being lied to by the powers that be [TPB], for what ever reason who the hell knows [=Op17:17 =13], it just can’t be good. Looking at these structures no doubt this is a remarkable find that deserves attention….”

             Mars is in your immediate future, and in a way that will stun the uninformed. It will be in your individual and very personal future – even if you don’t think so. Some amazing things are coming to Earth – and Mars will be central to it – and you and your loved ones had better be informed if you don’t want to taken in by one of the biggest hoaxes ever perpetrated on the human race, using very advanced high technology.

             Did you know that radio signals have been received from Mars? That we actually have literal records of them? The real truth about Mars has been spiked by major and alternative media with few exceptions because Mars is CENTRAL to the rising New World Order and PROJECT BLUEBEAM. If the real truth came out, their plans for world domination would fail – and Bible prophecy says that the COMING DELUSION will not fail because the vast majority of people do not search out the truth, nor do they demand from media that they be told the real truth.

             The German rocket scientist Von Braun said repeatedly that the powerful military-industrial-financial complex would dream up FICTITIOUS ENEMIES to remain in total power – the last deception was called “THE ALIEN CARD”. The real, but spiked, “IRON MOUNTAIN REPORT’ claimed that the elite would use UFO’s as a global enemy to remain in power. The “powers that be”, whom the Bible calls the “LORDS OF THE EARTH” , would fake an ALIEN INVASION, much like ID-4, and they would use secret and very advanced technology to accomplish it. They need a base on another planet or the dark side of the moon to accomplish it – and one or more of those bases are on Mars. Sounds fantastic? Sounds to “far out” to be true? Guess again – the truth is always stranger than fiction itself.

             Dr. Steven Greer’s DISCLOSURE PROJECT has brought fourth very credible witnesses from the “inside” who claim that we have bases on the moon and on Mars, and that we have been “up there” for some time. John Lear and others have maintained for years that these bases were real, the technology to get there was anti-gravity, discovered and perfected after WW II, and that all of this technology is being kept secret and away from the world’s people.

             You don’t have to wonder IF there is an extraterrestrial base on Mars – you will KNOW FOR CERTAIN THERE IS.

             Richard Hoagland and other Martian investigators have run into a solid wall of resistance with the SETI teams even though they have provided far more evidence of artificiality than all of the SETI efforts to date. Yet no interest appears to be forthcoming from either government or private scientific SETI groups to investigate these anomalies with high resolution cameras. Can the NASA/JPL/MSSS matrix be trusted to rephotograph Tithonia or Cydonia without Congressional oversight, and without a select committee of qualified experts looking over their shoulder to be sure nothing is “altered”?

TITHONIA  is the first time in recorded history that we have absolute proof of ENGINEERING on another planet, and that engineering is clearly unmistakable, for it fulfills all of the criteria used to identify something as artificial. If the criteria or parameters used on Earth to establish an enemy fortification are accepted here, why are they not acceptable on Mars? Not only do we have one object that defies all attempts to classify it as natural, we have many structures at Tithonia, all grouped into clusters – and that grouping also displays intelligence, for the buildings all conform to the identical scale and forge a well- defined community, with roadways, pathways, flat areas for walking as well as signs of tunneling or excavation.

             When one combines these elements – the straight and parallel verticals, horizontals, the 90-degree corners and edges, the flat walls, the roof and centered object on the roof, and we couple all of this to the long protrusion which displays the identical parallel lines as the main building, the flat surface on the top, and how it meshes with the foundation of the other structure, we have no choice.

             This is engineered, this is artificial; it was built by intelligence. If we take all of this, and then we see how this structure sits in relationship to the ebb and flow of the terrain right beside it, and we find that it totally and abruptly terminates this flow by sitting at 90-degrees to it, we are then placed into a position of either denial or acceptance of the simple facts. This is intelligently designed, cut right into the hillside, and the terracing beside it proves it. Now when you consider this, and then take into account the pathways, how can anyone dispute artificiality? It is an insult to mankinds logic, and our built-in ability to discern, to have someone claim this is all just “natural”.

THE ENTIRE PLANET MAY BE IN DEEP TROUBLE:

( http://www.thewatcherfiles.com http://www.prophecykeepers.com/3p.html )

By Will Anderson “Blueotter”, www.prophecykeepers.com;  June 3, 2004 Cabool, MO

A senior Australian Physicist/Astronomer began revealing — first  anonymously and now publicly — that his government Physics/Astronomy  team had discovered — some 20 years ago — that a HUGE Outer Space debris cloud/field is headed toward us and will arrive [in June,  2004] — along with 3 heavy objects that they have believed for 10  years will most certainly strike the earth causing massive  upheavals… *unless* they miss us by a VERY close margin. Dr  Gartrell said only time will tell.

             Many N.E.O. or “Near Earth Objects” have been discovered lately —  but announced in the media only AFTER they passed our planet within  250,000 miles or so! Dr. Gartrell now feels he is telling us all of this information at  the risk of his own life, because he was muzzled many years ago by  his government — and has been threatened — but he is at peace with God and resigned to what he feels is our fate now that he has visited  his family between 5/15 and 5/29/2004.

             You should begin to understand:   Why huge meteorites are now being seen worldwide and have been  reported by so many truckers in the skies in the last few weeks…  and buzzed a town in New Jersey rattling windows.   Why the navies of the world are all out to sea as of this month…  and why military bases are humming with activity and closed bases are being reopened and refurbished…   Why the U.S. Federal Reserve Bank has put an unprecedented amount of  money into liquidity (cash in circulation in the banks)… more than  at any time in the past… enough to devalue the dollar by a whopping  20% !!!   Why the sun is appears to be getting “whiter…”   The REAL reason why the climate is changing…

             “Aussie Bloke” also explains the dozens of reports of large very  large, bright, low-flying meteors in the past few weeks called in by  truckers to the Coast to Coast AM ( a.k.a. the Art Bell Show.)

             [Aussie Bloke]:  DON’T believe the crap the government keeps throwing at you. I used  to work for them…I know how they operate. Just keep on  looking…its there…nasty….real…and imminent. Its only a matter of time now.  I will post a SWAN pic of the three comets (the third one is an  anomaly – not certain what it is). Here’s the link to the pic:   For more background on these images, see http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/swan/   from  http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/swan/latest_swan_ARecl_sm. gif Still Picture     CLICK NEXT LINE TO SEE ANIMATED VERSION OF THIS COMET TRACKER MAP   http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/summary/swan/animation-comets.gif

             I have seen and heard every type of doom and gloom scenario you could imagine. All my life I have watched the skies and believe me…I know when something is NOT right with things. I have observed over the years a steady  increase of the knowledge that something aint right with the universe in general. For years now…longer than most of you have been alive…I have seen the indoctrination of doom spread across mankind’s face. AND NOW….after many years of planning and indoctrination…what they were subconsciously preparing us for is at our very doorstep. You see…I cannot blame the powers that be [TPB] for covering up what they know… Crying wolf always works. Spread “false” alarm and  when nothing happens…then everyone sleeps once more…only they will be much harder to awaken NEXT time. NOW….the wolf is here…and we all sleep. LOOK this way….LOOK that way….LOOK everywhere but where we WANT you to look. AND THEN!!! someone sees it…and thinks ITS REAL!!!!….WHAT DO I DO?” so they run off to warn…and get laughed at.

             I am not into religion as such but I have been around long enough to at least give SOME credence to the ancient writings. I too have read revelation and other  prophecies… and this coming event fits in rather well with the bit  in revelation about the stars falling from heaven and the sky rolling up like a scroll and the moon turning to blood (by the way. this is EXACTLY what will happen while passing through the debris  cloud)…..read it yourself…you have eyes. The approaching comet… well… THAT will either HIT or MISS… it is variable so don’t expect a date because even WE couldn’t figure it out. We are all in very VERY close range of our doom…and STILL some of you are too brainwashed by all the distractions to see what is REALLY going on. SUDDENLY the sun will darken…and the moon WILL turn the color of blood…and death will  rain down in the form of nickel-iron chunks of doom moving VERY VERY  FAST!!!

             It’s funny how they jumped up and down about Hale Bopp….BIG media event…or non event. AND NOW and even BIGGER show is here and its all hush hush. Those who try  to make it public are ridiculed and laughed at. Soho always going down…observatories around the world “under repair”…oh how convenient. We knew all along what would happen and to be honest its for the best. Imagine six billion people KNOWING they may die going  NUTS. It HAD to be concealed to the very last moment.

             One half of  the population will die more or less instantly…the rest will be bled off over the next few years…until 2012. AFTER this all occurs humanity will emerge from their burrows…those  that had one and lived…. will have to then deal with each other… Constant fighting and killing over the tiniest scrap of  food. Mankind will degenerate into a seething mob of animals. The so called survivalists will be among the first to die simply because  they have stockpiled food. The government will take control…or try to…and enforce  their will on ALL.

             So to counter all  this we have a lot of distractions at present… wars… torture… beheadings…and for some reason interest  rates are about to go up again. Keeps everyone focused on the here  and now….or next year…. keep your minds away from next month…keep it focused on the elections and “next  year”…keep focused on you debts…keep focused on the “war”…UP the alert to RED…declare martial law…and BAM…they got ya trapped. Nowhere to run and no WAY to hide.

             ALL THOSE MOVIES OF LATE!!! Now it is on our doorstep….and  laughter is all we hear…and I cannot blame you in a way. The PTB  has done rather well. I cant blame them. Can you imagine the UTTER CHAOS  that would result if we all knew the truth. WHAT IF they had  told you all the truth ten years ago….THINK about it. NOW we will see what its all been about…all the wars…the fighting over oil….the constant distractions…the recent influx of meteorites…the weird behavior of our sun….the weird orbit of the  moon…the wobble of our axis…the warming of the atmosphere and oceans… And it will get worse and worse. WHAT about all the wild and wooly  weather…record temps….hot when it should be cold and so on?  Global warming my a__.

             WHY do you think  they burnt stromlo down? THE most important observatory in the south….and they let it BURN. The place was well set up to keep it  from burning down. BUT … couldn’t have all those amateurs pointing  the scope in the wrong” direction could we? There IS a dust storm approaching…we are and have been feeling the effects of it for a  couple of years. In the past few weeks … naval units worldwide have been putting to sea in unusual numbers.  Lots of the “air traffic is flying into, but not back out of,  Holloman AFB and Whitesands Missile Range at night. Also, the Patriot  missile battery crews at Ft. Bliss, TX are jumpy as all hell, are on  constant standby, and are NOT preparing to deploy to Iraq.

                Below are comments from someone who …. lives in Australia who has noticed a lot of activity in an observatory in Australia called “Wormwood” does that name ring a  bell?” [Revelation 8:10-11]  I spend a lot of time in Western Australia and my friend who lives at Exmouth called me just a minute ago. He said that the locals in the town are all curious about the increase in people, traffic, aircraft  etc. traveling to and from the Learmonth (Project Wormwood)  Observatory, which is approx. 30 miles down the road.

                I am an historian from the border region of Austria with some  background in the diplomatic corps, 65 years old and now semi- retired. I have heard about the ´Aussie Bloke´ postings from a young relative  of my family and what I have read has struck a chord in me. In short,  there are things happening at a diplomatic level in Europe that point  to a major catastrophe …  RE: Emergency planning, naval and military mobilization.  Signs abound. There is a certain sub-strata of the civil service in  London that, together with senior emergency planning officers, has  been evacuated from its headquarters in the British capital. This  took place very recently. Many US military bases outside of home territory that were falling  into disuse have been frantically refurbished and restocked over the last 18 months, and one must ask oneself why this is happening. The standard reason given for these unprecedented upgrades is ´preparedness´ in the so-called war on terrorism.

                (Bykomende brone:  http://www.wavy.com/Global/story.asp ; http://www.navynews.co.uk/articles/2004/0405/0004052601.asp ).

KONTAK :

ck.tawrah@gmail.com