DIE  “TWEE  BEEN”–KONINKRYK  /-EVANGELIE
(- Die Millenium)

         – met erkening aan :  tomorrowsworld.org

Gedagtig aan hoe vele keer die term /begrip “(die) koninkryk” in die Skrif voorkom, is die kritieke en onvermydelike knel- of/en kwel-vraag hieraan verbonde (natuurlik) :  Wát presies  is, “die KONINKRYK” ;  en vir wié  presies, is dit van toepassing en bestem!*?*

In November 2008 is die naasgaande toepaslike en deurslaggewende materiaal oor dié studie se “pad gestuur” wat hierdie … “maklik-maar-moeilike”-kwelvraag van “die Koninkryk” grootliks opgeklaar het, naamlik :  www.tomorrowsworld.org

Dié bron het dan indirek ʼn Skrif-bevestiging verskaf vir die outeur se voorafgaande vermoede dat “die evangelie”, en/of (van_) “die koninkryk inderdaad uit “Twee  BENE”, of twee elemente /komponente /aspekte bestaan!

Dié siening het eendersyds ontstaan uit die waarneming dat – :

( * )    die begrip, “(evangelie vd.) Koninkryk van [A-]ELOHIM” in al vier evangelies voorkom, máár –
( * )    nét Mattheus gebruik –meestal* egter die term :  “Die (evangelie v.) die Koninkryk van die [B-]HEMELE” –

         –  synde dan waar die “Twee BEEN”-begrip /-teorie van die “evangelie van die koninkryk” sy ontstaan het.  En bovermelde bron (tomorrowsworld.org) het dié waarneming en siening in November 2008 dan 110% bekragtig …~!*

So sal dit duidelik blyk dat die Skrif-begrip(pe), “die EVANGELIE”  sowel as “die KONINKRYK”, dan telkens uit twee “BENE” — of twee aspekte /elemente bestaan, en onafskeibaar is – naamlik dan – “die evangelie van” :

 • die “Koninkryk van ELohim” ; en –
 • die “Koninkryk van die HEMELE

Die “Koninkryk van [A-]ELohim”: – behels die alombekende “evangelie van Jeshua” /die “gospel” /die “blye boodskap …” ;  Sy verlossingswerk /“soenoffer”, en die “innerlike, siels toe-eiening” daarvan in geloof, of die “wedergeboorte” – volgens die profesieë beloftes en Godspraak vir fisieke Jisrael
          (Wit Christen-Weste!* =  Deut 33:3, 4;  Jes 52:7;  Gal 4:5;  Hb 8:8 ;  9:15 –ens.;
= ook Lk 17:20,21 -o/Mrk 1:14, 15) …!* ;

Die “Koninkryk van die [B-]HEMELE” behels in wese die “wetlik-historiese” Woord /Godspraak /kennis en kontraktuele, akademiese inhoud en uiterlike toepassing of “opeis /toe-eien /nastreef /koester en uitleef …” van die Tanahk (Ou Test /-Verbonde /‘Boedel’) … verordeninge, insettinge, beloftes, profesieë … – die “Verbondsleer” of die TORAH*  vir ook NÉT  fisieke JisRaEL (= Wit Christen-Weste), en Haar  naderende Aardse Millennium-[-B*-]Koninkryk /… sien – #Die Koninryk van die Hemele*
        (= Jes 2:3;  44:6;  49:6;  Dan 2:44;  7:27;  Joël 3:16+;  Sag 2:12;  14:16-19;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  7:4;  20:4;  21:12 ens).

En daar moet voldoen word aan al twee hierdie “[A] / [B] BENE  se inhoud /kreteria /vereistes /maatstawwe, en moet dit “opgeëis /toege-eien”, nagestreef, gekoester, toegepas en uitgeleef word vir saligheid of/en synde om – die “Koninkryk te beërwe”!  Dit vereis dus ʼn verbintenis tot en LIEFDE(-konneksie*)  vir die OU… en Nuwe Test./-WOORD /Weg /LiG /Waarheid /Lewe – naamlik dat géén siel (- ‘op 2 bene’), op nét die “O.T.”-been, of op nét die “N.T.”-been /of(en) –net die “Paulus”-been …of net die “stellenbosch”-been in die hemel  sal kan kom nie!*
          (- want = Jh 6:44, 45 ;  Lk 16:31;  Hnd 18:26 – o/Mt 10:14 ;
ook  = Ef 5:30 –o/Hb 2).

Die siening dat “Koninkryk van die [B]Hemele” die uiterlike, aardseMillennium beteken (Op 20:4-6 …ens…), word afgelei en bekragtig uit verskeie Skrif /-tekste /-begrippe en patroon- /wetmatighede
          (= Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 12:32;  Hnd 1:6 – ens).

Byvoorbeeld ook teks soos:  Openb. 5:10—
“… en ons sal as konings
op die AARDE  heers” (= Millennium /Sions’ Rus*);

asook Openb. 20:4-6–
 “… maar hulle sal priesters van Elohim en van Meshiach wees en sal saam met Hom
as konings regeer duisend jaar lank
[= d. uiterlike Koninkryk /= vd. [B-]Hemele /=Millennium].”

Verskeie ander teks, soos Openb. 19:15, laat blyk dat Jisrael saam met Meshiach óór die heiden-nasies op aarde
– met ʼn “ysterstaf sal regeer”!  Dit behels dus ʼn scenario — met ongehoorsame knegte /onderdane /slawe oor wie toesig gehou /gewaak /getug sal moet word – wat hom hoegenaamd uiteraard nié in “die hemel” sou kon afspeel nie!

Bedink nou die volgende teks, en talle verwantes – en kyk of jy daarmee enige ander nasie /ras /-wesens, as nét (adamiese /Blanke) Jisrael in die “Millennium” /“Koninkryk van die [B-]Hemele” sal kan inbring /-smokkel:

“Maar JHWH sal ʼn toevlug wees vir sy VOLK [= fisieke, Verbond-Israel]
en ʼn skuilplek vir die [fisieke] kinders van JisraEL

dan sal JeruSALEM  [= Sion /IsRaEl]
ʼn [‘A|PARTheid-Staat’] wees …

             Egipte [= (N-)Afrika] sal ʼn woesteny word,
en Edom [‘addergesalg’( jode*) /Midde Ooste]
ʼn woeste wildernis wees,

             weens die geweld wat hulle [= Egipte /swartes & Edom /= ‘jode’ /illuminati]
die kinders van Juda [= Sion /=BOERE!*]
aangedoen het …”, Joël 3:16+ (ook Jes 62:4 –ens., ens).

Terloops – volgens die seënuitsprake van Jakob oor sy twaalf seuns die “Huis van Jakob”-Nasies /-JisRaEL-Nasies (’WiT Weste!) sou die oogappel, “Josef”, dan óp  die skatte van berge woon (Gen 49:26), en – waar  op aarde is vandag die grootste konsentraat van die meeste van die verskeie aardse skatte … edelgesteentes en-metale en minerale …~►!!!*?*

Volgens Gen. 27:40, 41 sou Jakob, of dan (ware) Jisrael /12 Stamme =Wit Weste  aanvanklik oor Esau, of vals  israel (adder-‘jode’ /illuminati) heers … ten minste tot met die Eerste Wêreldoorlog …- :

MAAR  as jy [vals israel /‘jode’ /illuminati]
jou kragte inspan, sal jy sy [Israel /Weste se]
juk van jou nek afruk.

             En Esau [adders /jode] was Jakob [’Weste] vyandig gesind …[en het] in sy hart gedink …

[ek sal]

my broer Jakob [’WESTE =Jak 1:1] doodmaak”

En om ʼn perfekte visuele prentjie te vorm van hoe hierdie Skrif (Gen 27:40, 41) in die realiteit vandag uitkristaliseer – hoedat Esau /vals “jode” (illuminati) nou vir Jakob /Wit Israel-Weste uitbuit, uitmergel en uitmoor … kan die leser maar net daag die “Youtube” besoek – asook die sosiale media (https://twitter.com/5467dieweg) … en selfs na films kyk soos “Three Days of the Condor”, “The International”, “Shooter”, “The Green Zone”, “Fair Game” … –ens.

 • en die armsalige ou mensdom dink d’s maar net “Hollywood”-fiksie

Die “wortel” /-konneksie van bg. Openb. 20:6 —  priesters van Elohim, saam met, regeer as konings, is egter in Ex. 19:6 geanker, waarmee dit dan nou bepaal word dat dié “konings en priesters” nét fisieke Jisrael kan wees! (= ook Op 5:10;  7:4;  21:12).

Die toepassing van bg. Openb. 20:6_

“…hulle sal priesters van Elohim en van Meshiach wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank”
– sowel as Ex. 19:6, is dus –dat nét die Awdawm [= Blanke] JisraEl weer oor die Aarde sal heers – sóós wat die posisie /scenario met die “Éérste Awdawm” of Edeniet was, wat die skepping /skepsels /wesens moes “beheers /administreer” en moes “geonderwerp” het.  Openb. 20:4-6 en die hele Kanon  praat dus van ʼn herstel of her-in-stel  van die oorsponklike Awdawmiese Edentoestand /-scenario /-bestaanswyse /-Orde … ~!*

Die “[B]Koninkryk van die Hemele” beteken dus eintlik ʼn “nuwe Aardse  bestel /koninkryk” /’n “Genesis- /Eden-TWEE” – soos ook duidelik blyk uit bv. Nehemia 1:9
“… al was julle [= Israel] verjaagdes
aan die einde van die HEMEL [= Aarde],
dan sal Ek hulle [fisieke Israel /-Weste] daarvandaan
versamel en hulle bring na die PLEK [Nuwe EDEN]
wat Ek verkies het …” (ook Miga 2:12 –ens) –

 • die term, “(die) hemele”, is dus ʼn sinoniem of metafoor vir die “aarde /wêreld” –
  • en let op dat dié onderwerp dan juis handel oor die opspraakwekkende –“[B]Koninkryk van die HEMELE”-begrip as die “Tweede Been” van die “Twee Been-Evangelie /-Koninkryk”-Begrip~!*

Let op die ooreenkoms tussen bg. Neh. 1:9–“die PLEK …”, en Gen. 2:8 –
“… en daar aan die Awdawm  wat Hy geformeer het,
ʼn [a|Parte] PLEK  gegee
— in teenstelling met –‘die land [plek] van Nod’ … waar Kain gaan vrou-vat het — wat dan verwyderd >AF-GESONDERD  was van E_Den~!*  Inmiddels blyk dit dat dié “plekvan Neh. 1:9, dan nié  “Jerusalem” is nié, anders sou die EL  stellig bloot net “Jerusalem” gebruik het
          (NB =o/Hnd 21:28 ;  = ook Jes 7;  43:7, 15~!*).

Die begrip, “[B]Koninkryk van die Hemele”, veral dan in Mattheus, is dus sinoniem met Openb. 20:4-6 se fisieke Aardse IsRaEL-Millennium – soos bekragtig word in Openb. 5:10–
“ons [Israel /12 Stmm >WiT Weste/Jak 1:1]
sal as konings op die AARDE  heers”~!* (- met ʼn ysterstaf =Op 19:15) –

 • en synde, ʼn Koninkryk[ B] wat –aan geen ander volk oorgelaat sal word nie~Dan. 2:44;  7:27 –ens.~!*

_AAN GEEN ANDER VOLK OORGELAAT NIE

Hier is dus te doen met die herstelde “Plek” of (gesags-)posisie  en status / orde/sisteemvan die AWDAWMIET (Blanke /H.119) – sóós wat dit in die “Éérste Eden” was … – in Gen. 1:26, 18;  2:15~!*

Nog nooit het dit die “menigte kerk”-kiste /-geleerdes(?*) opgeval dat die Skrif – betreffende die EINDE – telkens verklaar:
“Ek sal die lot van My [FISIEKE] VOLK  JisRaEL verander” (Amos 9:14 ;  saam met bv. Obadja 1:17 –ens.) … maar nóóit
– dat Hy die lot van “die circe”, “geestelike israel” of enige ander nasies /rasse /wesens  gaan verander of hulle versamel nie … ~!*** / ?* (- behalwe vir Armageddon – om hulle uit te ‘soort-teer’!*).

Wie sê, en “waar staan dit”, dat die “Vrede Ryk /JeruSalem” /Millennium /“Nuwe Eden” (Op 20:4-6) deur nét fisieke, Wit JisRaEL  bewoon, en die Aarde deur húlle regeer sal word …??*!* ~ :

Antw. – Luk. 12:32 :
“Moenie vrees nie, klein kuddetjie [= skape /= nét  fisieke IsRaEl!*],
want julle [IsRaEl-] Vader het ʼn welbehae daarin gehad
om aan júlle [= fisieke IsRaEl /-’Weste]
Die [B]KONINKRYK
[Millennium] te gee” (o/Mt 6:33) ;

—  asook Eseg. 37:25 :
“En hulle [Israel] sal woon in die land [= ‘plek’ =Neh 1:9]
wat Ek aan my kneg Jakob [= fisieke IsRaEl] gegee het, waar julle [Israel-] vaders in gewoon het;
ja, húlle [= FISIEKE  IsRaEl /-Weste] sal daarin woon,
hulle [fisieke] kinders en hulle [fisieke] kindskinders tot in ewigheid …” –

         —  en honderde!* soortgelyke Skrif – soos deurgans uitgestippel sal word … swart op wit … – uit die Skrif /“stem” van Elohim self …~!*

Nou – terug na die “Twee BEEN”-koninkryk /-evangelie.  Baie NB. – ter bevestiging :  Bogenoemde “tomorrowsworld.org” verwys na Lukas 9:2, 6 – waar Jeshua “die 12” uitstuur – :
          “om die koninkryk van ‘God te verkondig … en [het hulle] oral die evangelie[?*] verkondig …”

         —  wátter “evangelie” is verkondig?!* – want daar word na “die evangelie” ook verwys as die “getuienis van Jeshua” ;  en as (o.m.) “die Weg /Verbond(-Leer)”!  En boonop is daar ook nog ʼn _“evangelie van Paulus” (= Rm 2:16;  16:25 ~!*?*) ;  sowel as ’n “Ewige evangelie”* >Opb. 14:6.  Daars dus ’n pertinente saak kwessie uit te maak vir die geldige vraag –van:  WATTER  “evangelie”*?*  En inderdaad natuurlik -:  WAT IS… “die evangelie” >
JeshaJaH 52:7
Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; WAT
AAN SION SÊ: [= 12Stmm >WiT Weste/Jak 1:1]
Jou[= 12Stmm >] God is Koning!
_ WAT AAN SION SÊ . . .
…NIE : _wat aan “die wereld /.. op 2 bene”, sê _NIE***

NB:  Bogaande Lukas 9:2, 6 impliseer dat die betrokke “evangelie” hier ter sprake gelyk is aan die “[A]koninkryk van Elohim” (= ‘innerlike koninkryk’ /wedergeboorte), en dat dít  glo deur die 12 verkondig was …!(~??*).

Máár – as dít  wel die geval was, sou die fokus immers absoluut op die Verlosser en Sy “volle identiteit” /Naam /status, Goddelike heilskwaliteite, Sy Messiaanse “profiel” en profetiese verbintenis en betekenis /vervulling moes val ;  asook op die subjekte /’teikengroep se sondige, verlore toestand en bekering, doping …
— wat egter blyk toe nié  die geval was nie …~!*

…TOE NIÉ  DIE GEVAL WAS NIE …~!*

Wat moet beteken dat Lukas 9:2, 6 dan nié –“die koninkryk van [A-]Elohim” /(‘innerlike’) bekering /oorgawe /wedergeboorte kon behels het nié!*

Dan word ook Luk. 9 vss. 10 en 11 deur “tomorrowsworld.org” uitgelig waar ʼn groot skare om hulle saamdrom, die betrokke “evangelie-veldtog”, en Jeshua hulle –ontvang en met hulle spreek oor die koninkryk van ‘Elohim’ [‘wedergeboorte’??*] en hulle genees het.  Dan wys “tomorrowsworld.org”voorts op ʼn baie kritieke aspek, nádat hierdie skare verdaag het, in die daaropvolgende Luk. 9:18-22.

Onthou, die dissipels was, volgens Lukas 9, pas op ʼn sending-tog, met die ‘evangelie van die koninkryk van [A-]Elohim – of dan die “bekering /wedergeboorte”(?*) – waar die subjekte  dus Jeshua en Sy volle Messiaanse  identiteit, status, rol /betekenis verduidelik sou moes gewees het!*

Maar let nou BAIE  NB. op :

Luk. 9:18-22 :
“… en Hy vra hulle en sê:  Wie[…!*/?*]  sê die skare is Ek?
En hulle antwoord en sê:  Johannes die Doper, en ander:  Elia … En Hy sê vir hulle:
Maar julle, WIÉ  SÊ JULLE IS EK? [~!*?*]

             En Petrus antwoord en sê :
             Die Christus [= Messias] van die Elohim!
Toe gee Hy hulle ʼn streng bevel
             en gebied hulle om
dit aan NIEMAND  TE  VERTEL  NIE …
” [~►!*/?*].

Hierdie scenario hou dan uiters kritieke, verreikende implikasies in – vir die regte  verstaan van die betrokke “TWEE BEEN-Evangelie- /Koninkryk”-kwessie … —

 • waar dit nou duidelik blyk dat die “Evangelie- / Koninkryk”-begrip /-gedagte nie altyd is wat die “gewone skaap op straat” sou wil glo dit is nie~!

Want in bg. Luk. 9:18-22 – spreek dit vanself dat die voorafgaande “evangelie /-sending-veldtog” (Lk 9:2, 6) dan DUS NIÉ  met die “wedergeboorte”, – die identifisering  van Meshiach as (persoonlike) Middelaar /Verlosser–ens., gepaard gegaan het nie …~!* –

 • bg. Luk. 9:2, 6 se “sending”-veldtog moes DUS – ʼn ÁNDER “EVANGELIE … van die Koninkryk”_ behels het – as die “evangelie van wedergeboorte / sielsheil in Meshiach”, of dan, die “Koninkryk van [A-]ELohim”~!

Jeshua se Messiaanse status /titel /rol /waarde /ware Identiteit / betekenis was dus tot op dié oomblik (Lk 9:18-22) –en synde >NA… die betrokke “sendingveldtog” , toe nog aan geen siel op aarde bekend nié~!*

Let ook BAIE NB. op – :  Matt. 16:13 voeg by :
-“… want vlees en bloed het dit nie aan jou [- op daardie oomblik!]
geopenbaar nie …”
– naamlik dat die dissipels self tot op hierdie punt ook nié die volle /ware, Goddelike, Messiaanse  Identiteit van Meshiach geken nie!*  Die JaHruach (Heilige Gees) het dit op daardie punt aa naan Petrus geopenbaar**

So, die dissipels was op ʼn “sending-veldtog”(!*) wat… na bewering die “evangelie van [A-]Elohim” behels het, synde wat die wedergeboorte “behoort”te gewees het, máár … – volgens Luk 9:2, 6;  18-22, en sy paralel in Matt. 16:15-20_
_het geen siel op aarde ná dié veldtog nog geweet wie Jeshua, die Messias  éintlik is nie …~!***/?*

Dít  BEWYS … die “TWEE  BEEN”-beginsel
DÍT  BEWYS … DIE “TWEE  BEEN”-BEGINSEL …
…absoluut baie onteenseglik beslis én gewis helder duidelik – en /naamlik dat dié betrokke “sending”-veldtog (Lk 9:2, 6) en die meegaande term in dié teks, “die evangelie van [A-]‘God’”, of dan “bekering /wedergeboorte”, DUS NIÉ  korrek… is nié!*

 • ► asook dat dié omstrede kwessie DUS  deel uitmaak van ʼn dwaling, kontroversie en bedrog waarvan die Volk (’WESTE!) nou al vir 2,000 jaar die slagoffers is … ~ !***

Want d’s Gods-ONmoontlik om die Messiaanse Heilsleer … die evangelie /bekering /wedergeboorte /doping en Gees-vervulling te verkondig –en te beleef (‘innerlike koninkryk /v. [A-]Elohim’), maar – dan weet die ontvangers of teiken/-subjekte /“begunstigdes” daarvan, of dan die verolstes, NIE  wie Jeshua, hul Verlosser / Messias  éintlik /werklik is nie!*  ON-blêrriemoontlik~!*

Enkele Skrif-beginsels /-vereistes wat hier in die gedrang kom is:  niemand kom na die Vader, behalwe deur My nie [- & ʼn bewustelike & ‘kenlike’ verhouding met Hom nie!];  asook:  daar is geen ander NAAM  in die skepping, as net Jeshua, waardeur Elohim wil dat die adamiet [Blanke] gered word nieEk is die deur vir die ‘SKAPE’ [= nét  IsRaEL~ is >‘skape’!*] … – ens.

Want is dit nie hoogs eienaardig, onverklaarbaar en verdag  nie dat – teenoor die meegaande Lukas 9:2, 6 –
“om die koninkryk van ‘God[?*] te verkondig …
en [het hulle] ORAL  die evangelie[?*] verkondig …” –

– sê Matt. 10:5-7  egter:
“Moenie gaan op pad na die heidene nie … maar gaan liewer na
[nét] die verlore skape van die Huis van IsRaEl [= 10 stmm] …

 • en sê: ► Die Koninkryk van die [B-]HEMELE
  het naby gekom” … ~!*!*!*
  (= o/Mt 15:24) ;

        –  en / terwyl  Luk. 10:9 dieselfde gebeurde egter ook soos volg uitdruk :
“… maak die siekes gesond … en sê vir hulle :  Die koninkryk
van [A-]Elohim[?*]
 het naby julle gekom” …~?*!*

Wat beteken: … het “naby” gekom??  Is dit dan nie ’n kwessie van .. :  OF _die koninkryk het gekom ;  OF_ dit het NIE  gekom , nie**

Wat beteken /weer: … het NABY  gekom?*  Bedink die kwessie gerus ook i.d.l.v. die volgende Skrif:
(i)  Mat 19:28
_ julle wat My gevolg het,
in die wedergeboorte [= Millennium /1000 Jaar Sion’s Rus]
wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit,
julle [= 12 dissipels _nie “13” NIE* ..]
ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.
(=ook Opb. 20:4)

(ii)  Hnd. 1:6
Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U
in hierdie tyd [= 2000 jaar gelede]
die koninkryk vir Israel weer oprig? [= op AARDE=Millennium*]_
_>KONINKRYK VAN DIE… #HEMELE… *** =op AARDE=Millennium*

Hierdie Luk. 9:2, 6 en 10:9 se –“evangelie  van die koninkryk van  Elohim’ …” is dus 110% verkeerd /bedrieglik en verraderlik.  En dít  word dan BEWYS  met bogaande redenasie rondom – Luk. 9:18-22 -:
“Maar julle, wié  sê julle is Ek?

As dit “- Koninkryk van [A]Elohim” wás (Luk. 9:2, 6 en 10:9) ;  dus die “innerlike  koninkryk” /wedergeboorte, sóú die subjekte /volk (& dissipels), weereens, PRESIES móét  geweet  het Wie  hul Verlosser /Redder was, en Sy volle I.Dentiteit, /status …profiel  moes geken het!*  So:  Hierdie “sending- /evangelie”-veldtog kon NIÉ  die “evangelie van die [innerlike] koninkryk ‘van [Been A-]Elohim’”, of die “wedergeboorte-evangelie”, gewees het nié!*

Dit kon dus nét  die :  “Evangelie van die Koninkryk van die [B-]HEMELE” – die “MILLENNIUM” gewees het ;  die “Verbondsleer” ;  of “die Weg”;  die “Leer van Eerste Beginsels”, of dié “Leer /Getuienis  van Jeshua” – wat Hy telkens aan die Volk gebied het – waaroor daar nie ʼn dooie woord vir ons beskikbaar is nie … – en waaroor Hy éintlik gekruisig was!*/?* (= ‘getuienis’ =Jes 8:20, o/Mt 2:2).

Betreffende die begenoemde “Getuienis” soos ook gevind in Opb. 12:17: –
Jes. 8:20 :
“[Terug -] Tot die wet en tot die getuienis!
As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie[= D. Weg /Tanahk /= ’Getuienis!]
is hulle ʼn volk wat geen dageraad het nie”
— die term, “getuienis” –word dus pertinent verbind met Torah/Die Weg*
          (-Jes 8:20, party vert. :  ‘wat geen lig  het nie’* =ook #Die Koninkryk v.d. Hemele)

Eienaardig en sinistêr genoeg kom hierdie onderskeid of “TWEE  BEENbeginsel van “die evangelie /koninkryk”, dan net in Mattheus voor! – nl. / weer:
(*) 
die kinderlik-eenvoudige  “koninkryk van [A-]Elohim” (wedergeboorte), wat géén  “uitleg /lering” benodig of/en nié “gesoek” moet word nie (= Jh 3:16 –ens) ;  teenoor
(*)  “koninkryk van die [B-]Hemele
(Millennium /= benodig lering /soek-werk!*; = Jer 5:1;  Jh 6:44, 45;  Lk 16:29, 31;  24:27, 45;  Hnd 18:25, 26 ens).

En hierdie “2 Been”-beginsel /-teorie wat dan nét in Mattheus voorkom, werk mee om die IsRaELWAARHEID  te identifiseer en te definieer!*, máár – wat dan egter in die ander drie evangelies ontbreek …~!/???*

Luk. 9:2, 6 se “koninkryk van [A-]Elohim” (innerlik) is DUS /WEER -110% FOUTIEF – en moet wees:  die “Koninkryk van die [B-]HEMELE”-evangelie (uiterlike /Millennium), waar die aspek van Jeshua as die Messias, en die subjekte  se sondige /-verlorenheid en die “innerlike /wedergeboorte” /sielsheil nié die prioriteit /fokuspunt is nie! – maar wel ʼn uitleg /lering /onderrig /begrip /insig van die teoretiese  KENNIS  oor Die VOLK  se verbintenis /gebondenheid – se “genetiese en geestelike naelstring”_ aan die TORAH* / TANAHK  en “Verbond-LEER”, en van die “uiterlike  Koninkryk” /Millennium (= bg. Op 5:10;  20:4) … –

 • “die LEER” van Skrif soos :
            Jes. 2:3 ;  Esg. 37:25;  Dan. 2:44;  7:27;  Joël 3:16+;  Sag. 14:16+;  Joh. 11:49-52;  Luk. 12:32;  Hnd. 1:6;  Openb. 7:4;  11:2;  20:4-6;  21:12 – o/Mat. 6:33 –ens. –ens. …

Hierdie kritieke, omstrede “TWEE-BEEN”-beginsel en kontroversie van die “evangelie /koninkryk” betreffende bg. Luk. 9:2, 6 TEENOOR  Luk. 9:18-22, BEWYS  dan ook dat die term, “die evangelie”, DUS NIÉ  altyd nét  handel oor Meshiach se soenoffer vir die Volk se sieleheil  /bekering /wedergeboorte nié (innerlike A’-Koninkryk nie)!*

Maar, “Die Evangelie /Koninkryk”, en “die Getuienis” (bg. Jes 8:20) verwys dus dikwels na die …TORAH* / “(Verbonds-)LEER” /-teorie /“Akademie” van die FISIEKE /AARDSE IsRaEL-Millennium (‘B’-koninkryk!) … en wat dan ook “Die WEG” genoem word … –

 • waarvoor daar dan LERING  en /onderrig /“(onder-)soeking” van die TANAHK /O.T. vereis word~!*** –
  soos byvoorbleeld ook gevind word in die volgende : –

Hand. 18:24-26 :
En ʼn sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandríë gebore was, ʼn welsprekende man, het in Éfese aangekom; en hy was magtig in die Skrifte.

          Hy het onderrig ontvang in die weg  van die Here; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer …

          … maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en
hom noukeuriger die weg van God uitgelê.

Text Box: Hiervolgens blyk dit dus SON-helder duidelik en heel opspraakwekkend
n	dat Die VOLK éérs hul fisieke genealogiese I.Dentiteit – aldus “Die WEG”, moes leer ken
alvorens – hulle hul heils-identiteit in Meshiach kon ken.

En hiedie opspraakwekkende en omstrede gedagte word egter telkens bekragtig in teks soos : –

Joh. 6:44, 45
Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie [eers-] trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag
Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur EL  geleer wees.
Elkeen dan wat dit [éérs] van die Vader gehoor en geleer  het,
kom [dán] na My toe.

Die onteenseglike FEIT  is dat die alombekende en “populêre” en “geykte” en “gekommersialiseerde” … begrip :  “die evangelie /blye boodskap /gospel …” dus TWEE  “BENE” — aspekte /elemente /komponente.. het, en nié nét  die alombekende boodskap van sondebesef, bekering, belydenis, oorgawe, sielsheil, doping, wedergeboorte – wat afvorseer word op alle kleure en geure_op 2 bene… nie
_WAT AFVORSEER WORD OP ALLE KLEURE EN GEURE  NIE
          (= ‘[innerlike] koninkryk v.[A-] Elohim’ nie =Lk 17:20,21 -o/Mrk 1:14,15;  Joh 3:5).

@@@

Want nou is dit juis die “Koninkryk van die [B-]HEMELE”-been /die Millennium (= ‘Verbondleer’ #Rmwk. 8), wat eienaardig nét in Mat. voorkom, wat die “algemene hoer-kerk” /-system ontken, mis-ken, ignoreer, dood-verswyg en beveg soos die hel – HOEKOM?*!*

WANT – “… koninkryk van die [B-]hemele” bevat en identifiseer en definieer dan die “(Verbonds-)LEER /Getuienis  van Jeshua” (= bg. Jes 8:20) wat Hy telkens aan die Volk gebied het;  of dus : –

(*)      die “(Verbond-)LEER” van die OU  Test.;  ook bekend as –
(*)      “Die Weg” /of “Getuienis (v. Jeshua)”, of –
(*)      dus die IsRaEl-WAARheid –
(*)      die “aanstootlik /- rassistiese /ONsensitiewe, diskriminerende” …
          – uiterlike  Koninkryk /- Millennium /“Nuwe Eden /JeruSalem” …
(*)      wat se heerskappy –aan GEEN  ANDER  volk oorgelaat sal word nie, Dan. 2:43, 44 ;  7:27 –
(*)      en waarheen die ander nasies/-wesens  jaarliks, van buite  af!*, sal moet “OP-trek” – Jes. 2:3 ;  Dan. 7:27;  Sag. 14:16+;  Miga 4:2, o/Mt 9:13 ~ ens!*

Daar is egter dan nie ʼn dooie woord vir ons beskikbaar oor dié “Koninkryk van die [B-]Hemele”-been  nie (= uiterlike /Millennium /d. Weg /Verbond-LEER) – waaroor Hy éintlik  gekruisig was!*  Daar sal gesien word dat dié “leer( -inge)” blykbaar dan ook genoem word:  “Die Getuienis  van Jeshua” (bg. Jes 8:20, o/Mt 2:2).  Dié “LEER” wat dan ʼn “ONSENsitiewe” Nuwe Test.-teks behels soos Matt. 10:5-7–

“Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ʼn stad van die Samaritane nie;
maar gaan liewer na [nét] die verlore skape van die Huis van IsRaEl [= 10 stmm].
En gaan preek en sê:  Die Koninkryk van die [B-]HEMELE  het naby gekom” … ~!*!*!* (= ook o/Mt 15:24 –ens).

Let NB. op – Hand. 1:6 i.d.v. :  “Meester, gaan U in hierdie tyd die [= ‘B’]koninkryk vir JisRaEL weer oprig”!* (ook Lk 12:32 – o/Lk 11:52).  Dié uitlating impliseer dus dat die dissipels geweet  het Jeshua gaan die (Millennium-)Koninkryk (= ‘vd. [B-]Hemele’) vir NÉT (fisieke) JisRaEL  weer oprig!  Wáár  het die dissipels aan hierdie inligting gekom – in watter teks kan mens dié gegewe feit bevestig /verifieer!?* – naamlik Luk. 12:32 :

“julle Vader het ʼn welbehae daarin gehad om aan JULLE[= fisieke  IsRaEl /-’Weste] Die Koninkryk [-‘B’ /vd. Hemele] te gee”
(ook Dan 2:44 ;  Jh 10:16;  11:52;  Op 5:10;  20:4-6 ens).

Daar word egter nêrens in besonderhede oor die “Koninkryk van die [B-]HEMELE” /Millennium, of “Verbond-LEER /die Weg” of “die Getuienis” geleer nie – wat dus die wolk van agterdog wat oor die N.T. _en die HOER/kerk hang verdiep!*  Dié aanname(s) van bedrog en sabotasie hou dan ook verband met die vermiste SLEUTEL  van die Kennis”, waarvan Lukas 11:52 praat, wat die “algemene HOER-kerk”-system van die Volk (’Weste) beroof het.

Wat beteken “Sleutel  van die kennis”?* (Lk 11:52).  Mattheus 23:13 sluit soos volg daarby aan :

“Maar wee julle [= ‘kerk’], want julle SLUIT  die Koninkryk van die HEMELE [= ‘B’ /uiterlike /Millennium!*] toe  voor die adamiet [- met d. Kennis-Sleutel];
want julle gaan self nie in nie, en die wat sou  ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie”~!*
(= NB:  Miga 2:9 – o/: Mt 6:33;  23:13 ;  Lk 11:50, 52;  24:45).

Let op dat Hy die “kerk” dus met dié “sleutel/-kennis”-kwessie gekonfronteer het – so Hy sou dus die Volk noodwendig dan daaroor onderrig het?  Waar is hierdie “(Kennis-)SLEUTEL”-onderrig /-materiaal!*?*

Hoekom:  “gaan self nie in nie”? – Matt. 23:13 –
antw. :
Jes. 2:3 ;  Dan. 2:44;  7:27;  Joël 3:16+;  Sag. 14:16+;  Luk. 12:32;  Hand. 1:6;  Openb. 2:26, 27;  5:10 (= Ex 19:6) ;  7:4;  11:2;  14:1;  19:15;  20:4-6;  21:12;  22:15 … ens.

Chris Kim
ck.tawrah@gmail.com