“Julle Vader”-Nasies

versus

“die wêreld”… -nasies

Luk 12:29
Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie;

Luk 12:30
want al hierdie dinge soek die
nasies van die wêreld, en
julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het.

Mat 6:32
Want na al hierdie dinge soek die heidene;
want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Hierdie studie wil ondersoek instel na “(Al) Die Nasies” – met spesiale verwysing na die veelbesproke “Sendingopdrag”.

Dié “nasies” – waarna Die Boek  ook verwys as :  “elke mens”;  “die ganse mensdom /onder die ganse hemele” ;  asook (selfs) “die heidene” ;  of :  “all nations /the gentiles /all creation [comos] /creatures”.

 • Is dit letterlik alle nasies” … rasse/-wesens … wat vir sendingwerk in aanmerking moet kom!?* — soos die (HOER)”kerk” leer …

Is daar nie ʼn verskil of onderskeid – aldan (oe-hoe!), “A|PARTheid” tussen sekere van “die nasies” waarna Die Boek  telkens verwys nie ;  veral dan ook betreffende die sending- /heilsopdrag en verwante kwessies …~!!!*?*

As Die Boek  verklaar – :

 • Verkondig die evangelie (v. ‘d. koninkryk’) aan die ganse mensdom / al die nasies /onder die ganse hemele … doop hulle … maak dissipels …  leer hulle om alles te onderhou … –
 • word daar dan gepraat van alle  aardbewoners wat op twee bene asem haal?
 • en selfs van “all creation /creatures”, en die “kosmos” … –
 • soos wat ene drr. Walter Veith- … Johan Malan- … Martin Gunther-hulle en die hele “kerk”-geit /-system /-miete die “skape” leer …~!?*

Wie (presies) is die “nasies” /-subjekte  in byvoorbeeld die volgende teks (eie toepaslike klem): –

Openb. 14:6 :

En ek het ʼn ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ʼn ewige evangelie  om te verkondig aan die bewoners van die aarde
              en aan alle nasies en stamme en tale en volke

Die term, “Ewige (Evangelie)”, het ʼn veelseggende grondbetekenis, naamlik :  “Van eons tot eons …”~!

G166 / aiōnios / ahee-o’-nee-os

From G165; perpetual (also used of past time, or past and future as well): – eternal, for ever, everlasting, world (began). [- eie klem]

Hierdie “Ewige Evangelie” (Op 14:6) móét! DUS!  “evangelie”, of Skrif /Woord /Godspraak – wat NIÉ  (kán) verander nié! – insluit soos : –

(*)          … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ!!!  is nie,
oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)          Geen baster!!!  mag in die vergadering van JaH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH nie kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)          … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

Wees kinderlik doodeerlik opreg en nugter :  Met nét wie – in die hele Kanon – sluit die Almagtige hoegenaamd ooit enige, en “ewige” Verbond(e), en maak Hy (ewige) beloftes / profesieë–

Jer. 32:39, 40 :

En Ek sal hulle [JisraEl /Wit Christen-Weste~!]
een hart
[= Mal 4:5]
en een WEG  gee [= Deut 13:5 ;  17:14+;  23:2, 6;  Mal 4:5, 6;  Lk 1:17;  Hnd 18:25, 26 …]

om My altyd te vrees … En Ek sal
ʼn ewige verbond [= Hbr 8:8-11~!*]

met hulle [fisieke IsRaEl /’WiT Weste] sluit … ~!*

(= ook Deut 33:3, 4;  Esg 11:19;  Hos 5:11 ens).

Die meegaande gedagtes word dan ook TELKENS  bekragtig met talle Skrif soos : –

Jer 1:5 :
Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy
uit die liggaam voortgekom het,
het Ek jou geheilig [= A|PART  gestel!*];
Ek het jou tot ʼn profeet vir die [-]nasies gemaak.

                (= ‘JisraEl’-nasies = Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14)

Wys my één teks waar die Elohim enige “profeet” vir enige ander nasie aanstel ;  of enige verbond hoegenaamd met enige ander nasie /-wesens  aangaan~!*

So – Openb. 14:6 se “ewige evangelie” kom dus neer op ʼn Boodskap /Woord /Godspraak – wat selfs vóór die grondlegging van die aarde al verkondig  was …~!*

Hierdie kwessie moet dan inmiddels ook beskou word in die lig daarvan dat die Elohim /die “Logos” /Woord NIÉ  verander nié!!! – soos hieronder gesien sal word.  Dit behels ook ʼn kwessies wat verband hou met die “Siele-Leer” ;  te same met die FEIT  dat Die BOEK  NÉT  oor die gevalle “AWDAWMIET” (Blanke Mens /H119), of dan dan die “EDEN-niet” handel~! –

 • Die BOEK  (‘bybel’) is dus NIÉ  geskryf vir die “Nod-diete” (Gen 4:16) / “Kain-niete” of “adderras” nie (‘onkruid’ >Gen 3:18;  4:11;  Esg 2:6;  ‘adders’ >Mtt 3:7;  12:34;  13:28;  23:33-35;  Lk 3:7;  Jh 8:44) – en verwante wesens  nie – wat NIÉ OORTREE /“gesondig” het nie~!* – betreffende die “boom /vrug van goed( suiwer) en kwaad( besoedel)” nié~!*

(‘wesens v.d. veld’ =Gen 1:24, 25 ;  Job 5:23;  Jonah 3:8;  Jes 18:6;  Esg 34:10 …ens.)

En dan ook BAIE  NB. :  As die Skrif, en veral Openbaring, betreffende die lááste dae~!, dan sou klem lê op die sogenaamde verskeidenheid en afsonderlikheid van verskillende  homogene nasies of/en rasse (‘ethnos /anthropos’) – waarom beywer die wêreld ÉN  “(HOER)kerk”!!! hulself in ʼn koma  om dié Godgeskape AF-sonderlikheid … verskeidenheid /onderskeid …!* – om dié “Soort volgens SOORT”!* /-Skeppingswet, tot ʼn verskil-lose/ras-LOSE  “eenheid”-gebrousel /-mengsel /-pleegsel sáám te wil karring …~!!!*

Deu 32:8
Toe die Allerhoogste aan die nasies
‘n [[Afsonderlike /APARTE**] erfdeel gegee het,
toe Hy die mensekinders [[- ‘mens’ =Adam /BLANKE]
van mekaar geskei het [[= geseparateer /ge-APART-heid het*]
het Hy die grense van die [[verskeie /APARTE*] volke
vasgestel volgens die getal van die kinders[[= STAMME] van Israel.

Rev 21:12
En dit het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié
van die twaalf stamme van
die kinders van Israel.

Waar en hoe pas die JisraELnasies-S-  van die OU!*  Test. nou in die “Sendingopdrag”-sage …!? – met spesifieke verwysing na ELohim se belofte aan Abraham en Jakob –

         –  naamlik dat hul nageslag ʼn menigte van [JisraEL-]NasieS-S sou word (Gen 17:4-7;  28:3, 14) ;

         maar dat hulle uiteindelik ook één  Volk /“Huis” /“ERFGENAAM” sou bly (-NB:  Jes 63:17-19;  Esg 37:16-21;  Jh 10:16;  11:52 … -ens).

Sien sodoende bv. Eseg. 2:3 i.d.v :
Awdawmiet, Ek stuur jou na die kinders van JisraEL, na die opstandige nasieS-S …” – meervoud ;

– maar dan ook bv. Ps. 33:12 :
“Welgeluksalig is die [fisieke] nasie … die [FISIEKE] VOLK
wat Hy vir Hom as ERFDEEL  [-ENKEL-fout~!*]
uitgekies het”~!*

>Deut. 7:6~!!!
JOU  [Israel] het Jahweh uitverkies UIT
al die volke op aarde, om sy eiendoms-VOLK  te wees

(- nié ʼn ‘kerk’-geit /-gebrousel  te wees nie! –

– d. ‘uitverkose jou’ vandag =Wit Christen-Weste ;  =ook Gen 17:7 ;  Ex 29:45;  Lev 20:26;  Deut 10:15;  Jes 41:8, 9;  Jer 33:24;  Esg 20:5;  Miga 7:14, 18;–ens., ens., ens. … !*).

So :  Waar /wie – is bogaande Gen 17:4-7;  28:3, 14  en Eseg. 2:3 se JisraEL-nasieS-S  vandag~! –

 • daar móét vandag suiwer (FISIEKE) AWDAWMITIESE  [= Blanke!*] – ‘Semities’-Abrahamitiese JisraEL-NasieS-S  op aarde wees – volgens TALLE  teks soos bg. Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14  en Eseg. 2:3 …
 • óf  ons kan maar Die Boek  vat en in die asblik smyt …~!

Die (HOERR)kerk  sê die oud Israel-stamme is sedert die Babel-ballingskap al weer “saamgevoeg  in die enkele joodse  nasie” … wat dan vandag glo die “ware, heilige, uitverkore israel van god” in Palestina is~!*???*  Maar die “jode” is ʼn enkele subjek /entiteit– en korrespondeer dan nié  met die bogaande Skrifverwysings en talle profesieë oor JisraEL – as meervoudige “nasieS-S” wêreldwyd nie~! – asook nie met ander verwante JisraEL-“kreteria” nie~!* –

 • uit talle oorde /bronne, soos ook “The 13th Tribe” (Arthur Koestler) ens., kan bevestig word dat daar in al die eeue n.M.~! telkens melding gemaak word van die (sg.) “Verlore (10) Stamme” (- vd. Assiriese ballingskap) –
 • die “Tien” was dus in GEEN~! stadium ná die Assiriese ballingskap (±771 v.M.) hoegenaamd weer verenig met die “Twee Stamme” /Judah – in Judea /Palestina nie~!*

Die Elohim het van die tien stamme (-‘huis’) geskei  (= bv. Jes 50:1 ;  Jer 3:8;  Hos 1:4, 9, 10).  En indien die twee huise of 12 stamme wel weer verenig was, sou die “vleesgeworde Woord”, JaHweshua, teen Sy eie huwelikswette gesondig het – wat daarop neerkom dat ʼn geskeide persoon nie mag trou nie … tensy die ander party tot sterwe kom nie!*

Inmiddels sal die nodige (nugtere!) studie aantoon dat Paulus se (sg.) “heidene” éintlik dan niemand anders is nie, as nét – die “verlore / geskeidetien  stamme van die Assiriese ballingskap!!! (= bv. o/#Mat. 12)

En as alle nasies sogenaamd “by die kruis geestelik  uitverkies” geraak het;  hoekom was hulle nie, soos die “EDEN-niet” /Awdawmiet (Blanke) /“HAAR  Saad” Abraham … /-JisraEL van die begin af (fisiek & geestelik) verkies / AF-gesonder – A|PART-gestel … onder “die ewige evangelie” nie!?* (Op 14:6).  En /WANT – in dié verband verklaar Die Boek  immers ook : –

“Hy wat die [Israel-] geslagte roep van die begin  af;  Ek, JHWH, die Eerste,
en by die laaste Ek dieselfde”, Jes. 41:4~!*

Bogaande gedagtes, met die klem ook op die “ewige evangelie”, impliseer tog son-verblindend duidelik dat sekere nasies /-wesens dan nie vir ʼn bepaalde periode uitgesluit kan wees nie – naamlik vir “4,000 jaar” in die Ou Test., maar dan, sogenaamd “by die kruis”, nou ingesluit sou word by die “ewige  evangelie /Verbond(e)” …~???  As die algemene  heidennasies se bloed, “siel /gees /beeld /gelykenis” dan nié bemoeieniswaardig /“redbaar /heils-waardig”! was vóór “die kruis” nie – en hulle inderdaad met die “banvloek” getref moes word!*, waarom nou ná “die kruis” hulle skielik “liefhê” …~!*?* –

 • want dit sou o.m. behels dat “onkruid, adders, bokke (linkses = dwase)” – dan skielik kan verander in “wingerd /koring /skape (regses)”, terwyl daar nêrens in die Skrif só ʼn begrip /beginsel /idee bestaan nie …~!*

D.w.s. die Elohim verander nié!*  Die Raadsplan  en OU  Test. /-“Boedel (‘Will’) /Erfgenaam(skap) /Begunstigde” – insluitend dan ook bg. “EWIGE  Evangelie” (Op 14:6) ;  en  “EWIGE  Verbond(e)” (Jer 32:39, 40), kan DUS  ook nié  verander … sg. “by die kruis” nié~!*  Wys vir my die teks wat só ʼn verandering, of “inkorporasie /oordrag na die (algemene) heidene” kan bekragtig! (- en ek wys tien wat dit weer_weerlê~!*).

Bedink sodoende die “(leer v.) Bileam”-sage van Numeri 25 (& Num 31:16;  Op 2:14) – toe Pinehas ʼn gemengde (baster )paartjie in hul tent vankant gemaak het … en JHWH  toe die plaag opgehef en die Vredeverbond ingestel het – :  Na verneem word was die betrokke Moabiete van “dieselfde ras /gene”(???) as Jisrael – nl. die afstammelinge van Lot se dogters!(?*)

Nou WAT … op Godsaarde  sou die EL  dan verhinder het om die Moabiete ook in te gesluit het by Jisrael en al die Heils-Verbonde /-Godspraak!?*  Dit kon NIÉ  die Moabiete se “heidense gebruike, afgodery, goddeloosheid” wees wat hulle gediskwalifiseer het nie, WANT – die “bybel” is duidelik daaroor dat Jisrael self meer “goddeloos, ongeregtig en boos” was (& is) as die heidennasies~!*

Daar móét DUS  ʼn ander, nié-geestelike rede /kreterium /maatstaf wees waarom die EL(ohim) Almagtig Homself met NÉT  fisieke Jisra-EL(-Nasies) bemoei … wat in honderde teks bekragtig word soos : –

            – Deu 7:6 :  Want jy is ʼn volk [A|PART-gestel] aan JaH jou Elohim;

            jou het JaH jou Elohim uitverkies

            om uit  al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Daar sal telkens gesien word dit is omdat die Awdawmiet /Blanke (H119) van dieselfde “asem, gees, beeld, gelykenis, gene(bewussyn) …”-substans was as die Skepper ELohim – bv. ==

== Maleagi 2:15 :

Het Hy dan nie een mens [= Adam /Blanke >H119] gemaak nie,
hoewel Hy gees oorgehad het?  En waarom die een?
Hy het ʼn geslag [- NÉÉ!! = ʼn GENELYN’]
van HJWH  gesoek.

Hand. 17:28 :

… want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het:
Want ons is ook sy geslag [- NÉÉ!! = Sy Ras /GENE(LYN)]

Of het die OU  Test. /-“Boedel” (‘Will’) /Raadsplan /Godspraak /“Ewige  Evangelie” … “by die kruis verval” ;  en “uitgedien, nutteloos, vervang, afgehandel …” geraak – soos die “circe” leer?  Maar die “twee getuies”, met die wederkoms (Op. 11), sal Moses (of Henog) en Elia  wees (= Wet & Profete = >O!* T~!) … en nié Paulus en Augustinus … of Aartappellus  en Tutu … wees nie~!* (Mal 4:5, 6).

In ʼn sekere kritieke opsig moet die leser egter met dié studietjie –weer word soos een van hierdie kindertjies, en kinderlik logiese /eerlike /nugtere /onafhanklike denke (indien moontlik!) aan die dag lê … – en die “sterkman -vesting(s) /binding(s)” / “strong-holds” en “blindings” van tradisionele  denke /-raamwerke /persepsies /paradigma’s … ‘kerk’-Matrix … /-demonologieë – wat baie dwalings, halwe /en skewe waarhede en “flat out”-LEUENS  van duisende  jare bevat~! effens opsy (probeer) skuif … –

ʼn skrefie “geopende  Emmaus-gangers”-verstand /-oë hê! –
want dit blyk dat hoe meer die Waarheid-“Soekers” SOEK! – én VIND~!* ;  en insig en openbaring en verligting  versamel /genereer,
hoe meer verduisterd, verstomp … verdigd  raak die … “breë pad” massas SKAPE /die “(HOER-)kerkgeit /SYSTEM”-miete  namate die einde nader kom …!* (Mt 13:11-15)

 • terwyl – die blinde leiers van (baie!) blindes ook al meer gaan –van kwaad na érger …~!

N.A.V. die kwelvraag /knel- en twispunt betreffende wie almal Die Boek se, “(alle) nasies” is – :  vat byvoorbeeld die volgende Skrif (- geneem uit ‘e-Sword’ – eie toepaslike klem -) :

Mat 24:14 :

(AOV)  En hierdie evangelie van die koninkryk  sal verkondig word in die hele wêreld tot ʼn getuienis vi
al die  nasies;
en dan sal die einde kom.

(KJV+)  And2532 this5124 gospel2098 of the3588 kingdom932 shall be preached2784 in1722 all3650 the3588 world3625 for1519 a witness3142 unto all3956 nations;1484  and2532 then5119 shall the3588 end5056 come.2240

 • “nasies” / “nations” (eie toep. /klem) –

G1484  / ethnos / eth’-nos

Probably from G1486; a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish) one (usually by implication pagan): – Gentile, heathen, nation, people. [-???*]

Let eerstens op dat die term, “jew /jood” baie misleidend en bedrieglik is!  Dit moet wees, “Judeër” (- v. Judea).  Tweedens: – het “jood” dan betrekking OP NET = die twee stamme of Huis-Judah – die Suid-Koninkryk …en NIE OP al Twaalf/12 Stamme NIE*** — soos wat die HOER/kerk verkondig NIE*!*  SOO- hierdie “Strong’s”-verklaring betreffende “non-Jewish”-nasies, verklaar dat Huis-IsraEL /die Noord-Ryk, of die ANDER (VERSTROOIDE) TIEN/10 Stamme –“usually by implication”, dan uitgesluit is van die term /begrip “(die) jode”(?*) – wat korrek is MAAR Strong’s gaan verder en impliseer daarmee(- saam) dat daar dan NIE  IETS SOOS DIE “TIEN/10 Stamme” bestaan nie!!! _

 • wat dan egter tromp-op in botsing is met onder meer bovermelde Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 en Eseg. 2:3 … –ens.,se “menigte van (JisraEL-)NasieS-S-S…”~!*???* –
 • dus ʼn kritieke dwaling van Strong’s – omdat, “Die (-dié) Nasies” (‘panta ta ethne’) wat die Skrif inwese van praat JUIS  primêr  Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 se JisraEL-NasieS-S /WiT ‘christen’-Weste is–

–    etlike Skrif verklaar immers dat Huis Israel (10 stmm) – synde Mat. 10:5;  15:24 se “verlore skape”, net ’n tydelike “egskeiding” deur JHWH  sou beleef – bv. :
Hos 1:9
En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi,
want julle [= Huis Israel >10 stmm]
is nie my volk nie [= bv. 1Pet 2:10*]
en Ek sal nie julle s’n wees nie.

Hos 1:10
Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie—sal aan hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende God.
( = Gal 4:5  om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders  kan ontvang.)

 • terwyl “algemene (heiden-)nasies” /-wesens(- vd. veld ..) dan die éintlike “non-jews” -of synde, “NIE-Israel” /en NIE-Adam( -nie-Blank) is, en hierdies net terloops ter sprake kom … waar nodig … indien nodig …~!

So die term, “jood” (‘jew/s’) het eerstens en uitsluitlik betrekking op nét  die twee  stamme ;  die Huis van JUDAH, of die Suid-Ryk in Judea /Jerusalem.  En tweedens het die term, “jood”, ʼn twyfelagtige en omstrede oorsprong, en wat verband hou met die vervloekte kainitiese  Edomiete /Esau-miete /“onkruid, ADDER-ras” … – en met die Kahzare en Ashkenazi’s –

 • die term “jood /jew” het bv. glad nie in die eerste KJV  voorgekom nie …!?

                (= Bv. :  The 13th Tribe-Arthur Koestler [vermoor!*] ;  Baäl Priesters & Vals Profete –’-MC Eksteen [vermoor!*];  The 2 Babylon’s-Alexander Hislop;  Tragedy & Hope-Carroll Quigley … -ens).

                = ook Gen 3:18;  Esg 2:6;  Mal 1:3, 4;  Mt 3:7;  13:24+;  23:33-35;  Op 2:9;  3:9~!*).

Skrif soos lg. (tussen hakkies) e.a. is duidelik dat “die jode” dus ’n afsonderlike entiteit =’ONKRUID – ONDER DIE HUIS VAN JUDAH/2 Stamme was — en wat in beheer van die godsdiens /sisteem en onderwys was_soos vandag ook weer /steeds des te meer ..*!*  Hierdies wat ook die “ingesluiptes” genoem word =Gal. 2:4 en Judas 1:4**  En hierdie miskonsepsie van wie die betrokke “jode” is – :  “ADDER- /onkruid”-genelyn (= Gen 3:18;  4:11 ;  Mtt 13:25;  23:33 ;  Jh 8:44) is ʼn kwessie en dwaalleer waarmee die “algemene HOER(kerk)” uiters skrikwekkende skade aan die ware “liggaam” berokken en die heL op haar hoof oplaai~!* (= Op 18:4).

Matt. 24:14 – “… tot ʼn getuienis vir al die  nasies [ethnos]” – :  hier word “nasies /ethnos” volgens Strong’s  dan met die volgende kenmerke gedefinieer :  (1)  “ʼn RAS” ;  (2)  “stam”;  (3)  “niéjoods”(???* = >nie-Judeës!!!) ;  (4)  “heidene”(?*);  en  (5) -“foreign … people” (buitelanders) –

 • wat dan egter prominente kontroversis behels …

— want volgens Gen. 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14  en ander verwante teks, sal die Huis van Jisrael, synde die Tien  Stamme van die Assiriese ballingskap, wat in 771 v.M. verstrooi is en “verheidens” het – naamlik vandag se WiT Westerse Christen-nasies, voldoen aan al vyf bg. kreteria /kwaliteite vir “ethnos”.  Maar – die “jode(?)” van vandag, of eintlik “Edomiete” (= ‘basterkoring’ >Mt 13:24 / ‘adders’ >Mt 23:33;  Jh 8:44), word in verskeie navorsings soos hierbo vermeld (Koestler ens.), glad geensins as ʼn suiwer, homogene “nasie” gereken nie …~!*???*
https://youtu.be/Cneys7spELI

https://youtu.be/6fCT0n6VxDA

Beskou ook “die nasies”-sage /“all nations” aan die hand van die volgende gevalle : –

Gen 10:31  Dit is die seuns van SEM  [= Jisrael~!]
volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande,
volgens hulle [= JisraEL~!►]nasiesS-S-.

Gen 10:32  Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming,
in hulle [= Jisrael~!►]nasies-S-S; en uit hulle
het die [= Jisrael~!►]nasiesS-S-
op die aarde hulle verdeel ná die vloed.

          [ – let op dat hier NÉT  na Noag & spesifiek SEM  se nasaat – of dus SEMitiese JisraEL-nasies verwys word –

          –  en is bv. die “kainiete ;  NOD-diete” (Gen 4:16 –ens.) glad nie ter sake /ter sprake /noemenswaardig nié~!* –

          –  en dan word ook gevind dat die Elohim /Skrif hom nie verder in detail  bemoeid is met Gam en Jafet se bloedlyne nie~!*]

Gen 17:4  Wat My aangaan, kyk, my verbond
is met jou [Abraham /JisraEL], en jy sal die vader van
ʼn menigte van [JisraEL-]nasieS-S-  word.

Gen 17:5  … want Ek maak jou [Abraham /JisraEL]
ʼn vader van
ʼn menigte van
 [JisraEL-]nasieS-SS!*

Gen 17:6  Ek sal jou [Abraham /JisraEL] tot [= JisraEL~!►]nasieS-S-S!!!* maak,
en konings sal uit jou voortkom.

Gen 17:7  En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou
in hulle [JisraEL-]geslagte [= gene-/bloedlyne =families /stamme ..]
as ʼn EWIGE  verbond, om vir jou [JisraEL-]
ʼn ELohim te wees en vir jou  [JisraEL-]nageslag ná jou.

Die ELohim /Kanon meld nooit ooit hoegenaamd iets van – dat Hy ʼn “God’ vir enige ánder nasie/-wesens  sal wees NIÉ~!!!*

Om bg. Gen. 17:4  van nader te beskou – d.m.v. Strong’s

Gen 17:4  As for me,589 behold,2009 my covenant1285 is with854 thee, and thou shalt be1961 a father1 of many1995 nations.1471

H1471  / gôy  gôy / go’ee, go’-ee
Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts: – Gentile, heathen, nation, people.

Nou Huis Israel het in veelvuldige nasies verdeel – wat sou verheidens (- sommige self ‘Barbarians’ genoem*) – en kon hierdie 10 stamme sodoende as, “buite  Israel” >Twaalf/12 Stamme, gedefinieer word_ MAAR NIE –as synde .. “ALGEMENE  heidene /wesens” _NIE!?*  Hierdie vertolking van Strong’s neem ook nie die wyd-erkende begrip /beginsel van, “panta ta ethne” (‘die-dié  nasies’ /d. besondere_) in ag nie*  Die term, “heiden(e)” sou dus ook vir Israel geld, maar dus ʼn gespesifiseerde, afsonderlike “Israel-heiden”!*  Synde /derhalwe dan eerder /eintlik:  Die “Geskeide  Heidene” =JirmiJaH 3:8

Gen. 17:4 profeteer reeds dat JisraEL (12 Stmm.) ʼn menigte “(heiden-)nasieS-S-” sou word – veral dan betreffende die Tien Stamme van die Assiriese ballingskap (±771 v.M).  Inmiddels /“however”, sal gevind word dat Die Boek  deurgans van twee afsonderlike  groepe van “heidene /nasies” spreek~!* =

Gen 28:3  En mag God, die Almagtige, jou [Jakob] seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy [Jakob >JisraEl]
ʼn menigte van [Israel-]volke  kan word.

Gen 28:14  en jou nageslag [Jakob = 12 seuns /12 Stmm >JisraEl]
sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou [>JisraEl]
nageslag sal al die [>JisraEl-]geslagte [- bloedlyne /families /stamme]
van die aarde geseën word.

Gen 28:15  … en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.

 • Gen 28:14  And thy seed2233 shall be1961 as the dust6083 of the earth,776 and thou shalt spread abroad6555 to the west,3220 and to the east,6924 and to the north,6828
  and to the south:5045 and in thee and in thy seed2233
  shall all3605 the [>JisraEl-]families4940 of the earth127 be blessed.1288
 • “geslagte” / “families” –

H4940 /mishpâchâh /mish-paw-khaw’

From H8192 (compare H8198); a family, that is, circle of relatives; figuratively a class (of persons), a species (of animals) or sort (of things); by extension a tribe or people: – family, kind (-red!!!).

Ons sal later terugkeer na die term, “red(!!!)” …

Let op dat bg. Gen. 28:3 en 14 eweneens met bg. Gen 10:31, 32;  10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 se “nasies” verbind kan/moet word, en/maar – dat Strong’s  dit nou bestempel as –

“a family, that is, circle of relatives”

          ~> DUS – ʼn spesifieke eksklusiewe /besondere GESLOTE Gene-Poel …~!!!►
          – wat dus teenstrydig /onkonsekwent /kontroversieel is met die paralelle begrip van bg. Matt. 24:14 se “(getuienis vir al) die  nasies” – naamlik : –

 • “nasies” / “nations” –

eth’-nos
… specifically a foreign (non-Jewish??) one (usually by implication pagan[?]): – Gentile, heathen[?], nation, people.

Terloops, bg. Gen. 28:14 –“en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide” – let op watter windrigting word lááste  vermeld ~ > HAL-LO-O-O– … ~ en dié wat nié  hul (koloniale) geskiedenis KEN  nie~! – sal dan ook i.d.v. wéér –ten gronde gaan weens ʼn gebrek aan kennis (-vd. Waarheid~! Hos 4:6 ;  Jes 18:1+;  Sef 3:10 = >‘BOER-Land’!).

SO – met bg. Gen. 10:31, 32 (en baie ander) in gedagte : – “… [seuns v. Sem] na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle [= JisraEL~!►]nasies-S-” … asook dan (weer) –

Gen 17:6  Ek sal jou tot [baie JisraEL-]nasieS-S-  maak, en
konings  sal uit jou voortkom –

          — dan die vraag:  Van NÉT  wie praat veelbesproke Openbaring-teks dan soos : –

Openb. 10:11 En hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer
oor baie volke en nasies en tale  en konings … ~!!!*?* –

Openb. 14:6  En ek het ʼn ander engel in die middel van die lug sien vlieg
met ʼn ewige evangelie om te verkondig
aan die bewoners van die aarde en aan
alle nasies en stamme en tale en volke.

DUS AS GENESIS – al voorsien dat HUIS Jakob=12 Stamme >’n meee-nigte van NasieS-S-S- …sou word =HOEKOM  IS DIT NIE EINSTE… bostaande Openb. 10; 14 se – volke en nasies en tale en konings  NIE*** _synde dan veral ook i.d.l.v. teks soos:  Opb. 21:12 …> en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel.

Dieselfde redenasie /-beginsel(s) geld die volgende geval : –

Openb. 17:15 :
En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het,
waar die hoer op sit, [= ‘d. kerk’ /-vesting /-SYSTEM!*]
is volke en menigtes en nasies en tale.

Nou – wie is, weereens, hierdie Openb. 17:15 -“volke en menigtes en nasies en tale” – veral gesien in die lig van die bogaande (weer) : –

Gen 10:31
Dit is die seuns van SEM volgens hulle geslagte,
na hulle [= JisraEL~!►]TALE, in hulle [= JisraEL~!►]lande,
volgens hulle [JisraEL~!►]nasieS-S-.

 • – DUS /WEER(eens) – NÉT  WiT!* Westerse Christen-JisraEL-Nasies~ Jak. 1:1 …!!!►

Dan lees ons ook die volgende van die nakomelinge van Jafet : –

Gen 10:5 :
… uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.

By these4480, 428 were the isles339 of the Gentiles1471 divided6504 in their lands;776 every one376 after his tongue,3956 after their families,4940 in their nations.1471 –

 • – so hoekom gebruik die Afrikaans “(die) nasies” ;  maar die Engels gebruik “Gentiles” m.v.n. spesifiek Jafet …~!!!*?*

Want in die voorgaande is nou bepaal dat “Strong’s” dwaal in die bepaalde opsig i.v.m. : –

Mat 24:14 :
(AOV)  En hierdie evangelie van die koninkryk  sal verkondig word in die hele wêreld tot
ʼn getuienis vir al die  nasies …

 • en besin weer, “nasies” / “nations” (eie toep. /klem) –

G1484 / eth’-nos

Probably from G1486; a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish [= non-Judean /2 tribes])
one (usually by implication pagan): – Gentile, heathen, nation, people. [-???*]

          — waarvolgens die primêre en éintlike eksklusiewe, Uitverkore NasieS-S – en wel volgens Skrif soos, Gen 17:4-7;  28:3, 14 …, dan uitgesluit  sou wees van die Heils- /Raadsplan van die EL – vir wie dit egter eintlik JUIS  SPESIFIEK  en EKS!!!-KLUSIEF  voor bedoel is …~!?* –

 • – EN VAT NET EEN RAAI WIE SIT AGTER HIERDIE “HOERRR-KERK(GEIT)”-DOEM-DWALING …~!!!*

Nou redeneer die “HOERR(kerk/geit)”, natuurlik – die Jafetiete (= bg. Gen 10:5) is inwese vandag die blanke westerse christen-nasies – en synde :  deel van die “(algemene) heidendom” ;  of deel sg. van die nie-Israel- /“nie-joodse”-nasies!??*  En met, “jood”, bedoel die hoer dan : “al 12 stamme” – terwyl dit (‘jood’) dan betrekking het op NET die TWEE/2 Stamme – Huis Judah /Suid-Koninkryk.

So die (dwaal-)mening is dat nét ‘die jode’  is vandag nog oorspronklike, ware ‘simitiese israel’ …~???*  Terwyl die vroeër vermelde en talle verwante bronne egter BEWYS  dat dié huidige ‘jode’-NIÉ!!!  ware Jisrael is NIÉ~!!!*** … maar wel soos, telkens bepaal word :  ‘slangsaad’  /‘onkruid, basterkoring’ is …~!*  En dit is ook nou waar Skrif ter sprake sou wees soos:

Rev 3:9
Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan[= kain /edom-‘jode’]
van die wat sê dat hulle Jode  is [- NEE: .. dat hulle Judeërs  is**]
en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.

SOO – om nou deels die HOER/kerk se redenasie aan te wend – is die ware “Jode”_, of “Jisrael” /12 Stamme  inderdaad dan NIÉ  die enkele Edomiet-“gebrousel /-entiteit” in Palestina, soos die HOER propageer nie!  Ware JisraEL  sal dus elders gesoek moet word ;  veral nié  in Palestina nie! – én wel ook in die vorm van /weer – ʼn “menigte van nasies” gesoek moet word~!* (= Gen 17:4-7;  28:3, 14 …).  Dat die Palestina-verwante “jode” vandag Israel sou wees word weerspreek in verskeie teks soos Mal. 1:3, 4 en Mat. 21:43;  24;2 …>wat verklaarl dat Huis Judah (- en ‘die jode’) en Jerusalem /Palestina verwoes en vervloek sou word!!!

En hierdie hele “HOERRR-KERK(GEIT)”-DOEM-DWALING /-LEUEN … betreffende wie “Ware JisraEL” vandag is, sal dan ook deel uitmaak van die “spil” waaróm “Armageddon” sal draai …~!* –

 • en /want – die WAARheid ;  en die “vermeerdering van kennis” (Dan 12:4) – is besig om ernstige Waarheid-soekers VRY!*  te maak … en die “vader van die leuen” /-hoerkerk(geit) /-SYSTEM  verpes en vrees! hierdie vrygeraaktes … soos die heL~!*  Dis sodoende ook dat – wat die deursnee skaap op staat vandag ken as “die kerk”, is egter dit wat 2Thes. 2:11 bestempel as die “krag van die dwaling”***

Hou in gedate, soos gemeld – die Skrif handel DUS  met twee afsonderlike tipe  “heiden(e) … /-nasies”.

Volgens die KJV  se gebruik van “gentiles” (Gen 10:5), blyk dit dat Jafet se nakomelinge dan verheidens het, en/of /dus ook as “gentiles” /= “nié-Israel” beskou moet word (= die Asiërs /Geeles!?).  Want – met Sem se nageslag in (bg.) Gen. 10:31 word dan definitief /spesifiek “nationS-S” gebruik en nie “gentiles” nie! –-

 • ons merk egter weer dat die vertalers /kommentators / “geleerdes”(??*) dus die terme /begrippe “nasies” X “heidene” ;  asook die kwessie van “jews  X gentiles” baie onseker, ON-konsekwent en kontroversieel implementeer …~!*

En dan word gesê die antieke “(WiT) heidene” van die Kaukasië /Skandinawië is die “Jafetiete” … máár – “Jafetiete” /en “die jode” was egter nooit “slawe in Egitpe” nie (Jh 8:33) ;  en dus nooit onder die Verbonde en die WET;  die Godspraak, profesieë en die beloftes … nie! –

Die nodige naslaan sal egter dan wys dat die BLANKE” van die Kaukasië – synde die “(Paulus-)HEIDENE, inderaad die TIEN  Stamme van die Assiriese ballingskap is … of “Die Verlore Seun” (Lk 15) ;  aldan die “Ander Stal” (Jh 10:16) – wat voorheen wel in die “Egiptiese Slawehuis”, én in die “Vader-Huis”, onder die Verbonde /“Boedel” en onder Die WET, die Heils- en Verbond(e)-Leer was (Gal 4:5~!*)–

 • húlle wat sodoende die “Herder” se stem  kón hoor … in die “evangelie-boodskap” –
 • húlle wat terug in die ‘Vader-Huis[van Jakob]’ /-Verbond(-VOLK) ingekom  het –
 • … húlle wat die tegnologie en industrieë sou ontwikkel en die “bybel” gedruk het … wat (volgens Sef. 3:10-14) by die Naam van JHWH  skuiling soek … synde in 1838 by “Bloedrivier” …~!*

Hier is dus ook sprake van die “oorblyfsel” /“remnant” (- uit Assirië – waaroor later uitgebrei word) – en wat nóg ʼn aspek is wat altyd betrekking het op NÉT FISIEKE  Verbond-JisraEL

 • wat ALLEEN~! Skriftuurlik ver-BIND  was en ís  aan die “VERBONDE(nhede)” en die WET(te) /insettinge /verordeninge /beloftes /profesieë … –

Beskou sodoende ook eers die volgende aktuele aansluiting en toeligting van die bogaande gedagtes : –

Joh. 8:47 :
Die wat uit Elohim is [= ‘Haar Saad’ /JisraEl /‘ware, suiwer koring /= Ons ‘beeld /gelykenis’~!],

luister na die woorde [= TANAHK /O!!! Test.~!!!►] van Elohim.Daarom luister julle [‘onkruid /adder-ras /Kain-iete /vyandige, vals adamiet’ = Mt 13:26]
NIÉ [- na die Woord / O!!! Test. nié~!!!►]
omdat – julle NIÉ!!!  UIT  Elohim
[-geskep!*]  is NIÉ~!!!*

Nou word deur die “(HOER-)kerk” aangevoer dat bg. Joh. 8:47 –“omdat julle nié uit  Elohim is nie”, verwys na die “wedergeboorte” … en na “alles op 2 bene”.  Máár – as die konteks van Joh. 8 bekyk word, spreek dit duidelik van die FISIEKE  subjekte – wat wel ʼn sekere nageslag  van Abraham is, maar wat dan fisieke Ismael /Islam (Moslem /Palestyne /Arabiere /vullis-styne) is~! …;  asook húlle, “jode /edomiete” wat –“probeer om My om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle [= fisieke Kainiete /‘slangsaad’ kán] vind nie” – Joh. 8:37;  43, 44 –

En /maar – ter bevestiging :  Waarom is –“julle nie uit  Elohim” nie~!??*-

 • want – 1Joh. 3:9, 12 :
  “Elkeen wat uit Elohim gebore [‘geplant /geskape’] is,
  doen geen sonde nie omdat Sy saad [= ‘zerah’ /gene[bewussyn] /beeld /gelykenis /asem /Gees /-substans]
  in hom bly …” –

Matt. 15:13 :
“Elke plant  wat my hemelse Vader nié geplant [=niÉ geskep]
het nie, sal ontwortel word.  Laat hulle staan [= ‘adder-jode’ / ‘kerk’-elite];
hulle is blinde leiers van blindes” (= ook Hnd 28:28)
(- ‘plante’ = >‘mense’ =Esg. 31:9 hieronder~!)

Boek van die Opregte  5:13 :
Noag was ʼn opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en JaHWeH het hom uitverkies
om saad van SY  saad op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.
(= ook Hnd 17:28, 29 ;  Ef 5:30;  Hb 2:11, 14, 17).

 • asook die volgende : –
  Mat 23:33-35 :
  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
             … sodat oor julle kan kom al die
  regverdige [fisieke!] bloed wat vergiet is op die aarde,
  van die [fisieke!] bloed van die regverdige Abel af
  tot op die bloed van Sagaría …

SO – die uitdrukking, “van die bloed van die regverdige [fisieke!] Abel af” – bepaal en bekragtig dat die voorgaande Matt. 23:33-35 ;  sowel as Joh. 8:37,  47;  1Joh. 3:9, 12 … dan eintlik van die FISIEKE  KAIN(-nageslag) praat … KAIN  wat dan –NIÉ “uit”  Elohim was, of nié deur Hom “geplant” /geskape was nie …weer -Matt. 15:13 : “Elke plant  wat my hemelse Vader nié geplant [=niÉ geskep] het nie, sal ontwortel word – WANT: –

Die Openbaring van Henog 11:55 :

En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

             op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP [= SEKS!*] gehad …~!!!*** ~ >

          (= ‘ONTUG’ >VERBAS-tering … bloed- /gene- /DNA-/geesBESOEDELING … – tussen ‘slang’ en Eva ~!!! ►Kain ../Gen 6:12 ens…)

Die betrokke bg. teks impliseer dan SON-helder kinderlik duidelik dat KAIN  DUS – BAIE!!!  defenitief beslis gewis onteenseglik onomwonde onbetwisbaar … DUIDELIK –

 • UIT  “Slang” /“nachash” /satan is~!► -en DUS NIÉ!!!  “UIT”  die Elohim is, of deur Hom geskep is NIÉ~!!!*

En die FEIT!!! – soos ʼn “SKAAP” (of koei) is – as jy nie hierdie GEGEWE  astronomies deurslaggewende FEIT  van KAIN  as “onkruid /slangsaad” (Gen 3:15, 18;  Esg 2:6;  Mt 13:24+;  23:33;   Jh 8:44 …) eerbiedig nie –

          – kán  jy die res van Genesis en die hele Kanon  in wese NIÉ!!!  korrek!* lees /verstaan en toepas nié~!!!*

So wie is Gen. 10:31 se SEM(-itiese) WARE  JisraEL-“nasieS-S-VANDAG  …~!!!*?*

These428 are the sons1121 of Shem,8035 after their families,4940 after their tongues,3956 in their lands,776 after their nations.1471

 • want – die sogenaamde “jode” (adder– /edomiete) in Palestina is dan nou eenmal baie beslis gewis nié  ‘SEM-iete’ of Ware JisraEL /Sioniste nié!*

Beskou bg. Mat 24:14 /weer : –

En hierdie evangelie van die koninkryk
sal verkondig word in die hele  wêreld tot ʼn getuienis
vir al die  nasies;
en dan sal die einde kom.

Die uitdrukking:  “evangelie van die koninkryk” bevat reeds ʼn aktuele kwelvraag of/en dilemma : –

 • Wat PRESIES – behels die “(Evangelie v.) die Koninkryk”~!*?*;
 • Watter … “Koninkryk”~!!!?*;
 • Want Die Boek  praat van –
  (a)  die “Koninkryk van Elohim” ;  asook
  (b)  die “Koninkryk van die HEMELE” … ~! –

–  die nodige studie sal aantoon :
(i)  dat daar ʼn bepaalde verskil tussen dié twee koninkryke bestaan – wat veral na vore kom in Matt.);
(ii)  laasgenoemde “(b)” behels die Aardse “Millennium-Koninkryk” (Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4) ;  en
(iii)  albei dié koninkryke is egter vir NÉT  FISIEKE  JisraEL  (WiT Christen-Weste!) bestem / beskore – soos : –
      Jes 2:3;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Lk 12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  Op 14:1;  20:4;  21:12 …~!

        –  ofskoon – eienaardig genoeg die bergrip, “Koninkryk van die HEMELE”, uitsluitlik ook  net  in Mattheus voorkom …~!*?*

Dan is dit ook opvallend dat die Engels die bepalende lidwoord, “die  (nasies)”, of “the /this /these nations”, vermy betreffende die “sendingopdrag” – en verkies die algemeen /universele uitdrukking, “all nations” / asook “all creatrues /all the heavens /creation” /die “kosmos”…~!???

Dr. Theuns Botha (van Tuks) brei hiernaas verder hieroor uit in sy studie, “Inleiding tot die oikoumene” (2007) – waar :

        (*)  die Grieks vir -“die nasies”, in die betrokke gevalle as:  panta ta ethne aangegee word, en korrek vertaal, moet dit lees:  “al die-dié  nasies”!*  Dus ʼn gespesifiseerde, eks-klusiewe, homogene demografie /groep van (geslote)nasies! –

 • en –

        (*)  waar die Grieks, “oikoumene”,die betekenis het van die begrensde demografiese /bewoonde /beskaafde wêreld (= bv. Dan 2:38)– en/ofdie Romeinse ryksgebied::

Dr. Botha skryf dan : –

En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld (oikoumene) tot ʼn getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom (Mat 24:14)

Kommentaar:

al die nasies  in Mat 24:14 in die Grieks is pasi tois ethnesi, wat beter vertaal kan word met al die dié nasies (dus al die besondere

[spesifieke!]

nasies). Dit pas volmaak by die betekenis van die oikoumene  in, soos ook die opdrag vir die verkondiging van die Evangelie, wat onder meer as volg bewoord word:

Mat 28:19 :  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies (panta ta ethne, wat vertaal moet word met al die dié nasies), en doop hulle …

Mark 16:15 :  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom (pase te ktisei, wat weereens beter vertaal moet word met aan al die dié geformeerdes, waar slegs Adam geformeer  is;

Mark 16:9-20 word deur geleerdes in elk geval as ʼn latere invoeging beskou.
(- eie toep. / klem toegevoeg~ !* )

Betreffende bg. opmerking : “slegs Adam [Blanke] geformeer” – beskou : –

Sag. 12:1 : –
“…wat die hemele uitsprei [= ‘groot knal’~>!*]

en die aarde grondves endie gees van die adamiet [Blanke /H119]

in sy binneste FORMEER(= ook Jes 43:7, 15 –ens.)

Beskou nou (egter) die KJV  van bg. Mark. 16:15 :

And2532 he said2036 unto them,846 Go4198 ye into1519 all537 the3588 world,2889 and preach2784 the3588 gospel2098 to every3956 creature.2937

As die bogaande Grieks – “panta ta ethne” (“die-dié nasies”) ;  en “oikoumene” (afgebakende beskawing /demografie) in gedagte gehou word, is dit onteenseglik duidelik van self sprekend dat die “gospel” noodwendig nié  aan letterlik elke aardbewoner /“skepsel / kreatuur” en aan die “kosmos” verkondig kán word nie.

Mark. 16:15 en talle ander teks! se Afrikaans :  ‘die  nasies’ >bepaalde /gespesifisserd ;  teenoor die Engels :  ‘all…  nations’, bevat dus ʼn kontroversis.  Iewers is iemand besig om vir ons te lieg~! – óf die Afrikaanse vertalers /herders /“kerk(ers)” ;  óf die Engelse … – of ALBEI~!*

Want let nou ook op die volgende aktuele verwante Skrif /-gegewens :

 • (X) –

Matt. 24:14 :
“En hierdie evangelie van die ‘koninkryk’  sal verkondig word
in die hele  wêreld
tot ʼn getuienis vir al die[-dié] nasies [‘panta ta ethne’ = spesifieke /begrensde nasies] ;

en dán  sal die EINDE  kom” …~!*(?*)

So – :  nádat  die “hele(?*)  wêreld /alle(?*)  nasies” gehoor het, dán vind die einde plaas!

MAAR – TÉÉNOOR / “HOW EVER” : –

 • (Y) –
  (*)  Rom. 10:18 :
  “Oor die HELE  aarde hét
  hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde” [= d. evangelie /-(blye) boodskap];

(*)  Kol. 1:23 :
“… die hoop van die evangelie … wat verkondig ís
in die GANSE  mensdom  onder die hemel”.

In bogaande Rom. 10:18 en Kol. 1:23 is die evangelie /boodskap dus in Paulus se tyd al aan die gaanse Aarde /onder die hemel  verkondig … – blykbaar toe ook aan die Koi-San, Aborigené’s, Maya’s, Inka’s …~!*???* –

 • – nou wie LIEG  dus~!?* :  ‘(X)’ Jeshua ;  of  ‘(Y)’ Paulus!*?* –
 • want hoekom het “DIE EINDE” NIE PLAASGEVIND nie – m.v.n. Matt. 24:14 – nadat die “evangelie” aan AL  die nasies verkondig was nie~!?
 • “Waky, waky!*  Hallo …”!*?* iewers is iemand besig om vir ons te lieg~! –
 • Deur wié /wat /hoe – en hóékom word vir ons GELIEG~!*???*
 • baie SON-helder kinderlik doodeenvoudig – MOET  een van die twee”  Paulus of JaHWeH  LIEG ~ >
 • óf / én / tensy  – “Die (Evangelie v.d.) KONINKRYK” NIÉ!!!  is … wat die “deursnee SKAAP” op straat sou dink dit is nie~!!!*
  ( – ‘Die Twee-BEEN-Evangelie /-Koninkryk’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ).

Die Engels vermy dus die term, “die nasies”, veral ook waar die veelbesproke “sending-opdrag” /“evangelie van die koninkryk” ter sprake is, en word “all  nations” gebruik.  Daars natuurlik ’n_ mmu… massale VERSKIL  tussen die 2!!  Daar word na “die nasies” selfs as “creatures” verwys … en in sommige interpretasies ook “die kosmos” /“all creation” …~!?* –

 • Nou – enigeen is seker welkom om die evangelie aan kakkerlakke, varke, honde, krokkodille, bobbejane … die maan, son … te gaan verkondig –
 • “good luck”, en :  “God  bless” …~!*

Dit sal voorts ondersoek gedoen word wat gebeur egter met die Engels, “all  nations /creatures …”, in sekere ander gevalle /kontekste~!

Die Skrif-uitlegbeginsel van konstantes  of/en konsekwentheid /eenvormigheid moet egter deurgans ingespan word.  Want die verontagsaming van dié beginsel, het kataklismiese dwaling /verwoesting tot gevolg vir die Volk /JisraEL  (= sg. ‘d. kerk’ /WiT christen-Weste!).

Neem die volgende voorbeeld ter illustrasie :  Die “moeder  van on!*-konsekwente kataklismes”, kom reeds voor met die dogma(s) oor Gen. 3:15 : –

 • Ek stel vyandskap tussen jou [= ‘slang’-]saad
 • en HAAR  [Eva-]Saad …

Almal weet – en “kerk” verkondig ook tereg – dat “haar saad” die FISIEKE!!!  gene lyn vertreenwoordig van Set … Matusaleg, Henong, Noag, SEM Abraham, Isak, Jakob … -JisraEL / Meshiach …~! –

 • Maar / “however” –

          – as dit die slagkom by Gen. 3:15 se “jou  saad” /“slang(-nágeslag)”!–

 • Dan is daar ʼn … duistere stilswye en/of teenstrydige konkoksies  wat vir die massas “skape” ingeprop word –
 • dan is “jou [slang-]nageslag” skielik nie meer letterlik /fisiek nie, maar raak nou in dieselfde asem skielik “simbolies, figuurspraak, mitologies, geestelik …”~!?*
 • totale kataklismiese, verraderlike, kwaadwillige ON-konsekwentheid en DWAAL-ling …~!!!►

Want talle teks soos Gen. 3:18;  Eseg. 2:6;  Matt. 13:24+;  23:33-35;  Joh. 8:44 … verklaar duidelik dat “jou  saad”, die KAIN-itiese  nageslag van (sg.) “slang” (‘nachash’) en EVA!!!  is~!* ~>

Die Openbaring van Henog 11:55 (weereens -) :
En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en
met haar GEMEENSKAP  gehad …~!!!***

Hoe de heL  kon “slang” /“nagash” met Eva seks gehad het!?* : –

Henog 17:1

(opskrif:  ‘Henog se reis deur die Aarde en Doderyk /Sheol’) :

“En hulle het my na ʼn plek geneem waarin diegene wat in haar was soos vlammende vuur was,

       en wanneer hulle dit begeer het,

       het hulle hulself soos adamiete [Blankes!*] laat lyk
            (- eie toep. klem;  uit :  Die Boek van Herinnering ;

                  = ook ‘seuns v. God’ – Gen 6:4 ;

                  = ook ‘godeseun’ – Dan 3:25 /= Mal 3:16 ;  Jud :6, 7).

En daar het ons dan nóg ʼn paar redes waarom “die inspirerende gees” sy “mind” ge-“change” het, ná die oorspronklike Kanon ;  en toe vir “Henog” uit vandag se “bybel” gehaal het …~!*?*

Die Engels, “all  nations”, betreffende die sending-sage, verander egter (onverklaarbaar) dan wel na – “the  nations”, in ʼn geval soos die volgende –

Luk 12:30
want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld,
en JULLE  [= JisraEL se] Vader
weet dat julle  hierdie dinge nodig het.

Luk 12:30
For1063 all3956 these things5023 do the3588 nations1484
of the3588 world2889 seek after:1934 and1161 YOUR5216 Father3962 knoweth1492 that3754 ye  have need5536 of these things.5130

Dit is KRISTAL  SON-glashelder duidelik dat die Meester hier weer ʼn definitiewe onder/skeid… tref TUSSEN – twee afsonderlike VERSKILLENDE  TIPE /GROEPE  fisieke  nasies – naamlik dan : –

 • “algemene [FISIEKE] nasies VAN DIE WÊRELD” … in die algemeen;  húlle wat dan –“al hierdie dinge soek” … –
 • teenoor –
 • JULLE (-Vader /-Nasies)”,
  of dan – [FISIEKE!!!] nasieS-S-  wat nié  van “die wêreld/-nasies … in die algemeen” … is nie –

– die “julle”-nasies wie se –“VADER  weet dat julle  hierdie dinge nodig het” …~!*

 • Nou – wié is laasgenoemde “(ii)” – die “JULLE – [FISIEKE (JisraEL-)] nasieS-S-” … VANDAG – wat dan nié  van “die [-algemene] wêreld nasies” … is nie~!*?*

Om die konstantheids-beginsel weer te benadruk /NB. :

 • Bogaande “(i)” =FISIEKE!!! “nasies van die wêreld”, wat –“al hierdie [fisieke /materiële] dinge soek” (Lk 12:30), kan nie (DUS) letterlik /fisiek  wees (- wat dit wel ís!) –
 • en /maar “(ii)” – die JULLE”-nasies (- wie se –‘Vader weet …’!) is in dieselfde asem skielik ʼn figuurlike /geestelike subjek ;  of skielik die “geestelike israel /volk /(‘bruids’-)kerk”/-konkoksie/-geit  nie~!!!

Hierdie onderskeid (tussen ‘i /ii’) word dus nié  op ʼn individuele of/en “figuurlik” /geestelike vlak getref nie, maar spesifiek tussen (twee) verskillende tipes  of groepe  van FISIEKE  nasies~!* – verskillende “ethnos /anthropos” of verskillende etniesiteite /rasse (-wesens)~!***

Sodoende beskou ons weer –

Mat 24:14
(KJV+)  … for1519 a witness3142 unto all3956 nations1484

 • “nations” (weer) –
  G1484  / ethnos / eth’-nos
  Probably from G1486; a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish) one (usually by implication pagan): – Gentile, heathen, nation, people.

Daar is vroeër gesien dat “foreign /non-Jewish” ʼn twyfelagtige verklaring van “ethnos” bevat, want dit sluit die (fisieke) Verbondsvolk, JisraEl(-nasies), dan uit  van die betrokke “nasieS-S-~! – wat tromp-op in botsing is met Skrif, soos Gen. 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 ;  Eseg. 2:3 … se “menigte [van Jisrael-]nasieSS”~! –

Inmiddels merk ons dat bg. Luk. 12:30 se gespesifiseerde  “julle  Vader weet -” van ʼn persoonlike en intieme aard is, teenoor -“die [algemene /on-noemenswaardige!] nasies[-wesens] van die [algemene*] wêreld”.  Dit blyk dus dat die vroeëre begrip /beginsel van dr. Botha, “panta ta ethne” (spesifieke nasies) ;  en “oikoumene” (begrensde beskawing), hier ook weer deurslaggewend is.  Só word dan duidelik geonderskei!!!  tussen (Vader se -) FISIEKE  Verbond-JisraEL(-nasieSS) ;  en ander algemene  nasies /rasse /-wesens~!

En die aardskuddende, noodwendige, onvermydelike … half-onnoembare  (en ‘verbode’ /‘geklassifiseerde’ … ‘above top secret’ -) gevolgtrekking te midde hierdie seperasiefenomeenvan tweer “groepe nasies” is dan : –

 • – dat die “JULLE  Vader -“ (Lk 12:30), dan DUS  NIÉ
 • NIÉ – “die [ander algemene] nasies van die wêreld” se Vader óók is nié …~!!!*** … *** … –
 • Dood-kinderlik-SON-helder duidelik onbetwisbaar SWART  op wit …~!

Beskou sodoende dan bv. ook : –

Sagaria 2:8 :

“Want so sê Majesteit van die leërskare:
Hy het my gestuur agter HEERLIKHEID  aan [~ >Israel /-’Wit Weste!*],
(‘heerkliheid’ = Ex 28 ;  Ps 8:6;  Jer 33:24;  Miga 2:9;  2Pt 2:10;  Jud :8)

na [-dié] NASIESSS!*  [Israel- /’WiT Christen-Weste!]
wat julle [= ‘die (algemene) wêreld’-heidene /-nasies /-wesens]
uitgebuit het;

                  (- JisraEl-’Weste  word uitgebuit – HOEKOM:
                  –  want die res v.d. ‘algemene /wêreld-nasies[-wesens] ‘SOEK  al hierdie dinge’ >wat WiT Weste het – Lk. 12:30 –
                  –  wat die WIT!!!  Westerse Christen-JisraEL-nasies hét …~!!!*** … *** …
)

        want wie julle [Israel /Weste] aanraak
raak sy oogappel aan” …!***

Sag. 2:8 –“dié  NASIESS! – wat deur algemene  heiden-wesens  uitgebuit word, is inderdaad dan dié “menigte” van Gen 17:4-7-JisRaEl-Nasies /’WiT  Weste~!*

So – nes wat die “slangsaad” /-Edomiete of/synde, die “jew world order” / en algemene  nasies-wesens  vandag afgunstig is op die JisRaEL-nasies /’WiT  Weste~ só was dit ook reeds in EDEN : –

Eseg. 31:9 :
“Ek het hom [= d. awdawm /= Haar Saad]
mooi gemaak deur die menigte van sy takke,
sodat al die [ánder (soorte)!] bome van Eden[~!*]
wat in die tuin van Elohim was, hom [= die awdawm(iet /= Blanke~!)]
beny  het” … ~!*
(= ook NB :  Pre 30:20 ;  Klag 2:6;  Jes 10:19;  Jer 2:21;  Mrk 8:24 ).

Beskou weer bg. Sag. 2:8, “… na DIE  NASIES [-’WiT Weste] wat julle uitgebuit het” –

–  dit bewys SON…-helder kinderlik duidelik (-weer!) dat – wanneer die Kanon  praat van die  nasies”, beteken dit meestal /primêr asook inwese:  “die-dié!*  Nasies”, naamlik nét  fisieke adamiet-JisraEL /-’WiT  Weste!* – soos dan ook vervat word in die begrippe “panta ta ethne” ;  en “oikoumene”!*
(- menigte v. nasies =>Gen 17:4 ;  28:14 –ens. ;
= d. Adam-IsraEl-‘[leef]wêreld’ wat Hy –so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun

[vir húlle]

gegee het …~!).

Sodoende ook die volgende insiggewende en waterskeiding-geval in die sage van “die  nasies” – of/versus “all  nations” : –

Luk 21:24
En hulle[???]  sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes  geneem word na

            al (1)die nasies[???], en Jerusalem  sal vertrap word

            deur (2)die nasies[???]  totdat

          die tye van (3)die nasies[???]  vervul is.

Luk 21:24
And2532 they[???]  shall fall4098 by the edge4750 of the sword,3162 and2532 shall be led away captive163 into1519
(1)all3956 nations:1484 and2532 Jerusalem2419 shall be2071 trodden down3961 of5259
(2)the Gentiles,1484 until891 the times2540 of
(3)the Gentiles1484 be fulfilled.4137

En hier is dan nog ʼn “rugbreker” /-doodskoot vir die (IsraEl-)Waarheid-kritici … ==

 • == dit blyk dus (duidelik) dat die bg. “(2)”-nasies = niÉ-JisraEL– /of synde heiden-nasie /-wesens  is!!

Dit sal dan SON-glashelder-duidelik blyk dat –

 • hier ook weer van twee af…|-sonderlike GROEPE  of tipe (FISIEKE) “nasies” /“gentiles” sprake is …~!!!* –
 • – naamlik dan weereens “JULLE  Vader”-Nasies (Lk 12:30) – verstrooide /verheidense Tien /Twaalf Stamme …~!*

– TEENOOR –

 • – “die wêreld”-nasies (Lk 12:30) – of algemene “heidene” /-wesens …~!!!*** … *** …

Dit blyk dat Luk. 21:24 nóg ʼn teks is wat homself sterk uitleen vir verwarring of/en DWAAL-ling~! – ook weens die twyfelagtige en onkonsekwente gebruik van die terme, “nations X gentiles /(non-)jews” ;  asook weens die aantal “subjekte” wat hier deur mekaar vervelg is, naamlik / weer : –

(1)     hulle(?? >‘Jerusalem’ /Judah /2 stmm – val deur d. swaard) –

(2)     Krygsgevangenes (geneem > ‘Jerusalem’ /Judeërs?);

(3)     na al die(1)nasies(???) ;

(4)     Jerusalem(?? – vertrap) ;
                (- wie /wat … is ‘Jerusalem’~!*?*) ;

(5)     (deur) die(2)nasies(???);

(6)     (tye v.) die(3)nasies(!*???*– vervul) …

Ons weet egter die term, “Jerusalem”, is dan ʼn kode(naam) /sinoniem vir die Huis van JUDAH /Huis (Hut) van Dawid /twee stamme /“SiON /vyeboom”~ bv. >

1Kon. 8:1

Daarna het Salomo die oudstes van Israel en al die stamhoofde, die familie-owerstes van die kinders van Israel, by koning Salomo in Jerusalem byeen laat kom om die verbondsark van JHWH  uit die stad van Dawid, dit is Sion, op te bring.

Jer. 8:5 :

“Waarom is dan hierdie VOLK, Jerusalem [= SiON /Judah], afkerig met ʼn aanhoudende afkerigheid?”

SO, volgens bg. Jer. 8:5, is – die “stad”, Jerusalem, dus gelyk aan die (FISIEKE!*) Volk, “JisraEL” (Jer 8:5), of ten minste Huis-Judah /Wit Christen-Weste.  En so/doende dan byvoorbeeld:

 • as die (fisieke) VOLK /JisraEL  [X] – dan die ekwivalent is van –
 • die stad “Jerusalem” [Y]!~
 • wie moet dan nou die “Vrou[Z] van Openb. 21:9, 10 (& 12:14) wees –
 • – naamlik ~>“die groot STAD  [JeruSALEM  van a|PARTheid]
  wat uit die hemel van EL  neerdaal” …~!!!*?* –

So – DUS : –

 • [X] (Volk /Israel) = >[Y] (Stad /Jerusalem)
 • MAAR :  [Y] (Stad /Jerusalem) = >[Z] (VROU) ~ >
 • Dus :  [X /IsraEl] ook = >[Z /die Vrou] ~!►
 • [X] – DieFISIEKE  Volk JisraEL /’WiT Weste

– is gelyk aan = >

 • [Z] – die VROU!!! – van die Lam” ~!

Bogaande Luk. 21:24 –
En hulle(??) sal deur die skerpte van die swaard val …totdat die tye van die (3)nasies  vervul is” bevat DUS  weer  ʼn SON-helder duidelike onder|-SKEID of AF-sonderlikheid – tussen :

GROEP A –
hulle” / (wat) “… val” / “krygsgevangenes” / “Jerusalem (Judah)” – of naamlik JisraEL /’WiT Weste~!

 • TEENOOR –
 • GROEP B –
  “(na al) die (B1-)nasies ;
 • en –

               “(vertrap deur) die (B2-)nasies

Luk. 21:24 – die laasgenoemde “B(1 /2)”-nasies is dan ongetwyfeld ʼn a|-PARTE / AF-sonderlike groep FISIEKE  nasies ;  teenoor die “A”-subjek /(groep) FISIEKE  ‘Jerusalem’-Nasies /IsraEL-WiT!!! Westerse nasies~!!!

Inmiddels is dit met die eerste oogopslag nie duidelik wie Luk. 21:24 se derde groep – :  “(tye vd.) (3)nasies”, eintlik is nie, maar dit sal hieronder uitgeklaar word.

Ons merk dan ook dat die Engels van Luk. 21:24, “all nations” (= bg. ‘B1/2’), ~ >NB. :  GELYK  STEL ~

 • – MET – “THE  GENTILES” …~!!!►
 • Nou – as “B1/2” … “(algemene) HEIDEN”-nasies /-“gentiles /creatures” /-wesens is ~>
 • – wie moet dan die “A”-Nasies wees?? – “hulle / (wat) … val / krygsgevangenes/ Jerusalem”~!*?* ~ VANDAG …~!!!►
 • asook die “tydsgebonde (3)nasies”~!?

Die “A”-nasies kán DUS  NIÉ  die (sg.) “jode” vandag wees nie, want – laasgenoemde is dan (glo) in 1948 weer “versamel” in hulle “beloofde  israel” /in Palestina, en is dus nié  “krygsgevangenes … in al die [B1/2]nasies [= heidene]” nie …~!!!* –

— so hier is ʼn onderliggende taamlike kataklismiese bogger-op aan’t broei …~!*

SO – Luk. 21:24 se (Groep) “A” – “hulle (wat) … val / krygsgevangenes / Jerusalem” – WARE  [FISIEKE] JisraEL … moet vandag gesoek word ONDER ʼn TOESTAND VAN “KRYGSGEVANGESKAP – wat dan eintlik figuurlik van aard is … soos in die movie, “The Matrix” se ~ >“prison for your mind”~! – met verwysing na slagoffers van die “HOERkerk(er)”-dwalings, bedrog, misleiding, verraad en leuens (= Jes 51:22 ;  Op 18:4;  NB. :  ‘Die Afvlerk Arend-Volk’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/).

Dit behels egter ook ʼn fisieke aspek naamlik – fisieke JisraEl  wat dus weggevoer /verstrooi /verdryf /“verjaag” is … na “al die [B1/2-]nasies” ~ ► “CREATURES”~!!!► –

 • SOOS  BYVOORBEELD  ook die geval is met: – My verstrooide gemeente oorkant die riviere van Kuwsh … ~!!!*** … *** … (Jes 18;  Sef 3;  Sag 2:6-10 …).

Terloops – Sagaria 2:6-10 (hieronder) en Openb. 18:4 is van die aantal Skrif wat wys dat die (fisieke) VOLK  bedreig sou word deur “swaard” en “gevangenskap /slawerny”~!*  Laasgenoemde “gevangenskap /slawerny” moet dan egter in die lig van The Matrix  verstaan word :  “… you are a slave [… in a] prison for your mind …”.

Want die Hollywood-adders /“geheime krag” (2Ths 2:7) begryp die “kerk-bedwelming /-wyn” (Op 17:4, 5) 100% beter as die “trop bedwelmde SKAPE” en hul “bybel-geleerdes(?*)” … want hulle het die “kerk-bedwelming /-wyn” gefabriseer …!

Wie veroorsaak dat die (fisieke) VOLK /JisraEL-Weste  vandag (weer /steeds) letterlik en figuurlik vasgevang sit IN ʼn TIPE “EGIPTIESE SLAWERNY” /–“prison for your mind”!*?*  Is dit die “sprinkane, kaalvreters, wilde diere … /creatures /van die veld”?*!*
(= ‘wesens v.d. veld’ =Gen 1:24, 25 ;  Job 5:23;  Jona 3:8;  Jes 18:6;  Esg 34:10 …ens).

Néé – hulle het nié die i.k. en vermoë en middele daarvoor nié!*

Die –“vyandige adamiet” (Mt 13:28) – ofte wel :  die “VALS KORING” /“ONKRUID” /VALS  BLANKE /VALS  JisraELiet /“EDOMIETE” (= ‘slang-saad’ /‘jode’ /-geldmag) – sit uiteindelik agter hierdie geestelike, denke, geloof en materiële “gevangenskap /slawerny” van die VOLK …~>

 • met die “geheime krag” se “regterhand /strooipop” – die “KERK(ers)”!!… wat nié ʼn natuurlike aangetrokkenheid het tot die Suiwer WOORD /TANAHK /WAARheid / “Heilsfontein” (Jes 12:3-6) /“Hart van die Vaders” (Mal 4:5) /OU!!!* Test. van die Elohim nie … ~!*

Jer. 23:2-4 :
Julle [= ‘HOER-kerk’] het my skape [fisieke Israel /’Wit Weste]
verstrooi  en hulle verdrywe  en hulle nie opgesoek nie.
Kyk, Ek besoek oor julle [kerk’-kiste] die boosheid van julle handeling …

Joh. 8:47 :

Die wat uit JaH  is, luister na die woorde van JaH [= O!* T.~!*]. Daarom luister julle nie, omdat
julle nié  uit JaH  is nie.

En /want – let op NB., dat ander nasies /-wesens nié in “geestelike  slawerny /gevangenskap” kán verkeer nie, omdat hulle eerstens nié ʼn Goddelike “gees /-beeld” het nie!* ;  en tweedens nooit ooit in /onder die “Lig /Waarheid /Woord /Verbonde /Weg /Wet /Lewe …” was om van af “weggevoer” te kón word in “sonde (geestelike) gevangenskap /slawerny” nie~!*

Hier is dus ʼn aspek ter sprake wat vir die VOLK  se ellende verantwoordelik is, wat dan verklaar moet word aan die hand van Matt. 13:28 se “vyandige mens / baster-koring /vals blanke /vals israel” ;  of/en dan die “seun /adamiet (blanke) van die verderf” (2Ths 2:3) … – húlle onder  Die  VOLK  wat NIÉ  “na die Woorde (>OT!*) van die EL (wil /kán?!) luister nie” (Jh 8:44-47) ~

 • wat dan ook verwys na die haakneus “ADDER-Jode” /die “slang-saad” (Gen 15:3, 18 ;  Esg 2:6;  Mt 13:25 –ens) – die “ILLUMINATI” /NWO /Committe of 300 /Club of Rome /Black Nobility /Order of Malta /Learned Elders of Zion …~!►

~ > asook dan hulle “regterhand /strooipoppe”, die VOLK – WiT christen-Weste se ÉIE  Tanahk-lose /WOORD- en (dus) LiG- en Waarheid-LOSE  “menigte leraars /kerk(-geit)” /-system /-miete (2Tm 4:3) … hul ÉIE  “dwaalwyn-bedwelmde” – baie MIS-leide mede-“(vals) adamiete” … “Boetman-niete” …en dergelike –GHEITE~!!!*?*

Wat pas gesê is, beteken helaas – ons kyk na individue in /onder die VOLK /WiT christen-JisraEl-Weste … = ONDER ONS EIE FAMILIES – blykbaar met “oer genetiese spore” of “oer reste” wat voortspruit uit die kombinasie : – (*)  “slang” ;  (*)  EVA ;  en/dus  (*)  Kain- /Edommiete …~!*

En hierdie hele stekelrige, ontnugterende ontstellende … “verregaande” kwessie van “slangsaad reste” wat “uitslaan” onder die ware VOLK, word deur verskeie Skrif bevestig /bekragtig /geverifieer, sóós Eseg. 2:6 ;  én ~ >

1Joh. 2:19 :

Hulle [anti-IsraEl! /‘slang’-reste!?*] het van ONS  [IsraEl /(fisieke) Volk] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [WARE  IsraEl /-ware adamiet/koring] nie;
want as hulle van ons [ware koring] was,
sou hulle by ons [IsraEl /-Waarheid /Lig] gebly het.

2Pet. 2 :
/1:  Maar daar was ook valse profete [-baster-koring /‘slang’-reste!?* /‘kerk’-kiste = Esg 2:6] onder die Volk,
            net soos daar onder julle [IsraEl /’WESTE MENIGTE’)-]
            valse leraars sál  wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer [= in smokkel!*] … –

Eseg. 2:6 :

En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat
distels en dorings by jou is [= Gen 3:18;  Mt 13:25],
      en jy by skerpioene woon [= ‘slang’-reste!?* – Jh 8:44;  Op 12:9]
      wees nie bevrees vir hulle woorde en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie …

Eseg. 13:9, 10 [ = >die Millennium~!]:
En my hand sal wees teen die profete [= ‘d. kerk’ /‘verderf /onkruid’-element /‘slangsaad-reste’!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê (= Deut 13:5) :

hulle [= ‘vyandige /amper- /anti-blanke’ /‘d. kerk’ /‘verderf’-element! – Mt 13 / 2Tm 4]
sal in die vergadering van my
[fisieke!*] Volk nie wees nie
en in die BOEK  van die Huis van
[FISIEKE] JisraEl  [’WiT Weste~!] nie opgeskryf word nie
en in Die
[Beloofde]LAND  van JisraEl [= Millennium-Koninkryk~!*] nie kom nie.
(- ‘beloofde Millennium’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!).
( – ‘Seun van die Verderf’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ).

Betreffende bg. Eseg. 2:6 –“omdat distels en dorings by jou is, en jy by skerpioene woon” – vergelyk :

Luk 10:18, 19:

Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ʼn bliksem uit die hemel sien val.

Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap,
en oor al die krag van die vyand [Gen 3:15] en niks sal julle ooit skade doen nie.

So – in Luk. 10 word Satan verbind met :  “slange, skerpioene, vyand”~! (= bv. ook Gen 3 ;  Op 12:9).  Nou met die sondeval, of die veelbesproke Gen. 3:15, tref ons dieselfde terme /begrippe aan – :

 • “slang [= ‘skerpioen’?], vyand” …
  terwyl bg. Eseg. 2:6 se “distels en dorings”, wat “by jou is” (= ononderbroke /= ‘indifenite present continious tense’~!), ook in Gen. 3:18 figureer.

Die terme :  “distels” en “dorings” is ʼn herhaling (sinoniem) van dieselfde ding /subjek /entiteit /element;  en so ook “slange” en “skerpioene” (= sinonieme).

Die nodige ondersoek sal dan ook bewys dat :  (I)  “distels, dorings” ;  en  (II)  “slange, skerpioene” – met mekaar as sinonieme verbind moet word – naamlik dan weereens m.b.t. Skrif soos –

Die Openbaring van Henog 11:55 : -En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP  gehad …~!!!*** ~ >
(= > ~ VERBAS-tering … bloed- /gene- /DNA- /gees-BESOEDELING  het plaasgevind …~!!!►)

Sodoende word dan nou weereens /finaal bevestig~!* – dat Gen. 3 se (sg.) “slang” en die (sg.) “onkruid” wat die aarde (sg.) sou voortbring (Gen 3:18) – tesame met teks soos -“die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand” (Lk 10:19 /Mt 13:24+;  23:33 …) … –

 • -INDERDAAD  DAN  DUS – spreek van ʼn FISIEKE!!! –“SLANG”-SAAD /-BLOED-…LYN … of -nageslag … – deur EVA /“SLANG” – en KAIN …~!!!* = Henog 11:55!!!

En eendag sal almal /die Volk (hopelik) begryp dat die hele “HOERR/kerk”-GEIT /-SYSTEM  in hierdie terminale dwaalhool beland het omdat dit  op hierdie einste kritiek-aktule punt van Gen. 3:15 al reeds in des maai’s  in begin dwaal het …~!*

Met die identifisering van bg. Luk. 21:24 se derde  groep -“(tye  van die) (3)nasies” – sal die gedagte van twee a|parte  groepe /tipe van nasies (bg. ‘A /B’) finaal bekragtig word~!* : –

“En [A1]hulle [‘Jerusalem’ /SiON] sal deur die skerpte van die swaard val en as [A2]krygsgevangenes  geneem word
            na al die [B1]nasies,
            en [A3]Jerusalem  sal vertrap word
            deur die [B2]nasies
          totdat die TYE  van die (3)nasies(?*)  vervul is”

Daar is reeds bepaal dat die vroeëre Luk. 21:24 se “Groep A”-nasies (wat) :  (i) “… val” ;  (ii)  “krygsgevangenes” ;  (iii)  “Jerusalem” /IsraEl – vandag die “geestelike krygsgevange” – WiT Westerse christen-JisraEL Nasies is (= ‘The Matrix’~!*).

Nou om bg. “Groep (3-)nasies” te identifiseer, sal ons (verskeie) – “Skrif met Skrif verklaar”.

Sodoende kyk ons na Jeremia 8, waar Sy Majesteit praat van die Huis van Judah (2 stmm) of die “Dogter van Sion” … wat dan ook “Jerusalem” genoem word.  Dit is dié element of groep van die Verbondsvolk (2 stmm.) – wat in 70 n.M. deur gnl. Titus beleër en verwoes is.

Dié Judeërs (nié ‘jode’ nie) het dus “deur die skerpte van die swaard” geval (70 n.M.) en is as’t ware “krygsgevangene  geneem ;  bedoelende verstrooi  na al die [heiden-]nasies” (Lk 21:24) – en kyk wat sê die Elohim dan verder oor dié einste Sion(-iste) /JisraEl /’WiT  Weste~! : –

Jer 8:3
En die dood sal bo die lewe verkies word  deur die hele oorblyfsel

            [>‘Groep A’-Nasies = ‘remnant’ = >‘identiese vd. oorspronklike’! >altyd nét FISIEKE  JisraEL!*],

            die wat oor is van hierdie bose [fisieke JisraEL!!!-]geslag[?*]  in al  die plekke!*  waarheen Ek hulle  [- ‘A’-Nasies = ‘krygsgevangenes’ =Lk 21:24]

verdryf het spreek JHWH  van die leërskare.

Jer 8:19  Daar is die hulpgeroep van die Dogter  van my volk uit ʼn baie ver land
[= Jes 18:1 ;  Sef 3:10~! DUS NIÉ  in Jerusalem nie /= ►‘Berg Sion’ =SA~!]

Jer 8:20
Die oes is verby, die somer is ten einde, en óns is nie verlos nie!

Dit is NB. nodig /noodsaaklik om Jer. 8:3 -“die dood sal BO!*  die lewe verkies word  deur die hele [JisraEl-]oorblyfsel” te benadruk ~!*?* –
en sal gesien word wat –“die dood BO!* die lewe verkies”, eintlik beteken – wat nié  is wat die gewone “skaap  op straat”, asook Skrif-“geleerde”(?) sou dink dit is nie~!!!* –

naamlik –
Deut. 30:19 :  Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle [fisieke JisraEL];
die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou [fisieke JisraEL] voorgehou.
Kies dan die LEWE  [= die TORAH!* /TANAHK!* /die O!!!*  T. – ‘bó d. dood’],
dat jy kan lewe, jy [fisieke JisraEL] en jou nageslag [= >WiT Christen-Weste~!!!*]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (= bv. ook Luk. 16:31  Jh 6:44, 45 –ens.)

Om dan – “die DOOD  te kies – bó die LEWE”, is dus om die TORAH / OU!!!  Test. te versaak~!

Nou – wié  het vandag die Tanahk  versaak!*???* –

 • dit kan nié  die (sg.) “Jode” wees nie, want hulle steun vierkant uitsluitlik nét op die Tanahk (& d. Talmud) en verwerp die N.T. (& Paulus … Angus Aartappel … Tutu -) toet-en-taal~!!! –
 • daar moet dus gesoek word vir (‘n) nasie(s) – wat VERONDERSTEL  is om die O.T. (Woord /Stem /Wil /Waarheid /LiG /LEWE~!*) te huldig en koester … maar –

           – wat die Woord /LiG /LEWE /O.! T. dan egter in die toilet afgesmyt het – naamlik dan –

 • – WiT christen-Weste en hul “heilige algemene HOER(-circe)”~!!!*

Betreffende bg. Jer. 8:3 se “oorblyfsel” (= ʼn res /vrygeraaktes) – diegene wat hul Geskiedenis KEN, wéét die BOER-JisraEL-Volk is ook juis saamgestel uit ʼn “(mengsel) oorblyfsel” … uit die “Noordland”~!* –

Sagaria 2:6-10 :
“Op, op, vlug uit die NOORDLAND
  [= Europa] spreek Jahweh! [= Op 18:4~!*]
Op, o SION, red jouself, jy wat woon bydie dogter van Bab-el
[= Europa /Rome = ‘Wieg v.d. Hoer’ >Katolisisme]

Jubel, en wees bly, o Dogter van SiON

“Dogter van /(Berg) SiON” is altyd (veral) die Huis van JUDAH (Dawid) /Twee Stamme~!!!  En die BOER-JisraEL-Volk is dan ook juis saamgestel uit “vlugtelinge” /“krygsgevangenes” /“verstrooides” /“verjaagdes” /“krankes, kreupeles, gebrokenes (v. hart), ellendiges, geringes …”~!!! – vanuit die “NOORDLAND” of Europese nasies – soos wat Jer. 3:14 dit ook stel :-

“Keer terug, o afkerige [Israel-]kinders …
en Ek sal julle [fisieke IsRaEl] neem [= versamel],
een uit ʼn stad en twee uit ʼn geslag[??]
en sal julle in SiON  bring
”~!*
(- ‘uit ʼn geslag -’?*néé : 
–  ‘uit ʼn ethnos /NASIE’ – nml. d. Wit, Europees-, Westerse Christen-Israel-Nasies!* ;
=ook Jes 60:14~!*).

Maar vandag se ou Volkie … kies  net – vir “liewe jeezis” ;  “liewe PAULUS(me)” ;  vir – Augustinus, ‘Calvyn’ … liewe  Mandela … Benny Hinn, TD Jakes, Rick Warren, Tutu, Boesak, Aartappellus … Nederlandse Geloofsbeleidenis, Dortse Leerreëls, Heidelbergse Kategismes, BelharStellenbosch …~!!!*?* –

 • – en wonder dan nog waarom die hele plek in duie STORT … en –
 •  waarom “die DOOD” – NIKS SNAAKS  meeris nie en waarom die “lewe” die gees gee  het …~!!!*

Terloops – betreffende bg. “oorblyfsel” (Jer 8:3) – nog ʼn “geliefde Baäl-priester” (van die Advents’) leer dat “oorblyfsel” (‘remnant’) vergelyk kan word met wanneer ʼn volvloermat in ʼn vertrek gelê word, en ʼn oortollige gedeelte dan afgesny moet word.  Die afgesnyde stuk is dan (NB.) ʼn “PRESIESE!!!  REPLIKA”~!!! van die “OORSPRONKLIKE”~!!! ~ >

— maar dan kry die “steekdoring” (& ‘kerk’) dit op een of ander Godsverbysterende  onverklaarbare manier reg om –NIÉ!-…“OORSPRONKLIKE” …-
— subjekte /(sub-sub-…)spesies en VERVLOEKTE  WESENS
by  die OORSPRONKLIKE  “HAAR  SAAD / EDENiet / BEELD, GELYKENIS” /UITVERKORE  VERBONDS-Volk /JisraEL /ERFGENAAM /WiT!!!  Weste – te wil inkarring …~!*???* … ~!*??? … *** …

En die ander ontnugtering hiervan is boonop dat “die kerk” hulself dus 110% kontradikteer, maar – kán  dit nie agterkom nie – of/en ontken of/en ignoreer dit dat hulle hulself tromp-op weerspreek …~!*???*

 • en díé  kwaadwillige moedswillige … verdigd-heid … Gods– en volksverraad gebeur wanneer jy jou hart soos -“…ʼn diamant [maak], om NIÉ  die WET  [= Tanahk /Gesonde Leer /Waarheid] te verneem [-d. Lewe te ‘VERKIES’] nie …”, Sag. 7:12
 • dán sal jy ook die Ou Test. /-Stem /Wil /Waarheid … hoor en hoor, maar nie verstaan nie, en kyk maar nie sien nie – want die hart van hierdie volk [- nie ‘kerk’-GEBROUSEL nie!*] het stomp geword (= Hnd 28:26) –

Joh. 8:47 :
Die wat uit El is, luister na die woorde [= O!* T.~!*] van JaH. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit EL is nie.
(= ook Ps 37:37;  Jes 30:9-11;  Jer 16:19 ens).

Nou terug na bg. Luk. 21:24 se derde  groep van “nasies” – en inmiddels met die wete in gedagte dat die HELE* wereld_EN HOER/kerk die “bybelse” TWAALF Stamme-JisRaEL (- Menigte Nasies) – nou beskou en verhef as … net die enkel entiteit, “die jode” _van Palestina ..~terwyl dit dan tweeduisen miljoen _en tien persent STRYDIG… *** is met wat die WARE Waarheid en RE_A_LI_TEIT  van die betrokke kwessie is …

— “krygsgevangenes  geneem word na al die (B1)nasies, en

[vertrap]

word deur die (B2)nasies  totdat
die TYE  van die (3)nasies  vervul is”~!*?*

TYE  VAN DIE (3)NASIES

— WATTER  (-van die 3 SOORTE*)NASIES …>Luk. 21:24*

Om dié derde groep van nasies te bepaal gebruik ons dan ook die volgende Skrif : –

Hand. 17:26 :
En Hy het uit een bloed al die nasies
van die mensdom gemaak[ -‘’mens =awdawm >BLANKE /H.119]
om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf

bepaalde TYE  en die grense [‘oikoumene’]
van hulle woonplek vasgestel het …
(= dr. Botha: ‘oikoumene’-beginsel vroeer~!)

Nou verkondig die kerk /= blinde leiers van [baie!] blindes /baL-priesters in vlermuismantels …/“steekdorings” – en die res, dat laasgenoemde teks na almal verwys wat op twee bene asem haal …~?*  Wel kom ons kyk of hierdie leer van, “almal op 2 bene”, geldig is met in begrip van die betrokke “tye”-FAKTOR van _“die( –dié) nasies” …~!

Beskou inmiddels bg. Hand. 17:26 ook weer i.d.l.v. : –

Gen 10:31
Dit is die seuns van Sem volgens hulle

geslagte [-NEE!! : ‘bloed-/genelyne, families’ /’ethnos /anthropos=Volke*]
na hulle [ONDERSKEIE*] TALE,
in hulle [ONDERSKEIE*] LANDE,
volgens hulle [ONDERSKEIE*] nasies-S-S-

GEN. 10:31 –DUS m.b.t. die latere Huis van Jakob=TWAALF Stamme JisraEL …WiT Weste=Mat. 10:5 / Jak. 1:1~!**  Let eerstens op (-indien moontlik) — die #SEM***_MIETE >synde soos ook aan Abraham Isak en Jakob(= 12 Stmm*) beloof is dat hul nageslag(te) ’n #MENIGTE VAN NASIES-S-S– sou word >ELK MET EIE …***  verskeidenheid /afsonderlike … Lande / Tale / Volke …***

<NOU>>> my liewe #SKAPIE* – :  HOE (DE HEL…) KAN JY  en jou demooni /baL-priester en die hele HOERRR…/kerk / “christenDOM” nou wil sê .. :  “o, die jo0d  (-verskynsel /entiteit) van Palestina is die jirre (JHWH) se (enigste) uitverkore volk” …*** …??? … *** … –en die res(- van ons*) is “heidene” …???* (- gaan spring in die hel, man!*) — bv. ook _

Deu 32:8

Toe die Allerhoogste aan die nasies[ 12 stmm/WiT Weste_Jk 1:1]

’n [AFSONDERLIKE*] erfdeel gegee het,
toe Hy die mensekinders [= ADAMs-kinders >BLANKES*]
van mekaar geskei het [= GESKEI*– NIE EEN entiteit NIE*!*]
het Hy die grense [~!!! =GRENSE*]
van die volke vasgestel[= vd. 12Israel-Stmm /VOLKE* …>]
volgens die getal van die kinders [= STAMME …* >TWAALF /12*]
van Israel. [= Num. 34*]

HAL-LO-O … is jy al wakker my skapie …***

Om dan die ondersoek na die derde  en deurslaggewende groep, en die gepaardgaande – “TYE  van die (3)nasies” te voltooi, beskou ons ook (weer) –

Luk. 21:24 :
En hulle  [= JisraEL /’WiT Weste!]
sal … as krygsgevangenes geneem word na al die [B1]nasies,
en Jerusalem sal vertrap word deur [B2]die nasies
totdat die TYE  van [3]die nasies  vervul is.

TYE  VAN DIE (3)NASIES

— WATTER  (-van die 3 SOORTE*)NASIES …>Luk. 21:24*

— in samehang met teks soos –

Hand. 17:26
“… terwyl Hy vooraf bepaalde TYE  en die grense
van hulle [= JisraEL /’WiT Weste!]
woonplek vasgestel het” (= ook Gen 10:32;  Num 34;  Deu 32:8) –

Nou – hoe moet ʼn Adamiet die dubbele, of drieledige  voorkoms van Luk. 21:24 se AF-SONDERLIKE /VERSKILLENDE  “die nasies” verstaan – veral dan ook die laaste twee~!*???*  Watter van hierdie drie nasies is nou watter nasies — synde wie is nou wie*

Daar is reeds voldoende betoog hoedat Die Boek  bepaald met nét  JisraEL-Nasies /“WiT  Weste” … – en húlle evangeliesering handel …~!* (Gen. 10:31, 32;  17:6;  28:3, 14).  Nou – DaniEL  wat oor sy Volk (Huis Judah /SiON) se EINDE!!!  profeteer, bekragtig ook dat bg.
(*)
  Hand. 17:26 –“… vooraf bepaalde tye (en grense)” ;  en
(*)  Luk. 21:24 –“die TYE  van
[3]die nasies” – dan betrekking het op NÉT  JisraEL-Nasies /“’WiT Weste”~!*

Soos dan  finaal  bekratig word in Dan. 7:25 :
En hy [= ‘slang’ & sy ‘saad’ /HOER kerk/-SYSTEM~!*]
sal woorde spreek
teen die Allerhoogste en die [APARTES =JisraEL /’WiT  Weste~!]
van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye
en wet te verander,

en hulle  [= Judah /JisraEL /’WiT Weste!]
sal in sy  hand [= ‘slang’ /’jode-miete /-wereldorde /-SYSTEM~!*]
oorgegee  word [= as ‘krygsgevangenes’ – Lk 21:24~!] ~>>

         gedurende ʼn tyd  en TYE!!!
en die helfte van ʼn tyd.

SO HIER SPREEK MAJESTEIT ELOHIM VAN NET _Sy (FISIEKE*) Volk /12 Stamme-WiT Weste (Jk 1:1) – synde ook dan gekoppel aan die “Water-Waarmerk” van :  “TYD /& Tye” – maar nou wil jy  en die hele HOERRR /kerk ALLES _op 2 bene … by hierdie EKS_plisiete Godspraak staan en by inkarring …*!?! …*** (- ek dwing myself met groot moeite om nie verder aan-of opmerkings te uiter nie*…)

Sy Majesteit Almagtig se profeet DaniEL (7:25) praat hier DUS  UIT-sluitlik van NÉT  die FISIEKE  VERBONDS-Volk /JisraEL /’WiT!!!  Weste …se Nasies-S-S-– en húlle TYE… – m.b.t. die lááste tyd /-periode ..!!! –

 • en Dan. 7:25 is dan ongetwyfeld onteenseglik onbetwisbaar die ekwivalent van bg. Luk. 21:24 –

… en [vertrap] word deur die (B2)nasies  totdat
die TYE  van die(3/IsraEl-)nasies  vervul is”~!*?*

Nou HOE op GODS…-Aarde!!! – kan die “(HOER-)circe” nou alle kleure en geure WESENS  by hierdie Woord /“Stem” /profesie /Godspraak en by die “(end-)TYE  van die (JiSRaEL-)Nasies” soos in hierdie twee teks (Dan 7:25; Lk 21:24;  Hnd 17:26) wil gaan staan en saam ín KARRING …~!!!*?*

 • veral dan ook gesien in die lig van talle verwante teks soos : –
  Dan 2:44
  Maar in die dae van dié konings[= v. VERBAStering*]
  sal die God van die hemel ʼn koninkryk [= ‘Millennium’]
  verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie,

en die heerskappy daarvan sal
aan geen ander volk oorgelaat word nie
;
dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ʼn einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—

Dan 7:27
Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel

gegee aan die Volk van die A|PARTes
…hulle koninkryk is ʼn ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer  en gehoorsaam wees …~!!!* –

Dus ’n Duisend-miljoen en 10% -duidelik word daar van ’n  VERSKEIDENHEID van VERSKILLENDE / AF-SONDERLIKE …nasies-S-S- gepraat SOWEL  as van VERSKILLENDE  KATEGORIE / GROEPE … van (verskillende) nasies( =rasse /wesens*) … synde met – :  Die AWDAWM- /SEM_Mitiese JisraEL-Nasies(- WiT Weste /Jak 1:1) dan as die uiteindelike Oppergesag /-Heerskappy …vir Ewig=Dan. 2:44;  7:27***

Die voorgaande moet dan ook gesien word in die lig daarvan dat die “oorblyfsel” –altyd die IDENTIESE /replika van die “Oorspronklike” moet wees – te same met die beginsel dat die Elohim NIÉ  verander nié …VERAL NIE* _van Vrou_NIE~!!!*

Bostaande Dan. 7:25 -“die APARTES  mishandel / in sy  hand oorgegee” – praat DUS (weereens) van NÉT  FISIEKE  JISRAEL /’WiT!!!  Weste~!* (- SOOS inderdaad in d. Laaste Tyd  aan d. gebeur is*) – en korrespondeer dan ook perfek met verwante teks soos bg. Luk. 21:24 ~>

… as krygsgevangenes [‘mishandeldes’ /bv. ook Jer 30:17]
geneem word na al die [ALGEMENE / heiden-]nasies[-wesens]…~!► –

—  en wie is : -“(in) sy  (hand oorgegee …)” -Dan. 7:25?? –
          — naamlik >die Openb. 13 ;  17 en 18 –“HOER /-kerk”-geit /-Matrix /-SYSTEM /“seun(-element) van die verderf” /“DEMONE-krasie” /liberalisme /“links-hartiges” (Pre 10:2) /“breë pad /5 dwase maagde …” /“Boetman-isme” …~!*

DAAR IS DUS  KRISTAL SON-HELDER KINDERLIK DUIDELIK (- WEEREENS) TWEE… AF|-SONDERLIKE TIPE OF/EN GROEPE /KATEGORIEE (VAN) FISIEKE  NASIES /RASSE /“ANTHROPOS” WAT TELKENS NAAS MEKAAR GESTEL WORD …~!!!*** … *** … –

(I)    nasies /-wesens /-GROEP(e) wat -“die APARTES (’WiT  Weste!) van die Allerhoogste “krygsgevange  neem /in slawerny / mishandel” …~!

 • en / teenoor : –

(II)  húlle [JisraEL /’WiT Weste!] /-GROEP(e) wat – “… [oorgegee] /ver-kerker”~! word gedurende ʼn tyd en TYE!!!  en die helfte van ʼn tyd” = die “Tyd van die [JisraEL-]Nasies” …~!*

_TYD VAN DIE [JISRAEL-]NASIES

(- waar/om en HOE_DE heLL  wil jy nou alle ander ..WESENS  hierby gaan staan en inkarring …*)

Die betrokke term /begrip :  “Tye  van die Nasies” het DUS  eweneens /en weereens op NÉT  die WiT Westerse christen-JisraEL-Nasies betrekking~!*

En dan verneem ʼn adamiet onder meer ook die volgende aktuele gegewe in die Deuterokanonieke  boek van Ester  oor hierdie onteenseglike, onomwonde, onbetwisbare … KINDERLIK DUIDELIKE TWEE  AF|-SONDERLIKE TIPE OF/EN GROEPE NASIES WAT TELKENS TÉÉNOOR MEKAAR GESTEL WORD : –

Ester 10 :

9:  My volk is Israel, wat na JHWH  geroep het;  en JHWH
het sy volk verlos.
Hy het ons gered uit alle onheile, en Hy het groot tekens en wonders gewerk onder die nasies.

         10:  Ook het Hy TWEE  lotsbestemminge verordineer:
         een vir die volk van Elohim [JisraEL /’WiT  Weste!]
         en ʼn ander vir die orige nasies
[-WESENS]
(= Ex 19:6 ;  Jes 2:3;  Ps 105:8-10;  Jes 60:21;  Jer 30:11;  32:39, 40;  Dan 2:44;  7:27;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:32, 33;  12:32;  Hnd 1:6;  Op 5:9, 10;  20:4-6;  21:12 … ~ens.).

            11:  En altwee lotsbestemminge het op die dag wat vanaf daardie tyd reeds vir al die nasies bepaal is, voor die aangesig van Elohim gekom.
         12:  En JHWH  het aan sy VOLK  gedink [- nié Sy ‘nasies’ of Sy ‘HOER-circe’ nie!*],
         en Hy het Hom ontferm oor Sy ERFDEEL.

EN WAT /WIE IS HIERDIE –“Sy Erfdeel” /Ester 10:12~!*?* = >

Jes. 63:17-19:
“Keer terug ter wille van u knegte,
die stamme van u erfdeel! [=12 stmm =WiT Weste >Jak 1:1!*]
Ons het geword soos húlle
oor wie u Naam NIÉ[~!*] uitgeroep is NIÉ” ~!*

— OOR WIE U NAAM NIÉ[~!*] UITGEROEP IS NIÉ

Deu 32:9 :
Want JaH  se deel is sy volk, Jakob[= 12 Stmm /Wit Weste*]
is sy afgemete erfdeel.
(= ook Jes 19:13 ;  Jer 7:11;  Miga 4:7;  5:6, 7;  7:14, 18 -ens).

In die bogaande is die derde  en deurslaggewende groep – en m.b.t., “die TYE  van die (3)nasies” dus nou bepaal dat dit óók NÉT  WiT Westerse christen-JisraEL  kan wees~!*

Laat ons ook besin oor ʼn verwante aspek van Hand. 17:26 se –“… om oor die hele aarde te woon” –

Vroeër is, aan die hand van Mat 24:14 se Grieks, en ook Gen. 17:4-7 –ens., gesien dat Mark. 16:15 se sendingopdrag uiteindelik nét verstrooide JisraEL  of die Wit Westerse christen-JisraEL-Nasies – of die “(krygs-)gevangene”- (A/3)nasies behels – “onder die ganse hemele …”.  Die vraag is of die Gen. 10- en 17-JisraEL-nasieS-S- (’WiT Weste!) inderdaad hulself ook :verdeel het om oor die hele aarde te woon ná die vloed (n.a.v. Gen 10:32 /& Hnd 17:26)

Die antwoord op bg. vraag :  Het Jakob/-JisraEL “verdeel om oor die hele aarde te woon”?? – word dan gevind en bekragtig in talle Skrif soos (weer) : –

Deut. 30:3 :

“… Hy sal JOU  [= fisieke  Israel]
weer versamel UIT[…!*]
AL!!!  die[FIISIEKE  heiden!-]volke
waarheen JHWH  jou EL  jou [FIISIEKE JisraEl /- ‘as krygsgevangenes’]
VERSTROOI  het”.

Jer 8:3 :
En die dood[= TORAH_LOOS-heid =Deu 30:19]
sal bo die lewe verkies word

deur die hele [JisaEL-]oorblyfsel [= ’WiT Weste!],
die wat oor is van hierdie bose [RAS =Awdawm]in AL!!!  die plekke  waarheen
Ek hulle [JisraEl /’Weste] verdryf het
spreek JHWH  van die leërskare.

Weereens kan eerstens hieruit gesien word dat JaH /Skrif homself met NET  die Adamiese (Blanke) Huis van Jakob/12 Stamme se ..’Boedel /of Erflatenskap en diaspora (-en versameling) bemoei ..**  Wie ookal nou enige ander wesens  hier-tussen-in wil saamkarring moet regtig asb. in die hel gaan spring – dankie*

Talle soortgelyke teks soos bogaande, beaam dat die Twaalf Stamme uiteindelik tot in elke uithoek van die aarde (‘onder hemel’)verstrooi sou word – máár, dat ook nét  hulle weer versamel sal word UIT~!!!* … die betrokke plaaslike heiden nasies/wesens UIT~!*

En om ons net weer te herinner :  Hoekom is “hierdie awdawmiet-Ras /JisraEL  BOOS” (Jer 8:3)~!?* – :

Want hulle sou weer en weer (en weer …! -) die Genesis 3 en 6:12-GRUWEL  bedryf : –

– naamlik dat -alle VLEES [bloed /gene /DNA]
sy wandel op aarde verderwe /verBAS-ter het …~!►

Jer. 23:2-4 :

“Julle [= hoer-kerk’] het my skape [Israel /’Wit Weste] verstrooi
en hulle verdrywe  en hulle nie opgesoek nie.
Kyk, Ek besoek oor julle [‘kerk’-kiste] die boosheid van julle handeling …
En Ek self sal die [fisieke] oorblyfsel van my skape [=Israel /-Weste]

 • versamel UIT[…~!>]
  AL!!!  die lande waarheen Ek hulle verdryf het …

en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis  word nie …~!*
     (= want d. hele ‘heilige HOER-circe’ leer mos d. 10  Stmm het ‘vermis /verdwyn /tot niet geraak’~???*
     maar – hulle is DUS nié ‘vermis’ /verborge /‘verdwene’ /‘geassimuleer in d. Jode’ nie [- ‘siestog …’~!];
     – let op Wié  versamel d. JisraEL-Nasies /’Weste – :  nié  d. VN of ‘Defamation League / Warren Commission …’ –nié~!*
     =  ook Jer 50:5 ;  Miga 2:12;  4:7 ens).

Deut. 4:27 :

En JHWH  sal julle [JisraEl /’Weste!]
onder die [heiden-]volke [-wesens!] verstrooi,
en ʼn KLEIN  klompie  van julle
sal onder [ál] die nasies[-WESENS!] oorbly waarheen JHWH  julle sal drywe …~!!!*

Veral die BOER-Volk wat ontstaan het uit die boverwysde (menigte) JisraEL-Nasies (Gen. 10:31, 32;  17:6 – ook Gen 28:3, 14) – se getalle het sedert die laat 80’s drasties gekrimp.  En sodoende (weereens) voldoen die BOERE  dan ook aan –

 • My verstrooide gemeente oorkant die riviere van Kuwsh
  ʼn ellendige en geringe!*  volk [- dus nié VSA /VK /USSR … ens. nie!*]
  wat by die Naam van JHWH  [- nié ‘die jirre’ nie!*]
  skuiling soek” – Sef. 3:10-14~!!!
 • Dieselfde <BOERVOLK> soos ook gevind in …>

Jer 30:17
Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; omdat hulle jou noem: die verjaagde. Dit is Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie.

En saam met bg. Sef. 3, is vele Skrif soos Openb. 12:14 ongetwyfeld ʼn bevestiging dat die Boer ʼn besondere posisie inneem in die laaste dae :
… – waar die Vrou van die Lam [= Dogter v. Sion] ʼn Plek het,
en sy uit die gesig van die draak /-wêreldsisteem onderhou word … –
naamlik (SUID-)AFRIKA~!*
– die VSA, VK, Europa, Israel/-Midde Ooste, Rusland, Verre Ooste … = is nié uit die gesig … NIE!
                (= Op 12:14 ;  Sef 3:10 ;  ook NB :  Jes 60:14 ;  Jer 31:2;  Sef 3:10;  ook Ps 74:2;  78:67, 68, o/Kol 1:26 ;
                ook o/:  Mrk 14:27 ;  Jh 11:51;  12:15;  Hnd 21:28;  Rm 9:4;  Lk 14:18).

Al bogaande Skrifverwysings (en talle verwante!) – benadruk en bekragtig dan ook weer  dat Die Boek  met NÉT  WiT Westerse Christen  JisraEL-Nasies handel en/of dat net húlle bedien, bearbei, geëvangeliseer en dissipels van gemaak moet word~!*  Die Judeërs het in duisternis en doodskaduwee gesit met Messiah se koms waarna Hy die Emmaus-gangers en dissipels – “se oë geopen het om die #SKRIFTE …*** /TORAH  te verstaan_synde /dus wat die “Handleiding vir Dissipels” /of die “Lig” =Psa. 119:105 –vir Die( –dié) Nasies sou (MOET) wees en wat derhalwe DIESELFDE  Handleiding /#Lig  in die 1000 Jaar Vrederyk sal wees >>>Jes. 2:3 ..*

Dit is noodsaaklik om die kontroversiële Hand. 17:26-nasies en hulle sogenaamde  “een bloed-digheid van nader te bekyk : –

En Hy het uit een bloed al die nasies
van die ‘mensdom’  gemaak om oor die hele aarde te woon,
terwyl Hy vooraf bepaalde TYE
en die GRENSE  van hulle [= ‘een bloed-diges’]
woonplek vasgestel het …

Sê eerstens vir my :  As die Elohim dan –bepaalde tye /periodes en VERSKILLENDE grense!*  van die VERSKILLENDE “Een bloed-diges” vasgestel het” –

 • waarom beywer die HOER/kerk-geit ditself in ʼn koma om alles wat op twee bene asem haal  in één land /één-wêreld-KONKOKSIE  sáám-gekarring te kry …~!!!*** … *** …

     – dié “gekarring- /gebrousel(ry)” is dan mos Godskreiend oogolopend ON_GOD-delik – so hoekom predik “die KêK” en wêrld-SYSTEM  dié  I.Dentiteit-LOSE  gebrousel /-konkoksie-GEIT …~!*?*

ANTWOORD:  WANT_ die OU Testament_LOSE <links-hartigges (Pre 10:2) –en meestal VALS-adamiete of “onkruid” ontken soos die HEL-L- dat hierdie “Een bloed(-iges)” na net die einste /vermelde AWDAWM SEM-ities Jakobitiese … Menigte van Nasies verwys – soos in vele vermelde teks /weer :  Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 …

Want nie net was die Moeder-sonde( -val) Gawwah se bloed-verbastering met saTAN nie( =kain ..) maar hoe-DE HEL … kan alles op 2 bene “een bloed” wees as jy nou ook Gen. 6:12 met ’n #GESONDE** verstand bekyk :

Gen 6:12
Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want
alle vlees [= en bloed >gene /DNA ]

het sy wandel op die aarde verderwe [= gekorrupteer, “ruined”]

DUS baie son-helder kinderlik dood-eenvoudig duidelik : AS… alles op 2 bene “een bloeddig” was_HOE(- OP GODS-)deesaarde kon enigeen se “vlees /bloed /gene” dan bederf /besoedel /korrupt >VERBAS-TERD  geraak het***  Baster-“new age” teoloë soos Steve Quale en Thomas Horn voer aan die besoedel- /verderwing is te wyte aan die gevalle engele /Nefilim van Gen. 6 maar daar was net 200 van hierdies en teen die tyd van Noag se Ark was daar net 8 suiwer Adamiete oor op Aarde* -synde dat die totale Blankedom nie deur net 200 …ander-bloeddiges uitverbaster kon word nie*  Hier moet dan ook die “Nod-diete” in berekening gebring word – die “land van Nod” (Gen 4:16) waar kain gaan vrou-vat het …wat dus APART /verwyderd van Eden was …!*

Om die leser net eers weer aan die verwante begrip /beginsels van Hand. 17:26, “(al) die nasies (vd. mensdom)” te herinner …: –

Gen 17:4
… kyk, my verbond is met jou [Abraham], en jy sal
die vader van ʼn menigte van nasieS-S-  word.

Gen 17:5
… want Ek maak jou ʼn vader
van ʼn menigte van [JisraEL-]NasieS-S-! [’WiT Weste!]

Gen 17:6
Ek sal jou tot  [JisraEL-]NASIES-S-S-!!!*  maak,
en konings sal uit jou voortkom.

So – Abraham wat die stamvader van JisraEL  is, se nageslag sou baie nasies-S-!* = vandag ’WiT Weste! word~!*

Nou :  Is “die (adder-)jode” van Palestina vandag –“ʼn menigte van nasieS-S”!?*

 • NEE!!! ~>
 • so dan kan “die jodeNIÉ!!!***  JisraEL  wees nie, want JisraEL – volgens die betrokke tekste – moet “ʼn menigte van nasieS-S!*” wees …~!!!* –
 • baie kinderlik doodeenvoudig straight forward … – “die jode” is dan NIÉ!!!*** JisraEL  nié ~!►
 • (ware!) JisraEL  moet DUS  by ʼn menigte van nasieS-S-S!!!” gesoek word!* … –
 • of anders praat die Elohim Almagtig en Sy Woord soos bg. Gen. 17:4-7 – bog, twak en onsin …~!*???* –
 • en /want – by implikasie is dít  presies juis die laster wat “die kerk” vandag in die mond van die Elohim lê … as gesê word :  “(Nét) die sg. jode  is god  se heilige israel”??? … en al die ander nasies is “nié-Israel” of is “heidene” /“gentiles /creatures …”???

Bedink in die lig van die begenoemde bv. die volgede teks : –

Jer. 33:24 :

“Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê:
Die twee geslagte [= 2 Huise : Judah (2 stmm) X Israel (10 stmm)]
wat Jahweh uitverkies het, dié het Hy verwerp?

            En hulle verag  my Volk, sodat
dit geen na-SIE  voor hulle meer is nie”
            (- ‘twee geslagte’ >2 Huise = Jh 11:52 – : ‘… ook om d. verstrooide kinders [10 stmm] … tot ʼn eenheid saam te voeg’ ;
            ook ;  Lk 15 – ‘[2] verlore seun[s]’ ;  Jh 10:16 >‘twee stalle’~!*).

En beskou ook NB. Psalm 83:4, 5 i.d.v.:

“Teen u volk [Israel /12 stmm] smee hulle listig ʼn plan
… teen u verborgenes [= ‘verlore’ 10 Stmm!* >Mt 10:5;  13:44;  15:24] …

dat hulle geen volk [10 Stmm /-Weste] meer is nie,

            sodat aan die naam van JisraEl [-WiT Weste]
nie meer gedink word nie” [– maar aan ʼn geestelike bont hoerkerk-israel-gebrousel]

Petrus en Judas spreek hulself dan ook sterk uit teen hierdie einste … kerklike konkoksie /gebrousel dwaal-dinges  wat die Ware JisraEL-Volk /’WiT Weste wil vernietig –

2Pe 2:10
… en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop [verBASTEring! = NB> Gen. 6:12~!!*]
en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens [= WARE  JisraEL!] te belaster nie,

Jud 1:8
Tog besoedel [verBASTER! =’verderwe=Gen. 6:12 ]
ook hierdie mense net so
in hulle dromerye die vlees [= Gen 6:12;  Deu 13:5]
en verag die heerskappy
en laster die heerlike wesens [= WARE  JisraEL >’WiT Weste~!*]

Die nodige nugtere studie van teks soos Jes. 10:16 ;  Jer. 33:24;  Miga 2:9;  Ps 8:6 sal SON -helder duidelik toon dat dié “Heerlike Wesens” in wese  dan nét WARE  JisraEL /’WiT Weste  is~!* – byvoorbeeld ook bevestig in : –

Sagaria 2:8 :
“Want so sê Majesteit van die leërskare:  Hy het my

        gestuur agter heerlikheid  aan,
        na DIÉ  NASIES [’WiT Weste] wat julle [= ‘adderjode’]
uitgebuit het …”
(- as ‘krygsgevangenes’ geneem het = Lk 21:24)

Betreffende bogaande Hand. 17:26  se “nasies” en hulle sogenaamde “een bloed-digheid: –

Hand. 17:26 –
“… of1537 one1520 blood129 all3956 nations1484 of men444

“mensdom” / “men” –

G444 / anthrōpos /anth’-ro-pos

From G435 and ὤψ ōps (the countenance; from G3700); manfaced, that is, a human being: – certain, man.

Let op – “certain, man” of dus ʼn “sekere /spesifieke /eksklusiewe mens” – ofte wel (ook):  “die-DIÉ  nasies” /“panta ta  ethene”.  Dit – terwyl, “man” of “mens” in Hebreeus inderdaad beteken:  “awdawm”( H.119, 120)  WiT*** Mens (persoon / Ras*)…

Inmiddels het die “mens(dom)” mos (glo) by “Adam” begin – so kom ons kyk net weer na Strong’s  se “mens” /“human  being /man” – m.b.t. die eerste mens, “Adam” : –

H120 / ‘âdâm /aw-dawm’
From H119; ruddy, that is, a human being (an individual or the species, mankind, etc.): – X another, + hypocrite, + common sort, X low, man (mean, of low degree), person.

H119 / ‘âdam /aw-dam’
To show blood (in the face), that is, flush or turn rosy: – be (dyed, made) red (ruddy).

So – in die Kanon  word die begrip “mens” dus BAIE  onteenseglik definitief beslsis gewis primêr en wesentlik! verbind met die skepsel /“spesie /RAS” …

          “THAT  CAN – show blood (in the face), that is,  flush or turn rosy: – be (dyed, made) red (ruddy)” …~!* –

 • waaruit dit duidelik blyk dat die term, “mens” / “awdawm” –
 • DUS NÉT DIE “EDEN-niet /ADAMIET” / BLANKE!!! – Ras beteken …~!!!*** … *** …
 • Adam / “awdawm” – beteken dus :  (’n) “mens” … van “rosige, blosende” kleur ;  of wat kán  bloos – “show blood (in the face)” …~!!! –
 • – WAAR NÉT  DIE BLANKE!!! MENS DAN DUS KAN BLOOS … “ROOI  IN DIE GESIG” KAN WORD …~!!!*** –
 • EN SYNDE NET==HIERDIE “MENS” /AWDAWM … is die “Mens” waarop die hele Kanon infokus en rondom wie ALLEEN  dit sentreer***

Gevolglik /inmiddels – moet in die hele res van die Kanon, die term, “mens”, dan DUS  óók primêr /WESENTLIK /éintlik /meestal “AWDAWM /BLANKE!!!” beteken~!!!*

 • so – “AWDAWM /Adam” beteken DUS  ʼn certain /spesifieke BLANKE!!! –“Mens”, en wat dan ten nouste ook verbind word met die term, “panta ta  ethne” – “die-dié  nasies”~!* (- synde n.a.v. teks soos /weer:  Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14);
 • dus ook byvoorbeeld in terme soos :  “Die (ganse) mensdom (onder d. hemel …)”, of naamlik die “BLANKE-dom” … ~!!!* –
 • dus ook byvoorbeeld in terme soos :  “Die Seun van die MENS /= die Seun van die Awdawm / BLANKE” … ~!!!* –

Eseg. 34:30, 31:
“… en dat hulle, die [fisieke] huis van Jisrael,
my volk  is [- nié ‘My kerk’-geit nié!*] …

        En julle [= fisieke Isael] is [die SKAPE … van my weide];

 • julle is MENSE [adamiete /= BLANKES!!!] …”~!*

SO – NOU weer … – bg.

Hand. 17:26 :
“En Hy het uit een bloed  al die nasies
van die mensdom [= die AWDAWM-miet /-dom!*] gemaak” ;  en

Gen. 17:5 :
“… want Ek maak jou [Abraham =JisraEl]
ʼn vader van ʼn menigte van nasieSSS [= ‘MENSDOM’] …

          – van wie ánders  kan hier gepraat word … as dan NÉT – die “AWDAWM(-itiese)” /“EDEN-itiese” /SEM-itiese /Abrahamitiese /JisraElitiese /BLANKE  WiT!!! Westerse Christen-JisraEL-Nasies – die “(ganse) MENS- /BLANKE …-dom” –

 • insluitend–en VERAL  dan ook: – My verstrooide gemeente oorkant die riviere van Kuwsh
  –  ʼn ellendige en geringe volk [- dus nié VSA /USSR /VK … ens. nie!*]
  wat by die Naam van JHWH  [- nié ‘die jirre’ nie!*] skuiling soek – Sef. 3:10-14~!!!

Beskou ook die volgende aspek betreffende Luk. 21:24 : –
En hulle (Judah /JisraEl) sal deur die skerpte van die swaard val
en as krygsgevangenes  geneem word …

Dit verwys dus (o.m.) na die verwoesting van Jerusalem in 70 n.M.  ʼn Aantal gelowige Judeërs (nie ‘adder-jode’) het egter Jeshua se profesie aangaande dié verwoesting in bewaring gehou, en het betyds na die berge gevlug (Mt 24:15;  Lk 21:21 – die latere Valdeners, Kelte, Franke, Hugenote …??) –

 • terloops :  bogenoemde “na die berge gevlug” – kan waarskynlik as die ekwivalent beskou word van … –

Mat 21:21
Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom [Judah /Sion] gebeur het nie;
maar al sê julle ook vir hierdie berg [Judah /Sion]:
Hef jou op en werp jou in die see—sal dit gebeur.

Die “vyeboom” is (natuurlik) die Judah-Huis /2 stamme /Judea /Jerusalem – en hierdie “berg” is dan eweneens Judah, of die “Berg  Sion” … wat dan in 70 n.M. in die “see van nasies” gewerp of verstrooi is~!*

Hierdie – “krygsgevangenes  geneem [] na al die [heiden-]nasies” (Lk 21:24) is dan nie letterlike “krygsgevangenes” nie, maar in die sin van Openb. 13:7 : –

Dit is ook aan hom(?) gegee  om oorlog  te voer
teen die [A|PARTES /JisraEL /’WiT Weste~!]
en hulle te oorwin [- onderwerp /onderdruk /oorheers /indoktrineer /verslaaf .. >brein(?)spoel …~!*]

en aan hom is mag GEGEE  oor elke [JisraEL-]stam en [-]taal en [-]nasie.
(- ook natuurlik in die sin van, ‘The Matrix’ = … prison for your mind ..>alias:  ‘Krag v.d. dwaling’ >2Ts 2:11 =d. HOER/kerk*)

Met die nodige /nugtere ondersoek, sal dit blyk – dié “oorlog /oorwining /mag oor …”, behels in wese die begrip of betekenis van –“binding /sterkman /(geestelike-)vesting” – of/en ʼn demoniese “SYSTEM” (Matrix) /ORDE – van “breinspoeling …” -wat die vernietiging van die A|PARTES /Adamiet /BLANKE /JisraEL /’WiT Christen-Weste ten doel het …! –

 • en die periode waartydens hierdie “oorlog” plaasvind – waar die A|PARTES /JisraEL /’WiT Weste~! “oorwin” word, word dan ook genoem : –
  “Die TYE  van Dié  Nasies” ~ Luk. 21:24~!* ~
 • – dié “tye” /periode – wat nou!* (2020~!?*) tot ʼn einde begin kom…~!!!*** (???*)

Daar is tog geen JisraEL– /WiT Westerse Christen-Nasie wat deur enige ander nasie /-wesens letterlik “krygsgevange” gehou word nie … ná die Babel-ballingskap nie~!*?* – behalwe die BOERE-IsraEL-Volk~! – :  die Boervolk was “krygsgevange” geneem of/en gekoloniseer deur die slangsaad – en dan het dié volk hulself ook oorge-GEE!  aan ʼn chaotiese varkhok- /“wesens van die veld”… –gevangenis~!* (Deut 28:15, 42-44 ;  Jes 3:4, 9, 12).

Dié “oorlog” bestaan dus ook in die opsig van Openb. 13:5, 6 : –

En ʼn mond
[= spreekbuis!* = ‘DEMONE-krasie’ /porpaganda /indoktrinasie /MEDIA(-niete) /kondisionering /hipnose …~!*]

–  is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.

            En hy het sy mond [DEMONE-krasie /media…]
oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster
                (= bg. Jes. 10:16 ;  Jer. 33:24;  Miga 2:9;  Ps 8:6;  Sag 2:8;  2Pt 2:10 ;  Jud :8])

Hierdie dinges  se “mond” – dui dus op “vals  woord(e) /doem-gedagtes /dogma /onsuiwer  lering” /“Baäl-SYSTEM(itiese)”- /populêre /polities-korrekte  dwaal-teologie /gruwel-hoerwyn-teologie!* — versus bv. Esra 9:2, 12, 14 –

 • en hierdie vernietigende, gruwel-dwaal-leuen-teologie /ʼn “liewe jeezis”-evangelie … vind dan nou al meer as 2,000 jaar – tydens die “TYE  van dié  Nasies” /’WiT Weste  plaas …~!*

En net soos daar ʼn “Swaard” uit die “Ruiter op die Wit Perd” se mond gaan (Op 19:15 = SUIWER Woord /Waarheid), só gaan daar uit die vyand  se “mond” ʼn “skerp pen” >DIS-informasie /propaganda /kondisionering /breinspoeling /dwaling /LEUENS /gruwels /verdoemenis … om die VOLK  te vernietig …~!* –

 • aldan, gebruik die vyand die “mag van die kerk[dwaling]  om adamiete die leuen te laat glo” – n.a.v. 2Ths. 2:10, 11~!*
 • waar dit dus gaan oor ʼn anti-Elohim /anti-Waarheid /anti-WOORD /anti-OU!  Test. … –SYSTEM … –
 • ʼn “DOOD-bó-lewe-KIES”-SYSTEM  (Deut 30:19;  Jer 8:3)–
 • of dus ʼn “Lig”-loosheid (Ps 119:105) ;  OU!!!  Test.-LOOSHEID – sóós wat “die kerk” vandag beoefen …~!!!

Hollywood beeld dan ook hierdie “krygsgevange /slawerny” /DWAAL-bedingesgeit  van die Volk nogal heel effektief uit … –

Neo: The Matrix?
Morpheus: Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere*. It is all around us, even now in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television.
            You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes, to blind you from the truth.

Neo: What truth?
Morpheus: That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell, or taste, or touch.

         A prison for your mind….
           Unfortunately, no-one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this there is no turning back …

Net so met die “JisraEL-WAARheid~!!!*” … geen siel, wat binne-ÍN  die “Babel-leuen-kerk-Matrix” /-dinges  vasgevang is, kán die WAARheid (daarbuite die Matrix) waarneem nie – nié alvorens hy nie UIT  die “Babel-leuen-kerk”-Matrix … ge-“ontprop” het nie – alias :

 • gaan UIT  haar [= ‘unplug’ uit d. ‘kerk’-system] UIT  My FISIEKE  VOLK [’WiT  Weste~!!!*] -Op 18:4~!

SO – die hele “JisraEL-WAARheid~!!!*” … kan DUS  reeds net uit Luk. 21:24 (& verwante) afgelei en uiteengesit word … vir dié wat ore en oë (& [gesonde] verstand) het wat wíl  hoor en sien en verstaan …~!* : –

Op dié punt moet die “konstantheidsbeginsel” weer benadruk word in die ondersoek na die twee afsonderlike groepe van nasies (-en ‘tye’), naamlik (weereens) – die (A)-hulle / krygsgevangenes /Jerusalem” – wat “deur die skerpte van die swaard val” – en deur die “skerpte van die pen” >media/niet-geite /doempropaganda /doem-onderwys …;  die nasies wie se “Vader weet dat weet dat julle (’Weste*) hierdie dinge nodig het” (Lk 12:30).  Hierdie nasies vorseer die HOERR-kerk nou om ʼn “geestelike /figuurlike israel /(bruids-)kerk /geloofsvolk …”-dinges te word;  maar “al die [heiden (B)-]nasies” –waarheen die “krygsgevangenes /(A) weggevoer” word;  en, wat al hierdie dinge soek, is in dieselfde asem skielik letterlik fisieke (heiden) nasies /“ethnos”~!!!*/?*

Die kritieke waterskeiding-vraag wat dan gevra moet word, maar – wat NOOIT  in die “HOERR-kerk” sal gebeur nie, is :  WIÉ – is vandag bg. Luk. 12:30 /21:24 se (spesifieke) : –

 • [FISIEKE] “hulle” / “A”-nasies >wie se “Vader weet …” ;
  húlle wat deur die swaard val  en “krygsgevange” geneem word (= ge-‘matrixifiseer’ word) – na wie verwys word as “Jerusalem” (= ‘SiON’) ;  en : –
 • wie is :  “al die [fisieke /‘B’] nasies” /-wesens  waarheen die FISIEKE “A”-nasies “krygsgevange  geneem word”, en wat die ‘vertrapping’ van ‘A’ aanrig …~!!!*?*

Dié “hulle” / A-Nasies wat deur die swaard getref  word (Lk 21:24) is dan dieselfde as die vroeëre Luk. 12:30 se –

 • julle (A-Nasies) –wie se “Vader weet
  dat julle  hierdie dinge nodig het” …

– teenoor dan –

“hierdie dinge soek die [algemene heiden- /(B-Nasies)]
NASIES VAN DIE WÊRELD” –

Want daar is verwys na Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 – naamlik die Elohim se beloftes aan die Aartsvaders dat hulle nageslag ʼn MENIGTE  van (JisraEL-)NasieSS  sou word (= ’WiT Weste~!*);  maar wie is die volgende … groep van (afsonderlike) nasies vandag?? : –

Gen. 17:20 :
Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ʼn groot nasie maak.

Gen. 25:16 :
Dit is die seuns van Ismael, en dit hulle name, in hulle dorpe en laers, twaalf vorste volgens hulle volkstamme.

DUS  telkens twee af-|sonderlike of A|PARTE  GROEPE /tipe  FISIEKE!!!… nasies~!!! – en wat Jeshua ook na verwys as die “skape”-nasies /= A-Nasies –wie se “Vader weet …” (suiwer fisieke JisraEl /’WiT Weste), teenoor die “bok /B”-nasies/-WESENS (v.d. veld /volgens soort) …~!*

Die massas “skape” /’WiT Weste  kan egter vergeet om ooit die kritieke, verreikende, kontroversiële, korrekte WAARHEID  van dié teks(te) – soos hier besin word,in hierdie bedeling /era /epog uit die bek  van die “HOERR-kerk” te verneem~!!!

 • En dit help in elkgeval KLAARBLYKLIK  ook nie die “skape” hoor  die WAARHEID(!*) nie, want hulle is kataklismies-tragies bedwelmd  en KRYGSGEVANGENES ~ ►
 • binne ʼn …“prison for your mind”! (The Matrix)
 • dit blyk dat as die Vader hulle nie –“trek” nie (Jh 6:44) … na die Waarheid! toe nie
  … is dit die armsieliges / “vals blanke” maar eenmaal net nie beskore nie … en bly hulle in die verdoemenis /“Matrix”~!* =
 • dan bly hulle geslat met kranksinnigheid en blindheid en siels-ag, sinsverwarring = Deut. 28:28

Die feit is dan egter dat — in die betrokke Skrif, soos Luk. 12:30 /21:24 (& verwante), verteenwoordig die “A Groep”-nasies … dié “menigte nasies” van Gen 17:4-7;  28:3, 14-JisraEl-nasies ens. – nl. die latere “Kaukasiërs, Skandinawiërs” … vandag se WiT Westerse christen(?)-nasies – aldan dieselfde FISIEKE  Verbond-Volk /-JisraEL  van talle verwante Skrif soos:-

Deut. 30:3 :

“… Hy sal JOU  [= FISIEKE  Israel /A-Nasies /’Weste!]

weer versamel UIT[…!*]

al die[FIISIEKE  B-]volke[= kainitiese, ismaelitiese … WESENS~!]
waarheen JHWH JOU  Elohim jou verstrooi het
[= ‘kryggevangenskap’ /‘Matrix’ = dwaal-/Baäl-‘kerk’!*]”.

Enige aardling op twee bene (wat nog asem haal) wat nie kan sien bg. –

Luk. 21:24 (& 12:30 –ens.)

en –

Deut. 30:3

en –

Openbaring … -ens. ~>

         – praat dus van één en dieselfde FISIEKE  Volk – JisraEL (‘A’-Nasies /’WiT!!!  Weste!) nie, moet regtig –“iemand gaan sien” … gaan vir “BEVRYDING /ontbind-ding” … “psigo-analise” ;  “iK.-evaluasie” ;  “vir skok-terapie … in ʼn fasiliteit van (permanente) veiligheid (-‘bewaring’) …”~!* –

D.w.s. – wie het toe “deur die skerpte van die swaard” geval ;  en is as “krygsgevangenes” weggevoer “na al die [ALGEMENE /‘B’-Groep /heiden-]nasies-WESENS” …~!!!*?* –

wie is in 70 n.M. deur gnl. Titus beleër en is baie toe uitgedelg –
wie is deur die keisers en in die Middeleeue by die miljoene uitgewis deur die “skerpte van die swaard” – deur die bloeddorstige “HOER-kerk”~!* =
— wie is tydens of/en rondom die Hervorming steeds weer deur die bloeddorstige HOER(kerk) by die miljoene uitgewis … -“deur die skerpte van die swaard”~!* –
— wie is in die twee Wêreldoorloë en Anglo-Boere-oorloë en honderde ander oorloë en konflikte as’t ware – “deur die skerpte van die swaard” uitgewis ~!* (= WiT christen-Westerse nasies~!*) –

 • – en / WANT  hierdies – en géén ander nasies /WESENS  nie – moet dan bg.  Luk. 21:24 se “hulle / A”-NASIES-S- wees (= JisraEL-WiTWeste) –
 • wat “deur die skerpte van die swaard  val en as krygsgevangenes [‘gehipnotiseerdes’!] geneem word (ge-‘Matrix’-fiseerdes) –
 • na al die[algemene /-NIÉ-Israel-]nasies[-WESENS~!] … na ʼn “prison for your mind”~!!!

Dit sê DUS  weereens:  Die “hulle”- /“A Groep”-nasies van Luk. 12:30 /21:24 word telkens AF-sonderlik of A|PART  gestel of/en verEKS-klusifiseer van die ander /ALGEMENE  (B-)nasies/-wesens  waarheen die “A”-nasies as “krygsgevangenes” geneem word~!* –

 • ofskoon dan nié letterlik fisieke “krygsgevangenes” is nie, maar in die sin van Openb. 14:8 :
  “Geval, geval het Babilon, die groot stad,
             omdat sy al die [IsraEl-]nasies  laat drink  het van die ‘WYN
  [= >LEUEN-verslawing /-bedwelming /‘HOER-kerk’-DWALING /‘hipnotisme’]

           van die grimmigheid van haar hoerery”! –
              (‘Babilon  die groot stad’ = >vals!*vrou >kerk =vd. ‘bok’-nasies!* /= ‘onkruid of vals blankes’ >Mt 13:25 ;  NB:  Jes 51:22~!*]

 • Vs.

              = Op 21:9, 10 ~ >Ware fisieke  Adam-JisraEL / ‘VROU  v.d. Lam’ /’WESTE /‘Stad /-JeruSALEM’ …~!* = >Jer 8:5 ;  Op 12:14~!)

Betreffende Luk. 21:24 se “… as krygsgevangenes  geneem word na aldie nasies” – dit bevat ʼn verdere aspek wat die gedagte van die “A-Groep”-NASIES-S– as eksklusief nét fisieke JisraEl /’WiT  Weste! 210% bekragtig~!*

Want dié “krygsgevangenes” sinspeel op JisraEL  se Egiptiese “gevangenskap /slawerny” sedert Jakob /Josef ;  asook met die twee ballingskappe of “krygsgevangenskappe”.  Inmiddels handel Die Boek  met NÉT  fisieke met nét JisraEl  se “verstrooiing /diaspora” (in d. O.T.).  Maar – van wie /wátter (FISIEKE) JISRAEL-“krygsgevangenes  na al die nasies” praat Luk. 21:24 dan hier in die “Nuwe Test. /-bedeling” – en bv. ook Openb. 18:4 i.d.v.~!*?*

D.w.s. /inmiddels :  Wie is die Deut. 28:68 FISIEKE  JisraEL-nageslag wat die Elohim: –

         … met SKEPE  na Egipte [= AFRIKA /-‘slawerny’] TERUGGEBRING!!!*  het ;
         op die pad waarvan Ek vir jou gesê het :  Jy sal dit veder nie meer sien nie;
         en daar sal julle aan jul vyande
as slawe [>‘krygsgevangenes’] verkoop  word,
         maar daar sal geen koper  wees nie …~!!!
                (= Deut 17:16;  Hos 8:13 –
                      – waarom sal daar –‘geen koper wees nie’!? –
                      = >want ʼn koper moet iets hê /rykdom /middele /krediet[-waardigheid] … om te kán ‘koop’ – maar d. VOLK  se vyande /= ‘sprinkane, wilde diere …’-wesens  het ooglopend totaal NIKS /zilks! om mee te kan koop nie …~! –
                      – so hoe nou – dat d. VOLK  dan nogtans ‘VERKOOP’ is aan d. ‘WESENS vd. veld’~!*?* –
                     – wie het die ‘koop-bedrag’ – vir die Volk, aan hulle heersers /besitters – voorsien~!*?*
                      – Antw.:  d. ‘geld /rykdom /middele’ is aan d. WESENS  voorgeskiet deur húlle wat die VOLK  se éintlike Vyand is – die ‘HOER-kerk’-geit … – en ~ >
                      die  jou [SLANG-NA-]saad [= ‘Jode’ /kainiete /ismaeliete /edomiete /-geldmagte] …~!► ‘geld-’ = bv. Mt 28:12-15).

Let ook op bg. Deut. 28:68 :  “en daar sal julle aan jul vyande  verkoop …” – HAL-LO-O-O- … = niÉ :  ‘aan julle naastes  verkoop’ NIÉ!!! –vir die wat ore het (& iets daartussen-in) om te hoor … wat die Gees vir die Volk/’WiT!!! Weste wil sê~!*  Dus niks so ʼn ding dat, almal is almal se ‘pêlle’  niÉ~!* — soos wat die satanowerstes van hierdie wêreld en hulle HOERR-kerk-lakye propageer~!

En dan is die Volk se eie miskruiers /hoerkerk-kiste … en “joiners, jingo’s, bokryers, boetman-/medianiete bliksems …” ook deel van hierdie “UITVERKOPING” van die Volk – soos ook verwoord –

2Pet. 2:15 :
Hulle het die regte pad verlaat [= die Torah /Tanahk]
en verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam [=verbas-TEring = Num. 25] …
wat die loon van ongeregtigheid  [= van verbas-TEring = Num. 25 /& SWART-bemagtiging…] liefgehad het,

En wie is die FISIEKE JisraEL-nasaad wat dan vandag ook aan die volgende “krygsgevangenskap” /of “SLAWERNY-skap” (in ‘Egipte’ /= AFRIKA) onderwerp is~!!!* : –

Deut 28:15, 42-44 :
Die vreemdeling [uitlander, slaaf /-wesen] wat by  jou is, sal hoër en hoër oor jou  opklim;  en jy sal laer en laer afsak.
          Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie;  hy sal die kop en jy die stert wees

Jesaja 3:4, 9, 12 :
En Ek sal seuns [= onvermoënde sotte / MAL-emma’s!*] hulle vorste maak en moedswilliges!!!*  sal oor hulle heers.
          Die [SLAWE …-]drywers  van My [fisieke] VOLK
is kinders [= ON-vermoënde sotte /-wesens~!*]
en uosies  heers oor hulle –

ABSOLUUT BAIE BESLIS GEWIS ONGETWYFELD ONTEENSEGLIK ONOMWONDE … DEFINITIEF NÉT!!! : –

 • My VERSTROOIDE  Gemeente oorkant die riviere van Kuwsh [= Afrika] – Sef. 3:10 ~ >
 • – te wete die “afrikan(s)er” BOER-JisraEl-Volk /Dogter van SiON~!*

Want die Volk se korrupte leiers – NP-Broederbonders /-illuminati (-CIA, -CFR, -TLC …) /die “jingo’s /bokryers”… De Klerk’s, “die KERK!!!” & kie /media(-niete) … /“BOETMAN-niete” /-GEIT … en die “hele toettie” het hulle BOERE-broeders in 1994 (uit-)VERKOOP!!!   (-as ‘krygsgevangenes’ /slawe!*) aan “Egipte /AFRIKA”~!!!*** … *** … –

 • om ʼn bepaalde rede – naamlik die vernietiging van die AWDAWM /-Dogter van SiON /Oogappel …!!! – máár~►

Die tente van SION (vervalle hut v. Dawid /= Boer-Volk) sal eerste verlos word …~!!! (Sag 12:7).

Terloops – daar is vroeër gesien die “krygsgevangenskap” van Die VOLK  verwys primêr /eintlik na ʼn ge-“Matrix-fiseerde … prison for your mind” – aldan die “hoerkerk”-wyn(- v. bedwelming) /-teologie /-dwaling waarna verwys word in o.m. Jes. 51:22 ;  Openbaring 12:9 ;  13;  17 en 18~!

So – dan moet die “verlossing van die tente van SiON” dus óók primêr eintlik na die “ONT-binding”, of die geestelike, geloofs- en denke-BEVRYDING  van Die VOLK  verwys~!!! –

 • UIT  die “HOER-kerk”-geit /-system … se bovermelde “dwaalwyn”- /baster- /LEUEN-teologie –
 • die “circe” – wat oorgegee is aan die mag van die DWALING – omdat hulle die liefde tot die OU!!! TEST.~!  nie aangeneem  het nie (2Ths 2:10, 11) –

En die vraag is of Die VOLK  wel besig is om BEVRY  te word UIT haar  “hoer-wyn-teologie”-bedwelming, aldan uit die ge-“Matrix-fiseerde  prison for your mind” – UIT  die 2,000 jaar-oue DWAALKERK /LEUEN /-SYSTEM …~!*?* –

 • waarop die antwoord dan moet wees :  “Slegs enkeles” – net die “Smal Pad” / “Gideonsbendetjie” (weereens) … raak bevry of bewus van en verligd  deur die WEG /Waarheid /die LiG (Ps 119:105) … –
 • en begin hulle weer die “LEWE [O!*T~!*] te kies … –   die dood” -Jer. 8:3~!*
 • terwyl die res /“5 dwases /BREEE  pad /vals koring /vyandige adamiet /-van sonde, seun  van die verderf …”~ ►
 • … hoor (en hoor -) en glad nie verstaan nie, en [] kyk en kyk, en glad nie sien nie.  Want die hart van hierdie VOLK  [= ‘julle Vader’-nasies] het stomp geword … Hand 28:26 (= ook Mal 4:5, 6)~!*

En wat sê die Skrif – waarom “verstomp” of/en “verhard die hart (soos ʼn diamant)”!?* – naamlik >omdat hulle die OU!!!  TEST. NIÉ  huldig nie …~!!!* ~>Sag. 7:12~!* >presies wat die HOERR(kerk) in die laaste tyd  pleeg –

 • en daarom dan ook dat die Elohim … die “HOER-wyn-circe” –
  … slaan [] met kranksinnigheid en blindheid  en sinsverwarring” – Deut. 28:28 ~!

Betreffende – “as krygsgevangenes weggeneem …” (Lk 21:24), die meegaande onteenseglike, onbetwisbare, onomwonde … Skrif-Beginsel en “FEIT  soos ʼn skaap (-of koei)” is … dat : –

 • die hele Kanon  met NÉT  FISIEKE  JisraEL  (WiT  Weste) se “wegneming” /wegvoering /verstrooiing /saai … diaspora /“krygsgevangenskap” /“prison for your mind” (Matrix) handel –
 • en /maar /inmiddels handel dit ook – met NÉT  FISIEKE  JisraEL (’WiT  Weste) se (in-)oes / versameling
  –  in die “Nuwe EDEN /Millennium-Koninkryk (vd. HEMELE) /(Berg) SiON /SA~!!!* –

Deut. 30:3 :
“… en Hy sal JOU  [= fisieke  Israel /‘A’-Nasies]
weer versamel UIT[…!*]
al die [heiden- /‘B’-]volke waarheen Jahweh jou  Elohim jou verstrooi het
(- as ‘krygsgevangenes’ / ‘gehipnotiseerdes /zombie-skape …’ –
– Jes 2:3;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  Op 14:1;  20:4;  21:12 …~!)

Let op (indien moontlik!) – NÉT  FISIEKE  JisraEL /“A”-Nasies word UIT!!!-versamel (Deut 30:3) …synde die Adam/Blanke Nasies van/weer – Gen. 10:31;  17:4-7;  28:3, 14 …~!* –

 • die plaaslike (heiden-‘B’)volke /-wesens  word DUS NIÉ  sáám … versamel nié~!!!
  –  en enige aardling op twee bene wat dít – en die volle toepaslike implikasie daarvan nie kan besef nie, hoort regtig in ʼn “inrigting van [PERMANENTE!*] veiligheid en bewaring …”~!~ >
 • – want inmiddels is dit hierdie insiglose “kerkgeit”-verblindes /GEBINDES /zomies (slangsaad-reste~!*?*) …  wat veel daartoe bydra!* dat die VOLK /’WiT Weste  in die ellende, gemors en verdoemenis in af-NEUK …~!*

Let ook op wánneer dié versameling, van nét FISIEKE  JisRaEL (’Wit Weste!) /“A Groep”-nasies geskied!*:

Deut. 4:30 :
“As jy [fisieke Israel =12 Stmm /WiT Weste >Jak 1:1]
in die NOOD
is en al hierdie dinge
aan die EINDE!!!  van die dae
oor JOU  
[IsRaEl /’Weste!] kom …”
(= ook Jer 30:7;  31:10, 11 ;  Miga 2:12 ens).

SO – bg. Deut. 4:30 bekragtig dus dat die sogenaamde versameling van die sg. “jode” in 1948 dan deel vorm van “addergeslag” of “geheime krag” /NWO /Illuminati … se astronomiese klug en bedrog, wat meewerk om WARE  JisRaEL / WIT!!! christen-Weste!!! vir die wêreld te verbloem of te “bedek /omsluier”, en te (probeer) vernietig~!* >Jes 25:7 ; “The 13th Tribe”, Arthur Koestler –ens. –

Nehemia 1:9 :
“… al was julle [= Israel /’WiT Weste]
verjaagdes [verstrooides /‘krygsgevangenes’!]
aan die einde van die HEMEL,

dan sal Ek hulle [fisieke Israel /-WiT Weste]
daarvandaan versamel  en hulle bring
na die PLEK  [= van A|PARTheid]
         wat Ek verkies het …”
                (die plek’ = >Jes 18:1 ;  Sef 3:10;  Op 12:14 = ‘Die Oogapp-EL Volk’ )

Jes. 41:8, 9 —
“Maar jy, [fisieke] Israel, my kneg, Jakob [= 12 Stmm]
wat Ek uitverkies het [Deut 7:6] …
          wat Ek gegryp  het van die eindes van die aarde … en jou NIÉ  verwerp nie” …~!*
                (= ook Neh 1:8, 9 ;  Jes 41:8, 9;  66:20;  Jer 30:11~!*;  Joël 2:15-17;  Miga 2:12;  5:7, 8 ;  Sag 10:8 –ens. –ens).

KLINK DIT VIR JOU OF HIER VAN …ALLES –wat op 2 bene asem haal  gebpraat word?? ..>dan moet jy rerig #iemand_gaan sien

Maar – die “algemene  HOER!*-kerk” dring daarop aan dat die Israel-Huis /of die “verlore” 10 Stamme verwerp  is, of/en “verdwyn” het …???*  Dit  verwerp dus sodoende die Elohim se “Stem” /Woord /Waarheid /Godspraak – OU!!!  Testament … in verskeie KATAKLISMIESE  opsigte toet-en-taal …~!!!*** –

 • en dáárom ook dat die “Twee Getuies” niemand anders nie as nét  van die OU!!! Test.~! sal moet wees (= Moses & Elia – Mal 4:5, 6;  Lk 1:17;  Op 11;  2Nikodemus 9:1b-c) ;
 • en dáárom dat –My Volk [’WiT Weste!] UIT  haar [HOER] /-kerk(er) /-Matrix! moet padgee (Op 18:4~!).

Ons stel nou ook verder ondersoek in na – “die  nasies (sg. heidene)” X “all  nations (gentiles)” – aan die hand van enkele verwante Skrif /-gevalle /scenario’s :-

Rom 1:5 :
… deur wie ons genade en die apostelskap[?*]  ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry
onder al die ‘heidene’  ter wille van sy Naam

          By1223 whom3739 we have received2983 grace5485 and2532 apostleship,651 for1519 obedience5219 to the faith4102
among1722 all3956 nations,1484 for5228 his848 name3686

Terloops net eers–“deur wie ons … apostelskap[?*]  ontvang” :  kan al wat leef en beef nou “apostelskap” ontvang  soos wat die gawes van die Gees vrylik beskikbaar is!*?*  In 1Kor. 12:28 sê Paulus ook dat “apostelskap” algemeen beskikbaar is!  Maar – is “apostelskap” nie gereserveer  vir nét die oorspronklike “Twaalf”  nie!?  Want Matthías is in Hand. 1:25, dan spesifiek pertinent en eksklusief as die “nuwe 12e  apostel” in die plek van Judas Iskariot verkies!(?)

– as “apostel”-skap algemeen /vrylik vir enigeen beskikbaar sou wees (- soos Paulus in Rom. 1:15 & 1Kor. 12:28 –ens. leer) –
waarom /wat is die NUT  dan dat daar spesifiek!*  ʼn nuwe “twaalfde éénverkies  moes word …~!!!*?*
– as die Gees /JHWH  gewéét het Paulus sou dié posisie vul, waarom – :  (*)  die apostels eertsens hoegenaamd inspireer om te geloot het;  en waarom, tweedens  (**)  toe vir Matthatías aanwys – inpleks van Paulus …??

 • óf :  het die Gees :  (1*) – ʼn ‘fout’ gemaak?? ;  of/en (2*)  dalk Haar “mind ge-change” …??!
  (= ‘Paulus en die Weg’ :  kontak ck.tawrah@gmail.com vir kom.).

Want, in dié verband verklaar Openb. 21:14 immers die volgende oor (fisieke) JisraEL  se komende “Millennium-Stad” : –

En die muur van die stad het [NÉT] twaalf fondamente gehad
en daarop was die name van die [NÉT] twaalf
apostels van die Lam –

 • let op :  NÉT  TWAALF – daar kan nie ʼn “13e  poort” of “fondament” wees, sogenaamd vir die “heidene” /-wesens  nie~! –
 • net so kan daar nie ʼn “13e apostel” wees nie~!/?

Asook NB. – i.d.v. : –

Matt. 19:28 :
“… julle [= 12 apostels] ook op [nét] twaalf
trone sal sit en die twaalf stamme van [nét] JisraEL  sal oordeel” –

 • en let op nét wie word geoordeel …~!* – hoekom nét JisraEL!?* –
 • want NÉT  JisraEL  was onder die Wet (bv. Gal 4:5 ens) ;
 • NÉT  JisraEL  (Wit christen-Weste!) het sodoende ʼn “Losser” nodig –
 • – … en jy moet Hom Jeshua noem, want dit is Hy wat sy
  [fisieke] VOLK  van hulle sondes sal verlos, Matt. 1:21 … –ens. … ens. …~!

Nou inmiddels – interessant en eienaardig genoeg gebruik die Afrikaans in bg. Rom. 1:5 nou “al die heidene!*(?*)” ;  teenoor “all nations1484” van die KJV!? –

 • nations” (weereens) –
  G1484 / eth’-nos

Probably from G1486; a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish???) one (usually by implication pagan): – Gentile, heathen, nation, people.

Let (weer) op die terme:  ʼn “race” /“RAS”, en “non-Jewish” – soos vroeër uitgewys, impliseer dié VERKEERDE!* toepassing van “nié-Joods” dat die Verbondsvolk of ten minste, Huis-JisraEL, sodoende nie ook as deel van die “(die) nasies”, beskou word nie!/???* – wat dan tromp-op in BOTSING  is met verskeie vermelde teks soos Gen. 10:31;  17:4-7;  28:3, 14 – wat verklaar dat JisraEL  ʼn “MENIGTE  van NasieSSS … volke /tale …”~!!!* sou  word~!!!*

 • MAAR – WIE … is “die (sg.) j-ODE” in werklikheid /éintlik (vandag)~!?* –
 • sien (weer) talle kritiek verreikende bronne soos :  The 13th Tribe, Arthur Koestler (vermoor!*) ;  Baäl Priesters & Vals Profete –’, MC Eksteen (vermoor!*);  The 2 Babylon’s, Alexander Hislop;  Tragedy & Hope, Carroll Quigley … -ens

Die term, “nie-Jood” (G1486) m.b.t. Rom. 1:5 – “al die heidene!*(?*)” beteken dus eintlik:  “nie-JUDEËS” ;  of “nie-Huis-Judah /nie(die)-twee-stamme”~!!! –

 • en met betrekking tot die “Tweeheids”-beginsel ;  of “Twee HUIS”-beginsel van JisraEL – moet “nie-Judeës” inderdaad dan beteken : –

“Indien nié die HUIS  van Judah /of “nie Judeërs” (2 Stmm) nie – dan die ander  HUIS – :  Synde die 10 Stamme” — die :  ANDER KRAAL~! (= Jh 10:16) :

 • so –:  “non-Jewish” /“nié-Judah(Huis)” /nié-2 Stamme ;  impliseer outomaties : Dan die ander “IsraEL-Huis” –

Die “TIEN!!!  STAMME” (- in verstrooiing) /“verlore skape van die Huis van IsraEl” (Mt 10:5;  15:24) – of die “ander STAL  van IsraEL” ~ >>

Joh 10:16 :
Ek het nog ander skape[!*?*]
wat nie aan hierdie  stal [- hierdie HUIS = >JUDAH /TWEE  Stmm!] behoort nie.

          Ek moet hulle [-ander STAL />TIEN!!! Stmm-Huis!] ook lei, en hulle  sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.

Mat 21:43
Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God
sal van julle weggeneem [=Huis Judeërs /2 stmm. /nie: ’jode nie*]
en aan ’n volk gegee word[=Huis Israel >verstrooide skape /Europeërs]
wat die vrugte daarvan sal dra.

 • Naamlik dan dié “TIEN!!!  STAMME” wat inderdaad dan ook (om verstaanbare redes) bestempel is as :  “Heidene /onbesnedenes /onreines /vreemdelinge /uitlanders /ʼn nie-volk /geskeides …” –
 • Wat dan ook bestempel moet word as : –

          “Kaukasiërs … Skandinawiërs … Barbarians, Vikings, Gote, Germane, Kelte, Franke, Kimmiriërs, Saksers, Friese, Dene, Noormanne … EUROPEËRS … / BOER-Volk* /WIT  Christen-Weste …”~!!!*** … *** …

En so ook die volgende teks wat bekragtig dat vandag se HOER-kerk LIEG!- soos die heL – dat die 12 stamme (of/en 2 huise) in Jeshua se tyd al weer “saamgesmelt” was … :

Joh. 11:51, 52 :
En dit het hy nie uit homself gesê nie; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.

En nie alleen vir die volk nie[= Huis Juda /2 stmm]
maar ook om die verstrooide kinders van God [= TIEN Stmm. = Kaukasiërs …]
tot ʼn eenheid saam te voeg.

           — die Twee Huise /12 Stamme was hier in Joh. 11:52 DUS NOG NIÉ –SAAM…-gevoeg /of versamel gewees NIÉ –soos wat die HOERRR-“kerk”/geit LIEG  nie~!*

En inmiddels /BAIE  kritiek NB. :  Verskeie meegaande teks soos bg. Mat. 15:24 ;  Joh. 11:52 … – spreek SON!!!-helder duidelik daarvan dat die Twee HUISE  dan nog NIÉ  VERSAMEL /verenig was in Jeshua se tyd nié …~!!!*

 • wanneer sou /of gaan dít gebeur (het)~!*???* (= NB.~>Esg 37:16-21~!*) –
 • gaan dit die letterlik /FISIEKE  Twee JisraEL-HUISE  ‘van oudsher’  wees …??;  wat spreek JaH  hieroor in Eseg. 37:16-21?? –
 • of is daar op een of ander manier “geestelike twee huise” – of dus twee “groepe gelowiges” :
  (i)  die “uitverkore  jews” – wat ʼn FISIEKE!* entiteit is …;  en
  (ii)  die “gentiles” of sg. “geestelike israel” wat … dan egter -’OEPSIE’- ʼn GEESTELIKE  ENTIEIT  is … ~!!!*?* (= ʼn groot bogger-op /onkonsekwentheid!)

Ek dink :  “I Rest My Case …”~!*

In die lig van wat vroeër vasgestel is aangaande die eksklusiwiteit  naamlik van “die (JisraEL-)A-Nasies” /en “panta ta ethne /oikoumene”, verwant aan die “Sendingopdrag” – :
Nou wie moet die betrokke bg. Rom. 1:5 se -“al die heidene” /“all nations” dan éintlik  ook (nét) wees …~!?*

Want, volgens hierdie verwronge en verraderlike gegewens, soos gesien, tel fisieke ware JisraEL /12 Stamm=Jak. 1:1 (’WiT Weste) nóóit onder enige (ander) “nasies” nie – en is alle “nasies” hiervolgens blykbaar altyd net ‘heidene’ of/aldan niéIsrael – en wat alle Adamiet/Blanke (H119 /Israel-)nasies dan dus insluit –

Rom 1:5 :
… deur wie ons genade en die apostelskap  ontvang het
om geloofsgehoorsaamheid  te verkry
onder al die ‘heidene’ ter wille van sy Naam

                By1223 whom3739 we have received2983 grace5485 and2532 apostleship,651 for1519 obedience5219 to the faith4102
among1722 all3956 nations,1484 for5228 his848 name3686

Die kern- en sleutelbegrip hier is –“om geloofs-/gehoorsaamheid te verkry” / “for obedience to the faith” –

 • “geloof /-gehoorsaamheid” … in /aan – wat  of w/Wie ... !?*
  – terwyl “the faith” ook genoem word:  “die Weg” – nl., die TOORAH / OU!* Test.~!*

In dié verband sê Messiach (- aan ‘ryk man’ [- in d. hel]) :  As hulle na Moses [Torah] en die profete [Tanahk] nie luister nie [- aan glo /gehoorsaam is nie!], sal hulle nie oortuig word nie al sou!*  iemand ook uit die dode opstaan … -Lk 16:29-31 –

BAIE NB. – bg. Luk. 16:29-31 sê DUS :

 • AS JY DIE TANAHK (O.T.!*) NIÉ  HULDIG /KOESTER /GEHOORSAAM NIE,
 • SAL JESHUA SE “SOENOFFER” (& GELOOF /-OORGAWE DAARAAN /DAARRONDOM ..) VIR JOU VAN NUL EN GEENER  WAARDE WEES NIE~!*
 • DIE VERHOUDING EN POSISIE T.O.V. DIE OU!* TEST. IS DUS!* DEURSLAGGEWEND /BEPALEND IN DIE ADAMIET (BLANKE /H119) SE HEIL …!*

Sodoende blyk dit, volgens bg. Luk. 16:29-31 (-ens.), dus duidelik dat Rom. 1:5 – “geloofsgehoorsaamheid (te verkry)” /of “obedience to the faith”( =Die Weg /TORAH), onteenseglik verbind MOET word met (nét) die TANAHK /O.T.~!*

Sodoende dan ook bv. :

Joh 8:39 :
Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Jeshua sê vir hulle: As… julle die kinders van Abraham was, sou  julle die WERKE  van Abraham doen –

 • of dus :  as julle –“geloofsgehoorsaamheid” /“obedience to the faith” (d. Weg) gedoen  het – d.w.s., as hulle getrou was aan dít  waaraan Abraham getrou was – omdat hy ‘gegloofsgehoorsaamheid’ daarin gehad het … – naamlik dan dus in die Torah /Tanahk …~!

En sodoende ook as voorbeeld /ter toeligting /weer : –

Rom. 4:13 :
Want die belofte dat hy erfgenaam
van die wêreld
sou wees [= ‘Nuwe Eden’ /IsRaEL-Millennium~!*],
het Abraham of sy [fisieke /-Israel-] nagelsag nie deur die wet verkry nie,
maar deur die geregtigheid  van die geloof[-‘gehoorsaamheid’]
(- ‘geloof’  ín wat /wié = >Torah /-Woord /OT –
–  ‘erfgenaam vd. wêreld’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32; Hnd 1:6;  Op 5:10;  7:4 ;  11:2;  20:4-6;  21:12)

En dan ook i.d.v. : –

Joh. 10:26 :
“Maar julle glo nié, want julle is nié
van MY  skape [= fisieke  Israel /’WiT  Weste] nie”~!!!*
(= … wat NIÉ  deur My Vader ‘GEPLANT’ is nié~!* – Mtt. 15:13~!* –
= ook Esg 2:6;  Miga 2:12 ;  Sag 10:8;  Mt 13:25, 28;  Jh 10:16).

Nou – d.w.s. : –

Rom 1:5 :
… om geloofs-gehoorsaamheid te verkry onder al die ‘heidene’ …

          — dít  kan, noodwendig /sodoende NÉT  “heidene” betrek wat dan “(geloof-)GEHOORSAAMHEID” aan die Woord /‘Stem’ /Godspraak kán  beoefen  en uitleef, soos : –
(*)       … uit die midde van jou broers
moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander,
wat jou broer [‘naaste’] NIÉ!!!  is nie,
oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;
(*)       Geen BASter!!! [‘mongrel’] mag in die vergadering van JaH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH nie kom nie (Deu 23:2, 6);
(*)       … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

Die crux  en ʼn “FEIT  soos ʼn skaap” (of/& ‘koei’) is dat – nié-JisraEL /-wesens  van nature en noodwendig NIÉ geloof in, en gehoorsaam /getrou aan die Woord /“die WEG” /Tanahk /Waarheid /die Lig … kán wees nie – veral ook met verwysing na duisende  teks soos die drie bostaande Skrifte nie –

want dit sou beteken dat nié-Jisrael-heidene /-wesens /GRUWELIKES  dan nié hul eie vrede en hul eie geluk moet soek nie~!*/???*
                (= ook :  Ex. 2:11-13;  19:13;  23:32 ;  Lev. 20:26;  25:44,46;  Num. 23:8,9;  25:6-13 ;  Deut. 13:5;  17:14+;  23:2, 6;  Eseg. 44:6+;  Miga 4:5;  Mal. 4:5, 6 ens., … ens. …~!*)

ʼn Soortgelyke uitdrukking as bg. Rom. 1:5 (‘geloofsgehoorsaamheid onder al die ‘heidene’), kom ook voor in –

Rom 16:26 :
… maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte [= O!*T] bekend gemaak is
onder AL(?*)  die heidene,
volgens die bevel van die ewige Elohim,
tot gehoorsaamheid  van die geloof

– “…gehoorsaamheid  van / diegeloof” – weereens :  “geloof”, aan /in – wie / wat!*?*

Let op — Rom 16:26  “… nou geopenbaar onder AL(?*)  dieheidene” – so :
— “ARE YOU KIDDING ME …”*?!?*

_WANT : was Afrika, Amerika /Amazone, Australasië, die Filippyne … ens. toe ook al reeds geëvangeliseer~!?*

DUS:  Wie is bg. Rom. 16:26 – se “(AL?* die) heidene”~!*?* –

 • terwyl nou gesien is dat die “bybel” /-vertalers VERKEERDELIK~!*  verklaar dat JisraEL( of 10 stmm) ook as “(heiden-)nasieSSS” gereken word – wat 210% in kontradiksie is met verskeie teks soos Gen. 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 … –

nationsG1484 (weereens) –
eth’-nos
Probably from G1486; a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish???) …

 • terwyl die nodige (nugtere!) opregte studie sal toon dat dié betrokke “nasies” – en die veelbesproke “(Paulus-)heidene”, inderdaad dan JUIS NÉT  die vermelde Gen. 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 … se “Awdawm” / WiT!!!  Westerse Christen-JisraEL-NasieSSS  ís~!!!*** … *** … –
 • en dit sodoende NIE  al die kainitiese /ismaelitiese /edomitiese … en ‘wesens  van die veld’ ook insluit nié~!*

Sien NB. – i.d.v. die vroeëre “(X)”/Mat. 24:14 aangaande die “einde” nadat alle nasies gehoor  het ;  teenoor die betrokke “(Y)”/Rom. 10:18 /Kol. 1:23 … waar die evangelie reeds in Paulus se tyd al aan die gaanse Aarde  (- onder d. hemel) verkondig wás … maar – die “einde” toe NIÉ  plaasgevind het nie … ~!* – en sodoende –

 • wie LIEG  dan ~ :  Jeshua ;  of Paulus!*?* –

So – niemand lieg  dus nie, máár
tensy  dié FEIT!!!* nié toegepas word nie – synde dat Die Boek  van TWEE~>

 • A|PARTE!!!  TIPE /of  TWEE  groeperings  (van) nasies/en TWEE  soorte “heidene” (/-wesens) praat–
 • dán móét een van Jeshua ;  of Paulus onbetwisbaar “FLAT  out” LIEG~!*

Die Skrif handel dus  met twee (AF-sonderlike) “pare /groepe /kategorië /tipe” van FISIEKE  nasies /twee soorte “heidene” (-wesens!* – weereens) (… of handel ÉINTLIK  met net ÉÉN  Groep …) : –

– 1 : –

(A)         JisraEL-Nasies /12 Stamme /“Huis van Jakob /Dawid” (’WiT Weste!*) – “#JULLE  Vader”-Nasies /en sg. “heidene” (Lk 12:30 –ens. /= ’WiT Weste~!) …die nasies van/weer : Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14~!*

 • teenoor –

(B)         NIÉ-AWDAWM /NIÉ-JisraEL-nasies /(algemene)heidene /-WESENS “(algemene) wêreld”-nasies …

En enige (armsalige) siel – (selfs) met honderde (ere-)doktorsgrade … “(selfs) ín teologie”!* … (maar) wat nié hierdie TWEE  AFSONDERLIKE  “pare /groepe /kategorië”, of/en die “Tweeheids-/of Twee-HUIS”-beginsel /Skrif-wetmatigheid in ag neem nie, kán onteenseglik NIÉ!!!*  Die Boek  REG(s)  lees /begryp /toepas nié!!!*

                ( – ‘Die (2) Verlore Seun(s)’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ).

Beskou sodoende dan ook die volgende verwante aspek : –

Openb. 7:9 :

Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ʼn groot menigte  wat niemand kon tel nie,
    uit alle nasies en stamme en volke en tale

#        After3326 this5023 I beheld,1492 and,2532 lo,2400 a great4183 multitude,3793 which3739 no man3762 could1410 number,705, (846)
          of1537 all3956 nations,1484 and2532 kindreds,5443  and2532 people,2992 and2532 tongues

Hierdie uitdrukking, “alle (1)nasies en (2)stamme en (3)volke en (4)tale” (Op 7:9) is ʼn Skrif-tegniek en beginsel wat gebruik word, en verwys altyd na een en dieselfde saak /subjek~!*

Byvoorbeeld ook :

Deut. 33:28 :
So het (A)Israel [12 stmm.] dan veilig gaan woon,
die (B)bron van Jakob [12 stmm.] in afsondering …

Hos. 5:3 :
Ek ken (C)Efraim [10 stmm],
en (D)Israel [10 stmm]
is vir My nie verborge nie; want nou het jy owerspel bedrywe, o Efraim [10 stmm]!
Israel [10 stmm] is verontreinig.
                (= bv. ook Dan. 7:25 … –ens).

En sodoende :  Hierdie Openb. 7:9 uitdrukking, “alle (1)nasies en (2)stamme en (3)volke en (4)tale” – verwys na een en dieselfde subjek = JIS-RA-EL /WiT christen-Weste~!*  synde wat/weer =’n mee-nigte van nasieS-S- sou word > Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14~!*

Nou betreffende bg. terme, soos “ʼn groot menigte  wat niemand kon tel nie” – hou eerstens weer die veelbesproke verwante Skrif(-konneksie/s) in gedagte – soos :

Gen 17:4
Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou [Abraham /JisraEL],
en jy sal die vader van ʼn MENIGTE  van [JisraEl-]nasieS-S– word.

Gen 22:17
… dat Ek jou [Abraham =JisraEL …] ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder
soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.

Die term /begrip, “stamme” – word in die hele Kanon (weereens) primêr altyd met NÉT  FISIEKE  JisraEL  (12 stamme) verbind! –

 • die teks in die Skrif /“bybel” wat ʼn “dertiende  stam” (- sg. vir heidene /‘honde’ – Mt 15:26;  Op 22:15) sou proklameer, moet nog gevind word …~!
 • maar “die kerk”-GEIT  verbind “stamme” pal met nét  Afrika…-WESENS  (vd. veld /volgens soort)~!*???*

Sodoende – byvoorbeeld /ter illustrasie : –

Jes. 63:17-19:
“Keer terug ter wille van u knegte

die stamme van u erfdeel! [= IsRaEl /= ’WiT Weste~!*]

          Ons het geword soos húlle  oor wie

u Naam NIÉ[~!*] uitgeroep is nie” ~!*

Sag. 9:1 :
… want JHWH hou die oog op die adamiet  en
op al die stamme van [NÉT] JisRaEl”~!*,

(= ook Jes 19:13 ;  Jer 7:11;  Miga 4:7;  5:6, 7;  7:14, 18 -ens).

Nou – Openb. 7:9 :  “… uit alle nasiesen stamme [kindreds5443] envolke en tale …”

Hier gebruik die KJV “kindreds5443”, in die plek van “stamme” – en neem in ag dat bloed- /genelyn- /familie- of/en Volk-suiwerheid was (& is!) ʼn GROOT!!!  kernkwessie in JisraEL, en het hulle, omrede SUIWERHEID, in hul eie families ingetrou! (= met neefs, niggies – bv. Gen 24:34~! –ens).  Elke baba moes met besnyding deur die Levite ondersoek word en dan in die volksregister opgeteken word want.. >geen baster mag in die volk/vergadering van JHWH kom nie=Deut. 23:2 ..~!*

Dit betrek dus ook die “Lossingsreg” (= Lev 10:6;  25:48, 49;  Rut 3:3, 12, 13;  Jes 44:6;  66:20 ;  Jer 34:9, 14, 17) – wat weer ook op nét fisieke JisraEL  van toepassing is~! –

 • kindreds” – G5443

phulē / foo-lay’
From G5453 (compare G5444); an offshoot, that is, race  or clan: – kindred, tribe.

G5444

phullon / fool’-lon

From the same as G5443; a sprout, that is, leaf: – leaf.

Hiervolgens is daar dus DUIDELIK  sprake van dieselfde identies genetiese oorsprong, of dan “spruit(e)” van/uit één  en dieselfde (oorspronklike) “STAM”(-vader) – AWDAWM /Set /Henog /Noag /SEM /Abraham … – dieselfde BLOED-/-GENESUIWER  poel /van die (dié) NasieS-S-S~!!!

 • ʼn genelyn wat se besoedeling  dan juis die rede was dat die verwoesting van Noag se ‘wêreld’ plaasgevind het …: –

Alle VLEES!!!  [bloed /Awdawm-gene /‘STAM(-selle)’]
     het sy wandel [geskape SOORT /suiwerheid /wesensaard]
op aarde VERBAS-ter~! (Gen 6:12).
(- & adam-bloed-besoedeling sal weer d. rede wees v.d. komende apokalips~!*)

Bogaande begrip van “kindreds” /“spruit” (Op 7:9) behels dus ook die Skrif-beginsel van die “loot in die wynstok”, asook “die oorblyfsel” /“the verry elect” (of vrygeraaktes) – wat wééreens ALTYD  NÉT  FISIEKE!!!  JisraEL /’WiT  Weste  behels.  Só bv. ook dié “oorblyfsel” wat in Openb. 18:4 UIT!!! – die “HOER-kerk”-hipnose /-Matrix /-system – “slawerny /(krygs-)gevangenskap” sal padgee …~!

                (= vroeëre Deut 28:68 ;  Jer 8:19;  Dan 7:25;  Luk 21:24;  Op 13:7) –

En let op – as die maatstaf net “liewe Jesus /Paulus” (= N.T.) behels het, kon Openb. 18:4 dalk nog op enige siel op twee bene  van toepassing gewees het – nl. om uit die “Baäl-hoer-kerk”-system (Op 18) pad te gee;

 • máár as die TANAHK /-maatstaf /-kreteria ook (primêr!*) in berekening gebring moet word, kan en móét nét sekere (‘A’-)Nasies, of synde “Julle Vader”-nasies (Lk 12:30) /“My [FISIEKE!*] VOLK” uit die dingeses  padgee …~!*?* –
 • weens /weereens (danksy!*) duisende  teks soos : –

soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie … hierdie GRUWELIKE  volke – Esra 9:2, 12, 14~! –
           (= ook :  Ex 2:11-13;  19:13;  23:32 ;  Lev 20:26;  25:44,46;  Num 23:8,9;  25:6-13 ;  Deut 13:5;  17:14+;  23:2, 6;  Esg 44:6+;  Miga 4:5;  Mal 4:5, 6 ens., … ens. …~!*)

SO – NOU,  sê vir my :  As Elohim Almagtig in Openb. 7:9 (& Op 2:14 ens.) – en in die hele Kanon  met nét SUIWER, AF-|gebakende “spruite /(wingerd)lote /oorblyfsel /bloedverwantes …” /“kindreds … a family, that is, circle of relatives …” (H4940) en met (nét) afsonderlike /APART-gestelde JisraEL-Nasies /-“STAMME” omgaan … en wat “geloofgehoorsaamheid” (Rm 1:5) aan Hom /Sy Woord /“Stem” /O.T. kán (en móét) beoefen … (- volgens bg. Jes 63:17-19;  Sag 9:1) –

 • – waarom DRING!!!  die wêreld ÉN “KERK!!!(-GEIT) so HISTERIES  en koorsagtig daarop aan dat al die rasse /-wesens  “dieselfde is” ;  “gelykes, broeders, naastes” is, en dat almal maar mag en móét vermeng /verBAS-ter /besoedel /verdorwe… raak (Gen 6:12 ;  Jud :7, 8;  Op 2:14 –ens) …~!*???* –
 • en baseer hulle dié verdoemenis /GRUWEL(v.d. verwoesting) op “die evangelie van liewe Jesus”, en (veral) op “liewe Paulus” … en op Rick Warren, TD Jakes, TB Joshua, Bennie Hinn, Tutu … Angus Aartappellus … Heidelbergse kataklismes, Stellenbosch …~!*?* –
 • hersien gerus i.d.v. die vroeëre -:  “Baäl-priester”, Doug Bachelar(?), wat leer dat, “oorblyfsel” /“remnant” (‘spruit’) vergelyk kan word met wanneer ʼn volvloermat gelê word en die oortollige (‘remnant’) afgesny word …~!?*

As daar in Deut. 17:15 -“geen uitlander[-wesen /‘onkruid’!], wat jou broer NIÉ  is nie, oor jou [mag aangestel word] nie”, hoe en hoekom op Godsaarde  sou dié “uitlander /-wesen /onkruid /hond /vark /slangsaad …” (Mt 15:26), wat geen verbondenheid aan die “Verbonde(-Leer)” of die “Eerste Beginsels /Wet(te) /Die WEG”, beloftes, uitsprake, profesieë het nie – toe skielik, “by die kruis”, kon verander het in “skaap / koring /wingerd” – en waar staan dít :  “Nou kan onkruid – verander na koring” …~!*?* – :  en hulle mag  nou “oor die Awdawm /Heerlike Wesens aagestel word” …~!*?*

Sodoende ook die volgende geval :

Openb. 11:9 :
En mense uit die volke en stamme en tale en nasies
sal hulle lyke drie en ʼn halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie.

Wie is – weereens – hierdie “volke en stamme [‘kindreds /sprouts’] en tale en nasies”~!!!*?*

Let ook op dat die begrip, “drie en ʼn halwe dag” korrespondeer met die vroeëre Dan. 7:25 – :

“… en hulle [= JisraEL /’WiT Weste!]
sal in sy hand [= ‘slang’ =illuminati /-jew world ‘order’ /-SYSTEM~!*]
oorgegee word gedurende
ʼn tyd  en TYE!!!  en die helfte van ʼn tyd.”

EN DAARSY — NES wat Dan. 7:25 van NET_ die Gen 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14… JisraEL-Nasies praat >SO OOK- praat bg. Opb. 11:9_en ALLE DERGELIKE  Skrif OOK VAN NET =12 Stamme /WiT Weste … ***

Die sleutel hier is om te besef wie die betrokke “Twee Getuies” is (Op 11:9), want wié  die “Twee Getuies” is – en wat hulle “getuienis” verteenwoordig, sal help bepaal wie die betrokke “volke en stamme [‘kindreds’ /spruite] en tale en nasies” is … TEENOOR WIE DAAR GETUIG moet word – nie waar nie~!*?*

Ons weet die een “Getuie” sal ELiaJaH  wees (Mal 4:5, 6).  Wie die ander “Getuie” is, is iewat onseker – moontlik Moses, maar volgens die apokrief van 2Nikodemus 9:1b-c sal dié twee blykbaar Elia en Henog  wees.  Inmiddels bestaan die idee dat Henog  en Moses  dieselfde persoon /“figuur” of “gees” sal verteenwoording!

Die feit is egter – as die “Getuies” dan Moses (of Henog);  en Elia  is – waarvan “getuig” dit dan insigself of/en wat impliseer dít dus~!*?* –

 • – DUS – dat hulle oor niks anders sal getuig nie as nét – oor die TORAH (of d. ‘Wet’) ;  en oor die Profete (= Elia) – aldan oor die “ON-sensitiewe, rassistiese, diskriminerende, polities-ONkorrekte …” OU!!!  Test.~!!!*
 • wat dan DUS!!!  (weer) NÉT!!!  JisraEL /’WiT Weste  identifiseer /spesifiseer … vereks-klusifiseer …~!!!
 • want die Baälistiese HOER-kerk het die “Koninkryk toegesluit” vir die Volk /’WESTE  (Mt 23:13) ;  en ook die “Sleutel  van die Kennis” (- oor d. I.Waarheid) weggesmyt (Lk 11:52) …~!* (= ook Hos 4:6) –
 • en /want – let op dat die “Getuies” dus nié  een van die apostels, óf Paulus, Arminius, Originus, Augustinus, Polycarpus, ‘Calvyn’, Angus Artappelmoerrus … Rick Goodwin, TB Joshua … Tutu … sal wees nie~!* –

En dan betreffende die “Twee Getuies” … en hulle getuienis … : –

Jes. 8:20 :
“[Terug -] Tot die wet [= TORAH] en tot die getuienis!
As hulle nie spreek volgens hierdie woord [= ‘getuienis’ /Tanahk] nie,
is hulle ʼn volk wat geen dageraad het nie”
(- party vert. :  ‘wat geen lig  het nie’~!* / – soos vandag se gedemone-kratiseerde ’Wit Westerse JisraEL~!!!*) –

         —  wat sodoende dit (wéér) bekragtig dat bg. Openb. 11 se “Twee Getuies” dan NÉT  oor die “on-sensitiewe, rassistiese …” OU!!!  Tes. /Woord sal getuig – en DUS  NÉT  aangaande JisraEL /’WiT Weste … se nasies /volke /talle~!!!*

Gedagtig aan die “Twee Getuies” en die verband met Maleagi 4:5, 6 : –

Kyk, Ek stuur julle [= fisieke JisraEL!*]
die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van JaH  aanbreek.

En hy sal die hart  van die [= fisieke JisraEL!*] vaders

terugbring tot die [= fisieke JisraEL!*] kinders, en

die hart  van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

So – dít  is wat die “Twee Getuies” van Openb. 11 gaan kom doen~!* – dié “hart (-v.d. Vaders)” verwys na die Torah /OU!* Test. – of die “Gesonde  (Verbond-)Leer” (2Tm 4:3) … – “LEER” SOOS  (weereens) : –

(*)          Geen baster!!!  mag in die vergadering van JaH  kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH  nie kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)          … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

En sodoende besin ons ook –

Openb. 13:7 :
Dit is ook aan hom gegee om oorlog  te voer
teen die heiliges [= A|PARTES /‘heerlikes’ /’WiT Weste~!]
en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee  oor
elke stam en taal en nasie.

          And2532 it was given1325 unto him846 to make4160 war4171 with3326 the3588 saints,40 and2532 to overcome3528 them:846 and2532 power1849 was given1325 him846 over1909 all3956 kindreds,5443 and2532 tongues,1100 and2532 nations.1484

Deur wié  is dit “geggee” … -“aan hom […] om oorlog  te voer teen die [A|PARTES /‘heerlikes’ /’WiT Weste~!]”~!*?*

Antw.:  Dit is deur die A|PARTES /“heerlikes” /’WiT Weste  self aan die dinges  “gegee” om hulle uit te wis … >sóós wat die BOERE  dan ook in 1992/’94 gedoen het … en gedink het hulle bewys “die jirre  ʼn guns” …~!/???*  En /want :  “My VOLK  word oorwin  weens ʼn gebrek aan kennis” (Hos 4:6 ;  Jes 3:9) –

 • omdat die “tye  van die nasies” (= bg. Dan 7:25;  Op 11:9) of die ’WiT Weste!  só korrup /besoedeld geraak het (moreel /geestelik & fisiek), dat hulle die “Gesonde Leer” /O!* T., of die “hart van die vaders” nie meer verdra nie (2Tm 4:3) ; –
 • omdat hulle die liefde tot die WAARheid (= OU  T.!*) nie aangeneem het nie (2Ths 2:10, 11) ; –
 • omdat hulle eerder “vriend van die wêreld wil wees, maar vyande met EL” (Jak 4:4) …~!*
 • “to make4160 war4171 with3326 the3588 saints40” –

G40 / hagios / hag’-ee-os
From hagos (an awful thing) compare G53, [H2282]; sacred (physically pure, morally blameless or religious, ceremonially consecrated): – (most) holy (one, thing), saint.

Geen siel op twee bene sal in dié bedeling  “morally blameless  or (most) holy” kan wees nie : (- dalk vir ʼn minuut of … 2~?).  Ook word gesê Noag was “opreg, regverdig /geregtig” ;  asook “perfect  in his generation” – en by die nodige ondersoek, blyk dít  te beteken Noag was “physically perfect / pure”~!!!* — –

 • – want die hele res van die adamiet-/mensdom het immers hul vlees-/wandel (bloed /gene) op aarde “verderwe”( Gen 6:12) /verbasteer~!

Die voorgaande gedagte betreffende Noag se “regverdigheid” of “perfektheid”(?) is ook verwant aan die term /begrip –

H6663 / tsâdaq /tsaw-dak’
A primitive root; to be (causatively make) right (in a moral or forensic  sense): – cleanse, clear self, (be, do) just (-ice, -ify, -ify self), (be, turn to) righteous (-ness).

So Noag was nié geestelik, moreel-“perfek” nie (- het bv. ʼn ‘drank-probleem’ gehad~!), maar wel “forensies” of “geneties perfek” – terwyl alle ander “VLEES  [= bloed /gene /DNA~!] sy wandel  op die aarde verderwe” het – Gen 6:12~!*

–  let op “alle VLEES” het verderwe~! – NIÉ  “alle gees” nié~!* –

–  bloed kan nét  “verderwe” /“gemengd” (= Ex 12:38) /besoedel~!*  raak as – nié  alle “mense” /rasse (-wesens) se bloed dieslefde is NIÉ!!! … ~!*

–  wat dus ook te doen het met die “Bileamsleer” van verbas-TEring – :  Num. 25;  31:16;  Esra 9:2, 12, 14;  Neh. 13:3, 25;  Matt. 15:26;  Jud :7, 11;  2Pet. 2:15;  Openb. 2:14~!* (… -ens) ;

Let sodoende op wat die Volk gedoen het toe hulle ná die Babel-ballingskap die eerste keer “die wet” weer verneem :

Neh. 13:3 :
“En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense
van gemengde  bloed

UIT!*  Jisrael AF|gesonder”~!*

–  bloed kan nét  “gemengd” (= Ex 12:38) /besoedel~!*  raak as – nié  alle “mense” /rasse (-wesens) se bloed dieslefde is NIÉ!!! … ~!*

SO – Neh. 13:3, 25 (& Esra 9:14 –ens.) BEWYS  dan baie onbetwisbaar gewis dat in die tyd van Esra en Nehemia, een van die “gebooie” nog pertinent (bloed-)vermening /verBAStering /ontug VERBIED /verdoem het, maar vandag is daar glad nie só ʼn gebod in die Kanon  nie – wát  het van dit geword …~???*/~!*
                (= ook Neh 8:10, 11;  13:26-30 –ens).

So, veral in die O.T. word dan drasties vermaan en EKSPLESIET gediskrimineer  teen (‘B’-)nasies /-wesens  buite (BLANKE!*) JisraEL – en wel op grond van ras /vel-kleur  of dus o.g.v. die VERSKIL  in BLOED-/gene /-poel /-“groep” en “beeld”-groep /(gees-)substans … o.g.v. “ON-gelyke…nis(-heid)” …/ o.g.v. ANDERS-soort-tigheid … in kwaliteit /wesens(-aard) /(heils-)waarde …~!!!* –

 • ander  rasse/WESENS, of letterlik ander gene- /bloed-“groepe”, asook vel-kleure!* was (en ís!*) dus verwerplik /vervloek in die oë van die Elohim.

Nou hoe en hoekom sou dít  dan die geval wees …~!*?* –

 • want die Elohim het dan gesien dat alles… wat Hy geskape het, “baie goed [= Goddelik /volkome!*]” was …~! –
 • MAAR – die Awdawmiet /Blanke, se vermening met die NIÉ-blanke!* was só ʼn “ON…-ding /GRUWEL” in die ELohim se oë, dat Hy dié verbasterde Awdawmiet /-GRUWELS  summier uitgedelg het …~!!!* (= Gen 6;  7 ;  ook Num. 25;  Esg 44~!) –
 • SO – ÓF  die NIÉ-adamiet was nié “baie goed [= Goddelik /volkome!*]” geskep gewees nie (- wat dan die EL & betrokke Skrif weerspreek!*) –

           – ÓF  (én) VERMENGING /VERBAS-tering is ʼn “on-ding /GRUWEL” en verdoemenis in die Elohim se oë …~!* –

 • MAAR – hoekom verkondig en VEREIS!*  die wêreld ÉN  “HOERRR-kerk!!!” vandag dan VERMENGING /VERBAS-TEring /DEMONE-krasie … en vorseer dit in die adamiet se keel af …~!!!*
 • en inmiddels het Elohim dan ook reeds die EDEN-niet  A|PART  gestel van die NOD…-diet (= nié-blanke – Gen 4:16) … en hulle van mekaar afgeskei deur middel van ʼn (ewige) VYAND-skap (Gen 3:15)
 • SO – kan dit dan DUS (móét) wees dat die ander “mense” /rasse /-wesens dan NIÉ  gelyk- en heilswaardig is aan die Adamiet (Blanke) nie – of/en dat daar “mense” /rasse /-wesens /‘seun van die verderf’ is wat … –

“My Vader NIÉ  geskape” het nie =Mt 15:13~►

WAT  VADER  NIÉ  GESKAPE”  HET  NIE ~►

En betreffende die pasgenoemde Matt. 15:13, weet ons dat in Genesis 3, die Skeppings-ORDE /-“Bloudruk” /Wetmatigheid /“SOORT-matigheid” dan skeef-geloop het … weens dít  wat daar tussen Gewwah  en sg. “slang” (nagash) gebeur het – naamlik soos dan vroeër uitgespel word : –

Die Openbaring van Henog 11:55
En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

           op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en
met haar GEMEENSKAP  gehad …~!!!*** ~ >
                  (= > ~ VERBAS-tering … bloed- /gene- /DNA- /‘beeld’- /gees-BESOEDELING  het plaasgevind …~!!!►)

Van nader bekyk, word gevind dat bg. Openb. 13:7 :
“… hulle te oorwin [= a|Partes /’WiT Weste],
en aan hom is mag GEGEE  oor [JisraEL /’Weste] …”
– met verskeie parallelle teks toegelig kan word, wat dan nóg ʼn bevestiging bied vir die gedagte dat Openb. en die N.T. se bepaalde -“(al) die nasies ../onder die hemel …”, en sg., “die heidene” ;  “all nations / gentiles” nié ʼn bont konkoksie /“(Babel-)kerk”-geit kan wees nie – soos ook die vroeëre : –

Deut. 28:68: –
… met SKEPE  na Egipte [= AFRIKA]terugbring
… en daar sal julle [JisraEL /’WiT  Westerses]
aan jul VYANDE [-nie : aan jul ‘naastes’ nie!*]
as slawe [= ‘krygsgevangenes’ /Lk 21:24] verkoop  word …~!!!
            (= deur De Klerk- en die ‘kerk’-GEIT /= Deut 17:16;  Hos 8:13)

Jer 8:19 :
Daar is die hulpgeroep  van die dogter van my volk [Judah /2 stmm /Sion] uit ʼn baie ver land [= dus nié Jerusalem nié!]

Dan. 7:25 :
En hy sal … die [APARTES] van die Allerhoogste mishandel
en hulle [= A|Partes /’WiT Weste!]
sal in sy hand oorgeGEE  word [= (uit-)‘VERKOOP’~!*] …

Luk 21:24 :
En hulle [= A|Partes /’Weste!] sal deur die skerpte van die swaard val  en
as krygsgevangenes [= ‘prisoners of the MIND’!*] geneem word na
al die [heiden-]nasies

Wie is dié “hom”~!*?* … aan wie die mag GEGEE  is om die “a|Partes /heerlikes” of FISIEKE  JisraEL /’WiT Weste  te oorwin?*!* (Op 13:7) ;  asook bg. Dan. 7:25 –“hy  sal … die [APARTES] van die Allerhoogste mishandel … en [JisraEL /’WiT Weste!] sal in sy  hand oorge-GEE  word”?*!*

Dit word in die algemeen aanvaar dat dié “hom”( Op 13:7), die “antichris” is – maar:  wie /waar /wat /hoe … is die “antichris”~!*?*

Die skrywer het indringend ondersoek hierna ingestel en dit duidelik uiteengesit onder die tema, “#Seun van die Verderf” (http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ) — dat die sogenaamde “antichris” – of die :  “dier, draak, slang, vals profeet, Bab-el /Babilon /-hoer …” (Op 13;  17;  18) – inderdaad dan ook die ekwivalent is van :-

(*)    die “adamiet van sonde / seun van die verderf” (2Ths. 2:3);  of/en–

(*)    die “vyandige mens[= adamiet /blanke] /vals koring” (= anti-blanke /‘onkruid’ / ‘slangsaad’(-reste of spore van- >Mt 13:24+) … –

(*)    dié “dinges” wat “lyk soos ʼn lam [herder /= ‘kerk’(-geit!)], maar praat /verderf en verwoes soos ʼn draak”  die “krag van die dwaling”= 2Ths 2:11 … Openb. 13:11 –

(*)    _die dinges … teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word … sodat hy in die temple[ liggaam =WiT Weste*] van God as God sal sit en voorgee dat hy God is( 2Ths 2:4) ;  synde, “wat Goddelik genoem” /of Godgegewe genoem word – insluitend Die Woord …ens…

Die veelbesproke “antichris” is dus nié  ʼn entiteit “iewers … daar buite” die VOLK /-JisraEL /buite ’WiT Weste /-of buite die hoer(kerk /christenDOM) nie~!* – maar dis ’n iets /’ding… in hul midde /boesem, en het dus primêr te doen met vroeëre teks soos–

Matt. 13:27, 28 :
Meneer, het u dan nie goeie saad
in u land gesaai nie? [- in U ‘tuin /adamah’> Volk /JisraEL-Weste!*]

Waar kry dit dan die onkruid vandaan?  En hy antwoord hulle:
ʼn Vyandige #adamiet  het dit gedoen … [= Gen 3:15 >’slang’]

1Joh. 2:19 :
Hulle [anti-Blanke /anti-IsraEl / anti-ELohim …]
het van ons [IsraEl /(fisieke) Volk]
uitgegaan, maar hulle was nie
van ons  nie … [IsraEl /-ware adamiet/koring]
((= slangsaad-reste /-’spore van /kain’s-kinders _ )

2Pet. 2 :
/1:  Maar daar was ook valse profete [-baster koring /‘kerk’-kiste = Esg 2:6]
onder die Volk, net soos daar
onder julle [IsraEl /’WESTE MENIGTE’)-]

valse leraars sál  wees … –
     (=2Tim 4:3 ;  ook Esg 2:6 ;  Eseg. 13:9, 10[ = >die Millennium~!]).

Let op / weer –
Matt. 13:27, 28 :
…waar kry dit dan die onkruid vandaan?  En hy antwoord hulle:
ʼn Vyandige ADAMIET  het dit gedoen … [= Gen 3:15 >’slang’]

— ’N VYANDIGE ADAMIET  . . .

Bedink ook net eers /om te bevestig:

WANNEER  is die “onkruid” =VALS- /basterkoring /-adamiet … “gesaai”??  En die antwoord hierop moet dan afgetrek of afgelei word van – :
Mat 13:30
…en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand…

Mat 13:39
…en die vyand wat dit [= ’onkruid /vals adamiet /basterkoring]
gesaai het, is die duiwel.
Die oes is die voleinding van die wêreld,
en die maaiers is die engele.

DUS:  As die “oestyd” die voleinding  van die wereld is=MOET …’saai-tyd
die… Begin=Genesis …van die wereld wees!!!=Gen 3( :15)
– synde toe saTAN  vir Gawwah bevrug het …met Kain as die “vrug” daarvan …*

NOU – beskou en bedink nou die volgende apokriewe Skrif _

Henog se reis deur die Aarde en Doderyk/Sheol (Die eerste reis]
EN hulle het my na ’n plek geneem waarin diegene wat in haar was
soos vlammende vuur was, en wanneer hulle
dit begeer het, het hulle hulself
soos adamiete laat lyk.

_hulself SOOS  ADAMIETE  LAAT  LYK.

SO / NOU – neem in ag (natuurlik) dat nes wat die ELohim self  ’n eg-Menslike gestalte aangeneem het_in Mashiach ;  en nes die engele /boodskappers van JHWH  ’n eg-menslike vorm /gestalte kan aanneem (-soos in d. geval v. bv. Lot /Gen 19) -die “gevalle engele” van Gen. 6 (‘seuns v. God’) eweneens die gestaltes van ’n adamiet(= ‘mens’) aangeneem het _EN DAT – wat Gawwah sê …
Gen 4:1
En die mens [= awdawm/iet]
het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ’n man verkry
met die hulp(??)  van die HERE.

HOEKOM  sê  sy – ELohim het … “(mee-)gehelp dat #slang /saTAN  haar bevrug” het!!?

SYNDE OMDAT (natuurlik dan) saTAN  ’n …adamiese >mens-gestalte aangeneem het …

Sodoende /synde – daarom /weer :

Matt. 13:27, 28 :
…waar kry dit dan die onkruid vandaan?  En hy antwoord hulle:
ʼn Vyandige MENS [ADAMIET =blanke*] het dit gedoen …

En so / dan – as 2Ths. 2:3 praat van … “die mens  van sonde …” (NET-) van wie /na wie kan dit verwys?? _synde ook dat “sonde” beteken = “oortreding van TORAH” –of van die Eerste Beginsel(s) … =die “Soort-Volgens-Soort”- Wet … ***

Beskou egter daarmee saam ook weer /ter bevestiging …

Die Openbaring van Henog 11:55 :

En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP [= SEKS!*] gehad …~!!!*** ~ >

           (= ‘ONTUG’ >VERBAS-tering … bloed- /gene- /DNA-/geesBESOEDELING … – tussen ‘slang’ en Eva ~!!! ►Kain ../Gen 6:12 ;  Mat 23:33-35 ens…)

DIT WIL DUS SÊ (- die Feit v.d. Saak is) =’slang >saTAN het ditself in die gedaante van ’n adamiet gemanifesteer _synde wat (dus) vir haar –soos ’n “hulp” – of ’n “pasmaat”(??) of/en soos ’n … “wederhelf” van JHWH  gelyk het ~en synde wat dan die kain’s-geslag /- “addergeslag” (= Mat 23:33-35) by of deur Eva /Gawwah geproduseer het …***

Uit dié, en soortgelyke tekste blyk dit duidelik dat –

 • – die… antichris /“anti-Messias” /die “anti-Woord –Torah” / “anti-Waarheid” uiteindelik dan niemand en niks anders – as NÉT  die Volk se eie “(VALSE) KERK”-SYSTEM  SELF … is nie!* / die “adamiet van sonde /seun(-element) van die verderf” …>die “Krag van die dwaal-Ling”( 2Ths 2:3, 11)~!!!* –
 • UIT  wie My FISIEKE  Volk [’WiT Weste!] moet padgee …~!Openb. 18:4►

           – die VOLK  is dus (weer) in ʼn “Egipte(= afrika-)slawerny” ;  in “krygsgevangeskap”( Lk 21:24), of naamlik in die “HOER/kerk-dier /anti-Waarheid …”-dinges … se wurggreep~!!!*

 • Soos wat die Volk se grootste bedreiging nog altyd van binne  die VOLK  SELF  gekom het – bv. Eseg. 2:6 … -ens.~!!!*

Sodoende sluit die volgende Skrif /-gedagtes dan perfek aan by die bogaande -“die nasies”-sage : –

Openb. 14:8 :
En ʼn ander engel het gevolg en gesê: Geval,
geval het Babilon, die groot STAD,
omdat sy al die nasies
laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.

Die term /begrip, “Babilon”, dateer uit die Genesis 11-“Bab-el” /“poort na die gode” /die “Sibel-Attis”-kultus, en dit behels dieselfde gedoente  as die oorlog van Elia teen die “Baäls”/-priesters (= ‘d. kêrk’) by Karmel (1Kon. 18).

“Babilon” is dan ook ʼn kode-term of sinoniem vir Openb. se “Bab(b)el-HOER” of die besoedelde /algemene vals “kerk (= Op 2:14, 20;  17:5;  18:4) ;  of die “gruwel van die verwoesting” van vandag ;  of die “anti-Messias”-ding  van die vermelde Openb. 13:7 se “hom” aan wie dit “gegee” (= ‘verkoop’) is “om oorlog te voer teen die [A|PARTES /’Weste~!] en hulle te oorwin, en aan hom  is mag GEGEE  oor elke [JisraEL]stam en -taal en -nasie”~!* (>Gen 10:31 –ens.~!) –

 • nes wat die BOER-Volk ook “omgekoop /en UITVERKOOP” is – met “rugby, krieket en ‘welvaart, vrede-vrede’ …” – en sodoende haar  Erfenis ook aan die barbaarse “wilde veld-WESENS” GE-GEE!!!  het –
 • – weens die “HOER-kerk”-GEIT /BLINDE  leiers – se verraderlike dwaal-DREK-leer … dat -“Die WET van A|PARTheid” of SOORT-SUIWERHEID!* “sonde” is …~???*!*

Dit gaan in wese oor ʼn anti-TORAH /“anti-ELohim”-entiteit /-toestand /-‘orde’ /-sisteem … sóós bv. ook in Gen. 3;  6(:12);  11;  Numeri 25;  Eseg. 44 … – ʼn anti-“Woord /-Orde /-Wil /-Stem”-toestand /anti-OU!!!  Test. -toestand /anti-Waarheid-toestand (2Ths 2:10, 11) … ʼn anti-“HAAR  Saad” … ʼn “VYAND van die (Suiwer) Blanke”-toestand /-sisteem …~!* –

 • – ʼn “DOOD BO  die lewe KIES”-toestand /-DINGESES ;  Jer. 8:3~!*

Inmiddels verwys die “groot stad”, wat “geval” het (bg. Op 14:8) – na ʼn “geestelike /Woord-vesting” – naamlik, dít  wat as “voedsel”, versorging, beskerming en heil vir die Volk /JisraEl /’WiT  Weste  moes dien, het ge-faal.  En dit het gefaal omdat die herders /leiers …ja :  “AFGE_VAL” het van die die Woord /TORAH _AF =2Ths. 2:3 ..~!*  Die Woord-Vesting moes vir die Volk, soos ʼn hen met haar kuikens  wees – naamlik die godsdienstige /geestelike tuiste /herders – “die kerk” … maar, hulle het dan ver-leiers, en deel van die “gruwel van verwoesting” geword!

         (Jes 3:9-12 ; = #Afvlerk Arend-Volk’ ).

Sodoende sê Messiach ook –ʼn STAD (lig-baken) op ʼn berg, kan nie weggesteek word nie.  Dit beteken, ʼn (ware!) “LiG-vesting” of “Woord- /Waarheid”-vesting /die “Ware Vergadering” (Ps 119:105) /die ware “salwings- /bedieningsoord” /-bron /‘Heilsfontein’ (= OUTESTAMEN-TEOLOGIE!!!) … kan nie faal /dwaal of vernietig word nie~!  En “berg” beteken :  “nasie” —

        — ‘however’ – dié “stad” of Woord-“vesting” /-bediening, verwys of spesifiseer dan spesifiek nét die Torah en OU!* Test.  En gevolglik – watter nasie(s) kan hierdie “stad op ʼn berg” ook dan nét betrek~!*?* … synde nét húlle /= Eden-/Adamiete (Blankes >H119) wat “onder die Wet /Torah was” (Gal 4:5).

Daar is vroeër ook gesien dat “(die) STAD”, of die “nuwe Jerusalem /Vrou van die Lam”, GELYK  is aan die fisieke (ware) Verbondsvolk JisraEL~!!! –

Jer. 8:5 :

“Waarom is dan hierdie VOLK, Jerusalem [= Judah /JisraEl]
afkerig met ʼn aanhoudende afkerigheid?”
(- so “stad” = Volk)

So – die bg. Openb. 14:8-HOER (ook Op 17;  18);  of dus die “vals vesting /vals stad”, of die “vals (HOER)kerk” van gruwel(ikheid) en verwoesting, manifesteer op verskeie terreine in die daaglikse realiteit, soos voorsien is in die profesieë (weer) –

Jes. 3:9-12 :

“[die slawe-] drywers [= regering] van my volk [SA >Sef 3:10]
is kinders
     (= ongeletterde /onvermoëndes /dwase /‘verstandelose wilde diere’~!* =Jud :10),

          en vroue [= ‘ausies’] heers oor hulle …

          jou leiers [= ‘HOER-kerk’ /-system] is verleiers,
en die Weg [= ‘on-sensitiewe’ TORAH / O!!! T~!* =Deut 13:5 -] …

        het hulle tot ʼn dwaalweg  gemaak”~!***
             (= tot demoNE-krasie gemaak /‘vryheid, gelykheid, broederskap’ /& ‘mense’-regte / ‘vreet-same naaste-bestaan /swartbemagtiging …’~!)

Die Volk /JisraEL /’WiT  Weste  se “vesting/-stad” =die “HOER-kerk”-geit /-system  en/of die “TYE  van dié  nasies” >WiT Weste*** /’christen(DOM)– ís dan egter besig om te val … te VAL …~!!! (= Op 18:2) –

 • – want die Volk is gefundeer op die dryfsand van mis-leiding /dwaling … op die “SiC”-leer (2Tm 4:3) … op VOLKS-verraad / Godsverraad … op leuens, op leuens …

           –  soos bv. dat ~ > alle “mense” (homo sapiëns) – “kom van die AWDAWM  af” –

           –  almal is “gelyk /dieselfde /identies (voor god)” … –

           –  “gees het nie kleur nie” /“alle bloed is rooi” … ~???*!* … ~ens.~> (shame-#@%&*-siestog!*) –

Inderdaad /en inmiddels – sodoende is die HELE  ou spul bestem vir ʼn kataklismiese “SYSTEM  FAILURE”~!!! – soos The Matrix sal sê.

Nou – betreffende die begrip –
“… omdat sy [= vals ‘circe’ /hoer –Op 13:7;  18:4, 5]
al die nasies  laat drink het …”, is die noodwendige /retoriese vraag (weer):

 • – Wié  is inderdaad (weer) “al die nasies
  … wat “laat drink” en bedwelmd is …!*???* >Opb. 14:8

Die uitlegbeginsel, nl. –“Skrif moet Skrif verklaar”, moet weer hier benadruk word.  Is daar ʼn verwante Skrif wat lig kan werp op bg. Openb. 14:8, wat “al die [ge-drinkte] nasies” kan definieer~!?* –

JeshaJaH  51 :

/4:  Want ʼn Wet sal van My uitgaan, en Ek sal My Reg vasstel
as Die ‘LiG’  van die volke.

/7:  Luister na My, julle wat die geregtigheid  ken

                (= A|Partheid /suiwerheid =Ras-EGtheid /Verbondleer ken),

            VOLK [= fisieke Israel – nié ‘geestelike circe’ nie!]

in wie se hart My Wet  is! [= Torah >Mal. 4:5, 6~!!!► /Hb 8:8]

            Wees nie bevrees vir die smaad van ʼn sterfling [- se gebraak oor ‘a|PARTheid’ –wat “sonde” sou wees nie_!*] …

 • /22:  Kyk, Ek neem die beker van BEDWELMING[= dwaling /= ‘vals (hoer) circe’]
  uit JOU  
  [Israel /’Weste se] hand, die kelk van My Grimmigheid;

jy [Israel /’Weste se] sal HAAR [= HOER-‘kerk’ /-dwelm /-wyn /-‘SiC’-dwaalleer /-system]

verder nie meer drink nie [= Op 14:8;  17:2, 4~!*].

            /23:  Maar Ek sal haar [= bg. Op 13:7, 11;  14:8 >HOER-‘kerk’]

in die hand gee van die wat jou droefheid aandoen, wat vir jou siel gesê het :  Buig, dat ons oor kan gaan …”~!*

(= ook Esg 37 ;  Mal 3:16 i.d.v).

So die voorafgaande Openb. 14:8 (& 17;  18) is DUS  byna ʼn kopieëring van Jes. 51:4-23, maar – JeshaJaH  praat baie definitief van NÉT  fisieke JisraEL (-Nasies /’WiT Weste), so – na nét  wie moet bg. “NASIES” van Openb. 14:8 dan ook nét verwys –“omdat sy al die nasies  laat drink het van die wyn …”~!?* —

 • – en/want, hier word die “Gesonde Leer” /wyn (2Tm 4:3) afgespeel teen die “SiC”-/HOER-‘kerk’-dwelmleer …~!* = “alle mense  kom van adam af en is gelyk … /apartheid is sonde …”~!/??*

Bogaande Jes. 51:4-23 beaam ook die siening dat Openbaring ʼn parafrase van die “Profete” is – wat in elke geval (dan weereens) van toepassing op NÉT  FISIEKE  JisraEL /’WiT  Weste  is~!!! 

Let op bg. Jes. 51:23 –“…die wat jou droefheid  aandoen”, se treffende verband met Skrif soos die “krygsgevangenes” (Lk 21:24 ;  = ook Deut 28:68;  Jer 8:19;  Dan 7:25) ;  asook bg. Openb. 13:7 –“… om oorlog te voer teen die [A|PARTes /’WiT Weste~!] en hulle te oorwin”! –

 • baie meen dit is ʼn letterlike “oorlog” en “oorwinning”, maar dit is dan duidelik dat –

         –  dit éintlik dui op die (fisieke) VOLK /-JisrEL /’WiT Weste  se eie (besoedelde) geestelike instelling(s) /“die HOER-kerk”-GEIT … die “gruwel van verwoesting”, met haar “SiC”-leer ~> /- wat die “Gesonde Leer” 2Tim. 4:3 /die Weg  nie meer verdra nie ~!!! –

 • dié dwaal-dinges  wat “lyk soos ʼn lam [herder /‘kerk’], maar (s)preek  soos ʼn DRAAK” /soos ʼn “kerk-KER” /-GEIT…~!*

Bogaande JeshaJaH 51:22 – praat /profeteer dan oor nét fisieke JisraEL, in die endtyd, en bevat die ekwivalent van die voorgaande Openb. 14:8 –“drink [] van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery” (- ook Op 17:2, 4 = ‘beker v. bedwelming’ =dwaling /‘SiC’-leer).  Sodoende word nou finaal bepaal – met Jes 51:22, as die “wortel”-Skrif /-konneksie van Openb. (14 / 17) – dat óók Openbaring dus op NÉT  FISIEKE  JisRaEL-Nasies /’WIT  Weste  betrekking het~!*

Want – wees kinderlik opreg /eerlik -“beker van BEDWELMING” (Jes 51:22 ;  Op 14:8;  18:5) – :  na nét wat /wie kán dit verwys!*?*

Nét  JisRaEL  was eens “NUGTER, helder, ver-ligt” en op die regte /en “regse  (Reguit /Nou) WEG” – gebind aan die helder /suiwer“Gesonde  Verbond /-LEER” (2Tm 4:3) – die Wet /Woord /Waarheid /“Stem” /Torah /Tanahk /“Heilsfontein”!* –

 • NÉT  JisraEL  kón  dus “bedwelmd” /verblind … verdwaald … “be-duiweld” … be-dingesd … raak~!!!*

                        (= Jes 12:3-6 ;  Esg 34:18;  47:8).

 • Sien – BAIE  NB. – op hierdie punt – die kritiek-aktuele toepaslikheid van teks soos Deut. 28~!*

So nét fisieke Jisrael, wat van die begin /Genesis af aan Elohim behoort  het – wat “in verbond(endheid) /in lyn /in harmonie” … een van “hart, gees(asem) /beeld /gelykenis” met Hom was(/is)!*, kón sodoende sondig /oortree en “bedwelmd /verdwaald /verduisterd /besoedeld” raak … afgewyk /“afge-val” … en “Die WEG” (Deut 13:5) byster  raak … ;  kón – “…wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed … wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van Elohim deur die onkunde …” –Ef. 4:17-19!*;  kon net húlle “verlore /verborge” raak – en sodoende nét na húlle “gesoek” word … om te red [of ‘koop /los’] wat verlore [kón] raak …!* (Mt 10:5;  15:24 ;  Lk 19:10 –ens) …!* –

 • – baie SON-helder kinderlik duidelik : – NÉT  iets wat “WET-iglik” of “Verbondelik” aan jou behoort – kán  verlore raak … en dan gesoek /gevind word …~!*
 • géén ander nasies /-wesens was hoegenaamd ooit enigsins wetlik of verbondelik aan die Elohim verbind /verbonde /aan Hom “verkleef” … nie~!*

Jes. 51:4 :  “My Reg  vasstel as die LiG [-vesting /-stad] van die volke …” –
REG” verwys dus  na die “Verbonde(-Leer) /Wet (Torah) /en Profete” (OT).  Want “Lig” is altyd dít wat koning Dawid sê dit is:
U WOORD [Tanahk] is ʼn LIG  vir my pad …! (Ps 119:105;  ook 19:9).

BAIE NB. :  Sodoende verklaar Mal. 4:5, 6 en Openb. 11:2 dat “Elia” (& Henog /Moses?) aan die einde sal getuig  ten einde – die harte van die ‘HOER-wyn-bedwelmde’ /verduisterde /blinde IsRaEL-Kinders [’WIT Weste] terug te keer na die Tanahk – of/en om die Volk weer te “ver-Lig”, of/en “ín te lig” … – aangaande die Woord en sy “Ware LiG” en ware (Israel-)WAARheid …!*** ..=synde soos die geval was in bv. ook >Neh. 3:13, 25 …ens…

Jes. 51:7 :  “… [FISIEKE] VOLK [nié ‘geestelike circe’] in wie se HART  My Wet is!” – se Nuwe Test.-parallel is dan Heb. 8:8-10 :

“… dat Ek met [NÉT!* die fisieke] Huis van Israel [10 stmm]
en … Juda [2 stmm] ʼn nuwe verbond tot stand sal bring …
Ek sal my wette [Woord /Lig /Waarheid]
in hulle [fisieke Israel /’Weste se]verstand gee en
dit op hulle HART  skrywe …”~!*

Of dan (weer) – soos Maleagi 4:5,6 dit stel : –

 • Elia  sal die HART  van die [fisieke IsraEl-]kinders
  terugkeer na die HART  van die [IsraEl-]vaders~!!!*~>
               (= ‘In U Woord[->Lig] /Tanahk – SIÉN  ons d. LiG /= WOORD /OT /d. ‘Logos’ = d. WEG /WAARheid /Lewe …~!).

NB. weer Jer. 32:39, 40 i.d.v :

 • “En Ek sal hulle [IsraEl] een hart [= Mal 4:5]
  en een WEG  gee [Deut 13:5] …
  En Ek sal ʼn EWIGE!!!  verbond [Hb 8:8;  9:15~!*] met [NÉT!!!] hulle [IsRaEl /’Weste] sluit …”
  (= NB ook Deut 33:3, 4 ;  Esg 11:19 ens).

Sê vir my – baie glas-helder kinderlik “straight forward” eenvoudig : –

“Ek sal my wette [Woord /Lig /Waarheid] in hulle verstand gee en dit op hulle HART  skrywe – Heb. 8:10 : –

          — HOE –op Godsaarde~!!! gaan jy wette (v. EL) – soos die naasgaande – op die “harte skrywe” van ‘mense’-wesens soos Obama, Mandela, Tutu, Boesak, Jannie Pelser, Isak Burger, Max du Preez, Piet Kraucamp, Julius Malema, Zuma, TD Jakes … Aartappelmoerus … : –

(*)          … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)          Geen baster!!!  mag in die vergadering van JaH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH nie kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)          … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

Laat ons verder ondersoek instel na die bogaande begrip rondom “stad” –

Openb. 16:19 :

En die groot stad  is in drie dele verdeel,
en die stede  van die nasies het geval.
En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor JaH, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.

Bedink:  (*)  Wat is dié “groot stad”!?* ;  (*)  wie/watter “nasies” en  (*)  het die letterlike “stede van die nasies” al geval!?* –

NEE!!!  Maar – d’s besig om te VAL~! … soos “9/11” (2001) se WTC /“Twin Towers” …~!* (= Op 18~!).

MAAR – Die “groot stad” hier verwys weereens – soos aanvanklik laat blyk “(X, Y, Z)”, na die VOLK   /JisraEl /’WiT  Weste  se “geestelike vesting” /bedieningsoord of instansie(s), wat as versorging, toerusting, herberg, veilige hawe, beskerming en heil moes dien – die godsdiens en “die kerk” /-leiers /-system … maar, wat dan ver…-leiers, en ʼn “gruwel van verwoesting” geword het! (Jes 3:9-12).

Daar is ook gesien dat die stad, JeruSALEM, sinoniem is met die (fisieke) VOLK=12 Stamme >’WiT JisraEl-Weste (Jer 8:5 ;  Op 14:8;  21:9, 10, 14) –

 • en /want – dan sê die Meester ook m.b.t. (JisraEL-)stede : –

Moenie gaan op die pad van
die [ALGEMENE!!!] heidene [-WESENS!*] en na
die stede  van die Samaritane nie,

          maar liewer [- NÉT] na
die verstrooide Skape  van
die HUIS van IsraEL[ -‘stede’]  (Mt 10:5, 23;  15:24)

Jeshua die lewende EL  sê DUS  uitdruklik hier – die TIEN  STAMME – IsraEL-Huis (- nasies /‘stede’) wás in 33 ná Messiach DUS  nog iewers buite Judea /Palestina op Planeet Aarde … maar –

          – die Johan Malan’s, Walter Veith’s, Martin Gunthers, Aartappelmoer-ruste … en die hele “HOER(-kerk)” sê dié Tien Stamme het ná Matt. 10:5 dus skielik /onverklaarbaar … spoorloos van die planeet af verdwyn …!!!*???* … *** …

 • en dan sê Meshiach ook i.d.v. –

Julle sal met die stede van
[NÉT!!!] JisraEL!!! [=12Stamme~!* /’WiT  Weste~!*]
Sekerlik nie klaar kry voor
die Seun van die AWDAWM  [Blanke!* >H119]
kom nie~!!!*** … *** … –

 • en dan moet in aggeneem word – daar is seker net soveel letterlike stede as wat daar “geestelike stede /vestings” /“circe” of ‘christen’-dinominasies op aarde is~!*
 • en inmiddels – sodoende is (weereens) die HELE  ou spul – naamlik die “ (JisraELchristen-)Nasies” – bestem vir ʼn kataklismiese “SYSTEM  FAILURE”~!!! (- soos The Matrix sal sê) ~ >>

Openb. 18:2, 10 :

En hy het met ʼn groot stem kragtig uitgeroep en gesê:

Geval, geval het die groot Babilon, [=Wit Westerse HOERR-kerk/system]

en dit het geword ʼn woonplek van duiwels en ʼn versamelplek van allerhande onreine geeste en ʼn versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls …

      … terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want
in een uur het jou oordeel gekom!

 • – (baie!) binne-kort …~!

SO /DUS –:  as Openb. 16:19 dan sê –“… die groot STAD  is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval” –

 • – na nét  watter “stad /stede /vesting(s) /. Nasies” verwys dit …~!!!* –
  (- as jy in gedagte hou in Mt 10:5 stuur Hy hulle na_NET die stede v. Israel ..!*)
 • = naamlik na -“Die Tyd van die Nasies”-Nasies …
 • = “JULLE VADER (Wat Weet)”-Nasies (Lk 12:30) = >WiT JisraEL-Weste~!*
 • I  REST  MY  CASE” …~!!!*

Besin sodoende ook daarmee saam —

Openb. 19:15 :
En uit sy mond gaan daar ʼn skerp SWAARD
om die nasies  daarmee te slaan;
en Hy sal hulle met ʼn ysterstaf regeer, en
Hy trap die parskuip van die wyn  van die grimmigheid
en van die toorn van God, die Almagtige.

Eerstens, “die parskuip van die wyn” — wat NATUURLIK  verwys na/weer Die Volk=12 Stamme >WiT Weste/Jak. 1:1 –synde wat die beeldspraak is >VIR NET HIERDIE Volk/Ras …Aardbewoners …en ’n metafoor wat NOOIT  enige ander wesens hoegenaamd ooit by/betrek _NIE**

By nadere /nugtere ondersoek sal gevind word dat die Elohim sekere (groepe van) nasies totaal summier sal uitdelg … – “met die asem van Sy mond” (2Ths 2:8;  Op 20:9 =met die ‘banvloek’ tref) ;  maar – sekere ander nasies word net “geslaan …”~!!!* (Op 19:15) –

 • weereens ʼn SON-helder duidelike onder-skeid! …
  separasie  van twee groepe /tipes
  van verskillende (FISIEKE) nasies(-wesens)~!*

Wie is hierdie nasies wat net “geslaan” /GETUG  word – met “ʼn skerp swaard  wat uit Sy mond gaan”~!?* (Op 19:15) ;  en wát is die –“Swaard”~!*?*

Ons weet nou hierdie “nasies” (- & gepaardgaande, ‘tye  vd. nasies’) is primêr die verlore TIEN  Stamme van die Assiriese ballingskap /Kaukasiërs …– vandag se WiT!!!  Westerse christen-JisraEL-Nasies /… –era~! –

 • en hierdie siening word dan ook inderdaad bekragtig met
  die –skerp SWAARD  wat uit Sy mond gaan
  – om Die (-dié) Nasies te slaan! – Op 19:15 (- synde ..:  panta ta ethne-nasies)

Want, soos ons ook weet – :  “Swaard”, is die WOORD / OU!!!  Test. /Lig /Weg /Lewe WAARheid~!!! – wat beaam dat dit (weereens) op NÉT!!!  WiT  Westerse Christen-JisraEL-Nasies van toepassing kán wees …~!!!* –

 • dit is waarom die “Twee Getuies” (Moses [Henog?] /& Elia) – sal kom getuig van die (ON-sensitiewe /polities-ONkorrekte …) “WOORD” /TAWRAH of die OU!!!  Test. /-WAARheid voor die einde … die pad gelyk maak
 • sodoende dat nét “die-dié  Nasies (‘panta ta ethne’) /-’WESTE  aan die OU!*  Test. /ON-sensitiewe WAARheid gemeet /gekonfronteer /geëvalueer of/en daarmee “geslaan” /getug /gekorregeer sal kán  word (Op 19:15)–
 • om sodoende dan dus (weereens) die fisieke JisraEL-kinders se HARTE  terug te keer
  na hulle JisraEL-voorvaders se HARTS-GESINDHEID ~>
  Mal. 4:5, 6 ;  Luk. 1:17;  Heb. 8:8~!►

          — om die beduiwelde kerk(kiste) system/miete se harte dus weer terug te keer na die “vader hart” -van … : –

               (*)   Geen baster!!!  mag in die vergadering van JaH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH nie kom nie (Deu 23:2, 6);
               (*)   … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

               (*)   Ens… ens… ens …

Inmiddels sal dié JisraEL-Nasies /’WiT Weste  se geestelike “vestings /stede” – naamlik die “HOER-kerk”(-GEITE /-system) dan self egter die twee getuies  van Opb. 11 vermoor … Waarom?? — oor die “ON-sensitiewe /polities-onkorrekte …” WAARHEID /LIG /Die WEG /Lewe … wat hulle sal/moet verkodnig …~!*

 • en sal die “2 Getuies” nié  vermoor word vir die “evangelie /(v.) jeezis” of vir “die kruis” ;  of “vir Paulus,.Augustinus, Arminius, Originus, Calvyn, TB Joshua, Rick Warren, Andrew Murray, Angus Aartappellus …” ;  of die “Nederlandse Geloofsbeleidenis, Dortse Leerreëls … Belhar … of vir Stellenbosch …” nie~!*

En die stekelrige, onsensitiewe … half-onnoembare feit is – dat hierdie beduiwelde  Wit JisraEL-nasies /spesifiek die “kerk”-geit, wat “pak kry” (- met d. ‘Woord /Swaard /O!* T. /-Lig /-WAARheid – Op 19:15) dan helaas ook, saam
met die algemene nasies-wesens, UIT-gesluit  sal wees (-in d. buitenste duisternis)
… van die daaropvolgende “Millennium-Stad(vesting) /JeruSALEM /Berg SiON” (-‘Vesting’) soos ook uitgespel in (weereens) –

EsegiEl 13:9, 10 :
En my hand sal wees teen die profete [= ‘d. kerk’!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê:
          (- ‘leuens waarsê’ = d. jirre het vir my gesê … ‘apartheid is sonde’~???*)

 • hulle [= ‘d. kerk’ /-system /’Wit Weste!]
  sal in die vergadering van my [fisieke] Volk nie wees nie
 • en in die BOEK  van die Huis van [fisieke] Jisrael nie opgeskryf word nie
 • en in Die [Beloofde] LAND  van JisraEL [= ‘Beloofde’ Millennium-Koninkryk~!*] nie kom nie.

          Omdat, ja, omdat hulle my Volk verlei het deur te sê:
Vrede’! Terwyl daar geen  vrede is nie;
en as die volk ʼn muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk [- ‘met los gemors’ – of iets  wat amper klink soos ‘kalk’~!]
             ( – ‘bedrieglike gesigte= ‘drome/rye’ >Deut 13:5 ;  28:28 ;  Sag 9:11;  2Tm 4:3 ; 2Ths 2:10, 11;  Ef 4:17-19;  Jud :8 …~!* –
             –  ‘Beloofde Millennium’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!).

In bogaande EsegiEL 13:9, 10 se “uitgeslotenes – lê dan ook die kernbetekenis en verklaring opgesluit vir veelbesproke en veelbesingde  Skrif-begrippe soos : –
(*)
  die “vyf DWASE  maagde” ;  (*)  “bok nasies /LINKS(es)”;  (*)  “…Ek het julle nooit geken nie …”~!;  (*)  die “adamiet  van sonde /SEUN(-element)  van die verderf”;  (*)  “vyandige /vals baster-koring /vals blanke, israeliet” ;  (*)  die “krag van die dwaling” =HOER/kerk >2Ths. 2:11 …~!►

1Joh. 2:19 :
Hulle [vals- /anti-IsraEl!] het van ONS  [IsraEl /(fisieke) Volk]
uitgegaan, maar hulle was nie van ons  nie [IsraEl /-ware adamiet/koring] …;

2Pet. 2:1 :
Maar daar was ook valse profete [-baster koring /‘kerk’-kiste = Esg 2:6]
onder die Volk, net soos daar onder julle [IsraEl /’WESTE MENIGTE’)-]
valse leraars sál  wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer [= in smokkel!*] … –

Die “UIT-geslotenes” word aangetref in verskeie ander teks, bv. DaniEL 2:44 (Esg 13:9, 10 ;  Mt 7:23;  8:12;  22:13;  25:30) – betreffende dié “Koninkryk” waarvan die heerskappy –aan geen ander [fisieke] volk oorgelaat sal word nie ;  en talle verwantes soos : –
         Jes 2:3 ;  Dan 7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12;  Openb. 11:2;  19:19;  20:8;  21:27;  22:15 …~!* –

 • – en talle ander teks wat astronomies omstrede, maar onomwonde verklaar WIÉ /PRESIES die “IN!*…-geslotenes” (of ‘UIT-verkorenes /VERBOND-enes’) is~!►

—  en in die HELE KANON – kom NÉT  FISIEKE  JisraEL (’WiT Weste!*) dan in aanmerking vir die “IN…-geslotenes” – of dan “UIT-GEKOSENES”!!! (Deu 7:6 –ens.) … – en vir al die “VERBONDE(-nhede)” en (Heils-)Beloftes /Profesieë /Godspraak /Raadsplan … van die ELohim~!!!*

Mar 4:11
Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle
wat buite is [=buite Die Verbonde/Leer /buite die ‘beeld /gelykenis’]
kom alles deur gelykenisse,

Dit beteken in wese dus dat dié “nasies” in Openb. 11:2;  19:19;  20:8 wat BUITE  die “Nuwe EDEN /Berg Sion” gaan bly (-ná Armageddon I, Op 19:19) – en wat jaarliks sal moet op-trek na “Berg Sion” om hulde te bring (Sag 14:16) – éintlik nét –WIT!!!  Westerse christen-nasies móét wees ~ die “5 DWASE maagde”-elemente /die “adamiet  van sonde /SEUN(-element)  van die verderf”–element_onder die Twaalf Stamme /die “vyandige /baster  adamiet /die mandjie slegte vye …” ;  die “in die buitenste duisternis”-nasies – die Woord- /LiG- /OU!* Test.- /WAARheid–LOSES …~!* –

 • – en/of /te wete dan – die “(demone-kratiese) BREE  Pad” /-“LINKS-hartiges” … “Boetman/-mediaNIETE” /-GEITE* (Pre 10:2) … –
 • die ongehoorsame, rebelse, hardnekkige, balhorige, verstokte, ongeredde … adamiete(blankes) – die “menigte  leraars” =2Tim. 4:3 >baL-priesters* – en hulle menigte  “kerk”-kiste /system-miete /blinde leiers (v. baie! blindes) …~!!!* ~ >

Sagaria 14:16 :
“En almal wat oorbly [- náArmageddon I /= Op 19:17-19]
uit al die nasies [‘VYANDIGE  WiT christen-Israel-]
wat teen Jerusalem [= ‘Goeie Koring’-IsraEl /-SiON /’Weste*]
aangekom het,

        sal jaar na jaar OP-trek [= dus van buite  af, na d. Nuwe Eden /(Berg) SiON]
om te aanbid  voor die Koning, die Majesteit van die leërskare …”~!*

So die balhorige  WiT  Westerse JisraEL-nasies BUITE  die “Millennium Stad /SiON” wat vir ʼn 1,000  jaar geleer sal kán  word (- in d. Tanahk /d. Weg …! =Jes 2:3), en wat jaarliks daarheen moet “optrek”, sal dan, helaas weer mislei (kán) word deur die dan– losgelate Sataniël – in dit wat hulle geleer was vir 1,000 jaar (Jes 2:3), naamlik – in “Die WEG” (Deut 13:5…) /die O.T.-Waarheid…~!

En sodoende / dan … –

Openb. 20:8 : –
… [sal satan] uitgaan om die [adam-Israel-]nasies te verlei
wat in die vier hoeke van die aarde is [= buite SiON /JeruSALEM~!*]
die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog [= Aramgeddon II];
en hulle getal is soos die sand van die see.

Watter “nasies” (weereens) is dit hierdie – wat bedrieg en/of ge-“deceive” sal KAN  word ná die 1,000 Jaar!?* –

 • – nasies- /rasse-wesens  BUITE  JisraEL  kán nie mislei word nié!!!
 • hulle hele (‘beeld’-lose!*) bestaanswese /-orde is wesentlik gefundeer in misleiding /dwaling /leuens … in “on-verbonde(n)-heid” … on-orde /verdoemenis …~!*
 • synde /want – ook :  hierdies is nie …’deur (My) Vader #geplant nie** >Matt. 15:13 :
  “Elke plant [= ’boom =mens =Esg 31:9]
  wat my hemelse Vader nié geplant [=niÉ geskep]
  het nie, sal ontwortel word.
 • want hulle het nooit die Verbonde /-Leer (verbotte) /die WET(te) /Waarheid /LiG /die WEG … insettinge /verordeninge … gehad – om te moes onderhou, en waarvan hulle weg gemislei /-bedrieg kán  word nié~!!!*

Beskou NB. Jes. 2:3 – oor die rol wat die OU  Test. gaan speel in die “Nuwe Bedeling” /Millennium – :

“En baie [JisraEL-]volke sal heengaan en sê:  Kom
laat ons OP-trek na … die huis van die Elohim
van Jakob [= fisieke Israel /‘Nuwe Eden’ /Berg SiON]
dat Hy ons sy WËË  [= Tanahk] kan leer”

                (= Deut 7:2;  13:5;  17:14+~!*;  23:2, 6;  Esra 9:12, 14;  Esg 44:6+;  Sag 14:16+ -ens).

NET (ADAM-)JISRAEL KAN  IN ‘SY WEË’ /TOORAH /TANAHK GELEER WORD~!*

Dieselfde redenasie(s) /-beginsel(s) geld die volgende : –

Openb. 21:24 – 27:
En die nasies(?>) van die
wat gered word
[= wat oorbly ná Armageddon II – Op 20:9]
sal in die lig daarvan wandel, en die konings  van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.

            … en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies  daarin bring.
            En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid
[‘besoedeling’ /’verderwing=Gen 6:12 /verbastering]
            en leuens  doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.
                (- ‘d. boek [vd. lewe]’ = Esg 13:9).

Bedink, “leuens doen” – leuen /bedrieg /mislei … = ten opsigte van – WAT!??*  NATUURLIK – t.o.v. :  Die Wet /die Ewige Handleiding /#Bloudruk /TORAH /Profete = die OU!!!* Test. /-GODSPRAAK  sóós … weereens :

(*)          … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander,
wat jou broer [‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor
jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)          Geen baster!!!  mag in die vergadering van JaH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH nie kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)          … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie
– hierdie gruwelike! volke
…~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

Dit blyk dus, volgens bg. “die heerlikheid en die eer van die nasies  daarin bring”, dat daar tydens die Millennium ʼn aantal adam-/IsraEliete tot bekering sal kom … – wat dan tot die “Stad /Nuwe Jerusalem /Eden /(Berg) SiON” toegevoeg sal word …!  Derhalwe moet die betrokke “heerlikheid /van die nasies” natuurlik ook verbind word met Skrif soos Psa. 8 en Mat. 13:44(- verborge skat in d. saailand)

En waarna verwys bg. Openb. 21:27? –“net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam”~!*?*

Eerstens moet dié “(Boek v.d.) Lewe” verbind word met Deut. 30:19 : –

… die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou.
          Kies dan die Lewe [= >Wet / TORAH~!!!],
          dat jy kan lewe, jy en jou nageslag –
                            (= OOK NB. >DEUT. 13:5 = Die WEG = >OU  Test. ;  Jer 8:3 ;  6:16 …~!*)

En die “dood …” – is dan om dus te kies téén die “Torah/-Lewe” = TEEN  die OU!!!* Test./-WAARheid te kies =SOOS WAT DIE HOERRR-“kerk”/GEIT  vandag doen =>> 2Ths. 2:3, 10, 11 ;  2Tim. 4:3;  2Pet. 2:15 …~!!!►

 • >> daarom stuur JaH  hulle die krag van die “kerk”/GEIT >die “christen/DOM” om die leuen te glo = 2Ths. 2:10~!!!*** ==
 • leuen -:  ‘almal kom van Adam en Eva af …’(?X) ;  ‘almal is gelyk voor got’(?X) ;  ‘alle bloed is rooi’ ;  ‘gees het nie kleur nie’ ;  ‘alle nasies(-wesens) moet dissipels gemaak word …’ …~???X???***

Bedink bg. Openb. 21:27 -“net die wat geskrywe is in die boek van die lewe” kan verbind word met (weereens) die volgende twee teks : –

Jer 8:3 :
En die dood sal bo die lewe [= bó TORAH / O.T.!*]
verkies word
  deur die hele oorblyfsel
        (>‘Groep A’-Nasies = ‘remnant’ = >‘identiese vd. oorspronklike’! >altyd nét JisraEL!*),

EsegiEL 13:9, 10 [ = >‘Millennium’~!] :
En my hand sal wees teen die profete [= kerk /’christendom /’onkruid-element!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê [= Deut 13:5] :

 • hulle [= kerk /’christendom /‘verderf’-element! – Mt 13 / 2Tm 4]
  sal in die vergadering van
  my
  [fisieke!*]Volk nie wees nie

        en in Die BOEK  van
die Huis van
[FISIEKE] JisraEL  [’WiT Weste~!]

nie opgeskryf word nie

        en in Die [Beloofde] LAND
van JisraEL [= Millennium-Koninkryk~!*]nie kom nie
             (- hou verband met d. ‘VOLKS- /GESLAGSREGISTER’ v. FISIEKE!* JisraEL~!* ;
             ‘beloofde Millennium’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~! =
             –  ‘Seun van die Verderf’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ).

Die bg. Openb. 21:24 -“nasies van die wat gered word  sal in die lig daarvan wandel” (- ná Armageddon II) – is dan die uitvloeisel van die voorafgaande Openb. 20:8, 9 – “uitgaan om die [Wit IsraEl-] nasies te verlei  wat in die vier hoeke van die aarde is” – húlle wat Armageddon I  oorleef het – en behels dan dié (ongeredde) wit Westerse JisraEL-nasies wat vir 1,000  jaar buite die “Millennium Stad /SiON” gebly het, en wat in die “WEË” /O!*T. /TORAH van Elohim geleer was (Jes 2:3).  Dié wat die Satan dan dus weer (kón) mislei het (Op 20:7, 8) – húlle wat in Openb. 19:19, 20 dus weer teen “Die WEG”- /Verbond-leer kón rebelleer!

En waarna verwys bg. Openb. 21:26? –

 • – “en hulle sal die ‘heerlikheid  en
  die eer van die [IsraEL-]nasies’ daarin bring”~!!! –
 • “die [JisraEL-]Nasies” –self!* ÍS  die “HEERLIKHEID”~!!!*
           (= 2Pt 2:10;  Jud :8;  ook Ps 8:5;  Esg 31:9 –ens.)-
 • en dit verwys dan na dié adam-JisraEliete wat in die 1,000 jaar die –“Leer in die WËË  van JHWH” verneem het

                (= die Torah /Verbondleer /Tanahk~!) ter harte geneem en tot reding gekom het … ~> Jes. 2:3 – Luk. 16:31 – Joh. 6:44, 45 …~►

Judas  :

/8:  Tog besoedel ook hierdie adamiete [– met ander rasse /-wesens]
net so in hulle dromerye  die vlees [= bloed /DNA /‘zera’ /Ras-suiwerheid /= A|Partheid~!*]

►       en verag die heerskappy en
laster die HEERLIKE  Wesens[~!*]

►       11:  Wee hulle, want hulle het die weg van Kain  bewandel [= verbas-TEring]
en om loon hulleself in
die verleiding [‘leer /raad’] van Bileam gestrot …

              (= ook Ex 28 ;  Deut 13:5;  31:16;  Ps 8:6;  16:3;  Miga 2:9;  Hag 2:6, 7)

        – wat ook een van die talle teks is waaroor jy nooit ʼn “boe of ba” uit die “algemene HOER-kerk /dier”-system/-geit se bek  sal hoor nie …!?*

Betreffende bg. Judas :8 –“verag die heerskappy en laster die HEERLIKE  Wesens” – beskou Ps. 16:3 :

 • “Maar aangaande die [A|-PARTes~!* /= JiSRaEl /-’Weste!]
  wat op die aarde is, sê ek:

▒► Húlle is die HEERLIKES[~!*►]
in wie ál  my behae is”~!*

Ons merk ook in bg. Openb. 21:24 dat –“die nasies [WiT  Westerse JisraEl-] van diewat gered word (= wat Armageddon II  oorleef – Op 20:9), sal weereens [net] in die lig [= wat uitstraal v.d. ‘Geliefde STAD’ = ‘Vrou /JisraEL’ =WiT Weste*] wandel” – en dus nié binne-in die Stad self nie!*

Met betrekking tot bg. Openb. 21:27 :  “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid  en leuens doen nie” – waarna verwys dit~!*???* –

 • natuurlik weer na JisraEL  se bloed- /gene /RAS- /WiT-Vel-Suiwerheid – aldan na A|PARTheid /vs. VerbasTEring : –

Esra 9:14 :
… sal ons weer u gebooie  verbreek en ons verswaer met hierdie GRUWELIKE  volke?

Let op dat Esra 9:14 dan een van die aantal teks is wat bewys dat “die Wet” in Esra se tyd nog ʼn gebod bevat het wat – spesifiek!* – vermenging /ONTUG  /VERBAS-tering met nié-IsraELwesens  verbied het~!

                (= ook 13:3;  8:10, 11;  13:26-30 –ens).

Die laaste teks wat bekyk word betreffende –“Julle Vader”-Nasies  en/of  “die (sending-)nasies”-sage … is –

Openb. 22:2 :
In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe  wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot
genesing van
die nasies.

Wat /(Wie) is hierdie “boom” en vir nét  wie (weereens) is sy “vrugte” en sy “blare van genesing”??

Jeshua is dié “Boom” – maar moet natuurlik ook verbind word met Joh. 15:1 – die “Ware Wynstok” – en siende dat “wynstok /wingered” ʼn sinoniem is vir (nét) JisraEL (12 stmm.) daarom is Jeshua dan DUS –die “Ware Awdawm JisraELiet”~!!! ~>

 • sodoende hou die “Boom” en “vrugte” DUS  ook uitsluitlik verband met NÉT  (FISIEKE) JisraEL /“Wingerd, druiwe” /’WiT Westerse Nasies …~!*

Die bogaande gedagte word dan in verskeie Skrif onderskryf, soos –

Eseg. 36:8 :

 • Maar julle, o BERGE  van JisraEl [-nasies =WiT Weste],
  sal jul takke gee en jul vrugte  dra
  VIR [- wie!?*] …
  my [fisieke] VOLK  JiSRaEL  [’WiT Weste!]

          [-nié :  v. My ‘geestelike circe’-konkoksie/-gebrousel nié!]” –

                (= NB: Hos 1:10;  Jes 27:9, 12;  45:3, 4 -ens).

 • en talle soortgelyke  teks …~!* –

Eseg. 31:9 :
“Ek het hom [= d. awdawm /= Haar Saad]
mooi gemaak deur die menigte van sy takke,

sodat al die [ánder soorte!]bome van Eden[~!*]
wat in die tuin van Elohim was,
hom [= die Awdawm(iet /= Blanke~!)]
beny  het” … ~!*(= ook NB :  Pre 30:20 ;  Klag 2:6;  Jes 10:19;  Jer 2:21;  Mrk 8:24 ).

Let NB. op (- indien moontlik -) :  Daar was dus ʼn VERSKEIDENHEID  TIPE  van “bome” ..NEE >’mense ín  EDEN – terwyl “bome” dan figuurspraak /metaforiek is vir “mense”–dus was daar (reeds!) verskillende tipe geskape “mense”, of DUS VERSKILLENDE RASSE … /mens-wesens …!!!* –

 • sodoende …>’ ’kom almal_NIE …*** /NIE_ “van Adam en Eva af” _NIE*
 • en die hele Skrif – handel (weereens) met NÉT  die “EDEN-itiese /AWDAWM-itiese – HAAR  (na-)Saad” /-JiSRaEL-Nasies /WiT christen-Weste~!!!* –
 • en handel géénsins  met ander tipe “bome” /mens … die “NOD”-diete (Gen 4:16) en verwante WESENS /“CREATURES /creation” nié …~!!!*

SO – met bg. Eseg. 36:8 in gedagte –“sodat al die bome [‘mense’] van Edenwat in die tuin [EDEN!] van Elohim was, hom [Blanke~!] beny  het” (asook bv. Gen 17:4-7;  28:3, 14)– baie kinderlik dood eenvoudig straight forward : –

 • Wié  is dan nou bg. Openb. 22:2 se –“die nasies” … vir wie –“twaalf maal vrugte gedra en elke maand sy vrugte gegee” word ;
  • en vir wie –“die blare van die boom [] tot
   genesing
   van DIE  NASIES” is …~!!!*?*

Betreffende “bome /plante /wingerd(tok)”, as metaforiek vir “mense” – ook die volgende voorbeelde : –

Jer. 1:29 :
“Want hulle [= Israel] sal in die skande kom
weens die terpentynbome [= heidennasies]
waar julle [Israel] behae in het,

          en julle [Israel] sal
rooi van skaamte  word [= dus BLANKE  Israel – wat kán bloos]
oor die tuine [=’plante / heidene]
wat julle verkies het” –

(>d. ‘boom’ v. onsuiwer verkies bó d. ‘boom’ v. suiwerheid! ~ > )

Jer 8:3 :
En die dood [‘vrug’ v. verderwing =Gen 6:12 /verbastering]
sal BO  die lewe VERKIES  word  deur die hele oorblyfsel
[= ‘DEMO(NE)-krasie’!*]-

Eseg. 28:24 :
“En daar sal vir die [fisieke] huis van JisRaEl [AWDAWM-Weste]
geen steekdoring  en smartlike DISTEL  [= ‘SLANG-SAAD /Kain-Edomiete – & hul ‘kerk’-gepleegsel/geit~!!!]
meer wees …”

Markus 8:24 :
“Ek sien die adamiete, want ek sien hulle soos bome  rondloop” … -ens.~!*

(= NB. ook :  Rig 9:8+;  Jes. 10:19;  32:13;  Jer 2:21;  Klag 2:6 ;  Esg 2:6;  28:24).

Bogaande Eseg. 36:8 beaam ook (weer) die siening dat Openbaring ʼn gemodifiseerde parafrase van die “TORAH /Profete” is – wat (dan weereens) betrekking op NÉT  FISIEKE  JisraEL /’WiT  Weste  het~!!! 

 • Soos wat aan die hand van veral Luk. 12:30 en 21:24 en verwante Skrif besin is, kan daar nou onbetwisbaar bewys word

          dat die Sending-Opdrag dan nét op die “panta ta ethne”-Nasies ;  of, “die-dié  nasies” gemik is –

 • NÉT  die FISIEKE  “A”-Groep /
  –“JULLE  Vader (weet)”-JisraEL-Nasies …
  >WiT  Christen-Weste~!!!

Chris Kim
ck.tawrah@gmail.com