Daar bestaan reeds jare lank ‘n vermoede by Nuwe Testamentiese navorsers dat die Bybelboek, Die Handelinge van die Apostels  nie volledig is nie. Hulle grond hierdie vermoede daarop dat Lukas in Handelinge  verwys na sendreise wat Paulus na Spanje en die ‘eilande’ onderneem het, maar nêrens in die Sendbriewe is daar enige inligting hieroor nie.

‘n Ander rede wat daarop dui dat die laaste gedeelte van Handelinge  moontlik weggelaat is, is die feit dat dit nie met die woord Amen  eindig nie.

Maar toe gebeur daar ‘n wonderwerk waarvan bitter min Christene vandag kennis dra:  In die laat-Agtiende eeu word die Franse reisiger, S.C. Sonnini deur koning Lodewyk XVI afgevaardig om ‘n uitgebreide reis na Turkye en Griekeland te onderneem.  Met sy terugkeer het hy in sy besit ‘n oorspronklike Griekse manuskrip gehad wat in Konstantinopel deur die Sultan Abdoul Achmet aan hom oorhandig is.

Eers toe Sonnini self die vertaling daarvan doen, maak hy die verstommende ontdekking dat die Sultan in der waarheid hoofstuk 29 van Die Handelinge van die Apostels  aan hom oorhandig het.

Sedertdien staan dit bekend as die Sonnini-manuskrip, en dit word hiermee vir die eerste keer in ‘n Afrikaanse vertaling beskikbaar gestel:

Hoofstuk 29

En Paulus, vol van die seën van Christus en vervul met die Gees, het uit Rome vertrek, vasberade om in Spanje te kom, want hy het geruime tyd al die voorneme gehad om daarheen te gaan en was ook van plan om van daar af na Brittanje te gaan.

2  Want hy het in Fenisië gehoor dat sekere van die kinders van Israel, omtrent die tyd van die Assiriese gevangenskap, oor die see ontsnap het na ‘die eilande ver weg’, soos deur die profeet voorspel, en deur die Romeine genoem, Brittanje.

3  En God het beveel dat die evangelie ver hiervandaan aan die Vreemdelinge verkondig moet word wat die verlore skape van die Huis van Israel is.

4  En niemand het Paulus verhinder nie;  want hy het sonder skroom oor Christus voor die tribunale en onder die volk getuig;  en hy het sekere van die broers wat saam met hom in Rome gewoon het, saamgeneem en hulle het in Ostium op die skip gegaan en omdat die wind in hulle guns was, is hulle veilig na ‘n hawe in Spanje gebring.

5  En baie mense het van die dorpe en stede en die heuwellande bymekaargekom;  want hulle het gehoor van die bekering van die apostel en die baie wonderwerke wat hy gedoen het.

6  En Paulus het kragtig in Spanje gepreek en groot menigtes het geglo en is bekeer, want hulle kon sien dat hy ‘n apostel was deur God gestuur.

7  En hulle het uit Spanje vertrek en Paulus en sy geselskap het in Armorika ‘n skip gevind wat na Brittanje sou seil en hulle het daarop gegaan en hulle het by die suidkus verbygevaar en ‘n hawe, Rafinus, bereik.

8  Toe dit buitentoe bekend gemaak is dat die apostel aan hulle kus geland het, het groot menigtes van die inwoners hom kom ontmoet en hulle het Paulus hoflik benadel en hy het deur die oostelike hek van hulle stad ingegaan en gewoon in die huis van ‘n Hebreër en een van sy eie volk.

9  En die volgende môre het hy op die berg Lud gaan staan;  en die mense het by die hek saamgedrom en bymekaargekom in die Broadway, en hy het vir hulle oor Christus gepreek en baie het die woorde geglo en die getuienis van Christus.

10  En selfs die Heilige Gees het oor Paulus gekom en hy het geprofeteer en gesê:  Kyk, in die laaste dae sal die God van Vrede in die stede woon en die inwoners daarvan sal getel word;  en in die sewende telling van die volk sal hulle oë oopgaan en die heerlikheid van hulle erfenis sal voor hulle skyn.  En nasies sal kom om te aanbid by die Berg wat getuig van die geduld en die lang lyding van ‘n kneg van God.

11  En in die laaste dae sal nuwe tyding van die Evangelie kom uit Jerusalem en die harte van die volk sal bly wees, en kyk, fonteine sal oopgaan en daar sal nie meer plae wees nie.

12  In daardie dae sal daar oorloë wees en gerugte van oorloë;  en ‘n koning sal opstaan en sy swaard sal wees vir die herstel van die nasies en sy vredemaking sal bly en die heerlikheid van Sy koninkryk ‘n wonder onder die prinse.

13  En dit het so gebeur dat sekeres van die Druïde privaat na Paulus gekom het en deur hulle rites en seremonies bewys dat hulle afgestam het van die Israeliete wat uit gevangenskap in Egipte ontsnap het, en die apostel het hierdie dinge geglo en aan hulle die kus van vrede gegee.

14  En Paulus het drie maande lank in die huis gebly versterk in die geloof en Christus aanhoudend gepreek.

15  En na hierdie dinge het Paulus en sy broers uit Rafinus vertrek en na Atium in Gaul geseil.

Die res van die “Verlore Hoofstuk van Handelinge 29” het ek ongelukkig verlore laat raak …

Daar kom in dié hoofstuk sekere deurlopende kenmerke /tendense voor betreffende die “13e apostel”, Paulus – soos dat hy steeds nie saam met een van die ander 12 apostels gewerk het nie, behalwe Bárnabas … in die begin (- toe Paulus verbitterdheid tussen hom en Bárnabas veroorsaak het … wat blykbaar nooit geheel was nie …~!).

Inmiddels verneem ons dat Paulus – ná sy oënskynlike “Damaskus Twee”-ervaring of “paradigma-skuif” in Hand. 27 en 28 –in Hand. 29  blykbaar baie meer bedaard en gemoedelik met mense oor die weg kom en dat hy nou selfs ‘n beduidende gevolg het … met ‘n aantal dissipels – nié  “apostels” nié~!

Ons lees nog steeds nie van meer as nét twaalf apostels nie – ofskoon Lukas (/Hand.) egter Paulus as ‘n “apostel” bestempel …~!*???*

Die onvermydelike eerste kwessie of noodwendige vraag wat hier gestel moet word, is :  Hoe of/en hoekom het Hand. 29  “verlore” geraak!?*  Sou daar ‘n sekere rede of/en agenda  daaragter steek!?* –

 • sou dit nie verband hou met die(selfde) rede waarom sekere ander Skrif-gedeeltes (& terme) en verskeie boeke, soos Henog, óók uit die aanvanklike Kanon  verwyder is nie … – deur die “slang-saad” onder die Volk (= Mt 23:33) ;  die “geheime krag” (2Tss 2:7 –’83) en sy “regter hand”, die “(hoer-)kerk”~!!!*?* ~ >
 • want :  hierdie “verbode” gedeeltes en boeke bevat te veel en eksplisiete en “(ON-)sensitiewe” (Ware) JisraEL– en A|PARTHEID-WAARhede …~!!!*

Laat ons nou die “Verlore Hoofstuk van Hand. 29” van nader bekyk : –

Hand. 29:1, 2 :

… en was ook van plan om van daar af na Brittanje te gaan.  Want hy het in Fenisië gehoor dat sekere van die kinders van JisraEl, omtrent die tyd van die Assiriese gevangenskap oor die see ontsnap het na ‘die eilande ver weg’, soos deur die profeet voorspel, en deur die Romeine genoem, Brittanje.

En dié voorspelling verwys : –

Jes. 49:1 :

Hoor na My, EILANDE, en luister, VOLKE WAT VER IS!

Die HERE het My geroep van die moederskoot af,

van my geboorte af het Hy my naam genoem.

 • terloops net eers:  al wat ‘n “(hoer)kerk-kis” is, ver-“individualiseer” nou hierdie uitdrukking,

van my [individu?*(-nee)] geboorte af het Hy my [individu??* (-néé!)] naam genoem” –

 • en/want sódoende – kan dit dan “polities-korrek”, alles /idividue insluit wat –op twee bene asem haal~!* –
 • – maar /terwyl – dit éintlik dan na Die (FISIEKE!!) VOLK – of die “Huis van Jakob” – JisraEL  verwys~!!!*

“Eiland” is dus ‘n metafoor vir “volk” (- ook:  ‘berge’ en ‘heuwels’).

Dieselfde geld –

Jes. 42:4 :

Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie;

EN DIE EILANDE  WAG OP SY LEER

– en wat is (eerstens) hierdie “LEER”~!*?*

Naamlik dan soos ook na verwys in Skrif soos die volgende :

2Tim. 4:3, 4 :

want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle Die Gesonde LEER  [= TORAH~!!!* /OU!* Test.]

nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees,

vir hulle ‘n menigte leraars [HOER-‘kerk’~!* /OU!* Test.]

sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,

en die oor sal afkeer van die waarheid [= TORAH~!!!*]

en hulle sal wend tot fabels [= ‘apartheid is sonde’ / ‘Belhar’ & verwante (#$%^&*@!) drek~!]

Hand. 18:26 :

En hy (Apollos) het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek; maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem

en hom noukeuriger Die WEG  [d. (Verbond-)LEER / TORAH~!!!* /OU!* Test.]

van JaH  uitgelê.

Dié Leer – ook dan genoem :  “Die WEG” (Deu 13:5);  die “LiG” (Ps 119:105);  Die “Waarheid”;  die “Lewe” (Deu 30:19);  die “Heilsfontein” (Jes 12:3-6;  49:10;  Jer 2:13) … –

 • ook genoem :  die “GETUIENIS” : –

Jes. 8:20 :

“[Terug -] Tot die wet [= TORAH] en tot die GETUIENIS!

As hulle nie spreek volgens hierdie woord [= ‘getuienis’ /Tanahk] nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie”

Nou – die “(hoer-)kerk”-dogma /-system(-miete) verklaar hierdie “volke wat VER  is” (= ‘eilande’), is nou –‘alles’!*  wat op twee bene asemhaal …~???*

MAAR – ‘n drie-jarige sal met die eerste oogopslag besef JeshaJaH 49:1 – “… eilande, en [] volke wat ver is!” (& d. hele Kanon) – praat van NÉT  die FISIEKE  JisraEL-VOLK(e) ;  van dié “menigte van nasies” soos gevind in Gen 10:31, 32 ;  17:4-7;  28:3, 14 ~ ook >

Jes. 49:2 :

En Hy het my [JisraEL] mond gemaak soos ‘n skerp swaard,

in die skaduwee van sy hand het Hy My [JisraEL] verberg;

en Hy het My [JisraEL] ‘n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker My [JisraEL]

weggesteek [= op ‘eilande’ & in d. ‘woestyn /wildernis’ = Op 12:6, 14 >S.A.~!*];

Jes. 49:3 :

… en Hy het vir My [JisraEL] gesê:

Jy is my kneg, JisraEL, in wie Ek My verheerlik-

Ps. 16:3 :

 • “Maar aangaande die [A|-PARTes~!* /= JiSRaEl /-’Weste!] wat op die aarde is, sê ek:

Húlle is die HEERLIKES[~!*►] in wie ál  my behae is”~!*

En betreffende bg. Hand. 29:11  se -“nuwe tyding [Leer] uit Jerusalem” –

== vra énige Waarheid-SOEKER (-en vinder!*) :  “Jerusalem” is ‘n sinoniem vir die Huis van Judah (/Dawid /2 stamme), of – die “Dogter van SiON” … alias :  die “afrikaner”-BOER-Volk~!*

Inmiddels is die Boervolk ook ‘n “(skier-)einland”-Volk … – wat omring is deur ‘n “see  van barbare” en deur “Haar Saad”- /Adamiet-Blanke HATERS (Gen 3:15 = ‘vyandige mens’ –Mt 13:28) … omring en oordond-der deur Waarheid- en OU!* Testament-HATERS …~!!!*

Ons merk (dus-)dat ofskoon Paulus onteenseglik moes geweet het van die “agtergeblewe (DONKER …) Afrika”, span hy al sy kragte in om egter Brittanje toe te gaan … ~hal-lo-o-o– …~!*?* –

 • en wat dan saamgelees moet word met die feit dat hy in Hand. 28 maande lank op ‘n eiland vol heidene(-wesens) was,

maar nie één keer eens ÉÉN PROBEER “BEKEER” het nie –

– sóós wat hy voorheen egter telkens gedoen het nie …~!*?* –

 • hal-lo-o-o– … kan ons “Emmausgangers” (= ‘TOE  oë /verstande’) – nou al “een + een” bymekaar begin tel …~!?* –

– SO – WIE WAS PAULUS SE VEELBESPORKE (SG.) “HEIDENE” DAN DUS ÉINTLIK  GEWEES~!!!*?*

— siende nou = dat hulle blykbaar “soms bearbei /bekeer” … en soms niÉ …~!*/???*

 • … “RESTING MY CASE”~!*

Dit lyk dus of Paulus heel moontlik ‘n “Damaskus TWEE”-ervaring beleef het … veral dan betreffende die “(ON-)sensitiewe” JisraEL-A|PARTheid- /WAARheid-kwessie(s) – asook dan in die sin van die bearbeiding /bekering van NÉT  (Ware) JisraEL >WiT!!! ‘christen’-Weste …~!

Hand. 29:3 :

En God het beveel dat die evangelie ver  hiervandaan [Palestina]

aan die VREEMDELINGE  verkondig moet word

 • WAT DIE VERLORE SKAPE VAN DIE HUIS VAN ISRAEL  IS.

[= 10 STMM >>Matt. 10:5;  15:24~!!!***►]

En vergelyk dan talle teks hiermee saam soos : –

Matt. 10:5 – 7:

Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

          [- terloops, ‘nié na d. heidene  nie’~!* = bewys dus duidelik dat daar onteenseglik TWEE!!!- verskillende groepe van ‘heidene’ is waarvan d. Skrif (& Paulus /-hulle) praat!* –

          – ‘spesiale’ (of uitverkore) heidene ;  en ‘algemene’ heidene/-WESENS …~!]

maar gaan liewer na die verlore skape van die Huis van Israel.

En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele  het naby gekom.

Matt. 15:24 – 26 :

Maar Hy antwoord en sê:

EK IS NET  GESTUUR NA DIE VERLORE SKAPE VAN DIE HUIS VAN ISRAEL.

Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: Here, help my!

Maar Hy antwoord en sê:

DIT IS NIE MOOI OM DIE BROOD VAN DIE KINDERS [= JisraEL >WiT!!! Weste~!►]

TE NEEM EN DIT VIR DIE HONDE [= ‘ALGEMENE’ HEIDENE/-WESENS~!*]

TE GOOI NIE.

Ek dink onbetwisbaar – my kop op die blok – en :

“Resting Case – Resting – Resting …”~!!!*

So, kinderlik doodeenvoudig eerlik en nugter :

Wie is dan DUS  bg. Hand. 29:3 ;  Paulus, die “bybel” en Nuwe Test. se bepaalde “VREEMDELINGE” … ook genoem :  “die heidene” ;  “verstrooides” ;  “die nasies” >“panta ta ethene” (= ‘die dié-nasies~!) …~!!!*?*

Die nodige nugtere opregte studie sal sodoende aantoon dat al die sendbriewe dan ook NÉT aan JisraEL (‘skape’~!) /Tien Stamme /-nasies /WiT Europese christen-Weste gerig is …~! : ==

          Jak. 1:1 :

Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus,

aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing  is: Groete!

1Pet. 1:1 :

Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus, aan die VREEMDELINGE van die verstrooiing [= TIEN Stmm]

Let sodoende byvoorbeeld ook op die volgende Skrif :

          Ef. 2:12, 19:

… dat julle [TIEN Stmm] in dié tyd(?!*)  sonder Christus was,

VERVREEMD~!  van die burgerskap van Israel

en VREEMDELING  ten aansien van die [JisraEL-]verbonde van die [JisraEL-]belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld.

          [- in watter ‘tyd’?!* = 10 Stmm. se verstrooiing van d. Assiriese ballingskap af (±725 v.M.) ;

          –  jy kan net ‘vervreemd’ – van iets /iemand met wie jy eens vertroud /aan verbonde /gebonde was –

          –  vir ‘ons Emmausgangers’ :  NÉT  JisraEL was (en IS!*) vertroud met & verbonde /gebonde aan Elohim & d. Wet /WEG /TORAH /Tanahk /-Verbonde(-Leer) /beloftes /profesieë …~!*]

So is julle [TIEN Stmm] dan nie meer vreemdelinge [‘ver-vreemdes’]

en bywoners nie, maar [‘weer’ -] medeburgers van die heiliges [A|Partes~!*]

en huisgenote van God [= Huis v. Jakob /= 12 stmm] …

3Joh. 1:5 :

Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders,

en dit vir VREEMDELINGE  [=‘ver-vreemdes’ /TIEN Stmm]

 • betreffende, “vir die broeders” (Jh 1:5) – :

Deut. 17:15

… uit die midde van JOU BROERS  moet jy ‘n koning oor jou aanstel;

 jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ IS NIE, oor  jou aanstel nie.

Bedink ook weer : –

Hand. 29:3 :

En God het beveel dat die evangelie ver  hiervandaan [Palestina]

aan die VREEMDELING [= veral TIEN  Stmm] verkondig moet word…

SO – vir “ons Emmausgangers” (‘toe verstand’) – as hierdie bepaalde “vreemdelinge” … en “heidene, nasies, verstrooides … broers” – wat “VER  hiervandaan” is, dan nét  JisraEL /WiT Christen-Weste is … hóé  moet ons dan talle teks soos die volgende interpreteer:-

Mrk. 16:15 :

Gaan die hele wêreld  in [= ‘ver  hiervandaan’]

en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom [= AWDAWM-iet /=BLANKEdom~!*]

Kol. 1:23 :

… en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig ís(~!*???*)  in die ganse mensdom [= AWDAWM-iet /=BLANKEdom~!*]

onder die hemel [= ‘ver  hiervandaan’],

waarvan ek, Paulus, ‘n dienaar [= nié ‘apostel’ nié!] geword het.

Openb. 5:9 :

Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê … want U is geslag en het ons [= JisraEL /‘skape’ /AWDAWM-iet /=BLANKEdom~!*]

vir JaH  met u bloed GEKOOP  uit elke [JisraEL~!* ==]

stam en [JisraEL~!*]taal en [JisraEL~!*]volk en [= JisraEL~!*]nasie

      – in die hele Boek  word nét FISIEKE  JisraEL  “GEKOOP”~!*

Byvoorbeeld – n.a.v. die Volk se straf /die verstrooiing – :

Sag. 10:8 :

Ek wil vir hulle [Israel] fluit [= roep] en hulle vergader, want Ek het húlle [= fisieke Israel!*]

losgekoop” (= ook Gal 4:5 –ens).

        – let op nét  wie … is verstrooi en nét  wie dus  “vergader” (móét) word …~!*

Die Skrif se “Heilsleer /Raadsplan /Verbond-LEER /Getuienis” betrek dus nét fisieke  JisraEL, en daarom sal ook nét dié  Volk (’Wit Weste) tot verantwoording geroep, geoordeel, veroordeel en beloon word – :

Amos 3:2 :

“Julle [IsRaEl] alleen  het Ek geken uit al die geslagte [= rasse /‘zera /ethnos /antropos’] van die aarde;

dáárom sal Ek by julle [= nét Israel] besoeking doen

oor al JULLE  ongeregtighede.

Vervolgens beskou ons –

Hand. 29 :

5  En baie mense het van die dorpe en stede en die heuwellande bymekaargekom;  want hulle het gehoor van die bekering van die apostel(?*) en die baie wonderwerke wat hy gedoen het.

6  En Paulus het kragtig in Spanje gepreek en groot menigtes het geglo en is bekeer,

want hulle kon sien dat hy ‘n apostel(?*)  was deur God gestuur.

Vandat Paulus nie meer “wesens  van die veld” (afrikaäne –ens.) wil bekeer nie,

is daar nie meer “oproer” rondom hom nie, en wil die Volk hom ook nie meer stenig nie …~!*

Hy wil ook nie meer tot elke prys (net) sy “punt” maak en dít  laat geld … tot elke prys nie!*

Hy wil ook nie meer iemand “terugkry” nie~!*

En daar is harmonie, vrede en hartlikheid by sy byeenkomste …~!!!*(?*).

Nou – “bekeer” (bg. Hnd 29:6) … beteken ALTYD!!! :  TERUG…-keer =

= na die TORAH~!!!* /Tanahk … die Wet /Woord /WEG /LiG /WAARheid /Lewe /Verbond(-Leer) … na die “Stem” /Wil … die “Heilsfontein” (Jes 12:3-6) …~!!!*

Dan sê Paulus ook bv. hy het “bekering  tot ELohim” verkondig (Hnd 26:20)–

          “… aan die mense [= AWDAWMIETE >Blankes~!* /H119] …

én  aan die HEIDENE[??*]

Nou sê vir my – baie eenvoud straight forward :  Hoe gaan jy aan die “algemene  heidene” /-“wesens  van die veld (volgens soorte)” verkondig dat hulle hul moet TERUG-“bekeer” na Skrif /“Stem” /die WEG /Wil /Verbond/-Leer /“Getuienis” … sóós : –

(*)    … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)    Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2);

(*)    … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Deu 23:6;  Esra 9:2, 12, 14).

Die (VERBOND-)VOLK~!!! / WiT Christen-Weste~! … sal DUS  TERUG-, of OM…-gekeer – aldus, “bekeer” móét word na die Skrif / na “MOSES /TORAH” … die WEG!!!  (Deu 13:5 –ens.) /LiG (Ps 119:105) /Waarheid /Lewe (Deu 30:19) … die Verbond(e)-LEER … na die -“hart /gesindheid” /siening /geloof van die (JisraEl-)vaders (Mal. 4:5, 6;  Lk 1:17).

Vervolgens besin ons oor –

Hand. 29 :

8  Toe dit buitentoe bekend gemaak is dat die apostel aan hulle kus geland het, het groot menigtes van die inwoners hom kom ontmoet

en hulle het Paulus hoflik benadel

en hy het deur die oostelike hek van hulle stad ingegaan

en gewoon in die huis van ‘n Hebreër en een van SY EIE VOLK.

9  En die volgende môre het hy op die berg Lud gaan staan;  en die mense het by die hek saamgedrom en bymekaargekom in die Broadway, en hy het vir hulle oor Christus gepreek

en baie het die woorde geglo en DIE GETUIENIS VAN CHRISTUS.

Hoekom is dit hoegenaamd nodig  om pertinent te meld dat Paulus “hoflik  behandel” is!?* (… terwyl hy ook nou nie met te veel hartlikheid en ‘rose’ toegegooi was nie …~!).

Dit bekragtig egter die stromagtigheid rondom Paulus se vroeëre optredes ;

teenoor die baie meer ontvanklikheid /gemoedelikheid waarmee hy nou bejeen is …!

“… in die huis van ‘n Hebreër en EEN VAN SY EIE VOLK” ~ >

Dit wil met die eerste oogopslag blyk of hier eendersyds – :  (a)  van Paulus en “JisraEl” (- sy ‘eie volk’) gepraat word – teenoor  (b)  nié-Jisrael =“heidene’, andersyds.

Maar wie presies is eerstens –“sy EIE  Volk”~!?* ~>

— want die “(HOER-)circe” sê “eie volk” hier is “die jode” – waarmee hulle, “die 12 stamme”-DWALING!*  bedoel~!*???*  Nou betreffende die, “sy /eie /volk”-begrip … : =

Dan 10:14 :  Ek het dan gekom om jou [DaniEL] inligting te gee oor wat JOU VOLK [= Huis v. JUDAH /TWEE  stmm /Sion /vye boom]

aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.

Rom 11:13  Want aan julle heidene(?*) sê ek: Vir sover as ek ‘n apostel(?*)  van die heidene(?*) is, verheerlik  ek my bediening

Rom 11:14  as ek tog maar net MY EIE VOLK [= Huis v. JUDAH /TWEE  stmm /Sion /vye boom]

jaloers kan maak en sommige uit hulle [= ‘eie volk’!*] kan red!

Waarvolgens Rom. 11:13, 14 dan soos volg gelees moet word : –

Rom 11:13  Want aan julle [TIEN  Stmm]

sê ek: Vir sover as ek ‘n apostel(?*)  van die [TIEN  Stmm /’WiT Europese Weste] is,

verheerlik ek my bediening

Rom 11:14  as ek tog maar net MY EIE VOLK [TWEE  Stmm]

jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red!

Hoekom :  “… VERHEERLIK  ek my bediening”~!*?* –

 • want /kyk weer bogaande : –

Jes. 49:3  en Hy het vir My [JisraEL] gesê:

Jy [JisraEL] is my kneg, Israel,

IN WIE EK MY VERHEERLIK …

Ps. 16:3 :

 • “Maar aangaande die [A|-PARTes~!* /= JiSRaEl /-’Weste!]

                        wat op die aarde is, sê ek:

▒► Húlle is die HEERLIKES[~!*►] in wie ál  my behae is”~!*

En sodoende : – hoe moet Skrif soos die volgende dan verklaar word : –

Mat 21:43  Daarom sê Ek vir julle [=- ‘EIE VOLK’ / Huis v. JUDAH /TWEE  stmm /Sion /vye boom]:

Die koninkryk van God sal van julle [TWEE  stmm] weggeneem

en aan ‘n volk  [= ‘heidene’ /= TIEN  Stmm /’WiT Weste!*]

gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

Vervolgens : –

Hand. 29 :

9 … en hy het vir hulle oor Christus gepreek en baie het die woorde geglo

ÉN DIE GETUIENIS VAN CHRISTUS.

Hier is dus twee verskillende kwessies aangaande “Christus” (Meshiach) ter sprake: –

( A )      “… oor Christus gespreek” ;

– asook dan : –

( B )      die “getuienis  (v. Messiach)”?!

Nou -“… oor Christus gespreek” is seersekerlik die “blye boodskap /evangelie” … wat dan sekerlik betrekking het op almal wat “… word soos een van hierdie kindertjies”~! –

 • en ‘n kwessie wat dan ook genoem word :  “Die Koninkryk van Elohim” … of die “bekering /wedergeboorte” – wat “binne” die Adamiet plaasvind (Lk 17:21) … waarvoor daar geen onderrig /uitleg benodig word nie~! –
 • ook genoem:  “Joh. 3:16” …~!

Maar /so – wat is bg. “(B)” dan??* – :  die “GETUIENIS  (v. Messiach)” –

Jes. 8:20 :

“[Terug -] Tot die wet [= TORAH] en tot die getuienis!

As hulle nie spreek volgens hierdie woord [= ‘getuienis’ /TORAH /Tanahk] nie,

is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie”

 • “(B)” – ‘n aspek wat dan ook genoem word :  “Die Koninkryk van die HEMELE” … of die uiterlike Aardse Millennium-koninkryk (= Lk 12:32;  Hnd 1:6;  Op 20:4 –ens.) –
 • en wat ten nouste verband hou met “Die (Reguit /Nou) WEG” (Deu 13:5) /die “Verbond-LEER” /= TORAH, Tanahk … –
 • en wat inderdaad onderrig /uitleg vereis … : –

Act 18:26  En hy [Apollos] het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek; maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem

EN HOM NOUKEURIGER DIE WEG  VAN GOD UITGELÊ.

Die “getuienis” of dan “Die (Nou) WEG /(v.d.) Koninkryk” /OU  Test., soos dan ook tot uiting kom in talle teks soos : –

Hand. 1:6  Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê:

Meester, gaan U in hierdie tyd

DIE KONINKRYK VIR [FISIEKE!*] ISRAEL  WEER OPRIG?

Sien ook talle verwante uitdrukkings van, “Koninkryk van die HEMELE”- of Millennium-Skrif soos : –

Jes 2:3;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Lk 12:32;  Jh 11:52;  Op 5:10;  Op 14:1;  20:4;  21:12 …~!

Die Twee-BEEN-Evangelie /-Koninkryk :

Die “getuienis”, of dan “Die (Reguit /Nou) WEG /(v.d.) Koninkryk” soos dan ook tot uiting kom in talle “on-sensitiewe” teks soos (-weereens):-

(*)       … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)       Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2);

(*)       … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Deu 23:6;  Esra 9:2, 12, 14).

Dit blyk sodoende dat al aspek, ná Paulus se “Damaskus TWEE”-ervaring, wat nog effens krap, is dat hy steeds nog nie pertinent genoeg “Die WEG” of die “Wet /Torah en Profete” /“Getuienis” of die OU!!! Test. bedien of/en aksentueer soos wat Messiach en die ander gedoen het nie …~!

Vervolgens besin ons –

Hand. 29:10 :

En selfs die Heilige Gees het oor Paulus gekom en hy het geprofeteer en gesê:

KYK, IN DIE LAASTE DAE SAL DIE GOD VAN VREDE

in die stede  woon en die inwoners daarvan sal getel word;

en in die sewende telling van die volk  sal hulle oë oopgaan [Lk 24:45]

en die heerlikheid van hulle erfenis sal voor hulle skyn.

En nasies  sal kom om te aanbid

BY DIE BERG

WAT GETUIG VAN DIE GEDULD EN DIE LANG LYDING VAN ‘N KNEG VAN GOD.

‘n “Paulus”-profesie wat dan verskeie Skrif-paralelle bevat.  In volgorde bekyk –

 • “… in die laaste dae sal die God van VREDE  in die stede  woon” –

‘n Besonderse aktuele kwessie – :  “Is ons nou, ‘2010’+ – in die laaste  dae”~!*?*

Op alle terreine is daar woelinge en spanninge … selfs verskrikkinge  aan die gang – selfs die aarde “steun en kreun” met die eienaardigste /angswekkende geluide vanuit haar  dieptes soos glo onlangs deur wetenskaplikes vasgestel is … sodat dit onvermydelik herinner aan die dae van Noag (Gen. 6;  Mt 24:37) – soos ook vervat in Henog 65:1-6 :

In daardie dae het Noag gesien dat die Aarde gekantel  het, en dat haar vernietiging op hande was.

Vertel my wat is aan die gang op die Aarde dat die Aarde so geteister en geskud word, voordat ek dalk ook deur die rampe daarmee saam sal vergaan.

Wat is te verstaan van : –

 • “… sal die God van VREDE  in die stede  woon”?

Die feit is dat Skrif-“Vrede” nie los gesien kan word van Numeri 25:6-13 nie~!* : –

Num 25:6  En daar het ‘n man gekom, een uit die kinders van Israel, en ‘n Midianitiese vrou  na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms.

Num 25:7  Toe Pínehas … uit die vergadering uit opgestaan en ‘n spies in sy hand geneem

Num 25:8  en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle twee deurboor … Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou.

Num 25:12  Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond,

Num 25:13  en dit sal vir hom en sy nageslag ná hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het.

So, bg. Hand. 29:10  se “God van Vrede” moet dus onteenseglik verbind word met die bloed-, gene-, RAS- /Beeld-SUIWERHEID  van Awdawm-JisraEL – alias :  verbind word met “A|PART-heid”~!!!*

En dan word “vrede” ook ten sterkste bepaal deur dit wat in die volgende Skrif vervat is : –

2Kron. 15:2 – 5 :

“… En daar was baie dae dat Jisrael sonder die ware  Elohim was en sonder ‘n lerende priester

en sonder wet [= Torah /= Die WEG /Getuienis]

En in dié  tye [= Tanahk- /Weg- /OU Test.-LOSE =>SOOS-vandag~!!*]

was daar GEEN VREDE …

Presies waarom daar dus vandag  ook weer geen vrede is nie~!* – want daar is geen “ware JHWH” en geen “reguit /nou WEG /Getuienis” /OU!* Test. nie … – daar is nou net –“die jirre” ;  en die “woord /evangelie van Paulus-ME” /“demone-krasie” /-verBAS-tering /“Belhar” … en word net verneem van die lof en wel en weë van “die media-NIETE”~!!!*

Wat behels vervolgens, “… in die stede  woon en die inwoners daarvan sal getel word” – Hand. 29:10

Die term, “stad /stede”, is natuurlik ‘n metafoor vir ‘n “geestelike /Woord-bediening /-vesting /-herberg /-oord /-bron”.

Bedink egter ook die volgende letterlike Skrif-paralel /-koneksie vir dié “stede” …!?* :-

Mat 10:23  En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle,

julle sal met die stede van Israel  sekerlik nie klaar kry

voordat die Seun van die mens [= Awdawm /Balnke >H119] kom nie.

SOdoende blyk dit egter klink-klaar dat – die bewoners van dié “stede”, het betrekking op nét fisieke JisraEL /’WiT Weste – en word dít  dan bekragtig deur Hand. 29:10 :

 • “en in die sewende telling van die volk [- nié ‘circe’ nie!]

sal hulle oë oopgaan [Lk 24:45]

en die heerlikheid van hulle erfenis  sal voor hulle skyn.” –

… – “Die VOLK” …~!* – FISIEKE  JisraEL /WiT Christen-Weste …~!!!*

Betreffende –“… hulle oë oopgaan”, moet natuurlik primêr verklaar word a.d.h.v. Luk. 24:45 :

Luk 24:45  Toe open Hy hulle verstand [‘oë’]

om die Skrifte [= TORAH /Die (Reguit /Nou) WEG /LiG /Waarheid /Lewe~!*]

te verstaan.

 • asook dan natuurlik : –

Mal 4:5  Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

Mal 4:6  En hy sal die hart van die [JisraEL-]vaders

terugbring tot die  [fisieke JisraEL-]kinders [= hulle verstand?  open /= ‘Nuwe Leer’!] …

Beskou ook i.v.m. “… die heerlikheid van hulle erfenis  sal voor hulle skyn” : –

Ps. 33:12 :

“Welgeluksalig is … die [FISIEKE] VOLK

wat Hy vir Hom as ERFDEEL uitgekies het”~!*

Inmiddels is dit nie seker wat presies –“in die sewende telling van die Volk” beteken nie, behalwe dat dit moontlik te doen het met die “Sewende Millennium” … – wat in ‘2000’  begin het~!*

Beskou ook weer : –

Hand. 29 :

11  En in die laaste dae sal nuwe tyding  [= nuwe LEER!*] van die Evangelie kom uit Jerusalem [Sion]

en die harte  van die [JisraEL-]volk sal bly wees,

en kyk,  fonteine  sal oopgaan en daar sal nie meer plae  wees nie.

12  In daardie dae sal daar oorloë wees en gerugte van oorloë;  en ‘n koning sal opstaan en sy swaard  sal wees vir die herstel van die nasies  en sy vredemaking sal bly en die heerlikheid van Sy koninkryk ‘n wonder onder die prinse.

Die begrip, “nuwe tyding”, is vroeër reeds verbind met – :

Jes. 42:4  Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande  wag op sy LEER

En wat sou hierdie “LEER” presies behels …~!*?*

Naamlik dan soos ter sprake is in Skrif soos (weereens) :

2Tim. 4:3, 4 :

want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die Gesonde LEER  [= TORAH~!!!*]

nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees,

vir hulle ‘n menigte  leraars [HOER-‘kerk’~!*] sal versamel …

en die oor sal afkeer van die waarheid [= TORAH~!!!* /d. WEG]

en hulle sal wend tot fabels [= ‘apartheid is sonde’ / ‘Belhar’ & verwante (#$%^&*@!) drek~!]

Beskou ook die volgende i.d.v. : –

Dan 12:4  En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek,

en die kennis [= d. ‘Nuwe Leer’~!] sal vermeerder.

Dan 12:9  En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe.

Dan 12:10  Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose [= Verbond- /OU T.-lose!]

sal goddeloos handel;  en geeneen van die goddelose [= Verbond- /OU T.-lose!] mense sal verstaan nie,

maar die verstandiges [= regs-‘hartiges’ >Pre 10:2] sal verstaan –

 • wie is die “verstandiges”?*!* – NATUURLIK … : –
 • – HÚLLE WIE SE VERSTAND GEOPEN  IS (Lk 24:45) OM DIE (REGUIT /NOU) WEG /OU!!! TEST. /“GESONDE  LEER” /“GETUIENIS” TE ABSORBEER /VERSTAAN …~!!!►

SO – WAT … sal dan hierdie “Nuwe Tyding /LEER /Getuienis” – in die “tyd van die EINDE” wees~!*???*

Let eerstens op in dié opsig (indien moontlik), dat daar nou vir Twee DUISEND  jaar ‘n bepaalde “(ou) leer” deur die “(HOER-)kerk” geleer word …~!!!*  Dit is egter dié “kerk”(-geit) en “FABEL”-leer (2Tm 4:3), WAARUIT  Jahshua sê, Die VOLK /JISRAEL /’WiT Weste  moet padgee …~!* –

 • om bepaalde redes – uit die “hoer”-geit moet padgee : –
 • – omdat – soos in die dae van Noag /Gen. 6:12 – die “kerk” aan die voorpunt is van ‘n sisteem waar alle VLEES!!!  [-nié ‘gees’ nie~!] weer sy wandel op aarde VERBAS-ter het~!*

HIERDIE “NUWE LEER” (Hnd 29:11) … sal dan ON-getwyfeld asook ON-betwisbaar en ON-teenseglik … tien-teen-zero … die Gesonde  “JisraEL-WAAARRheid”-LEER  moet wees … – aldan die OU Test.-“Getuienis” … = sóós ook uitgespel word in, weereens >Maleagi 4:5, 6~!!!* –

Let ook op i.d.v. / NB. : –

Mat 9:17  ‘n Mens gooi ook nie nuwe wyn [‘nuwe Waarheid /-Leer’]

in ou ‘leer’-sakke nie; anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan.

Vervolgens bekyk ons –

Hand. 29:11 :

En nasies  sal kom [= ‘versamel’] om te aanbid

BY DIE BERG

WAT GETUIG VAN DIE GEDULD EN DIE LANG LYDING VAN ‘N KNEG  VAN GOD.

Wie is, weereens, dié “nasies”~!?* – naamlik dan die vroeëre Hand. 29:1, 2  en Jes. 49:1 se – “… eilande, en [] volke  wat VER  is!” – dié “menigte van [JisraEL-]nasies” soos gevind in Gen 10:31, 32 ;  17:4-7;  28:3, 14~!

En -“kom [= ‘versamel’] om te aanbid”, behels dan nog een van die onomwonde en onbetwisbare JisraEL-WAARheid-beginsels,

naamlik – dat die hele Boek  met nét (fisieke) JisraEL  se verstrooiing  handel,

en egter ook met nét (fisieke) JisraEL  se VERSAMELING~!

En wat is vervolgens –

die Berg  wat getuig van die geduld

EN DIE LANG LYDING VAN ‘N KNEG  VAN GOD”~!?*

Die term, “Berg”, word primêr altyd verbind met “(d. Berg) SiON”, of die “Dogter van Sion” /“Jerusalem” –

— die Huis van Judah /twee stamme /“vyeboom” … die Luk. 15-gelykenis se “oudste  (verlore) seun”;

— dié een wat by die “Vaderhuis” /in Jerusalem (-Tempel) /Sion gebly het … – maar,

wat op die ou end tóé nie wou terug ingaan in die “Vaderhuis” nie …~! (= Jh 1:11).

Dié “Berg /Sion” /“vyeboom” wat met die verwoesting van Jerusalem (70 n.M.), ontwortel  is, of –‘opgehef is en in die ‘see’ [van nasies] gewerp [verstrooi]’  is~! (= Mt 21:21)

Vervolgens word dié “Berg /Dogter van SiON” en “kneg” dan ook verbind met

“GEDULD” EN ‘N “LANG LYDING” (Hnd 29:11) –

 • en die BOER-JisraEL-Volk (Dogter v. /Berg Sion) LY!!! nou al

van die Donker  Middeleeue af vir meer as 1,500 jaar …

onder die “GROOT (MOEDER-)HOER-KERK”-GEIT /-system … se “fabels, verdigsels, kranksinnigheid …” – 2Tim. 4:3;  Deut. 28:28 …~!!!*

Beskou sodoende die volgende Skrif i.d.v. : –

Jes. 49:5  En nou sê die HERE wat My[>JisraEL~!] van die moederskoot af geformeer het

om sy Kneg [JisraEL~!]  te wees, om Jakob [= 12 Stmm /= ’Wit Christen-Weste!]

NA HOM TERUG TE BRING EN DAT ISRAEL [KNEG] BY HOM VERSAMEL MAG WORD

Jes. 49:6  … om op te rig die stamme van Jakob [= 12 Stmm /= ’Wit Christen-Weste!]

EN TERUG TE BRING [VERSAMEL] DIE GESPAARDES [‘oorblyfsel /vrygeraaktes’] in Israel:

[ – let op (nét) watter ‘stamme’ sal ‘opgerig’ word – só, (nét) wie is die volgende ‘stamme’ : –

Openb. 14:6  En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie

om te verkondig aan die bewoners van die aarde

en aan alle nasies en stamme en tale en volke.]

Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies [= 12 Stmm /= ’Wit Christen-Weste! /= Gen 10:31, 32 ;  17:4-7;  28:3, 14~!],

om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.

Jes. 49:8  … Ek behoed U en gee U as ‘n verbond van Die VOLK [JisraEl /= ’Wit Christen-Weste!],

om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse [munisipaliteite, hospitale, skole, mynbou, landbou …]

te laat beërwe;

[Hand. 29:10 :

… en in die sewende telling van die volk sal hulle oë oopgaan en die heerlikheid

van HULLE ERFENIS  sal voor hulle skyn]

Jes. 49:9  om te sê aan die gevangenes [= in die ‘kerk’-Matrix~!]: Gaan uit! [= Op 18:4~!]

aan hulle wat in duisternis is [TORAH-loosheid~! >Ps 119:105 /Lk 24:45;  Hnd 29:10]:

Kom te voorskyn!

By die [‘kruis’-]paaie sal hulle wei [= ‘skape’ =>JisraEL! /Esg 34:31],

en op al die kaal heuwels sal hulle weiveld wees.

En hoekom sal –“die harte  van die volk [] bly  wees”?!* (Hnd 29:11) … want : –

Mal 4:5  Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

Mal 4:6  En hy sal die hart  van die [JisraEL-]vaders terugbring

tot die [fisieke JisraEL-]kinders … [= ook Lk 1:17] –

          — waar die “hart  van die vaders” dan sinoniem is met die TORAH /Die WEG /(Gesonde) Verbond-LEER /Tanahk /Getuienis /Lig /Waarheid /Lewe …~!*

En inmiddels sal die hart van die Volk dan bly wees omdat daar dan “Vrede” sal wees – weereens : –

2Kron. 15:2 – 5 :

“… En daar was baie dae dat Jisrael sonder die ware  Elohim was en sonder ‘n lerende priester

en sonder wet [= Torah /= Die WEG /Verbond-LEER /Getuienis]

En in dié  tye [= Tanahk- /Weg-LOSE]

WAS DAAR GEEN VREDE …

So – die Volk /JisraEL /’Weste  se hart sal dan ook “bly” wees, natuurlik,

omdat daar dan “A|PARTheid” sal wees – soos in o.m. bogaande Numeri 25:6-13 (weer) gedemonstreer …~!!!*

Vervolgens :  Waarna verwys –

Hand. 29:11 :

… en kyk, FONTEINE  sal oopgaan en daar sal nie meer PLAE  wees nie.

Dit verwys natuurlik na – weereens : –

Jes. 12:3-6 :

“En julle [Israel] sal water skep met vreugde

uit die Fonteine van heil [= ‘Gesonde  LEER’ >Torah /OT /= ‘nuwe tyding van d. evangelie’ >Hnd 29:11~!].

Juig en jubel, o inwoners van Sion [IsRaEl]!

Want die Aparte Een van Israel is groot in JULLE  [= ’WiT Weste!* se] midde”~!*

        (- nou hoe op Godsaarde!!! kan d. kerk nou ‘heilsfontein’ v. toepassing maak op alles wat op 2 bene asem haal …~!?*)

En dan : –

Hand. 29:11 :

… en daar sal nie meer PLAE  wees nie.

Wat natuurlik weer verband hou met die vroeëre : –

Num 25:8  … en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle twee [VERBASTERAARS] deurboor,

die Israelitiese man en die vrou, in haar onderlyf.

DAARNA HET DIE PLAAG  onder die kinders van Israel opgehou.

Num 25:12  Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond

 • wat dus betrekking het op JHWH  se grimmigheid en oordeel wat Hy oor Die VOLK  [JisraEL /’Weste] bring weens hul FISIEKE  (& geestelike) verBAS-tering~! –
 • soos ook met die Noag-apokalips – omdat :  Alle FLEES!!!  [-nié ‘gees’ nie!]

sy wandel op aarde VERBAS-ter het~! (Gen 6:12).

Asook dan natuurlik die verwante /gepaardgaande : –

Openb. 18:4  En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê:  Gaan uit haar uit, My [fisieke] VOLK [- nié My ‘geestelike circe’ nie~!],

sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê

EN VAN HAAR PLAE ONTVANG NIE.

Openb. 18:5  Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.

Nou:  “Sê asseblief vir my domonie (ds.)” – :  “Sondes” en “ongeregtighede” (Opnb 18:4, 5) – ten opsigte van … -wat~!…?*

NATUURLIK – ten opsigte die OORTREDING!!!  van die Elohim se … -WOORD /Wil /TORAH /Wet /Die (Reguit /NOU!) WEG (Deu 13:5) /Getuienis /WAARheid /LiG (Ps 119:105) /die Lewe (Deu 30:19) …~! – wat (weereens) insluit : –

(*)    … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)    Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2);

(*)    … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Deu 23:6;  Esra 9:2, 12, 14).

En bg. “ON-sensitiewe” Skrif /-gedagtes word dan telkens bekragtig … deur o.m. ook die volgende (-weereens) :

 • die Elohim het die wêreld van Noag verdelg … hoekom? >want:

“alle VLEES!!!  het sy wandel op aarde verBAS-TEER”, Gen. 6:12–

 • net Noag was gered van die “ramp/-plaag” /apokalips … hoekom? >want:

NOAG WAS ADAMIET-RAS-EG … –

              [ – nie omdat hy moreel-volmaak sou wees nie … want – hy het o.m. mos ‘n ‘drank’-probleem gehad~! >Gen 9:21]

 • en 2Pet. 2:5 sê Noag was die –“prediker van geregtigheid” =Ras-SUIWERHEID /= DUS<>A|PART…-heid~!►

SO – bg. Hand. 29:11 ;  Num. 25:8 en Openb. 18:4 verbind ‘n “PLAAG” onder Die VOLK,

asook “sonde” en “ongeregtighede” met verBAS-tering!

Dan moet  –“prediker van geregtigheid” mos, “prediker van A|PARTheid”~!!!* of FISIEKE (& geestelike) suiwerheid beteken~!*

En /want – ons het hier (weer) te doen met – :

 • ‘n 2,000 jaar-oue SiC-leer”-sisteem … van “’n MENIGTE  leraars” (= d. ‘hoer-kerk’ >2Tm 4:3) ;
 • inmiddels te doen met ‘n “Nuwe LEER” (- ‘tyding’ >Hnd 29:11) /’n “Gesonde (Verbond-)Leer” …

of ‘n “Prediking van Geregtigheid” …

die “FONTEINE  van Heil” – die WOORD /-Torah-WAARhede …

wat sal oopgaan (Jes 12:3-6;  Lk 24:45;  Hnd 29:11) ;  en

 • en met ‘n endtyd /-apokalips /-en ‘n (BASTER-)plaag … /-OORDEEL …~!* (- en ‘n Nibiru –ens).

Vervolgens –

Hand. 29:12:

“In daardie dae sal daar oorloë wees en gerugte van oorloë;

en ‘n koning sal opstaan en sy swaard [= Woord /Torah /Tanahk /Getuienis …~!*]

sal wees vir die HERSTEL VAN DIE NASIES

en sy VREDEMAKING  sal bly en die heerlikheid van Sy koninkryk ‘n wonder onder die prinse” –

[ – terloops net eers :  lg. ‘prinse’ -verwys dan (natuurlik) na die VOLK –JisraEL – wat (o.m.) ‘Prins  van Elohim’ beteken~!*]

 • en wat natuurlik dan verbind moet word met teks soos – weereens :-

Jes. 49:2  En Hy het my [JISRAEL] MOND GEMAAK SOOS ‘N SKERP SWAARD [= d. WEG /TORAH~!],

in die skaduwee van sy hand het Hy My [JisraEL] verberg;

en Hy het My [JisraEL] ‘n skerp pyl gemaak,

in sy pylkoker My [JisraEL] weggesteek [= op ‘eilande’ & in d. ‘woestyn /wildernis’ >Op. 12:6, 14 >S.A.~!*];

Jes. 49:3  en Hy het vir My [JisraEL] gesê:

JY IS MY KNEG, JISRAEL, [= WiT ‘christen’-Weste!!*]

IN WIE EK MY VERHEERLIK –

 • asook verbind met talle teks soos : –

Hand. 1:6  Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê:

Meester, gaan U in hierdie tyd die koninkryk

VIR [NÉT!*] ISRAEL  weer oprig?

Dan. 7:14  En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap;

en al die [JisraEL-]volke en nasies en tale  het Hom vereer;  sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

[ – byvoorbeeld : –

Gen 10:31  Dit is die seuns van Sem [= JisraEL~!] volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies. ]

Openb. 17:15  En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is  [= JisraEL~! -]volke en menigtes en nasies en tale … -ens.  ]

Dan. 7:27  Dan word die koningskap en die heerskappy [= Gen 1:26, 28 /Ps. 8 …~!]

en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee

aan die volk van die [A|PARTes~!* /JisraEL/-’Weste!*] van die Allerhoogste;

hulle koninkryk is ‘n ewige  koninkryk, en al die [- dwase /heiden-]heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees –

Jes. 2:3

“En baie volke sal heengaan en sê:  Kom laat ons OP-trek [- buite  ‘Berg Sion’ af~! -]

na … die huis van die Elohim van Jakob [= fisieke Israel /‘Nuwe Eden’ /Berg SiON],

dat Hy ons sy WËË  [= Tanahk] kan leer”

          – asook NB. talle verwante teks soos :  Jes 2:3;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Dan. 4:3;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Lk 12:32;  Jh 11:52;  Op 5:10;  2Pet. 1:11;  Op 14:1;  20:4;  21:12 …~!

Die term, “SWAARD” (bg. Hnd 29:12), het dan primêr altyd te doen met die Woord /“Stem” /die WEG /Wil /Verbond /GESONDE  LEER /“Getuienis” … insluitend teks soos (weereens) : –

(*)    … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)    Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2);

(*)    … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Deu 23:6;  Esra 9:2, 12, 14).

Betreffende Hand. 29:12 –“… en ‘n koning sal opstaan” – net soos wat “Elia” (& ‘Moses’ /of Henog?) voor die “groot en vreeslike dag van JHWH” (weer) gestuur sal word (Mal. 4:5 /Opnb 11) –

== só kan dit wees dat dié “koning” dan ook (weer /’n) “Dawid” kan wees – soos wat in verskeie Skrif juis impliseer word …~!?* 

En vervolgens :  Is daar, in hierdie (laaste!?*) dae –“oorloë en gerugte van oorloë” (Hnd 29:12)~!*?* … waar “DEMO(NE)-krasie”- en “mense?*-regte”-MANIA /-KRANSINNIGHEID /“vrede-vrede” … hoogty vier …~!*?* –

 • ek dink :  “I Rest My Case”~!*

En dan–“… herstel van die NASIES” (Hnd 29:12) –

Jer. 30:17  Want Ek sal genesing [= ‘herstel’] vir jou [JisraEL /’WiT Weste]

tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak [= ‘herstel’] …

omdat hulle jou noem: die verjaagde.

DIT IS SION, SÊ HULLE, NIEMAND VRA NA HAAR NIE.

Jer. 33:6  Kyk, Ek laat vir die stad [Woord-/Waarheid-Vesting]

genesing en gesondmaking [= ‘herstel’] tot stand kom

en sal hulle gesond maak [= ‘herstel’] en aan hulle openbaar

‘N OORVLOED VAN DUURSAME VREDE [= ‘A|Partheid’ = bg. Num 25:8 –ens.]

Openb. 22:2  In die middel van sy straat en weerskante van die rivier

was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee,

en die blare van die boom is tot genesing [= ‘herstel’]

VAN DIE [JISRAEL-] NASIES.

En /want – bg. Openb. 22:2 moet dan gesien word in die lig van Skrif soos : –

Openb. 7:4  En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes

uit [nét] al die stamme van [NÉT] die kinders van [NÉT!*] IsraEL

 • asook –

Openb. 21:12 :-

En dit [- stad /vesting /JeruSalem = SiON~!*] het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad,

en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe,

naamlik dié van die TWAALF STAMME VAN DIE KINDERS VAN [NÉT!*] JisraEL.

En laastens dan : –

Hand. 29 :

13  En dit het so gebeur dat sekeres van die Druïde privaat  na Paulus gekom het

en deur hulle rites  en seremonies  bewys dat hulle afgestam het van die Israeliete

wat uit gevangenskap in Egipte ontsnap het,

en die apostel(?*)  het hierdie dinge geglo en aan hulle die kus van vrede gegee.

14  En Paulus het drie maande lank in die huis gebly versterk in die geloof en Christus aanhoudend gepreek.

Ons sien hier weer dat Lukas /Handelinge al een is wat Paulus ‘n “apostel” noem … ofskoon daar geen rekord of/en (onafhanklike) getuienis is van Paulus se aanstelling as apostel nie –

— asook dat in geen ander Skrif daar sprake van meer as nét twaalf apostels is nie …~!*

Die kwelvraag /kwessie wat ook hier opduik is natuurlik dat hierdie Druïde  of dus “Britte” wat, “uit die Egiptiese slawerny ontsnap” het, dan nié …-

 • – “Onder die Wet” was (ís) nie (Gal 4:5) … – nié  onder “Die (Reguit /Nou) WEG” /TORAH /Verbond(e /-Leer) /Beloftes /Profesieë /Getuienis nie …~!* –
 • en ‘n adamiet kan maar net sidder oor wat die volle implikasies hiervan kan wees …~!

Daar word uit verskeie oorde van donkere  dinge oor die Druïde  verneem … – asook dat die “slang-saad” dik loop in die are van die Britse koningshuis … die “REPTILIANS” …~!?*

Britte /“reptilians” — soos Jameson en Milner is op rekord (amptelik) dat hulle verklaar het – :  die “afrikaner /Boer-Volk” moet –“by any means and all means possible” vernietig word …~!*?* –

 • ‘n replika /-tipe van Gen. 3:15 se “VYAND-skap tussen jou  saad en HAAR  Saad” – of reptiel-Kain wat sy Awdawmiet-broer, AbEL  wil uitdelg …~!
 • So :  Het dié Britse “REPTILIANS” dan DUS  iets van die JisraEL-BOER-Volk af geweet … wat die Volk nie van hulleself weet nie … = DAT>hulle WARE!*-JisraEL  IS …~!!!* –
 • en soos IDIOTE – ook nie wíl  weet nie …~!!!* –
 • is dít  dan ook die rede waarom Brittanje vir al die voormalige kolonies

verskoning gevra het vir enige onregmatige optredes – maar :

weier eksplisiet volstrek summier (soos die heL!*) om vir die Boer-Volk verskoning te vra …~!*???*

En dit is stellig in dié verband dat die volgende teks beskou kan word: –

Joh 8:32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Joh 8:33  Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham

en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry  word?

          [- hulle was dus nie deel v.d. ‘Volk’ in d. Egiptiese slawerny nie! / – & dus niÉ onder d. Wet nie!]

Joh 8:39  Ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle: AS- julle die kinders van Abraham was,

SOU  julle die werke van Abraham doen;

Joh 8:41  Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God.

Joh 8:42  En Jesus sê vir hulle: AS- God julle Vader was, SOU julle My liefhê …

Adamiete (Blankes >H119) /en “die kerk” – verstaan nie die funksie /implikasie van “AS / SOU” nie!*  Dit dui dus op die negatief!* – naamlik dat die betrokke “kerklikes /entiteite” dan NIÉ  Abraham (se suiwer) nageslag, deur Isak (Rom 9:7), is nie … maar – inderdaad dan Ismael-Edomiete ;  of ook “slang-geslag”, soos Jahshua pront-uit verklaar : –

Joh 8:43  Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan  luister nie.

Joh 8:44  Julle het die duiwel [= ‘slang’~!*] as vader [Gen 3],

en die begeertes van julle vader [= ‘slang’~!*] wil julle doen.

Hy was ‘n [Awdawmiet-]moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie.

Die prinsiep /beginsel en kern-kreteria is immers onteenseglik dat iemand van Abraham (Isak & Jakob) se nageslag wat nié “slawediens in Egipte verrig” het – en nié “onder die Wet [d. Weg /Torah /Verbonde]” was nie, NIÉ  JisraEL  of “Huis van Jakob” (= 12 stmm) kan wees … nie~!*-

 • want Abraham se baster-saadlyn deur Ismael, het ook met die Kainitiese slang-lyn vermeng … vandag se Islamitiese /Moslem-nasies~!

Die meegaande kwelling /-kwessie is dat Paulus die Druïde “geglo” het …~!?* – wat weer verdere ongunstige implikasies in die hele “Paulus”-sage kan meebring …~! –

 • as Paulus nie oordeelkundig kon onderskei en betroubaar was in hierdie saak nie – (I)  hoe kan in dieselfde asem gesê word dat die Gees op hom was ;  en  (II)  in watter ander opsigte het hy dan nie óók nog oordeel- en dogma-flaters  begaan nie …~!?*

Ten slotte :  Paulus het–“Messiach aanhoudend gepreek” …~! (Hnd 29:14).

Die (halwe kwel-)vraag is :  Wat presies sou hierdie “Messiach aanhoudend gepreek” eintlik behels?

Want by nadere ondersoek, sal dit blyk dat die ander apostels en vroeë gemeentes / “liggaam” eintlik …

–“elke dag die SKRIFTE /TANAHK [D. WEG] ondersoek [& verkondig]  het of hierdie dinge so was”~!!!

… en – dus nié vir “Jesus”  as sodanig ondersoek en verkondig het nie …~!*

Soos dan ook beaam word in Skrif soos : –

Hand. 18:25  Hy [Apollos] het onderrig ontvang in die weg [die gesonde ‘Verbond-LEER’ / ‘Getuienis’]

van die Here; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer …

Hand. 18:26  … maar  nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem

EN HOM NOUKEURIGER DIE WEG  VAN JAH  UITGELÊ.

Christus” – kan dus nie los van “Die WEG” /TANAHK  verkondig word …;  of OU  Test.-loos / “LiG”-loos … gepreek word nie~!* –

 • SÓÓS  WAT DIE “ALGEMENE HOER-KERK” VANDAG EGTER DAN JUIS TOENEMEND DOEN …~!!!* –
 • wat dan juis ook die groot rede is waarom Die [FISIEKE!!!] VOLK /’WiT Weste  UIT  “haar” – OU!* Test./-Waarheid-lose  “HOER-circe” moet padgee~!!!

Chris Kim

ck.tawrah@gmail.com