Maak Dissipels van Al die(- diE*) Nasies

Mat 28:19 — :Gaan dan heen, maak dissipels van< al die nasies >?>?>?en doop hulle … In dié verband skryf dr. Theuns Botha van Tukkies  dat die Griekse uitdrukking vir :  “die nasies” (bv. Hand. 17:26), is:  “panta ta ethne” – en korrek...

Paulus: wat sê die Woord?

Paulus:  wat sê die Woord? 1.  Inleiding: Hierdie boekie word met dringendheid geskryf aan elke opreg “geroepe” gelowige uit die verstrooide Yisra’el[-]gemeente wat in Jesus (Yahshua Messiah) glo! Die inhoud van die[dié] skrifstudie[Skrifstudie] [dokument]...

Paulus : Wie het hom gestuur?

Paulus Wie het hom gestuur? André R Frylinck ■ Paulus erken het dat hy nie een van die twaalf apostels was nie. ■ Die boek Openbarings ken net twaalf Apostels en nie dertien nie. ■ Ten spyte daarvan dat hulle terselfdertyd in Jerusalem gewoon het, het ons Meester Hom...

HEIDENE VERANDER IN 1600’S – VAN WIT NA SWART

Vir wie (presies!!) – is die “bybel” /die Skrif éintlik (nét) geskryf~!!!*/~?* Kyk wat in die meegaande dokument, “Do All Races Share in Salvation” – opnuut aan die lig kom (my eie klem) … : A quick check into the history of Foreign Missions by the...

(ON)sensitiewe Woord__Kontroversis & Ogwyn

Dr. Theuns Botha van Tukkies (regsfakulteit) sê bv. in sy essay, “Inleiding Tot die Oikoumene”, Markus 16:9-20 word deur geleerdes as ‘n latere invoeging beskou. Hierdie kataklismiese, kontroversis-dilemma(’s) in die Skrif word dan in vele publikasies in diepte...