Ons worsteldstryd teen die onkruid

“Ons worstelstryd is . . .

nie teen vlees en bloed nie” __

REGTIG … *??*

___EN WAT IS DIE STRYD TEEN DIE #JOEWGEVREET-BOEK SE ONKRUID-BRIGADE … *

Is ons “worstelstryd” teen onsigbare magte daar…bo in die lug…
of( /en) teen sigbare /(baie*) tasbare #subjekte op die grond?

Of albei?

Waar was die worstel/stryd op 16 Des. 1838 :  “Onsigbaar” in die lug ;  of (baie*) fisiek tasbaar op die grond…met n rivier vol bloed?

Hoekom fokus /fikseer “onse” Paulus net
op die – #onsigbare stryd “in die lug” – n taal/gebruik /terme wat kenmerkend is in die kabalisme mistisisme en die “new age” …aka:  in die okkulte*  En wat alles wat deel is van –ja:
Onse Endtyd “globabelse” ss~langsaad #joew-world (dis)order_met inbegrip van die “deee…p state“;  die (hoer-)kerk se dwaalwyn dogmas, die “msm”(- ‘meme stream media’) /en ja:
van ons “liewe” #joew-gevreet-boek se Matrix-brigade…

Die “geestelike” aspek van Bloedrivier en die “stryd( -teen geeste) in die lug”, sou stellig behels dat die Boere se gees-ingesteldheid gebede en geloof “ge…GROND” was op die Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif.  Die ander bepalende faktor by die veldslag was/is natuurlik, dat hulle die beeld /gelykenis /Geesasem van die Skepper ELohim in hulle gedra het — en die …wesens van die veld was/word gedryf deur die gees van die “gruwel van verwoesting”*

En “op…GROND” daarvan het die Boere n sekere posisie /stand_punt ingeneem op GROND_vlak /in die realiteit /werklikheid van die dag…!!
     (- stellig ook onder invloed /leiding van die Gees van Apartheid /of van ’kodesh’ ;  en die Aardsengele /-magte … *)

Eph 6:13  Therefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all,

<to stand>

Is hierdie term /begrip, “to stand”, geestelik /iewers “in die lug” ;  of
letterlik sigbaar _“op die grond”?  Of albei?  Hoekom dryf die bileamsleer hoer/kerk net die Paulustiese … “geeste in die lug”-naratief?

Bedink die uitdrukking:  “… in the evil day” – wat waarskynlik spreek van die “dae” of era /tydstip van 2Ths. 2:3 ;  2Tim. 4:3;  2Pet. 2:15 –synde
wanneer die #skape/dom /die hoerkerk af…
ge_heL het van
die/DIE Weg of TORAH( =Waarheid /Psa 119:160) en dit__
NIE MEER KAN VERDRA NIE!!

Om dit nou te illustreer:

Is ons worstel- of/en geloofstryd primer een van n “Newtonian” -wereld, van:

—  n logiese orde /sisteem van letterlike praktiese reele waarneembare handelinge /aksies …en (gelyke teenoorgestelde -) reaksies…op GROND_vlak ;  of
—  primer van n “Einsteinian” (on)orde, “relatiwisme” … n kwasi (on)werklikheid /misterie – “gelade met uitselbare betekenisse” …iewers daar…tussen hemel en aarde … *

My indruk is die Ware Koring /Gelowige /Volk(- nie, “kerk” /hoer /-geit NIE) se (voort-)bestaan welstand welvaart en Goddelike vervulling, is gegrond op die ELohim se kinderlik eenvoudige logiese sigbare en praktiese … “Newtonian”-woord /-orde van –
‘as jy dit en dit #doen , dan sal dit en dit #gebeur” __JA / NEE … ?** ( =bv. Deu 28 !* ..)

EN JY SAL GESKOK _EN OP JOU RUG GEVAL WEES
AS JY ONTDEK WIE HIERDIE “GRUWEL VAN VERWOESTING” “ORDE” /SISTEEM__
SE VERBLOEMDE BONDGENOOT(E) — ONDER “ONS”**  IS!!

Die deursnee skaap op straat besef nooit dat daar volgens Gen. 3:15, n ononderbroke en ONVERSOENBARE wrywing konflik haat oorlog dood… MOET BESTAAN
–tussen twee VERSKILLENDE  bLoed-groepe /genelyne /rasse
__EN TWEE VERSKILLENDE (GEESTES-)ORDES /SISTEME /LEWENS- EN GELOOFSWYSE /EN -WERELDBESKOUINGE NIE!!

  • En dit word weereens kristal-glashelder ge-demoon-streer deur die “wentzel”-brigade se beskouings /“orde” /sisteem_
    – wat MY  orde /sisteem …bestaan/wyse wil/moet UITWIS ( soos hieronder uitgewys word).

Die vyand/satan__se sslangsaad #joew-world (dis)order het natuurlik vele tentakels instrumente meganismes kanale … van aanslag /aanvalle op die Ware Koring van JHWH( Wit Weste) _waarvan die vernaamste en dodelikste satanswapen >
die “bybel”!! ;  die (hoer)kerk /christen-dom is;  gepaard met
die breee…pad massas hoerwyn-bedwelmde skape soos die vermelde “wentzel”-brigade!!! …*

En “onse” Paulus identifiseer die posisie /status van hierdie dodelike HOER/kerk-wapen van satan heel gepas soos volg:

2Ths. 2:3
Want die geheime krag[= Opb. 17:5 >die hoer/kerk*]
van die wettelose [= die TOORAH__LOSE >HOER!! ..*]
is al aan die werk … (83-vertaling =
     _verwys na die hoer/kerk /christen-dom /’onkruid /basterkoring =vals blanke* …>bv. ook Gal 2:4;  Judas 1:4)

2Th 2:10
…omdat hulle die liefde TOT
<DIE WAARHEID> [= TOORAH*!!* >Psa 119:160]
nie aangeneem het
om gered te word nie[= Opb. 21:14 ] _
2Th 2:11
_daarom sal God hulle die krag
van die [#HOER/kerk /christen-dom / “wentzeliete”*]
stuur, om die leuen te glo,

2Th 2:12
sodat almal geoordeel kan word wat
die [TOORAH* /Waarheid > Opb. 21:14]
nie geglo het nie,
maar behae gehad het in
die ongeregtigheid [=
Wet-/Torah_LOOSheid /RAS_ONegtheid =hoer se bileamsleer]

Want die “eerste wereld” is verwoes weens RAS-besoedeling >Gen. 6:12<  En synde:  SOOS dit was
in die dae van Gen. 6:12 NET
SO ook met die koms van die
Seun van Awdam!!

So Paulus se “geeste in die lug” verwys na demone /-magte , maar wat geidentifiseer gemonitor en gehanteer kan word op grond_vlak, met bepaalde TEEN-rekasies /TEEN-OP-tredes — deurdat dit helder SIGBAAR… manifesteer onder meer in/deur die optrede en spraak /(vals)leer van die HOER/kerk en haar slangsaad-kain /-onkruid subjekte
/isntrumente /“wentzeliete” of VALS a_DAMIETE – wat die Gen. 3:15 Godspraak gestand doen, naamlik
hulle agenda en al hulle handelswyses wat alles daarop gemik is om
die Koring/Wit Weste uit te wis … :

1Jo 2:19
Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie
van ons nie;
want as hulle van ons was, sou hulle by ons[=
__ orde /sisteem /handelinge /…lewens- wereld- geloofsiening_] gebly het; maar
<dit moes aan die lig kom dat
<hulle nie almal van ons[ -KORING] is nie>>>

Mat 15:13
Elke plant wat my hemelse Vader
<nie geplant> [= nie geskep-]
het nie, sal ontwortel word.

Ek het deur die dekades n hele aantal bronne /materiaal /internet /studies … teegekom wat dit uitspel hoedat vandag se HOER/kerk /”christen-dom” /…system
n __ANDER… evangelie
/n ANDER Jehsuah( ‘jeezis /ye-Zeus’ ..) verkondig as die apostels /eerste gemeentes /vergaderings …van, Die Weg… !*

EN DIE AANNAME WORD VIR MY_EN ALLE #VRYGERAAKTES GEDEMONSTREER EN BEKRAGTIG –DEUR
DIE @SIGBARE AARD VAN DIE “BREEE… PAD” WAT DIE HOER…/kERK INSLAAN MET DITSE LEER VAN BILEAM – IN SAMEHANG MET
DIE SS~LANGSAAD SE GLO-BABEL-LUSME AGENDA MET AL DITSE PERVERSE GRUWELS VAN DIE VERWOESTING… EN UITWISSING VAN

__DIE AWDAM RAS >GEN. 3:15 ..!!*

DIE (BLERRIE*) GRUWELS VAN DIE #VERWOESTER* >OPENBAAR
#DIT__SELF …BAIE BAIE SIGBAAR , EGTER AAN — DIES WAT
DIE GEES VAN WAARHEID( JOH. 16:13) DEELAGTIG IS / WAT
VRYGERAAK HET UIT DIE HOER/KERK-MATRIX /SE DWAAL-GIF EN DIE HELE jOE’W.O. -SYSTEM*
     (- terwyl die ‘onkruid’ /’wentzeliete – kyk en kyk maar sien nie …)

My liewe skapie – jy kan bid vas tale spreek profeteer proklameer mediteer… so veel as jy wil maar as jy nie oorgaan tot die tasbare implimentering(- op grondvlak) van Apartheid Skrif soos Deut. 28 /…Deut. 30:19 … nie , om die tasbare gruwels in die midde van die Volk aan te spreek en te verwyder nie, is dit helaas als te vergeefs!
     (- gepaard met verwante Teks soos Jer. 6:16 ;  Mat 22:40 Opb. 22:14 ..)

Die Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif vereis jy moet jouself distansieer /isoleer …>synde APART-STEL** van “mense”( ?) /’basterkoring soos die wentzel-brigade wat instrumente en verspreiders is van
– wat Jes. 51:22 en Opb. 17:4 (- die beker van) “dwaal-gif” noem
– of die opsigtelike slangsaad-agenda onder Die Volk /’Koring /Israel /WiT Weste …:

Isa 51:22
So sê jou Here, die HERE, en jou God wat die saak
van sy volk verdedig:
[= niÉ: – ‘van Sy besoedelde HOER/k_ERK’-niÉ!*]

Kyk, Ek neem
die BEKER VAN BEDWELMING [=
hoer/kerk / #bileamsleer /glo-babel-lusme /joew_world (dis)’order /… Lgbtq…? /‘critical race theory’ … en al daai Awdam-vernietigende _kwak*]

uit jou hand, die kelk van my grimmigheid; jy sal dit verder nie meer drink nie.

Rev 17:4
En die vrou [= besoedelde HOER/kerk /christen-dom]
was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels,
en sy het in haar hand
‘N GOUE BEKER gehad, [= ‘van bedwelming’ >Jes 51:22 ]

vol gruwels en die onreinheid
van haar [VERBAS-TEEring]
     [= vol van haar dwaalgruwels /bileamsleer =verbaster met gruwelikes _van die verwoesting >Esr 9:14; – leuens…op leuens]

Synde /want die Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif bepaal baie son_glashelder kinderlik eenvoudig duidelik_byvoorbeeld:

Deu 17:15
…dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat die HERE jou God sal verkies; uit die midde
<van jou broers>>>
moet jy ‘n koning oor jou aanstel;

jy mag geen uitlander,
wat jou broer[= ’naaste /ras /beeld /bloed /gees-genoot ..!! ]
<NIE IS NIE>>>

oor__
jou aanstel NIE** <>en talle en talle soortgelyke…

. . .baie baie baie _son_glashelder kinderlik eenvoudig duidelik – Newtoniaanse kinderkrans-logika.

Bogaande Deut. 17:15 verg geen/GEEN geestelike oorlogvoering … teen “geeste in die lug” NIE* – net konkrete uitvoering van hierdie Godspraak /opdragte /gebooie /bestaansorde…maar
die “wentzel”-brigade en HOER/kerk babel-system
het daarvan afge…#MOER(- met skape en al*) =
2Thes. 2:3 / 2Tim. 4:3 / 2Pet. 2:15 . . . ***

En let op die betrokke Natuurwet – :  onkruid vermenigvuldig of>vervuil baie gouer /agressiewer as Egte Koring/WiT Weste(= ‘demone-kraasie’).  Dit behels dan ook die begrip /beginsel van die menigte “adamiet- /christen-dom” wat …ja:  op die “breee… pad” sal voortsleur …>van die hoer se bileamsleer of bloed beeld en gees-besoedeling.

So bogaande Opb. 17:4 se “vrou” is dan die “hoer” soos aangetref in Opb. 17-19 >WAT “DIE KERK” IS!!! – soos ook verklaar deur al die Protestantse /Reformasie-pioeniers soos Luther Wycliffe, Spurgeon, Wesley, Westcott, Finley, Knox, Tyndale …

En die einste Opb. 17:4-hoer se versiering met:
“goud en kosbare stene en pêrels” , is wat/WIE …**!?!* >JA :
DIT IS
DIE NIKSVERMOEDENDE HOER-WYN BEDWELMDE BREEE_PAD
TROP #SKAPE _VAN MAT. 10:5,6;  15:24;  JAK. 1:1 … ALIAS :
DIE 12 STAMME IN DIE VERTROOIING >KAUKASIERS / EUROPEERS =
= WIT!!! ISRA-EL “christen”( ?) WESTE …!!!… *** ___

___INSLUITEND DAN DIE “DOGTER VAN SION” /SEF. 3
>OORKANT DIE RIVIERE VAN KUWSH ::
DIE BOERVOLK***

En dis hoe ek( F+N) WEER…*** in joewgevreetboek se “””morele””( ??? ***) poepol-tiek-korrekte “tronk” beland het …

Want nog een HOER-gif bedwelmde /babel system-miet #onkruid of basteradamiet /kainiet;  “wentzel” – het my by joewgevreetboek gaan verkla . . .
oor – DIE WAARHEID!!! – die baie baie _son_glashelder kinderlik eenvoudig duidelik – Newtoniaanse kinderkrans-waarheid …*

Wat dus ooglopend demoon…streer dat die endtyd babelse HOER-wyn bedwelmde kerk “orde” / “system” en haar slag-offers, deel en instrumenteel is in Paulus se “krag van die dwaling”( 2Ths 2:11)-
– met hul tasbare “vrugte” van n …(on)orde /van gruwels en verwoesting – en van eliminering van van die ‘Koring’-orde…

…DIS NIE IETS DOER IEWERS IN DIE LUG WAT MET GEBEDE ENS. BEVEG MOES WORD NIE
DIS DIE HOER/kerk ENDTYD-BABEL( /GLOBALISME) SYSTEM
<WAT MET KONKRETE EENVOUDIGE GEHOORSAAMHEID>
AAN DIE #APARTHEID!!!__SKRIF BESTRAF EN BEVEG MOES GEWEES HET>

…>DIE (BLERRIE) DAG TOE DIE #DING DIT’SE (F+N) GEVREET BY DIE DEUR GEWYS HET . . . * * *

…>n gruwelGEIT*  wat dus verblindend duidelik!! hier OP DIE GROND!! manifesteer in die breee…pad hordes skape –
wat die Vrygeraaktes!! teiken as kwansuis haatlik, rassisties, “onverdraagsaam” /“dwaalduiwels” — terwyl juis HULLE!! #DIT eintlik is! __

…> dis die Endtyd glo-babel-lus-GEIT /hoerkerkgees wat besit en beheer neem oor/van n (beweerde) awdamiet _soos wentzel …en wat hom opvul met die onkeerbare drang om
#My  uit/spraak perspektief(- van Die Waarheid!!*) …en synde dus my posisie reg/status teenwoordigheid /my staan-plek
of/en my @Bestaan_en dus al dies wat my siening /persepsie deel
_insluitend die Skepper ELohim –TOTAAL UIT…TE WIS>
     (- wie de heLL /F+N dink jy is jy …!!? )

DAARS DUS GEEN GEEN VERSKIL TUSSEN DIE w_ESENS van die veld, EN HULLE MOTIEWE AGENDA VAN 16 DES. 1838
— EN DIE DWAAL-GIF BEDWELMDE “BRIGADE VAN DIE w_ENTZELIETE” NIE 

EK__IS NIE!! GEVUL –met die onblusbare drang om ENIGIETS wat die wentzels /-brigade of ENIGIEMAND seg, te wil verwyder elimineer of uit te wis nie.  En ek gee nie enige heLLL om wat jy of enigiemand oor my of wie/wat ookal seg nie!?  Dit gaan my “Newtonian” verstandjie ten bowe waarom
n …ELohim-geskape “Wit Mens” so iets sou wou doen __
TENSY …#dit nie
n ELohim geskape … “wit” / ”mens”( /entiteit /verskynsel /organisme /GRUWEL) is nie… >

Mat 15:13
Elke plant wat my hemelse Vader
<nie geplant> [= nie geskep-]
het nie, sal ontwortel word.

DUS:  Wat my betref is bid vas tale spreek /proklameer profeteer mediteer… / “geestelike oorlogvoering” teen “geeste in die lug” oorbodig: –

As jy met Joh. 16:13 se Gees van Waarheid gevul is is die (blerrie*) satans-vervloekte gemors /#blixems… en hulle bab(b)else bileamsleer /-agenda vir jou baie
baie son-glas verblindend helder ooglopend duidelik waarneembaar __synde /ook:

aan hierdie vervloekte onkruid /bileamiste se “vrugte”=soos die “nuwe”( blerrie*) … sydafri-kakkie-kankervrug , sal jy hulle uitken … *

1Jo 2:19
__want as hulle van ons [= Egte Koring /Awdam /…’Orde ..]
was, sou hulle
by ons[= spraak perspektief posisie …’Orde ..]
gebly het; maar
<DIT MOES AAN DIE LIG KOM DAT
<HULLE [= BLERRIE onkruid*]
NIE ALMAL VAN *ONS*[= ‘KORING] IS NIE>>>

Joh 8:43
Waarom ken julle my spraak nie?[= my Stem/Wet >TORAH_]
Omdat julle na
my woord [= Stem /Wet /Orde / TOORAH*]
nie kan luister nie.

Joh 8:44
JULLE HET DIE DUIWEL AS VADER, en die begeertes van julle vader wil julle doen.

Ja die #joew_world (dis)order /~slangsaad …gOET , soos die “wentzel”-brigade identifiseer en adverteer #dit_self >verblindend
helder duidelik __VIR DIE “ORDE” /SYSTEM WAARAAN HULLE BEHOORT!!

Wat my laat wonder oor Messiah se uitlating in Mat. 13:30
–om die “vals blanke”( ‘onkruid’) en Ware Blanke /Koring
saam te laat groei tot die oordeelsdag want net die engele kan(- glo) tussen die twee onderskei ..!?? __

__want ek kan dan 100% baie helder duidelik positief onder-
|-skei tussen my en die #wentzeliete — dies wat my /orde…
nou al dosyne maal verontreg gegrief verpes en mishandel — my vir n maand of langer geskei of> geelimineer van interaksie /gemeenskap met julle –my mede #Koringare /Beeld- en Geesgenote.

Dis tog baie ooglopend duidelik dat wentzel_en sslangsaad joewgevreetboek –NIE “VAN ONS” IS NIE >>WAT “ONS”!*__
LEEF- /SIENSWYSE EN ORDE /SISTEEM NIE KAN!!! VERDRA _NIE!!! >en synde dat
dit dan nie/NIE- enige “geestelike oorlogvoering” /profesie /proklamasie /meditasie … teen “geeste in die lug” verg om die (F+N) GOET se optrede agenda / motief te herken en teen te staan nie, nie waar nie!

Aan die einde van die dag, is die blixem/se ss~langsaad gespuis GELUKKIG dan dus baie duidelik n Ewigheid verwyder /geskei …en GEKANSELLEER __van *Ons …Goeie Saad /’Koring /Ware Awdam /Orde /Koninkryk… *!*

SHALOM

Chris

##
(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/

Modernized Christianity is a distortion of the Divine Plan for the Ages
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/27/modernized-christianity-is-a-distortion-of-the-divine-plan-for-the-ages/

“Christianity” : The Controversial #P…Factor
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/11/08/christianity-the-controversial-p-factor/

As it is written……………….
Jacob I LOVED – Esau I HATED
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/05/24/jacob-i-loved-esau-i-hated/

The Secret Religion that Rules the World – This is Long but Very Insight…
https://youtu.be/FD_fzm7-geg

“All the world’s a stage”
TREASON – N.W.O…
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/09/05/all-the-worlds-a-stage/
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/15/all-the-worlds-a-stage-ii/