Dié Gelykenis Ontbloot ’n Groot Kontroversis

Die kinkels in die kabel /kataklismes met die gelykenis van die “onkruid”

Wie het die Skepping…geskep?

As jy seg, “got”(- nee: JHWH), die Almagtige Skepper het geskep, is daar minstens twee tekste wat met jou sal verskil — afhangende hoe jy “got” /JHWH sou begryp /interpreter /omskryf.

En een van die twee #kontroversiële tekste word dan midde die gelykenis van die “onkruid” aangetref…
… synde wat dus daarop neerkom : –
IN MINSTES TWEE TEKSTE VERSKIL DIE APARTHEID( ‘HEILIGE’) SKRIF MET HOMSELF  OF/SYNDE :

–  WAAR DIE ELOHIM /JHWH MET HOMSELF VERSKIL __
–  EN DERHALWE :  VERSKIL DIE KERK /CHRISTEN-DOM MET #DIT-SELF … ***

Baie Awdamiete is geneig om die gelykenis van die “onkruid”( Mat 13:25) te …#vergeestelik, of te assosieer /vereenselwig;  of/en om dit te verwar;  of/en te kombineer met of/en dit as sinoniem te beskou
met die voorafgaande – gelykenis van die “saaier”( Mat 13:3).

En dis presies waar die crux van die betrokke “onkruid”-Skrif-KATAKLISME le: –
WIE HET DIE LIGGAAM /VOLK VAN JHWH MET HIERDIE __
“VERGEESTELIKINGS”-DWALING GEKONTAMINEER — EN HOE /EN HOEKOM*!!*

WEL – #HULLE…* HET DIT BAIE MAKLIK VERMAG DEUR__
Mat 13:37 te verfrommel /verkrag, sodat dit blyk of die “Seun van die mens[= die Awdam]” , die “mens” /AWDAM gesape het__pleks van dat die ELohim /JHWH natuurlik …geskep het!

Hierdie twee gelykenisse van –
die “saaier”;  versus
die “onkruid”,
behels egter totaal uiteenlopende onderwerpe /scenario’s.  Voorts bevat die gelykenis van die onkruid n meer direkte letterlike korrelasie — terwyl die van die saaier meer figuurlik of “geestelik” van aard is.

Nes wat die “onkruid”( /basterkoring) /Mat. 13:25 dan na fisieke /liggaamlike “mense” /Awdamiete verwys, is daar ongelukking in “Boers” ook die onkundige en onverskillige uitdrukking:  “Onkruid vergaan nie …”, waarmee Awdamiete( /goeie saad /‘koring’) soms na hulself verwys!*

Mat 13:27  En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?

Mat 13:28  En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?

ʕ-  Mat 13:29  Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie  -ʖ

Mat 13:30  Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Die betrokke knel-of kwelvrae is dan:

A )          Is die “saad” wat gesaai is letterlik;  of figuurlik?,  of/en
B )           Is die Mat. 13:25/27 -“saad” n metafoor…maar vir wat?

Dis eerstens ooglopend duidelik dat die ELohim JHWH(- of het Messiah -) die “goeie saad” gesaai /geplant >of dus geskape (het) ;
en afsonderlik onafhanklik apart van JHWH
het #iemand anders( of n “VYAND-ige /mens”) in derdaad dan die “onkruid” gesaai /geplant of geskape**

Die ELohim JHWH het dus NIKS met die saai /plant /skep van die “onkruid”/-’mense… te doen gehad NIE…!!

Tweedens : Die goeie saad( /koring), sowel as die “slegte saad”( /onkruid =basterkoring /vals blankes) van Mat. 13:27 word in Mat 13:38_
beide geidentifiseer as kinders”, of dus “mense” – en het dus niks met enige (’geestelike) “woord /boodskap /evangelie” /Skrif …of “dwaling” te doen nie.

Messiah verklaar dan in Mat. 13:38 die “(GOEIE) saad” is die– :  (FISIEKE*) “KINDERS van die koninkryk” –dus:
FISIEKE AWDAM- …>die SEM- …Abraham- /Jakobitiese /JisraEL …stamme volke tale en Nasies =
=WiT Weste** __

__ en Mat. 13:38 se- “onkruid( /basterkoring /VALS blanke) is die (FISIEKE*) KINDERS van die Bose”!!

EN /NOU  PRESIES DIT… : > KINDERS van die koninkryk
– is waarom die HOER/kerk /christen-dom die “onkruid”-gelykenis gat staan en vergeestelik het* >>>want
#VERGEESTE-likte “saad /kinders /mense”
kan immers darem alles…op 2 bene_wat asem haal , wees… !/??? __TERWYL_

___TERWYL DIE HELE…!!!… MEEGAANDE OPSET KONTEKS SCENARIO –GEPAARDGAANDE BEGRIPPE (EERSTE-)BEGINSELS WORTEL/-KONNEKSIES …110% BEKRAGTIG DAT_
_DIE #’SAAD /KINDERS_VAN “DIE KONINKRYK” <<<NET :
HAAR…!!!-SAAD /Gen. 3:15>>>
>DIE @AWDAM /WiT RAS KAN…WEES… ***

… : >“KINDERS van die Koninkryk
Act 1:6
Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd
<die koninkryk vir Israel>>>
[[= Haar SAAD /SEM…-Jakobitiese >JisraEL-Nasies /WiT Weste*]
weer oprig?

Rev 21:12
En dit [= Nuwe JeruSHAWLAM >DIE Koninkryk**]
het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van
die twaalf stamme van
<die [[Haar SAAD* >AWDAM-]kinders van Israel>>>

NOU SEG VIR MY IN DIE LIG VAN DIE BOSTAANDE  (NET…) WATTER #KONINKRYK
IS TER SPRAKE IN DIE VOLGENDE SKRIF _EN VELE DERGELIKE … :

Mat 9:35
En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en
<die evangelie van die koninkryk>>>
verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees.

Mar 1:14
En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa gekom en
<die evangelie van die koninkryk>>>
van God verkondig

Inmiddels is hierdie hele begrip /scenario van die “goeie X slegte #SAAD” – onteenseglik dan /natuurlik n heenwysing na/natuurlik … :

Gen. 3:15
Ek stel vyandskap tussen jou[[ /slang /satan-se na-]SAAD;  en
Haar[ AWDAM (na-)SAAD*[= SEM- Abraham- /Jakobitiese /JisraEL … Nasies =’Weste]

Die Meester verklaar daarenteen in Mat. 13:19 duidelik die “saad” wat die saaier saai,  is
die “woord van die koninkryk” – dus
die Blye Tyding of “evangelie” ;  of dus ook die Verbondsleer /die Getuienis of ook genoem, die Ewige Evangelie.

En die hoofletter van, “die B_ose”, dui dus op n gegewe naamwoord, naamlik /dus, sa-TAN.

Die gelykenis van die “onkruid”(- versus die ‘goeie saad’ /’koring =suiwer Blanke) gaan dus NIE oor vals lering of dwaling /afwyking /misleiding /afval(-lig-heid >2Ths 2:3) van – hetsy die Verbondsleer /of die Getuienis –of die “evangelie” nie …
dit gaan oor / weer :

: TWEE VERSKILLENDE /APARTE FISIEKE “KINDERS =BLOED-
/GENELYNE /OF TWEE VERSKILLENDE #RASSE /-SAAD_LYNE /-SPESIES …***
En /synde – waar “kinders” hier weer gelyk is aan NA_“saad” >volk(e) /nasie(s) of/en ras(se).

DIE EEN (FISIEKE /KONINKRYK-) SAAD_LYN( /KINDERS) /RAS , IS …
”UIT ELOHIM”_SE SKEPPING /WESE /BEELD /GELYKENIS …!!! – en synde
wat in Gen. 3 dan geidentifiseer word as:  “… Haar SAAD” >of die “Awdam” =BLANKE…*(- Hebreeus 119, 120)

Die ander saad_lyn( /FISIEKE kinders) /ras(se) /nasie(s /wesens*)__ IS UIT …

__ IS UIT … !?! … -WIE GESKAPE …!!! /??? …>

…> UIT ELOHIM /JHWH, OF… ??? …

NEE!!!- TOE NIE!!!…

DIE ONKRUID– /“SAAD” -KINDERS /-NASIE(S) /RAS(SE) /wesens*
__IS DIE SKEPPING VAN . . .NATUURLIK >DIE b_OSE…EEN__DIE sa-TAN… !!!

Joh 8:44
Julle [= ’jode /‘onkruid’ -kinders!!! /VALS koring /VALS ’blanke /wentzeliete* ..]
het die duiwel as vader [= die ‘vyandige mens’!!! … >>>Henog 11:55]
en die begeertes van julle vader wil julle doen.
Hy [= wat die kainitiese /onkruid geproduseer het-]
was ‘n [_Awdam- /Blanke moordenaar]
van die begin af…

So hoe het satan “geskep”, en
hoekom sou JHWH na #dit/satan verwys as , “(vyandige) mens” _synde, “(vyandige) awdamiet”!?

Die apokriewe Boek van Henog( 11:55) veklaar dat ss~atan en Eva “gemeenskap”( seks) gehad het_en in Gen. 6 het die sg. “seuns van God” of die gevalle engele ook presies dieselfde met die…”dogters van die Awdam” gedoen.  Wat dus beteken hulle het in n liggaamlike vorm /gedaante VAN AWDAMIETE verskyn of gemanifesteer
_SOOS wat satan in Gen. 3 dan ook met Eva gedoen het!!
EN SOOS wat ELohim se engele ook in n liggaamlike Awdamiet-gedaante /vorm kan verskyn =bv. Gen. 19.

sss_aTAN het dus SY SAAD /SEMEN /SPERMA DNA _in Eva “geplant / gesaai” …
_IN EVA “GEPLANT / GESAAI” …>met as ‘vrug’ of na_SAAD hiervan – wat dan kain/iete was…

Sodoende word Jeshua se opmerking in Joh 8:44  –
– “Julle [= ‘die jode’ =onkruid /die ‘ingesluiptes’> Gal 2:4 /Jud 1:4]
het die duiwel as vader”, dus
210% LETTERLIK bedoel!!!*

En pasgenoemde word bevestig in verskeie Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif soos :
Joh 10:26
Maar julle glo nie, want
julle [= kain-kanaanitiese /‘die jode’ /edomiete /’ingesluiptes …]
is nie van
my skape nie[= my ‘saad’ nie/dus> iemand/’iets anders se (vals) ’skape]
Joh 10:27
My skape[= Ware ’Koring /JisraEL/WiT Weste*]
luister na
my stem [= My Woord>TOORAH*]
en Ek ken hulle [- versus >Mat 7:23]
en hulle volg My.

Terloops:  Wat bedoel Jeshua in bg. Joh. 10:27 met, “… my stem”  of;  “my spraak” soos in Joh. 8:43 hiernaas?

Dit beteken natuurlik :  “My Woord(e)”!  En onthou Messiah het verklaar Hy doen en spreek alles_net soos wat sy Vader hom opgedra het om te doen.  SOO – Sy “stem /spraak” is presies (soos) die Vader se …Godspraak_in die #Tanakh.

Nou – die Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif verklaar Mashiach is die #WOORD… wat_vlees geword het>
>>WATTER #WOORD … ***

NATUURLIK — DIE TOORAH /en Profete!!

EN SODOENDE DUS / WEER :
Joh 10:27
My skape luister na my stem …>My Woord /TORAH*

NOU WIES DIE #SKAPE WAT VANDAG NIE_
__NIE… LUISTER
NA SY/JHWH SE “STEM” /WOORD >>>TOORAH _NIE!!! …?*_
WANT DIT SAL DIES!! WEES–WAT HY , “nie ken NIE” = Mat 7:23<!!!>

ANTWOORD :
Die (hoer)kerk /christen_DOM …LUISTER NIE!!! –NA SY WOORD/TOORAH_NIE***

Joh 8:43
Waarom ken julle
my spraak nie? [= My Woord/TOORAH*** nie…]
Omdat julle na my woord [= TOORAH]
<nie kan>
luister nie [= ‘wentzeliete’ …]
Joh 8:44
Julle het die duiwel as vader [= !!! >>>]
en die begeertes van julle vader wil julle doen.

BEDINK gerus / weer :
… die begeertes van julle vader wil julle doen – wat in Gen. 3:15 aangestip word – synde
>die onstuitbare begeerte /drang /hunker /gravitasie na/van haat oorlog-en
uitmoring van Die AWDAM /bv._ :
“Situation Update” is now Citizens’ Log – A time capsule message from the present to the future survivors of the war
https://www.newstarget.com/2022-05-09-citizens-log-a-time-capsule-message-from-the-present-to-the-future.html

Douglas Murray: The Left’s Self-Hatred Is Driving Their War To Destroy The West| Will Cain Podcast
https://www.youtube.com/watch?v=NCsUK5Vx-5s
[- MAAK… TYD om te luister/kyk!! __en vra jouself af:
— van watter ‘SAAD’ >kinders is hierdie DEMONE-kraters /lib-TARD-DIS-TIESE …/’blixems… *]

Mat 15:12
Weet U dat die Fariseërs[= ’jode/onkruid /vals blanke /… wentzeliete ..]
toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het?

Mat 15:13
Maar Hy antwoord en sê:
Elke plant [= ‘saad’ :  koring X onkruid( basterkoring) >’mense]
wat my hemelse Vader
nie geplant het nie [= NIE GESKAPE HET NIE]
sal ontwortel word.

Mat. 15:13 – so as / weer – JHWH NIE  n sekere “plant /saad /-kind …” =“mens” /ras /’spesie geskape het NIE
__WIE het dan!??__
— natuurlik dan sa_tan d.m.v. #ontug met Eva!!( – kain …/Henog 11:55)

Verskeie teks soos Esg. 31:9 en Rig. 9:8+ dui onbetwisbaar daarop dat “bome /plante”(- wingered, olyf, vyeboom ..) as metafoor gebruik kan word vir – “mense”!  En sodoende was die sg. “boom van kennis …” in Eden ook DUS NIE… n letterlike “boom” NIE , maar natuurlik n sekere “mens(e)” –of synde, “awdamiet-agtige(s)”.  En terloops dr. Theuns Botha beskryf in ‘Genesis Regstelling’, waarom die uitdrukking , “in die middel van die tuin”( van ‘Eden’) eintlik ook na die — vroulike geslagsorgaan kan verwys*

Inmiddels is dit dan ook/weer redelik bekend dat die Boek van Henog( 11:55) eksplisiet verklaar dat satan en Eva gemeenskap( SEKS) gehad het;
met die nagevolg of die “vrug” /nasaad, van die daad /van ontug – wat dan Kain was!!(- hy en Abel was eintlik n tweeling** = n Jakob X Esau -tipe)

Mat 13:27
Meneer, het u dan nie
goeie saad[= goeie DNA /kinders /‘Awdamiete’ /IsraEL /’Weste]
in u land gesaai nie? Waar kry dit dan
die onkruid vandaan? [= VALS blankes /sien ook “Darnel” =basterkoring]
Mat 13:28
En hy antwoord hulle:
‘n Vyandige mens[= “awdamiet” >LYK soos “koring” =VALS ‘blanke’ /’wentzeliet**]
het dit gedoen.

So hierdie “vyandige #mens” –of “awdamiet”-agtige is dus weer saTAN =Henog 11:55.  Die gevalle engele van Gen. 6 of die sg. “seuns van God” het ook/weer in die vorm /gedaante van awdamiete gemanifesteer –nes wat satan in Gen. 3 dan ook( /weer met Eva) gedoen het!!

Bedink nou weer :
Mat 13:29
Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle

die onkruid[= satan-kain-(na)saad /’onkruid /vals ’blanke =Gen 3:15]
bymekaarmaak,
die koring [=
=“GOEIE saad” – “KINDERS van die koninkryk” –Egte Awdam-JisraEL …> SEM- Abraham- /Jakobitiese …stamme volke tale en Nasies ==WiT Weste**]
daarmee saam uittrek nie.

Mat 13:30
Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê:
Maak eers die onkruid bymekaar[= oeps!
–en daars die ‘wegraping’ daarmee heen!*]
en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Dus:  Soos met basterkoring( ‘Darnel’) –LYK  die vyand/satan-kain se “vrugte” of nasaad /’onkruid /’wentzeliete* feitlik presies soos ware egte koring_of soos Awdamiete!!  Hulle lyk praat doen leef …en “glo” baie dieselfde as “Ons”_Egte Awdamiete /Kinders van die Koninkryk /WiT Weste.

MAAR – wanneer dit op die spits gedryf word /of by breekpunt- /kritieke waterskeiding-gevalle /situasies /krisisse kom — waar die heilsame voortbestaan van die Goeie Saad/Koring …/WiT Weste /IsraEL ter sprake /op die spel is( = ‘1992’ …) ,
graviteer kies en omhels die #ONKRUID _TUSSEN “ONS”(- MET DIE HOER/kerk aan die spits) ALTYD…
die @ON_heiL – synde die opsies prosesse agendas …VAN DIE @VYAND( Gen 3:15) …
/ die “bileamsleer” …/ die “breee… pad” / “glo-babel-lusme …” >die “merk van die dier”**
wat pertinent tot die nadeel skade ellende en uitwissing van
die “Koring” /WiT Weste SAL LEI… !!

Joh 8:44
Julle [= ‘ONKRUID’ !!! /VALS koring/’blanke ..]
het die duiwel [= ‘vyandige awdamiet’!!! … >>>]
as vader

en die begeertes van julle vader wil julle doen.
Hy was ‘n [Awdam- /Blanke moordenaar]
van die begin af…
(( = ook Mat. 23:33-38;  Joh. 8:44))

DIE VOLGENDE #KINKEL IN DIE KABEL _MET DIE “ONKRUID” /-GELYKENIS ::

Mat 13:36
Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand.

Mat 13:37
En Hy het geantwoord en vir hulle gesê:
Hy wat die goeie saad saai [=

= “Haar SAAD”, Gen 3:15 – “KINDERS van die Koninkryk” –Egte Awdam-JisraEL …> SEM- Abraham- /Jakobitiese …stamme volke tale en Nasies ==WiT Weste**]
is die Seun [van die Awdam =Blanke*]

Mat 13:38
en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is
die [FISIEKE*] kinders van die koninkryk[=
= Awdam /SEMitiese /Abraham-Jakobitiese Nasies > Genesis 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 …]
en die onkruid is die [FISIEKE*] kinders van die Bose,

Mat 13:39
en die vyand wat dit gesaai het,
is die duiwel[- se ‘saad’ /sperma =gene /DNA /kain-itiese… >Henog 11:55]
Die oes is die voleinding

van die wêreld [- so wanneer was die “saai /plant tyd”? =Gen. 3 /Henog 11:55*]
en die maaiers is die engele.

NOU –

Mat 13:36
Nadat Hy die skare weggestuur het …

… so waarom het Messiah nie die gelykenis aan “die skare” ook verduidelik nie?  Het Hy dan teen hulle (hoe-e- ) #GEDISKRIMINEER!*?  Of omdat hy die dissipels (hoe-e- ) VOORGETREK  het /… omdat Hy dalk wel n…’aannemer van die persoon IS* >>omdat almal en #alles TOE /HEL_LAAS, NIE_gelyk… voor Hom is NIE??  Want dit hou stellig verband met die volgende gewe /feit : –

Joh 7:49
Maar hierdie skare wat die wet[ TORAH( =Waarheid/Psa. 119:160)]
nie ken nie, is vervloek!

EN BEDINK WEER …>GROOT KINKEL INNi KABEL – :

Mat 13:37
Hy wat die goeie saad saai
is die Seun [van die Awdam =Blanke*]

As dit beteken – Jeshua , die “Seun /van die Awdam”, het(- ALLEEN) die Awdamiet geskape >
> IS DIE BYBEL /APARTHEID SKRIF IN GROOT -GROOT… MOEILIKHEID …!!!…
… > IN GROOT -GROOT… MOEILIKHEID …!!!…

Want immers het die ELohim JHWH (of ‘God’) mos die Awdam /’mens (/’Wit) geskape; en om die eintlike waarheid te seg – daar staan boonop geskryf :

Gen 1:26
En God het gesê: Laat Ons [= meer-voud!!]
Awdamiete [= BLANKES* /H.119, 120]
maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers…

Dieselfde geld die volgende /verwante teks – synde, as dit nie n fout /wanvertaling of Skrif-verraad /-sabotering is nie – maar die letterlike waarheid is – is die bybel in GROOT -GROOT moeilikheid!!! … :

Rom 11:36
Want uit Hom [= Jeshua]
en deur Hom en tot Hom is alle dinge [= dus die hele skepping /universum –en die Awdam] …??!?

DUS :

  • HET DIE ELOHIM /JHWH GESKEP  OF –
  • HET “DIE SEUN” /JESHUA GESKEP OF…
  • Is dit nie dalk die JaHruach_ wat geskep het nie!*?* … >

Want daar is heelwat gesaghebbende en betroubare materiaal wat aandui dat die hele skepping(e) –en die Awdam(- natuurlik) geskape is _EINTLIK deur >die JaHruach Ha’Kodesh >
>die Gees van Apartheid_of die “Heilige Gees” –
wat inderdaad dan ook die #vroulike aspek /element van die ELohim JHWH is!!  Vergelyk sodoende bv. :

Pro 3:19
Die HERE het deur
wysheid [= JaHruach _]
die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel… / … :

MOEDER WYSHEID (…SO OOK IN DIE HEMEL)
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/04/25/moeder-wysheid-so-ook-in-die-hemel/

Mat 13:38
en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is
die kinders van
DIE KONINKRYK[= Awdam /SEMitiese /Abraham-Jakobitiese Nasies]

Dit blyk dus duidelik dat die “onkruid” of VALS koring /VALS awdamiete /kainitiese vals ‘blankes’ parallel te midde die “goeie saad” /Koring of Ware Awdam _Nasies /gemeenskappe /families /gesinne bestaan … opereer en floreer …! ((NB : 1Joh. 2:19)).  En dis hiervolgens dat Skrif soos Luk. 17:34 waarskynlik dan ook verstaan /verklaar moet word – :

Luk 17:34
Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een
[suiwer Awdam /koring/saad –]sal aangeneem
en die ander[= ‘onkruid’ /vals awdamiet] verlaat word …>
>bedink hiermee saam die feit dat Messiah in bg. Mat. 13:36 –die “skare weggestuur” het =van hulle  afgeskei geseparateer …hulle (eenkant /opsy gestoot) of/dus “verlaat” het …*

En weer /dus :  Die VYAND-SAAD /VALS ‘awdamiete’ onder “Ons”, lyk praat doen leef …en “glo” baie dieselfde as “Ons”_Egte Koring Awdamiete /Kinders van die Koninkryk /WiT Weste__

__1Jo 2:18
Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

1Jo 2:19
Hulle [= antichriste –‘onkruid’?! /VALS awdamiete /wentzeliete* ]
het van ons [= Egte Koring Awdam …]
uitgegaan, maar hulle was
<nie van ons nie> [- ‘wentzeliete’ …]
want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar
DIT MOES AAN DIE LIG KOM
dat hulle [- ‘wentzeliete’ /libTARD-DIETE /glo-babel-luste /negrofiliste …]
nie almal van ons is nie.

NOU VIR DIE VOLGENDE “ONKRUID”—KINKEL… IN DIE KABEL – of
(on)goddelike Skrif-kataklisme / weer…

Mat 13:29
Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle
die onkruid[= satan-kain-(na)saad /’onkruid-DNA /vals blanke=Gen 3:15]
bymekaarmaak,
die koring [=
“GOEIE saad” – “KINDERS van die koninkryk” –Egte Awdam-JisraEL …> SEM- Abraham- /Jakobitiese …stamme volke tale en Nasies ==WiT Weste**]
daarmee saam uittrek nie.

Nou “die koring” –wat nie saam met die onkruid(- basterkoring/vals blanke) uitgetrek  moet word nie, is klaarblyklik bekeerde wedergebore geredde AWDAMIETE…*  En omdat die basterkoring /VALS awdamiërs onder “Ons”, baie lyk praat doen leef …en “glo” soos “Ons” _Egte Awdamiete /Kinders van die Koninkryk /WiT Weste, is dit deels te verstane waarom Messiah die uitspraak sou kon maak.  Synde want geen Awdamiet kan bepaal wat werklik “in die hart” en siel van n ander plaasvind nie.

Die kontroversieele omstrede en aanvegbare aspek /kwessie en kontradiksie wat hieruit( Mat. 13:29) voortspruit, is die feit dat Messiah self egter
n metode /aanwyser /meganisme aangbied het om die onkruid /basterkoring /VALS awdamiete of die “kinders” /na-saad van “die bose /kain”( ‘wentzeliete’ …)
te KAN herken ontbloot identifiseer klasifiseer /kategoriseer en kan brand_merk …!!…>

>Mat 7:14
Want die poort is nou en
die pad [= DIE WEG>TOORAH** /bv. 2Pet. 2:15]
is smal wat
na die lewe lei [= Deu 30:19 >kies dan die lewe…> TOORAH*]
en daar is min
wat dit vind [= moet dus gesoek word!]
Mat 7:15
Maar pas op vir die valse profete
wat in skaapsklere[= lyk soos awdam/Israel >Opb. 13:11]
na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

Mat 7:16
Aan hulle vrugte
sal julle hulle ken [= uit-ken /herken /identifiseer /klasifiseer /brand-merk]

‘n Mens pluk tog nie druiwe [= Huis van Israel( ‘verlore’) 10 stamme]
van dorings[= satan-kain-(na)saad /’jode]
of vye [= Huis van Judah( 2 stamme)]
van distels nie! [= satan-kain-(na)saad /’jode]

Mat 7:17
So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.
[[ – seg vir my wat is die ‘vrug’ /produk…van die neo-babelse (hoer)kerk / ‘jeezis freaks’*
met ditse #bileamsleer …op die bree… pad /stroom af__saam
met die globalistiese #jew-world (dis)order system –synde
waarvan die “nuwe” sydafri-kakkie die “treffende vertoonvenster” is** …]
Mat 7:19
Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en
in die vuur gegooi
[=Mat 13:30 >bind in bondels & verbrand /+ Mat 15:13 ..]

[[ – SEG VIR MY :  HET JOU ‘HEILIGE JA’-STEM IN 1992 ’N NALATENSKAP VAN “GOEIE VRUGTE” /PRODUKTE /POTENSIAAL /GELEENTHEDE /VERVULLING GELUK EN VEILIGHEID … VIR JOU /NA-SAAD OPGELWER … !!! … *** ]

Mat 7:21
Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan
in die koninkryk van die hemele nie [=
=“GOEIE saad” –Egte Awdam-JisraEL …> SEM- Abraham- /Jakobitiese …stamme volke tale en Nasies ==WiT Weste**
maar hy wat die wil doen
van my Vader[= TORAH /Deu 23:2 … Deu 28 … Deu 30:19 …ens…]

Mat 7:22
Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie
in u Naam [= ‘jeezis /yeZeus /jesus ..’]
geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

Mat 7:23
En dan sal Ek aan hulle sê:
Ek het julle nooit geken nie[=
=was nooit in verbinding /kontak met die Ware ELohim /Waarheid >die TORAH NIE*]
Gaan weg van My,
julle wat die ongeregtigheid werk!

So – “ongeregtigheid”(- en ‘on/regverdig/heid’) verwys nie net na Wet-of TORAH-LOOSHEID en dus “Goddeloos/heid” nie, maar verskeie Apartheid Skrif soos Gen 6:9;  7:1 en 2Pet. 2:5 laat dit duidelik blyk dat “geregtig / regverdig” ook nie losgemaak kan word van die Awdam /Koring /IsraEL /-Weste se RAS( /’SAAD) SUIWERHEID _NIE*

En wie is dit wat skuldig is aan albei : –
TORAH_LOOSHEID ;  EN aan
Awdam-Ras ON…EGtheid /ON_suiwerheid /ras-BESOEDELING –
– skuldig aan die abortasie /sabotasie EN LASTERING[= Judas 1:8]
van …Die Heerlike/Wesens = 2Pe 2:10 /Jud 1:8 >Die AWDAM Ras /Psa. 8:5**
– van die Goddelike Skeppingswet van Soort Volgens SOORT = APARTHEID!!!***

D.W.S. :  Wies skuldig daaraan om – volgens Deut. 30:19, te sorg dat die AWDAM- /KORING-KINDERS “die lewe”—wat TORAH is, NIE kies nie_maar in teedeel (dus)
#die_dood kies!!! >JermiaJaH 8:3__
__OM DIE “nUWE” sydafri-kakkie te kies … die gruwel van die verwoesting
te kies_BO DEUT. 30:19

>NATUURLIK IS DIT DIE #HOER/k_ERK … libTARD-DISTE / GLO-BABEL-LUSTE /’wentzel-luste…

Jer 8:3
En die dood
sal bo die lewe verkies word[= bo Deu 30:19 verkies word /Jer 6:16 ..]
deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen Ek hulle verdryf het, spreek die HERE van die leërskare.

Die kontroversieele omstrede en aanvegbare aspek /kwessie en kontradiksie wat hieruit( Mat. 13:29) voortspruit, is dan die feit dat Messiah Homself kontradikteer …soos in die volgende Skrifte —

Mat 13:29
Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle
die onkruid bymekaarmaak,
die koring daarmee saam uittrek nie ;

VERSUS

Mat 7:16
Aan hulle vrugte [= produkte /nalatenskap /lewensgehalte /vervulling /vrede /veiligheid /geluk …al dan NIE/?]
sal julle hulle ken…

Die feit van die saak sowel as die “bottom line” is dus :  “mense”( ??) wat afgestoot word deur die Woord-of “Stem” /TORAH;  hulle wat lyk soos mede-awdamiete /’koring maar wat vandag steeds sal “Ja” –stem >
>dus vir!! die gruwel van die verwoesting /- n glo-babel-lus sisteem sal kies =willens en wetens DUS TEN KOSTE…
van Ware Suiwer Mede-Awdamiete >synde dus dies wat die DOOD VERKIES BO DIE LEWE/DEU. 30:19 /JER. 8:3
hierdies MOET 100% -GEWAARBORG dus as satan-kain saad /’onkruid_
_geBRAND-MERK word, EN BEHOORT OF/EN MOET…
DAAR DIENOOREENKOMSTIG TEEN DIE…gemors… opgetree word …!!! …***

My onvemydelike gevolgtrekking is dus dat __
DIE EINSTE (BLERRIE) “on_KRUID”( =ook die “dier” waarop die hoer/kerk sit**)
HET NATUURLIK DIE GEMEENTE LIGGAAM/OF -VOLK VAN JHWH BINNE__
GESUIP_EL >>> Gal 2:4 /Jud 1:4] — en het #dies* derhalwe /inmiddels die Nuwe Test. die soveelste maal verwrong – spesifiek dan ook/weer
om Mashiach in Mat 13:37 te laat  spreek dat – :
Hy , Mashiach…“, het (die Awdam /’Koring) Gesaai /Geskape”_
PLEKS VAN_dat die “Vader” /ELohim /Die Skepper JHWH – geskep het!!

EN EWENEENS  HET DIE EINSTE INGESLUIPTE “ONKRUID” DIE APARTHEID SKRIF VERWRONG __
in Mat. 13:29 – om Messiah laat  spreek_ sodat
Hy sy volgelinge vermaan of verbied om>
JUIS #h_ULLE-self!!* _die (blerrie) VALS…koring /VALS awdamiete
<UIT TE ROEI…!!! …>>>

Mat 13:29
Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle

die onkruid[= satan-kain-(na)saad /’onkruid-DNA /vals blanke=Gen 3:15]
bymekaarmaak,

die koring [=
“GOEIE saad” – “KINDERS van die Koninkryk” –Egte Awdam-JisraEL …> SEM- Abraham- /Jakobitiese …stamme volke tale en Nasies ==WiT Weste**]
daarmee saam uittrek nie.

WANT /EN /SYNDE WEER/EENS ::

INDIEN HIERDIE TWEE BETROKKE TEKSTE(- Mat 13:29 / 13:37) NIE…
VERWRONG /GESABOTEER IS NIE!!_EN DIS EGTE WARE SKRIF __

DAN IS… 110% -DAN IS…!!! >
DIE “HEILIGE” /APARTHEID SKRIF __EN DIE ELOHIM /JHWH /en ‘christen/DOM’>

<IN GROOT GROOT GROOT MOEILIKGEIT … ***

SHALOM
Chris

##
(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/

Modernized Christianity is a distortion of the Divine Plan for the Ages
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/27/modernized-christianity-is-a-distortion-of-the-divine-plan-for-the-ages/

“Christianity” : The Controversial #P…Factor
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/11/08/christianity-the-controversial-p-factor/

As it is written……………….
Jacob I LOVED – Esau I HATED
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/05/24/jacob-i-loved-esau-i-hated/

The Secret Religion that Rules the World – This is Long but Very Insight…
https://youtu.be/FD_fzm7-geg

“All the world’s a stage”
TREASON – N.W.O…
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/09/05/all-the-worlds-a-stage/
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/15/all-the-worlds-a-stage-ii/