SO :  WAAR.. gaan die “Nuwe JeruSalem /(1000 J.) Vrede Ryk” wees …?!*

Want ‘n hele aantal Skrif dui daarop dat dit ‘n spesifieke ( oe-hoe~!*) “APART”~!!!…-GESTELDE  plek /of “Land” sal wees … vir NÉT!!!  die gereddes van ~> Die Adam/Blanke (H.119) JisraEL-Westers Nasies / 12 Stamme> Jak. 1:1 … :

J New Jerusalem..beautiful... | Heaven pictures, Pics of heaven, Heaven  images

Isa 2:3
En baie volke [= ‘WESENS’…~!* (- en ‘lib’s – & ‘jeezis’-freaks &kopdoek/medianiete …GEITE*)]
sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek [= dus van BUITE  ‘Die Millennium Koninkryk’ af~!*]
na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob,
dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel
[= in ‘Die WEG’ >>TOORAH /OU Test.~!* – kan wandel …]

Dan 2:44
Maar in die dae van dié konings [= van verbastering >v.43]
sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek [= ‘Die Millennium Koninkryk’~!*]

wat in ewigheid nie vernietig sal word nie,
en die [FISIEKE~!!*] heerskappy daarvan
SAL AAN GEEN ANDER [FISIEKE~!!*] VOLK OORGELAAT WORD NIE …

Dan 7:27
Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke
onder die ganse hemel gegee
AAN DIE VOLK VAN DIE HEILIGES [= van die ‘APARTES’~!!!► JisraEL/-WiT!!* Weste]
van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.

Luk 12:32
Moenie vrees nie, klein kuddetjie, [= ‘skape’ >Eze 34:31 =JisraEL/WiT!! Weste]
want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.

Act 1:6
Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd
die koninkryk  [= dus ‘Die Millennium Koninkryk’~!*]
VIR ISRAEL  weer oprig? [= WiT!!* ‘christen’(??) Weste~!*]
Act 1:7
En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe
om die tye of geleenthede te weet [= wanneer die koninkryk VIR ISRAEL  weer oprig word]
wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie…

… ~Ens. … … ~Ens. … ~Ens. …

Terloops :  “Dit kom JULLE  nie toe..” – maar,
vir julle (JisraEL-)Na-geslag … van die EndTyd kom dit toe …~!??*

Daar is in ‘n vorige skrywe …besin hoe die Skrif daarop dui dat Die Volk /JisraEL – vandag WiT!* “christen”( ?)-Weste, uiteindelik sal terugbeland (met skepe) in – “die land van Egipte” (Deut. 28:68) – waar “Egipte”( en Kus /Ethiopië) dan soms as ‘n versamelterm of kodenaam vir die Afrika-kontinent dien.

En dan weet ons(??*) die Skrif, soos veral ook JeshaJaH 18 en TsefanJaH 3 spreek pertinent van:
My verstrooide gemeente oorkant die riviere van Kuwsh – waar “Kuwsh” dan ook ‘n kodeterm vir “Ethiopië” en die Afrika-kontinent is.  En betreffend Sef. 3:10 :
oorkant  die riviere van Kuwsh /Ethiopië” – gesien vanuit Palestina – beteken dan dus:  Aan die ander-kant van Kuwsh >na die “SUIDE..-like Kuwsh/Afrika”~!*
(- en dus niÉ noord-afrika /of Egipte NIÉ).

Daar is voorheen ook al uitgewys dat die “Nuwe Jerusalem”-NIÉ.. die ou/huidige j-erusalem kan wees nie_want >dié “oue” het ‘n “adder/geslag-jew”-nes geword … – en ‘n plek  wat inmiddels deur die ELohim Almagtig inderdaad vervloek /verdoem word … :

Jer 9:11
En Ek sal Jerusalem maak tot kliphope,
‘n lêplek van jakkalse; [= ‘jode’ >vals Israel /slangsaad]
en die stede van Juda sal Ek ‘n woesteny maak, sonder inwoner.

Joe 3:19
Egipte sal ‘n woesteny word, [- ‘Egipte’ / Kuwsh >Afrika~!*]
en Edom ‘n woeste wildernis wees, [ ‘edom/IETE’ /Midde Ooste??]
weens die geweld wat hulle [- ‘Egipte’/afrika ;  & edom /slangsaad!*]
die kinders van Juda  aangedoen het, [- ‘Judah’ >(Dogter v.) SiON]
dat hulle [- ‘Egipte’/afrika ;  & edom /slangsaad!*]
onskuldige bloed in hul [- ‘Judah’ >(Dogter v.) SiON se]
land[ -waar??] vergiet het.

Eze 35:15
Soos jy [= e-dom /addergeslag –Mt 23:33+]
vrolik was oor die erfdeel van die huis van Israel,
omdat dit verwoes is,
so sal Ek met jou maak: [= e-dom /addergeslag >’jode >Palestina …]
jy [= edom /addergeslag /’jode /Midde Ooste ..]
sal ‘n wildernis word, o berg Seïr en
die hele Edom, almal saam[= ‘sprinkane’ >i-shmael /Midde O_]

Let dus op die bogaande astronomiese ironie : “JirmiJaH 9:11” : “Jerusalem maak tot kliphope” = ALMAL.. wat WAARheid-soekers en –liefhebbers is WÉÉT (vir ‘n FEIT /soos ‘n koei) dat dit vandag se “edomiete >(SLANGSAAD) j-ode” is wat die WTC in NY /9-11( 2001) met termo-kern toestelle tot “kliphope” en as verwoes het …~!!!***

Voorafgaande JirmiJaH >“9:11”~!!!.. (= WTC, NY. /9 Sept. 2001)~!!!*/?* ..spreek baie duidelik vir homself.  Maar die kritieke en bepalende strydvrae betreffende bg. JowEL 3:19 , wat daarnaas aangespreek sal word, is /natuurlik :

a )     wie is “Edom” – vandag /END-tyd

b )    wie is “Juda” – vandag /END-tyd

c )     in watter /of in wie se land – het “edom” (jode /slangsaad /illuminati /nwo…) ;  en “egipte >afrika negroide” die “onskuldige bloed vergiet” van Judah /Dogter van Sion…~!!!*/~?*

En onthou dít  is ‘n gegewe /scenario wat vir die “laaste dae” sal geld~!*

So die waterskeiding-strydvrae wat hier opgeklaar moet word – is … :

a.1 )          wie is “Edom” – vandag /END-tyd :

edom” vandag is die “kain-kanaän-esau”-genelyn (vermeng met die Kahzar-Ashkenazi)-gebroedsel – wat deur die Gesalfde Messias bestempel was as, “adders, onkruid” en “duiwelskinders” >die “jode” –

– ‘n “vloek/gebroedsel” wat dan inderdaad in 1948 palestina oorgeneem het – en sedertdien vanuit Jerusalem ;  en uit :  Londen, Washington, Wall Street, Club of Rome, VVO, IWB, TLC, CFR, MJ12, Bilderberg, Black Nobility, Committee of 300 …

die hele wêreld /verloop van sake = oorloë, ekonomie, “politiek”, “terrorisme”, opvoeding(-hipnotisme /’godsdiens’); medies/gesondheid /-kwessies … orkestreer … = haarfyn orkestreer …~!!!* (- insluitend bv. die dood van prinses Diana ;  “9/11” … ~ens.~!!!*)

b.1 )          wie is “Juda” – vandag /END-tyd~!?* … —

Daar is voorheen al kristal son-glas helder duidelik uitgespel waarom Judah /Dogter van (Berg)Sion /Huis van Dawid /Twee Stamme – of die “vyeboom” se kern vandag in die BOER Volk (& Duitsers) gesetel is …~!!!►

– en sal dié gegewe /FEIT(- soos ‘n skaap) /WAARheid hieronder weer opnuut bekragtig word … – aan die hand van die begrip /rondom :  “MONOMOTAPA …”~!!!***

c.1 )          in watter /en in wie se land – het “edom /jode /slangsaad /illuminati /nwo…” ;  en “egipte >afrika /negroide” die “onskuldige bloed vergiet” (JowEL 3:19) van Judah /Dogter van Sion /Boere …~!!!*/~?* —

(c.1.1)  die letterlike Egiptenare en houtkoppe (Afrika /‘Egipte’) het Judah (2 stamme) natuurlik nie in Judea /Palestina aangeval /gemollesteer nie … so :  hierdie land waar Judah /Sion se “onskuldige bloed vergiet” is (JowEL 3:19) – KAN NIE!! enigsins met Palestina iets te doen hê nie~!*

Inmiddels het die wêreld van die “ADDER-ras” (Mt. 23:33+) in die WO. II ook byna daarin geslaag om die Duitse komponent van Judah /Sion uit te wis …~!* —

— en daarom dan ook dat Duitse Huisgenote (& Beeld-/Geesgenote) hier in BOER-Land gerebbeleer het teen die SLANSAAD-Jan Smutse en britse reptilians …

(c.1.2)  (Ware) Judah /Judeërs (-nié ‘adder jode’-niÉ) …/die Twee Stamme (‘vyeboom’ >Mt. 21:21) – bly sedert 70. n.M. dan nie meer in Palestina /Jerusalem NIÉ!!* — maar is in die “see van nasies” gewerp gewees (Mtt. 21:21 en 24:16) – of verstrooi na Europa (= waar die Tien Stamme hul reeds bevind het!*) …

(c.1.3)  iemand of “iets” anders bly nou, in die “laaste tyd”, in Palestina /Jerusalem – naamlik dan die veelbesproke =“edom /j-ode (slangsaad) /illuminati …” –

(c.1.4)  – die “onskuldige bloed vergiet” van Judah (JowEL 3:19) – in die END-tyd …KAN NIE!* in Palestina /Jerusalem wees nie – want Judah bly sedert 70 n.M. dan nie meer daar nie( Mtt. 21:21 en 24:16) ~!* —

(c.1.5)  so – die “onskuldige bloed vergiet” (JowEL 3:19) van Judah in die END-tyd moet plaasvind =waar Judah – of die “Gees/-Tipe van Judah /Huis van Dawid /Dogter van Sion” – dán sal woon …

En dít is dan nou die miljoen~miloen dollar-vraag … – en/want :  Waar die hart /kern van Die Huis van Judah/Dawid (Dogter van Sion) in die “Laaste Tyd” gesetel is, sal ook Dié Plek wees waar die “Nuwe JeruShawlam” of “(Millennium) Koninkryk /van Vrede” gesetel sal /moet wees …~!!!*

Neh 1:9
maar as julle [= JisraEL / 12 Stamme]
jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen— [= Torah /O.T.]
al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel,
dan sal Ek hulle [= NÉT  JisraEL /= WiT!!* Weste]
daarvandaan versamel
EN HULLE BRING NA DIE PLEK
wat Ek verkies het
OM MY NAAM DAAR TE LAAT WOON.

In die voorafgaande Jer. 9:11  en JowEL 3:19 word duidelik uitgespel dat die ou/huidige Jerusalem deur JHWH  verdoem is …
SOO …:  synde dat al hierdie Skrifte oor die END-tyd handel – :  Waar sal bostaande Neh. 1:9 se “PLEK” wees, “wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon”  …~!!!*/?* —

en /want hierdie “PLEK” sal inmiddels stellig – asook van selfsprekend, wees waar – die “klein kuddetjie” (Lk. 12:32 ;  Hnd. 1:6 = JUDAH/SiON) se “Millennium Koninkryk” gesetel sal moet wees >nie waar nie~!!!

en /want :  die hele konteks en grammatikale struktuur van bg. Neh. 1:9 dui ook daarop dat JHWH dié “PLEK” NIE BEDOEL  het as die huidige Jerusalem nie – want dan sou Hy immers mos eenvoudig net, “Jerusalem”, moes gesê het … pleks van, “… die PLEK –” …

INDERDAAD IS “DIE PLEK” …dan n tipe “verborgenheid” of verberg verdoesel vir die wereld _of synde soos in Openb. 12 beskryf word:

Rev 12:14
maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy
<uit die gesig van die slang> (= “verborge /uit die spervuur” van die _jew world ‘order’*)
onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.

Inmiddels is dit in n verwante skrywe gesien dat die ELohim Almagtig in Gen. 37:28 ‘n “JOSEF …” VOORUIT GESTUUR  het na Egipte (‘Afrika’) – om vir sy Broers /sy “NAAAS-tes” /sy bloed-gees-beeldgenote … ‘n “veilige hawe” in te gerig het~!!!* — synde natuurlik dat hulle later, weens hongesnood, hulself by hul “weggegooide” broer, Josef se voete sou moes gaan neerbuig het … –

— en (hoe)dat die (Skrif)geskiedenis telkens herhaal word – synde ook dan dat die (half-)I.DENTIESE  “JOSEF”/-tipe scenario homself WEER  ~IN ‘AFRIKA’  sal afspeel … in die “Laaste Tyd”~!!!► (… = laaste 3 min. van movie, ‘2012’~!*)

En inmiddels – wat presies behels die uitdrukking :  “om my NAAM  daar te laat woon” (Neh. 1:9) eintlik presies~!*?*

Daar is voorheen al deeglik aangevoer waarom die “Naam” van die Skepper ELohim Almagtig as sinoniem beskou kan word met, “Sy WOORD” – spesifiek pertinent en eksplisiet asook eks-klusief = Sy TOORAH /Tanakh…-Woord … of Sy “Stem” … Die WEG (Deut. 13:5) ;  “Lig” (Ps. 119:105);  Waarheid (Ps. 119:160) ;  en die “Lewe” (= Deut. 30:19).

SO :  “Naam” is gelyk aan = “Woord /Torah /Tanahk” …Die Verbondsleer >of derhalwe :  Die ‘Gesonde’ Leer> 2Tim. 4:3 — en natuurlik /byvoorbeeld : – sodoende word Dawid genoem, “die man na die hart van JHWH” – omdat Dawid inderdaad dan die groot liefhebber was van JHWH- en Sy WOORD(- Sy ‘Naam’) … (- bv. = Ps. 119[:105] …;  Opnb. 3:7 …~ens.)

En natuurlik sluit Sy “Naam” /WOORD /”Stem” – VERAL DAN OOK ÍN… (bv.) :

(*)         … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel;

jy mag geen UITLANDER, wat jou broer [= ‘naaste’]
NIÉ!!!*  is nie,
              oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)         Geen BASter!!!  mag in die vergadering van JaH  kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH  kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)         … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie GRUWELIKE! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens. … –ENS…~!*).
          (- en/want enigeen in die [hoer]kerk kan mos nou –‘die jirre [JHWH] se stem /woord hoor …’ –
— maar dans dit meesal net die stem van Paulus/me – of/en ‘n ‘ánder Jahshua[jeezis]’ se stem … –
— die ou slang(saad) van die verderf se stem~!* ;  ‘verderf’ = Gen. 6:12 = ge’demoNE-kratiseerde’ diversiteit, inklusiwiteit …)

En dié kwessie van, “Naam is gelyk aan = Woord /Torah /Tanahk” – gepaard met die liefde en ywer vir die “WOORD” – of /aldan /synde :  liefde en ywer vir die “NAAM” … –

– staan inderdaad baie spesifiek pertinent en eksplisiet sentraal in die mondering /meganika en siel van die … = BOER Volk /Dogter van Sion …~!!!*** =

= wat pertinent ook internasionaal erken word – nogal ook deur die slangsaad britte se militêre guru’s = wat natuurlik eerstrangse ervaring /kennis daarvan opgedoen het in die twee Anglo-Boere Oorloë …~!*

EN SOO!! = al die bostaande kwessies soos :  “My verstrooide gemeente oorkant die riviere van Kuwsh” (Sef. 3:10 …) ;  die herhaling van die :  “Josef-Tipe in Afrika”-scenario ;  asook :  “Naam is gelyk aan = Woord /Torah /Tanahk” … ==

== is van die aspekte wat Die BOER Volk kwalifiseer vir = Neh. 1:9 se : =“PLEK wat Ek verkies het om my Naam [‘WOORD’ /Torah!*]daar te laat woon” …~!!!*/?* —

== en dus /synde – “Die PLEK” waar die “Nuwe JeruSHAWLAM /Vrede Ryk” gesetel sal /moet wees~!!!►

Ook is daar voorheen al gewys op die profesieë van Henog (- wat deur die Ware vroee gemeentes as Kanon gereken was) – naamlik dat Henog 52 se “Sewe Metaal Berge” verbind kan word met verwante Skrif-profesieë oor Jakob en Josef se ryklike aardse erfenisse van die endtyd – en wat inderdaad dan n verdere kenmerk is wat die BOER Volk /-Land identifiseer /of kwalifiseer – aangesien hierdie “sewe metale” almal op een “Plek” (op aarde) dan slegs in BOER-Land aangetref kan word …~!*

DIE SEWE METAALBERGE EN DIE UITVERKORE EEN

HENOG 52
1 NÁ daardie dae, in die plek waar ek al die gesigte gesien het oor dit wat verborge is, is ek deur ‘n warrelwind weggevoer wat my na die weste gedra het.
2 Daar het my oë al die geheime dinge van die Hemele gesien, dit wat sal wees,

‘n Berg van Yster, ‘n Berg van Brons, en ‘n Berg van Silwer, en ‘n Berg van Goud, en ‘n Berg van Sagte Metaal, en ‘n Berg van Lood. [DaniEl 2:32]
4 En hy het aan my gesê: Al hierdie dinge wat jy gesien het, sal die ryksgebied van Sy Gesalfde dien sodat Hy sterk en magtig op die Aarde sal wees.

Die vallei van oordeel; die Boodskappers van die strafgerig;
die gemeenskappe van die Uitverkore Een

HENOG 53
1 DAAR het my oë ‘n diep vallei gesien met geopende poorte; [= oer-oue Magalies-Moot~!*]
en almal wat op die Aarde, see en eilande woon, sal aan Hom geskenke en presente en tekens van aanbidding bring, maar daardie diep vallei sal nie vol word nie.
2 Hulle hande doen wettelose [Torah-lose] werke, en die oortreders verslind almal wat hulle wetteloos verdruk.
[= ‘Torah’-loos verdruk = het die OU!* Test. versaak~!► die (HOERR-)kerk/ers…]
Tog sal die oortreders [= Wet/Torah-lose] voor die Aangesig van die Elohey van die Geeste vernietig word;
hulle sal van die aangesig van Sy Aarde af verban word, en hulle sal vir Ewig tot in Ewigheid vergaan.
[ = Esg. 13:9~>]
6 Hierna sal die Regverdige en Uitverkore Een die Huis van Sy gemeente
[= Huis van Jakob /IsraEL >WiT!!!* Weste]
laat verskyn, waarna hulle nooit weer in die Naam van die Elohey van die Geeste, verhinder sal word nie, [Openbaring 21:2]
7 en hierdie berge sal nie meer staan soos die Aarde voor Sy Geregtigheid nie, maar die heuwels sal soos ‘n fontein van water wees en vir die regverdiges sal daar rus van die verdrukking van oortreders wees. [= oortreders van TOORAH /& Profete >OU!* Test.~!!!*]

Nou betreffende bg. HENOG 53:1 :
… sal aan Hom geskenke en presente en tekens van aanbidding bring, maar daardie diep vallei sal nie vol word nie…

… – vergelyk dit met Openb. 21 (Boek van Herinnering):
23 En die Stad het die son of die maan nie nodig om in Haar te skyn nie, want die Glansrykheid van Elohim het Haar verglans, en die Lam is Haar lamp.
24 En die nasies van die wat gered word, sal in die Lig van Haar wandel,
en die konings van die Aarde bring hulle majesteit en eer in Haar.
26 …en hulle sal die majesteit en die eer van die nasies in Haar bring.
27 En in Haar sal nie inkom iets wat vuil [ongewas] is en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die Boek van die Lewe van die Lam. [Levítikus 11:44; JôWEl 3:17; Odes van Salomo 9:11-12]
                                                                       

Let op – dat Henog 53:1 :  “geskenke en presente en tekens van aanbidding” … ;  en Openb. 21:24-26 : “sal die majesteit en die eer van die nasies in Haar bring” – verbind kan word met die gelykenis van die “verborge skat  in die saailand” – Matt. 13:44.

By nadere ondersoek sal gevind word dié “verborge skat” van Matt. 13:44, is die “Verlore Tien Stamme (/skape)” = Matt. 10:5;  15:24~!!!*  Dié “verborge skat” – wat in Luk. 15 die, “verlore seun” genoem word ;  en in Joh. 10:16 –die “Ander kraal”** (= bv. ook Jes. 40:27;  42:22;  45:3 ;  Hos. 5:3)

Die betekenis van bg. Matt. 13:44 is dan dat die “saailand”, die wêreld is ;  en die “verborge skat” verwys dus na die “verlore” Tien Stamme (Mt. 10:5;  15:24);  of die “verlore seun” (Lk. 15)
 – aldan die Adam/Blanke (H.119) Kaukasis Europese Nasies … ;  of synde dan – die geprofeteerde “MENIGTE” van : =Gen. 10:31, 31; 17:4-7;  18:3, 14…-JisraEL-Nasies~!!!*

En/want volgens al wat ‘n “bybel-kenner”(?* – op 2 bene is) en ‘n volkekunde-“kenner”( ?) is, het die Tien Stamme van die Assiriese ballingskap mos … “van die planeet af verdwyn” (- die moeswilige idiote /bondels onkruid..!*).  MAAR – die betrokke “verlore skape” (Mt. 10:5;  15:24) het natuurlik nie vir hul Skepper ELohim verborge raak nie … :

Hos 5:3
Ek ken Efraim, [= Tien Stamme]
en Israel [= Tien Stamme]
is vir My NIE VERBORGE  nie…

Gedagtig aan bg. Matt. 13:44 se “verborge skat  in die saailand” – is dit dan ook redelik alom bekend dat Die Uitverkore Vebond Volk =WiT!!* JisraEL-Weste~!*, met edelmetale en –gesteentes vergelyk word … :

Lam 4:1
Alef. Ag, hoe is die goud verdonker, die goeie goud verander, die heilige stene weggegooi op die hoek van al die strate!

En terloops, Die Verbonds Volk /WiT!! Weste, is nie net die “Kosbare Skat(te) /Fraaie Pêrels … vir Jahshua se Kroon” nie, maar is hulle inderdaad dan ook –“die Heerlike Wesens” waarvan die Skrif praat … :

Psa 8:5
(8:6) U het hom [= die ‘AWDAWMiet’ /Blanke >H.119 = Esg. 31:9]
‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en HOM MET
EER EN HEERLIKHEID gekroon.

Zec 2:8
Want so sê die HERE van die leërskare: Hy het my gestuur
AGTER HEERLIKHEID AAN
na die nasies wat julle uitgebuit het; want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan.

2Pe 2:10
Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie
om DIE HEERLIKE WESENS te belaster nie…

Jud 1:8
Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en
LASTER DIE HEERLIKE WESENS.

Nou – in die lig van die bg. – dat Die Uitverkore Vebond Volk (12 Stamme = WiT!!* Weste~!*) dus die “Skat in die saailand” is – bedink nou weer die voorafgaande Skrif … :   Henog 53:1:
“geskenke en presente en tekens van aanbidding” … ;  en
Openb. 21:24-26 : “…die majesteit en die eer van die nasies  in Haar bring” –

— dit is dus duidelik ‘n aanduiding dat dit die Uitverkore Verbondvolk-Genote is= =WiT!! JisraEL-Weste – wat in die “Millennium Koninkryk /Vrede Ryk” vergader /”…gebring” sal word~!*

Hierbo is reeds gewys op die verwante Skrif-profesieë oor Jakob en Josef se ryklike aardse efrenisse van die endtyd – gepaard met Henog 52 se “sewe metaal berge” ;  asook Henog 53 se “skat-gevulde diep vallei /Magalies Moot” — en wat dan ‘n gegewe /scenario is waarvoor net die BOER Volk /-Land kan kwalifiseer – aangesien hierdie “sewe metale” almal op een “Plek” dan slegs in BOER-Land aangetref kan word …~!*

Na aanleiding van Henog 52, 53 hierbo, laat ons mekaar net vergewis van die verwante profesieë van groot (aardse) rykdom vir Josef en Jakob (in die ‘laaste tyd’) – soos aangetref word in die volgende Skrifte … :

Gen 27:28
En mag God jou gee [= Jakob >JisraEL = WiT!! Weste]
van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde  en oorvloed van koring en mos.

Gen 49:26
Die seëninge wat jou [= Josef] vader [Jakob] ontvang het,
oortref die seëninge van die ewige berge,
die kostelike gawes van die ewige heuwels
.
Dit sal wees op die hoof van Josef
en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers.

Let terloops op – terwyl JisraEL die eksklusiewe Uitverkore Verbonds Volk is (Deut. 7:6), dat bg. Gen. 49:26 egter laat blyk dat daar ook (‘n) “uitverkorene(s)” – of dus, “oogappels” ónder  die Uitverkorenes is! (= Huis van Dawid /Dogter van Sion >BOERE!!)

Nou al die bogaande kwessies /gegewens wat Die BOER Volk laat kwalifiseer vir = Neh. 1:9 se :
=“PLEK wat Ek verkies het om my Naam [die ‘WOORD’ /die Torah!*] daar te laat woon
– naamlik die Millennium Koninkryk, kan deur verskeie ander redevoerings /omstandigheids /-bewysredes aangevul en bevestig word…

En een so ‘n redevoering word ook aangterf in Henog 77:1 waar Majesteit ELohim spreek oor die Vier Kwartiere van die Aarde:  Oos, Noord, Wes

en spesifiek dan die “SUIDE”
wat Hy dan spesifiseer as “Die Plek” [= NB. >Opb. 14:12**]
waar die Meester sal neerdaal …”~!!!*/?* —

— en kyk i.d.v. terloops ook net weer die laaste drie minute van die PROFETIESE  movie, “2012” … = na watter Plek op aarde sal die laaste paar oorlewendes moet reis om ‘n “nuwe bestaan” /beskawing op aarde voort te sit …!!

En dan die kritieke en bottelbarsende verwante vraag – betreffende JisraEL en haar rykdomme / skatte … :  WAAR HET SALOMO … sy rykdomme, skatte en (spesifiek) goud vandaan gekry~!!!*/?* … —

— was dit nie dalk van die EINSTE  plek van die = “SEWE METAALBERGE”…!!!* van Henog 52 nie – naamlik dan … : =

— “… oorkant (=suid van-) die riviere van Kuwsh” (Sef. 3:10) = in BOER Land …~!!!►

ALIAS … :  IN DIE “LEGENDARIESE  AFRIKA-KONINKRYK:  MONOMOTAPA” …~!!!*** …

Koning Salomo was een van die slimste Adamiete (Blanke /mense >H.119) op aarde – hy sou stellig maniere kon bedink het om “Oorkant die Riviere van Kuwsh” /of SUID…-Afrika se rykdomme te geontgin het …

HOWEVER …~!!! == die baie kritieke en bottelbarsende verwante vraag – is :
WIE HET -HOE GEWEET … VAN DIE “vet grond van die aarde” (Gen. 27:28) –

VAN “MONOMOTAPA”~!!!*/?* –
VAN DIE (UITEINDELIKE) “PLEK WAT EK VERKIES HET–
–OM MY NAAM DAAR TE LAAT WOON” (Neh. 1:9) == DEUR DIE “JOSEF”-TIPE >BOERE /DOGTER VAN SION~!!!►

Nou – wié  presies het die plek van MONOMOTAPA  ontdek en sy skate ontgin het (– want die swart-wesens van die veld /negroide, was dit baie beslis/gewis NIÉ) – kan en MOET!! natuurlik afgelei word – weereens uit die verbanne /verbode Boekrol van Henog … (eie klem):

8 EN Azazel het die adamiet geleer hoe om swaarde te maak en messe en skilde en borsplate. Hy het hulle die dinge daarna getoon, en die kuns om dit te maak: armbande en ornamente, die kuns om die oë op te maak en die ooglede te versier, die mees kosbare en uitgesoekte gesteentes, en alle soorte kleurtinte.
2 En die wêreld het verander.
En daar het groot besoedeling  ontstaan
en hulle het begin hoereer
en hulle het afgedwaal en het in hul weë vermeng.
      [= alias :  Gen. 6:12~!!!►
Gen 6:12
Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want alle vlees (= bloed /gene /DNA) het sy wandel op die aarde verderwe (= besoedel /vermeng >verBAS-TEER>) ]

En sodoende terloops, gedagtig aan bostaande, “..groot besoedelingafgedwaal … in hul weë vermeng / alle vlees (= bloed /gene /DNA) het sy wandel op die aarde verderwe” — hoe moet verskeie verwante Skrif dan vertolk word, soos … :

Rev 21:27
En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig [= besoedeling >verBAS-TEEring ..]
en gruwelikheid[= besoedeling >verBAS-TEEring ..??]
en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.

SOO – WAAR /HOE … het die Adamiet /Blanke (H.119) Hebreërs, en ander nasies/wesens geleer om grondstowwe /metale te ontgin, verwerk en juwele, instrumente, gereedskap en wapens te maak …~!!!*(~?*)

Hulle het dit dus geleer by die = “GEVALLE ENGELE” … >HENOG 6 tot 16~!!!►

Die “GEVALLE ENGELLE” wat in Gen. 6:2 ook genoem word .. :  “seuns van JHWH( ‘got’)” (1933-vert.) ;  en in die 1984-vertaling genoem word :  HEMEL-WESENS” … –

– en wat in die “gnostiese litteratuur” ook genoem word, die ..:  “Nephilim, Annunaki, Enki, Watchers, Jedi …” – en /asook veral in die filmbedryf, “ET’s” genoem word~!!

En armsalige /bleek siele wat nie hulle kop om dié gegewe FEITE /WAARhede kan kry nie, moet tog maar Gen. 6:2 wéér gaan lees – sowel as betrokke bronne /materiaal uit verskeie (ON-afhanklike) oorde wat die bostaande betrokke vertolking telkens =be-krag-tig …~!!

Nou – ek stem, in bepaalde opsigte, nie saam met die volgende navorsers /bronne nie, maar – sekere ander gegewens wat daarin vervat is, is bottelbarsende …”eye openers” – asook “RUG-BREKERS” vir die bevegters teenstanders /kritici van Die (IsraEL)WAARheid~!!* …

In-depth look at
Gold Mining Empire of the Anunnaki
presented by: Michael Tellinger
http://www.modernknowledge2014.com/michael-tellinger.html


Summary of Workshop:

Michael will provide an intimate and interactive look into the Gold mining Empire of the Anunnaki that he features in his main lecture, and provide a in-depth look into the multitude of interesting archeological and cultural ramifications of his discoveries.

Long before the Egyptians saw the light of day, an advanced civilization of humans lived in southern Africa  mining gold.

These were also the people who carved the first Horus bird, the first Sphinx, built the first Pyramids and built an accurate stone calendar right in the heart of it all.

Adam’s Calendar is the flagship among millions of circular stone ruins, ancient roads, agricultural terraces and thousands of ancient mines, left behind by the Anunnaki and a vanished civilization
which we now call the FIRST PEOPLE
.

Asook dan die volgende RUG-BREKENDE  gegewens – vir die (JisraEL-)WAAAAARRR-HEID >VY-ANDE …~!!!►
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Mutapa


Mutapa as Ophir…The empire had another indirect side effect on the history of southern Africa. Gold from the empire inspired in Europeans a belief
that Mwenemutapa held the legendary mines of King Solomon, referred to in the Bible as Ophir.[16]

The belief that the mines were inside the Mwenemutapa kingdom in southern Africa was one of the factors that led to the Portuguese exploration of the hinterland of Sofala in the 16th century, and this contributed to early development of Mozambique, as the legend was widely used among the less educated populace to recruit colonists.

Some documents suggest that most of the early colonists dreamed of finding the legendary city of gold in southern Africa, a belief mirroring the early South American colonial search for El Dorado and quite possibly inspired by it.

Early trade in gold came to an end as the mines ran out, and the deterioration of the Mutapa state eliminated the financial and political support for further developing sources of gold.

##

(- die volgende van die Roomse Katolieke Kerk se webblad …!!* )
http://www.newadvent.org/cathen/10489a.htm

Monomotapa
..It is far more probable, however, that these, as well as the numerous rock mines found in the gold area of Rhodesia and Portuguese East Africa, were the work
of some Semitic people who occupied the country as gold seekers
LONG BEFORE THE ARRIVAL OF THE BANTU.
[ – HAL-LO-O-O- …!!! : =

LONG BEFORE THE ARRIVAL OF THE BANTU …]

The Makaranga were evangelized in 1561 by the Ven. Father Gonçalo da Silveira, S.J., who baptized the Monomotapa and many of his people. But within three months of his arrival the converted chief, instigated by some Mohammedan refugees from Mozambique, turned against the missionary and had him strangled on 16 March, 1561.
[ – editors note (chrisv.dieweg@gmail.com) :  why am I not surprised by the savage murderous ways of the african beast of the field … as had happened with the BOERS  time and again … and AGAIN!!* – even until THIS DAY – even much more worse – and WORSE …~!!!*** ]

Nou – vir sekere armsalige bleek gebreinspoelde en (HOERRR-)kerk-bedwelmde “skape” wat net nie die son-kristal-glas heldere JisraEL-WAAAARR-heid kan waarneem of/en kan snap nie – het ek dit goed en noodsaaklik geag om tot net weer die volgende te MOET  herhaal … :

…the work
of some Semitic people who occupied the country as gold seekers
LONG BEFORE THE ARRIVAL OF THE BANTU.
[ – HAL-LO-O-O- …!!! : =

LONG BEFORE THE ARRIVAL OF THE BANTU …

Ek dink … :  “Game – set – and match / resting case … resting”~!!!***

Ter aansluiting by die bogaande gegewens – en ek weet ek sê dit nou verniet, tot die tragiese nadeel en skade van die betrokkenes (= wat dit nié sal opvolg nie!) – moet /= MOET!!  die leser
lgende video van Michael Tellinger gaan besigtig … :

https://www.youtube.com/watch?v=NiVROBhwHUM

– want daarin brei hy uit oor die legendariese “Monomotapa” (- ofskoon ek nie met alle sienings saamstem nie) – gepaard met ‘n sekere “simboliek” van ‘n mense “hart” –met die aarvate wat daaruit loop –

en wat inmiddels die “hart  (bron) van goud” in Suid(elike) Afrika aandui – terwyl die “aarvate” dan die “goud-are” en die meegaande myn-tonnels aandui …-

Daar is ‘n hele aantal buitengewone en tegnologies gevorderde (mynbou)strukture by die sg. “Adams Calender” /Oos-Transvaal en elders opgespoor deur satellietbeelde

HOWEVER … :  Die hele prensiep van ‘n “hart” as ‘n “goud-bron” – met die gepaardgaande “are /vate” – kan net op een plek op aarde aangetref word … : =

= en dit is >NÉT  in Suid-Afrika – naamlik /synde dit al plek op aarde is waar goudneerslae diep ondergronds en in “ARE” voorkom … – op alle ander plekke word dit slegs in die vorm van “spoelgoud” aangetref~!*

NOU / SOO- … :  Ons weet nou van die verdoemenis van die “ou Jerusalem” >vroërvermelde …

Jer 9:11
En Ek sal Jerusalem maak tot kliphope,
‘n lêplek van jakkalse; [= ‘jode’ >slangsaad]
en die stede van Juda sal Ek ‘n woesteny maak, sonder inwoner.
( asook bv. Joe 3:19 …) …

En hierdie verdoemenis en verwoesting van die “ou Jerusalem” is ook soos volg geprofeteer gewees … :

Mat 24:1
En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
Mat 24:2
En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle,
daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

En met die Romeinse beleg en verwoesting van Jerusalem in 70 n.M. is die tempel ook afgebrand – die goud het in die gleuwe / skeure ingeloop – en het die Romeine letterlik steen vir steen afgebreek…
== om by die__ “Goud van Monomotapa” uit te kom …~!!!***

== goud van –“DIE PLEK__
WAT EK VERKIES HET OM MY NAAM(/WOORD) DAAR TE LAAT WOON”~!!!►
( = Neh. 1:9)

== WAAR (DUS!!*) DAN OOK DIE “NUWE JERUSHAWLAM” SAL WEES …~!!!*** … *** …
== by weggegooide “Broer / Josef”/-tipe = Die BOER Volk /Dogter van Sion …~!!!►

… DAAR AAN DIE “GAT  kant” van die aarde – maar (natuurlik) : Die “SKAT Kant /Kamer van die Aarde” … LETTERLIK EN FIGUURLIK …~!!!►

… MET DIE STRATE (of ‘ARE’) VAN GOUD …~!!!►

— Die Volk van die… “goeie goud … die heilige stene weggegooi op die hoek van al die strate” (bg. Lam 4:1) – en wat uitverkoop is deur hulle “broederdonders”, ag, “-bonders” ; … >die “kopdoeke /kortbroeke …” – en dergelike poeppol_liete …~!!!*

SO WAAR-WEER/EENS … SAL DIE “NUWE JERU-SHAWLAM” GESETEL WEES …~!!!*

En dít is dan nou die miljoen~miloen dollar-vraag … – en/want : Waar die -HART /kern …en die “(HOOF) SLAG-AAR”* van Die Huis van Judah/Dawid (Dogter van Sion) in die “Laaste Dae” gesetel is, sal
ook Dié Plek wees waar die “Nuwe Jeru-Shawlam” of die “Millennium Koninkryk /van Vrede” gesetel sal /moet wees …~!!!*
     ( = NB :
     The Elect Woman – in the Wilderness

##

WHiTes like Vasco da Gama & Bartholomew Dias was here in southeren africa /1487=LONG BEFORE any .. ‘bantus’/negroid <PERIOD>
http://www.sahistory.org.za/…/bartholomew-dias…
http://newobserveronline.com/truth-lies-south-african…/

SHALOM
Chris

##
Monomotapa
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/03/28/monomotapa/

(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/

Modernized Christianity is a distortion of the Divine Plan for the Ages
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/27/modernized-christianity-is-a-distortion-of-the-divine-plan-for-the-ages/

“Christianity” : The Controversial #P…Factor
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/11/08/christianity-the-controversial-p-factor/

As it is written……………….
Jacob I LOVED – Esau I HATED
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/05/24/jacob-i-loved-esau-i-hated/

The Secret Religion that Rules the World – This is Long but Very Insight…
https://youtu.be/FD_fzm7-geg

“All the world’s a stage”
TREASON – N.W.O…
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/09/05/all-the-worlds-a-stage/
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/15/all-the-worlds-a-stage-ii/