MOEDER WYSHEID (…SO OOK IN DIE HEMEL)

Spreuke 29:15
Die roede en die bestraffing gee wysheid;
maar ʼn SEUN wat aan homself oorgelaat word,
steek sy moeder  in die skande.

Laat staan nou tog die eeue en eeue se dwaalwyn gemors van die “hoer”( -kerk) oor die (2) “Verlore seun(s)” – Luk. 15 !!  Die Feit is – aan die einde van die dag :  Die #Seuns van Luk. 15 handel oor die …ja – “ONTUGTIGE” TWEE ISRAEL HUISE** __

Jer 3:8
En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van
die afkerige, Israel[= 10 stamme/Huis!!* /Noord-Ryk /Samaria]
haar verstoot en haar haar skeibrief gegee het, dat die ontroue,
haar suster Juda[= 2 stamme/Huis /S.-Ryk /Judea]
nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer[ ?] het.
(( – die afkerige, Israel… >2Ths. 2:3 /2Tim. 4:3 /2Pet. 2:15)

SO DUIDELIK HELDER SOOS DIE “BIG BANG”*!* — die 2( verlore) seuns van Luk. 15 verteenwoordig die twee IsraEL HUISE!!** = 2 Koninkryke = 2 VOLKE … **

So hiervolgens / DUS:  ’N “Seun” is DUS GELYK_aan :  ’n VOLK ;  of /ook ’n komponent /segment /groepering van( /binne) ’n volk /nasie.

Die wesensbestaan, struktuur, orde en sisteem(e) van die Skepper ELohim Almagtig vertoon in wese die karakter van ʼn “HUIS /-gesin” – :  ‘Vader, Moeder, Kinders’~!*

Daar is dan ook (letterlik) duisende bewystekste – veral óók in die Deuterokanonieke en Apokriewe boeke – wat sal aantoon dat die Elohim-Familie bestaan uit :

  1. Die Ewiglewende ELohim /Majesteit Almagtig – Vader /JHWH  die ELohim ;
  2. Die “WYSHEID”( O.T.) /of die “Waarheid”( N.T.) /of “Gees van A|PARTheid” /JaHruach Ha’Kodesh … die, (Ander) Trooster en
    MOEDER  van “Die (Hele) Waarheid” /Joh. 16:13 (- en Verstandig/heid) ;
  3. Die Kinders – (FISIEKE!*) UIT-Verkore, of A|PART-gestelde Verbond-VOLK /-JisraEL /WiT  christen(?)-Weste~!!!*

Die Godheid /EL(-ohim) JHWH, het DUS  ʼn Vroulike  faset/ aspek /komponent in die sisteem of “Huisgesing” – én, wat dan ook die skeppende of “barende” faset van die Elohim (Godheid) is~synde wat (eintlik dan-) –die Skepping(e) _ge…#baar het!  En dié vroulike faset is dan vervat in die “APART-gestelde /die Kodesh (of ‘Heilige’) Gees” / “JaHruach Ha’Kodesh” — alias:  Die Gees van #APARTHEID*

Die Almagtige Vader JHWH  het dus nie as sulks self geskep nie, maar het “(die Moeder) WYSHEID” … geïnspireer /of “beweeg” /of “bevrug”  om die skepping voort te bring~!  En daar is talle Skrif wat dié gegewe gedagte /bergip en Feit bekragtig — en wat dit eksplisiet uitspel dat die term /begrip, “Wysheid” (asook ‘Waarheid, Verstand/ig/heid’) telkens saam met die vroulike vorm:  “haar / sy” gebruik word.  Neem ook in ag dat in Hebreeus word  ’n geslagtelikheid toegeken aan woorde :  “g/Gees” (JaHruach) is =VROULIK …

Spr. 1:20
Die Wysheid[- korrek gespel: Hoofletter*]
roep
  hardop daarbuite, sy [= ‘WYSHEID‘ =vroulik*]
verhef haar  stem op die pleine…

Spr. 3:19
Die Elohim het deur wysheid [-moet wees: W*_ysheid!!]
die aarde ge
grond
,
deur verstand [= Spr 8:1]
die hemele vasgestel …

Spr. 8:1
Roep die W*-ysheid  nie,[- korrek gespel: Hoofletter*]
en verhef die V*erstandigheid[- korrek gespel*]
nie haar  stem nie?

Spr. 9:1
Die W*-ysheid het haar[- korrek gespel*]
huis gebou, haar sewe pilare[= 7 Geeste] uitgekap,

Spr. 31:26
Pe. Haar mond  maak sy oop
met wysheid,
en vriendelike onderrigting  is op haar tong.

LET OP DAT : – “Wysheid” en Verstandigheid” in bogaandeSpr. 1:20;  Spr. 8:1 en Spr. 9:1 bokas gespel word!!  DIT
BEKRAGTIG DUS_Die Feit dat:
Hier ’n spesifieke PERSOON /of Godheid…in /binne die Almagtige ELohim ter sprake is!!!

Die feit is dat in apokriewe soos “Sirag”, die “Boek van die Opregte” en die “Odes van Salomo”, hierdie gegewe /beginsel, van die “Wysheid” (& Waarheid, Verstand/ig/heid) as synde die “Vroulike”, of die “Haar”-aspek / faset /-komponent van die ELohim, baie meer eksplisiet na vore tree.

En die tweede feit wat hiermee gelykstaan, is dat “die kerk” – en wel die dwalende HOER-kerk” (Op 17:4 ;  18:4) – egter hierdie gegewe Goddelike feit en beginsel, van die “Wysheid” (& Waarheid, Verstandig/heid) as die “Vroulike” komponent van die ELohim, baie pertinent en eksplisiet gaan WEG-VERTAAL  het uit die grondtekste … – synde dan ook tipies van die argaïese, patriargale sisteem in die vroeëre eeue en die (gruwelike) invloed van Katolisisme—die “moeder-hoer”(- van d. ‘dogter-hoere’!*) =Openb. 17:4, 5 ;  18:4 …!!*

En dié betrokke HOERR-kerk  bedrog en Skrif- , Gods- en Volksverraad, is net een van vele ander!  Dit bring mee dat die vertalers sodoende LASTER  PLEEG  en synde die …Naam van die Godheid verydel !! – deurdat hulle die voornaamwoord, “haar /sy” van die JaHruach, telkens onderkas spel waar dit nie moet nie!  Dus, gekorregeer:  “H-aar /S-y”!*

Beskou weer … :

Spr. 9:1
Die Wysheid het haar
HUIS  gebou,
haar sewe pilare[= 7 Geeste –of Engele wat oor Israel waak*]
uitgekap …

Nou die term, “huis”, vereis tog onmiddellik die onvermydelike meegaande gegewe /aspek /begrip /beginsel van :
“Vader, Moeder, Kinders”.

En met die nodige ondersoek sal gevind word dat hierdie “Huis”/Spr. 9:1 _ens… dan inderdaad die “HUIS  van Jakob” is …
– die Twaalf Stamme van die Uitverkore Verbond-Volk, JisraEL( =Deu 7:6*) …;
synde dan die WiT, ‘christen’, Westerse Nasies!!(= Jak 1:1 ens…)

Terwyl die “sewe pilare” dan verwys na die “Sewe Geeste” of/en inmiddels die sewe hoof engele magte wat waak oor die einste “Huis van IsraEL /’WiT Weste” (- soos MichaEL, RaphaEL, GabriEL, UriEL …).

Sodoende sal gevind word dit is dan ook “MOEDER  Wysheid” wat die “kinders” /die Verbondsvolk – synde (spesifiek) die “Awdawm(iet)”-Ras (Blanke >H119) /JisraEL  gebaar het – :

Gen. 1:26, 27
En ELohim het gesê: Laat Ons(?*)
mense maak na Ons(?*) beeld,
na Ons(?*) gelykenis,
en laat hulle heers …

En ELohim het die mens[= die awdamiet /Blanke*] geskape
na Sy( Ons*) beeld ;
na die beeld van JaH het Hy hom geskape;

MAN ÉN VROU [= NA (Ons*) /SY-BEELD~!*]
het Hy hulle geskape.

HET JY DIT …GESIEN??? =
=die mens=awdamiet(= Blanke*) – se “beeld” =is_gelyk_aan
JAHWEH*** -se Beeld
…en omdat die Awdamiet man EN vrou is ,  is die die BEELD VAN DIE ELOHIM DUS OOK >>> “Man/lik” EN!!! >“Vrou/lik” … ***!!!***

Beskou sodoende byvoorbeeld dan die “huislike opset” /-begrip /-beginsel soos in (weer) : –

Spreuke 29:15
Die roede en die bestraffing
gee wysheid [= tugtiging /die Vader/-rol!*];

maar ʼn Seun [= kinders /= ‘VOLK’ >JisraEL /’WiT Weste!*]
wat aan homself oorgelaat word,

steek sy MOEDER  [‘Wysheid’ /Waarheid/JaHruach]
in die skande.

Die “AWDAWM” of Blanke Ras (H119) – en spesifiek die Verbondsvolk JisraEL (’WiT Weste!) – is inmiddels dan JHWH  se EKS-klusiewe – synde Sy Apart_gestelde( =in APARTHEID =’kodesh /’heilig/heid) “Huis-Gesin” /“Kinders”./“Erfgename” – “ook Sy RAS /Sy bloed/gene” >Hand. 17:28~!*

Die nodige naslaan in ʼn konkordansie soos Strongs, sal aantoon dat “awdawm” – beteken : 
‘n ‘ruddy’- of “blosend”-kleurige mens ;  “to show blood in the face” >H. 444 /119 /120 /127 ;

“a+dam” – :
‘A-’ = ‘alef’ >Eerste ;
‘-dam’ (‘dawm’) = ‘blosende’ /Blanke >mens ;
(= ook:  Hoogl. 5:10, 14 ;  Esg 36:32;  ook NB Hnd 28:23+!*;  NB ook Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32~!* –ens).

Beskou sodoende : –

Boek van die Opregte  5:13 :
Noag was  ʼn opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en JaHWeH het hom uitverkies
om saad van SY [JHWH se]  saad
op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.
(= ook Hnd 17:28, 29 ;  Ef 5:30;  Hb 2:11, 14, 17).

Bogaande, “saad van SY  saad”, is dus verwant aan Gen. 1:26 –
“Laat Ons adamiete  maak na Ons beeld, na Ons gelykenis, en laat hulle heers …”–

let op dus dat die Elohim spesifiek met
ʼn ander Wese [ /Persoon /Entiteit /Godheid]
of ʼn ander faset /element van Hom, of binne Hom  kommunikeer by die skep van die Awdawm (Blanke /H119)~!*

DUS :  Die “beeld” van die mens/heid (awdawm), naamlik, man én
vrou
– is ʼn “TOON…Beeld”, of ʼn “spieëlbeeld”
van die Wese  van die Godheid Almagtig!

Hiervolgens  MOET  die bestaanswese van die ELohim DUS  óók
“Man- ÉN Vroulik”~!!!* wees /“androgenies”~!* –
want immers ook :  “- soos op die aarde( man & vrou),
net só ook in die hemel …”

Let ook op dat die spul Baäl-bedwelmde (& -beduiwelde) vertalers /die hoerkerk-kiste-system /-miete (-in hulle sotheid!) die bestaan van die Vroulike Godheid /“(Moeder) WYSHEID”( /of Waarheid) dan egter totaal uit die Skrifte geaborteer  het – veral ook deurdat hulle die Wese, “(Moeder-)WYSHEID”, met enkele uitsonderings, telkens onderkas spel~!*

Sodoende enkele bykomende bewystekste betreffende die “Vroulike” aspek van die ELohim : –

Luk 11:49
Daarom het die [w]ysheid [- nou VERKEERD gespel!]
van die Elohim ook gesê:
Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van dié sal hulle doodmaak en vervolg –

Spr. 29:3
’n Man [= AWDAWMIET!*] wat
die [w]ysheid[- VERKEERD gespel!]

liefhet, verbly sy v[V]ader;
maar hy wat met hoere omgaan, [= ‘liewe jeezis’ se bruidskerk* /Op 17, 18]
bring die goed deur.

So let op /Spr. 29:3 – die
(1) “adamiet” (= kind/ers >JisraEL – manlik & vroulik) ;  het
(2) die “W-ysheid”( JaHruach)  lief – en
dít  “verbly die
(3) V-ader”(- manlike) – :

_ “(1)” en “(3)” se geslagtelikheid is voor die handliggend opsigtelik _MAAR  WAT MOET… “(2)” –
JaHruach — “Die W-ysheid”
se geslagtelikheid synde konsekwent noodwendig dan wees … !!! …!?*

En BAIE NB. – betreffende bg. Spr. 29:3 :  bring die goed deur : –

Luk 15:13, 14
En nie baie dae daarna nie het
<die jongste seun >>>
alles bymekaargemaak en weggereis na ʼn ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe.

En toe hy
alles deurgebring het
,
kom daar ʼn swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly.
     (- > ʼn RUT-tipe =‘Verlore TIEN  Stamme /Huis-Israel’
= die ‘ander Volk’ in Mt. 21:43–aan wie d. ‘Koninkryk gegee’ sou word!*
= of synde Joh 10:16 se ‘ander kraal’)
sodoende is ‘seun’ dus = ‘volk/s-element’~!)

BINGO*  SODOENDE IS “SEUN” (10 STMM.) DUS = OOK  ʼn “VOLK”~!

En hierdie “verlore seun”-aspek /-scenario (Lk 15:13, 14) is derhalwe n aanduiding dat dié seun( 10 stamme) dan ʼn bepaalde komponent van Die Volk (12 stmm.) verteenwoordig = die (verlore) Tien Stamme /die Noord-Ryk, van die Assiriese ballingskap!*  So blyk dit duidelik /weer :
die term, “seun”, dien dus as metafoor, of sinoniem vir (’n) “volk” – of/en dan ʼn sekere gedeelte, komponent, katagorie, segment of groepering  van( /binne) ʼn volk~!!!*

Vervolgens : –

Spr. 2:10
Want [Moeder] [w]ysheid [JaHruach >VERKEERD gespel]
sal in jou hart kom
, [= Mal 4:4-6]
en kennis vir jou siel lieflik wees [… Hos. 4:6]

En sodoende, gedagtig aan bg. Spr. 2:10 – :
Wysheid [JaHruach] sal in jou hart kom –ook die volgende, “ABOVE TOP FORBIDDEN TEXT”~!* –

Heb 8:8-10
Kyk, daar kom dae, spreek JHWH, dat Ek met
die huis[- fisieke gesin /Volk]
van Israel [= 10 stmm. /’wingerd’ = ‘jongste Verlore Seun’]

en die huis van Juda [2 stmm. /’vyeboom’ /oudste verlore seun_]
‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met
die huis van Israel [= 12 Stmm /’Huis v. Jacob’]
spreek die Here:

Ek sal my wette[ /’Wysheid] in hulle [= JiSRA-EL /’_Weste!*]
verstand gee en dit o
p hulle HART  skrywe; [= Mal 4:4-6]

en Ek sal vir hulle ʼn God wees, en hulle
sal vir My ʼn volk [= ʼn ‘seun’ /kinders] wees [= Hos 11:1 ens].

Dieselfde geld die volgende Skrif :

Ps. 104:24
Hoe talryk is u werke, o HERE! U het hulle
almal met [/deur ‘Moeder -] [w]ysheid [- weer VERKEERD gespel]
gemaak, die aarde is vol van u skepsele!

Spr. 24:3
Deur [w]ysheid[- VERKEERD gespel]
word ʼn huis [= van ‘Jakob’ /JisraEL /= WiT christen-Weste!*]
gebou [= deur die “Vroulike” element /aspek van d. EL ~!*]
en deur verstand [= V-erstand-igheid =JaHruach_Spr 8:1]
word dit bevestig …

Betreffende bg. “verstand(igheid)” /Spr. 24:3– bedink nog ’n Skrif hieraan verwant soos – die “Vyf Verstand-ige Maagde” … ;  asook, “die hart van die wyse [verstand-ige] is na regs …” (Pre. 10:2 –ens).  Terwyl “verstandig” dan ook pertinent met die koester van die TORAH /Tanakh (O.T.) verbind kan word = die Weg (Deu 13:5);  Lig (Ps 119:105);  Waarheid (Ps 119:160) en die Lewe (Deu 30:19).

Die bepaalde en betrokke, “HUIS”(-gesin) – of Volk in die Skrif … asook dan:  “kind, SEUN, dogter, mens (adamiet /Blanke), die Twee Huise /nasies, wingerd … skape …” – betrek sodoende deurgaans altyd primêr NÉT  (FISIEKE) JisraEL /WiT ‘christen’-Weste~!!!

Bedink sodoende wéér : –

Spreuke 29:15 –
Die roede en die bestraffing gee wysheid [= Vader se rol];
maar ʼn SEUN  [= VOLK /’s-element /-groepering]
wat aan homself oorgelaat word,
steek sy Moeder [= JaHruach / ‘Skepper /-Wysheid’~!*]
in die skande.

SHALOM
Chirs

##
(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://www.onsensitiewewoord.co.za/

Modernized Christianity is a distortion of the Divine Plan for the Ages
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/27/modernized-christianity-is-a-distortion-of-the-divine-plan-for-the-ages/

“Christianity” : The Controversial #P…Factor
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/11/08/christianity-the-controversial-p-factor/

As it is written……………….
Jacob I LOVED – Esau I HATED
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/05/24/jacob-i-loved-esau-i-hated/

The Secret Religion that Rules the World – This is Long but Very Insight…
https://youtu.be/FD_fzm7-geg

“All the world’s a stage”
TREASON – N.W.O…
http://onsensitiewewoord.co.za/2021/09/05/all-the-worlds-a-stage/
http://onsensitiewewoord.co.za/2022/02/15/all-the-worlds-a-stage-ii/