SO WORD JY #TERUG-GEKOOP UIT BILEAM SE BESOEDELINGSLEER*
(- en die “ingesluiptes …)

This image has an empty alt attribute; its file name is 270303922_412403807341170_5333323886200004530_n-Copy.jpg

Judas 1:8
Tog besoedel ook hierdie mense net so
in hulle dromerye[ 1]
die vlees[ 2]
en verag die heerskappy en laster
die @heerlike_wesens[ 3].

1.  “dromerye” – wed jou n miloen jyt nog nooit n preek of selfs verwysing hieroor in enige hoer/kerk gehoor nie…??

Daars goeie geseende drome(rs) of boodskappe(rs) van JHWH maar ook verdoemde misleidende korrupte vervloekte drome(rs) – en soos altyd moet die wortel_konneksie van hierdie vervloekte drome/rs in die TORAH( /Die Weg …) gevind word! :

Deu 13:5
Maar dié profeet of dié man wat as #dromer optree,
moet gedood word, want
hy het afval [= 2Ths. 2:3 /2Tim. 4:3 /2Pet. 2:15 …]
verkondig van die HERE julle God … deur
jou af te drywe van #die_weg* [= #TORAH* /2Ths. 2:3…]

wat die HERE jou God jou beveel het om daarop te wandel.
So moet jy dan die kwaad[= HOER/kerk…]
uit jou midde uitroei.

Wat seg die Strong’s oor hierdie #drome(-rs /-rye)?

H2492  / khaw-lam’
A primitive root; properly to bind firmly, that is, (by implication) to be (causatively to make) plump; also (through the figurative sense of dumbness) to dream: – (cause to) dream (-er), be in good liking, recover.

OEPS… ***

IS “KHAW-LAM”( H2492) NIE DUS …>PRESIES…!!!…
WAT DIE HOER/kerk / “christen-dom” MET DIE VOLK/12 STAMME=WIT Weste( Jak. 1:1) gedoen /gepleeg het nie …!!! … *

Is hierdie vervloekte_nagmerrie #drome/rye van die hoer nie die rede dat Die Volk/WiT Weste >in hierdie …dal van doodskaduwee verkeer nie!!! …* >

  •  … want hulle het afval [= van Die Weg/Torah >van die Lig af] verkondig (2Ths. 2:3 /2Pet. 2:15)

2.  …besoedel (in hulle dromerye) – #die_vlees…

…NIE :  BESOEDEL DIE #GEES _NIE!!! =nog n rede waarom jy nog nooit n preek/verwysing van die teks gehoor het nie!!

Want jou demoonie /baLpriester sal ditse tong_af byt as dit moet verneem of/en moet erken>dat die ELohim n fanaties facisties en ekstremistiese RAS_iS is oor   SY RAS_EN
SY @HEERLIKE WESENS SE RAS/-BLOED /-GENE …SUIWERHEID… ***   SOOS gevind in die hele /HELE… Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrif!!… –behalwe , “in Paulus” …

Gen 6:12
Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want
<alle vlees >>>
((__ALLE  V.L.E.E.S…*** /NIE… gees NIE, baLpriester__))
het sy wandel op die aarde verderwe[= besoedel /verbaster]

Jud 1:7
soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en
<agter vreemde vlees>>>  aangeloop…

>NIE… agter vreemde  #gees( ‘afgode/ry’), aangeloop _NIE!-demoonie /baLpriester …!!! – LUISTER JY*** … of__
is jy : … ge-“KHAW-LAM”( H2492) … >ge-“bind” … ge-“plump”    ge-“dumb_”

Ezr 10:2
Ons het ontrou gehandel teen onse God,
dat ons <vreemde vroue>
uit die volke van die land getrou het; maar tog is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak.
(=ook bv. Gen. 4:16;  6:12;  Num. 25;  Esra 9:2, 12, 14;  10 … Esra 10;  Neh. 13:3, 26, 27 … 2Pet. 2:15;  Jud. :11;  Opnb. 2:14 …).

3.  … laster die @heerlike_wesens :  Wie is dit?

Psa 8:4  (8:5)
__wat is die mens*[= _die AWDAMIET* /Blanke!=H119]
dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?
Psa 8:5  (8:6)
U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom[= AWDAMIET*]
<MET EER EN @HEERLIKHEID GEKROON>>>

This image has an empty alt attribute; its file name is adwm-gskep.jpg

Psa 16:3
Maar aangaande

die heiliges[= APART_gesteldes /Deu 7:6 …/Wit Weste*]
wat op die aarde is, sê ek:
HULLE IS DIE HEERLIKES>>>
in wie al my behae is( =ook bv. Esg. 17:23 …ens…)

En wat seg die apostel Judas verder oor hierdie …TORAH-lose /-haters?

Jud 1:4
Want sekere mense[= awdamiete >’christen/dom’]
het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel,
goddelose mense[= TORAH_LOSE… blankes/christene*]
wat die genade van onse God verander
in ongebondenheid[= Wet=TORAH_LOOSHEID] …
Jud 1:7
…soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en
<agter VREEMDE  VLEES>>>
aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan . . .

. . . EN DIE RES VAN JUDAS WAT N BESKRYWING IS VAN >VANDAG SE TOORAH_LOOSE / … ge-“KHAW-LAM”-de ( H2492) HOER…KERK /’CHRISTEN-DOM …MET AL DITSE LIBTARD-DISTIESE TENTAKELS EN…UITSKYT_SELS … ***

Spr. 22:14

Die mond van die vreemde vroue is ‘n diep kuil; hy op wie die HERE vertoornd is, sal daarin val.

Rev 17:1
Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit
Rev 17:4
En die vrou [= hoer/kerk /christen__dom*]
was bekleed met purper en skarlaken

This image has an empty alt attribute; its file name is 7100876421426220456.jpg

en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;
Rev 17:5
en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon,
die moeder van die hoere [= kerke(rs) /christen-dom]
en van die gruwels van die aarde.

Rev 14:4
Dit is hulle wat hulself
met vroue [= hoer/kerke…]
nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is
uit die mense[= uit die Awdamiete]
as eerstelinge vir God en die Lam.

Is dit nie histeries ironies en insiggewend nie :  In vermelde teks soos 2Ths. 2:3;  2Tim. 4:3; 2Pet. 2:15 en Judas :11 word die Awdamiet /Volk volgens die bileamsleer …verkoop aan #baal_bilon /Babel_lusme /aan die HOER/kerke /’christen-dom of aan globalisme >aka:  verkoop aan “besoedeling”( =Rev. 14:4) –of VERBASTERING!!

Maar dan verklaar Openb. 14:4 pertinent : … dit is hulle
wat [#TERUG…]gekoop is
uit die mense[= uit die Awdamiete /uit die( besoedelde) hoerkerke /’christen-dom]
as eerstelinge vir God en die Lam.