Len Skatkis
https://www.facebook.com/saved/?list_id=300736902107446&referrer=SAVE_DASHBOARD_NAVIGATION_PANEL

https://www.facebook.com/len.duplessis/posts/2626266737519902

47 m  · Corné Martin20m · WAAROM VERKLAAR EK DIE NAAM VAN “YAHWEH”?Die afgelope tyd het ek opgemerk dat daar baie mense is wat die vorm “Yahuah” of “Yahuwah” gebruik, gebaseer op die feit dat die naam Juda “Yahudah/Yehudah” (Judah) dieselfde letters as יהוה bevat met die uitsondering van die Daleth (D of ד) wat bygevoeg word (Hebreeus lees van regs na links). Met ander woorde, YAHWEH se Naam bevat יהוה (Yod Heh Waw Heh) en die naam van een van die seuns van Israel is Juda (Yod Heh Waw Daleth Heh.) Hulle sê dat die Hemelse Vader se Naam “eenvoudig gemaak kan word” deur te glo dat aangesien daar net een letter verskil tussen die twee name is, ons die regte uitspraak van die Hemelse Vader se Naam kan leer deur te kyk hoe Juda (יהודה) se naam in Hebreeus uitgespreek word.Maar die waarheid is dat ons nie die uitspraak van een Hebreeuse woord kan bepaal deur te kyk hoe ‘n ander woord met soortgelyke letters uitgespreek word nie. Dit is omdat Hebreeuse woorde gewoonlik ontbrekende vokale bevat. Die leser moet die vokale verskaf op grond van hul bestaande kennis van die taal. U kan dus talle woorde hê waar daar een konsonantverskil is en tog word hulle heeltemal anders uitgespreek. Hier is ‘n paar voorbeelde in Hebreeus waar daar net een letter verskil van YAHWEH se Naam, maar die uitspraak is anders:Die werkwoord “Hama” (#1993) word gevind in Jer. 6:23, 48:36, 50:42 in die qal onvolmaakte 3de persoon manlike enkelvoud vorm, en word המהי gespel maar uitgespreek as “Yehemeh.” Dit is net een letter anders as יהוה, tog is die uitspraak anders. Die Hebreeuse woord “Hegeh” (#1897) word gevind in Job 27:4, Psalm 37:30 en 7 ander verse in die qal onvolmaakte 3de persoon manlike enkelvoudsvorm en word הגהי gespel, tog word dit uitgespreek “Yehgeh.” Dit is net een letter anders as יהוה, tog is die uitspraak anders.As ons vokale verwyder het van twee Engelse woorde wat soortgelyke konsonante gehad het, sou niemand redeneer dat ons die vokale van een woord kan leer deur die vokale van ‘n ander te ken nie. Byvoorbeeld, “word”, “ward” en “weird” sal almal dieselfde konsonante (WRD) hê, maar verskillende vokaalklanke en verskillende betekenisse.Trouens, daar is voorbeelde in Hebreeus van waar twee woorde met verskillende betekenisse presies dieselfde gespel word, maar tog verskillend uitgespreek word. Die woord שאול, wat “Shaul” (koning Saul se naam) uitgespreek word, word presies dieselfde gespel as die woord שאול, uitgespreek as “Sheol.” “Shaul” beteken “begeer” maar “Sheol” beteken “graf”. Die vokale en betekenis verskil, maar die woord word dieselfde gespel. As שאול (Shaul) dieselfde as שאול (Sheol) gespel word, maar tog verskillende vokale het, hoekom sou ons glo dat יהוה outomaties dieselfde vokale as יהודה moet hê? As die “Yahu” in “Yahu-dah” beteken “prys YAHWEH”, sal dit ‘n saamgestelde woord wees met die “Yahu-” wat na Yahueh/YAHWEH verwys en die “-dah” wat heeltemal van ‘n ander woord af kom. Ons kan dus regtig nie op die “Dah”-uitspraak staatmaak om by die korrekte uitspraak van die finale lettergreep in יהוה uit te kom nie. Dit is afgelei van ‘n ander bron. Die rede waarom YAHWEH se Naam oor Sy volk uitgeroep is, is nie omdat “Yahudah” ‘n deel van YAHWEH se Naam bevat soos sommige beweer nie. YAHWEH se hele volk (insluitend die ander 11 stamme) word by Sy Naam genoem vanweë die elemente wat in die priesterlike seën gesien word:Numerie 6:24-27, “יהוה sal jou seën en jou behoed;יהוה sal Sy aangesig oor jou laat skyn en jou goedgunstig wees;יהוה sal Sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.So moet hulle dan My Naam op die kinders van Yisraél lê; en Ek sal hulle seën.”So ter afsluiting, om die uitspraak van die Hemelse Vader se Naam te baseer op hoe ‘n ander naam of woord uitgespreek word, is nie goeie redenasie nie en moet heeltemal buite rekening gelaat word wanneer ons probeer verstaan hoe יהוה uitgespreek word.YEHOWAH/YEHOVAH?Dit is vir my ‘n verrassing, maar ‘n ander uitspraak wat in gewildheid groei, is “Yehowah.” Dit is eintlik die Hebreeuse manier om “Jehovah” te sê. Die term “Jehovah/Yehowah” het ontstaan toe die Masoretiese skrifgeleerdes die vokale vir Adonai tussen die letters van YAHWEH se Naam geplaas het. Dit was om die leser te wys dat hy veronderstel was om “Adonai” te sê in plaas daarvan om die werklike uitspraak van Sy Naam uit te spreek. Diegene wat die “Yehowah”-uitspraak ondersteun, sê dikwels dat die skrifgeleerdes nie probeer het om die Naam weg te steek nie, maar eintlik korrek was in hul vokaalwysing. Hulle bewyse is dat die eerste vokaalpunt in “Yehowah” ‘n “Eh”-klank produseer en nie ‘n “Ah”-klank soos die eerste vokaalklank in “Ah-donai” nie. Maar die Masoriete moes die eerste vokaal weglaat of verander bloot omdat die eerste vokaalklank in Adonai (Ah) ooreenstem met die eerste vokaal in “YAHWEH.” Wat moes hulle anders doen?Nietemin, daar is ‘n manier om seker te wees dat die skrifgeleerdes eintlik vokale ingevoeg het om die leser “Adonai” te laat sê eerder as die werklike uitspraak van Sy Naam.As jy ‘n Strong’s se konkordansie het, soek woord nommer 3069 op. Let op dat die vokaalpunte onder YAHWEH se Naam anders is as #3068, en produseer die uitspraak: Yehowih (Yehowee). Waar het dit vandaan gekom?In die Masoretiese teks (Hebreeuse geskrifte) word “Yehowih” in meer as 300 gevalle gevind. In elke geval waar “Yehowih” gevind word, gaan die Hebreeuse woord “Adonai” dit altyd vooraf. Dit sê dus “Adonai Yehowih.”Die rede vir hierdie eienaardigheid bewys dat die skrifgeleerdes probeer het om die leser te kry om “Adonai” te sê toe hulle vir ons “Yehowah” gegee het. As die skrifgeleerdes eintlik “Adonai Yehowah” in plaas van “Adonai Yehowih” gestel het, sou die leser “Adonai Adonai” moes sê wanneer hulle ook al hierdie frase teëgekom het, ‘n taamlik ongemaklike situasie. Daarom het hulle die vokaalpunte vir “Elohim” (YeHoWiH) in YAHWEH se Naam geplaas wanneer ook al “Adonai YAHWEH” in die teks bestaan het sodat die leser “Adonai Elohim” sou sê eerder as “Adonai Adonai.” Vir my bewys dit maklik dat die bedoeling van die vokaalpunte wat in YAHWEH se Naam ingevoeg is nie was om ‘n korrekte uitspraak van ons Vader se Naam te verskaf nie, maar eerder om die leser te kry om eerder “Adonai” of “Elohim” te sê. Dus, “Yehowah” (en sy metgesel “Yehowih”) is nie korrekte uitsprake van ons Vader se Naam nie, maar is eintlik basters wat die letters van YAHWEH se Naam gekombineer met die vokaalklanke van twee ander woorde: Adonai en Elohim.Sommige stel voor dat aangesien daar gevalle is waar selfs die vokaalpunt vir “O” van Adonai in die Naam ontbreek, daar ‘n sameswering was om te verhoed dat lesers die Naam as “Yehowah” uitspreek. Maar in Eksodus 13:9, Jeremia 36:8, Esegiël 44:5 en Nahum 1:3 sal jy beide Yehowah en Yehwah in dieselfde vers vind. Ook, wanneer die vokaalpunte vir “Elohim” gebruik word, ontbreek ongeveer 90% van hulle ook die “O”-klank in die middel. Dit blyk dat die Masoriete meer sorgeloos was met die plasing van hierdie ongeïnspireerde vokaalpunte as gevolg van die feit dat die meeste Jode die vervangings van hul jeug af beoefen het, en een of twee vokaalpunte van óf “Adonai” óf “Elohim” sou ‘n voldoende herinnering gewees het.YAHWEHDit is belangrik om te verstaan dat in Hebreeus die werkwoordvorm bepaal hoe die vokale klink. Dit is ietwat soos Engels waar die werkwoord “Run” verander na “Ran” as verlede tyd bedoel word, en “Running” as huidige tyd bedoel word. Maar in Hebreeus word sekere letters bygevoeg en klinkerklanke sal verander na gelang van of dit 1ste, 2de of 3de persoon is, en of dit manlik of vroulik is, en of die woord intensief, oorsaaklik is, ens.Om hierdie basiese grondslag van die Hebreeuse taal te verstaan, sal ons help om YAHWEH se eie verduideliking van Sy Naam in Eksodus 3:14 te verstaan.Eksodus 3:13-14, “Hierop het Mosheh tot Elohim gespreek: ‘Kyk, as ek by die kinders van Yisraél kom en aan hulle sê: Die Elohim van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Wat is Sy Naam? –wat moet ek hulle antwoord?’En Elohim sê vir Mosheh: ‘EK IS WAT EK IS’ (אהיה אשר אהיה ‘ehyeh asher ehyeh’). Ook sê Hy: ‘So moet jy die kinders van Yisraél antwoord: EK IS (אהיה ‘ehyeh’) het my na julle gestuur.’”YAHWEH het gesê om vir die volk Israel te sê dat Sy Naam “EK IS WAT EK IS” is of “Ehyeh asher ehyeh.” Ons weet dat “ehyeh” die manier is waarop jy “Hayah” (‘n werkwoord wat beteken “om te wees”) in die EERSTEPERSOONSVORM uitspreek. So hoekom het Hy dan vir Moshe gesê om Hom יהוה ‘YAHWEH’ te noem eerder as אהיה ‘Ehyeh’ in die volgende vers?Eksodus 3:15 – “Toe sê Elohim verder vir Mosheh: Dit moet jy aan die kinders van Yisraél meedeel: יהוה (YAHWEH), die Elohim van julle vaders, die Elohim van Avraham, die Elohim van Yitsgak en die Elohim van Yaákov, het my na julle gestuur. DIT IS MY NAAM VIR EWIG, en dit is My gedenknaam van geslag tot geslag.”Om dit eenvoudig te stel, is die vorm “YAHWEH” die 3de persoonsvorm van dieselfde Hebreeuse werkwoord, “Hayah.” YAHWEH het verklaar wie Hy is deur te sê “EK IS” (“ehyeh”) in Eksodus 3:14, maar wanneer ons na Hom verwys sê ons “HY IS, of Hy bestaan” יהוה, wat die 3de persoon vorm oorsaaklik is.Hierdie begrip word ondersteun in verse soos:Esegiël 37:6 – “En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek יהוה is.”Weet hulle nie reeds dat Hy YAHWEH is nie? Wat sê Hy hier?Wel, as ons verstaan dat יהוה die 3de persoon oorsaaklike vorm van die werkwoord “hayah” is, sal die Hebreeuse leser verstaan dat sodra Hy asem in hulle blaas en hulle lewe, hulle sal weet dat “Ek is ‘Hy wat laat bestaan’ (Ani YAHWEH).”Dwarsdeur die geskiedenis was dit die uiteindelike debat. Wie is die outeur van alles wat bestaan? Daar is 73 skrifgedeeltes waar YAHWEH hierdie stelling maak “jy/hulle sal weet dat Ek YAHWEH is”. Hy wil hê dat ons die begrip moet hê dat HY IS, en HY SAL LAAT JY WEET DAT HY IS DEUR WAT HY DOEN. Dit is hoe Hy Homself aan Yisrael voorgestel het, want “Hy wat tot Elohim gaan, moet glo dat HY IS” (Hebreërs 11:6).Sover ek weet, het ander voorgestelde uitsprake (Yahuah, Yahuwah, Yehowah, ens.) hoegenaamd geen betekenis in die Hebreeuse taal nie, terwyl dit vir my lyk asof YAHWEH self in Eksodus 3:14 probeer het om ‘n opregte betekenis aan Sy Naam te heg. In die oorgrote meerderheid van gevalle is ‘n “-ah” einde (met ה as die laaste letter) eintlik ‘n vroulike einde in Hebreeus. Die feit dat die Masoriete bereid was om ‘n klinkerpunt te plaas wat ‘n “ah”-klank aan die einde van יהוה aandui, is ‘n verdere bewys dat Sy Naam nie op “ah” sou eindig nie. Sommige stel voor dat aangesien daar ander Hebreeuse name is wat nie Hebreeuse werkwoordpatrone volg nie, YAHWEH se Naam ook nie behoort nie. Maar die feit dat “Ehyeh” WEL die korrekte (1ste persoon) grammatikale werkwoordpatroon volg, sou dit logies volg dat יהוה ook die korrekte werkwoordpatroon sal bevat. Hy het immers eerstepersoonsvorm gebruik om die etimologie van Sy Naam te verduidelik. En van al die voorgestelde uitsprake is die enigste een wat enige grammatikale sin maak of selfs ‘n betekenis dra in die Hebreeus, die vorm “YAHWEH.”Hierdie kort studie sluit af met die volgende bronverwysings oor die uitspraak van Vader se Naam wat nooit verlore geword het nie. Webster’s Collegiate Dictionary: Jehova — Valse weergawe van die Hebreeuse YAHWEH. (“Jehova,” Webster’s New Collegiate Dictionary, 1973 ed.)Encyclopedia Americana: Jehova — verkeerde vorm van die naam van die God van Israel. (Encyclopedia Americana, vol. 16. 1972 ed.) Encyclopedia Britannica: Die Masoriete wat vanaf die 6de tot die 10de eeu gewerk het om die Hebreeuse Bybel te reproduseer het die klinkers van die naam YHWH met die klinkers van Adonai of Elohim vervang. Dit het die kunsmatige naam Jehova laat ontstaan. (“YaHWeH,” The New Encyclopedia Britannica, vol. 12, 1993 ed.)The Jewish Encyclopedia: Jehova — ‘n verkeerde uitspraak van die Hebreeuse YaHWeH, die naam van God. Die uitspraak van Jehova is grammaties onmoontlik.” (“Jehova,” The Jewish Encyclopedia, vol. 7, 1904 ed.) The New Jewish Encyclopedia: Dit is duidelik dat die woord Jehova ‘n kunsmatige samestelling is. (“Jehova,” The New Jewish Encyclopedia, 1962 ed.)The Encyclopedia Judaica: Volgens die Encyclopedia Judaica, bl. 680, vol. 7, is die ware uitspraak van die tetragrammaton, YHWH, nooit verlore nie. Die Naam word as YaHWeH uitgespreek. Dit is gereeld op die manier uitgespreek, ten minste tot 586 BCE. Soos duidelik gemaak word uit die Lakish briewe wat kort voor die datum geskryf is.Encyclopedia Judaica, bl. 680, The Macmillan Co., New York, 1971: Die ware uitspraak van die naam YHWH is nooit verloor nie. Verskeie Griekse skrywers van die Christelike Kerk getuig dat die naam as ‘YaHWeH’ uitgespreek is.Die 1914 Leidsche Vertaling translitereer ook die Naam as volg in o.a Jesaja 42:8, “Ik ben Jahwe, dit is mijn naam.” Jesaja 42:8, “Ek is YaHWeH, dit is My Naam; en My eer sal Ek aan geen ander gee, of ook My lof aan die gesnede beelde nie.”Jesaja 52:6, “Daarom sal My volk My Naam leer ken; daarom sal hulle weet op daardie dag dat dit Ek is wat praat: Hier is Ek!”Laat ons saam Sy Naam helder en duidelik prys! HalleluYAH!