‘N  ADAMIET  wens jy kon die onderstaande Skrif/bespreking, vers vir vers / begrip vir begrip met die VOLK- /Stam- /bloed-genote deel – in meer DIEPTE!, maar helaas weet ek … : – “Time is always against  us”~!!! (The Matrix) … al meer en meer …~!*

Verskeie teks geneem uit die “Boek van Herinnering” (- andersins – 1933) –
          (versprei deur Dogter van Sion / 2001 / © ISBN 0-620-25476-9 / sel:  0781406677 / eie toep. klem)

Net eers m.b.t. “Adamiet” >die Hebreeus, “awdawm” (H119) – wat in effek beteken :  “eerste BLANKE (persoon)” … = ‘Strong’s’-konkordansie (in effek) > ‘die 1e blosende …’ / ‘to show blood in the face, to turn rosy, blush, ruddy …’ (- niÉ, ‘muddy’ nié!).

SPREUKE 1 :7
Die Vrees van JaHWeH is die begin van die Kennis;  sotte verag Wysheid en Tug.
          [ – en soos ons almal  weet – verwys ‘Wysheid /Tug’ na die – Torah /Tanahk = O.T.!*]

Spr. 1:8
My seun, [= verwys dus na ‘Die (Fisieke) VOLK!!!]
luister na die tug van jou Vader, en verwerp die Wet [= TORAH~!*]
van jou Moeder  nie ; [vgl. ook Wysheid van Sirah 15;2; 2Ezra 2:5]
[ – hierdie ‘Moeder’ sal by nadere ondersoek blyk te wees, JaHruach >
die ‘Heilige (Apartgestelde) Gees’ –
maar die ‘kerk’ /gewone ‘bybels’ verdoesel egter hierdie gegewe /feit deurdat dit ook met ‘n klein letter gespel word! ].

#Daar sal gevind word dat dié “MOEDER” (Gees) ten nouste verbind word met terme /begrippe soos “Die Wysheid /Woord /Wet (Torah!*) /Verstandig(heid) /Kennis …”!!

Spr. 1:9:  want Sy [die ‘Moeder’ /Wet =TORAH~!*]
is ‘n lieflike Krans  vir jou hoof  en sierlike kettings vir jou hals.

Spr. 1:10:  My seun, as die wetsoortreders  [- Torah-oortreders /OU Test.-loses~!* = >d. (hoer-) ‘kerk’-geit~!*]
jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie;
[ – ‘hoer’ = Openb. 17:4, 5 ;  18:4 …!! –
—  “Wet” verwys altyd na >”Moses” =D.W.S. >TORAH~!!!***
—  want daar sal ‘n tyd kom dat hulle die “GESONDE  LEER” (OU!!! Test.!*) nie meer sal verdra nie,
—  maar sal in ‘n MENIGTE!!!*- ‘kerke(ers)’ versamel (= die HOER~!*) wat net ‘n ‘SiC’-leer  sal preek wat hulle graag wil hoor …~!!!*** … *** …]

2Pet. 2 :
/1:  Maar daar was ook valse profete onder die Volk [IsraEl], net soos daar onder julle [IsraEl /’Weste (’n menigte’)-]
valse leraars sál  wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer [- > ‘gruwels’ = Esr. 9:14; Esg 44]
          [- ‘’n menigte’ = 2Tm 4:3~!* – nié ‘n ‘paar’ … (Israel-)WAARheid-Soekers nie!*]

/2:  en BAIE!!!… sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil
sal die WEG  van die Waarheid [= Torah / O!*T!*] gelaster word.

 •      /15:  Hulle het die regte pad [Gesonde Leer /OT!* /-Weg /Torah]
  verlaat en verdwaal, en die weg  gevolg van BILEAM
            [- d. ‘weg van Bileam’ = verBAS-tering = Num 25;  31:16 ;  2Pt 2:15;  Jud :7, 11;  Op 2:14 …~!*]

Spr. 1:11: as hulle sê:  Gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak.

# Geparafrasseer :
Begeef jou in die vloed van “demoNE-krasie” – die vloed van die “meerderheid” …

– wat natuurlik verbind moet word met Skrif soos Openb. 12:9 en 13:3 =
= ‘die HELE… wêreld het bedwelmd agter die dinges aan-geheL …’

In Ex. 23:2 verneem ons:  jy mag die MEERDERHEID NIE  navolg > in verkeerde dinge nie!!

Die ‘million dollar question is egter /natuurlik :  “nou wat is die Regte Dinge  dan”?? >>

 • >> waarop die antwoord /natuurlik moet wees :  “Die Regte Dinge is Alles Wat in die Wet/TORAH  geskryf staan” —
 • – sóós : —

               jy mag geen UITLANDER, wat jou broer [= ‘naaste’] NIÉ!!!*  is nie,
               oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)          Geen BASter!!!  mag in die vergadering van JaH  kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaH  kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)          … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie GRUWELIKE! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens. … –ENS…~!*).

En betreffende :  “loer op bloed” (bg. Spr. 1:11) – dít spreek natuurlik van (nét) die bloed /siele van die (fisieke) Volk /JisraEL (- vandag : WiT!! Westerse ‘christen’?-Nasies) –

 • – wat dus verbind moet word met die voorafgaande, “gaan saam met ons” = die MEERDERHEID >>”DEMO(NE)-krasie” … == wat dan tot die gruwelike BLOED-BAD  ‘LY’ … waarin veral die BOERE-JisraEL-Volk hulself vadag bevind …~!!!* —
 • Bloed /siele – wat onder die altaar uitroep om wraak
  –en waarvoor elke ‘demonie’ /baalpriester =’herder’,
  wat die hele DEMO(NE)-krasie /-SYSTEM  verkondig – verantwoording sal moet doen!!!

Spr. 1:12:  Verslind lewendig vir die Doderyk /Sheol die rassuiweres, soos ook die wat in die put  neerdaal;
[ watter “put”~!*?* –
Sagaria 9:11
“Ook sal Ek, wat jou betref, o Sion [= fisieke IsRaEl – vandag >WiT!! Weste!* ]
kragtens die bloed van jou verbond jou gevangenes loslaat
uit die put sonder water [= Woord-loosheid /= ‘hoer-kerk’-system~!*]”.

En Jes. 7:19+ sê dan dié “put” sal aan die einde lyk soos die “nuwe SA” :

“Ook sal Ek my aangesig van hulle afwend, en hulle sal my skat [Sion /Boere] ontheilig:
inbrekers  sal daar inkom en dit ontheilig” –

 • waar “ontheilig” weer met verbastering verband hou
  (= ‘inbrekers / ingesluiptes’ – Jud :4 & 8 ;  ‘my skat’ = ‘heerlike wesens’ = Jud :8 = Ex 28 ;  Jer. 33:24;  Miga 2:9;  Ps 8).

Hier is dus te doen met Woord- /Kennis- /Wysheid-loosheid  of –duisternis
en (heils-)Waarheid-loosheid, of/en die leuen /misleiding /dwaling (= Hos 4:6 ;  Mt 22:29;  Lk 24:45;  2Tss 2:10, 11 –ens.) ;
en/of dus met Waarheid- of Skrif-besoedeling!* – met die “5 links-hartige /dwase maagde” (Pre. 10:2 ;  Mt 25:1).

Jud 1:11  Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel [= VERBAS-TEEring >Gen. 4:16, 17]
EN OM LOON [= !!! >> ‘SWART!!! –bemagtiging …’ –ens.>>]
hulleself in die verleiding van Bíleam gestort … [= VERBAS-TEEring >Numeri 25;  31:16]

/14:   jy sal jou lot onder  ons werp, ons sal almal een beurs  hê –
          [ – ‘almal een beurs’ = ‘globa-bel-LUS/me’ / ‘reënboog’-orgiteite … / ‘nuwe SA’kakkie’ / ‘NWO’ / = ‘666’ =Openb. (13:3) /Opnb 18:4 …~!!*]

Spr. 1:15:  my seun, [= Die (Fisieke) VOLK /JisraEL >WiT!! ‘chirsten’?-Weste!*]
gaan nie met hulle saam op die weg  nie,
hou jou voet terug van hulle [‘demone-kratiese /BREE’-] pad; [= bileamsleer >verbastering!*]

# Watter, “weg  (nie)”~!*?* >

2Pet. 2:15 i.d.v. :
“Hulle het die regte pad [- d. regte WEG /OT] verlaat en verdwaal,
en die weg [= leer] gevolg van Bileam [~ ► verBAS-tering = Num 25;  31:16 ;  Esg 44; Opb. 2:14~!*]~

~ en beskou dit ook in die lig van 2Pet. 2:2 – :  “… en BAIE!!!.. sal hulle verderflikhede  navolg …”~!!!* ~ ► hulle “Bileamsleer” /“Weg”-loosheid … “Verbond”-loosheid … “WAARheid”-loosheidOU  Test.~LOOSHEID … ~!* … ~ die ► “heilige, ALGEMENE (bont) christelike kerk” /-geit … ~!*

HEL…-Lo-o- …~!*

En /want – let ook i.d.v. op teks soos Matt. 7:22
BAIE…!*  sal in daardie dag vir My sê:
Meester, Meester, het ons nie [‘onder’] u Naam  geprofeteer
en [‘onder’] u Naam  duiwels uitgedrywe en [‘onder’] u Naam  baie kragte gedoen nie?
          En dan sal Ek aan hulle sê:  Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid  werk!

Sien:  Dié BAIE  wat “lei /profeteer /leer /bedien /kragte verrig”, ÍS  dus die “menigte leraars (2Tm 4:3) /“herders” – die “algemene (HOER-)kerk”-geit /-SYSTEM … ~!*

Judas :
/12:  Hulle is skandvlekke in julle liefdemaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulleself voer, waterlose wolke  deur winde [= ‘geeste’] rondgedrywe …
          [ – ‘rondgedrywe’ = nou is Henog ín – nou’s hy uit / nou’s ‘apartheid heilig’ – nou’s dit boos …~! ]

Betreffende –“hulleself voer” – verwys na die betrokke voorafgaande begrip van vers 11 –
          [ = ‘allerhande kosbare goed sal ons vind, ons huise sal ons vol maak met buit’~!]

 • Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon [= eie gewin /voordeel /self vetvoer -]

hulleself in die verleiding [leer] van BILEAM  [= verBAS-tering!*] gestrot …

Hierdie gruwelike en vernietigende uitbuiting van die Volk /’Wit Weste  word ook soos volg uitgedruk in onder meer Eseg. 34:2-5+ :

Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! [= vir eie gewin ‘demone-krasie’ /regstelling /swart-bemagtiging … huldig~!]
Moet die herders nie die skape laat wei nie? [= IsraEl /’Weste!]
So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie;
en hulle [= IsraEl /’Weste!]
het die voedsel geword vir al die wilde diere  van die veld [= ‘v.d. nuwe SA’kie!]…

Dit is duidelik dat hier van die betrokke “verderwers /verBAS-teraars /skandvlekke” /“wolwe in skaapskleed” / “menigte  leraars” /“kerk(GEIT)” gepraat word … – van die “seun van die verderf” (-element /‘5 dwase maagde’ /-groepering onder d. Volk /’Wit Weste!) …~!*

Spr. 1:16:  want hulle voete hardloop na die besoedeling [= verBAS-TEEring >Gen. 6:12 ;  Num. 25 – 1994<>SA!!]
en haas hulle om bloed te vergiet; [= 1994<>SA!!]

Spr. 1:18:  so loer hulle op hul eie bloed [= siel], hulle lê hul siel voor.
          [- want hulle verkwansel hul eie siel – op ‘n skinkbord –

—  aan die duiwel van ‘deMONE-krasie’ (‘vrede, versoening, regstelling …’) / duiwel van ‘globalisme’ /duiwel van SPORT (‘ontspanning, vermaak’) / duiwel van MAMMON  (gulsigheid, materialisme, brasserisme …) / duiwel van –‘vriendskap met die wêreld’-Jak. 4:4 … ~!!!* ]]

Spr. 1:19:  So gaan dit met almal wat onregverdige wins maak:  dit ontneem sy besitter die siel.
[ = dit verwys dus ook na bg. 2Pet. 2:15,  en Jud. :11 se “loon” >van ‘bileam se verbasteerings-eer’!!]

Spr. 1:20:  Die Wysheid [-OU!!! Test. /‘Stem’ van EL~!]
roep hardop daarbuite,
Sy verhef haar stem op die pleine,

Spr. 1:21:  op die hoek van die rumoerige strate roep Sy, by die ingange van die [‘NOU’-]Poorte, in die Stad, spreek Sy Haar woord:

Spr. 1:22: Hoe lank sal julle, eenvoudiges, die eenvoudigheid liefhê en die spotters lus hê om te spot en die dwase Kennis haat?
          [- ‘… Kennis haat’ = My (FISIEKE) VOLK /-JisRaEl (’Weste!) gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan Kennis van die OU!!! Test. /-Waarheid~!!!* – Hos. 4:6~!* ]]

Spr. 1:23:  Wend julle tot My Teregwysing, dan laat ek My Gees vir julle uitstroom, wil Ek My woorde [= OU!!! Test.~!] aan julle bekend maak.

[Jes. 12:3-6 :
“En julle [Israel /’Weste!] sal water skep met vreugde uit die Fonteine van Heil [= ‘gesonde’ Woord /OT /-Leer].  Juig en jubel,
o inwoners van Sion [IsRaEl /’WESTE ]!
Want die Aparte Een van Israel is groot in JULLE  midde”~!*

Die Fonteine van Heil /“Gesonde Leer” (2Tm 4:3) /OT word dus gekoppel aan nét SiON /IsRaEl / WIT  Weste~!*]]

Spr. 1:24:  Omdat Ek geroep en julle geweier het, Ek My Hand uitgestrek en niemand geluister het nie,
          [ – dit sal BEWYS  kan word dat – in die hele Kanon NÉT  FISIEKE  JisraEL ‘geroep’ word … – kyk maar self of enige ander nasies /-wesens ‘geroep’ word – behalwe vir oorlog teen hardeGAT-Israel /’WiT Weste en vir Armageddon …!]

Spr. 1:25: en julle al My Raad nie opgevolg en van My Teregwysing nie wou geweet het nie,
Spr. 1:26:  daarom sal Ek ook lag by julle ondergang [- onder –die ‘ANC’~!],
Ek sal spot as julle verskrikking kom [- ‘nag  van die lang messe /Benoudheid van Jakob / Armageddon …’!];
Spr. 1:27:  as julle verskrikking kom soos ‘n onweer, en julle ondergang soos ‘n stromwind aankom [= kernoorlog?!*], as benoudheid en angs julle oorval. [Jer. 30:7 ;  Amos 9:9;  Lk. 21:26 –ens.!*]
Spr. 1:28:  Dan sal hulle na My roep, maar Ek sal nie antwoord nie;  hulle sal My soek, maar My nie vind nie.
Spr. 1:29: Omdat hulle die Kennis [= OU~!!!* Test.~!*]
gehaat en die Vrees van JaHWeH nie verkies het nie, [= 2Ths. 2:3 ;  2Tim. 4:3;  2Pt. 2:15 …]
Spr. 1:30:  van My Raad nie wou weet nie, My Teregwysing verag het,
Spr. 1:31:  daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel [= weg– /leer van BILEAM /-verbas-tering~!*]
en versadig word van hulle planne. [= DEMO(NE)-krasie …]

[ Gen. 6:12 :
… alle VLEES (= bloed /gene – nié ‘gees’ nie!) het sy WANDEL  op aarder verderwe (= verBAS-ter!)
Jer. 6:1 :
“… die profete profeteer vals, en aan hulle sy oefen die priesters [= ‘kerk’] mag uit,
en my VOLK [fisieke IsRaEl /-Weste] wil dit graag so hê [= 2Tm 4:3].
Maar wat sal julle doen aan die einde daarvan?” (ook Jes 8:16) =
== aan die einde van ‘DEMO(NE)-krasie’ /= verBAS-TEEring … /= Gen. 6:12] ]

Spr. 1:32:  Want hulle eie afkerigheid  maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwase te gronde;
          [ – ‘afkerigheid’ = ‘laaste AF-VAL’ = 2Tss. 2:3 /2Tm. 4:3 …~!* = kennis-, waarheid-loosheid = > OU!!! Test.-, ‘LiG’-LOOSHEID~!* = Ps. 119:105]

Spr. 1:33:  maar die wat na My luister [= na My ‘Stem /Woord /OT~!], sal veilig woon en gerus wees teen die vrese van besoedeling.

#–

JoEl 3:16 :
“Maar JHWH sal ‘n toevlug wees vir sy [FISIEKE!!!] VOLK [= Israel]
en ‘n skuilplek vir die kinders van JiSRaEl [’WiT  Weste]…
dan sal JeruSALEM  [= (Berg-)Sion /= BOER(e) /-SUID-Afrika]
‘n [‘A|PARTheid-Staat’] wees …
Egipte [= (N-)Afrika] sal ‘n woesteny  word,
en Edom [‘addergesalg’ /Midde Ooste /Illuminati] ‘n woeste wildernis wees (ook Jes 62:4 –ens).

Vir verdere bespreking van bogaande Spreuke 1 … :

Spr. 1:9:  want sy [die Wet =TORAH~!*] is ‘n lieflike Krans vir jou hoof  en sierlike kettings vir jou hals.

Daar is in ‘n vorige skrywe gesien dat Openb. 3:7 – se “Gemeente van FILADELFIA”, met die “SLEUTEL  van Dawid” – klaarblyk dan dui op –My verstrooide gemeente oorkant die riviere van Kuwsh (Sef. 3:10) ~ naamlik die “Dogter van SiON” /(die) BOERE  IsraEL~!!!*

En – is daar gesien dat die “Gemeente van FILADELFIA” (= BOER-Volk) en /met – die “SLEUTEL  van Dawid” verbind moet word met die “Stem” /WOORD /“LiG” /OU  Test. /-WAARHEID /WEG /“Lewe” van die Elohim …~!!!*

 • – SO – hier BEVESTIG  Spreuke 1:9 dan DUS DIÉ  gedagte /siening … want (ook) ~ >

Openb. 3:10, 11 : ~
Omdat jy die woord  van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing  wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van de aarde op die proef te stel.

[JoEl 3:16 :
“Maar JHWH sal ‘n toevlug wees vir sy [FISIEKE!!!] VOLK [= Israel] en ‘n skuilplek vir die kinders van JiSRaEl [’WiT  Weste]…]]

Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou KROON  [= Krans vir jou hoof /= (liefde vir) die Wet =TORAH~!*] kan neem nie~!!!

Spr. 1:11: as hulle sê:  Gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige [- & onkundige – opreg /kinderlikes] voorlê sonder oorsaak.

Daar is i.d.v. verwys na –

Sagaria 9:11
“Ook sal Ek, wat jou betref, o SION  [= fisieke IsRaEl!*] kragtens die bloed  van jou  verbond  jou [= fisieke IsRaEl!*] gevangenes loslaat uit die put sonder water [= Woord-, Ou T. /-‘Lig’-loosheid ]”.
          ( – ‘gevangenes’ = ‘KERK[-ers]’ /= ‘hoer-kerk’-system~!*)

Beskou ook die volgende toepaslike Skrif :

Matt. 23:33-35
Slange, adderras, hoe[…!*]  sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
          … sodat oor julle kan kom al die regverdige [ras-egte] bloed  wat vergiet is op die aarde, van die bloed [= moord] van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria …

Die meegaande moet dan ook beskou word in die lig daarvan dat die terme, “(on)regverdig” en “(on)geregtig” dikwels verband hou met die Volk (’Wit Weste) se Ras-SUIWERHEID … : –

Gen. 6:9
“Noag was ‘n regverdige en rasegte man, onder sy tydgenote” [Wysheid van Sirah 44:17;  Boekrol van Henog 65:11] ;

1Pet. 2:5
… en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van Geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die vloed oor die wêreld van die verbasterdes  gebring het …

JeségiEl 3:17-21
Seun van adam, Ek het jou [= profeet /leraar /herder /KERK~!*] as wag vir die huis van [FISIEKE!!!] JisraEl [Wit Christen-Weste~!] aangestel;  en as jy ‘n Woord uit My Mond hoor, moet jy hulle van My kant waarsku.

As Ek aan die besoedelde [verbas-teraar!] sê:  Jy sal sekerlik sterwe – en jy waarsku hom nie en spreek nie om die besoedelde vir sy verkeerde weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die besoedelde, deur sy ongehoorsaamheid sterwe;  maar sy bloed [= siel!] sal Ek van jou hand eis.
[ – ‘in die lewe te hou’ = Deut 30:19~! :> kies dan die LEWE (= TANAHK!) dat jy kan lewe …~!*]

Maar as jy die besoedelde waarsku, en hy hom nie van sy besoeldheid en van sy verkeerde weg  bekeer nie, dan sal hy deur sy ongehoorsaamheid sterwe;  maar jy het jou siel gered.
[ – ‘(verkeerde) weg’ = Deut 13:5 ~> Torah /O.T. /-Woord /Waarheid~>]

En as ‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok  voor hom gee [Opnb 2:14], dan sal hy sterwe;  omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy oortreding sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie;  maar sy bloed [siel] sal Ek van jou hand eis.

Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet oortree nie, en hy nie mistrap nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het;  en jy het jou siel gered.

JeségiEl 13:20-22
Daarom, so sê My Meester JaHWeH:  Kyk, Ek het dit teen julle [= ‘die KERK’-geit~!] bande waarmee julle die siele vang wat wil uitbot, en Ek sal hulle van julle arms afskeur;  en Ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang wat wil uitbot.

[ = 2Pet. 2
/17:  Hulle [= ‘kerk’ = Op 18:4] is warterlose fonteine, miswolke  voortgedrywe deur ‘n stromwind, vir wie die donkerheid van die duistenis  vir ewig bewaar word.

          /18:  Want deur trotse woorde vol [‘geleerde’!] onsin  uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid [O.T.- /Verbond-loosheid!] dié wat waarlik die [adamiete – ‘kerk’-kiste] ontvlug het wat in dwaling wandel [= omdat hulle die O!*T. nie ken nie =Mt 22:29~!*]

En /want die FEIT  soos ‘n koei (of/& skaap) is dat “die kerk” inderdaad die Tanahk (OT) met sy “on-sensitiewe, rassistiese, aanstootlike, diskriminerende …” begrippe en beginsels “afgedryf” het, en “uitgedien …” laat raak het!  En dít  dra by tot die blokkasie /hindernis /BINDING  en blinding  van die “kerk” /Volk om “Die (IsraEl-)WAARheid” te kan waarneem (= Deut 13:5;  28:28 ;  2Ts 2:10, 11;  2Tm 4:3, 4) ]].

Ek sal ook julle sluiers  skeur en My volk uit julle hand red, sodat hulle nie meer ‘n buit in julle hand sal wees nie …

[Jesaja 25:7
“[Hy] sal op hierdie berg [= Sion /Israel /’Weste] vernietig die uitgespreide sluier wat al die [verborge Israel-] volke omsluier [ondermyn], en die omhulsel waarmee al die [IsRaEl-] nasies bedek [ondergraaf] is”.]]

Omdat julle [= ‘KERK’-kiste /-system(miete)] met leuens die hart van die regverdige droewig gemaak het – terwyl Ek hom geen smart aangedoen het nie – en die hande van die besoedelde [= demokrate, filantrope /‘sendelinge’, negrofiliste, ‘vryheid-aktiviste’ …!] versterk het, dat hy van sy besoelde weg nie sou terugkeer, om hom in die lewe te hou nie …

EsegiEl  34 –
“So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen [ware] herder [= vir d. ‘skape’ =Israel /’Weste] was nie ;  en hulle het die voedsel [prooi] geword vir al die wilde diere  van die veld [= ‘nuwe SA’kie!*]… sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek …”
            (= ook Jer 30:17) –
          “Ek sal my skape [= Israel /’WiT Weste] van hulle [= ‘hoer-kerk’ /-system] hand eis … en Ek sal my skape [fisieke IsRaEl /-WESTE~!*] uit hulle mond uitruk …
            Ek sal oordeel tussen skape en [VALS] skape [Jh 8:43!*], die ramme en die bokramme [= ‘bokryers’ = ‘geheime krag’ – 2Tss 2:7 = Vrymesselary / ‘Joodse  geldmag …’!*] …
            En hulle [-IsraEl /‘vrou’ /’WiT Weste] sal nie meer ‘n prooi vir die [heiden-]nasies [-wesens, & d. ‘HOER-kerk’-system] wees nie, en die wilde diere  van die land [‘nuwe SA’kie] sal hulle nie opeet nie [Sag 8:10 -ens] … [en] die smaad van die nasies [= se gebraak oor ‘apartheid’~!*] nie meer [dra] nie …
            Maar hulle [’Wit Weste~!*] sal weet dat Ek, JHWH  hulle  Elohim, met hulle  is, en dat húlle, die [fisieke] HUIS [-‘gesin’ ] van my [FISIEKE!!!] VOLK  is
          [= ‘Huis v. Jakob’ = 12 Stmm / ‘vrou’ /WIT Weste~!* – niékerk’-geit nié~!]” … ~!*!*!*

EsegiëL  44 :
“/6:  Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel.  /7:  Omdat julle uitlanders [= gruwelikes = Esra 9:14] ingebring het [Tutu-ïete /Boesak-iete /‘McCauley’s’…~!*] … om in my heiligdom te wees… en hulle [Israel] my [vrede-]verbond verbreek het by al julle gruwels.
          /8: En julle het die diens van my [‘a|Partheid’-]gawes nie waargeneem nie, maar het hulle [= uitlanders /‘gruwelikes’] aangestel om my diens in my heiligdom vir julle waar te neem.
/10:  Maar die Leviete [= ‘HOERkerk’] wat ver van My afgewyk het by die afdwaling van Israel, wat van My af weggedwaal het agter hulle drekgode aan, hulle moet hul ongeregtigheid dra [= verBAS-tering];
          /11:  hulle moet dienaars wees in my [plek van apartheid], as wagte by die poorte van die huis [= v. Israel /Wit Weste] …
          [= Deut 13:5;  17:14+;  23:2, 6]
►     /12:  Omdat hulle hul gedien het voor hulle drekgode en vir die huis van Israel ‘n struikelblok tot ONGEREGTIGHEID [= verBAS-tering] was, daarom het Ek my hand teen hulle [= ‘menigte leraars /kerk’ /-kiste /-system!*] opgehef …”

– waar dit dan telkens uit die Skrif bepaal kan word dat “geregtig” en “regverdig” meestal met Jisrael (’WiT Weste!) se Ras-suiwerheid, aldan A|Partheid te doen het – inmiddels met Gen. 6:12 se –alle vlees  wat sy wandel  op aarde [verBAS-ter] het …!*
          (- ‘struikelblok tot ongeregtigheid’ = d.selfde uitdrukking as met d. Bileamsleer = Num 31:16 ;
          = ook NB = Sef 1:3 ;  Mt 13:41;  2Pt 2:15;  Op 2:14~!* -ens).

Baie NB. :  die term, “struikel /-blok” (Esg 44:12 ;  Sef 1:3;  Op 2:14 –ens.) is dus verwant aan die verbastering of “on-geregtigheid” >OF RAS_ONEGt-heid van die Volk (’Wit Weste)!* – en sodoende dan –

Matt. 13:41
“… en hulle sal uit Sy  koninkryk bymekaarmaak al die STUIKELBLOKKE  en die wat ongeregtigheid [= verBas-tering] doen”~!*** ;

Openb. 21:27 i.d.v. :
“En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig  en gruwelikheid [verbas-tering] en leuens doen nie”!** –
          (- ‘leuens doen’ = d. ‘SiC’-, Bileams-leer / = ‘vryheid, gelykheid, broederskap’ = deMONE-krasie~!* ;

          – ‘leuens doen’ = > diés  wat leer dat –
          – die ‘verlore skape v.d. huis v. IsraEl’ /Mtt. 10:5;  15:26 /die TIEN Stamme (‘WiT Weste!) van die aarde af verdwyn  het …~!??? –

Openb. 22:15
Maar buite is die honde [Mt 15:26] en die dwelmhandelaars en die homoseksule en die moordenaars en die idoledienaars [= ‘MANDELA’-dienaars /-histeritiette …~!] en elkeen wat leuens liefhet en doen [Openbaring van Henog 5:17;  JeshaJaH 47:9])