Vir wie (presies!!) – is die “bybel” /die Skrif éintlik (nét) geskryf~!!!*/~?*

Kyk wat in die meegaande dokument, “Do All Races Share in Salvation” – opnuut aan die lig kom (my eie klem) … :

A quick check into the history of Foreign Missions by the Christian World will demonstrate that it was not until the beginning of the 17th Century that any Churchmen in the Western World entertained the idea of a multi-racial Christian Religion.

In 1622, the Congregation for the Propagation of the Faith was launched
BY THE ROMAN CATHOLIC CHURCH. [~►]
(This was a foreign Mission Program) in Petition for Propagating the Gospel in America and the West Indies
WAS LAUNCHED FROM ENGLAND [= ~!!!*** …]

HAL-LO-O-O- … :  “…not until the beginning of the 17th Century that any Churchmen … entertained the idea of a multi-racial Christian Religion”

  • DAAR IS DUS GEEN DOKUMENTASIE /BEWYSE DAT NIE!!-ADAMIETE (NIE.BLANKES) VÓÓR…>1600 GEËVANGELISEER IS NIE~!!!►

SOO – :  Wie het wanneer en HOEKOM  besluit dat die swart ras (‘wesens van die veld’ >Esg. 34:8 …) heilswaardig geag mag word!?* 

Wat nou die noodwendige asook onvermydelike volgende vraag oproep :

  • MAAR NOU WIE!!! = was Paulus(-hulle) se (sg.) “heidene” dan – in 50…/70-na Messiah~!*?* =

Act 13:46  Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik
dat die woord van God aan julle [~?? >Huis Judah /Judeërs /2(TWEE) stamme (nié ‘jode’> slangsaad= Mtt. 23:33…)]
eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie—
kyk, ons wend ons tot die heidene. [= Jh. 1:11 ;  Mtt. 21:43 i.d.v.]

WIE WAS DIÉ “heidene” van Paulus(-hulle) – in 35n.M.???

Sodoende bv. ook … :

Act 15:7  En toe daar ‘n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: Broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het
dat die heidene deur my mond
die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word.

SO WIE WAS – weereens hierdie (sg.) Nuwe Testament-“heidene” … – vóór die 1600’s???

Want volgens die meegaande dokument / Do All Races Share in Salvation, is die evangelie (Die Weg) eers ná 1600 jaar na die nié-adamiet (nie.blanke) geneem …!?*

  • En let terloops op die stekelrige kontroversis van bg. Hand. 15:7 – : “…dat die heidene deur my mond [= PETRUS!*] die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word” –
  • Hiervolgens blyk dit duidelik dat Petrus bestem was tot “Apostel van die Heidene”–
  • en NIÉ!!! >Paulus~nié!!!►
  • SOO… wat is die verklaring vir dié … “boggerop”~!*?*

DIE PUNT – ASOOK DIE FEIT (SOOS ‘N ‘SKAAP’) IS :

DIE APOSTELS (& JAHSHUA MASHIACH) SE “HEIDENE” WAS ALMAL!!! = DUS ADAMIETE /BLANKES >H.119~►

  • MAAR DIE “KERK”(HOER >OPNB. 17, 18) – SE “APOSTEL VAN DIE HEIDENE” IS PAULUS (- PLEKS VAN PETERUS) ; –
  • EN IS DIE “KERK” (& OËNSKYNLIK PAULUS) SE HEIDENE ALMAL (NET) >SWART…~!!!*/?*

Bedink sodoende byvoorbeeld :

Wie was die Messias se “heidene” of dan, “verlore skape”, in Skrif soos Matt. 10:5;  15:25 en Joh. 10:16 …~!?*

Ek sal swart op wit-BEWYS – dat al die “Sendbriewe” vir NÉT  die Twaalf Adam(Blanke /H.119) Stamme van die “Huis van Jakob” geskryf is = die WiT!! Europees Westerse “christen”(?*) Nasies!*

Vat sodoende byvoorbeeld …:

Jud 1:1
‘n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat GEROEP,[~►] in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is …

– eerstens is die REGTE vertaling vir “geheilig”(Xnéé!!) = “A|PART-gestel” /of “afgesonder …”

– DOEN ASB. SELF/-STUDIE :
EN SIEN SELF = NÉT WIE!! IN DIE HELE SKRIF = = WORD :  “GE-ROEP”~!!!►

Hierdie aspek /beginsel /-wet is veral ook veranker in die wet(-matigheid) :

(1)  dat die Elohim NIÉ  verander nié – :  Mal 3:6 ;  Jh 10:16;  11:52;  Jk 1:17;  1Pt 1:1 -ens. ;  asook –

(2)  Skrif!!!(/TANAHK)= moet Skrif verklaar (- en niÉ ‘Paulus/ME nie – of Augustinus, of #aartappellus … die heidelbergse kategismes of ‘stellenbos~NIÉ~!!!*)

— en in die hele Skrif word NÉT  fisieke JiSRaEl /= WiT!!!* ‘christen'(?*)-Westerse Nasies – “ge-ROEP”~!*!*!* – :

Jes 41:4
“Hy wat die [IsRaEl-]geslagte ROEP  van die begin af;  Ek, Jahweh, die Eerste, en by die laaste is Ek DIESELFDE”~!* –
(- en net JisraEl  word ook verbind met die term, “die begin”~!= Adam/Blanke >H.119 – Sem<itisme> – Abraham<itiese> …)

Jes. 45:3-4
“…sodat jy kan weet dat Ek Jahweh is
wat jou [IsRaEl /= WiT!!!-Weste …~!*] by jou naam ROEP,[~►►►]
die Elohim van JisraEl; ter wille van Jakob [= 12 stmm], My kneg, en Israel [12 stmm], My uitverkorene, het Ek jou by jou [IsRa-EL-] naam GEROEP …”

== “RESTING CASE – RESTING …”

Beskou ook verwante Skrif-studie/reeks :  …

(ON)sensitiewe Woord-Studies
http://onsensitiewewoord.co.za/category/afrikaans/on-sensitiewe-woord-studies/

Joh. 7:49
wie die Torah nie ken nie, is VERVLOEK!
[Mt 22:29;  Lk 16:31;  2Tm 4:3;  2Ths 2:3, 10;  2Pt 2:15]