Dr. Theuns Botha van Tukkies (regsfakulteit) sê bv. in sy essay, “Inleiding Tot die Oikoumene”, Markus 16:9-20 word deur geleerdes as ‘n latere invoeging beskou.

Hierdie kataklismiese, kontroversis-dilemma(’s) in die Skrif word dan in vele publikasies in diepte bespreek, soos ook aangetref in John H. Ogwyn se essay, “God’s Church Through the Ages” (internet-bron verlê – moontlik :  tomorrowsworld.org) – waar hy onder meer sê : –

The word in the Greek language that is translated “church” in English is ekklesia. It is derived from two root words in Greek and literally means “called out” or “called from.” In secular usage, it referred to an assembly of citizens who were “called out” from the inhabitants of the city to consider some matter of importance.

It was often used in the Greek translation of the Old Testament to refer to the congregation of Israel or to the assembly of God’s people. “Congregation” or “assembly” expresses the meaning in New Testament usage as well.
[ – so – dus :  waarom word elke uitdrukking van, ‘(My) VOLK’, in alle preke, kommunikasie en publikasies vervang met ‘(My) kerk /circe’ / ‘the church’~!*?* ]

However, the “called out” aspect of ekklesia is fundamental to understanding the Church. In Genesis 12 we read that Abraham was “called out” by God from Ur of the Chaldees. In Exodus 12 we read of Abraham’s descendants, the children of Israel, being “called out” by God from Egypt.

They then became the congregation of Israel or the “Church[?*] in the Wilderness” (Acts 7:38, KJV).
[- ek is egter baie ‘very sorry’, maar eerstens kom die term ‘church’ nêrens in enige grondteks voor nie!*
tweedens:  hoe (op Gods deesaarde) kon ‘God’ – wat NIÉ verander nie – se ‘congregation of JisRaEl’, verANDER het in ’n BONT*  ‘church in the Wilderness’~!?* (- & waar /wat is, en wie is in ‘d. wildernis’!?*) ;
derdens:  ‘called out’ se wortelbetekenis is d. terme :  ‘UIT-VERKIESING’, of “UIT/-geroepenes” en/of ‘D. UITVERKORE’ en A|PART-gestelde Volk’ /= fisieke IsRaEL  = bv. Deut 7:6 ;  Jes 41:8, 9;  Jer 33:24;  Esg 20:5 ens
‘how ever’ :  d. Skrif /Kanon praat nóóit nêrens ooit v. dié ‘Uitgeroep-enes’ of ‘A|Part-gesteldes’ /IsRaEL  as ‘n gemengde (bont- /baster-) kerk /‘geestelike israel’-GEIT nié … – ‘n verdoemende dwaalLing~!*] ]

One of God’s final warnings to His people [= VOLK] is a call to “come out” of Babylon (Revelation 18:4). The saints  of God are not to participate in that corrupt, end-time culture’s sins so that they will not partake of the divine punishments that “Babylon” will receive.
[ –  eerstens -‘His people’, is dus weereens Sy FISIEKE ‘VOLK’ (Hos 4:6; Op. 18:4) – en het hoegenaamd nêrens ‘n bloed- /gene- /ras, beeld, geestelike of ‘Verbonds’-transformasie ondergaan – na ‘n ‘bont kerk’-konkoksie /-geit  nie –
d’s presies dieselfde FISIEKE  VOLK as bv. Hos 4:6 se : – My VOLK gaan ten gronde …!* = bv. Mt 15:24;  Gal 4:5;  Hb 8:8;  9:15;  Op 18:4~!* ens.;
tweedens:  ‘saints of God’ – sedert ‘Adam & Eva’ is daar nie meer ‘engele’ of ‘saints’ (heiliges) onder JHWH se Volk op aarde nie, maar – wel ‘Uitverkorenes / A|PART-gesteldes’!* ] ]

When we look at the story of the mainstream, professing Christian church throughout the centuries, it appears to be a vastly different church from the one described in the pages of your New Testament.

In the book of Acts we find that God’s Church celebrated “Jewish” holy days (Acts 2:1; 13:14, 42, 44; 18:21), talked about the return of Jesus Christ to judge the world (Acts 3:20–21; 17:31) and believed in the literal establishment of the Kingdom of God on earth (Acts 1:3, 6; 28:23).
[ – let op watter kritiek-aktuele /opspraakwekkende aspek in dié verband laat hy egter weg – naamlik :
‘Is dit nou die tyd dat U die Koninkryk vir [NET**] JisRaEL (= Wit Weste –Jak 1:1) /= Millennium weer gaan oprig’~!!!* – Hnd 1:6~!*].

Yet, less than 300 years later, we find a church claiming Apostolic origin, but observing the “venerable day of the Sun” instead of the seventh-day Sabbath.

When that church assembled its bishops to discuss doctrinal matters at the Council of Nicea, the meeting was presided over by a Roman Emperor—Constantine! How could such an amazing transformation have taken place? What happened?

Protestant author Jesse Lyman Hurlbut acknowledged the dramatic change that took place in his book, The Story of the Christian Church. He wrote:

“For fifty years after St. Paul’s life a curtain hangs over the church, through which we strive vainly to look; and when at last it rises, about 120AD with the writings of the earliest church-fathers, we find a church in many aspects very different from that in the days of St. Peter and St. Paul”.

The history of the Christian church between Pentecost of 31AD and the Council of Nicea in 325AD, almost 300 years later, is truly amazing.

It is the story of how yesterday’s orthodoxy became today’s heresy, and how old heresies came to be considered orthodox Christian doctrine.

It is the story of how church tradition and the teaching of bishops came to supersede the Word of God as a source of doctrine.

It is a story that is stranger than fiction, yet is historically verifiable. [- eie toepasslike klem]

Nou Ogwyn en alle soortgelyke geleerdes /studies fokus op talle kontroversis soos veral die “Sabbat”-vervalsing /verydeling (= van Sa., na >Son.), maar – hulle en die hele “circe” is, soos die “2 Emmaus-gangers” nog verblind (& ‘gebind’) om die heel grootste korrupsie en “vervalsing” waar te neem – nl. die verwatering en ondergrawing van die hele OU!  Test. /die Wet (Torah = D. Weg) en Profete;  asook die vervalsing of “verydeling” van Sy A|Partheid-, Gedenk-, of Verbondsnaam (JHWH /ELohim);  en die ondergrawing, verdoeseling, weg-lieg  en bevegting  Sy WARE  JiSRaEL –Volk =WiT Christen-Weste~!*