En so sal daar ook onder JULLE [= Kerk] vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here … verloën.  Baie sal deur

hulle toedoen kwaad praat van die Weg

van die waarheid.  Hulle is soos verstandelose wilde diere.  Hulle verlei [] en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes!

Hulle belowe vryheid [demonekrasie], al is hulle self slawe

van die verderf.

2Petrus 2

5.1  BABELSE  HUMANISME  EN  DIE  VERBODE  HART  VAN  APARTHEID

[A]  DIT  is noodwendig so dat die veelbesproke kosmositeit … -ding en sy            “worldminded” vergrysingsproses – onderweg na die “eindtydse wêreld-Babilon” (nuwe wêreldorde = NWO) – ook in sekere gedaantes, uitskuitsels en nasleepsels op politieke gebied sal manifesteer.  Bepaalde politiekerige kwessies sal dan hiernaas uit ’n heel … sensitiewe perspektief (vir sommige punt-eneriges) beskou word.  Dit sal egter geskied, bloot deur die “mensvergoddelikende okkultiek” – die humanismania – met sy wesenlike keersy te konfronteer:  ’n “geestelike politiek”.

        Ter aanvang moet dus benadruk word dat die uiterlike van dié politieke gedaante, met sy verskeidenheid (ver-)mombakkies, dan net die dekmantel is van die diaboliese eindtydwerpsel wat daaronder aan’t uitbroei is (Illuminati/ NWO/antichris/’n 666-geid). 

        Wesenlik, ten diepste, en primêr is die mens éérstens gees, nl. gelykenis/ beeld en “gees/lewensasem” van God.  Daarom móét die eindtydse 666-geid dus ook ’n geestelike namaaksel; ’n okkulte-geid aanneem (veral 5.2/3).  Dit moet dien om die geestelike leemte wat in die mensheid ontstaan het, weens die val, toe te prop …! (1.3[A]).  En dié “prop” is dan ’n namaaksel of klug, teenoor die Waarheid.  Oftewel, die strydende magte tussen God en Satan; ’n oorlog om die siel wat in Genesis 3:5,6,15 begin het; wat uitgeloop het op Golgota, en wat beëindig gaan word met Armageddon (die Op. 20:7-10-slagveld).

        Dié geestesgegewenheid waarin die mensheid ingebed lê, genereer wesenlik die skeiding en konflik tussen mense (NB: Gen. 3:15; Dan. 10:13,10; Ef. 6:12; 1Pet. 5:8 = vyand/teenstander [N-/OV]).  Maar dié Bybelse weergawe van die geestelike is dan ’n kwessie wat hierdie satanswêreld (Joh. 6:11; 1Joh. 5:19; Op. 18:23 ens.) egter kosmossaal vermikrobiseer en summier wegontken en weglieg.

        Evangelical Crisis sluit soos volg aan by die aspek van die geestesrealm se rol“Demons take up residency and powerfully control, or at least strongly influence, the function of what the Bible calls the ‘heart.’ As Powlison puts it, ‘As squatters in the soul, they exert the power of a behind-the-scenes government’” (p.229; kontekstuele klem).

        Gods Woord stel die meegaande beginsel soos volg:  “Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is” (Ef. 2:2; vgl. ook 4:22; 6:12; Kol. 3:5 ens). 

        Triumphant Christ lig die meegaande kwessie soos volg toe:

“This god of the mind is a ‘real thing’ he plants in the mentality of unsuspecting people. This ‘real thing’ may externally resemble Marx, Lenin, or Freud [Hegel, Kant, Comte …], but in reality it is a thing unto itself. It goes beyond the limitations of ordinary personality and takes on dimensions of near deity” (p.64; NB: die Ramtha-ding – 1.3[E]; 2.3[A]; Dan. 10:13,20 ens).

        (Vervolgens onder subopskrif, “ruling from the Grave”): “There must be no other first principle than God and His law [but] the world of our time is put upon, influenced – yes, ruled – by the philosophies of … men who are now in the grave (p.66). Darwin’s influence continues to be pervasive today, and he holds a leading rank among those men who rule the world from the grave” (p.68; eie  toepassing/klem).

’n Mens moet tog maar weer Daniël 10 lees om die geheue oor hierdie geesteswerklikheid en sy uitwerking/beheer oor die mens te verfris:  “Die engel van die Persiese ryk het my een en twintig dae lank teruggehou … En nou moet ek teruggaan om teen die engel van Persië te gaan veg, en as ek met hom klaar is, sal die engel van Griekeland kom” (NB: v.1[A]; 6.2; 6.4[A] i.d.v).  LW:  nasies staan DUS onder die BEHEER van geestesvorste! – so ook individue.

        En dis weens die FEIT dat dié geestesvorste – God sin TEEN-oor Satan sin – nie kan en mág “versoen” en “negotiate” nie, dat die Efesiërs 6:12-worstelstryd dan ook tussen mense, nasies en kulture uit-slaan!  Die meegaande moet dus vanuit die perspektief van die volgende uittreksels, aangaande die GEES/vors van ’n Chrinsten-hatende sabotasie en -uitwissing, bejeën word (wat dan ook aan die hart van die hele anti-apartheid-sage [AAS] gesetel is):

(A)  “We have now followed the course of associations working throughout nineteen    centuries to undermine social and moral order and above all Christian civilization. We have also seen that although on the one hand the unholy spirit of destruction and on the other the natural spirit of revolt against oppression have always existed independently of any organization, it is to secret societies using and organizing these forces that the revolutionary movement has owed its success” (p.403).

        “The late Duchess of Bedford thus described the war on religion which inaugurated the new Republic: ‘One of the most zealous enterprises of this great society [Carbonarios] is, in their own words, to exterminate the Christian myth in the minds of the nation []. The little children in the schools have badges pinned into their clothes with the words No God! No religion!

        “Is it only a coincidence that last year [1923] a Socialist and Communist meeting in Trafalgar Square displayed a red banner bearing the motto: ’no King, no God, no Law’”? (Secret Societies and Subversive Movements, pp.403+342; kontekstuele klem).

(B)  “Christene is vandag reeds die mees vervolgde gosdienstige groep in die wêreld,      volgens die internasionale menseregte groep Freedom House. Nina Shea, skryfster van In the Lion’s Den, sê dat elf lande nou planmatige vervolging van Christene bedrywe. Hulle is China, Pakistan, Noord-Korea, Viëtnam, Kuba, Saoedi-Arabië, Soedan, Egipte, Nigerië, en Oesbekistan. Hierdie elf nasies en andere wat ’n meer lukrake vorm van vervolging bedryf, word deur een van twee stelsels beheer – Kommunisme en militante Islam” (Wederkoms Kode, p.247; NB: vgl. 6.2[D] i.d.v).

Gevolglik sal daar op hierdie geestesslagveld, onderliggend aan die uiterlike gestaltes in die hele politieke wêreld-poppekas, gefokus word – wat dan later ’n ysingwekkende hoogte- of diepte-punt sal bereik (NB: 6.4-6).  Dié slagveld sal aan die hand van bepaalde wêreldverwikkelinge beskou word – met eerstens ’n spesiale verwysing na die “verbode hart” van die anti-apartheid-sage (AAS).

        Die ter sprake sintesefiserende wêreldsgees/-etiek word deurlopend bestempel as die (vergrysende) “glo-Babel-seringsproses” – ’n saamgestelde term soos vervat in:  (a) die proses van globalisme (universualisme/NWO); en (b) die Bybelse ekwivalent:  die herrese Romeinse Ryk, ook bekend as die mistieke Babilonse hoer (Op. 17-19).

        Die politici, analiste/meningsvormers, histeri- … ag ’skuus; historici, media en verwante woordvoerders verklaar die geskiedenis en wêreldgebeure pal volgens ’n feitlike, konkrete, analitiese, polities-wetenskaplike en ’n “amptelik-gedokumenteerde” verwysingsraamwerk (- terwyl selfs ateïstiese fisici nou al ’n “5e dimensionele spiritualiteit” erken!).

        Soos in dié werk se verwysingsbronne en vele soortgelyke publikasies so kleurryk uitgespel word:  nog alle beskawings/era’s is egter weens godsdienstig-geestelike kwessies van binne af verrot en vernietig.  Bowendien het meeste groot oorloë juis rondom botsende ideologieë/godsdienste gespil, maar verdomp of historici en politici enige geestesrol aan wêreldgebeure sal toeskryf! (… hulle het nog nooit van ’n “Noord-Ierland” ens. gehoor nie!? – en nog minder van ’n Afrikaner-Christendom teenoor kommunistiese Afrika-diaboliek!!!).

          (nes wat Hitleristiese “politiek” in WESE uit demonologie gespruit het, só etter wêreldpolitiek vandag so veel te meer daar uit – hfst. 6 ens).

        Sodoende haal The World’s Last Dictator pres. Woodrow Wilson ook baie insigwekkend in ’n meegaande konteks aan:

“Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confined to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacturing, are afraid of somebody [or something].  They know there is a power somewhere so organized, so subtle … so interlocked, so complete … that they had better not speak of them above their breath …” (p.28).

Triumphant Christ sluit soos volg by die meegaande relaas aan:  “[There] is a moral and spiritual force at work in the destinies of nations. The responsibility of government goes beyond mere calculations of economic or military expediency” (p.262; kontekstuele klem).

        Nie net beskryf die Bybel hierdie geestesslagveld oorvloedig, veral ook t.o.v. God se eie verbondsvolk nie.  Die magtige Romeinse ryk is die mees klassieke rolmodel van hierdie tragiese waarheid.  Marcus Cicero het hierdie onderkruipende, geestesverrottende magstryd, onderliggend aan die fisieke, “amptelik-gedokumenteerde” politiek/geskiedenis, soos volg aan Julius Caesar en die Romeinse senaat in Pompeji voorgehou:

“For this day’s work, lords, you have encouraged treason and opened the prison doors to free the traitors. A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within [oud-NP-regering {- Illuminatiese Broederbonders?}]. 

        “[The] traitor appears no traitor; he speaks in the accents familiar to his victims, and he wears their face and their garments, and he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation; he works secretly and unknown [Kommunisme as handlanger van die Illuminati] … to undermine the pillars of a city  [en nasie] …”  (The McAlvany Intelligence Advisor; Maart ’89; eie toepassing).

Soos Wederkoms Kode dit ook stel“As jy die geskiedenis van Rome bestudeer, sal jy besef dat dit nooit deur enigiemand verower is nie; dit het deur sy eie verdorwenheid ineengestort. Vandag se aktiwiteite in Europa is egter bestem om die Romeinse Ryk te herstel [= EU; Babilonse hoer]” (p.175; eie toeligting).

[B]  EEN  ding wat egter soos ’n paal bo water (bly) uitstaan is die feit dat die         hele AAS (“anti-apartheid”-sage) nou astronomies ver-MENS(-lik), verkonkretiseer en vervleeslik word.  Dit geskied by wyse van o.m. die WVK en nasleepsels, ten koste van die dieper, wesenliker geestelike aspek daaraan verbonde.  MAAR niemand wil waag om dit as sulks te erken nie!?

        (- wat herinner aan iets soos dié koning wat naak deur die stad paradeer, maar niemand dit wil [en mág] waag om te erken en herken dat hy kaal is nie [omdat hy immers die septer swaai]).

        “Apartheid” wil IN WESE nie apart van ’n ras of  “kleur” wees nie, maar die Christendom (veral dan ware Afrikaner) – wil dus APART van die diaboliese d(r)og-matiek wees wat deur bepaalde swart massas gekoester word (wie dit verslind en daardéúr verslind word = prikkelkas; 2Pet. 2).  Want kommunisme – as vername instrument van, en in lyn met die Illuminati-grondbeginsels van demonologie, wêreldrevolusie, anargie en wêrelddiktatorskap (NB: 5.4; 6.4-6!) – het sy Trojaanse perd, ook in Suid-Afrika, in die sosialisties-bedwelmde proletariaat/gepeupel gevind.

        Die hele humanistiese verdorwenheid (WVK-geid met uitskuitsels en nasleepsels) erken egter dan net ’n “geestelike element” as dit kom by die aksentuering van die Afrikaner/NG Kerk se sondige en on-Bybelse apartheidspraktyke … wat nêrens elders in die wêreld gepleeg word nie!?  Byvoorbeeld:  in ÁLLE ánder “brandpunte” in die wêreld – die Belfasts; Nicosia’s (Ciprus); in die Bosnië’s; Kosowo’s; die Kasjmirs; Oos-Timors; Tsjetsjnië’s; die Chinees-verdrukte Tibets; Pakistans … en selfs die oud-Berlynse muur-sage – word diskriminasie/rassisme … APARTHEID, SKIELIK “etniese/godsdienstige konflik”, “arbitrêre grensgeskille” … genoem!?!?!?*  Wat ’n godsverbysterende somersault-fenomeen van APARTHEID is dit nie!? (sorry dat ek die glo-Babelse babbel so moet opneuk – vir wie dit aangaan …).

        Die Bybel veklaar GELOOFS-apartheid inderdaad tot ’n OORLOG – ’n “worstelstryd”!!! (Gen 3:15; 2Kor. 10:3-5; Ef 6:12 … ens).  Ek kry in geen van die talryke Bybelvertalings die volgende – [in hakkies] – nie:  “Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een [volk/ideologie/kultuur/godsdiens] die ander [volk/ideologie/kultuur/ godsdiens] hoër ag as homself” (Fil. 2:3).

        Duideliker as Markus 3:31-35, kan ek nie die betrokke beginsel oordra nie:  “‘Hier is my moeder en my broers!  Elkeen wat die WIL VAN GOD DOEN …”.  Jou vyand moet jy weliswaar “liefhê”, maar nie SO lief om jouself, jou gewete, geloof en siel en dié van jou volk/nageslag voor hulle neer te werp en hulle oor jou te laat “tôi-tôi” nie …!

        Want die sogenaamde “nuwe SA” van Mandela-faam probeer alles in sy mag om alles – BEHALWE – die WIL van God te doen.  In teendeel; soos elders vermeld, is Mandelaïsme juis voor in die koor met ’n verskeidenheid diaboliese, anti-Semitiese en antichristiese eindtyd-orgiteite.

        Die meegaande kwessie spreek ook duidelik uit die volgende bisarheid (n.a.v. die Stompie Seipei-saak):  “Mbeki het [gesê] die oortredings waaraan [Winnie] Mandela skuldig bevind is, het plaasgevind binne ’n spesifieke politieke konteks” (Beeld, 9/04/’99; toepaslike klem).  Sodoende word die dierlikhede van die anti-apartheidsvegters summier verskoon – en selfs verheerlik – terwyl baie Afrikaner-soldate in die oorlog teen die antichris summier in die tronk geprop word!

        Die bg. kan treffend toegelig word n.a.v. die amnestie-aansoeke van Aboobaker Ismail en Robert McBride (“Magoo’s-bomaanval was regmatige operasie, hoor WVK” – Beeld, 28/09/’99).  Uit die feite wat dié slagting omhul, kan g’n nugtere mens glo dit was slegs op militêres gemik, soos beweer word nie.  Ek’s bevrees dié lafhartige barbaarsheid moet eerder gesien word teen die agtergrond van ’n bepaalde Kremlinologiese (kommunistiese) strategie om beheer oor te neem met ’n strydpolitiek en chaotisme, barbarisme en diverse verskrikkinge, soos dr. Du Plessis dit so treffend in 6.1 [D] verwoord (wat volmaak deur die Afrikaan-gees gekomplementeer word; en NB: die “Iron Mountain”-komplot – 6.5[A]).

        Boonop word McBride, wat maande lank in Mosambiek op aanklag van beweerde wapensmokkelary aangehou word (’98/99), skielik misterieus kwytgeskel (wie sal so lank onskuldig aangehou word, en dié onreg net só laat vaar!?).  Het dié kwessie nie iets te doen met die (Afrikaner) plaasboer-uitmorings, motorkapingslagtings, steentydperkse misdaadetiek; die … “derde-mag-gedrewe”-strydpolitiek nie (= Hegelistiese triade [tirade] = 6.1[A,B,D])?  Die kersie op dié koek(-oesgeid) is egter dat hordes, wat aanspraak op nugterheid doen, vir hierdie boosaards en hulle partye stem … om oor ons te regeer …!?* 

        Ons sal moet erken daar is ’n onderwêreldse element wat die apartheid-struggle as rookskerm gebruik – wat die totale aanslag en die Angolese Grensoorlog ens., na ons voorstoepe versit het.  Want die publiek moet die druk van die DRUK-gang na ’n 666-wêreldbrousel op voetsoolvlak, en aan die lyf beleef … baringspynlik, daagliks al meer intens (Mark. 13:8).

        Webster beaam die meegaande gedagtes soos volg:

“The French Revolution did not arise merely out of conditions or ideas peculiar to the eighteenth century, nor the Bolshevist Revolution out of political and social conditions in Russia or the teaching of Karl Marx. Both these explosions were produced by forces which, making use of popular suffering and discontent [en wat dit i.d. 1e plek gefabriseer het], had long been gathering strength for an onslaught not only on Christianity, but on all social and moral order” (p.v).

          (NB: vgl. die Hegelistiese verskrikkingselement soos ook vergestalt rondom die Kosowo- en Tsjetsjnië-krisisse [’99] – 6.3[D] – agter die rookskerm van ’n verhumaniseringsokkultiek, sit DUS ’n mensverslindende Op. 13-geid!!! – [1Pet 5:8])

… iewers ruik iets mos verskrikliks …!

        Daar word kamma so hoog opgegee oor versoening, transformasie en regstelling, maar dis ooglopend net ’n dekmantel wat die obskure motief daarvan moet verberg.  Want “ongesiens” word in die proses alle moontlike truuks uit die hoed getrek om konflik juis aan te vuur; om versoening afstootlik te maak (en dan telkens die Afrikaner daarvoor te blameer = 5.5[B] ens.) – soos hiernaas klas-SIEK-enderwys gekonstrueer word: 

“Dit sou sonde wees om die tragedie van agterstraat-aborsies te laat voortduur, het [die Minister van Gesondheid], gister in die Senaat gesê.”  (Dit, i.d.l.v. dié artikel se opskrif): “Zuma ’n Christen en daarom steun sy aborsiewet” (Beeld, 06/11/’96; kontekstuele klem). 

En dis nou hoeverwrongend-absurd die Mandelaïstiese/Tutuïstiese “we are one”-teologie werk:  Zuma & kie wil die een euwel – en wel die WORTEL daarvan:  God-loosheid – neutraliseer/toesmeer met ’n groter euwel:  KINDEROFFERANDES.  Vergeet nog dat diégene boonop op die absurde (eindtydse Babilon-)teosofie aandring dat hulle sowel Kommunis as Christen kan wees (ver-momberg-isme …!).

        (Aborsie is niks anders as die offer van ’n mens aan die “god van immoraliteit/perversiteit/barbarisme … nie [vg. Jes. 57:5] – ’n “afgodsetiek” wat apartheid so broos soos Rooikappie laat lyk. Die Bybel, wat so listig deur die AAS verkrag word, sê tog i.d.v.:  “Die Here het my voor my geboorte al geroep; toe ek nog in my moeder se liggaam was” [Jes. 49:1]; vgl. ook Ps. 139:13 ens).

        ’n Mens kan swaar beboet word met die oortreding van die Wet op Bedreigde Spesies, maar die staat skep formele strukture om embrio’s te vermoor … !? 

        Die bisarre ironie van die meegaande kwessie vind as ’t ware sy klimaks in die “geval:  baba Angelina” (’n swart peuter wat in 1989 per ongeluk deur ene N. Steyn op Benoni doodgeskiet is).  Dus, ondanks die feit dat die Mandelaïstiese etiek daagliks honderde babas vermoor – deur die aborsiewet – is daar toe met “baba Angelina” se “rassistiese moord” ’n moe-e-erse histeri opgeskop … om beuel van die “bose” Afrikaner opnuut te skal.  En buiten hierdie “model-versoeningsoptrede” teenoor die Afrikaner, is daar toe nog nie ’n enkele woord van medelye teenoor enige van die honderde vermoorde plaasboere se families geuiter nie …!?*  (’n uiters prysenswaardige versoeningsfenomeen …! [se m- … Moses]).

        Inderdaad; bisaristies, en 5e-wêrelds genoeg – Mandelaïsme lê die rede vir plaasmoorde voor die Boere se eie deur … as hulle Afrikanergesindheid (en stemtoon en taal) verander en hulle voor hulle werkers sal kruip (ofskoon plaaswerkers as sulks nie by die moorde betrokke is nie), sal hulle (dalk) nie uitgemoor word nie!?

        Dit ruik nie eers meer nie – dit vrot eenvoudig iets onuithoudbaar …!

        Want – wat bepaald die kersie (as ek mag) op die koek(-oesgeid) plak – is die astronomiese opvallendheid dat baie van die wêreld se voor-in-die-koor-AAS-lede toevallig (… “TOEVALLIG”) ook die grootste diktatorskappe en teenstanders van die Christelike etiek verteenwoordig.  Snaaks, nie waar nie!  Maar dis nes Matteus 24:9 sê:  “Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely.”

[C]  KULTUURVASTHEID,  patriotisme, nasietrots, volkseie ens., is nou die          mensdom se “grootste bedreiging” – VERAL as dié etniesiteit boonop ’n suiwer Christelike karakter bevat!  Jy mag in hemelsnaam, hoegenaamd, in geen opsig, nie (NIE!) kultuur-, godsdiens- en nasiehomogeniteit koester nie.  Veral enigiets wat naastenby na die Afrikaner-NG-kultuur ruik nie –

          (gepaard met die bedwelmde mantra/chanting: ons leef nou in die jaar 2 000 – laer trek is uit die bose – die era van die mens, mens, mens [666] is hier … die [dier-barre] messias van postmodernisme. Daar word in 5.4 en 6.5 voortbesin oor hierdie saamgekarringde, vergrysingsindroom op internasionale gebied).

        Die meegaande kwessie word baringspynlik deur The World’s Last Dictator soos volg geïdentifiseer:

“The deputy chief of staff for intelligence at the Pentagon, Major Ralph Peters, wrote []: ‘The desire for patriotism [] is considered an enemy doctrine. The U.S. armed forces must be prepared to fight against all those who oppose the New World Order and who are holding out for nationalism.

        ‘This new warrior class [= patriotisme/nasionalisme/tradisionalisme/Christendom …] is most dangerous because they consist of those who fight out of strong religious beliefs [ware Afrikaners vs. reëboog-orgie-tiette]. We must have an active campaign to win over the populace [] coupled with irresistible violence [motorkaping-; plaasboerslagtings …]’. Could he be referring to the 86 Branch Davidians that were burned to death at the Waco Compound, the worst blight on American history, unleashed by the President of the U.S. and …” (p.53-55; NB: 5.4[A]; Waco-komplot = 6.5[A]).

’n Klassieke voorval wat die meegaande glo-Babel-seringsproses demonstreer:  In die naweek van 24 Mei 1997 is die Vryheid van Krugersdorp aan die “beminde” (voormalige aartsbiskop) Desmond Tutu, die geestesbroer van ’n Tibetse spiritis, toegeken – waartydens hy verklaar het (by implikasie):  Die stadium is bereik dat (Suid-)Afrikaners hulle moet losmaak van hulle tradisies, volks-IDENTITEIT, godsdiens en kultuur … en moet SAAMSMELT tot ’n nuwe nasie(-orgiteit – eie toeligting).

        Sódoende dat die wêreld se “liefling” verafgoddelikende indoena, die volgende godskreiende, 5e wêreldse bisarre snert kan kwyt raak:

“Wit mense wat vir wit opposisiepartye stem [en nié ook swartes wat v.d. beskawing stem nie], sal eendag doodgaan met ’n swaar gewete, want hulle is nie deel van Suid-Afrika nie, het pres. Nelson Mandela gister [] gesê  [die kommunisties-verwortelde ANC is dus die enigste messias]. Julle groepeer om die wit Mickey Mouse-partye, wat deur die meerderheid van Suid-Afrikaners as die beskermers van wit voorregte beskou word.

        “Word asseblief deel van die meerderheid [ANC = kommunisme = antichriste = demonologiste …]. Jy kan nie jou plig teenoor jou land doen as jy ’n lid is – as jy stem vir die [wit partye] nie” (Beeld, 18/05/’99; eie toepassing)

(álle strukture van [Afrikaner-]blankes word dus tot die verdoemenis beslaan. Dis net met die genade van die Here dat ek maar nié C Maks-comment op dié hoogs versoenbarende,  *#?>@+[tot die mag*]-skreiende uitskuitsel … uiter nie! Volgens alle aanduidings, en “ingeligte bronne”, was Mandela wel nugter en by sy volle bewussyn tydens dié aannames. Maar … nie “gesond” … nie!).

’n Opperste voorbeeld van die meegaande godskreiende aanslag/verswelging en slagting van die (ware) Afrikaner-Christendom as die enigstes met (apartheid-)sonde in die wêreld, word in die volgende artikel vervat:

“Geen party het die eksklusiewe reg om namens Afrikaners te praat nie. So het pres. Thabo Mbeki gister sy siening oor die verswakte Vryheidsfront en ander etniese partye uitgestippel. [Hy aanvaar nie] dat sekere politieke partye die eksklusiewe reg het om [die ANC se] kontak met die Afrikaner te bemiddel nie” (Beeld, 01/07/’99).

        (LW: die Christendom sál áltyd i.d. minderheid/verswak wees [ál meer] – oftewel: op die smal pad wees; want die pad na die verderf is breed en daar is hordes …!).

VERBLINDEND opvallend – dié beskouing se ooreenkoms met Mandela se gesprek met die NG Kerk (hiernaas).  Dié Mbeki-beskouing sê dus in soveel woorde:  die kommies skryf nou vir die WARE Afrikaner (en Kerk) voor hoe, wie en wat hulle SAL wees!  ’n Verblindende flikkering van die diktatoriale Openbaring 13-gedrog!  Die “eksklusiewe” WARE Afrikaner (Geloftedag-huldende, wedergebore ens.) het nou amptelik nie meer ’n bestaansreg in die heelal nie!!!*

        Dis in die lig van die voorgaande dat die volgende artikel geëvalueer moet word – onder die opskrif “NGK moet nadink ná Mandela-gesprek”: 

“In die proses van verandering in die land moet die aanleer van godsdienstige waardes hoë prioriteit geniet [wat het “godsdienstige waardes” met die redding van ’n verdoemde sondaar se siel te doen!?].  [Die] owerheid [kan] nie die versoeke van een [‘eksklusiewe’ = Mbeki] godsdienstige groep [= WARE Christene!!!] aanvaar nie.

        “Hy het ook groter gesprek en SAMEWERKING tussen die godsdienstige groepe [nee: riller-gieuse okkultusse] bepleit” (Die Kerkbode, 18/07/’97; kontekstuele klem en toepassing).

        (’n Kwessie wat téén ’n Bybelse opdrag indruis soos: moenie aan dieselfde juk as die ongelowige trek nie; moet hulle nie groet en in jou huis innooi nie [2Joh.:10]; “Gaan uit haar uit …” [Op. 18:4] – wat nog te sê van die antichris!?)

Hierdie beskouing sê feitlik in soveel woorde:  Die Christen/Afrikaner kan nie as ’n onafhanklike, selfstandige, soewereine volk en kultuur-etnisiteit met ’n unieke en eksklusiewe identiteit, etiek en godsdiens erken word nie slegs ’n saam-geflansde braakselry sal erkenning geniet (absoluut tipies van die universele, meesleurende glo-BABELS-ende okkultiek).

        Dit is hoe die “eksklusiewe Christendom” deur die “ekslusiewe verwêreldsing” verswelg word.  Dié narigheid word klassiek gedemo(o)nstreer deur die 75% inwoners wat hulself met ’n “christelike” etiek/beskouing vereenselwig … maar “99%” stem in verkiesings vir diaboliese orgie-nisasies.  Dit is Satan in sy lammetjie-mantel van “christelike spiritisme/ver-momberg-isme …” (ja; net die genade, en onvoldoende mensetaal weerhou my …).

        Ruimte is beperk, maar dalk ook net die volgende demo(o)nstrasie: 

“Mnr. Jannie Momberg (ANC) het Afrikaners ook gevra om hul ‘engdenkende leiers en ander wat beweer hulle verteenwoordig Afrikaners agter te laat …’ Die Afrikaners is ‘basies goeie mense wat verkeerd gelei is’. Afrikaners moet … deel van die [kollektiewe Suid-Afrikaner word]. Op dié manier sal [… ’n herhaling van rassistiese voorvalle soos in die Tempe-weermagbasis … voorkom word en] Suid-Afrika ’n voorspoedige land word” (Beeld, 22/11/’99).

Die onderkruipende horri-Babelse motief welm so ’n stank op dat dit eintlik nie eens ’n comment verwerdig nie, maar net om moedswillig te wees:  Wie en/of wat gee vermombergisme reg; en op watter gronde moet die WARE Afrikaner en -leiers as “engdenkend” verklaar word? – is dit by magte van die antichristiese, nuwe wêreldorde-Illumiti-geid!?  So; die Afrikaner is basies goed, maar nét as hulle agter die verengde worldminded-gedierte saam aanhel … hel toe …!?  En om die WARE Afrikaner se aborsie van die verengde weg van [W]aarheid, na ’n banalistiese wêreld-orgie-nasie aan te vuur – die implementering van die Hegelistiese verskrikkingsmeganisme“die Tempe-weermagbasis”-speelkaart …! (NB: 5,4[C] ens).

          (Dit word van geen ander regdenkende “eksklusiewe etnisiteit” ter wêreld verwag om met ’n steentydperkse orgiteit te verkollektiwiseer nie. Maar die [ware] Afrikaner is blykbaar té eksklusief [nee: té Christus-begeesterd] om só gelaat te word – bv. ook: hoekom word daar nie op kwotafisering in Amerikaanse sport – wat deur Negers oorheers word [maar waar blankes 4 of 5 in die meerderheid is] aangedring nie …! Kwotafisering maak in géén ander nugtere gemeenskap sin nie – dit is dus ’n flagrante en verblindende konflikskeppende meganisme om die Afrikaner/ Christendom te onderdruk. Ens. …).

        Die meegaande scenario behels dat selfs die SA veiligheidsmagte se jarelange stryd – ten bloede – sowel aan die noordelike grens, as intern – nou as verfoeilik, afgryslik …*, voorgehou word (soos op Radio Punt; 30/03/’99)!  En op 20/09/’99 word dié Grensoorlog tot ’n “negatiewe konnotasie” beslaan …!?*

        Dis terminaal-histeries:  dat ’n oorlogvoering/worstelstryd/vyandskap teen die Satan en antichrismagte soos Kommunisme, die nuwe wêreldordeïsme en Illuminatiese Hegelisme, nou as verfoeilik beskou kan word.  Hóé absurd-verklug is die mens nie al nie!?  Die betrokke omroepstertjie (bg. Punt; 30/03/’99) verklaar sy is ten diepste verafsku oor sy onder ’n apartheidsregime geleef  het wat geheime chemies-verwante (e.a.) projekte teen die “liewe” anargistiese massas “engele” bedryf het waarvan sy nie geweet het nie.  Haai Here, siestog; die armsielige, verklugte ou dingetjie – as sy maar weet onder watter regimé sy nóú leef (Mandelaïsme-faam) … wat betrokke is by diaboliese (Midde) Oosterse magte waarvan sy nog minder weet … en nie wíl weet nie!

        Ter illustrasie:  ’n Hewige Mandelaïstiese stuiptrekking ontstaan (Jun. ’98+) oor die bg. “chemiese program”, maar die einste histeri-siete “gaan bed toe” met Midde Oosterse magte, en met Rusland en China wat aardsvernietigende biochemiese wapens (asook die plasma-, atmosferiese-, kobalt-, waterstof- en neutronbomme) opgaar – teen God se “oogappel” en die Weste/Christendom!?  So, dié (punt-enerige) histeritiette keur dan mos eintlik chemiese wapens goed … solank dit net in duiwelsmagte se hande is en teen God (van die Bybel, Jesus se Vader) se kinders gemik word!

        Ja; my mensetaalskat skiet jammerlik ver te kort …! Jammer …!.

        Ens., ens., ens. …

5.2  DIE  RILLER-GIEUSE  HERLEWING  VAN  BABILON

[A]  DIE  NWO-gedrog; alias globalisme (glo-Babel-isme) – as vernaamste          nasleepsel van die kosmosisme, vergestalt dus a.d.h.v. talryke meganismes op alle fronte in die wêreld (ook m.b.t. Skrif soos 2Pet. 2 e.a).  Daar sal dan hiernaas uitgebrei word aangaande die religieuse komponent, of mombakkies, in die proses van die wêreld se transformasie na ’n enkele struktuur/organisme.  ’n Orgie-nisme, wat uiteindelik die vorm van ’n universele spiriteit, despotiese protokol en krygswet sal aanneem (’n Hitleristiese SS-geid).  Despotisme, soos reeds tot uiting kom in die bg. “verbod” om ware Afrikaner/Christen te mag wees.  Dit sal veral a.d.h.v. die betrokke bronne gekonstrueer word hoedat dié vors (mag/gees) wat by die antieke “toring van Babel” ’n verskeidenheid nasies tot ’n enkele nasie-konkoksie wou karring, dus dieselfde ou gesie is wat tans ook so vurig aan ’n finale Babelse projek konstrueer (glo-Babel-isme/NWO/“we are one/’the world [in union]”/Aquarianisme ens).

        Die “saam-bindende tango” waarin ons ten einde snellende “laaste tyd”-wêreldjie so listig verstrengel is, kan dus nié los van ’n “grondwetlik-Babelse okkulte-teologie” gesien word nie.  En gedagtig daaraan dat die sintesefisering van die wêreld uiteindelik ’n godsdienstige mombakkies dra, word die meegaande gedagtes treffend soos volg deur Triumphant Christ toegelig:

“New Age literature is replete with ‘The Plan’, which is to actually fulfil Bible prophecy by uniting the world into a ONE world church, [and a economy = 666]. Their influence in the political realm is vividly illustrated by U.S. Congressman, Charles G. Rose, in his introduction of ‘His Holiness’ Tenzin Gyatso, the Dalai Lama:

        “‘… if America is to cope with its current dilemmas, it must reach a higher level of consciousness Political solutions are linked directly with spiritual growth. The Tibetan Buddhism is entirely consistent with our Jewish and Christian heritage … All the world’s religions lead along the same path” (pp.99,100).

        “Toward the end of his life, French General de Gaulle made an unusual comment: ‘In order to have a European army [] Europe must first exist as a political, economic, financial, administrative and, above all, spiritual entity … millions of men would be willing to die for it” (p.160; kontekstuele klem. Die politieke poppekas huldig dus wel ook ’n geestelikheid – maar verblindend nié dieselfde Een as dié van die Bybel nie!).

Randal Ross reageer soos volg, betreffende die oorsprong endie hart van “die laaste tyd”-wêreld-Babilon (The Next 7 Events):

“There’s more to the story of the Tower of Babel than meets the eye; it’s a classic war story – the story of man’s attempt to engage God in a clash of authority. They wanted power in place of God, control of their own destinies.

        “[God] stopped the Babylonians … but only temporarily. A final battle – [Armageddon] – was yet to come … The same SPIRIT that built Babel will again be the aggressor, because the spirit of Babel was not vanquished with the halting of the Tower project; it simply went under ground. Trust me – it will rise again … in fact, it is already amassing power for its final thrust against mankind [… en veral teen die geestelike Israel!]” (pp.51,52 – en het reeds verrys = EU-aliansie = 6.1[A,B]).

        “[Babylon] was far more than merely a powerful military empire. It was the birthplace of modern economics. Charging interest on borrowed money originated in Babylon; prior to that, the practice was prohibited [en dink maar mooi: is toenemende belastings, op belastings … nie maar dié slawedrywer van die mensdom – al meer nie!?] … In addition, the concept of manipulating supply and demand to control markets and thereby take advantage of the people also originated in Babylon.

        “A thirst for knowledge.  An appetite for power.  An inquisitive nature.  An insatiable desire for supernatural intervention. The desire to control and dominate others. These are some of the characteristics of the creative, inventive, highly inquisitive Babylonians who wanted to be in charge and to know the future to such a great degree that they developed the occultic arts as we know them today. Mystery Babylon is both a place and a spiritual force on the earth” (pp.52,53).

        “Babylon may no longer exist, but the spirit of Babylon continues on, operating in a very hidden way behind the scenes. In subtle, hard to define ways, it is setting the stage for the final clash between God’s system and the world’s system – and the gathering ground is not neutral. The lines are clearly defined. It is the spirit of the world’s system, marked by man at the helm [= 666/anti-Christus] versus God’s system, where only He is at the helm.

        “It is the spirit of mammon – the love of money and things above the love of God or the search for wealth in the absence of God.” (pp.55,56).

        (Dit is dus deur en deur ’n verafgoddelikende sintesefisering van die wêreldse – aangedryf deur ’n EKS-klusifisering van die “eksklusiewe Christendom”!).

[B]  DIE  meegaande uitbeelding van die hart en gees van die Openbaring 13        gedrog kan al meer gedefinieerd waargeneem word – egter (tragies) sleg deur húlle wat die Gees van Christus/waarheid het.  Die wêreld (en selfs kerk) neuk egter al aanbiddende agter die dier aan!  Die konstruksie van die enkel-wêreldorde-regering se wesenlike religieuse karakteristiek word voorts treffend soos volg deur Warning geprojekteer (onder die opskrif:  “Man’s response to God’s Judgements” – n.a.v. die Op. 8-rampe):  

“A world-wide religious coalition will quickly form in response to the first four horrific events. Revelation calls this coalition ‘Babylon’ because in many ways, its behaviour will parallel ancient Babylon. (Ancient Babylonian kings were noted for directly opposing the God of Heaven). Almost overnight, this coalition will spearhead a global religious revolution that springs from terror [Op. 8]. Obviously, survivors will be seeking answers and explanations from their clergy who will boldly step forward to ‘guide their sheep’ through this. [However -] if the clergy understood God’s plans, they would not join or support the apostate and blasphemous coalition that will form.

          (maar enigeen met slegs ’n 0-IK, sal kan erken dat meeste kerkleiers egter juis reeds in hierdie riller-gieuse brousel-put inhel …!).

        “In matters of religion, the Roman Catholic Church will provide global leadership since it is internationally respected and presently has official diplomatic ties with 163 nations. No other church on Earth has such powers” (pp.9-11).

        “When the trumpets begin, the Pope will move quickly to convene a ‘World Congers’ of religious and political bodies. This congress will form a powerful organization that is called ‘Babylon’ in Revelation. (Revelation 13,17,18). But understand, the glue that will bond the leaders of the world together WILL NOT BE POLITICS. It will be immediate concerns about God and His anger. Religious differences will be hastily compromised and efforts to appease God will begin on a global scale.

        “The problem is this: ‘How does God want all of the Earth to worship Him?’ Moslems, Jews, Catholics, Hindus, Protestants and other religious organizations will have fundamentally different answers. But how can one man prove the superiority of his religion over that of another? Thus, the reign of confusion exists for a season. But, when the devil himself appears on Earth during the fifth trumpet, claiming to be God, it will appear that he has the solution for Earth’s dilemma. He will declare that the only way to unite the world into one religion is by dissolving all religions into one” (pp.81,82; toepaslike klem).

Betreffende die bg. Katolisisme-faktor, wat in sommige gevalle Geesvervulde herlewing ondergaan, word egter wyd deur eskatologete met ’n sinistêre rol in die laaste dae verbind.  Benewens ander aspekte, kan die volgende gegewens in dié effek beskou word: 

(A)  “Most occult or mystical groups are tied together through the use of similar symbols.            For example, the papal tiara of the Pope of the Roman Catholic Church  [] was actually copied from the tiara of Brahmatma, the Supreme Pontiff of the Initiates of old India. It is also a perfect copy of that worn by the Dalai-Lama of Tibet, and is also shared by Masons, Kabbalists [], Syrian sects, and other esoteric groups … [their] alliances have been kept secret for a purposes …” (Triumphant Christ, p.96.; vgl. ook Final Battle i.d.v).

Nog ’n bron bied die volgende gedagtes i.d.v. aan (die verwysing ongelukkig verlê):

(B)  “As Communism takes a back seat in the affairs of Eastern Europe, the Roman        Catholic Church is rapidly rising in prominence [vroeë ’90’s]. [The Pope, John Paul II] wants to be shepherd of a new Europe, united by its 2 000-year Christian tradition. Speaking in Czechoslovakia [] the Pope said, ‘A united Europe is … an actual process which can not be purely political or purely economical. It has a profound cultural, spiritual and moral dimension. Christianity [?] is at the very roots of European culture” –

        (toepaslike klem; ’n fotobyskrif by die bg. uittreksel sê eintlik wat sit aan die hart van hierdie “Europees-christelike Trojaanse perd”: “Pope, John Paul II shaking hands with Yasser Arafat [!?…]”).

(C)  “New York. – Pous Pius XII se intense anti-Semitiese sentimente het daartoe bygedra dat hy geweier het om Hitler se massamoorde op Jode in die openbaar te veroordeel. Dit is die mening van John Cornwell, die skrywer van ’n nuwe biografie oor die pous. Cornwell haal uit geheime Vatikaan dokumente aan en ook uit ’n brief wat die pous in 1919 geskryf het” (Die Burger, 15/09/’99 NB: vgl. ook Last Dictator i.d.v).  Ens.

[C]  DIE  meegaande tema wil dit dan benadruk hoedat satanstrategieë, agendas  en motiewe – d.m.v. kaping, hipnotisering, bedwelming, infiltrasie, indoktrinasie, propaganda, paradigmatiese sabotasie, grondverskuiwings, verbuiginge, valshede …* – die ware Waarheid, of die Christelik-Westerse etiek en die Kerk wil verswelg en ondergraaf.  Dié Christen-eliminering is die een sy van die Genesis 3:15-vyandskap (slagveld).  Die ander sy, is dan om die finale 666-produk met die wêreld te bereik.  Die groeiende glo-BABEL-serende wêreldsetiek word dan ook deur die Bybel as die “mistieke Babilonse hoer” bestempel – waarby Wederkoms Kode soos volg aansluit:

“Die woord ‘hoer’ is ook verbind aan heksery toe die profeet Nahum die oordeel oor die groot ou stad Nineve uitgespreek het: ‘Dit kom van die hoer Nineve se onsedelikheid, die mooi vrou met haar toorkunste, wat volke verwoes met haar hoerery, nasies met haar toorkunste’ (Nah. 3:4). Jesaja het ook die stad Tirus ’n ‘prostituut’ genoem.

        “Gedurende die [laaste dae] sal dit nie ’n stad of ’n nasie wees wat hierdie geestelike owerspel pleeg nie. Die hele wêreld waarna Jakobus verwys het, sal dit doen. Die wêreldstelsel is die georganiseerde stelsel van wêreldse houdings en instansies wat God se weg uitsluit en onder Satan se beheer is. Ons kan in vandag se wêreld die begin van hierdie stelsel herken.

        “Die geskiedkundige drama van Babel het op die vlaktes van Sinar begin, waar die eerste wêrelddiktator die eerste godsdienstige sentrum op aarde gestig het. Dié maghebber se naam was Nimrod, wat beteken ‘ons sal in opstand kom.’ Die toring sou hulle help om die sterre beter te kan waarneem. Dit was basies ’n sterrewag” (p.172; sien Jes. 47:12).

        “‘Groot Babilon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op aarde’ [] word verbind met ’n oeroue stad wat mens laat dink aan sondigheid … verdorwe godsdienstigheid en leefwyse – Babel of Babilon!” (p.171 = eksklusief anti-God/-Christus = anti-ware-Afrikaner).

Die Babilonse faktor word voorts insiggewend in van die betrokke verwysingsbronne toegelig – byvoorbeeld a.d.h.v. die volgende:

“Early on in his reign, [Saddam] Hussein announced his intentions to restore Babylon to greatness. He spent billions excavating the ancient city and rebuilding its most significant sites – the temple precinct, the hanging gardens and the grand palace.

        “He even revived interest in the cult of Ishata, Babylon’s ancient pagan religion. ‘[Babylon] is not a forgotten place of the ancient past. Babylon is something else altogether. Since its birth, Babylon has stretched out its arms to the future – to be THE SEAT OF ETERNAL WISDOM [kosmosisme-konneksie] to represent the first civilization, and to remain as the glittering lighthouse in the dark night [= Christen-era] of history,’” aldus sê Hoessein (Final Battle, pp.44,45; toepaslike klem).

En na aanleiding van die bg., verskyn daar ’n baie insigwekkende berig in The Star (16/04/’98):  

“Saddam [Hussein] to build biggest mosque in the world ‘to be closer to God’; Paris – With its eight minaret towers thrusting several hundred metres into the air above the city, the new Baghdad mosque will be the biggest in the world. As they enter the mosque, they will be faced with a huge digital image of Saddam, facing in the direction of Mecca and accompanied by his signature” (kontekstuele klem – vgl. Op. 13:14,15).

Bennie Kleynhans, een van die voorste kenners van die eskatologie, bied ’n treffende

perspektief op die meegaande kwessie, van ’n “eindtydse wêreld-Babilon” met verwysing na die simbolies-geestelike implikasies van die posseëls van die Europese Unie (EU – wat alomweë bekend is onder eskatologete as die herrese Romeinse Ryk, met die karakter/hart van die mistieke Babilonse hoer):

“Bridges are connecting links for trade and travel. But the Roman bridge also has a spiritual message [which] becomes quite important in light of the background of today’s [EU] … The [mystery] finally entered [] into the culture of the Roman Empire [carrying] the ancient title of the Babylonian high priest [Pontiff Maximus – roughly translated as: sovereign or supreme bridge-builder].

        “Just as in the old days of Babylon, the title indicates that its holder is the ‘sovereign bridge-builder’ within the spiritual system of the Mysteries. He is thought to be a representative of the gods (himself a minor deity) who bridges the gap between man and the domain of the gods” (pp.123,124 – vgl. Gen. 11:4; Jes. 14:13,14).

        “The fact that the ‘MYSTERY BABYLON THE GREAT’ of Rev. 17:5 grows out of the revived Roman Empire should come as no surprise. Over the centuries, the “MYSTERIES’ have remained alive and well. It was through the offices of the ‘Sovereign Bridge-Builder’ and head of the Roman Church that the Treaty of Rome brought European community to life in 1957.

        “But in a masterpiece of condensation, these two stamps tell the story: The goddess Europe rides forth on the beast across seven hills which appear as a sea. Beneath it, swims the god of the sea. In mythological history, he gave intelligence to mankind. And the whole picture is actualized in the figure of the Roman Bridge lining the revived Roman Empire” (pp.125,126).

[D]  DIE  bg. gegewens is die klinkklare bevestiging dat die wêreldse eenword       DING, agter die skerms, eintlik gemotiveer word vanuit ’n geestes- of okkultiese dryfveer – soos wat ook in die etiek van die veelbesproke kosmosisme en hul gepaardgaande wysheidsokkultiek vervat is (soos die supm. mast. Hai-lesing hiernaas beaam). 

        Ter verdere illustrasie van die rillergieuse, of okkultiese komponent in die hele glo-Babel-seringsepog; alias, die “world mindedness” wat besig is om die wêreld mee te sleur – die volgende (… bisarriteit – die huwelik tussen die okkulte en wêreldpolitiek): 

“Die Koninkryk van God. Dit klink streng godsdienstig wanneer ons praat van die Koninkryk van God. Maar eintlik is dit net ’n sekere vlak van ’n hoër bewussyn. Die mense in die outyd het van die hemel gepraat, maar in wetenskaplike terme kan ons sê dit is ’n andersoortige … ’n hoër vlak van kennis, ’n hoër vlak van wysheid. En ons kan toegang daartoe hê, as ons weet hoe om dit te bekom [impliserend: die astrale realm d.m.v. joga, TM, AP ens].”

Die bg. aanhaling is ten nouste verwant aan die kosmosisme se sg. kosmiese bewussynsteologie, of “teosofie” (hfst. 1).  Maar bowenal; dis ’n juiste vertaling uit ’n ene “supm. mast.” Ching Hai se lesing (The Key of Immediate Enlightenment) op 26 Junie 1992 in (LW) die VN(!) in New York City.  Dié Hai-lesing (sien ook 1.3[C,E]) – sê mos vir jou in feitlik soveel woorde … presies na watter kant toe die wêreld se owerhede oor-hel:  na die veelbesproke NWO met sy hoofbouweefsel van ’n okkultiese rillergie

          (Of, om dit in perspektief te stel: wat sou die kans wees dat geesvervulde “prediker X” ’n lesing in die VN oor die evangelie [“dogma”] van saligheid in Christus sou kon aanbied …!?).

        Ter aansluiting by die kwessie van Hai se bg. “hoër bewussyn … ’n hoër vlak van wysheid”, skryf die kosmosis, Fritjof Capra

“The highest aim for their followers – whether they are Hindus, Buddhists or Taoists – is to become aware of the unity and mutual inter-relation of all things, to transcend the notion of an isolated individual self and to identify themselves with the ultimate reality. The emergence of this awareness – known as ‘enlightenment’ – is not only an intellectual act but is an experience which involves the whole person and is RELIGIOUS in its ultimate nature” (Tao, p.29; kontekstuele klem).

Aan die hart van “die toring van Babel”, en sy hedendaagse ekwivalent:  “world in union”/globalisme/NWO/Aquarianisme, lê dan die wese van dít wat in die bg. Hai-lesing vervat is (Jes. 14:13-15 i.d.v).  Presies dieselfde Babel-istiese motief heers dus vandag

        Wederkoms Kode sluit soos volg by dié meegaande Hai-agtige gedagtes aan (n.a.v. Deut. 18:14, 15:  “Hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na towenaars en besweerders. Maar die Here jou God verbied jou om dit te doen”):

“God waarsku hulle dat die rede waarom hy die nasies wat voor hulle daar was, veroordeel het, was omdat hulle probeer het om kennis van die toekoms deur die okkulte te bekom” (p.41 – saam met Jes. 44:24-26).

        “’n Onderliggende geloof in astrologie was die gemene faktor by al hierdie vergane ryke. Dit was die samebindende krag van al die heksery, goëlery en toorkuns. Konings het selde ’n besluit gemaak sonder om adviseurs te raadpleeg wat intiem vertroud was met die ou kuns van die Babeloniese godsdiens …”  (p.174; NB: vgl. ook Hitlerisme – 6.2).

Nou lg. aanhaling is kritiek-veelseggend m.b.t. die vermelde Hai-lesing aan die VN(!) – asook die volgende artikel: 

“Stephen Robinson and Hugh Davies in Washington look at some of the gurus [Bill] Clinton is consulting about rebuilding the administration in time for the 1996 election. [The White House confirmed that Mr Clinton] is consulting a New Age personal development guru who offers ‘holistic, integrated, principle-centred’ sulutions to high achievers suffering from a ‘deep need for personal congruency’” (EP Harold; 10/01/’95).

          (Dis ook bekend dat Hillary Clinton by okkultiese praktyke betrokke is. Is dit nodig om méér te sê … oor onse ten einde snellende ou wêreldjie … al vinniger!? Ons kan dus nié ontken dat die wêreld na dieselfde etiek beweeg soos wat bg. Wederkoms Kode dit uitdruk m.b.t. Deut. 18:14,15 nie

          En neem in ag dat dié okkulties-aangedrewe Clinton, as leier van die magtigste land[!?], deur niemand anders nie as ons eie “geliefde” eertydse pres. Nelson Mandela soos ’n vloerlap behandel is nie – wat ’n aanduiding kan gee van die mag[te] wat dan nie agter Mandela[ïsme] moet sit nie … [vir dié wat punt-enerige ore {en ’n IK} het …]!!!).

Wederkoms Kode vervolg

“[Die] towenaars goëlaars, astroloë en maandvoorspellers sal gedurende die eindtyd niemand van die aarde se voorspelde lot kan red nie. Hulle is in werklikheid van die vals profete oor wie Jesus ons in Matteus 24:11 waarsku. Hulle is in ons skole, ons kerke en feitlik in elkeen van die wêreld se instellings’ (p.146).

        (N.a.v. Op. 17:4 en Op. 18 vervolg Lindsey): “Toe die engel vir Johannes gesê het dat hy hom die verborge betekenis van die vrou sou vertel [Babilonse hoer], het hy bedoel dat hierdie vrou, die vals godsdienstige stelsel, as hoofleerstelling dieselfde okkulte praktyke as die ou Babel sou hê. Dit sal swart kuns, kontak met demone, séances, bonatuurlike materialiserings, heksery, astrologie en toorkuns insluit.

        “Die geheim wat Johannes vir sy lesers wou verklaar, was dat die godsdienstige Babilon ’n heropbloei sou ondergaan om die laaste groot wêreldmoondheid tydens die geskiedenis se laaste dae te beheer. Hierdie godsdiens sal ’n okkulte vermenging van alle wêreldgodsdienste wees” (p.173; kontekstuele klem en toeligting).

[E]  VIR  die nodige agtergrond en motiewe van die veelbesproke glo-Babel          sering, of holistiese kultuur- en godsdienstige konkoksie waarin die wêreld ingekolk word, is dr. Peter Beyerhaus (Een Wêreldgodsdiens?) se gegewens hieroor van wesenlike belang – veral rondom die feit dat dié vergrysende mengsel-orgiteit, soos Capra verklaar – “… religious in its ultimate nature” is (gedeeltelike vertolking/toeligting/klem):

“Die woord Nuwe Wêreldorde [eindtydse Babilon] het ’n lang geskiedenis … ’n voorbeeld is die verband met die naam “Club of Rome”. Dit is ’n organisasie van die invloedrykste mense (filosowe, wetenskaplikes, politici, ekonome, teoloë ens.) wat hulle bemoei met die vier grootste bedreiginge van die mensdom (ekologiese verwering; bevolkingsaanwas; energiebronne; wapenwedloop).

        “Die oplossing wat die lede van die ‘Club of Rome’ aanbied, is om ’n [NWO] tot stand te bring, [gegrond] op ’n universele regstelsel, met ’n wêreldregering wat sy besluite bekragtig met ’n sterk arm, ’n ‘Wêreld Polisiemag’. [Daar is] vasgestel dat geen [nasie] bereid is om hierdie [NWO] en Wêreldregering te aanvaar nie, tensy hulle deur ’n dryfkrag vanuit hulle harte gemotiveer word.

        “Dit sal ’n nuwe godsdiens moet wees, ’n godsdiens wat die beste uit alle bestaande godsdienste haal en waarin mense tuis kan voel.

          (Dié religieuse faktor moet dan egter saam met ander verglo-Babels-ende meganismes, soos die hele Illuminatiese welvaart-verskrikking-sindroom ens. gesien word {5.4/5; 6.4-6}).

        “Eerstens het ek president George Bush genoem [in die ywer vir ’n NWO], tweedens die Club of Rome, en nou kom ons by die ‘Wêreldkonferensie vir Godsdiens en Vrede’ [WKGV]. Hierdie groep het selfs hier in Suid-Afrika [prominensie verkry] want hulle borg die proses wat by die Konferensie in 1990 begin is, as die sogenaamde ‘Beliervers in the Future’, saam met Albie Sachs van die ANC/SAKP.

        “Die WKGV is in Kyoto, Japan (1970) gestig. Carson Blake, die destydse sekretaris van die WKGV, was ’n hoofspreker by die geleentheid. Die tweede konferensie was in Louvain, België.

        “Ek haal aan uit hulle bevindinge: ‘Boeddhiste, Christene, Hindoes, [Confusianisme], Moslems [] en ander godsdienste het almal hier probeer om te luister na die stem van die gees in ons verskeie eerbiedwaardige tradisies’.

          (sedert wanneer praat die Heilige Gees en Satan met een stem … soos deurgaans uitgestippel word = die lig het GEEN gemeenskap met die duisternis nie – Gen. 3:15 ens).

           “Aartsbiskop Fernandez, die president, het gesê: ‘Ons weier om die toekoms van lewe op te offer vir ons skeiding in godsdienste en spirituele tradisies’. Hierdie aartsbiskop van die Katolieke Kerk glo dus dat ons aardse toekoms belangriker is as die integriteit van ons godsdiens [daarom dat die “seperatistiese Christendom” en ware Afrikaner al meer eksplisiet ondergrawe word].

        “Dit beteken dat die boodskap wat in die kerke gepreek moet word, volgens die Louvain-boodskap moet wees: dat die oorlewing van die mensdom afhanklik is van die hulp van een wêreldgodsdiens.

        “Ek wonder hoe dit so vinnig kon gebeur het? Ek vermoed die rede is dat hierdie idees reeds ’n lang pad kom.  Dit kan na die agtiende eeu teruggevoer word, toe ’n groep wat hulleself die Vrymesselaars genoem het, geglo het dit is hulle taak om ’n [NWO] te bou. Hulle het [] gepraat van die ‘Opperboumeester’ (Supreme Architect). Een van hulle was ’n Katolieke teoloog, Adam Weishaupt. In 1776 het hy ’n [NWO] gestig en dit ‘die verligtes’ genoem – die [Illuminati = 6.4-6]. 

        “Hy het alreeds aan ’n groot wêreldstaat met ’n wêreldregering gedink waarin alle bestaande politieke, godsdienstige en morele ordes omvergewerp en vervang behoort te word met een massiewe wêreldorde. Om hierdie plan te bewerkstellig, het Weishaupt drie metodes voorgestel:

        “Eerstens: die rewolusionêre omverwerping van bestaande regerings [met frontmeganismes soos ANC/SAKP/COSATO/AZAPO/SWAPO/FRELIMO … {NP?}*].

        “Tweedens: die ondermyning van gevestigde godsdienste, veral die Kerk, deur die infiltrasie van hulle opleidingsinrigtings [soos UNISA – en teologie soos Spangenberg- en Tutuïsme].

        “Derdens: deur die bevordering van losse sedes” (benodig geen comment).

Die uiters befaamde Dave Hunt, sluit soos volg by dr. Beyerhaus aan:

“[It] is necessary to understand that the coming [NWO] is actually a religion, though it often wears a political mask. Its millions of sincere participants have adopted an ecumenical faith that will form the basis of the coming world religion: belief in the oneness of all life and in themselves as part of the Universal Self or Consciousness.

        “Marilyn Ferguson, apparently with all seriousness, insists that the [NWO] ‘is not a new political, religious, or philosophical system. It is a new mind … insights from earliest recorded thought’ {= Hegel se oorspronklike eenheid van denke en syn = 2.1[C]} The ’new mind’ that ms. Ferguson speaks of comes about through acceptance of basic Hindu philosophy, which is the cement that holds together the otherwise seemingly disparate views of this [NWO].

        “The normal loyalty to the nation of one’s birth is being overturned in favour of ‘planetary citizenship’” (Peace & Holocaust, pp.61-64).

Ter aansluiting by die bg. gedagtes skryf Texe Marrs soos volg: 

“New age advocate Robert Mueller, assistant secretary general of the [UN] [believe] that mankind should and will discover the ‘cosmic and divine laws’ that unite all religions. Most New Agers believe that the ‘Christ‘ is not a man but an [] spiritual state of higher consciousness.

        “Mueller believes that merging all religions into one and establishing a One World Government will fulfil all man’s dreams and hopes. Furthermore, it will complete the evolutionary plan designed to lift man to divine status … It was now very clear to me [Mueller]: there was a pattern in all this; it was a response to a prodigious evolutionary march by the human species toward total consciousness”.

        “[Barry McWaters] attributes the goal of evolution to the intelligence that created The Plan [unity in cosmic consciousness]. [Man] is evolving toward union with the universe, as planned by the ‘Higher Will’, becoming a little gods serving a greater god” (Dark Secrets of the New Age, pp.20,43; toepaslike klem; vgl. ook  6.2).

Die bg. gegewens bied dan ’n kritieke wesenlike perspektief op die kosmosistiese strategieë en hul wesenlike motief – spesifiek m.b.t. die veelbesproke riller-gieuse grondwet van die eindtydse wêreld-Babilon.

5.3  TOE-TOE  WOLF  . . .  HOE  LAAT  IS  DIT?

[A]   IN  die vorige subtema is gesien hoe die godsdienstige, of spiritistiese wese   van die hele NWO-/globalisme-epog in die antieke Babelse okkulte veranker is.  Dit vorm die hart van die Openbaring 13-gedrog wat in die top-hoeksteen van die komende, finale wêreld-Babilon se spirituele piramide-orgiteit vervat sal wees (6.4[A]; 6.5[D]).  Dit  behels die realisering van dié ding wat in die tempel/kerk van God staan-gemaak word en wat voorgee dat hy God is (2Tess. 2:4).

        Ten einde die kwessie van die spiriteit-geid van “die laaste tyd” met ’n sprekende alledaagse verskynsel te demo(o)nstreer –:  “Later het hy met sy ‘geestelike broer,’ aartsbiskop Desmond Tutu, gesels” (Beeld, 22/08/’96; toepaslike klem. Dis nou n.a.v. ’n besoek deur ’n ene Dalai Lama, spiritis/ psychic/guru van Tibet).

        Nou ja,’n mens kan maar net raai in welke letterlike mate die sg. “christen”-leier (nl. [glo] Tutu) dan weliswaar ’n “geestelike broer” van hierdie OKKULTIESE spiritis sou wees.  As Tutu homself ’n “geestelike broer” van ’n guru beskou, kan hy dus gewis nie ook Christus se broer (en myne) wees nie – so eenvoudig.  Dié episode, asook Tutu se universele, “everything goes”-teologie (in die algemeen ), druis teen die totale verengde Bybel en Christus-evangelie in – en is dus antichris! (2Joh. :7-10; Mark. 3:31-35; 5.1[C]).  Dit wil sê Jesus en sy boodskap kan NIE naas dié Tutuïstiese reënboog-religie bestaan nie!

        Maar tog omhels en neuk selfs NG-gemeenksappe, en die postmoderniese, neo-afrikaner-“christendom” ál meer agter hierdie Tutuïstiese rillergie aan.  Hierdie antichristiese dwaalleraars word in teendeel toe gegooi met vredes- en Nobel-pryse en ander Genesis 3:1-7 gifte-ghede.  God se uitverkore volk self het duisende jare gelede al só – d.m.v. “hoerery” met die die wêreldsgees en sy mistiese konkoksies – hulle Moses teë gekom.  Die Life Application (NIV) druk dit soos volg uit:

“And there at the entrance to  the tempel, between the portico and the altar, where about twenty-five men. With their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, they were bowing down to the sun in the east” (Eseg. 8:16 – ’n praktyk wat die vernietiging van Jerusalem asook die Babeloniese ballingskap tot gevolg gehad het).

So sien ons dat God/Christus se volgelinge deur al die eeue telkens bedreig en oorval is deur ’n sekere “populêre” wêreldsmag/-gees met ’n sterk bedwelmende Oosterse geur.  Let ook op die eindtydtipe wat in dié Skrif weerspieël worddié 25 se rug is ná God gekeer en hulle aanbid die Oosterse gode – IN DIE TEMPEL (Kerk) van God …!!! (vgl. ook 2Tess. 2:4; 2Pet. 2/3 ens).

       As daar ooit ’n tyd was dat ’n Skrif soos 2Timoteus 4:3,4 tot letterlike wasdom gevoer was, is dit nóú:  “… want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal [] vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.”  Veral die media dien as meganisme wat uitvoering aan hierdie verdoemende “leermeesters/verdigsels” gee.  Een van die ware Afrikaner-leiers, genl. Constand Viljoen, vra in Beeld (Des. ’99) of die ANC-regering die politikus, dr. Willie Esterhuyse, sou betaal vir sekere verdigsels wat lg. in die media verkondig.  Die konsekwensie is noodwendig:  Wie betaal die media – en uiteindelik die regering – om leermeesters bymekaar te maak wat “verdigsels” verkondig – net wat die wêreld graag wil hoor!?

       Beskou sodoende die “verdigsels” waarmee die gepeupel deur Beeld se rubriek, “Woord onder weg” verkondisioneer word (11/12/’99): 

“Die pas afgelope byeenkoms van godsdiensleiers in Kaapstad maak talle Christene bekommerd. Hulle vrees ’n vermenging van godsdienste. Sommige vermoed selfs ’n komplot in die ‘parlement vir wêreldgodsdienste’ om geloof in die Here Jesus uit te skakel. Dat godsdienste ná ’n millennium vol van godsdiensoorloë in vrede met mekaar wil leef, behoort ons te verbly. [Jesus het nie wêreldvermyding aangemoedig nie]” (- lg. hakkie impliseer dus:  wêreldvermenging = Babelse 666-geid – ’n flagrante verdigsel).

Bogenoemde demonstreer ’n terminale tipiesheid, naamlik ’n volstruis hipnotisme waarmee die wêreld deur die globalisme-sindroom (NWO/666-wêreldregering) verswelg word.  Ons beleef daagliks die baringspyne van dié “vermenging” van die NWO-gedrog.  Die bg. Beeld-“leermeester”André van Niekerk, het self een van die pyne van dié gedrog as die samesmelting van finansiële instellings en industrieë in sy vorige rubriek uitgewys (- op pad na ’n diaboliese wêreldsosialisme:  die 666-mark [-merk]; vgl.: “Mossgas, Soekor smelt saam” – Beeld, 21/12/’99 … ens. = 6.3[E]).

        Van Niekerk besig ’n klassieke tipe van die Bybelse “goeie valse profete”-faam … téénoor die ware profete wat, in die Gees, die onderliggende  verdoemendheid uitstippel.  Toestande – vir die ware Christen (LW) – gaan nié verbeter nie!  ’n Mens hoef nie oë in jou kop, asook nie ’n IK te hê nie, om dít “op te tel” nie!

        Die diaboliese NWO-sindroom is oorbekend aan diegene wat hul Bybel “in die gees” verstaan.  Hulle weet dat “die laaste tyd” deur ’n finale Babelsvermengde wêreldregering getiraniseer sal word (Dan. 7, 11; Op. 13 ens); dat die brein van dié gedrog uit ’n horri-Babelsvermengde godsdiens sal bestaan (die hoer van Op. 17 en 18).  Dit sal geen ruimte vir die Christendom laat nie.  Sedert die Judas-komplot neem die “uitskakeling” van Christus, sy boodskap en sy gelowiges ontsettend toe (vgl. Nero, Epifanus, Hitler, Mandelaïsme en die finale Antichris/groot verdrukking. En NB: Matt. 28:11-15 – 6.3[A,B] i.d.v).

        “Leermeesters” soos van dié Beeld-rubriek en dié “kudde” wat bedwelmd agter die vredebehepte wêreld (tot elke prys) aanduiwel, of aan-verdig, leef in ’n gekkeparadys.  Hulle steur hulle om die dood nie aan die wesenlike werklikhede, wat verwoord word in o.m. navorsings soos dié van Dwight Kinman nie:

“In haar boek [verklaar Barbara Marx Hubbard], ‘Mense wat nie die New Age [alias: NWO] aanvaar nie (met inbegrip van Christene) ’n evolusionêre hindernis vir die mensdom is en móét inskakel of uitgemoor word.

        “… hierdie negatiewe magte [die Christene, Jodedom en nasionalisme/patriotisme] … dreig om die wêreld te vernietig [en moet geëlimineer word ten einde die beskawing te bewaar]. Hulle blokkeer die reuse-sprong in die evolusie van die mens se globale bewustheid (’n wêreldburgedom).’ Mortimer Adler sê, ‘Alle gelowe is bereid om te kompromiteer, behalwe een – die Christene. Dit sal tot die Derde Wêreldoorlog lei.”

        (Mortimer se tegniese flater is dat dit – tot die Finale Oorlog, Armageddon, gáán lei!).

Mense wat hul Bybel “in die gees verstaan”, weet (anders as bg. Van Niekerk) wat beteken:  Die antichris sal d.m.v. “vrede”, groot verwoesting saai; en wanneer hulle “vrede, vrede!” roep, daar geen vrede nie, maar ’n skielike verderf sal wees!

        Dié Beeld-verdigsel is 100% verklug as hy “vrede” tussen Christene en ander godsdienste wil verkwansel.  Beskou Genesis 3:15:  VYANDSKAP(!*) tussen God se saak en Satan s’n! (ook Ef. 6:12; 1Pet 5:8 ens).  Die Bybel laat eweneens geen (maar GEEN) ruimte vir samewerking (hoerering) met ander godsdienste nie (= doktrines van duiwels! Vgl. 2Joh. – sorry dat ek die [B]ab[b]el so moet opneuk …).  Inmiddels was Jesus (én die apostels) inderdaad 100% ANTI-wêrelds – van ’n “ander koninkryk”!

        Nog só ’n verdigsel-leermeester is die politikus Coetzee Bester, wat op Geloftedag ’99 soos volg dwaal (Beeld, 17/12/’99):

(a)  “Afrikaners moet hul ‘lewenswyse van stryd’ laat vaar en hulle toespits op      versoening” – (tiperend van Christus se stryd in die woestyn teen Satan se versoekinge en teen Petrus se sataniese manipulasie om Sy stryd teen sy aards-vyand te laat vaar en Hom met die wêreld en sy owerste te versoen! Dis voorts egter dieselfde stryd waarvoor ons voorouers hul Europese bande verbreek het: weens ’n anti-Christus-mag. Nes God gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is – so ook bly Satan, en “die stryd”, dieselfde [sedert Gen. 3]! In hierdie wêreld sál julle stryd hê [= Jesus], maar wie tot die EINDE [LW!] volhard sal gered word [mnr. Bester]);

(b)  “[Ons] moet ons afvra of stryd as ’n lewenswyse ons langtermynheil voorop stel” –

          (bevat die breekgrens, want inlyn met die Babelistiese 666-geid, veronderstel dié “langtermynheil” ’n mensvergoddelikende wêreldsgeid – wat aanstons die verdoemenis gaan inhel);

(c)  “[Het ons nie soms agter sogenaamde leiers aangeloop sonder om hulle beleid te      bevraagteken nie?]. Die stryd het soms ander klere aangehad … maar met dieselfde vernietigende gevolge” –

          (en is die Bester-istiese reënboog-geid Gods antwoord vir die mensheid? Inmiddels het die vernietigingsepog sedert die “val van die kommunisme”-mite en van apartheid inderdaad drasties toegeneem. Waar gaan die De Klerk-verraad teen dieselfde stryd eindig, mnr. Bester? – nêrens anders as by Armageddon nie!);

(d)  “Sien die Afrikaner dalk nie kans vir die moeilike alternatief tot stryd nie, naamlik die  Bybelse liefde, aanvaarding van ander [], die draai van die ander wang en versoening” –

          (soos in bg. “a” vermeld sál die ware Afrikaner tot “die einde” in stryd verkeer! Al alternatief is om jou siel met die diaboliese glo-Babelsheid te versoen. Die De Klerk-joinery het alles wat die stryd – sedert die Interdik van Nantes – tot standgebring het, aan die verderf geprostitueer – en dan moet nog “die ander wang” gebied word …!?*  Vir versoening … met dieselfde STRYD/vyand waarvoor ons voorouers die “wang” van hul Europese grond en sielsbande, en van hul voorgeslagte se nalatenskap en erfenis gebied het …! [asseblief mnr. Bester-isme …! WAAR moet die aanvaarding/transformasie eindig … asb!*]).

Talle kerke/groepe neuk weer agter dwaalgeeste aan soos die Toronto Blessing-faam en dergelike kwasi-okkultiese, en euforiese rillergieë – pleks om te gaan waar die mure in duie stort; om wagters op die mure vir die kudde te wees teen die “verstandelose wilde diere”; die “wolwe in skaapskleed” … om die vrugtelose praktyke van die duisternis te belig; die anti-Christus op sy naam te noem; te leer, weerlê, vermaan en te bestraf!

          (Die navorsings van kenners soos Ettiene Maritz en Sarel van der Merwe kan hiervoor geraadpleeg word, asook die betrokke verw.-bronne – maar om een of ander bisarre rede steur veral die Gereformeerde bevolking hul dood-eenvoudig net nie aan hierdie kritiek-aktuele navorsings nie!? … inteendeel dan …).

[B]  Dis van belang dat enkele gedagtes aangaande die geïmpliseerde       “reënboë”-en euforiese rillergieë gewissel sal word, om die tiperende nuanses van sekere van dié vrugtelose praktyke van die duisternis (doktrines van duiwels) te demo(o)nstreer.  ’n Vername aspek van hierdie brousel-rillergie word dan soos volg deur Triumphant Christ aangespreek:

“We hear of healing schools proliferating. Is [healing a] ‘gift’, or can it be ‘taught’”? One popular text is entitled, A Course in Miracles. Interestingly, this course was ‘channelled’ by Helen Schucman. ‘Christian’ in statement, … [it acknowledges] that there are many versions of the universal curriculum and they all lead to God …’ [vgl. Spangenberg-, Tutuïsme ens].

        “This is almost a ‘universal truth’ among those who concentrate on miracles and wonders – they throw out theology and concentrate on experience. They reason, theology is divisive, experience is unifying’” (p.112).

        “One popular televangelist said, ‘… we can very clearly see that God made man a god’. Another one from Texas said, ‘Pray to yourself, because I’m in your self and you’re in My self … You don’t have a god in you, you are one!’” (p.92).

        “It is so easy to be inextricably drawn by the ‘mysterious’ gift that can help us ‘see’ into our futures as we attempt to ‘seek God’s will’ in decisions we must make” (p.99; kontekstuele klem).

Weens sy “vrees vir die mens”-binding (om te verskil met …), versink die kerk in ’n moeras van virtuele irrelevantheid – met die skyn van Godsaligheid, maar die krag daarvan is verloën.  Hierdie meegaande vergrysingsepog – met spesifieke verwysing na die “duiwel in skaapsmantel”-godsdiens – word voorts soos volg deur The Coming Evangelical Crisis aangespreek:

“[Could] it be that more revivalism [postmodernisme/relevantisme], or excitement about what we are doing with God’s help, in the end will be the path back to mystical religion without the gospel?” (pp.24,25).

        “Now the time has come, we are repeatedly being told, to make peace with people, to end the reformation process begun by the sixteenth-century Protestant Reformation [I desire] peace with everyone who [] believes the Gospel of Jesus Christ. But if anybody claims to be a Christian and preaches or teaches another gospel [Tutuïsme] from the one God has declared in Jesus Christ, I cannot be at peace with him [] and its implications for the church [soos sekere gesiene NG-gemeentes]. To make peace with such, in this message of the gospel, is to make war with Christ.

        “The gospel message is nonnegotiable [Gen 3:15 ens]. I wonder if evangelicals still understand this in the face of post-modern criticism and philosophical relativism. As Cyprian, the third-century Bishop of Carthage, stated plainly, ‘The gospel cannot stand in part or it will fall in part’ (pp.112,113).

        “[It] is an immense tragedy when in our day people are making a mad rush to bring peace, seemingly at any price, when there is no real peace. I have frequently felt the burden of pressure to cooperate in this move away from the sufficiency of the gospel now going on in evangelicalism. But the gospel and its sole sufficiency demands much more of me than simply ‘getting along’ with everyone.

        “Paul says clearly that, if I strive to please God, then I risk every human relationship in order to do so.”(pp.114-116).

        “[The] church has struggled against the direct opposition of [the enhanced democratic views of life and its meaning – in a context of market-driven, pragmatic views of life]. In the process the church has adopted, quite unwittingly perhaps, the very assumptions of the Enlightenment. I believe the crisis that we face has been correctly observed by David Wells: ‘The stream of historic orthodoxy that once watered the evangelical soul is now damned by a worldliness that many fail to recognize as worldliness because of the cultural innocence with which it presents itself” (p.155).

[C]  DIE  Babelse mengelmoes-religie en vergrysingsetiek van ons tyd is vervat    in die eerste eindtyd-besorgdheid wat Jesus aan sy dissipels (Kerk) voorhou:  “misleiding” (Mark. 13:5 ens).  Want kom ons erken maar; die wettelose en misleier sit rééds in die tempel/kerk – sodat hy eksplisiete sonde soos o.m. homoseksualiteit nou tot nié-sondig verklaar (media; Aug.+ ’99).  Die ganse skepping/kosmos is gefundeer op simmetrika – en Christus kom haal sy BRUID … nie bruide-GOM nie!  Só verhef hulle hulself bó God en sy Woord en waarheid.  Dit is ’n eksplisiete “ánder leer” – dus:  anti-Christus! (2Tess. 2; 2Joh. :7-10; 2Pet. 2 ens).

        Nes wat die wêreld na ’n eindtydse Babilon-hoerkultus beweeg; ’n 666-brousel-geid, glo ek ’n soortgelyke effek t.o.v. die Kerk sal gebeur.  ’n A-denominasionele eindtydkerk.  Maar om so ’n gesintesefiseerde Kerk te kry, wat wesenlik in Gees en in Waarheid aanbid, sal ’n uit-hierdie-wêreld-event verg (hfst. 7).  Dit sal die wêreld astronomies ontnugter, omdop en in twee kampe van “opperste apartheid” sal verdeel – hulle wat nié die merk vat nie, en … die wêreld

        Rick Joyner skryf i.d.v. soos volg

“Cults and false religions are easily discerned, but the religious spirit [] is a manifestation [] that will take its seat in the very temple of God declaring himself to be God. [This] is not speaking about a building in Jerusalem. This man of sin will take his seat in the church. Unfortunately, it will obviously be the church that allows him to do this” (p.125;  toepaslike klem).

        (… wat die begryplose bisarriteit behels dat die Kerk so oorverdowend soos die graf swyg oor hierdie einste Tutuïstiese vergrysingsrillergie … dat die Kerk die “kudde” maar goedsmoeds in hierdie gedrog se tentakels laat begaan!!!).

Te midde die beskawingsverval asook die gefabriseerde samelewingskataklismes – soos veral in 5.5 en 6.5 beskou word – versink die mens ook in ’n geestelike moeras waansin weg.  Sodoende gaan die mens, wat opgehou het in God glo, dan in ’n tyd van sulke ontsettende horri-Babelse beproewinge, dan enige mens, groep/enkelheid, (666-)stelsel, of … ET – wat ’n uitkoms kan bied – as messias aanbid –

“En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy MAAK dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid … En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie”  (Op. 13:12-15; OV).

Dié lg. Skrif impliseer dan ’n kritieke kontekstuele insigwekkendheid:  (a) dit word aan die dier … “GEGEE” om sy sataniese praktyke uit te voer; en (b) hy doen dit op só ’n wyse dat hy die mens “MAAK” … sekere dinge doen.  En lg. “maak …”, kan dan ook subtiel gemanipuleer, of geïntimideer/gekondisioneer, beteken.  Sommiges meen dis God wat aan die dier dié magte “gee”.  Kan dit nie eerder die mens sélf wees wat die magte aan die dier toesê/toeken nie?  Soos Joyner dit in bg. stel:  “… it will obviously be the church that allows him to do this”. 

        Die meegaande uitskuitsel van ons horri-Babelse tydsgees vergestalt in die versinking van die beskaafde, Westerse wêreld – en die “neo-afrikaner christendom” – wat hul regte, voorregte, soewereiniteit, vryheid, hul eiendomme (ook kultuurskatte) … én hul selfrespek/integriteit/GEWETE/GELOOF/SIELE ook oor-GEE aan die wêreld … wat in die mag van die bose lê (sorry – om so op die man-af opgeneuk te word, maar ten einde te red wat dalk nog te redde is [… vir wie dit aangaan]).

        ’n Klassieke, tiperende voorbeeld:  ’n sekere hoogs gesienne NG-gemeente in Pretoria GEE middel ’98 vir die “wolf in skaapskleed/antichris” ’n vastrapplek en platform in die gemeenskap van die “gelowiges(?)”!  En boonop omhels hulle die “dier” toe ook nogal (ja -)!?  Die KERK sélf sê dus wragtig:  Te hel met Gods Woord – 1Johannes 4:6 en 2Johannes :10,11 – ons MAAK nie net die DIER in ons midde staan nie … ons omhels en hel bedwelmd agter hom aan ook …! (Ek het jammerlik nie genoeg mensewoordeskat nie – maar hopelik skemer die boodskap duidelik deur …!).

        Maar dan ook, betreffende bg. punt (b) – “…hy maak die mense [… doen]”.  Laat ek dit maar uitspel:  éérs is dit die mens wat ’n “dier MAAK”; ’n afgodsbeeld (van demonekrasie, tot: Mandelaïsme, Mammon-isme, Tutuïsme, postmodernistiese banalisme en antichris-/duiwels-omhelsing [kompromie met -] … tot met alle kennis … ens).  Maar dan volg die onafwendbare:  dié “afgodsbeeld” kry skielik “lewe/gees” …!  En nou máák die maaksel (dier) dat sy makers – die bedroë, verklugte punt-enerige mensdom (wat opgehou het in God/Woord/“dogma” te glo) – na sý deuntjie te “tôi”, en hóm te aanbid.  (Daar is in hierdie gedagte eintlik ’n hengse Hegelagtige verhandeling opgesluit …). 

        Dit wat aan die hart van die vergrysende, glo-Babel-istiese en Tutuïstiese etiek (rillergie) setel, waarmee die Christelike etiek so listig ondergrawe word, word ook treffend in die volgende geïllustreer:

“The [‘Evangelical Megashift’ which Robert] Brow envisions is a total transformation [die bedwlemende towerwoord van ons histeri-tyd] of evangelical faith away from the Augustinian and Reformation bases upon which it was established and onto a new foundation complete with a wrathless deity and an unnecessary cross.  God’s wrath, newly defined, ’never means sending people to an eternal hell’

        “Brow and [Clark H.] Pinnock proposed a new rendering of God and a theology they labelled ‘creative love theism.’ Such a ‘composite model’ of theism, they argue, would include a new understanding of God as open and relational [kollektiwisties], and an affirmation of ‘a wideness in God’s mercy’(p.34).

        “They reject the traditional exclusivest posture in favour of various inclusivist [-exclusive-ism]and pluralist schemes” (p.35).

        “The Bible is not objectively and universally authoritative (or true?) … Thus, the authority of Scripture appears to be culturally relative … Such concepts [of an absolute, objective truth] are dismissed as hopelessly modern underpinnings of a totalizing and oppressive metanarrative, with which the postmodernists will have nothing to do” (p.37).

        “Truth is marginalized where it is not rejected outright. Relativism masquerades as pluralism, and the idols of television, ‘infotainment,’ and consumerism portray a world of unconditional and unlimited choices” (Evangelical Crisis, p.40; toepaslike klem/toepassing).

Te midde die verblindende eindtydse stuiptrekkinge, erken menigte “opregte christene” (opreg verkeerd – 2Pet. 2-christene) dus nie die “uur” van die afval-ende ou wêreldjie nie!  Ter toeligting van die meegaande, die volgende insigwekkende gedagtes van Epic Battles:

“[The] ‘good’ from the Tree of Knowledge is just as deadly as the ‘evil’ [for it has the same root]. One of the ultimate issues facing every Christian is how to discern between what is good and what is God” (p.178).

        “Many [] churches [] that have rejected the power of God have already succumbed to influences from the New Age movement. Others are succumbing to the spirit of the age in other forms, not only tolerating the perverted and unbelievers as members, but actually ordaining them as pastors and leaders” (p.96).

        “… Satan does not confront God’s people with power; he seduces them with deception” (p.78).

          (sodoende is die westerse christendom reeds oorweldig/verower deur die vyand/Satan/totale aanslag-mite/kommunisme – sonder ’n enkele stamp of skoot …!).

[D]   DIE  diepste skeiding/weerstand/konflik (apartheid) tussen mense/nasies is    godsdienstig, en DUS GEESTELIK van aard … nl.:  [L]ig en duisternis kan NIE meng nie! (= no-go-siation; NB: Gen. 3:15; Ef. 6:12 ens).  En die wêreldse eenword-ding-geid geskied dan juis by wyse van die vergrysing/neutralisering, kollektiwisering en konkoksiëring van die God/Satan-dualisiteit … soos dan ook vervat is in die “verbod” op die “geestelike pit/kern” van die AAS en uitwissing van die ware Afrikaner (5.1[A,B]; 5.5[B]).

        Soos reeds geïmpliseer, het selfs die sg. “alternatiewe afrikanergeid” nou ook al in ’n post-christendomlike hool inversink (4.1[A]) – soos luisterryk gedemonstreer is in die reaksies rondom die ATKV-Van Biljon-sage (Mei ’98 – n.a.v. ’n ATKV-toekenning aan Madeleine van Biljon wat teruggetrek is, toe dit aan die lig kom dat sy nie ’n Christengelowige is nie).  Dít het die (ware) Christendom ’n blik op God se “uurwyser” gebied.  Naamlik, as dítdie reaksie in dié situasie van ’n “christendom” is … middernag – die Bruidegom is in aantog … Herstel:  voor die deur!

        Buiten die bg. ooglopende vergrysende verguising van die Christelike etiek, is die ander kritieke area van “geestelike vergrysing” – waarmee ’n verdoemde tragedie soos die “neo-afrikanergeid” verklaar moet word – natuurlik vervat in die Bybelse begrippe van misleidinge, valse profete/leraars, misleidende geeste, oorleweringe van mense … die verskeurende wolwe in skaapskleed, wat doktrines van duiwels verkondig. 

        Dit kan treffend gedemo(o)nstreer word aan die hand van die volgende baie kritieke, veelseggende en universeel-verteenwoordigende artikel (Beeld, 05/09/’96 – ’n treffende variant van Tutuïsme; my eie toepassing/klem):

“Lidmate van die NG kerk is steeds net aan een siening van die Bybel blootgestel, naamlik dat dit God se onfeilbare Woord is [wel, prys die Here]. As die kerk egter nie ruimte maak [kompromis met Satan = bg. hoogs gesiene NG-gemeente] vir ander sienings oor die Bybel nie, gaan hy al hoe meer irrelevant raak.

        “Só het prof. Sakkie Spangenberg, dosent in die Ou Testament (fakulteit teologie en rillergie [’skuus: religie]) aan die Universiteit van Suid-Afrika, eergister op Stellenbosch [] gesê.

        “Hy het in sy referaat [] gesê naas die standpunt van die Hervorming, naamlik dat die Bybel die Woord van God is, het daar in die teologie twee ander hoofstandpunte na vore gekom [deur wie {uit watter bron} is dit geïnisieer? – doktrines van duiwels]: die Bybel is die Woord van God in mensetaal en die Bybel bevat mense se sienings oor en interpretasies van God [dan kan enige mens mos sy eie god interpreteer … en in-sien – sien!].

        “Solank die Kerk nie ruimte maak vir dié paradigmas nie, gaan daar spanninge bestaan. Die Kerk sal moet leer dat die Bybel godsdienstige interpretasies bevat en dat dit op dieselfde manier tot stand gekom het as ANDER godsdienstige literatuur […? – EI-NA!]. Dié verhale is belangrik omdat dit vir ons as Christene van impulse kan voorsien vir ons nadenke oor en aanbidding van God – nie omdat hulle geïnspireer is nie, maar omdat hulle kan inspireer [liewe Here – vergewe hom tog maar].

        “Weier die Kerk egter om erns te maak met dié paradigmaverandering, is die skrif teen die muur. Dan is slegs een standpunt moontlik: slegs die Bybel is die Woord van God en slegs die Christelike godsdiens is die ware een  [wel – prys die Here … Wie {se Woord} gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is]. Maak die Kerk wel erns met dié veranderings, is die moontlikheid daar dat hy ook ander godsdienste sal erken as egte singewende sisteme,’ [maar bevat dit saligheid-sin?] het prof. Spangenberg gesê.

        “Die NG Kerk staan volgens hom voor twee groot uitdagings [presies: óf om God in Gees en in Waarheid te aanbid, óf om ’n horri-Babelsheid te verafgod]: gaan hy sy siening van die Bybel herformuleer of gaan hy ’n onverdraagsame houding inneem teenoor diegene wat ’n ander siening van die Bybel voorstaan [WIE is “diegene” – is hulle wedergebore?; daar’s net 1 Gees, 1 Waarheid, 1 Doop, 1 Weg van saligheid!]; en is hy bereid om te erken dat die Christelike godsdiens nie alleen op openbaring aanspraak kan maak nie [presies: die duiwel openbaar ook – die lofwaardige Gen. 3:5-weg … na die verdoemenis] en dat ander godsdienste mense kan help om sin in die lewe te ervaar.”

Buiten die oorvloed tekste wat hierdie hele Spangenberg-isme aanspreek (Ek is die Weg/Waarheid/Lewe; NIEMAND nader tot God BEHALWE … DEUR  die Seun nie; geen ander Naam waardeur God mense wil red nie – ens.), moet dié hele scenario dalk uit die perspektief van Matteus 10:34-39 benader word“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie [prof. Spangenberg – en Van Niekekr/Coetzee Bester]. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag [konflik/spanning/wrywing] te bring …” (prof. Spangenberg!).

        Te wete, Jesus het nie gekom om ’n alombeminde/almal se pêl – ’n Nobelle versamelaar – net nog ’n Buddha,  guru, “supreme master”, “his holiness” te wees nie.  Maarom die mens voor ’n keuse te stel …  óf die breë pad na die verderf , óf Sy pad … die ANTI-wêreldse pad; ’n konfliktuele, eie-kruis-opneem-pad; die “Nikodemus-pad” (as iemand nie uit water én Gees [wéér-]gebore is nie …) – die enigste pad!  GEEN TUSSENIN-TUTUÏSTIESE-WE-ARE-ONESUPERTJOEP NIE … !!! (… prof. Spangenberg).

        Ja, want wat help dit as jy die hele wêreld agter jou aanskaar (met jou potpourri-paradigmas; Nobelpryse; met jou vergrysende, kollektiwistiese, almal-se-pêl-etiek – én die wêreld “oorwin”) … maar SO-doende almal met jou saam hel toe sleep …!?

[E]  JA;  natuurlik sal die skerp, tweesnydende Christus-evangelie (ook:            “verengde”/ rassistiese/diskriminerende … evangelie/“dogma”) noodwendig konflik/wrywing meebring – want hierdie wêreld – die Mandelaïstiese hordes meerderheid – is tog vasgevang in die mag van die god van die breë (alles akkommoderende) stroom … (bv. Joh. 16:11; 1Joh. 5:19; Op. 18:23).  En ons kan mos nou nie EEN wees as jy jou – as Christen – nou self wil gaan staan en ver-eksklusifiseer … en TEEN die wêreldstroom wil inneuk nie …!

        Ten einde dan die hele Spangenberg- of Tutuïsme-tipe breër aan te spreek – kortliks ook net die volgende:

(a)  sy implikasie dat God se onfeilbare Woord en die toepassing daarvan , mistastend   eng (onverdraagsaam/ekslusifiserend/diskriminerend) is, noodsaak die konsekwensie:  watter “woord” en interpretasie wil hy dan as die optimum waarheid en kriterium van God vir die mens verklaar – die Koran, Mein Kampf, Das Kapital, War and Peace, The Origin Of The Species of … ?  Of is dit my, die individu, se eie soewreine interpretasie van [G]od … wat uiteindelik die optimum god/godsdiens/woord en heilsleër bepaal!?;

(b)  as die Christen nie kompromiteer; met die wêreld vermeng, gelyk en vergrys raak      daaraan nie, gaan die Bybel “al hoe meer irrelevant raak” – wat ’n histeries-komieklike paradoks bevat.  Want, prof. Spangenberg, dit kan nie ánders as dat die Bybel al hoe meer irrelevant SAL (en moet) raak nie – want dis presies wat die (irrelevante) Woord van God sê sal/moet gebeur!

        Te wete: … dat daar in die laaste dae baie valse christusse en valse profete na vore sal tree, prof. Spangenberg; … dat die mensdom eerder liefhebbers sal wees van genot as van God; … dat mense nog die vertoon van Godsaligheid sal hê, maar die krag daarvan verloën; dat die dag van die Here nie sal kom voordat die laaste afvalligheid en die wettelose sy verskyning gemaak het nie prof. Spangenberg (ens., ens).  Met ander woorde; dat die Here nie sal kom voordat die Bybel … TOTAAL IRRELEVANT GEWORD HET NIE – waaraan Spangenberg-isme (en Tutuïsme, asook NG-groepe ens.) klaarblyklik dan ywerig meewerk.

        Dis nou maar eenmaal wat dié irrelevante  Bybel ook sê:  “Deur die werking van die Satan sal [hulle] verlore gaan omdat hulle nie die WAARHEID liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle AAN DIE MAG VAN DIE DWALING OORGEE, SODAT HULLE DIE LEUEN SAL GLO”  (2Tess. 2:9,10 e.a);

(c)  “‘So lank die Kerk nie ruimte maak vir dié paradigmas nie …”  – ’n opmerking wat dalk sentraal van hierdie hele relaas staan, en in die bogaande reeds beduidend verantwoord is.  Om dit weer te benadruk (prof. Spangenberg): 

        God bestempel homself tog as ’n “JALOERSE God” (n.a.v. Eks. 20; Matt. 5-7 ens);  ’n ALLES-of-niks-eisende God vir wie daar nie plek vir Mammons is nie … ’n RASSISTIESE, seperatistiese, fundamentalistiese God dus (as jy wil) – by Wie daar GEEN vorm van GRYSHEID (en “samewerking” met die Satan) kan bestaan nie; by Wie daar nie ’n middeweg; ’n breë “everything goes”-glybaan, bestaan nie.  By Hom is dit óf  “ja” óf  “nee” – maar nié “ja-nee” nie.  Te wete:  “Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg”  (Op. 3:16 – ens., ens);

(d)  die Bybel het “… op dieselfde manier tot stand gekom [] as ander godsdienstige literatuur” –

        ’n  opmerking wat my laat vrees só iemand (boonop ’n wetgeleerde) sal nie tot insig kom nie. ’n Opmerking waarmee Spangenberg as ’t ware sy eie standpunt verongeluk, want eendersyds impliseer hy die Bybel is uitsluitlik (of veroordelend/ diskriminerend) van aard. 

        Andersyds is die betrokke konsekwensie:  as die Bybel “op dieselfde manier tot stand gekom het as ander godsdienstige literatuur”, maar die Bybel diskrimineer teen hierdie “ander literature”, dan bevat hierdie “manier” – of eerder, inisiasie bron waaruit dié “godsdienstige literature” tot stand gekom het, dan ’n inherente teenstrydigheid (vgl.: as ’n koninkryk/huis verdeel is teen homself, sal dit nie kan bly staan nie);

(e)  die Bybel is nie geïnspireer (deur die Gees) nie, maar kan inspireer.  As God hom nie in sy Woord en deur Christus openbaar nie, wat is die fondament waarop my persepsie en oriëntasie t.o.v. ’n geloof in en verhouding met God moet berus?  Boonop:  as die Bybel dan mense se interpretasies van [G]od is – hoekom sou ek dan my hoop vir saligheid op ANDER se interpretasies van [G]od vestig … en nie op my eie interpretasie van my eie godsbegrip nie …!?  Ja, waar gaan hierdie virtuele bena(r)dering ’n mens laat opeindig?  Presies by die put van die klug van alle kennis-epog – dat elkeen “self-godheid” bevat;

(f)  dan “… is die moontlikheid daar dat [die Kerk]  ook ander godsdienste sal erken as    egte singewende sisteme” – die eindkonsekwensie:  bevat hierdie “ander sisteme” (ewige) redding, heil- en saligheidgewende sin en kwaliteite (versoening met God)!?;

(g)  gaan die Kerk sy standpunte oor die Bybel “herformuleer” … met die uitdruklike implikasie: VERBUIG (verkrag/aborteer/besoedel/verwêrelds/verkommersialiseer/ verhumaniseer/ relevanteer/relatiwiseer  …)?  (Die opmerkings in bg. “d” het ook hier betrekking).

Darem ironies hoe ’n “wetgeleerde” soos Spangenberg aan dié religië, wat die Bybel pertinent as BOOS-waardig brandmerk, nou  ekwivalente, saligmakende kwaliteite wil toedig.

        Betreffende die kwessie van valse profete (benewens die bg. geval: Spangenberg [en  die gepaardgaande Tutuïstiese epog]) is ’n artikel in die Algemene Kerk Bode ook besonder toepaslik:

“Francis Schaefer het ’n boek geskryf met die titel The Great Evangelical Disaster waarin hy dieppe kommer uitspreek oor die skokkende verskuiwing wat op teologies-kulturele vlak sedert 1930 in Amerika plaasvind.

        “Bogenoemde [‘paradigma’-]verskuiwing, wat ons gedink het nooit ook in die Afrikaanse kerke sou plaasvind nie, is nou hier aan die gebeur. [Dié skokkende ‘verskuiwings’] word geakkommodeer, eerder as gekonfronteer. Ek is bevrees dat ons op ’n dag wakker sal word [] te laat [] om te sê: tot hiertoe en nie verder nie!” (Deel 157 – No.23 – 17 Sept. ‘96; deur Pieter Pelser).

          (Vgl. ook bronne i.d.v. soos Evangelical Crisis; Triumphant Christ; Seduction of Christianity; Epic Battles ens).

5.4  PATRIOTIESE  AFSKUWELIKHEDE  EN  DIE  NWO-UTOPIA

[A]  DIE  horri-Babelse eindtydwêreld met sy verskeie politieke     frontmeganismes, word DUS eintlik aangedryf deur ’n spiritualiteit-geid en deur etlike ander werpsels en nasleepsels soos demonekrasie, “mutual interests”, mammonisme, universalisme, en ander grillers wat later beskou sal word.  Maar sodoende nader ons al meer die eindproduk van ’n wêreld-holisiteit; ’n Openbaring 13-geid.

        Dit behels ’n etiek enkoorsagtige manie-teit waar alles en almal – teen Gods-wil-en-dank – móét transformeer, móét saamgesmelt, -geflans, en saamgekollektifiseer móét word … in ’n grys see van ’n we are one-braakselgeid.  ’n Epog waarin die “nuwe SA’tjie”, weereens, die voortou neem (nes met etlike ander “laaste dae gedrogte”) – soos in die volgende weerspieël word“Mandela calls for new world order; His speech was described afterwards as the ‘most eloquent and effective definition of the new world order any of us have ever heard” (The Citizen, 7/10/’94; toepaslike klem).

        Dié versmeltingsepog word bv. ook geïllustreer in ’n berig soos – “SA ‘kom nasionale eenheid kort’” (Mogoba, PAC-leier – Beeld, 31/12/’99).  Nou, onder watter een van die tientalle nasies se etiek wil dié “geleerde” só ’n eenheid-brousel pleeg?  Of is die verskuilde intensie ’n inter-nasionale inskakeling – soos in die meegaande gekonstrueer word? (vgl. ook 5.2; 6.3[C]; 6.5 i.d.v).

        Dié holismeratwerk bevat meganismes/tentakels soos die United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) wat verklaar het: 

“We are at the beginning of a long process of breaking down the walls of national sovereignty. UNESCO must be the pioneer … As long as the child breathes the poisoned air of nationalism, education in world-mindedness can produce only precarious results” (Triumphant Christ, p.163; kontekstuele klem).

The Last Dictator skryf soos volg oor die Amerikaanse skoolprogram, “Global Alliance for Transforming Education”:

“The child, they say, is a global citizen. Condition their minds away from National sovereignty and away from America’s founding fathers [hoor, hoor – die ware Afrikaner], away from family values and towards state controlled values.

        “If the child’s answers are not politically correct he or she will be targeted to be re-processed to reach the goal of … a responsible, global citizen. Our children will be indoctrinated into globalist, One world Order, where Christianity is simply unacceptable.

        “before World War II, Adolf Hitler said, ‘Give me one generation of youth and I will take the world.’

        “Dr. Pierce of Harvard University … wrote, ‘Every child in America entering school [] is mentally ill, because he comes to school with certain allegiances toward … his parents, toward a belief in a supernatural Being, toward the sovereignty of this nation as a separate entity. It’s up to you teachers to make all of these sick children well by creating the international children of the future” (pp.126-135).

Dis nou die “evangelie” van die veelbesproke Nuwe Wêreldorde (NWO) wat daagliks al nader aan sy eindkonsekwensie; ’n “eindtydse wêreld-Babilon”; die antichristiese wêreldregering beweeg.  Enigeen wat nié die wêreld na dese ánders sien nie, is kategories self siek …!

         Die tradisioneel Westerse Geallieerdes was altyd as “aan ons kant” (SA) geklasifiseer.  Oosterse, kommunistiese en anti-Semitiese magte is pertinent as “ons vyande” gebrandmerk (… inderdaad met duisende lewensverlies gebrandmerk).  Vandag is dit doodgewoon onmoontlik om te sê wie’s vriend en wie’s vyand –

        (soos kleurryk op die BOS-beraad, Sep. ’98 in Durban geïllustreer is; vgl. ook Mandela se 5e wêreldse arrogante vermetelheid teenoor Amerika se besorgdheid oor Mandela se hoerery met die Christus-hatende Midde Oosterse magte – Beeld-artikel [28/10/’97] – [B] hiernaas).

        Om die volle implikasie van die meegaande kwessie te illustreer:  sê nou net daar breek ’n grootskaalse oorlog in die Midde Ooste uit (soos wat in die “laaste dae” wel SAL gebeur – bv. Dan. 11:40-45; Op. 20:9 ens); en sê nou net Suid-Afrika sou daarby betrokke raak.  Sal “ons” saam met, of teen Israel veg!?  Ek is bevrees nié sáám met Israel nie … wat die hele kwessie in sy wesenlike perspektief plaas.  Dis duidelik dat Suid-Afrika in só oorlog téén … die “vyeboom”; téén God se “oogappel” en dus … TEEN God sal veg! 

        Maar nou wil die WVK/Tutuïsme/Mandelaïsme en dergelike verglo-Babels-ende gedrogte hê Christene (ware Afrikaners) moet hulle met hierdie wêreldse diaboliek VERSOEN- wat op geen onsekere wyse nie, spog dat hulle op die (naderende) laaste dag/Armageddon teen ons Middelaar/Saligmaker gaan veg (2Tim. 3:5 i.d.v).  Ek bedoel; wat d- … dink hulle …!? (Ek swyg maar verder).  Met dié humanistiese, Aquarian brotherhood-demonologie kan g’n nugtere Christen hom mee versoen nie.  Want om een of ander stommiteit word die barbaarse moorde, verkragtings, rooftogte en kapings op blankes (Afrikaner) op die platteland en in stede – wat tien keer erger en meer is as in die “gewapende stryd” – oorverdowend soos die graf verswyg.

        Om dan nie eens te praat van ’n volskaalse burgeroorlog (in SA) nie – aan wie se kant sal jy veg!?  Burgeroorlog; ’n scenario, waarvan die “Slag van Ventersdorp” (1992) ’n voorsmaak was, wat letterlik ons voorland kan wees (n.a.v. ’n Skrif soos Lukas 12:51-53; sien 5.5).  Dit kan straks juis weens ’n “verpligte oproep” vir ’n aanvalsmag teen Israel wees, dat só ’n burgeroorlog kan ontstaan.  Want dit moet Mandelaïsme en die diaboliese geallieerdes weet:  geen nugtere (wedergebore) Christen sal saam met hulle téén Isreal/God veg nie!!! (Ek sal nie – en ook nie my seun toelaat nie … óf ons sal téén mekaar veg! – so eenvoudig …!). 

[B]  DIE  wêreld beland in ’n swart gat wat sy etniese, etiese, godsdienstige en      nasie- diversiteite sintesefiseer – ’n onherkenbare, deurmekaargekarringde orgie-nisme.  Dis dan ook in dié meegaande konteks dat die volgende aanhaling – wat eintlik ’n astronomiese ironie bevat – geëvalueer moet word (eie toeligting en klem):

“Washington – ‘Mandela het so lank in die tronk gesit dat hy klaarblyklik af en toe die geselskap van misdadigers nodig het.’

        “Dit was gister hier die mening van ’n Republikeinse kommentator en voormalige presidentskandidaat, mnr. Pat Buchanan, op die besoek van pres. Nelson Mandela aan Libië, waar hy kol. Moeammar Ghaddafi bedank het vir sy hulp in die stryd teen apartheid [nee:  téén beskawing/orde/Westerse Christendom …!]

          (- word ’n aartschristen-hatende diktator, sadis/maniak vereer … wat aardsvernietigende chemiese en kernwapens teen God se “oogappel” en die Christene/Weste opgaar …!!!*  Dis net die genade wat my verhoed om C Maks-aanmerkings te uiter …! – sien ook Ghaddafi se opmerking oor die Lockerbie-ramp; 6.5[B]).

        “Buchanan het in ’n artikel in die Washington Times gesê Amerika se lou reaksie op Mandela se besoek aan dié ‘skurknasie’, wat die terroriste huisves wat glo verantwoordelik was vir die Lockerbie-lugramp en die moord op onder andere Amerikaanse skoolkinders, is dié van ’n land met ’n ‘supergebrek aan selfrespek.’

        “Hy skryf Mandela het in sy reaksie op Amerika se besware sy minagting vir Amerika getoon deur te sê:  ‘Diegene wat sê ek [moet Libië nié besoek nie], is sonder moraliteit en ek weier om deel te word daarvan’

          (… sê Mandela – tóé leier van SA – waar die moreel-LOOSTE, steentydperkseboswet hoogty vier! – die wêreldtitelhouer van die mééste: moorde, verkragting, rowery, diefstal, korrupsie, wetteloosheid … *. En nou – hier kom dit …):

        “Amerika se buitelandse beleid word deesdae nie bepaal op grond van wat in Amerika se belang is nie, maar is onderhewig aan ’n soort wasige [verglo-Babels-ende NWO/Illuminati/antichristiese] visie van ’n wêreld van bevriende nasies wat almal in vrede en harmonie [Tutuïsmiese reënboë-rillergiteite …] met mekaar saamleef en handeldryf. Om daardie [666-]utopie te bereik, word ons nasionale belange gereeld opgeoffer” (Beeld, 28/10/’97). 

Die lg. artikel is dus ’n uiters kritieke, tiperende en samevattende beskouing in die meegaande besinning oor die “kollektiwistiese vergrysingsindroom” – te midde die konstruksie van die “eindtydse wêreld-Babilon” …!  En om die kersie op dié astronomiese bisarre koek(-oesgeid) te plak, gaan staan en nooi Amerika boonop daarná, en rol die rooi tapyt in Junie ’98 vir die einste Mandela uit.  Dit bevestig mos ooglopend dat iets iewers dus drasties nie rym nie.  So asof die wêreld in een globale bedwelmende marionetteater … -klugspul verstrengel is (Illuminatiese Hegelisme – 6.4-6).

        Ter definiëring van die meegaande gedagte:  

“Met sy besoek aan Tiananmenplein – waar die Chinese leër op 4 Junie 1989 honderde betogers vir demokrasie doodgeskiet het – het Amerika se pres. Bill Clinton gister sy uitsprake oor dié gebeure opvallend afgewater [ook t.o.v. China se verdrukking van Tibet].  Met sy eerste presidentsverkiesing het hy [Clinton] gepraat van die ‘Slagters van Beijing’. Pres. Jiang Zemin [] het [Clinton] geantwoord dat wat gedoen is, nodig was om stabiliteit te verseker” (Rapport, 28/07/’99; kontekstuele klem).

Godsverbysterend en “onverklaarbaar”(!!!) is daar egter nou NIE die glo-Babelse koor soos met die RSA-mandaatskap oor Suidwes, en met “Sharpeville” – “om stabiliteit te verseker”, Biko, Petersen ens. nie(!?*) – sorry om die (k)lug-babbel so op te neuk (vir wie dit aangaan) – maar ten einde die anties se wesenlike BOSE agenda rondom die apartheid-“struggle” ’n slag op te bring …!

        Die meegaande bespreking – van ’n “world mindedness (gone mad)”-mania – word voorts soos volg deur Triumphant Christ toegelig:

“We heard our president [Bush – i.v.m. die Golf-oorlog, ’91] talking about ‘our friends and fellow members of the coalition.’  Some of these friends [ook punt-enerige Mandelaïsme se bedmaatjies] are the most dangerous cutthroats of modern history. They are the creators and supporters of world terrorism. Blood flows from their hands. They rank with Hitler, Antiochus Epiphanies, and Nero.

        “Allied intelligence reports that our Soviet ‘allies’ continually helped launch the [SCUD missiles], which they had furnished to Saddam in the first place. Up to the time of the actual attack, the USSR was flying twelve [loads of missiles]  into Baghdad daily. Gorbachev admitted to President Bush that this was happening and said, ‘The Soviets need cash’” (pp.162,163; kontekstuele klem/toeligting).

          (skrikwekkend, maar ook ’n half-histeriese komedie, wat die rol van Mammon ook weer aksentueer).

[C]  DAAR  kan dus nie meer met enige mate van oortuiging gesê word dát daar  nog werklik ’n gegewenheid soos ’n Oos- en ’n Wes-blok in die klassieke sin van die woord bestaan nie.  Ja; daar’s nie ’n “warm” of ’n “koue oorlog” nie – maar presies die “lou brouselgeid” waarmee die onderwêreldse owerstes die mensdom bedwelm … soos ’n tydbom wat die ure aftik na die skielike verderf!

        Ten einde die kwessie van die vergrysende, “identiteitlose wêreldbrouselry” wat ons al meer in die gesig staar, verder te toe te lig – die volgende artikels:

(A)  “Just how rapidly the pre-eminence of the US in world affairs has been entrenched    since the collapse of the Soviet Union in 1991, was best illustrated when the outgoing US military attaché in Nicaragua was recently awardedthe Sandinista’s highest medal of honour by General Humberto Ortega of The Sandinista Peoples Army.  During the 1980’s, this medal was given only to Sandinista combatants fighting US-backed Contra guerrillas and the evil of ‘American Imperialism’.

        “Such instances serve to illustrate the speed with which the [NWO], as articulated by US president George Bush, has replaced the previous cold war paradigm, which so firmly dominated international relations for nearly half-a-century” (International Freedom Foundation).

(B)  “Die lansering van die eerste modules van die internasionale ruimtestasie sal soos     beplan, voortgaan op 20 November en 3 Desember. Die blok is deur Russe gebou maar deur Nasa gefinansier. Die tweede module, die ‘Unity’-konnekteerder, word op 3 Desember deur Nasa se pendeltuig in plek geplaas” (Beeld, 12/10/’98) –

… iets wat absoluut, totaal (in meer as een opsig -) “uit hierdie wêreld” is – wat ’n paar jaar te vore hoogs ondenkbaar sou wees … dat Amerikaner/Weste en Kommunis/Ooste dan letterlik om bed en tafel verenig kan wees … tussen die sterre …  Wat net weer wys:  die wêreld – soos ons hom geken het– is kennelik aan die verbygaan (… en 3, en 2 en …!).

          (Vgl. die bg. met Juri Gagarin en sy Sputnik-sage, April 1961: “Ek sien God nêrens nie”! [ja …!]; in samehang met Jes. 14:13-15).

        Vir nadere toeligting van die meegaande bespreking, bied Kleynhans die volgende insiggewendheid aan:

“In fact, the entire theme and focus of Pres. [George] Bush’s address to the joint session of Congress on September 11 1991, was ‘The New World Order.’

        “Speaking of the Persian Gulf crisis, Bush warned ‘This is the first assault on the new world we seek, the first test of our mettle.’ He then summed up ‘a new world order’ may emerge from the crisis in which the world is ‘freer form the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace …’

          (“terror” – wat dan, natuurlik, baie fynberekenend gefabriseer word om dié diaboliese, verglo-Babels-ende eindmotiewe met die wêreld te bereik – … om die mens te MAAK dit aanvaar/aanbid …!; 5.5; 6.4-6).

        “Bush returned from the summit meeting in Helsinki in 1991, with Mr Gorbachev. Mr Bush said the meeting laid the groundwork for ‘a new partnership’ between Moscow and Washington, which would play a keyrole in a ’new world order’” (p.92). 

Die meegaande kwessie word voorts insigwekkend in die volgende uittreksel toegelig (die verwysing ongelukkig verlê):

“[George Bush:] A new partnership of nations has begun. We stand today at a unique and extraordinary moment. Out of these troubled times [Golf-oorlog{-toneelspel}] … a New World Order can emerge … a world quite different from the one we have known [Mark. 13:8; Dan. 7:23] … an era free from the threat of terror and more security in the quest for peace … with the Soviets and Americans working in tandem [Hegelisme-tipe] to restore peace and justice throughout the globe.”

          (Ek en my talle geesgenote, stel dit aan jou dat dié bg. “… troubled times … threat … terror …”, [ook die kollektifiserende Tempe’s] toestande is wat IN DIE 1e PLEK deur die regerings se onderwêreld-owerhede – en m.b.v. onderwêreldse meganismes – gekonstrueer word … ’n soort Hollywood-teater in die werklikheid; waar dan derduisende lewens in die slag bly [bv. ook Kosowo-, Tsjetsjnië-’99 ens.; NB: die TAS-beginsel – 6.1[A,B]; ook 6.3[D]; 6.5[B]).

Maar dit vorm dus alles deel van ’n berekende, verraderlike (peristaltiese) drukgang wat die mensdom “MAAK” (… na albei kante van die woordspeling toe) om ’n uiteindelike enkelwêreld-orgiteit te móét aanvaar.  Die lg. (onbekende) bron brei soos volg op die kwessie van die 666-wêreldeenword-ding uit

“George Bush now refers to the New World Order one or more times in every speech he makes. Mikhail Gorbachev also refers to this [NWO] in most of his public speeches. What is this [NWO] which the two superpower leaders repeatedly refer to?

        “Bush’s and Gorbachev’s vision of a [NWO] is a global government under die [UN] wherein the ‘common interests’ of all the countries in the world are merged into one government and one political system. In such a world government, all the nations of the world would surrender their sovereignty to the [UN] or to the powerful group which runs that government. It is to be the new ‘Tower of Babel’.

        “A [NWO] government, by its highly centralized nature, would be socialistic; would be accompanied by redistribution of wealth; strict regimentation; and would incorporate severe limitations on freedom of movement, freedom of worship, private property rights, free speech, the right to publish, and other basic freedoms.

        “Some of the elements of a [NWO] would be: a world tax system [David] Rockefeller says ‘The answer is a supra national political being with the power to tax’; a world court; a world army; a world central bank; a world welfare state; abolition of private firearms {5.5[B] – artikel 49 van die Strafproseswet} a [anti-Christ-]centralized control of education” (eie klem en toepassing).

Vir nadere toeligting van die veelbesproke glo-Babel-sende, “we are one”-wêreldbraaksel, waarin die “nuwe SA’tjie” dan ’n toonaangewende status beklee – en wat die verskuilde kernmotief daarvan behels – die volgende uittreksel:

“A current [] catch-phrase designed to hide the true intentions of those implementing One World Government, is ‘globalism.’ One of the most compelling arguments for globalism [] is the danger of global annihilation. We are warned by a multitude of voices that this danger alone warrants the final sacrifice required to bring about global peace – that if nations surrender their sovereignties and armaments in a manner consistent with United Nations planning, this will end the threat of global war {Illuminatiese Hegelisme = 6.1[A,B]; 6.5[B]} and begin an era of unprecedented peace and safety. But this will require the supreme sacrifice of nationalism,” (Apocalypse; p.100; toepaslike klem).

Deur hierdie gefabriseerde horri-Babelse krisisse/drukgange, verkry ’n gesentraliseerde wêreldmag (enkelheid = Illuminati) ’n al groter invloed en beheer oor ál wyer fasette van die wêreld se samelewings en in die individu se lewe.  Iets hiervan slaan duidelik deur in die volgende uittreksel:

“Die Pinochet-saak, tesame met die Internasionale Straftribunale vir die Voormalige Joegoe-Slawië en Rwanda en die Internasionale Strafhof [ISH], wat stadig begin vorm aannneem, dui ook op ’n nuwe gewilligheid […!?] by state om die internasionale politiek in lyn te bring met internasionale regsnorme

        “Nie net stribbel die VSA teë oor die ISH nie, maar saam met Somalië is dit ook die enigste land wat weier om die Konvensie oor die Regte van Kinders te ratifiseer.

        “Dié te stigte hof is maar net een voorbeeld van die breër toepassing van die Universele Verklaring en die globalisering van mensregte, waarvoor die Verklaring ’n raamwerk geskep het” (Beeld; Des. ’98; toepassing/klem; kinderregte = 7.3[B](A.3).

Daar is nou dikwels verwys na die verwantskap tussen die antieke Babilon en die eindtydse wêreld-Babilon (met bepaalde raakpunte rakende die verbode pit van die AAS daaraan verbonde), maar daar is nou nog niks gerep oor dié aspek waarvoor die “(toring van) Babel” alom bekendstaan nie – die taalkwessie.  Is daar enigsins ’n aanduiding dat die eindtydse wêreld-Babilon ook ’n universele, enkele kommunikasiemedium sal hê?

        Natuurlik.  Nou, dis nie te sê ómdat die taal van die antichris Engels gáán wees, dat alle Engelssprekendes antichristelik is nie.

        Maar dis nie alte mit nie, want vat nou maar net die flagrante en arrogante offensief van die “nuwe SA’tjie” om Afrikaans (en die Afrikaner self) uit te wis – teenoor die verabsolutering van …  Engels, Engels alles Engels; Engels (én swart [kommunistiese diabolika]) wat jy sien en hoor.  Ens., ens., ens …

        Hoe veelseggend daarom dan ook nie dat dit pertinent op ’n vorige leiersberaad vir Statebondslande besing is dat daar die eerste keer NIE ’n taalprobleem was nie … raai hoekom nié!? (ens., ens).

5.5  SPIELBERG-PIEKNIEK  EN  DIE  MEESTERLIKE  . . .  CHAOTIEK

[A]  DIE  – “julle teenstander” – waarvan die Bybel praat, die duiwel (1Pet. 5:8),    gaan dan egter sy horri-Babelse wet/koninkryk in die laaste sewe jaar van hierdie wêreldjie volkome laat geld (Dan. 7-12,23; Op. 13,17,18 ens).  Dis ongelukkig die “laaste tyd”-wêreldscenario wat, al die Bybels wat ek geraadpleeg het, voorhou – vóórdat Openbaring 20-22 sal geskied.  Ek het in geen Bybel die glo-Babelse utopia-opgeefsel, wat die die wêreldowerhede – sé owerhede – voor die mens uithang, gevind nie!  Die astronomiese histeriteit is egter dat hórdes opregte (verkeerde/verklugte) armsieliges – soos die neoafrikanerdomgeid – 110% daaraan meewerk en dink hulle bewys God ’n … guns!? 

        Dié geïmpliseerde diabolies-Babelse koninkryk kom dan ook pertinent op ’n wyse soos in 1Petrus 5:8 vervat word:  “… en soek wie [en wat] hy kan verslind” (NB: Dan. 7:23!).  Die meegaande behels dus dat die vader en meester van die leuen sy portefeulje:  om te slag, steel en te verwoes – soos Jesus dit betitel het – tot sy volste konsekwensie gaan volvoer.

        Dié “verslind” behels dan o.m. subtiele, maar verwoestende meganismes, soos dat ’n wêreldklimaat (struktuur/-etiek) gefabriseer word waar die armes al armer móét raak en die rykes al ryker.  Onmin, ontevredenheid, wanbalans, onreg, korrupsie, konflik, misdaad, geweld, anargie/chaos word sódoende “kunsmatig gefabriseer”

        (’n Hegel-tipegeid – 6.1[A,B]; 6.3[D]; 6.5[B]; NB: Webster se verklaring – “[Both The French and the Bolshevist Revolution] were produced by forces which, making use of popular suffering and discontent, had long been gathering strength for an onslaught not only on Christianity, but on all social and moral order”.

          Daar word in hfst. 6 dieper in hierdie “welvaart-verskrikking”-tema gedelf om die diaboliese hart en meesterbrein van die hele gedrog ietwat verder oop te vlek …).

        Die teoloog, André van Niekerk merk treffenderwys soos volg hieroor op: 

“Die moontlike samesmelting van [nóg] twee groot bankroepe is die soveelste spyker in die doodskis van ons werkskeppingsideaal. [Al meer mense word fynberekenend veragterlik en verhinder] om deel van die stelsel te word []. Die meeste maatskappye is ingestel om net een god {mark/“merk” = Mbeki – 6.3[A,B]; NB: Op. 17:17; 18:23}, wie se naam ‘Wins’ [Mammon] is, te dien. Die wêreldwye samevoeging van maatskappye bring mee dat [… enorme mag oor die publiek al meer in die hande van gekonsentreerde, vreemde groepe beland – wat op húl beurt in onderwêreldse obskuriteite verstrengel is …!]” (Beeld, Nov. ’99; eie hakkies soos wesenlik toegepas moet word; vgl. 6.3-5).

MAAR, ontnugterend genoeg – die toenemende arm, agterlike, “5e wêreldse”, on-ontwikkeldes/ongekunsteldes; wat buite die “stelsel” staan  … verkry ál meer politieke, militêre, ekonomiese mag/gesag – d.m.v. demone-krasie, verhumanisering, menseregte, vakbonde, banalisme, barbarisme …!?!?!?  Die wesenlike tiperendheid van dié aanname word vervat in ’n artikel soos – “[Afrika, Karibiese en Stille Oseaan-lande] ontwaak as magtige stem” (Beeld, 29/11/’99).  Op ’n verraderlike slinkse wyse word die wêreld deur “die stem van die massas” tot ’n kollektiwiteit – ’n wêrelddiktatoraat getransformeer.  Die stert swaai letterlik die hond rond.  Is dit daarom nog ’n surprise die land/wêreld is waar hy is – en op pad heen waar hy op pad heen is …!?!?!?  Soos die ateïs, Marcus Cicero, dit aan Julius Caesar en die Romeinse senaat gestel het (die wêreld moet uitgelewer word – aan hom):  “…[that] speaks in the accents familiar to his victims, [that] wears their face [that] appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men.”

        Ja:  “Ken jy my [nóú] …” (Belade van die bose; V. Wyk Louw).

        Sódat – die uiteindelike werpsel van dié verskuilde/broeiende anargie/ revolusieteling tot ’n absolute demone-kratisering gevoer kan word en die mensdom aan ’n absolute regte-LOSE, en vryheid-LOSE … (diaboliese) wêreld-diktatorskap uitgelewer word. 

        Wederkoms Kode sluit soos volg by die meegaande gedagtes aan:  

“Derhalwe word daar na die herrese Romeinse Ryk [EU/Babilon] as ’n dier verwys [n.a.v. Op. 13; 17:10 en sekere profesie in Daniël]. Die hele wêreld sal die dier [] aanbid. Hy sal met mag en verleiding regeer, maar die mensdom sal heeltemal betower wees [hulle] sal skynbaar gehipnotiseer wees tot op die punt dat hulle selfs nie sal besef hoe onderdrukkend die regering geword het nie” (pp.175,176; eie klem en toeligting – vgl. ook Dan. 11:21).

Die meegaande bespreking moet dan ook gesien word teen die agtergrond van Gods Woord wat dit uitspel dat “die laaste tyd” gepaard sal gaan met (letterlik) uit hierdie wêreld-bisarriteite (Mark. 13:22; Luk. 21:25/6; 2Tess. 2:3-11; Op. 13:11-15 ens).  Triumphant Christ sluit dan soos volg hierby aan:

“[This] man of miracles [antichrist] will perform the unimaginable. He will bring the world back from the brink of annihilation and will no doubt grant the nations their greatest hopes and aspirations. But alas, as they say, ‘If it sounds too good to be true, it probably is.’ The miracle worker, the world’s greatest politician, economist, diplomat and thinker will begin to show his true colours.

        “With his universal power almost consolidated, he begins to attack and destroy every semblance of authority that gave him assistance in promotion to his position as King of the world. He turns against the false religious system that facilitated his rise to power … “ (p.194; eie klem; vgl. bv. Dan. 11:21 i.d.v).

Sodoende beweeg die ou wêreldjie dus vinnig nader aan die Openbaring 13-toestand – ’n diabolies-sosialistiese diktatordom … soos wat Steven Spielberg en sy filmspan nie in hul wildste drome kan optower nie.

[B]  ENIGEEN  met net ’n 0-IK sal moet erken dat as die regering anargie REGTIG WIL nek omdraai, dit binne enkele weke KAN geskied.  Maar:  WIL en/of MÁG die Christus-hatende, kommunistiesverwortelde regering … wat sy instruksies van die glo-Babel-liete/Illuminati ontvang …!?.  ALLES(!) dui daarop dat die wêreld – profeties-Woordgetrou – in ’n proses verstrengel is soos wat Triumphant Christ dit ook beskryf: 

“… like the old story about boiling frogs … When someone wants to change, or destroy a society, the best way to accomplish it is by small, incremental steps: a little more media violence this year (more than last year, not as much as next year), a slight alteration in a definition [veral ook m.b.t. die evangelie van Jesus Christus = 5.3 ens.], the slight easing of moral strictures, a little bit at a time” (p.213; kontekstuele klem; NB: dr. Du Plessis se gegewens = 6.1[D] ens).

Die volgende artikels demonstreer ’n tiperendheid van die “everything goes (apart)”-ma(a)lgat-sindroom … (eie toeligting/klem): 

(A)  “Our world today is rapidly falling apart. This was vividly depicted in a February 1994 ‘Atlantic Report’ report entitled ‘The Coming Anarchy.’ It detailed a planetary state of affairs we don’t hear much about from the people intent on ringing in a millennium of peace and harmony through their New World Order. The report explained ‘how scarcity, crime, overpopulation, tribalism and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet’” (Final Battle, p.235).

(B)  “Regter ‘voel magteloos’ om moord, roof te keer; Moord en die slagting van onskuldige mense het in ons pragtige land epidemiese afmetings aangeneem. Dit lyk asof die misdade ontpop het in ons nasionale sport” (Beeld, 29/05/’98).

(C)  “O-Randse statistieke oor misdaad skok; Misdaadstatistieke vir die Oos-Rand wat    gister hier in die rondgaande hof deur adv. Dries van Rensburg vir die staat ingedien is, het regter Theo Grobbelaar genoop om te sê dit wil voorkom asof die polisie en howe besig is om die stryd teen misdaad geheel en al te verloor” (Beeld, 29/5/’98)

          (ja, want die wet en gesag is dan in die hande van demone-krasie – wat verwag mens anders! – hoewel sekere punt-eneriges die oorsaak vir die versinkende wêreld nog by “apartheid” soek!).

(D)  “Regering ‘is nie ernstig om misdaad stop te sit’” (Beeld, 28/5/’98; m.b.t. die  agenda/offensief teen plaasboere – en waarmee die Afrikaner onteien word [ook deur onnatuurlike hoë grondbelastings ens]). 

          (Dit kán ook nie “ernstig” wees nie, want barbarisme is JUIS hoofbouweefsel van die hele glo-Babel-istiese bind-DING-orgiteit).

(E)  “Regter kap die Regering oor kampusgeweld; [Akademiese] instansies word tot die

finansiële en opvoedkundige nadeel van bona fide-studente, hul ouers en die land in slagvelde omgeskep en in anargie gedompel” (Beeld, 10/10/’96)). 

(F)  “Om te skiet of nie te skiet nie – nuwe wetsbepaling skep probleme; [… dit] is die       tameletjie  wat duisende polisiebeamptes, [] en lede van die publiek [] in die gesig staar met die wysiging van artikel 49 van die Strafproseswet. Die ironie is dat indien jy as huiseienaar ’n misdadiger in jou huis betrap en ’n vuurwapen op hom rig, hý [gedierte] skielik die slagoffer word [!?!?!? …*].”

        “Duur mediese sorg vir misdadigers wys waar SA klem laat val; Dit is waar dat in Suid-Afrika meer klem op misdadigers se regte geplaas word. Die slagoffers hier het nie soveel regte as in ander lande nie. Misdadigers word teen sowat R15 miljoen per jaar in private klinieke en hospitale behandel – iets wat soms nie vir hul slagoffers beskore is nie” (F = Die Burger, ’99; eie klem/toepassing).

          (En ’n groeiende vloed dergelike, intensiewer rillers. Ja:  “[A] little more media violence this year [more than last year, not as much as next year”; Triumphant Christ]. Ens., ens).

Ek’s bevrees die bg. gegewens, wat ooglopend gerugsteun is deur diaboliese, NWO-instruksies kan die boodskap nie méér eksplisiet oordra nie:  BARBARISME  MÓÉT  DIE  OORHAND  OOR  DIE  BESKAWING/CHRISTENDOM  TOEKOM!!!  Dit sê ook voorts:  die getroue, kreatiewe, produktiewe, wetsgehoorsame burger – ja; die in-die-grond-belaste … belastingbetaler – en huis-/besigheidseienaar besit éintlik, en het reg op níks in hierdie horribale set up nie.  Die verwikkelinge rondom die wet oor vuurwapens (art. 49 v.d. Strafproseswet) neig daartoe om die algemene, wetsgehoorsame publiek totaal weerloos te laat (bv. dagblaaie ’99).

        Heelinsigwekkend is Last Dictator se gedagtes in dié konteks:

“The American people must never surrender their arms. History speaks very eloquently that in each case, when the people of a nation surrendered their arms, the next step was tyranny [= Gerrit Maritz-slagting – Mgungungluvo …]. At this moment there is a massive Rockefeller Media blitz to brainwash the American people into the surrender of their guns. If these anti-Christ politicians continue to violate and disregard the unalienable rights of the citizens, the people have the ultimate right to organize themselves into a militia” (p.50-52).

        “[The] U.S. Navy Seals were handed a questionnaire in September of 1993. It asked, ‘Would you fire on U.S. citizens while in the process of confiscating guns?’” (p.55).

As hierdie gegewens, asook veral hfst. 6, nié die leser se persepsie van die wêreld drasties beïnvloed/omkeer nie (soos m.b.t. die stembus [indien van toepassing] ens.) – in Gods Naam – gaan ten minste één keer vir gebed … dalk is daar tóg nog redding …!  Enigeen met net ’n 0-IK kan immers sien in watter diaboliese orgiteit die huidige regeerders (… se regeerders) die wêreld laat inneuk!

        Dié hele kwessie is besig om dus uit te etter in ’n orgiteit soos met die barbaarsheid waar ’n *&^%$#@…*-gedierte in September ’99 op die Tempe-weermagbasis naby Bloemfontein agt MENSE loop en doodskiet het.  En verbysterend genoeg word toe (LW) nié die histeriese benadering gevolg soos met die fratsongeluk van die vroeërvermelde “baba-Angelina” – se boosaardige, ontransformerende en rassistiese Afrikaner-moordenaar nie (soos ook met die naasvermelde polisie beamptes se hantering van vermeende motorkapers nie!).  Nee, die benadering is tóé ’n “tragedie”; “kalmte” tot elke prys om te ondersoek wat dié ding se Afrikaner-kollegas sou aangevang het om sy barbaarsheid te sou regverdig …!?!?!?*   

        Die oorsaak vir dié godskreiende barbaarsheid word dus WEER op apartheid en die Afrikaner se rekening gegrif!  Omdat daar “regse elemente” (ware Afrikaners?) op die basis sou wees, regverdig (tussen die lyne) toe dié steentydperkse werpselgeid.  Jy mag dus “REGS” wees in die ANC, DP, in Noord-Ierland, Kremlin, Ciprus, in Islam en oral – maar boetie!:  wáág dit nou nét om ’n regse (ware) Afrikanerte wees – dan is die hel op jou los …!!!*

        Terloops, dié voorval toon toe 110% wie wil éintlik nie versoen/transformeer nie.  Die gewyde en ordelike begrafnis van die (wit) slagoffers teenoor die babarse chaotika en haatbraking rondom die ding se begrafnis toon inderdaad waar-ÓM die regdenkende (ware) Afrikaner- en Christendom in der ewigheid nié met hierdie kommunisties-bedwelmde Afrikaan-diaboliek kán versoen, saamwerk, negotiate … nie!  Dié “voorvalletjie” – soos Mandelaïsme-faam se punt-enerige “bedmaatjie”, Ghaddafi sal sê – demo(o)nstreer toe 100x*% wat met die “verbode geesteskern” van die AAS bedoel word – soos in 5.1[B] en 6.4[A] bespreek.

        Die godskreiende, eensydige verabsolutering van “die mens”, word baringspynlik gedemo(o)nstreer in die geval waar verdagte motorkapers in April ’99 deur Johannesburgse polisie vasgetrek en – weens die steentydperkse orgitiek waaraan hulle daagliks uitgelewer is – dié verdagtes toe hardhandig behandel het.  Met dié voorval kon die owerheid die klem te laat val het op die soort reaksie wat dié tipegeid voortaan te wagte kon wees … dat die owerheid ernstig (… ERNSTIG!) in die bekamping daarvan is …!!!  Die Here hoor my (óf ek is besig om my verstand te verloor), maar daar word toe WAARAGTIG, inteendeel, wéér gefokus op dié diergeid se ONAANTASBARE regte, voorregte, menswaardigheid …

        Dis die mees naakte aanhitsing, uittarting en UITDAGING aan die publiek om tot rebellie teen die (godhoënend-kommunistiese) owerheid oor te gaan.  Ja, is dít nie die eintlike, onderliggende doelwit van die verheerliking van die hele steentydperkse orgiteitsetiek (Mandelaïsme-faam) nie!?  Is dit nie juis presies in lyn met Weishaupt se 1776-Illuminati-resep van:  wêreldrevolusie- en anargieskepping nie … sódat ’n sekere elite-wêreldmag kan ingryp, en die hele wêreld uiteindelik só indwing in die komende diaboliese diktatordom nie …!?

         Dis soos Smith in Nostradamus i.v.m. die obskure Iron Mountain-wêreldkomplot vermeld:  “There is no morality; there are no ethics in this plan. Humanity is looked upon as a herd of animals with no rights whatsoever” (6.5[A,B]).

          (Ek’s bevrees ’n mens weet nie met hoeveel jaartjies die “De Klerk-Illuminati”-komplot die onvermydelike konfrontasie teen die wilde diere uitgestel het … voordat dit in ’n Armageddon gaan uitbraak nie …!?  Net die genade verhoed my om C Maks-strafbare kommentaar te lewer – net die genade!!!).

[C]  WÊRELD  en plaaslike toestande gaan NIE verbeter nie (álle   verwysingsbronne; media; realiteit én [selfs] die Bybel).  Liewe leser (asseblief):  ALLE beloftes van hierdie wêreld en sy heersers – en húlle heersers … – is (asb.) níks meer as ’n “wortel van opgeefsels” nie.  Die werklike motief van al hierdie beloftes, drukgange, kondisies, “mutual interests”, supertjoeps; asook mammoniteite, vrede/welvaart en “we are one/’the world”-orgiteite, is maar om die uiteindelike, gelade met uitstelbare betekenis – diaboliese 666-geid te volvoer (asb!!! – “… gaan uit haar [eindtydse Babel] uit”- Op. 18:4).

        Dis soos ’n katastrofale asteroïde wat op die aarde afstuur, maar net húlle met teleskope sien dit.  Net so is dit mense met “geestelike teleskope” wat kan sien die wêreldtoestand stem al meer ooreen met Openbaring (8-11 en 13) se apokaliptiese profesieë.  Maar selfs die “kerk” steur hom dood-eenvoudig nie aan die skielike verderf nie (in teendeel …!).  Dis die geestelike parallel van 3.4[C-E] (NB!) se entropié-beginsel – nét so versink die beskawing (moreel, eties geestelik ens.) ook in ’n swat gat weg.

        Een van die toonaangewende New Age-pioniers John Randolph Price stel dit dan ook bloots, sonder doekies omdraai:  “This New Age will be. A new Heaven on Earth will be. Preparations are being made now, and (- LW:) OUT OF CHAOS WILL come the beginning of peace on earth, a New Order for Mankind” (Dark Secretes, p.22; kontekstuele klem – die phoenix-simboliek v.d. VSA-dollar = 6.5[D]).

        Teen die agtergrond daarvan dat die NWO dan kategories deur die hoofbouweefsel van chaotisme gekonstrueer word, dien die volgende gedagte van Final Battle as treffende toeligting“Revelation 6:4 predicts the rider on the red horse will remove peace so that ‘men should slay one another.’ I was reading in die Greek text and I looked up the word ‘slay’. It means to butcher or slaughter. It does not mean just to kill. It means a ruthless massacre” (p.238; demo[o]nstrasie: “nuwe SA’tjie”; plaasboere ens).

        Dié afval-lende toestand waarin die wêreld inneuk – wat se generator in hfst. 6 tot op die siel/murg oopgevlek word – behels dan talle vorme van “gefabriseerde” anargieë, chaotika en geweld.  Hierdie kwessies vind ook aansluiting by Openbaring 6:3,4 – waaroor prof. Jan Du Rand soos volg skryf: 

“Toe die tweede seël verwyder word, sien Johannes ’n ruiter op ’n vuurrooi perd. Die ruiter en perd is simbole vir bloedvergieting en slagting, moontlik in rebellies en rewolusies. Die Romeinse kort swaard wat die ruiter dra, is juis in allerlei interne opstande en rebellies gebruik.

        “Hierdie [seël] herinner aan die Joodse siening dat die einde deur oorlogvoering en bloedvergieting voorafgegaan sal word. Alhoewel die swaard in Johannes se visioen waarskynlik die kort dolk was, was dit simbolies ‘groot om die vrede van die aarde af weg te neem’. [Jesus] het met sy bloedoffer vrede gebring, maar voordat dié vrede oral gesien en erken sal word, sal verdere bloedvergieting God se vrede probeer vernietig”  (Want die Einde is Naby, p.85).

Triumphant Christ meld voorts in dié verband:  “Jesus said that at the time of the end [], nation will rise against nation. The word used for ’nation’ in the Greek is here given as ‘ethnos,’ from which is derived ‘ethnic’” (p.13).  Dié bron brei dan ook soos volg uit op die meegaande horri-Babelse verskrikkinge:

“A wire service report  in the February 18, 1993, edition of the Arkansas Democrat-Gazette sums up where the raging luciferian tide of revisionism has brought us – and the end toward which it is sweeping us in its wake: ‘Cornelio Sommaruga, head of the International Red Cross, in Geneva criticized governments for doing too little to prevent atrocities, saying, ‘When hatred and cruelty are not the result of war but the aim of it, we can no longer talk of war. We are witnessing A REJECTION OF ALL HUMANITY” (p.59; kontekstuele klem).

          (Soos wat ene snr.-supt. Heidi van der Westhuizen [Pretoria-Sentraal], by monde van Theodore Roosevelt, na die toestand in die land verwys:  “Die dood is altyd, in alle omstandighede, ’n tragedie. Indien nie, beteken dit dat die lewe self een geword het” – Beeld, 14/05/’99).

[D]  DAAR  moet dus ’n totale herskepping van die bestaande   realiteit/wêreld-set up na ’n vergrysde/vergruisde sentesifikasie gepleeg word.  Die sleutelmotief is ’n universele, sintesefiserende bedreiging.  Die mensdom moet ekonomies-, gesondheids-, veiligheids-, godsdienstig en net totaal menslikergewys in ’n enkele bootjie geboender word … ’n sinkende een!  Daar sal dan op ’n sekere pu(n)t van on-orde egter ’n super-elite; ’n universele redder aan die roer van sake verskyn, wat ’n superuitkoms sal aanbied – ’n 666-formule (Op. 13; NB: 6.3[A,B,E]) … om die bootjie na stille waters te stuur, máár … onder draai die duiwel rond …!

        En as mens die profesieë aandagtig bekyk – én ter harte neem! – besef jy die vermelde mensgefabriseerde horri-Babelsheid, sal boonop saamval met enorme natuurrampe en diverse krisisse.  Triumphant Christ meld sodoende in dié verband (n.a.v. die Op. 8-rampe):

“The blood-chilling events that take place in a rapid fire succession bring what is left of a world gone mad to desperation. In their last gasp for survival, humanity will reach out for social, economic, and political salvation. Their desperate cry for redemption will be heard by one prepared ‘for such an hour as this’”

        “A series of events will set the stage for one man to step forward and be crowned King of the world. What kind of despair could cause nations to give up their sovereignty, their patriotic allegiances, and their individual destiny into the hands of one man? … catastrophes and simultaneous collapse of the economies of every nation … As a result, a breakdown of law and order … will characterize this most likely series of events” (p.285).

        “With no means of protection for body and soul, normally afforded by civilized societies, with little availability of food, water and shelter, man will be, in most cases, reduced to an animalistic existence of the survival of the fittest. Anyone left alive in such a nightmare-world [will be begging for someone, anyone, to put his life back together]” (pp.292,293; eie klem; NB: ook 6.3[A,B,E] i.d.v).

Ter aansluiting by die bg., meld Warning soos volg hieroor (n.a.v. die rampe van Op. 8):

“Common (that is, community) suffering is a powerful instrument that brings diverse groups of people together. Sociologists have long observed the ‘community effect’ that occurs when a diverse group of people experience a common disaster.

        “For example, Hurricane Andrew nearly wiped Homestead, Florida off the map in August 1992. The overwhelming destruction of Homestead created a new ‘Homestead,’ … People lived next door to each other for years without even knowing their neighbour’s name, but the hurricane changed everything. Suddenly, everyone was ‘in the same boat together.’ In this setting, it is easy to understand how global suffering and severe trauma can crescendo into a global response which culminates in a great religious revolution of united people” (pp.10,11).

        (Warning identifiseer dié “religion” egter dan as die vermelde “mistieke Babilonse hoer”-religie.  Gepaard met dié kataklismes en pandemonium, is daar die kwessie dat bepaalde groepe/privaatleërs/ vigilantes en ander bos-beduiwelde kultusse, sulke katastrofes altyd tot hul eie selfsugtige voordeel sal uitbuit en die verskrikkinge sodoende verder sal intensifiseer …!).

[E]  Wederkoms Kode skets voorts nog ’n aspek betreffende sekere          profetiesverwante, laaste dae-horribaliteite (my eie toeligting/klem):

“Dis belangrik om te onthou dat vulkane en aardbewings langs dieselfde verskuiwingslyn voorkom en ’n uitwerking op mekaar het.

        “Aardbewings het die afgelope jare in rekordgetalle die media se hoofopskrifte bereik. Hulle kom meer dikwels voor en is baie meer verwoestend. In die tagtigerjare was daar 86 en van 1990 tot 1996 was daar [reeds] meer as 150. Twister [is een van die prente] wat die aakligheid van tornado’s uitbeeld en die feit dat hulle sterker en veelvuldiger word …

          (Vgl. bv. orkaan Floyd, Sep. ’99 – Florida/Noord-Carolina; die kragtiste hierdie eeu. Mense wat hul ore op die grond hou – die nuus dophou – sal moet beken, omvangryke aardskuddings/siklone/ tornado’s/ vloede, kom nou feitlik op weeklikse maatslag voor [Turkye-aardskuddings, Aug. en Nov. ’99 – by die 20 000 dood!; asook die Taiwan- en Griekeland-skuddings – Sep. ’99 ens].

          En nadat mens NOOIT van so-iets in SA gehoor het nie, het 3 verwoestende tornado’s die kusstreke van KwaZulu-Natal binne ’n maand, ’98/’99 getref!  Vgl. ook die “frats”-tornado, 29/08/’99 op die Kaapse Vlakte ens).

        “Aardverwarming versnel … Wetenskaplikes op [] verskillende spesialisgebiede spreek kommer uit oor die toenemende [verskynsel dat] die planeet binne so ’n kort tyd soveel ingrypende ekologiese veranderings ondergaan het. Ander dink dat die onrusbarende skade aan die osoonlaag iets daarmee te doen het. Dwarsoor die wêreld word tans buitengewone guur weer en die gevolge daarvan ondervind. In die verlede het weerrekords reëlmatig [geflaksieer], maar nie wêreldwyd, terselfdertyd en feitlik jaarliks nie. Popular Science (September 1995) het ’n voorbaldartikel hieroor bevat, met die titel Hurricane Alert: Killer Storms Are Coming. Earthweek: A Diary of the Planet berig dat onlangse tifone [die Asiatiese vorm van orkane] wat op see voorgekom het, bestaan het uit winde van meer as 230 myl per uur. 

        “[’n Span] NASA-deskundiges skat dat daar 300 000 asteroïdes is van minstens 900 meter in die dwarste wat die aarde se baan kruis …” (pp.9-20).

        (het een van dié 300 000 asteroïdes dalk “iets gemeen” met Jes. 13:13:  “… die aarde sal uit sy plek uit geruk word”!?).

Beeld berig ook sodoende (22/05/’99):

 “Sydney. – [… Mnr. Frank Zoltowski het die kilometer lange asteroïde verlede week in die suide van Australië deur sy teleskoop [] gesien. Die asteroïde, gedoop AN10, … sal so naby as 39 000 km van die aarde verbyskuur in 2027. [Astronome] waarsku dat dit die eerste bekende voorwerp is wat rampspoedige gevolge op wêreldwye skaal kan veroorsaak” –

          (wie sê daar is nie een van hierdies op pad – wat NIÉ … verby gaan skuur nie …!?; NB: raadpleeg The Mars Mystery; Hancock, Bauval & Grigsby i.d.v.).

WARNING … sluit soos volg hierby aan – m.v.n. die Openbaring 8-rampe:

“Following the meteoric showers of burning hail, Earth will experience two horrific asteroid impacts – the first will hit an ocean; the second will strike a continent (Revelation 8:1-11). The ocean impact will create a series of tidal waves that will destroy many large coastal cities” (p.6).

        “Think about the consequences of such global destruction. Every infrastructure will be demolished. Communication, travel, commerce, education, agriculture, healthcare and governmental assistance will be almost nonexistent. The [next] question everyone will ask is what great calamity is coming next? The rapid-fire sequence of the first four events suggests that more terror is coming. Very few people are mentally or spiritually prepared to cope with the hardships that are forthcoming and physical preparation is practically useless” (p.8; toepaslike klem – hoor, hoor – veral punt-enerige verklugtes ens. [sela]).

        “Scientists predict that wildfires set by a meteor shower could last for months. With megatons of ejecta and ash from the fires circulating in the atmosphere, global darkness would compound a miserable problem. Combine the destruction of meteoric firestorms with two large asteroid impacts and any optimist would seriously doubt the possibility of survival on Earth.

        “If an asteroid, one mile in diameter, hits an ocean, it would create tidal waves exceeding 3 000 feet in height. The Bible says that one-third of the ships would sink as a result of a tidal wave” (pp.73,74).

        “Scientists have known for years that asteroids and meteorites strike the Earth and moon in predictable patterns. As an example, on November 22, 1996 a ‘small’ meteorite impacted the Earth in Honduras, making a crater 150 feet in diameter.

        “The likelihood that Earth’s gravity will attract some of these asteroids is almost certain. In fact, scientists observed a ’near miss’ when Asteroid 1989 FC (approximately 1 200 to 2 400 feet in diameter) missed Earth by a margin of only six hours.  It was travelling at 46 000 mph. If it had hit Earth, Dr. Bevan French, an expert at NASA’s Solar System Exploration Division, calculated it would have released energy equivalent to 20 000 hydrogen bombs.”

        “Dr. Eugene Shoemaker was one of the first scientists to conclude that Earth had been previously impacted by large asteroids. Few scientific sceptics about this subject can be found these days, since the comet Shoemaker-Levy 9 impacted the planet Jupiter’s surface in July 1994. One impact site on Jupiter is wide enough to comfortably accommodate two planets the size of Earth” (pp.60-62; toepaslike klem).

Die geïmpliseerde apokaliptiese gevolge van bg. gegewenheid, sal boonop dan bestaande krisisse, soos veral ook veiligheid, gesondheid/medies en welsyn ontsettend intensifiseer (4.1[E]) – veral in die lig daarvan dat die mediese wetenskap besig is om die stryd teen die mikrobes (virusse) loshande … te verloor – soos Wederkoms Kode meld:

“Besmetlike siektes het volgens die jongste data sedert 1980 met 58% toegeneem. Die toename verteenwoordig ook die verskyning van kwaadaardige nuwe infeksies, die voorkoms van onaangename ouer infeksies en ’n styging in die weerstand teen antibiotika. Gedurende die afgelope vyf jaar het die voorkoms van cholera, witseerkeel en builepes dramaties toegeneem.

        “Die koors bekend as dengue, het vir die eerste keer in meer as twee dekades weer in die Karibiese gebied en Latyns-Amerika voorgekom. Dit word deur muskiete veroorsaak en veroorsaak dodelike koors. [Die] Wêreldgesondheidsorganisasie [sê] dat bakterieë se weerstand teen die gewone antibiotika vir die voorsienbare toekoms die wêreldwye mediese gemeenskap se grootste bedreiging is” (p.247).

Al die gepaardgaande en diverse krisisse – is dus alles die toonbeeld waarna toe die wêreld tans heen stort – en van parallele Skrif soos die volgende:

“Die een nasie … teen die ander … groot aardbewings, hongersnode en epidemies [] op baie plekke … skrikwekkende dinge [] en groot tekens van die hemel af. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word …” (Luk. 21:10-11,25).

[F]  DIE  wêreld gaan dus eendersyds verswelg word deur geweldige         natuurrampe, sowel as onderwêreld-gefabriseerde krisisse (soos treffend weerspieël word in die daaglikse media + verwysingsbronne).  Maar andersyds – en in astronomiese kontras daarmee – gaan intellektuele prestasies (letterlik) BO-natuurlike hoogtes bereik (2.3[C]; 7.1[B-D]; 7.5[B-D]).

        Raadpleeg gerus ’n bron soos UFO Retrievals, wat navorsing bevat oor die bewerings dat daar superwetenskaplike projekte in veral die Nevada-woestyn by die Nellis- en Tonopah-lugmagbasisse, asook in die Groom Lake- en ander areas, aan die gang is wat letterlik totaal “uit hierdie wêreld” is.  Wat steek presies agter hierdie hoogs geheimsinnige verwikkelinge – sou dit enigsins verband hou met die obskure wondere van Openbaring 13 se “laaste dae”-wêreldorde!? (= 6.4/5; 7.5[B]).

        Die veelbesproke wetenskapsprestasies – kwantummanika – sal dan ook ingespan word vir sg. mikro- of kwantumistiese, pseudo-oorlogvoering (met inbegrip van [punt-enerige] chemiese en biologiese wapens; ook die sg. plasma- en atmosferiese wapens en hoogs vernietigende kobalt-, waterstof- en neutronbomme).  Soos wat die mens al (vinniger) nader beweeg aan die alle kennis-situasie (AVT); die “niks onmoontlike” (Gen. 11:6) – so beweeg hulle ook nader aan ’n situasie om die aarde met dié einste alle kennis te elimineer … wat natuurlik die kerndoelwit van die opperste intellektualis; “ons teenstander” en verslinder (Satan)!

        ’n Treffende aansluiting by die bg. gedagtes verskyn toe ook in Beeld (48 uur, 26/09/’98):

“‘Rampe kom’, mens self verwoester; Sien,vandag se makro-tegnologiese vooruitgang het niks te make met morele vordering nie. Trouens, die wêreld het ’n wesenlik immorele/amorele markplein van massakultuur geword. Ons laat 20ste eeuse planeet is ’n verskriklik gevaarlike plek om op te woon – baie meer as in die dae van die koue oorlog.

        “Die ineenstorting van die kommunisme {lank lewe die neo-Marxistiese Sosialisme = 6.1[E]} het ’n nuwe soort konfrontasie afgegee, dié tussen beskawings soos Moslem teen Christen (waarvan Nostradamus se kwatryne wemel). Dosyne plaaslike konflikte, van etniese oorloë en volksmoord [veral Christen/Afrikaner-uitwissing] tot terrorisme, teister die wêreld elke dag [… al meer = Bosnië, Kosowo, Indië, Pakistan, Oos-Timor, Tsjetsjnië …!]”.  (eie blokhakkies).

Daarby moet maar aanvaar word, soos bepaalde bronne vermeld, dat hierdie apokaliptiese wapentuig ook al meer in die hande van (versteurde) fanatiese, en ekstrimistiese maniake, met hulle private leërs, beland (soos Mandelaïsme [en die neo-afrikanergeid] se boesempelle – Hoessein/Ghaddafi/Castro/China/Buddhiste en Midde Oosterse … e.a. antichristiese diaboliste).

        Sodoende sluit Wederkoms Kode soos volg by die pseudowapentuig-kwessie aan:

“Rusland, ’n supermoondheid [], met een van die wêreld se grootste kernvoorrade, en China, ’n opkomende ekonomiese reus met ’n groeiende arsenaal, het ’n span gevorm vir die een-en-twintigste eeu. Hulle noem dit ’n ‘strategiese vennootskap’ en dit herinner mense, wat die Bybelse profesieë ken, dat hierdie twee nasies tydens die laaste groot oorlog op aarde by invalle van die Midde Ooste betrokke sal wees” (p.246).

          (Mens sal moet beken: strategiese mineraal- en energiebronne gaan nie vir ewig onuitgeput bly nie.  Brandstofpryse neig reeds na bonatuurlike vlakke [’n kriptiese waarskuwing?]. En sekere magte/nasies – veral diés wie se lewensfilosofie nog altyd op wêreldoorheersing gefundeer is – gaan vroeër, as later, vir die res van die wêreld op dié punt ’n gat wil grawe …!).

       Ens., ens., ens …