• ENKELE UITTREKSELS UIT MY PUBLIKASIE – “DIE KLUG VAN ALLE KENNIS” (2000) … = vóór ek by Die WAARheid(!*) uitgekom het … : —

[-uit] UFO Retrievals :

“I doubt that more than half a dozen of the cases analysed stand up even as potential candidates for bonafide alien retrievals. [However, it would be foolish to rule out the possibility that something earth-shattering lurks behind a small handful of these episodes]. But, of course, it needs only one to be established as fact FOR THE UNIVERSE TO CHANGE. The discovery that we are not alone in the vastness of space – that we have other worlds – would alter our conception of our place with in the cosmos; it is impossible to oversell its importance” (p.163).

TALLE  aanduidings het dit dan egter, onbetwisbaar, dat vreemde wesens

        die een of ander sinistêre agenda op aarde bedryf.  Buiten die bg. tasbare, “antieke bewyse”, asook die opspraakwekkende “Egiptiese P-faktor” (7.4) is daar talle getuienisse i.d.v. van nugtere en vooraanstaande mense, wat mede-nugtere mense nie sommer goedsmoeds in die wind moet slaan nie.

       Ter toeligting van die buite-aardshede wat talle mense beleef, die volgende gegewens via die Prophecy-video:

(A) N.a.v. VVV-aktiwiteit op 7 Januarie 1948 in die omgewing van die Fort Knox-

       lugmagbasis in Kentucky, gee pres. Harry Truman die opdrag aan militêre intelligensie – “To find out what in the world – or out of it – is going on”. Die betrokke radarwaarnemings kon nie verklaar word nie en die Pentagon het dit teenoor etlike ooggetuies en die medianavrae as “optiese illusies” bestempel;

(B)  Edgar Mitchel – een van die mense wat al op die maan gestap het – glo in die bestaan

       van ET’s en het die Amerikaanse ruimteprogram die ruggekeer om hom te verdiep in ufology – en New Age-ideologie (-die “onlosmaakbare tweeling” = aliens en die New Age);

(C)  Genl. Douglas McArthur, opperbevelvoerder van die Gealliëerdes in die Suid-Stille

       Oseaan in die Tweede Wêreldoorlog, het in VVV’s geglo. Hy het ‘n verslag laat saamstel waarin hy verklaar: “The next war will not be an international war but a inter-galactic war. This war will be the greatest challenge man would ever had to face – are we ready for it!? ”

       (- die wese van dié oorlog, is egter die afgelope 6 000 jaar al die grootste oorlog en “uitdaging” wat die mens nóg mee te kampe het [sedert Gen. 3:5] – die Ef. 12:6-worstelstryd/ slagveld tussen ‘n keuse vir God of vir ET [= die “slang van ouds”).

(D)  Pres. Jimmy Carter het VVV’s waargeneem (toe hy een aand besig was om ‘n

       toespraak voor te berei);

(E)  Pres. Ronald Reagan en sy vrou Nancy het VVV’s waargeneem. Hy verklaar toe later: Wat

       sal gebeur as die wêreld skielik besef dat ons bedreig word deur wesens “from outer space” – sou ons nie skielik ontdek dat daar nie werklik verskille meer tussen ons is nie!?

        (OEPSIE, nè! Kyk net in watter gestalte manifesteer die antichris se TAS-beginsel, vir ‘n NWO hom nie hier nie, nè – wat aan die hele ET-kwessie ‘n totaal ander persepsie/dimensie verleen! [5.2; 5.4; 6.1[A,B]; 6.4/5 i.d.v ]  … do your read me …!?);

(F)  Die ruimtevaarder en astronoom, Clyde W. Tambaugh, wat in 1948 die planeet Pluto

      ontdek het, het VVV’s waargeneem.

      (vgl. die betrokke UFO-publikasies, die TV en die dagpers i.d.v … asook die Bybel = daar sal tekens uit die hemel wees; wonderwerkende vals christusse en die “Noag-faktor”; asook Skrif soos Lev. 19:31 en 20:6, Jes. 31:3, Hand. 23:8, 1Kor. 10:20, 1Tim. 4:1, Heb. 1:14, Jud. 1:7 ens).

Die datum is 12 Mei 1998 (nie 1 April nie …).  Die radiostasie, RSG (Monitor) – saai ‘n bandopname uit van die radiokommunikasie tussen Nasa en die Apollo 11-bemande maanlanding in 1969.  Niel Armstrong, die eerte mens wat toe op die maan gestap het, gee sy indrukke weer tydens dié geskiedkundige “stap”.  Skielik raak hy in ekstase oor iets wat hy op ‘n afstand gewaar.  Nasa het beeldverbinding met die toneel wat Armstrong waarneem –  twee ander vreemde ruimte tuie!  Armstrong se kommunikasie met Nasa kan egter wêreldwyd oor die radio gehoor word – en daarom word in dié opname gehoor hoe Nasa Armstrong verbied om sy waarnemings aan die wêreld uit te basuin (Armstrong het glo hierdie gegewens en bandopname onlangs openbaar gemaak – n.a.v. die “Freedom of Information Act”).

       Ter illustrasie van die okkultiese goëlery verbonde aan hierdie scenario, kan die volgende aanhalings beskou word: 

(A.1)  “… In this and other ways a subtle and extremely important phase in the

         development of our civilization is being forced upon us. We cannot but be moved by the subtle ways the visitors arrive and depart and by their abilities with the creation and disappearance of complex forms. They can apparently manifest whenever and wherever they will and can assume the forms that best suit the situation and the purpose of their visits” (p.180). 

(B.1)  (Die getuienis van ‘n ene John La Fontaine, van ‘n ET se “sterwenswoorde” in 1955

          in Swede):  “The figure spoke of how several alien races visited the earth to do a range of things; some were just passing through to a parallel universe!” (A+B: UFO Retrievals, p.74).

Die Prophecy-video, brei soos volg op dié aspek uit (- Dr. Jacques Vallée, vooraanstaande VVV-navorser – aan die woord):

“When we speak of UFO sightings as space visitations we are looking at the phenomenon on the wrong level. We are not dealing with successive waves of visitations out of space, we are dealing with a control system; UFO’s are the means by which man’s concepts are being rearranged. They are engaging in a world wide enterprise of subliminal seduction.”

Hierop sê Dave Hunt dat Vallée tydens hierdie verklaring nog ‘n geharde agnostikus was en dat dit daarom uiters insiggewend is dat Vallée tot dieselfde gevolgtrekking geraak het, as wat hy (Hunt) as Christen gedoen het.  Hunt stem saam dat VVV’s ‘n reële verskynsel is, maar dat dit nié-fisies van aard is.  Hy stel die wesenlike aard en motief daarvan soos volg:  “They are messengers of deception. It seems they psychologically preparing, setting us up for some ultimate delusion that is too horrible to even imagine as yet”.

       Die Prophecy-video bespreek dan ook voorts hoe ‘n selferkende aartsagnostikus en vooraanstaande kenner van demonologie bevind het dat die uitwerking van “ET-kontak” op mense – soos die reuk van o.a. swael, abnormale emosionele en brein-disfunksies, asook chemiese versteurings – identies is aan die simptome by mense wat demoniese konfrontasies/manifestasies beleef het.

       (Soos DOM i.v.m. Hitler vermeld: “Some people think, from having experienced in his presence a feeling of horror and an impression of some supernatural power …” –  6.6[B]).

       Dié video bied voorts gegewens aan van ‘n verslag wat in 1969 in Amerika saamgestel is oor “UFOs and Related Subjects”, waarin uiteengesit word dat VVV-aktiwiteite ten nouste verband hou met die mistisisme en metafisika.  Dit gaan o.a. gepaard met verskynsels soos – “automatic writing, invisible entities, poltergeist manifestations and possession.  Many of the incidents are striking similar to demonic possession and psychic phenomenon which is long known to theologians and para-psychologists.”

       Boonop moet mens die moontlikheid in gedagte hou dat hierdie “ruimtewesens” dalk nie die afskuwelike kreature gaan wees soos meestal in die filmbedryf uitgebeeld word nie.  Dié wesens kan besmoontlik “beeldskone, hemelsagtige” gestaltes aanneem.

DAAR  word dus ongetwyfeld deur onaardse entiteite met sekere mense –

       Hitleristies- en Geller-istiesgewys – gekommunikeer.  En soos uit bg. ET-boodskap (net voor 7.3[B]) se universele strekking blyk, is die einddoel van hierdie hele scenario – “to aid our brother man on planet Earth – as the new age dawns”, asook om die wesenlike betekenis en waarheid aangaande Jesus en die skepping, “reg” aan die mens te kom openbaar.  En kom ons erken maar:  dié verbygaande ou wêreldjie neem daagliks al meer die gestalte van hierdie “space brothers” se ideologie (‘n Tutuïistiese reënboogdogma) aan – en ‘n Openbaring 13-horri-Babelsheid.

       Dié kwessie word treffend toepaslik deur die volgende grillers beaam:

(A)  “[Having] practised yoga since 1944, [George King] was mentally prepared [in die jare

       ’50 in Londen] when a voice commanded: ‘You are to become the voice of the interplanetary parliament.’  [Out] of this grew the Aetherius Society. [He] became a direct voice medium for the extraterrestrial.

       “One of his contacts was Jesus Christ … [who] emerged from a spacecraft; the Messiah gave him some new teachings called ‘The Twelve Blessings’ to pass on to mankind. The Aetherians use various paraphernalia including a ‘prayer battery’. Two hundred members highly trained in Buddhist mantra and Christian prayer regularly meet, charging up the battery with great prayer energy. In a matter of minutes, this beneficial energy can by directed to any location in the world.

(B)  “[Richard Miller] had his initial close encounter in 1954 … ‘He beckoned me to enter

      the [space] ship … Although nothing had yet been said, the young man radiated a kind of friendliness which put me at ease.’

       “[The] alien commander, Soltec, … explained that their planet, Centurus of the Alpha Centauri system, belonged to the ‘Universal Confederation’, a group of over 680 planets which earned the right to membership by their evolutionary progress. [Miller] was told that, before Earth could become a member, mankind would have to awaken to higher spiritual values: ‘When love of your fellow man becomes established [horri-Babelse demonekrasie], then will the Sons of Light appear and the Kingdom of your God will reign on Earth.’ The ‘Sons of Light’, Miller was told, were what the Bible referred to as ‘angels’.

(C)  “Dr Frank Stranges … [an] evangelist, [] combines the teachings of his faith with the

       teachings of extraterrestrials gleaned from his various contacts [since 1956]. Stranges describes his meeting with Val Thor, a man from Venus, in the Pentagon Building in Washington.

       “The Venusian… was there with the knowledge of American officials who were doing some tests on his clothing. ‘He produced a one-piece garment that glittered as he brought it towards the sunlight streaming through the window … It was held together by an invisible force.’

       “Val Thor was some sort of interplanetary missionary on behalf of ‘the Lord’. He and his kind felt that man had drifted too far away from God and needed some help to get back there. The alien even hinted to Stranges that he might be Jesus Christ” (The Complete Book Of UFOs; pp.146-151; eie toepassing).

       Daar wag ‘n surprise … vir die ongelowiges:  die Christendom beter begin besef dat hier nié met fiktiewe, verbeeldingrykheid of fantasië te doen is nie!  Dit gaan presies oor wat die vermelde Prophecy-video i.d.v. verklaar – they [ET’s en hul aardse contactees] are psychologically preparing us, setting us up for some ultimate delusion … that’s too horrible to even imagine, as yet!  ‘n Groot rede – of dié rede – vir dié meesleurende, verdoemende klug (buiten dat God/Bybel totaal “uit die mode” en uit die heelal is), is dat die mensdom hul al té gretiglik oorgee aan die Illimunati-beheerde massamedia- en vermaaklikheidsbedryf se diaboliese, breinspoelende propaganda.

       (Dit behels die “sweet surrender”-gees … TV-, sosiale en dergelike banaliteitsgode – pleks dat mense eerder Gods Woord en sy IG-korps/profetiesbegaafdes se woorde oordink … én ter harte neem).

       Een van die groeiende fasette van die breinspoelende voorbereiding vir die uiteindelike “formele kontak” met ET’s, word in die volgende toenemende fenomeen vervat (NB: i.d.l.v. 7.3[C]):

(A)  “Die koms van die helpende engele; Mense kan maar net nie genoeg van hulle hoor

       en sien nie. Dit lyk of hulle ál bedrywiger raak. Terwyl sommige mense nooit gedink het ‘n engel sal aan hulle verskyn nie, doen ander groot moeite om die engele se aandag op hulle te vestig” (Huisgenoot; 25/12/’97; toepaslike klem).

(B)  “Agttienjarige ‘jaloers’ oor maats ‘engele’ sien, vergas hom” (Beeld, 05/01/’99 – ek’s

       bevrees dit kan nié God se engele wees wat só iets tot gevolg het nie!).

(C)  “They are my best friends. My beautiful, divine companions. Zenor is my spiritual

       guide and mentor. Trinia is my second angel and is an asexual being. It has been noted that angels appear to people in the form most acceptable to that person. I see my angels as indistinct, shadowy shapes that are filled with light” (Fairlady, 5 Aug ‘98 – ‘n A+demonstrasie van demonologie).  Ens.

       Nog ‘n toepaslike en baie veelseggende perspektief op die meegaande ET-kondisionering-proses, is aangebied in Die Kerkbode (19/10/’97 deur Danie du Toit): 

“Daar word dikwels gesê dat, van al die kunsvorms, film die werklikheid die kragtigste weerspieël”.

       “Die werklikheid kan natuurlik op verskillende maniere weerspieël word. Die vraag is: waarom is die betrokke genre [wetenskapfiksie] tans so gewild?

       “Een rede moet gevind word by die wydverspreide paranoia in Amerika oor besoeke van sogenaamde ‘aliens’ []. In een van sy onlangse boeke – The demon haunted world – wys die sterrekundige Carl Sagan daarop dat [] ruimtewesens skynbaar die plek inneem en die funksie vervul wat vroeër aan spoke en demone toegeskryf is.

       “‘n Vreemde potpourri van wetenskap en kwasi-wetenskap, religie en pseudo-religie, geloof en bygeloof word opgedis en aan miljoene gretige kykers en lesers voorgehou” (kontekstuele klem).

       Die vloed fiktiewe projeksies, animasies ens., asook die stook van gerugte uit sinistêre instansies, dien as ‘n kragtige kondisioneringsmeganisme.  Betreffende die aanwending van (verwarrende) propagandisme, gerugte, rookskerms en disinformasie-bedrywighede deur sekere owerhede (… se [onderwêreldse] owerhede …) – die volgende toepaslike uittreksels:

(A.1)  “[Documents] about a mythical ‘Project Aquarius’ were given to another American

         ufologist [Bill Moore] by vague intelligence sources. Moore’s astonishing admission of his small part in this disinformation process was a brave act. Any amazing ‘secret’ documents mysteriously finding their way into the public domain now must be considered suspect. Of course, maybe that was the whole point: if you get even ufologists to distrust what seems like red-hot documents, then how seriously will they take any real files that leak by chance into the public arena?” (UFO Retrievals; p.130).

       (Die volgende UFO Concealment-aanbieding, geskied teen die agtergrond van ‘n VVV-voorval in 1989/’90 bokant Brusel, België, wat duisende ooggetuies en honderde beëdigde verklarings behels. Die Belgiese lugmag het die VVV’s probeer onderskep sonder enige effek. Talle radarposte wat deel van Navo se radarnetwerk vorm – het die aktiwiteite geregistreer. Later toe die outeur die voorval navors, is dit aan hom gestel dat geen verklaring vir die verskynsels gegee kan word nie; dat dit gevolglik van geen belang deur die owerhede geag word nie – en in effek dus as non-existent beskou word):

(B.1)  “[Despite] these phenomena being classified as non-existent, any enquiry to see

         past reports was covered by the Public Recors Act, and subject to a 30-year ban on disclosure. The evidence indicates that these agencies [NATO, NADGE, UN, CIA, FBI …] are conspiring with each other in a deception of massive proportions.

       “I can appreciate that it is the duty of any defence organization to protect its own sovereign state [], but what now concerned me was what are we being protected from? I was advised that I would find [the authorities] apparently co-operative, but in reality cleverly obstructive.

       “What is perplexing, therefore, are the claims by these defence ministries that these entities are not hostile. If it is not known what they, are, how can they possibly be construed as not being hostile? The only possible deduction from this, therefore, is that these ministries know what these entities are, and their covert attitudes must indicate a degree of involvement.

       “It can only be, therefore, that, as all known hypotheses have been considered and rejected, these phenomena are not of this Earth and are known to the American and British governments.”

Die weldeurvorsde UFO Retrievals verklaar ter aansluiting i.d.v. byvoorbeeld:

“The idea that the authorities do know the truth is, in a sense, the greatest story never told – the terrifying reality that supposedly underpins everything extraterrestrial, from vague lights flitting about the night-time sky to spectacular sightings that make Lurid headlines …

       “You see, once, long ago [Roswell; 1947] (and perhaps several other times since), the leaders of this world captured the indisputable proof: they got bits of a spaceship, or even an entire machine. In some versions of the story, they also procured alien pilots, both alive and dead. This shocking, yet profound, reality is being withheld from public awareness for reasons that someone, somewhere, has decreed to surpass our world-wide and seemingly self-evident right to know” (p.7).

       “Indeed, the bottom line really is: why the secrecy now? The fact that silence still prevails – or rather that the absurd weather balloon theory is adhered to – is the most serious argument that something extraordinary – secret even now – was involved in the Roswell crash. [Whatever] happened at Roswell clearly still has massive security implications and there seem precious few things that one can think of, other than the real crash of an alien spaceship that might begin to qualify for that sort of extensive and longstanding classification” (p.53,54).

       Om dalk net ‘n breër perspektief op die hele geheimsinnigheid te werp – wat natuurlik voorts deel vorm van die “verskrikkingselement” soos vervat is in die veelbesproke Hegelistiese wêreldkomplot, sou dit wenslik wees om ook net volgende aan te bied (UFO Retrievals):

“Even the ultra-secret NSA (National Security Agency), with satellite tracking systems the envy of the world, has hundreds of files on UFOs, but it refused to release them, even when taken to the highest courts in the land by FoI (Freedom of Information Act) activists between 1979 and 1982. That this refusal may have simply been tied to its desire not to reveal methods of tracking is rejected when we see that it even refused to reveal the content of messages without any reference to how such messages were intercepted. Indeed, a top-security-cleared judge who oversaw the NSA’s case was not even allowed access to the documents. All he got was a 21-page statement justifying why they had to stay secret; that statement itself was then classified top secret and covered up!” (p.128).

       “[Dr Robert] Sarbacher was a brilliant man … consultant to the American government’s research and development board and later chairman of the prestigious Washington Institute of Technology. As early as 1950 he told a top Canadian scientist, Dr Wilbert Smith, in a private meeting, that UFOs were ‘the most highly classified subject in the US government’, beating even the H-bomb by two points” (p.167).

       (M.b.t. die mega-sekure lugmagbasis, Nellis in die Nevada-woestyn): “‘Dreamland’, by the way, is supposedly the name given to Area 51 by its workers, because the things you can see in there are an aviation expert’s equivalent of heaven (p.171). Indeed, think about it. The US government may be very happy to let wild stories about alien spaceships do the rounds, so much so that they could even be tempted to feed bogus documents to ufologists. It would know how absurd such stories sound to most observers. This just might give them leeway to fly secret aircraft, which, if seen, would be written off as UFOs!” (p.173).

       “No government could hope to hide this news forever. There are always going to be death-bed confessions from scientists, people braving security regulations to ‘tell the world the truth’ and the occasional official slip up. So how do you prevent these things from leaking and gradually convincing the world? You help ufologists make their subject appear even more ridiculous than it is. A few dubious-looking documents that express bisarre features of the cover-up, quite conceivably based loosely upon the truth. Before very long, the UFO movement will strangle itself by making claims so absurd that nobody outside the field believes anything any more” (p.176,177).

       ‘n Ontsettende, verreikende interpretasie hiervan word deur ene dr. IDE Thomas, senior pastoor van die Eerste Babtiste Kerk in Maywood, Kalifornië aangebied.

       Dr. Thomas tree op in dr. Jack van Impe se Prophecy Ministries-video oor die verband tussen die eindtydprofesieë en buite-aardse verskynsels (VVV’s en ET’s).  Dit bied dr. Thomas se interpretasie aan, met ‘n gesegde van die antieke Griekse filosoof, Heraklitus, as uitgangspuntomdat dit so bisar kan wees, ontglip die WAARHEID ons soms.”

       Thomas meen die toenemende voorvalle van VVV’s en ET’s kan heenwys na, en afstuur op ‘n parallele toestand wat in Genesis 6 gevind word.  Hy sê kontemporêre teoloë verklaar dié Skrif; “die seuns van God” (Gen. 6:2; OV) wat “sien [] dat die dogters van die mense mooi was [] en hulle as vroue geneem [] het”, verkeerdelik dat:  die “seuns van God”, as die gelowige seuns van Set beskou moet word.  Die – “… dogters van die mens”, word weer as die verdorwe dogters van Kain beskou.  Dit gaan hier dus daaroor dat Set se geslagslyn as die godvererendes beskou word, en Kain se afstammelinge as die godloënaars.  Teoloë huldig hierdie vertolking, verduidelik Thomas, omdat die ander een darem té “bisar” is … waaraan onmoontlik oorweging gegee kan word.  Maar …

       As jy nou – “die seuns van God” (OV, Gen. 6:2), se Nuwe Vertaling lees:  “… die hemelwesens”, kan jy seker reeds ‘n beeld vorm van waarop Thomas afstuur (en dis natuurlik nie al plek in die Bybel waar van interaksie tussen mense en obskure hemelwesens melding gemaak word nie!).  Hy wys daarop dat die vroeë kerkvaders (Augustinus, Ambrosius, Arminius, Tertulius, Suprianus) egter geen ander interpretasie as juis “hemelwesens” in dié verband geken het nie.  Hy wys voorts daarop dat die stamwoord vir “reuse” (Gen. 6) in die oorspronklike Hebreeuse manuskripte as “gevallenes” vertolk kan word – met die noodwendige implikasie:  gevalle engele(seuns van God = “[gevalle] hemelwesens” = duiwels/demone = ET’s) het dus met die aardse vroue omgegaan!

       Noag en sy familie was dan egter die enigstes, vervolg dr. Thomas,  wat nie vermeng/besoedel geraak het met hierdie “gevalle engele” – of eerder, demoniteite nie – en dus die enigste “suiwer” geslagslyn waardeur God ‘n nuwe wêreld en mensdom op aarde tot stand kon bring:  “Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die komsvan die Seun van die mens” (Lw:  nie “koms-TE” nie!).  En dan voeg Thomas by, dat van al die aartsvaders en die profete – “the key to prophecy above all others is Noa”. 

       Thomas benadruk dan dat iets baie uitsonderliks in Noag se tyd gebeur het wat nog nooit sedertdien gebeur het nie –  naamlik hierdie omgang tussen demoniese wesens en mense (NB: 7.5[B]).  En natuurlik sit daar ‘n meesterbrein agter hierdie bisarriteit, vervolg Thomas; ‘n ánder gevalle hemelwesen

“We believe that as they [ET’s/demone] came in those days we may very well be on the edge of another invasion from outer space [in die lig van toenemende VVV/ET-verskynsels]. That Satan will once again make another attempt – maybe the final assault on the human race. By seducing the human race, by sending this so called entities from space – demonic beings – he will try to get people all over the world to worship him and to deprive God of the worship that is due to Him.”

“The real destiny of humanity is something

that ordinary men could not conceive of and would be UNABLE TO STOMACH if they were given a glimpse of it.”

KONTAK :

ck.tawrah@gmail.com