DIE  KONINKRYK  VAN  DIE  #HEMELE

Mat 3:1, 2
In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en _gesê: Bekeer julle, want
die koninkryk van die hemele  het naby gekom.

Mat 4:17
Van toe af het Jesus begin om te preek_ : Bekeer julle, want
die koninkryk van die hemele  het naby gekom.

 . . . ens… ens… >>

So – die uitdrukking:  “_ koninkryk van die hemele”, kom slegs in die evangelie van Mattith voor** _en wel meer as 30 keer!!/? …*  In die plek daarvan gebruik die ander evangelies telkens die uitdrukking:  “koninkryk van ‘god’ …”, of synde_van ELohim.  Inmiddels gebruik Mat. self ook, “koninkryk van ELohim” in enkele gevalle _sodat dit (natuurlik) die vraag noodsaak :  Is daar dan ’n verskil tussen die twee uitdrukkings?!?

<<Sien : #Die Twee Been-Koninkryk >>

Nou weer_

Mat 3:2
…gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

((terloops:  ‘woestyn van Judéa’? – is dit dalk, ‘Qumran’ –waar die Esseners se ‘Dooie See-rolle’ ontdek was*)

Mat. 3:1, 2 – “Bekeer”
= om-/terugkeer – waarheen . . .?
_synde dat “bekeer” die keersy van “sonde” is ;  en sonde is?? _oortreding van Die Wet /TORAH**

** _synde wat die onmiddellik die reaksie ontlok:  Nou kan _alles op 2 bene  dan “bekeer” _synde dat hulle sou /kon …’terug-(be)keer na die Wet/TORAH _SOOS:
Geen baster mag in die vergadering van JHWH kom nie =Deut. 23:2 …ens… ens…

Openb. 20:4
En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en
aan hulle is die oodeel gegee;
en ek het die siele gesien
van die wat onthoof is oor
die GETUIENIS  van Jehshua
EN  OOR  DIE  WOORD
van ELohim, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie,
en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie;
en hulle het geleef en
as konings geregeer saam met Messiah die duisend jaar lank.

Mat. 19:28
En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit,
julle ook op twaalf trone sal sit en
die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

BAIE KRITIEK /DEURSLAGGEWEND :  WIE… word geoordeel_deur wie*!?* _en wie NIE…*

Wat is – :  “…die GETUIENIS  van Jehshua” ??( Op 20:4).  Die volgende teks sal die nodige lig werp op die vraag : –

Isa 8:16
Bind die getuienis  toe, verseël die wet [= TORAH*]
in die hart van my leerlinge.

Isa 8:20
Tot die wet [= TORAH*]
en tot die getuienis!
As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie,
is hulle ’n volk [= NIE: …’n ‘kerk’ /-geit nie!*]
wat geen dageraad het nie.

((- van watter *Volk word gepraat?=12 Stmm >WiT Weste/Jak 1:1*)

So /dus :
(1)  die “getuienis” word dus 200%_duidelik verbind aan /met “die wet” /TAWRAH(= boeke v. Moses) ;
(2)  Opb. 20:4 se, “getuienis van Jeshua” _MOET /dus 200% gewis verbind word met TORAH(- en NIE met Paulus_of ‘stellenbosch’ nie*!*) ;
(3)  wat behels die inhoud van die “Twee Getuienes” van Opb. 11 se … #Getuienis** DUS>200% TORAH!!!

Nou met bg. Opb. 20:4 se “Getuienis van Jeshua” in gedagte – synde wat dan 200% verbind (moet) word met die TORAH( =Jes 8:16, 20) – bedink derhalwe dan ook die volgende i.d.v. _

Opb. 14:6
En ek het ’n ander engel in die middel van die lug sien vlieg
met ’n ewige evangelie
om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan
alle nasies  en stamme  en tale  en volke.

— WATTER :  NASIES  STAMME  TALE  EN VOLKE ??_

Gen 10:31
Dit is die seuns van Sem  volgens hulle geslagte
na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies.
(- Sem =seun v.d. Adamiet /Blanke, Noag*)

Gen 11:10
Dit is die stamboom van Sem: Toe Sem honderd jaar oud was, het hy die vader van Arpagsad geword, twee jaar ná die vloed.

_ en uit Arpagsad …het later voortgekom Peleg … later Heber (= die Hebreeuse Volk) … en nog later uiteindelik Abram _synde dan (natuurlik) die vader van Isak … Jakob=TWAALF Stamme >WiT Weste /Jak. 1:1 …***

SO / DUS / WEER :
_bogaande Opb. 14:6 se_ :  alle nasies  en stamme  en tale  en volke  spreek 200% duidelik beslis gewis WEER VAN NET_ Die …Adamitiese, SEM_itiese / Hebreeuse Twaalf Stamme/WiT Weste  Jak. 1:1 …ens…

_synde weer/eens die einste … “menigte van”_ nasies stamme volke en tale van>
>eweneens /weer :  Genesis 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14 …

Bedink /weer bg. :
Opb. 14:6
En ek het ’n ander engel in die middel van die lug sien vlieg
met ’n ewige evangelie

NOU WAT_ beteken, “evangelie”??  Dit beteken (natuurlik) …:
JeshaJaH 52:7
Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat
die goeie boodskap bring [= Die Evangelie*]
wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; WAT
AAN SION sê: Jou God is Koning!
(“Sion” =12 Stamme …/WiT Weste /Jak 1:1)

DIE – : Goeie Boodskap /(Blye) Tyding is dus vir… >SION=12 Stamme /WiT Weste_NIE …vir alles op 2 bene  NIE*

En bedink i.d.v. dan ook :
1Joh 2:7
Broeders, dit is geen nuwe gebod [= Wet /TORAH]
wat ek aan julle skryf nie, maar
’n ou gebod [= Wet /TORAH >Getuienis**]
wat julle [= 12 Stmm /Israel /’Weste*]
van die begin af  gehad het[= Wet v.: Soort Volgens Soort**]
Die ou gebod is die woord [= Wet /TORAH >Getuienis**]
wat julle [= 12 Stmm /Israel /’Weste*]
van die begin af  gehoor het.

Bedink weer : –

Isa 8:16
Bind die getuienis  toe, verseël die wet [= TORAH*]
in die hart van my leerlinge.

So/dus – met Jes. 8:16 in gedagte, en_ as Maleagi 4 nou soos volg spreek_

Mal 4:5
Kyk, Ek stuur julle die profeet ELiJaH voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

Mal 4:6
En hy sal die hart  van die vaders  terugbring
tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders

_wat beteken “hart  van die vaders terugbring  tot die kinders” inderdaad dan eintlik regtig!?!

_synde dan DUS – DAT : die Endtyd-12 Stamme/WiT Weste***( =Jak 1:1) se “harte” teruggekeer /omgekeer …BE-KEER  sal/MOET  word (TERUG-)na  die …JA:  Die TOORAH*** /= Die Getuienis … ***

Bedink ook /weer _
Openb. 20:4

…  en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor
die getuienis  van Jehshua
en  oor  die  Woord
van Elohim

          – waarom sou mense vermoor word oor “die Woord” / Tanakh? – dalk omdat hulle dit REG(s)begin begryp en dit in sy ware gesagsposisie /en status herstel het, soos dit HOORT  en soos wat dit juis in die bovermelde “Nuwe Eden” /-Bedeling sal geld — soos hiernaas gesien word! (- bv. ook Jes 2:3 ..)

LET OP –wie word inmiddels NIE  deur die …neo- / glo-Babelse system  vermoor nie!! =dies op die breeee… HOER/kerk …pad, met ditse glo-Babelse …’liewe jeezis-evangelie ;  ditse, Bileam_gelykheidsleer …met ditse multikluturalisme _GEBRAAKSEL..ry*

So / dus – Opb. 20:4
… as konings geregeer saam met Messiah die duisend jaar lank –
spreek dan 200% duidelik daarvan dat … die Adamitiese /Blanke oorblyfsel van die TWAALF Stamme=WiT Weste/Jak. 1:1 – vir 1000 jaar saam met Mashiach >OP AARDE*** sal regeer _SOOS  wat in ’n aantal relevante /verwante teks beaam word soos_

Jes. 2:3
En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek [dus v. BUITE af*]NA die berg [_Sion =12 Stamme /WiT Weste –Jak 1:1]
van die HERE, na die huis van die God van Jakob, [= 12 Stamme*]
dat Hy ons sy weë kan leer[ d. Weg =TORAH /Ewige Evangelie /Getuienis*]
en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion [= 12 Stamme*]
Sal die wet [TORAH] uitgaan en
die woord [TORAH] van die HERE uit Jerusalem.

En so word die >AARDSE MILLENNIUM*** _
_synde :  Die Koninkryk van die #HEMELE
_ van Awdawm-IsraEL /WiT Weste in vele ander teks bekragtig (soos later aangebied) – bv. ook:

Luk 12:32
Moenie vrees nie, klein kuddetjie [= ‘skape’> altyd net 12 Stmm /Weste*]
want julle Vader het ’n welbehae daarin gehad
om aan julle [= 12Stmm /WiT Weste >Jak 1:1]
die koninkryk [-v.d. #Hemele*] te gee.

Hnd. 1:6
Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd
DIE KONINKRYK [-v.d. #Hemele*]
VIR [-NET*] ISRAEL [= 12Stmm /WiT Weste>Jak 1:1]
WEER OPRIG?

Nou met die bostaande gedagtes …in gedagte – synde dat Opb. 20:4, 210% gewis met (NET) die TOORAH* /of inmiddels met die “Getuienes”(- van Jeshua) , of synde, met die “Ewige Evangelie” deel (Op 14:6) – bedink sodoende dan /weer :

Openb. 20:4 :
En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en
AAN HULLE IS DIE OODEEL  GEGEE…

_nou sê vir my, betreffende hierdie “oordeel” :  Volgens watter kreteria /maatstaf /handleiding /bloudruk /beginsel …volgens watter _WET*** -gaan hierdie “beoordelaars” _OORDEEL… ***_
@volgens die evangelie
@volgens Paulus
@volgens die Heidelbergse kataklismes
@volgens ‘stellenbosch’ …
@volgens die vvo  se handves van “mense regte …***

_of volgens die … :  “Ewige Evangelie”( Op 14:6)  die … “Ou Gebod /van die Begin af”**( 1Jh 2:7) … die TAWRAH =Die Getuienis / Die Weg /Waarheid /Lewe=Deut. 30:19

Inmiddels /DUS – kan Opb. 20:4 –: “die Woord van ELohim”, natuurlik niks met die Nuwe Test. te doen het nie_synde daar met die skryf van Openb. nog lank nie ’n N.T. was – om na as, “Woord”, te kon  verwys het nie!*

Nou met bg. Opb. 20:4 se Mellennia-gedagte -in gedagte :  … as konings geregeer saam met Messiah die duisend jaar lank _
_Daniël 7:18
… en die heiliges [’kodesh =APARTes //geselekteerdes=Deu 7:6 ..]
van die Allerhoogste
SAL DIE KONINGSKAP ONTVANG,
EN HULLE SAL DIE KONINKRYK  IN BESIT NEEM
tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

Bedink pasgenoemde DaniEL 7:18 —

Dis dieselfde “Koninkryk” (_ /van die Hemele)
as waarvan die evangelie van Mattatith  praat –bv. ook Luk. 12:32 (ook Jes. 2:3);  en — in ’n bepaalde opsig – die “koninkryk [van God’]” waarvan die ander evangelies praat …~!

Die term vir “heilig”, is mééstal VERKEERD vertaal = “kodesh” / “APART (es)” /- APART gestel(des) ;  af-gesonder/des – (ge-)separateer/des ;  die “geselekteerdes”  of synde, die “uitverkorenes”_bv. :  Deut. 7:6;  Mat. 24:24 …!

En van Gen. tot Openb. handel Die Boek nét met één spesifieke, fisieke APARTgestelde /geselekteerde /uitverkore …’kodesh -Volk !

Daniël 7:27 :
Dan word DIE KONINGSKAP
en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke
onder die ganse hemel  gegee
aan die volk van die heiliges [= A-PARTes /12Stmm /WiT Weste/Jak 1:1]

… VOLK VAN DIE = A-PARTES [12STMM /WIT WESTE]
van die Allerhoogste;  hulle [=Is-RaEL] koninkryk
is ’n ewige koninkryk,
en al die heerskappye sal hulle [=Is-RaEL >12 Stmm/WiT Weste/Jak 1:1]
vereer en gehoorsaam wees.
VEREER EN GEHOORSAAM WEES
(= Jes 2:3 …)

Bedink bg. DaniEL 7:27—

(a)  die koningskap  en die heerskappy gegee
aan DIE VOLK
van die A-PARTes >>NIE : …aan die (‘heilige’??) #circe _NIE**

(b)  . . . die koninkryke onder die ganse hemel
ONDER… – die hemel =NIE, ‘bo (in) die hemel’ _NIE* -synde wat ook weer bepaal dat die Mellennium-Koninkryk /SiONS’ Rus /Vrede Ryk as’t ware …PLAT _op die Aarde sal wees!!!

Miga 4 :
/2:  En baie nasies sal heengaan en sê:  Kom, laat ons
optrek na die berg [Sion =12 Stmm] van Jahweh [=fisieke Israel]
en na die huis van die Elohim van Jakob [12Stmm …],
dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel[= TORA*]
Want uit Sion [= 12Stmm] sal die wet uitggaan en die woord van Jahweh uit Jerusalem.

/3:  En Hy sal oordeel tussen baie volke [BUITE  Israel /Jerusalem!*]
en regspreek vir magtige nasies [BUITE!*] tot in die verte;  en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse …
(- bv. ook Jes 2:3 ..)

— [berg-] “Sion”, en “Jerusalem” in vs.2, is ook sinonieme vir Is-RaEL >die 12 Stamme;

– let baie NB op :  daar word “OPGETREK”  na “(NUWE*) JeruSHAWLAM” /=Israel –

          — die “baie nasies” woon DUS  BUITE [!*] / BUITE [!*!*!*] “Jerusalem” /Israel …
_met die hoë mure en TWAALF  Poorte met die Name daarop van die TWAALF  Stamme van die Kinders van Is-RaEL, Op.21:12 !*
(= wat ook/weer d. beginsel v.: Twee VERSKILLENDE tipes/ of GROEPE /kategorië van .. “nasies” uitspel >12 Stamme-Nasies, Vs. die #res*)-

          Hal-Lo-o- … vir die wat ore het om te HOOR …!*

— watter :  “weë … paaie …”?, Miga 4:2 –

[i] wat het Vader Abraham  vir die rykman

[in d. hel]

gesê oor sy broers – :  wat sal gebeur as hulle na Wie /Wat, nie luister nie !? ;

[ii]

  eers wanneer het die 2 Emmaus-gangers( & dissipels) die Messiah-sage /-missie waarlik begryp? – éérs toe Hy vir hulle die *Wat

[wéér]

uitgelê het

[iii]

  alle nasies sal — NA Armageddon, dus in …Die Weg  onderrig moet word_synde die TAWRAH of Moses_SOOS /weer:  Geen BAS_ter mag in die Volk(-vergadering) van JHWH kom NIE*** /Deut. 23:2 … ens., … ens., … ens. …

Om die reine hele waarheid te sê –ek sit my kop op die blok hierdie “weë /paaie” (TORAH) waarin die nasies onderrig sal word (Miga 4:2, 3) is=die ekwivalent van die opdrag aan Die Awdawm reeds in Eden_om : …te “heers” en te “onderwerp”*** — synde ook ’n begrip /beginsel wat in etelike teks na vore kom soos verl ook Psa. 8***

EN WAT Sê DIE TANAKH EN SY “WEG /WEë / PAAIE” VAN APART-GESTELDE [FISIEKE] ISRAEL – TOT IN EWIGHEID !?*

Openb. 19:15 :
En uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard [=Woord /TORAH /Tanakh]
om die nasies [=BUITE (Nuwe) Jerusalem /Israel]
daarmee te slaan;  en Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer.
          ( – soos wat die skeppingsopdrag in die “Eerste Eden” aan die Adamiërs was – :  om te HEERS  en te ONDER-WERP … !* = “YSTER –staf” …!*
Want d’s al taal  wat die 5e-dag-wesens  kan verstaan …!* /=Gen.1:24,25).

Sagaria 14 :

/16:  En almal wat oorbly uit al die nasies[= BUITE 12Stmm!*]
wat teen Jerusalem [=Israel /APARTes /Nuwe Jerusalem]
aangekom het [=ná Armageddon /=Op.19:19]

sal jaar na jaar OPTREK [-van BUITE  Die Nuwe Eden  af]

om te aanbid voor die Koning, die Majesteit van die leërskare, en om die huttefees te vier.

          /17:  En wie uit die geslagte [=ethnos-siteite /-wesens]
van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die Majesteit van die leërskare te aanbid nie – hulle sal geen reën kry nie.

          /18:  En as die gelsag [=ethnos-siteite /-wesens]
van Egipte [=Afrikä-ne] nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee Jahweh die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie.

Esegiël 34 :

/24:  En Ek, Jahweh, Ek sal vir hulle ’n Elohim wees, en

my kneg Dawid ’n vors in hulle midde [=Israel –BINNE  Eden /= Op.21:12 ens].

          /25:  En Ek sal ’n verbond van vrede met hulle[= 12 Stmm…]
sluit en [Ek sal] die wilde DIERE […~!!!*** ]
uit die land laat verdwyn;  en hulle[= 12 Stmm –BINNE  Eden]
sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse.

          /26:  En Ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot ’n seën maak en die stortreën laat val op sy tyd;  strotreëns van seën sal dit wees.
          ( – vredeverbond :  sien NB, Num. 25:6-13 !* / bg. Miga 4:2 se :  “weë / paaie” !*)

          – wie dit nie nou  wil weet nie, sal in die toekomende bedeling dit dan máák word om te SLUK  dat – dié WESENS  aan wie die BoerVolk die mag weg-gehoereer het, en synde dies  met wie julle nou verdrae wil sluit en onderhandel
_dies deur die Almagtige en sy Woord bestempel word as “wilde DIERE”!*

Deuternomium 17 :

/14:  As jy kom in die land wat Jahweh jou Elohim jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon en dan sê:  Ek wil ‘n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is,
/15:  dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat Jahweh jou Elohim sal verkies;
uit die midde van JOU BROERS[= naastes =bloedverwantes / Lossingsreg]
moet jy ’n koning oor jou aanstel;  jy mag geen uitlander,
wat jou broer[=naaste!*] NIE IS NIE
OOR  jou aanstel nie.

// -ONTHOU NOU : HIER WORD DEURGANS VAN NET
#FISIEKE 12 STAMME /OORBLYFSEL _JisraEL/WiT Weste /Jak. 1:1 –gepraat . . .

Jesaja 11 :

/12:  … en Hy sal ’n banier ophef
vir die nasies [~ WATTER  nasies* – alles op 2 bene*?*]
en bymekaar laat kom
die seuns van Israel
[= *HEE-HA-A – …***]

_SEUNS VAN ISRAEL …
wat verdryf is, en versamel
die dogters van Juda [= BOER/Volk*]
wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde. [= WiT West >Jak. 1:1 ..]
(-daars meer v.d. Boervolk buite SA. as binne**)

Die hele Skrif handel telkens met net EEN  “verstrooiing /diaspora” of/en “gesaaides” –:  [fisieke] Is-RaEL ;

– en daar is net TWEE  “versamelings” in die laaste dag :
[A]
  van [FISKIEKE] Is-RaEL /Die A-PARTes,  en
[B] van alle ander nasie-wesens  – téén [fisieke] Is-RaEL  en téén  die “Ruiter op die wit perd”, Op.19:19 ;

– absoluut geen sprake nêrens van ’n “geestelike” i-srael, of [bruids-] “kerk”-snert, of _sLET  nie
– “slet” =die Baäl-istiese hoer-“kerk”-system =Op. 17; 18 !

Sagaria 8 :

/4:  So sê Jahweh van die leërskare:  Daar sal weer ou manne en ou vroue op die pleine van Jersusalem sit – elkeen met sy stok in sy hand vanweë die veelheid van hulle dae.
          /5:  En die pleine van die stad sal vol wees van seuntjies en dogterjties wat op die pleine daarvan speel.
          ( – gaan kyk enige dag in enige openbare speelpark – :  hoeveel Adamiet-kinders sien jy daar speel … of in die woonbuurtes … of enige blanke wandellaars … ens. !?* ).

ZekarJaH 8>WAT  IS  DIT  WAT   ONS  HIER  HET***
>DIT IS – synde die :  “Nuwe Eden / JeruSHAWLAM” /Berg Sion …
… DIT IS :  Heiligheid > “kodesh” …>A|PART-HEID …***
( >dink jy [regtig*] _SO-iets kan OOIT* moontlik wees met ’n enkele #swart /wesen _vanni veld  binne honderd en-tienmiljoen ligjare van jou af… **)

Jer 6:16
So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en
julle sal rus vind vir julle siel.
JULLE SAL RUS VIND VIR JULLE SIEL. MAAR>>>

hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie

@DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE…
Openbaring 21 :

/12:  En dit het ’n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van
die twaalf stamme van die kinders van Israel.
_die twaalf stamme van die kinders van Israel.
_DIE TWAALF STAMME VAN DIE KINDERS VAN ISRAEL.
[= WiT Weste>Jak. 1:1 / WiT Weste>Jak. 1:1 / WiT Weste>Jak. 1:1 / …]

          /24:  En die nasies van die wat gered word [BUITE  Jerusalem],
sal in die lig daarvan [BUITE] wandel,
en die konings van die aarde [BUITE Nuwe Eden]
bring hulle heerlikheid en eer daarin.

EN WAT IS_ die “heerlikheid” waarvan bg. Opb. 21:24 praat?

Wanneer Die Boek van , “heerlikheid /heerlikes” praat, is dit van _NET : Die #AWDAWM =Blanke Ras >12 Stamme /WiT Weste-Jak. 1:1 …>
Psa 8:5  (8:6)
U het hom [-d. ‘mens’= AWDAWM /Blanke >H.119]
’n weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met
EER EN  #HEERLIKHEID GEKROON.

Psa 8:6  (8:7)
U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel…

Psa 16:3
Maar aangaande die heiliges_
[_NEE* =d. APARTES* 12Stmm /’Weste >Deu 7:6…ens…]
wat op die aarde is, sê ek: Hulle is
#DIE HEERLIKES  in wie al my behae is.

2Pe 2:10
Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om
#DIE HEERLIKE WESENS  te belaster nie,

Jud 1:8
Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en
laster  #DIE HEERLIKE WESENS.

Daar kan geredeneer word dat bg. 2Pet. 2 en Judas se “heerlike wesens” na engele verwys maar / andersyds word in Gen. 2:19 name aan die –wesens van die veld  toegeken deur Adam.  Inmiddels is daar voldoende aanduidings dat sekere “mense” /-spesies /-rasse egter ook as – : “wesens /(wilde) diere /van die veld” aangespreek word –waarvan die bekendstes die volgende insluit _
Lev 26:22
En Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.

Eze 14:15
As Ek wilde diere in die land laat rondswerf, dat hulle dit kinderloos maak en dit ‘n wildernis word, sodat niemand daar deurgaan vanweë die wilde diere nie—

Jonah 3:8
maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef.

So / dus:  As diere_EN sekere mense, “wesens”(- v.d. veld) genoem word( Gen 2:19 ..), kan die Awdawmiet /Blanke /12 Stamme eweneens ook … “Heerlikes” /en “Heerlike wesens” genoem word

AMEIN / Shalom

Chris Kim