want eers moet die afval kom-
DIE SEUN
VAN DIE VERDERF

Laat niemand julle op enige manier mislei nie,
want eers moet die afval kom
en die mens van sonde geopenbaar word …

SO / DUS – die enigste verklaring vir waarom enige adamiet (Blanke /H.119) dan die honderde betrokke teks … Wet /TANAKH /-“WOORD(e) /Stem /wil van Elohim” nié!  sal, nie wil, of NIE KAN!  huldig /eerbiedig, en/of nie kán koester nie –
en DUS  sodoende /in die proses – ʼn primêre, inherente, (verskuilde?) hunkering het vir die verdoemenis en vernietiging van die ware AWDAWM-Ras /Suiwer Koring /’WiT  JisraELWeste

is dan DOOD…
-EENVOUDIG~!* -OMDAT ~ >

… julleonkruid /VYANDIGE, anti-/vals-blanke /“basterkoring”
/“adder-ras” / “jou saad /seun-element-

van die VERDERF”  is (2Ths. 2:3) –

en NIÉ_!!!  UIT…
die Elohim  is NIÉ
~!!!*~

(Joh. 8:47)

… — baie ONsensitief, maarBAIE-DOOD…-eenvoudig kinderlik /“straight forward” duidelik dan soos dit …~!*

Die “basterkoring”-gelykenis (Mt 13:25) – en die “maaiers /engele” wat die separasie =“A|PART…-stelling”  tussen :  KORING  Versus bAS-TER-koring …>’blanke ras , aan die einde sal doen, moet hier deurgaans in gedagte gehou word.  En die “Twee Getuies” (Op 11) sal ʼn soortgelyke “separasie”-funksie vervul.  En van deurslaggewende belang is dat dié twee dan/weer “Moses” /Torah ;  en “Elia” /Profete – sal wees, wat bogaande “onsensitiewe” gedagtes dan ook 110% bekragtig! – ook in Skrif soos : –

Openb. 6:9
En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van
die woord [= TORAH / TANAKH /= OU!!!  Test.!]
van JaH  en die getuienis wat hulle gehad het.

Openb. 22:14
Salig is die wat sy gebooie [= Wet /TORAH] doen,
sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

Die Meerster het eweneens ook, baie Onsensitief, vir die “kerk”(elite) van Sy tyd gesê :
Die [letterlike] duiwel is julle [letterlike] vader en
JULLE WIL [& KÁN] NÉT DIE WIL VAN JULLE [LETTERLIKE] VADER DOEN

– verwysende na onder meer die Gen. 3:15-vyandskap en die ononderbroke poging van “jou  nageslag” /Kainiete /“adder-jode” (edom …) om die “Haar Saad” /Awdamiet /Blanke Ras uit te wis … en wat pertinent geïllustreer en versimboliseer word in die ADDERSAAD-Kain,  se moord op sy Awdawm-broer~!

Wat is die kataklismiese reperkussies hiervan … op voetsool-vlak!?*~>

dit behels inwese die bottelbarsende gedagte /gegewe  dat :  Die evangelie van “liewe jeezis /liewe Paulus”, wat deur “die kerk(-geit)” verkondig word –

in ʼn KOSMOSSALE  KONTRADIKSIE~!*  en konflik staan met die hele OU!!!… Test.~!!!*
en dít is waar om die “Goeie- X b_aster”-koring-SEPARASIE /Armageddon  op die ou end,  om sal spil …~!*

En dít is ook waarom die Volk /’WiT Weste  lank reeds die “(laaste Tanakh) afval” beleef – toe die WEG /Waarheid /Verbondleer geaborteer is uit die bybel, uit die (HOER-)kerk en uit die godsdiens /geloof – asook uit die psige /hart van die Volk … JisraEL-Weste~!* (- en/synde daarom =Mal 4:4-6).

En sodoende dat Die VOLK  al lank verby die punt van onomkeerbaarheid gesleur is – sodat …

Jer 8:3
En die DOOD
[= OU!* Test.-LOOSHEID~!]
sal BO  die lewe [= OU!* Test. ~!]
verkies word [= Deu 30:19]

deur die hele oorblyfsel, die wat oor is
van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen
Ek hulle verdryf het, spreek die EL van die leërskare.
(= #Die Af-vlerk Arends-Volk)

Bedink ook /weer die vroeëre vrae oor die “onkruid”-gelykenis , Mt 13:27-30;  en Matt. 13:36-43: –

En die diensknegte van die ‘HUIS-Heer
het gekom en vir Hom gesê:  Meneer, het U dan nie goeie saad in U land gesaai nie?

Watter “HUIS-” …~!!!*?* ~ >
Antw. :

Almal wéét …” eintlik tog uiteindelik nét watter “Huis …” hier ter sprake kán wees~!  Beskou byvoorbeeld sodoende /weer –

Eseg. 34:30, 31
“… dat hulle, die HUIS!!!  van JisraEL,
my Volk  is [= ’WiT Weste!*]
HUIS!!!  VAN JISRAEL, MY VOLK >
<<NIE :  MY (HOER)KERK/-GEIT
/-GEBROUSEL _NIE***>>

En julle [Isael /’Weste] is … die skape van my weide;
julle is Adamiete [= BLANKES!!! >H.119] …”!*

Daar MOET… iets baie drasties intrinsiek, baie diép in jou wesensbestaan /skeppingsbloudruk /psige(substans) /denke /verstand /I.K. /gene…-FOUT!!!  wees om nié  hierdie teks (& bespreking), en sy volle LOGIESE  KORREKTE!!!  Skriftuurlike implikasies, te kan verstaan nie – of/en dit nié te kan aanvaar /huldig /koester nie …~!!!* – en honderde!!! soortgelyke “WOORD(e) /Stem /Weg /Waarheid …”van die ELOHIM, Joh. 8:44-47 …~!!!*** … *** …

Die bottel-barsende, haarrysende, kataklismiese … “bottom line” is DUS /weer : –

enige ADAMIET /Blanke wat nié (wil of nie kán) –
–“luister na hierdie Woord(e) /Stem

van JaH” nie (Jh 8:47) – of /inmiddels –
“nié luister na die OU!!!  Test.”!!! nié –

is dan NIÉ
UIT Elohim nié”~!!!* (Jh 8:47) … en –

EN MÓÉT  BESKOU WORD AS ʼn “STERK KANDIDAAT” VIR ʼn “VYANDIGE (VALS)ADAMIET” (Gen 3:15;  Mt 13:28) / ʼn “ANTi– / AMPER-BLANKE” /’N “JOU  (ADDER- /ONKRUID-)SAAD” (Gen 3:15, 18;  Mt 13:25 -) …

’N “ADAMIET /SEUN /-ELEMENT  VAN DIE VERDERF”, 2Ths. 2:3~!!!*** … *** …~►

En /dus /inmiddels is hier dan te make met dié baie mis-geleides waarna verwys word in kataklismiese, “rugbreker”-Skrif soos :

Matt. 7:22, 23
BAIE***  sal in daardie dag vir My sê: Meester, Meester, het ons nie
in u Naam[-?: ‘jeezis /yeZeus’?*]
geprofeteer en in u Naam[-?*] duiwels uitgedrywe en in u Naam[-?*]
baie kragte gedoen nie?

En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle [- ‘name’]

nooit geken nie. Gaan weg van My, julle
wat die ongeregtigheid werk! [= ‘verdorwenheid’ >Gen. 6:12 ;  Mt 13:25 /verbas-TEring]
        (- ‘baie’ ken Sy – n/Naam, maar HY  ken nié húlle ‘name’ nie~!*?* = het dus! >’n ‘ánder’ gesalfde /‘yeZeus’ geken /aanbid =’n _Woord-/Torah_LOSE  ‘jeezis’…~!*)

SO – Die Boek deel met NET EEN … “HUIS”( /Volk*) =>van JAKOB> Twaalf Stamme=WiT Weste >Jak. 1:1 … Opb. 21:12 … * * *

Vervolgens betreffende vroeëre vrae oor die “basterkoring”-gelykenis (Mt 13:25+):

Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.

Hoekom sou die “basterkoringsáám met die koring uitgetrek kon word~!!!*?* –

is die knegte dan nie gesoute landbouers wat moet kan onder|SKEI  tussen “onkruid” en “koring” nie~!*???*

Antw. :
Die letterlike vertaling vir dié “onkruid” hier is dan – “BASTER-koring
          (= ’n vyandige mens’ =Gen 3:15, 18;  Esg 2:6;  Mt 13:28~!* = anti-blanke~!* >verbas-teraar >demoNE-kraat / ‘Boetmanniet’ /-tiet /-GEIT(e) …~!*)

Dié onkruid lyk!*  dus baie   aan ware koring ;  of lyk  soos -“die “ware Jakob (= [Huis v] IsraEl!)” –
          (= lyk soos d. regte [‘smal’] pad, maar eindig in d. verderf’~! –

’n bepaalde bron verstrek d. volgende m.b.t. ‘baster-koring’ – verw. ongelukkig verlê :
Lolium temulentum, typically known as darnel or cockle, is an annual plant that forms part of the Poaceae family and part of the Lolium genus. The plant stem can grow up to 1 meter tall, with inflorescence in the ears and purple grain. It has a global distribution.

Inmiddels /“HOWEVER” : – Die suiwer koring kan dan egter wel maklik van die basterkoring geonderskei word wanneer dit wasdom bereik : –
~> want die baster-koring het dan swart!* /giftige saad ;
~> en ook is die baster-koring se are /saad ligter en bly gevolglik pen-regop te groei;  terwyl die (swaarder) ware koringare /saad dan “om-buig” …~!!!

►Daarom moet die baster-koring (= ‘vyandige amper-/vals- /anti-adamiet’!*) nie uitgetrek  word – alvorens die oestyd nie … –

“… dat julle nie miskien, as julle die baster-koring bymekaarmaak, [= vals blanke – ook die ware]
koring [= Adam-/JisraEl!] daarmee saam [vernietig] nie” – Matt. 13:29~!* –

Die tweede of dieper vlak toepassing is dan dat die “diensknegte”, of Israel/-Weste, met hul beperkte, menslike vermoëns /waarneming /onderskeiding, nie in die adamiet se siel /“hart” /denke /gemoed en in die gees (& in d. gene /‘stam’-sel /‘beeld, gelykenis’ …) kan waarneem wie ware /wedergebore /SUIWER “Koring /JisraEl /Awdawm (Blanke)” is, en wie nie!* (Esg 34:30, 31;  Sag 12:1~!*).  Net Sy eie engele (magte) kan dié waarneming /onderskeid doen!

Die Meester vermaan dus Sy ware Awadwam JisraEl-knegte /Woord-WAARheid-Soekers – wat dan (kán) “LUISTER!!!  na Sy WOORD(e)” /OU!!! Test. – om nie “in eie reg” te handel nie! …: –

Matt. 24:31
En Hy sal sy engele uitstuur  met harde trompetgeluid, en hulle sal
sy uitverkorenes [geredde Suiwer Koring /JisraEl /WiT Weste]
versamel  uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

En sodoende dan ook : –
Jakobus 5:4-6
Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van JHWH  van die leërskare.
Julle het op die aarde ʼn weelderige en losbandige [Verbondlose = O!* T.-lose~!]
lewe gelei; julle het jul harte vet gevoer soos op ʼn slagdag.
Veroordeel, vermoor  het julle die regverdige [= SUIWER Koring /Blanke~!*];
hy versit hom nie teen julle nie.

Let op dat die BOER-Volk /Dogter van Sion hulself inderdaad ook nie kán  “versit” teen die oordonderende wêreld– en “(HOER-)kerk”- / “BREE  pad’-oormag nie … en sodoende ook dat dit vandag weer ʼn “ingryping van Bo” sal verg, soos met bv. die Noag-apokalips toe daar net agt SUIWER  “koringkorrels” /Adamiete, op aarde oorgebly het en soos met “Bloedrivier” … : –

Jes. 29:20, 21
Want gedaan is dit met die tiran, en klaar is dit met die spotter,
en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid [= ‘verdorwenheid’ >Gen. 6:12 ;  Mt 13:25 /verbas-TEring] bedag is—
hulle wat ʼn [Adamiet /Blanke] as sondaar brandmerk
ter wille van ʼn woord [‘A|PARTheid’~!*],
en strikke span vir hom wat vir die reg [Woord /Waarheid /WEG /O.T.!]
opkom in die poort, en die regverdige [= Awdawm-JisraEL]
met nietige voorwendsels [= DEMONE-krasie] wegstoot.

Bedink weer Matt. 13:36-43 :-
Die oes[/maai-]tyd is die VOLEINDING  van die wêreld (Mt 13:39).
So – wanneer moet die “SAAI– /PLANT-tyd” dan gewees het~!*?*
Antw. :

DUS – BAIE  eenvoudig :
As die “oes- /maai”-tyd die EINDE  van die wêreld is ~ >
~ MÓÉT  die “PLANT”-tyd = VAN DIE (WARE) “KORING”–ÉN BASTERKORING~
== die BEGIN!!!  van die wêreld / GENESIS’– gewees het … = Genesis 3 /Henog 11:55 …~!►

DUS – hierdie betrokke Skrif /-teks(te) /-kwessie spreek BAIE  SON-helder kinderlik duidelik eenvoudig van –
die ontstaan /oorsprong of PLANTING /skeppingvan twee  VERSKILLENDE!!!  FISIEKE!!!  RASSE  of/en “mense /adamiete /blanke”-SPESIES

aan die BEGIN  VAN HIERDIE EPOG / BEDELING ~ ! ! !… (6000’?  j. Gelede~!) –

twee groepe spesies  wat dan geonder-skei  kan word op grond van : –
(i*)   húlle met ʼn affeksie /koestering /natuurlike aangetrokkenheid /’gravitasie /HUNKERING … van/na en/of vir hul liefde en–“LUISTER  na die WOORD(e) /Stem  /wil van die ELohim” (Jh 8:47) /= die TANAKH /O.T. /WAARheid~!* –

aldan /teenoor –
(ii*) húlle  wat die “(Gesonde) WOORD(e)” /Verbonde(-Leer) /OU!* Test. van die Elohim (helaas) nie [meer kán] verdra  nie~!* – 2Tim. 4:3~!!!*

Aldan / inmiddels / overgesetsynde : –

( X ) –
Die FISIEKE!!!  “KINDERS – van Die KONINKRYK” /“HAAR  Saad” /“HUIS  van Jakob /Dawid” – of dus die “goeie, ware, suiwer KORING” – of dus AWDAWM-JiSRaEL (~ >‘EDEN’-niete~!*) /BLANKE ’Weste – en wat Jeshua as Gesalfde /Middelaar belei, aankleef …;
          (- ‘D. KONINKRYK’ = ‘Beloofde  Millennium’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!).

en dan / teenoor –

( Y ) –
FISIEKE!!!* -“jou  [‘SLANG’-]saad” (Gen 3:15) /“onkruid, baster-koring /vals, vyandige, amper– blanke /anti-blanke /adder-ras” (Gen 3:18;  Esg 2:6;  Mt 13:24, 28+;  23:33+) …

FISIEKE!!!* – Kain-iete /Noddiete (Gen 4:16) – en wat nogal “yeZeus” as gesalfde /middelaar belei … – wat “wonders, kragte, genesing …” verrig in “sy naam/-jeezis” (Mt 7:22, 23) …;

die FISIEKE!!!* verderwers /VERBASterendes (Gen 6:12;  Op 2:14 …) /gruwelikes /struikelblokke /ronddolendes /sinsverwarders /kranksinniges /demoNE-krate … verligte Boetman-niste /politieke analiste /(vryheids– /‘mense-regte’)-vegters /-aktiviste /“media-NIETE”…en dergelik ..-tiete  en –teite …~!* ;

die ontroue herders /waterlose fonteine /dwaalsterre (= boodskappers /=leraars!*) /miswolkeSEUN(-volks-element /-faset …)  van die verderf(-wers)…;

die “geheime krag” (2Ths 2:7) /die “5 dwase  maagde” /“Babel die Groot HOERRR-kerk(-ker/-geit)” /christenDOM /-SYSTEM /-miete ~!!! (Op 13;  17;  18) ;

die BAIE  MIS-leiers … van BAIE!!!  blindes … / die “linkshartige (voor-)bokke” (Pre 10:2;  Sag 10:2, 3) / “menigte SiC-leraars” (2Tm 4:3 ;  2Pt 2:1, 2) …~!*

BASTERKORING /VALS BLANKES –WAT 210%  POSITIEF GEVERIFIEER /BEKRAGTIG WORD DEUR TALLE TEKS SOOS / WEEREENS : –

Eseg. 2:6
“En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings  by ou is, en jy by skerpioene [= ‘adders’ /‘onkruid’] woon …”.

EsegiEl 13:9, 10
En my hand sal wees teen die profete [= ‘d. kerk’ /‘basterkoring’ /‘verderf’-element!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê:
[- ‘leuens waarsê’ = ‘apartheid is …sonde’~!*???*]
hulle [= ‘d. kerk’ / ‘verderf’-element!] sal in
die vergadering van my Volk [-nié ‘kerk’!*] nie wees nie
en in Die BOEK  van die Huis van [FISIEKE!*] Jisrael
nie opgeskryf word nie
en in Die LAND  van JisraEl [= Millennium-Koninkryk~!*]

nie kom nie.

Joh. 8:44-47 :

Julle [‘adder-ras /basterkoring’ /Kain-iete /Edomiete]
het die [letterlike] duiwel as [letterlike] vader [= >Eva se ontug met nachash! = Henog 11:55],
en die begeertes van julle vader wil julle doen.
Die wat uit Elohim is [= ‘Blanke /egte koring /IsraEl’],luister na die woorde [= TANAKH!!!] van Elohim.Daarom luister julle [‘onkruid /adder-ras /vyandige, amper blanke] NIÉ
omdat julle NIÉ!!!  UIT…  Elohim [geskape]
is NIÉ~!!!*

2Pet. 2
/1:  Maar daar was ook valse profete onder die Volk [fisieke IsraEl], net soos daar onder julle [IsraEl /’WESTE (’n menigte’)-]
valse leraars [= ‘baster-koring’~!*] sál  wees
wat verderflike ketterye heimlik sal invoer

1Joh. 2:19
Hulle [verderwers /ingesluiptes /miswolke /dwaalsterre (= boodskappers /leraars!*) /onkruid /anti-blanke  …]
het van ons [IsraEl /die (fisieke) Volk] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [IsraEl /‘koring’] nie;  want as hulle van ons was,
sou hulle by ons [IsraEl /ware koring /Blanke /Waarheid /Lig /Die WEG]
gebly het.

Hierdie vals of “bastersaad”/-genelyn op aarde (‘VYANDIGE, amper-, anti-blanke’!);  of ʼn ‘mens’-groep /ras /“certain  man”, is dan egter ʼn FISIEKE!!!*  Satans-projek, of ʼn Satans-“planting” … in Genesis 3 (Henog 11:55), en is daarom vervloek tot in ewigheid, soos hiernaas verder toegelig word (= Gen 4:11 ;  Mal 1:1-4;  Mt 23:33!*).
         
(- doen navraag hieroor m.b.t. –  Sherry Shriner-dokument;
die bose Kain-lyn is voortgedra in entiteite soos d. Kanaäniete, Esau-/Edomiete …=‘adder-ras’ >Esg 2:6 –
en “geheime krag”-entiteite soos = ‘Fariseers, Sanhedrin /Kabbalisme’ /sg. ‘jode’ =Mt 13:24+; 23:33 ;  Jh 8:44… Khazare, Ashkenazi’s; /‘Jesuïte … Rosicrusions … /Elders of Zion /Knights Templars, Golden Dawn …’ /Vrymesselary /RKK /Illuminati /Club of Rome /Black Nobility /NWO … /Globa(bel-)lisme!)

Die “blanke /sEUN… van die verderf” (2Ths 2) ;  “vyandige /anti-adamiet /baster-koring” (Mt 13) – behels dan ʼn “saad- /gene-planting /skepping” van saTAN (= Henog 11:55) – via  Eva (& Kain) – in opposisie /vyandskap – en in OORLOG  met Elohim se “HAAR  Saad- /SUIWER  beeld- /Awdam (koring)-planting” – die “EDEN”-niet /JisraEL(iet)… vandag se WiT Westerse christen-JisraEL-Nasies~!

Die veelbesproke Genesis 3 behels dus ʼn “Wêreld- /Ras-OORLOG  van die Eeue” … waarin die “jou  saad”-dinges! of “basterkoring” die uitwissing van die suiwer Awdawm /“Edeniet” (Koring /Blanke /IsraEl /’Weste) ten doel het!

Dié aanslag sou veral geskied by wyse van “oorlogtuig” soos :

(*)  verskeie “Baäl(bel)”-praktyke ;  “(glo-)Babel”-lusme
          (- soos reeds vermeld = Gen. 6:12 ;  11;  17;  19 ;  Num 25; 31:16;  Esg 44;  Dan 2:43;  Op 2:14 … VVO … ‘1994’-S.A) ;
(*)  die “(algemene HOER)-kerk”-system se dwalinge, Gods– en Volks- en HOOGsverraad … mis-leidinge /“ronddolinge …” … (2Tm 4:3 = SiC-leer!) ;
(*)  “demoNE-krasie” /humanisme /gelykheids_waan(-sin =bileamsleer) /liberalisme /negrofilisme /BOETMAN-isme… /media-NIET/isme = “Esau-ïsme” …
(*)  die “(laaste) AF-VAL” (2Ths 2 ;  2Tm 4:3) = Verbond- /Weg- /Lig-LOOSheid, of alias : –
OU!!!  Testament- /WAARheid-LOOSHEID …~!

aan die einde van die dag … “as die reën van stof en roet verby is” (- Sprokie v. ʼn Stadskind) – is die bottelbarsende “bottom line” –

Joh. 14:23
As iemand My liefhet, sal hy
my WOORD  bewaar [O!!!* T /= LiG >Ps 119:105~!],
en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak –

Asook dan weereens –
Joh. 8:44-47
Julle [‘adder-ras /Kain-iete’ /‘onkruid’] het die [letterlike] duiwel
as vader [= Eva se >ontug met slang = Henog 11:55!],
en die begeertes van julle [letterlike] vader wil julle doen.
Die wat uit Elohim is [= ‘Haar Saad’ /‘ware koring /IsraEl’],
LUISTER!!!
 na die woorde [= TANAKH~!!!
] van Elohim.Daarom luister julle NIÉ [‘onkruid /adder-ras /Kain-iete /vyandige, vals adamiet’]
omdat julle NIÉ!!!  UIT  Elohim
is NIÉ~!!!*

Sodoende – :  enige aardbewoner wat die Elohim en Sy HÉLE  “Stem” /wil /WOORD /Wet /Verbond(-LEER) /Lig /Weg /Waarheid /Lewe nié  kan huldig /koester /liefhê nie – sóós (weereens) :
Ex. 2:11-13;  19:13;  23:32 ;  Lev. 20:26;  25:44,46;  Num. 23:8,9;  25:6-13 ;  Deut. 13:5;  17:14+;  23:2, 6 ;  Esra 9:12, 14;  Neh. 13:3, 25;  Eseg. 44:6+ … ~ ens.!* –

— só ʼn WESEN  kán dan ook nié die Messias, as die “vleesgeworde Woord /Logos”, liefhê nie ;  en só ʼn wesen  kán nié “My WOORD /TOORAH / O!*.T. bewaar” nie ;
en dan kán “My Vader hom nié liefhê” nié (Jh 14:23), en – kán die Elohim nié kom en “by hom woning maak” nié – Joh. 14:23 …~!*

So kinderlik SON-helder duidelik eenvoudig soos dit …~!*

En ás  só ʼn “OU  Test.”-LOSE  wesen – dan nogtans ʼn “jeezis freak” is en (baie) wonders, kragte, genesing ens. verrig …:  wié /wát – is dít  wat dié kragte (- in d. ‘naam v. yeZeus’) éintlik dan verrig …~!!!*?* : –

Matt. 7:22, 23
BAIE!!! … [= v.d. Volk >JisraEL /WiT Weste~!*]
sal in daardie dag vir My sê: Meester, Meester, het ons nie in u Naam[-?: ‘yeZeus’?*] geprofeteer en in u Naam[-?*]
duiwels uitgedrywe en in u Naam[-?*] baie kragte gedoen nie?
En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle [- /‘name’]
nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!
        (= ‘verdorwenheid’ >Gen. 6:12 ;  Mt 13:25 /verbas-TEring)

Die bogaande bespreking vereis dat daar weer spesifiek gekyk word na die EL /JHWshua se vermaning, om nie die “baster-koring” voortydig  “uit te haal …” nie – Matt. 13:30 …~! –

en bedink hiermee saam teks soos 2Tim. 4:3 – “daar sal ʼn tyd kom dat hulle die Gesonde  LEER [= O!* T.] nie sal verdra nie”–
met die klem daarop dat in die volwasse stadium die (swaarder) koringare dan ombuig ;  terwyl die ligter bas-terkoring pen-orent bly staan …

— dit wil DUS  sê – dat hulle, soos “BASTER-koring” /of anti-adamiete – nié  onder die Woord /“Stem” /Die WEG /wil /O!* T. – onder die WAARheid sal “buig” nié …~!*

Sodoende — en spesifiek m.v.n. bostaande teks soos Matt. 7:22, 23 Joh. 8:44-47;  14:23 …sou daar eintlik dan tóg ʼn manier wees om in die alledaagse te kán  bepaal /onderskeid kan tref, wié  die “vals /basterkoring” – of die vals, “VYANDIGE, amper, antiblanke /vals israel” is – naamlik dan –

diés  wat dan–nié (kán) “buig” onder, of luister  na Sy “WOORD(e)” /die TORAH /OU!!!  Testament /-Waarheid nie~!!!* –

en /want dít  is ook presies wat die situasie met die komende “Twee Getuies” gaan wees (Op 11) – naamlik “Moses” of die Wet (Torah) ;  en “Elia” >die Profete (Tanakh) ~ >

wat dan juis  die mensdom /adamiet /Blanke-dom  dus met die TORHA* / TANAKH  (OT) se “on-sensitiewe, rassistiese …” (JisRaEL-)WAARHEDE/Verbonde(nhede) gaan konfronteer … en –

wat dan die :  (I)  “skape” (regs) – sal SKEI  van >die  (II)  “bokke” (links) = “seuns  van die verderf /dwase maagde …”~!*

–  wat dan die “vyandige, vals, amper, anti-blanke /baster-koring” –

… sal UIT…-“soort-teer” …

van die “Ware Blanke /JisraEL” /’WiT Weste~!*

Hier is dus ook sprake van die “merk /seël” van die “dier”-sisteem, of — wat eintlik neerkom op :  OU Test.- /Verbond-LOOSHEID ;  teenoor die “merk /seël” –of synde die “beeld /gelykenis” van die ELohim >of :  “Geregtig/heid” =RAS_EGtheid~!  Dít is waarskynlik ook waarom dié “Twee Getuies” só on-gewild sal wees en inderdaad vermoor sal word(- deur d. HOER*) – omdat  hulle die ON-gewilde, “on-sensitiewe, rassistiese, diskriminerende …” TORHA /OU!!!*** Testament- en (JisraEL-)WAARheid sal propageer … (weereens) : –

Let ook op, deur wie of wát  dié “Twee” dan oorwin  sal word, nl. –die dier wat uit die afgrond  opgekom het (Op 11:7).  Die nodige studie sal aandui dat die term, “afgrond /put”, dan juis ook verband hou met ANTi-…“Woord- /LiG”-…loosheid ;  of ANTi-…OU!  Test.-…loosheid /Verbond-loosheid /WAARheid-LOOSHEID … ANTi-Awdawmiet /ANTi-soort-suiwerheid …~! –

Sag 9:11, 12
Ook sal Ek, wat jou betref, o Sion, kragtens die bloed van jou verbond jou gevangenes loslaat uit
die PUT  SONDER WATER.
Keer terug na die vesting [= TORAH /TANAKH!*],
o hoopvolle gevangenes! [~>]
Ook kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal verged

_WIE IS_ die:  “… hoopvolle gevangenes”*?*
S  NOU IN MY GESIG VIR MY DIS NIE_ Die 12 Stamme=WiT Weste( Jak 1:1) nie!!!

JeshaJaH 42:22
En tog is dit ’n beroofde en geplunderde volk; hulle is almal
gebonde in kerkers [..> (HOER-)-kerke***]
verborge in gevangenisse [soos: “equality / multiculturalism” /’mense?-regte …*]
hulle het ’n buit geword sonder dat iemand red, ’n plundering sonder dat iemand sê: Gee terug!

42:24
Wie het Jakob [= 12 Stamme>WiT Weste_Jak 1:1*]

oorgegee as ’n plundering en Israel [= 12 Stamme>WiT Weste_Jak 1:1*]
aan die berowers? Is dit nie die HERE teen wie ons gesondig het nie?
En hulle [= herders >HOER /kerk_kiste ..]
wou in sy weë [= TOORAH*** – Deu 13:5; Jer 6:16 …2Pet 2:15 ..]
nie wandel nie en het na sy wet [= TOORAH*** – Deu 13:5; Jer 6:16 …2Pet 2:15 ..]
nie geluister nie(= ook NB: 2Ths 2:3;  2Tim 4:3 ..)

Met ander woorde – die Goddelikeon-sensitiewe” WAARheid /aldan die “Twee Getuies” sal, tragies genoeg, “oorwin” word deur dié  “BAIE” – weereens, wat – ‘in daardie dag sal sê’ : –
Matt. 7:22, 23
Meester, Meester, het ons nie in u Naam[-?: ‘yeZeus’?*] …

Helaas – die “on-sensitiewe” WAARheid /“Twee Getuies” sal dan “oorwin” word deur dié  “menigte leraars” /HOER(‘kerk’) wat die “Woord- / LiG” /OU!  Test. /(Gesonde) Verbond-LEER nie meer  kan verdra nie …~!* (2Tm 4:3) –
— en /want – alles op twee bene  kan nog – as jy baie fyn /selektief en “(poe)polities-korrek” ;  “gecalvineerd” en “gerevormeerd”-korrek trap – vir “liewe jeezis” en “liewe Paulus” –en vir… “liewe stellenbosch …” huldig en navolg, máár
nét  ʼn SEKERE  (fisieke!) VOLK / “HUIS(-gesin v. Jakob /Dawid)” /“STAL” (Jh 10:16) –
kan die (hele) Nuwe SOWEL  AS die OU!!!  Test. huldig, koester, liefhê … uitleef >die “Hart /Gesindheid van die Vaders” – Mal. 4:5, 6;  Luk. 1:17;  16:31 –
nét húlle, van wie die Elohim sê :

Kyk, daar kom dae … dat Ek met die HUIS  van [NÉT  fisieke] Jisrael
‘n nuwe verbond tot stand  sal bring …
Ek sal my wette in hulle [- NÉT  fisieke Jisrael /’WiT Weste~!]
verstand gee en dit op hulle  hart skrywe – Jer 31:31-34;  Heb. 8:8, 10;  10:16 …~!

— nét húlle  wie na die Elohim se WOORD /Stem /wil /WEG /Waarheid KÁN /WÍL  en sál luister (Jh 8:43, 47) … sóós (weereens) : –
          Ex 2:11-13;  19:13;  23:32 ;  Lev 20:26; 25:44,46;  Num 23:8, 9;  25:6-13 ;  Deut 17:14, 15;  23:2, 6 ;  33:28;  Esra 9:2, 12, 14;  10:3 ;  Neh 13:1-3;  Esg 44:6+;  Miga 4:5;  Mal 1:4-7 … ens., … ens.~!

Sodoende moet teks soos Openb. 19:15 dan ook juis in die lig van die bogaande gedagtes beskou word : –
En uit sy mond gaan daar ʼn skerp swaard
om die nasies  daarmee te slaan ;
en Hy sal hulle met ʼn ysterstaf regeer …

Let op – “… ʼn skerp swaard [= Woord /=OT = ‘onsensitiewe Waarheid’]
om die nasies  daarmee te slaan” – wat dus weer verbind kan word met die “Twee Getuies” of die O.T.-“orde /-sisteem”!*  Hierdie dui dus op “tugtiging” (- nie uitdelging nie!) ;  en die Skrif-beginsel is – JHWH  tugtig net dié  wat Hy liefhet (= Sy ‘oogappel’- /Verbond-Volk!), naamlik dan – (FISIEKE) JisraEl /’WiT Weste~!!!

Beskou ook die volgende ontstellende /ontnugterende /skokkende … gedagte betreffende Sag. 10:3 :  “Teen die herders / voorbokke [het My Toorn ontvlam]” – en dan sê Jeshua Hy sal skeiding, of dus (oe-hoe-) APART|heid instel tussen “skape” /-REGS ;  en “(voor-)bokke” >LINKS~!*  En dié gedagte moet weer verbind word met Skrif soos Matt. 13:25 se “basterkoring” ;  en
Pre. 10:2 se :
hart van die wyse [5 verstandige maagde /‘smal pad’] is na regs, maar die hart van die DWAAS  is na links …~!*

Dit wil sê, onbekeerde blankes /JisraEliete /’Weste, of/én  Tanakh-lose  adamiete, of die “5 dwase  maagde” /“BREE  pad”;  of dan die “bokke /basterkoring /vyandige amper  blanke /= ‘slangsaad’-spore/-reste”, sal afgeskei word van “geredde JisraEl”-skape /“ware koring” /en suiwer “Blankes” –wat …
kán  “LUISTER  na Sy Wet /“Stem” /WOORD(e)” (Jh 8:43, 47) /O!!! T.~!

SO – betreffende Matt. 13:29 –“… dat julle nie miskien, as julle die basterkoring  bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie” – word dit weer bekragtig dat daar sekere “(seun vd.) verderf”-elemente  in “die kerk” /volk, teenwoordig is (2Ths 2:3) ;  of “vyandige /amper!  adamiete /anti-Blanke”, of “slangsaad-spore…” – wat ononderbroke reg in die midde van die Blanke Ras ;  in die “kerk /kudde” ingewurm is (Mt 13:25;  23:33+);  ín  die JisraEL-Volk /-families teenwoordig soos ʼn kanker /-parasiet … sóós weereens deur Eseg. 2:6 uitgespel ~>
“En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings  BY  jou is, en jy BY  skerpioene [‘adders’] woon …”.

En bg. Eseg. 2:6 is dan ook die ekwivalent van (weereens) –
1Joh. 2:19
Hulle [verderwers /BASterkoring /miswolke /dwaalsterre …]
het van ONS  [= WARE  Blanke /IsraEl] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [IsraEl] nie;  want as hulle van ons was, sou hulle by ons [IsraEl /-Waarheid /Lig] gebly het.

— verdorwe /basterblankes – wat meer liefde het vir die “wilde diere van die veld” en vir “honde, renosters …”!*, as vir Die BOER Volk /SiON /“heerlike wesens” wat daagliks op strepe doodgemartel word …~!!!* …/?*

En hierdie begrip /beginsel en strategie van s_ATANIËL  om sy  “bastersaad-SPOOR /-element /-faktor …” in die midde van die suiwer Awadawm /BLANKE  >in te graaf, of dan “in te plant” (= deur EVA / Kain!*), word in moderne /END-tye al méér  geïntensifiseer d.m.v. gedrogte soos DEMONE-krasie … “-‘mense’-regte, broederskap, gelykheid, versoening, (‘reënboog’-)vrede-vrede, (‘naaste’-)liefde-liefde, reënboog-gebrousels …” ;  … “alle bloed is rooi / gees het nie kleur nie …” en dergelike “gebrek aan kennis”-kwak… ~!*

So volgens die betrokke bg. teks /-bespreking(s), soos Gen. 3:18 ;  Eseg. 2:6;  Matt. 13:24+;  23:33-35 ;  Joh. 8:44-47 … was Kain dus ʼn “amper -mens /-adamiet /-blanke”, máár … ~ >daar was dan dus iets drasties fout  met sy gene(bewussyn)- en DNA-substans /skeppingsbloudruk en sy innerlike  psige … en met sy “beeld /gelykenis” ;  sy intrinsieke wesensaard en werkinge – en met sy “vlees-wandel”~ >Gen. 6:12~!* …en-DIT … word bekragtig, onder meer op grond daarvan dat : –

KAIN  sy (egte Adam- /Blanke) broer vermoor (-v.d. begin af) –
vir ʼn NB. – uiters onlogiese, onsinnige rede … –

PRESIES  sóós> wat Adamiete vandag ook vermoor word – deur jy weet ‘wat’~!, vir ʼn selfoon of vir R2 /wapens … of vir – sommer net die grap …~!*

Kain lieg … oor die waarheid (- vader v.d. leuen).  Kain neem nié ʼn Adamiet /EDEN-iet  of Blanke (H119) … as vrou nie!, maar gaan neem ʼn vrou in die “land van Nod” (Gen 4:16 – wat dus  A|PART  was van die Awdawmiet van EDEN~!) –

Die KAIN(-iete) /ras(se) word nie ʼn Goddelike “kontrak /verbond /belofte /profesieë …” of enige hulp, saligheid, heil, raadsplan aangebied nie, maar –
word inderdaad VERVLOEK! – en beveel om self /kondisionerend- of meganies-gewys self oor die sonde, of oor “(reg en) verkeerd” te heers ~ > Gen. 4:11, 12~!* ; Mal. 1:3, 4;  Mat. 23:33 …

Eers in Gen. 5:3 word verklaar dat Adam –
… ʼn seun verwek het na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

ÁS-  Kain wel die éérsgebore SUIWER
AWDAWM” /Blanke /“mens” op Aarde wás, moes hierdie epiese, kritieke /eks-klusiewe …! begrip /uitdrukking /proklamering van Gen. 5:3 immers éérder aan Kain  se geboorte in Gen. 4:1 gekoppel gewees het …~!*/???*>

Wat moet dít  DUS  vir ʼn normaalgeskape SKAAP  sê …~!!!*?*

Die eerste  FEIT  (soos ʼn skaap!) wat hier gestel moet word, is DUS -:
DAT … daar!* absoluut – baie onteenseglike onbetwisbaar onomwonde baie beslis gewis ʼn SLANG” … in die gras IS!!!* ~ > met die GENETIES-BIOLOGIESE  oorsprong van (die) KAIN(-iete) … aldus die ~ >
jou  saad” (Gen 3:15) /“onkruid, baster-koring /vyandige, amper-blanke /[anti-]mens” (Gen 3:15, 18;  Mt 13:24+, 38;  23:33+) … die “Kain-iete /NODdiete …” (Gen 4:16) ;  die Moabiete (Num. 25) … en die Kanaäniet-honde >Matt. 15:26 ;  Openb. 22:15~!* ;

— die verderwers /VERBAS-teraars /gruwelikes /struikelblokke /ronddolendes /sinsverwarders /kranksinniges /demone-krate … verligte boetman-niste /politieke analiste /(vryheids– /‘mense-regte’)-vegters /-aktiviste /“media-NIETE” …~!* ;

— die ontroue herders /waterlose fonteine /dwaalsterre (= dwaal-boodskappers /-leraars) /miswolke … “blanke van sonde /seun  van die verderf(-wers) /-element(e)~! …;

— die “geheime krag” (2Ths 2:7) /die “5 dwase  maagde” /“Babel die Groot HOERRR-kerk(geit)”-SYSTEM /-miete ~!!! (Op 13;  17;  18) ;

— die BAIE!!!  MIS-leiers /blinde leiers van (baie) blindes /die “linkshartige (voor-)bokke” (Pre 10:2;  Sag 10:2, 3) /die “menigte (SiC-)leraars” (2Tm 4:3) …~!* –

— húlle wat NIÉ  (kán?!) “LUISTER!!!  na die WOORD(e) /O!  T! van die Elohim” nie ~!!!Joh. 8:46, 47~>

HIER IS DUS (WEEREENS) TE DOEN MET DIE VALS, VYANDIGE AMPER-‘BLANKE’ /ANTi-BLANKES … wat dus NIÉ  ʼn natuurlike affeksie  het nie vir die SUIWERHEID  van die “Sesde Dag Kroonskepsel /Awdawm” ;  húlle wat sedert 1992-STEEDS!*(?*) wil “Ja”-stem ;  húlle met “Boetman-iteits”-geit-neigings … húlle wat dan verbind kan word met Skrif soos die volgende (- en talle verwante -) :-

(*)  Markus 4:11
Aan julle [Israel /-Weste] is dit gegee om die verborgenhede van ‘Die Koninkrykte ken,
maar aan hulle daar BUITE  is
[= buite d. Huis v. Jakob /buite d. Verbond / vals blanke /heiden-wesens]
is dit nie gegee nie (= bv. ook Op 11:2;  22:15) ;

(( – wie is ‘hulle daar buite’??* –
dit kan nie heiden-wesens (vd. veld –ens.) wees nie, want hulle is van selfsprekend vir ewig ‘buite’~!*

hierdies -‘daar buite’ – is DUS NB. :  d. ‘5 DWASE  magde’ /= dwase israel/= ‘basterkoring’ /= d. ‘HOER circe’~!*]

(*)  Joh. 17:9
“Ek bid vir húlle [Israel /= ‘binne’ Huis-Jakob /onder d. Verbond];
Ek bid NIÉ  vir die wêreld[-wesens /basterkoring_daar buite*] nié…~!*

(*)  Joh. 14 :22
“Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom:  Meester, hoe is dit dat U
aan ONS  U sal openbaar [= binne Huis-Jakob /onder d. Verbond]
en NIÉ[…~!*] aan die wêreld  nié?”

— EN NIÉ[…~!*] AAN DIE WÊRELD  NIÉ?”

En die absolute baie onteenseglike onbetwisbare onomwonde FEIT  (soos ʼn SKAAP), is : –

daar is ʼn SON-heldere ~“SLANG  in die gras”~!* – maar die hele “kerk”-GEIT /-SYSTEM(-miete) vermy en beveg  hierdie absolute onteenseglike onbetwisbare onomwonde FEIT!!!  /bedreiging /boosheid /doodsheid …soos ʼn skaap – soos die HEL –WAAROM~!!!*?*
want die “kerk” -SELF  is die “HOER-draak-slang” … –dinges /-geit … –die “mens van sonde / seun van verderf / krag van die dwaling”~!*

… –DIE “MENS VAN SONDE / SEUN VAN VERDERF / KRAG VAN DIE DWALING”~!*

En /want ook – weereens :
Die Openbaring van Henog 11:55
En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,
op so ʼn manier het hy Eva bedrieg
en met haar GEMEENSKAP  gehad

Asook weereens :
Spreuke 30:20 – :
“So is die weg  van ʼn vrou wat [ontug] bedryf;
SY  EET!*(?*)  en vee haar mond af  [= Eva]
en sê:  Ek het geen sonde  gedoen nie”

Ons sit dus hier met die astronomies stekelrige, ontnugterende, haarrysende, (half-)onnoembare, bottelbarsende, kataklismiese … kwessie dat – die “adamiet (blanke) van die sonde /seun(-element) van verderf”( 2Ths 2:3) ;  of die “vyandige /amper- /anti-blanke /baster-koring …” –

wat NIÉ  “na die Woord(e – O. T!*) van Elohim (kán?!) luister nie” (Jh 8:43, 47) ~>
is dan dus  vandag waarskynlik niemand anders nie, as die VOLK – WiT christen-Weste … se ÉIE  Tanakh- /WOORD-LOSE  “menigte leraars /kerk(-geit)” /-system /-miete … die BAIE MIS-leide, “vyandige /vals /AMPER adamiete /blankes” …~!!!*?*

— hulle wat ʼn dodelike ‘akute allergie’  het vir enigiets wat naastenby met die OU!*  Test. /= WAARheid, asook met die Adam-Ras-SUIWERHEID  te doen het …~!*

En hierdie hele stekelrige, ontnugterende … half-onnoembare kwessie word deur verskeie Skrif bevestig /bekragtig /geverifieer, sóós dan met die “Jer. 11:9”-komplot(-teers) /= ‘(ON)sensitiewe (Voor)Woord’ …;  asook bg. Eseg. 2:6 ;  én  (weereens) ~ >

2Pet. 2
/1:  Maar daar was ook valse profete [-baster koring = Esg 2:6]
onder die Volk [fisieke IsraEl –NOOIT, ’n #kerk_GEIT NIE*],
net soos daar onder julle [IsraEl /’WESTE (’n MENIGTE’)-]
valse leraars sál  wees [2Ts 2:3;  2Tm 4:3]
wat verderflike ketterye heimlik sal invoer.

1Joh. 2:19
Hulle [= slangsaad /-reste /-spore /vals adam~!?]
het van ONS  [IsraEl /’Koring (fisieke) Volk] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [IsraEl /-ware adam /koring] nie;
want as hulle van ons was, sou hulle by ons [IsraEl /-Verbond /Waarheid /Lig]
gebly het.

EsegiEl 13:9, 10
En my hand sal wees teen die profete [= ‘d. kerk’ / ‘verderf /onkruid’-element!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê :
[- ‘bedrieglike gesigte’ = ‘dromery’ = Deut 13:5;  Jud :8 ~ > ‘die jirre het vir my gesê … ek moet d. [IsraEl-]pêrels voor d. wesens v.d. veld gaan smyt …~!*]
hulle [= ‘amper- /vyandige, anti-blanke’ /‘d. kerk’ /‘verderf’-element!]
sal in die vergadering van my [FISIEKE~!] Volk nie wees nie
en in die BOEK  van die Huis
van
[FISIEKE~!] Jisrael nie opgeskryf word nie en
in Die [Beloofde] LAND  van Israel [= Millennium-Koninkryk~!*]
nie kom nie
.
       
(- ‘beloofde /Millennium’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!).

Sodoende sit ons met die volgende (half-)“onuitspreeklike /onnoembare” dilemma /turksvy /katestrofe … –

— ons weet die Volk is telkens beveel om “mense” van “gemengde  bloed” of/en “vreemde  vlees” /= “vals blankes” (= Num 25) /“uitlanders” ;  of/en dus “BASTERDS”!* UIT  JisraEl  te verban – byvoorbeeld ook in Esra en Nehemia!* (- hieronder).

Maar /“however” – in bg. Eseg. 13:10 sal – nié net basterds of “wesens van die veld” nie – maar blykbaar ook suiwer(?)  Adamiet-Volkgenote /“blankes”(?)  in die (komende) “Millennium-Koninkryk” UIT  die midde van (suiwer) JisraEL  verban word …~!*???* = ‘mens van sonde /seun van die verderf’-elemente.

En dit blyk dan duidelik dat die rede vir hierdie verbanning dan oor niks anders gaan as veral hulle versaking van die Woord /die WEG /OU!* Test. /-WAARheid /Lig ;  en weens hulle neiging tot vermenging /verbas-tering /demoNE-krasie …~!*  En dít  word dan duidelik weerspieël in talle Skrif soos bg. Eseg. 13:9 – asook dan in Eseg. 13:10 :
Omdat, ja, omdat hulle my Volk verlei  het deur te sê:  Vrede!  Terwyl daar GEEN  vrede is nie …~!!!*
— terwyl (Ware) “Vrede” dan ook onlosmaakbaar sinoniem is met Numeri 25-“A|PARTheid”~!!!*

En hierdie VALS  en verdoemende “BASter vrede” van die “kerk”-system/miete waar die BOERE /-Dogter van SiON  ook tans in vasverstrengel is (Jes. 18:1;  Sef 3:10) – moet dan NATUURLIK DUS – ook weer verbind word met Numeri 25, nl. toe Pinehas ʼn gemengde  paartjie in hulle tent van die gras gemaak het, waarná JHWH  toe die plaag onder die Volk opgehef, en die WARE  “VREDE  Verbond” ingestel het~!!!
— wat sodoende dan bewys dat WARE  Goddelike  Skrif-vrede NÉT  binne RAS-SUIWERHEID … binne A|PARTheid kan bestaan ; –

— en dat die goedkeuring of die aanvaarding, die verdra en propagering /bevordering van fisieke  VERMENGING (Gen 6:12 ;  Esra 9:2, 12, 14 …) /VERbasTEring /DEMONE-krasie – BAIE!!!  te doen het met die UITSLUITING  van die blanke /mens /Israeliet UIT die (komende) “Millennium /-Koninkryk (vd. Hemele)” ~ >
>>SOOS WAT DIE MASSAS (BREEE pad ..) ook in Gen. 7=UIT_gesluit was van die Ark …met dan net die 8 Awdam-Ras Suiweres wat bewaar gebly het ..>Gen. 6:12*

Met ander woorde : –  Jy kan dus ʼn baie ywerige, “bekeerde(?*!*) wedergebore jeezis-freak …” wees, én … -“kragte verrig in die naam liewe yeZeus”, máár – hier slat die paw-paw  die fan:As jy BESOEDELDE / BASter denke /neigings /(geloof-)sienings /hunkerings /oortuigings /hartstogte /ideologieë /godsdiens /-dogma’s /-werkinge /‘wandeling’ (Gen 6:12) … koester, is JY
DIÉ-“HÚLLE DAAR BUITE” (MRK 4:11) … OF DIE “WAN-GEKLEEDES” VAN –
Matt. 22:11-14
“[Toe] die koning ingaan … sien hy daar iemand wat nie ʼn bruilofskeeld  aan het nie [= Suiwerheids- / APARTheids-hunkering /-strewes …~!]
… werp hom in die buitenste duisternis …”–

— “bruilofskleed” beteken dus – SUIWER Adam /BLANKE  gene, DNA, “stam’-selle /’beeld, gelykenis’ … /FISIEKE!! “Soort-Swuiwerheid” …;  SUIWERHEIDS-denke /siening /strewe /ywer /wandeling … ~!* (- die prediker van ‘geregtigheid’ =2Pt 2:5~!).

Dit moet dus direk verbind word met Skrif-begrippe /beginsels /kwessies soos (weereens) : –

Esra 10:11
“… sonder julle af  van die volke van die land
en van die vreemde  vroue”
         (ook Neh 9:2;  13:3, 25;  Sag 3:1-4 … –ens).

Matt. 7:22 /weer_
BAIE…!*
[= IsraEl-’Weste /d. ‘kerk’!*]
sal in daardie dag vir My sê:  Meester, Meester, het ons nie
[‘onder’] u Naam  geprofeteer en [‘onder’] u Naam
duiwels uitgedrywe en [‘onder’] u Naam  baie kragte gedoen nie?

En dan sal Ek aan hulle sê:  Ek het julle nooit geken  nie.  Gaan weg van My,
julle wat die ONGEREGTIGHEID  werk![= Ras-ONEGtheid /VERBAS-tering~!*]

Joh. 8:44-47
Die wat uit Elohim is [= ‘Blanke /egte koring /IsraEl’],
luister na die woorde [= TANAKH!!!►] van Elohim.Daarom luister julle [‘onkruid /adder-ras /vyandige, amper blanke] NIÉ
omdat julle NIÉ!!!  UIT  Elohim [geskape] is NIÉ~!!!* –
omdat hulle gene /slangsaad-reste /-spore van die bose-een het … =
“13e stam”…-selle~!!!*?*

1Joh. 2:19
Hulle [verderwers /ingesluiptes /miswolke /dwaalsterre (booskappers_vd. bileamsleer ..) /onkruid /anti-blanke  …]
het van ons [IsraEl /die (fisieke) Blanke Volk] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [IsraEl] nie;
want as hulle van ons  was,
sou hulle by ons [suiwer IsraEl /-Waarheid /Lig] gebly het.

En hierdie gedagtes moet ook gekoppel word aan Skrif soos : –

Eseg. 2:6
“En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings  by jou is [= Gen 3:18;  Mt 13:25!*],
en jy BY  skerpioene [= ‘adders’] woon …”.

Betreffende “vreemde  vroue” (bg. Esra 10:11) – beskou ook Judas :7 –
“… en agter VREEMDE  vlees [= onkruid-bloed /-gene /= ‘13e stam-sel’-rasse ] aangeloop”
         (’53-vert / nié –agter ‘vreemde gees’ /of ‘vreemde gode’ aangeloop -niÉ! _
_nee – want d. redenasie word dikwels geslinger dat “got” /JHWH d. volk nie wou laat vermeng nie om te verhinder dat hulle kwansuis –and “gotte” /gode sou dien ..*> SNERT , man!!).

Inmiddels sal die leser oplet dat dit inderwaarheid dan nét die “EDEN”-niet / Awdawmiet /suiwer “koring” /JiSRaEL /’WiT Weste  is, wie se oortreding /sonde /verderflikheid /gruwel van verBAS-tering ter sprake is – soos veral dan ook gedemonstreer word deur die Noag-apokalips (Gen 6:12 …!) ;  en ook verwant aan die “Sodom en Gommora”- en Numeri 25-sages! (= ook Neh 13:3 ;  Esg 44 –ens).  Inmiddels het dit die ELohim berou dat Hy die awdam( blanke /H.119) op aarde gemaak het <Gen 6:6>  HOEKOM?? – want:

Gen 6:12
Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want
alle vlees [= en bloed> gene /DNA /#Stam-selle ..>rasse*]
het sy wandel op die aarde verderwe[- NEE =VERBASTEER**]

Die Elohim steur Hom geensins aan die “Nod-diete” (Gen 4:16) en ander rasse /-wesens se suiwerheid (‘apartheid’) /besoedeling /verderf –en “gruwel/ikheid” nie …>Ezr. 9:2, 14**

So blyk dit dan duidelik dat die adamiet /Blanke se “oer-sonde” dus INDERDAAD!* en PERTINET!* sowel as UIT+SLUIT+LIK  te doen het met bloed- /gene- /DNA – /spesie- /VLEES /RAS (-NIÉ ‘gees’ nie!) …BESOEDELING /-verderwing /gruwelikheid … – aldan met “A|PARTheid” — versus :  verBAStering …!

          (= bv. ook Esra 9:2, 12, 14 ;  Neh 10:30;  13:1-3;  Spr 30:20 ens).

Sodoende dat die hele “Lossingsreg” en die “Messias/-kruis”-sage dan ook nét  op die einste gevalle en (af-)vervalle /besoedelde FISIEKE  “EDEN”- /Awdawmiet/“ware koring” /JisraEL /’Wit Weste  betrekking moet hê …!* –

— soos wat die Noag-Vloed /-strafgerig op spesifiek  NET die (besoedelde*) Blanke (‘koring’) betrekking gehad het …! –

en /want /inmiddels /ook –
“Soos dit in die dae van Noag (verbasTEring!) was” – Gen. 6:12,
só sal dit ook wees met die koms van
die Seun van die AWDAWMIET  (Blanke >H119) ~!*

En /want – weereens :  die nodige naslaan en nugtere oordenking, sal onomwonde toon dat Eva, of die Awdawm /Blanke, se éintlike “sonde /-val” ;  of die sg.eet” van ʼn (sg.) verbode “vrug”, éintlik dan die omgang /SEKS  was met “VREEMDE  vlees”/-wesen(s) (= Gen 6:2, 4;  Esra 10:2;  Jud 1:7 …) – wat dan die Kain-itiese  “adder-ras” of “basterkoring” (Gen 3:18;  Mt 13:24;  23:33-35;  Jh 8:44) ;  die “vyandige, vals-, amper-, anti-blanke” geproduseer het /weereens … –
Die Openbaring van Henog 11
/55:  En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP  gehad

          (= ook Gen 3:18;  Spr 30:20;  Esg 2:6;  Mt 13:24+;  23:33+;  Jh 8:44 …).

Daarom word Mashiach  dan ook genoem – die “Seun van die AWDAWM  (- v.d. BLANKE >H119) …” ~ ►!*  En sodoende /inmiddels /derhalwe is Die Boek  UIT…-sluit-lik dan ook NET  vir die AWDAWM  geskryf!!! _NIE …NIE –NIE… vir ander rasse /wesens _NIE …***

Net die adamiet-Israeliet (’Wit Weste) het dus gesondig /oortree teen die Elohim en sy Gen 2:17-“Ontug-gebod”, of “A|PARTheid-Verbo(n)d” – naamlik om nie sogenaamd te “eet” van die sg. “verbode vrug” nie!  Want die term vir “eet” in Hebreeus het dan ook ʼn seksuele konnetasie!* >Spr. 30:20 (- ook d. term, ‘aanroer /aanraak’~!*).
          (- ‘awdawm’ = ‘mens’ = >Blanke Ras =Strongs-konkordansie = ʼn ‘ruddy’-kleurige mens ;  to show blood in the face  >H. 444 /119, 120 /127;
= Hoogl. 5:10, 14 ;  Esg 36:32;  ook NB Hnd 28:23+!*;  NB ook Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32~!* –ens).

So, net die adamiet-Israeliet /“ware koring /Blanke” (Mt 13:24), wat onder dié “EDEN-itiese, Ras-Suiwer/heids-Verbo(n)d” was (Gen 2:17), asook onder die Wet (/Torah &d. Profete), kón  aldus teenoor hul ELohim /Skepper – die “Verbo(n)d-Houer” en Sy Woord /Wet /TORAH /Verordeninge oortree, afgewyk /afge-VAL,  of gerebelleer en/of dus gesondig het …! …>2Ths. 2:3 /2Tim. 4:3 /2Pet. 2:15 …

Nét die Adamiet kón  dus “God”-LOOS /“Wet-, Woord- /Verbo(n)d”-LOOS, of “sonder Elohim” handel … en – “verlore /verdwaal” en verdoem raak;  en kon daar sodoende dan na NÉT  húlle gesoek … en gevind word ;  en dan “… gered word dié  wat verlore kón  raak …”~!* … –nét  hulle wat “onder die wet was”~!* – Gal. 4:5 ;  Heb. 8:8 …~!*-
of naamlik dan dié wat van die “Gesonde (Verbond-)LEER” kón-AF-val … ;  wat TORAH / OU  Test.- /WEG- /LiG-loos  kón raak …!*?* …

húlle wat kón
“…wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed … wat verduisterd is in die verstand
en vervreemd [kón raak~! _]
van die lewe van Elohim deur
die onkunde
[= t.o.v. >d. TANAKH]
wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart …”!* –Ef. 4:17-19
        (- omdat = Deut 28:28 ;  Sag 7:12;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15 … –ens.)

Die leser sal sodoende ook opmerk, met bg. tekste in gedagte, dat – om “bekeer” te kan raak – sou vereis dat die “sondaar” eerstens na die Woord /Wet= TORAH /OU  Test.- /WEG- /LiG /Waarheid /Verbond(e)-Leer (Eerste Beginsels) /“Heilsfontein” /die Lewe>Deut. 30:19 … –of DUS  na die OU!!!*  Test. moet terugkeer – en wat bekragtig word deur teks soos : –

Joh 6:44
Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het,
hom nie [éérs!*] trek nie;
en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh. 6:44, 45
Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het,
hom nie [eers-] trek nie;
en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur EL  geleer wees.
Elkeen dan wat dit [éérs] van die Vader gehoor en geleer  het,
kom [dán  daarná] na My [Mashiach ] toe.

Luk 16:31
As hulle na Moses en die Profete [= O!* T.] nie luister nie,[!!!*]
sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

Bedink /NB… /weer_
Joh 6:44
Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het,
hom nie [éérs!*] trek nie

Nou /NB. : HOE  “trek” die Vader JHWH DIE AWDAWMIET – afgesien van die wedersydse wesens- /gene-/bewussyn-konneksie _synde die(selfde):  “beeld /gelykenis”-konneksie …?!_
Hos 11:4
Met mensebande, met koorde van liefde
het Ek hulle getrek …

Nou die opregte /vrygeraakte herder sal vir jou seg hierdie Hos.11-“koorde van liefde” is derhalwe …Die Wet=TORAH* …!!! — NATUURLIK*** … soos :  Geen baster mag in die vergadering van JHWH kom nie _Deut. 23:2 …ens…>
…>anders gebeur die …ja… :  “nuwe  sydafri-kakkie” (/ ‘sh*thole’) met jou ..!!**

Betreffende bg. Hos. 11 –dit is hoe die Awdamiet “getrek” word na gemeenskap met JaH en synde na verlossing en heil — MAAR /Versus :
Isa 5:18
Wee hulle wat die ongeregtigheid [= ras_ONEG theid*]
nader trek _
met koorde van goddeloosheid[= Woord/ Wet_TORAH_LOOSheid**]
en die sonde[= Woord/ Wet_TORAH_LOOSheid**]
soos met wa-toue…

SO /DUS  sê nou vir my :
die Vader /JaH trek  met “toue van liefde” >>WET /TORAH =AKA. :  Hy “trek” met “toue” soos /weer:
GEEN BASTER MAG IN DIE VERGADERING VAN JHWH KOM NIE …/Deut. 23:3 …ens… ens… … …

NOU SÊ VIR MY .. DEMOONIE /BAL-PRIESTER … :  HOE OP GODS_aarde gaan JY  vir jonas mandela toe-toe boessak zooman obaama mamparrapoesa … “nader trek” met “liefde /bande” soos Deut. 23:2 – GEEN BASTER IN DIE VERGADERING … ens… … …

… is jy van jou verstand af … of /synde : Het jy ’n verstand _om van af te kan  raak**

Die meegaande Skrif /-gedagtes spel dit dan son-helder duidelik uit dat 2Ths. 2:3 – se “mens[-dom /blanke] van sonde / SEUN[-element /groepering] van die verderf” nét kan verwys na byvoorbeeld 1Joh. 2:19 se “Húlle” – wat “van ONS  [Ware IsraEl /’Weste] uitgegaan” het ;  of dan ook Matt. 13:25 se “vyandige adamiet /basterkoring /vals israel” – of (dus) die “vyf dwase  maagde” … die “bokke, links” …!

Dit behels dus ʼn afval-lig(e)  element onder  die VOLK /’Weste – spesifiek m.v.n. die godsdiens(leiers) /“kerk”-geite /-system self ;  máár, dat diés egter dan niÉ, “van ons [suiwer adam-IsraEl] is nie;  want as hulle van  ons was, sou hulle by ons [IsraEl /suiwer koring!*] gebly het” – en sou hulle GELUISTER  het na die WOORD /-WAARheid /die WEG /Lig /Lewe … (Jh 8:47 ;  Hnd 28:28 >OT!*) –

— en hierdie kritieke en (ON-)sensitiewe /onnoemlike kwessies moet ook geëvalueer word teen die agtergrond van Matt. 22:29 – dat die oorgrootte meerderheid van die plaaslike twee stamme /Huis van Judah eweneens –VERKEERD  gelei, geleer, wan-gevoed /verdoemend wan-versorg /vergiftig  was deur “die kerk”!*

Die apostels en Paulus was daarom in ʼn verbete stryd gewikkel om Die WAARheid in die Judeërs [- nié ‘jode’ NIE =adders!] se klip-koppe te kry –
dié WAARheid hou dan ten nouste verband met teks soos Matt. 22:29 ;  Luk. 11:52;  24:27, 45 en Hand. 18:25, 26 ~ ! ;
— en dit geskied teen die agtergrond van Joh. 1:11 – dat Jeshua, die “Huis-Heer” (Mt 13:27), se ÉIE  adamiete [HUIS v. Judah (2 stmm)] Hom [aanvnaklik] nie sou aanneem nie!* (= ook Mt 23:37) – daarom verklaar Paulus dan ook – in Hand. 28:28 —
Laat dit dan aan julle [= verharde Judeërs /‘Sy éie HUIS’ /TWEE  Stmm]
bekend wees dat die heil van EL  aan
die ‘heidene
[= TIEN!!!* Stmm /= ‘ander stal’ >Jh. 10:16 /-=Kaukasiërs/’WiT WESTE]
gestuur is, en hulle sal luister …
( = ook Mt 21:43 ;  Jh 15:1, 2;  Hnd 18:6;  26:18 )

SO net terloops eers / weer: – 1Joh. 2:19 se “Húlle” – wat “van ONS  [Ware IsraEl /’Weste] uitgegaan” … :  verduidelik vir my HOE_ kan JY  in ’n kerk /geloof /christen-DOM  glo wat leer, “o, jeezis( Jeshua)) /die bybel bevorder nooit VERDEELDTHEID /onmin /oneenigheid /separatisme /facisme /tweespalt …” –verkondig nie?!?  Dis dan PRESIES  wat 1Joh. 2:19 hier doen.  Dis dan PRESIES  wat Meshiach self ook telkens beoefen – soos /weer:
Mar 4:11
En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om
die verborgenheid van die koninkryk
van God te ken, maar vir hulle wat buite is [=buite d. Verbonde/-Leer*]
kom alles deur gelykenisse…
— die HOER/kerk verklaar dit ’n doodsonde om in terme van:  “Ons” /versus, “hulle” te praat en dink en te glo_maar DIS DAN PRESIES  wat Meshiach /die ELohim en sy Woord >TELKE MALE SELF …doen!!/?* (- ek kan vir jou 100e soortgelyke teks uitwys!*)

Die VOLK /Huis-Judah (2 stmm) was sodoende vergiftig  deur hul “herders” /die geestelike leiers /die “adder-jode” /“jou saad” /Edomiete /“vyandige, amper  blanke” – die “kerk”-system (Mt 23:33-35) – soos ook vervat in hul “Talmudiese” leer (& kabbala /protokolle), asook hul geheime agenda /vendeta  teen die “verlore skape /verstrooide TIEN  STAMME” — ’n vendeta wat derhalwe dan tot VANDAG  toe nog des te meer voort woed***

Hierdie “vergiftiging” word dan ook verteenwoordig in begrippe /en eintiteite soos die “geheime  krag” (2Ths 2:7 /’83-vert.), die Sanhedrin /“Fariseers, Jesuite /Learned Elders /joodse kabbalisme” /“baster-koring /anti– /vals blanke …”, wat reeds sterk gefunksioneer het in die Volk se verwronge geloof- /godsdiens-/“circe”-sisteem (Op 2:9, 14 ens.);
en in verskeie opsigte, sou identies =dieselfde verdoemende toestand(e) – des te meer – heers onder dieselfde fisieke JisraEl-Volk(e) /’WiT Weste  in die endtyd … met die “lááste  afVAL …” (2Ths 2:3) –
net in ʼn meer gesofistikeerde, beskaafde, kommersiële vorm … in meer omvangryke … meesleurende … “demone-kraties”-aanvaarbare … toestand(e) /“heimlik-ingevoerde” maniere …~!* (- 2Pt 2:1 …)

So let op dat die groot “skeidsmuur” ;  onderskeiding, verdeling of/en AF-skeiding /waterskeiding … of A|PART-stelling, bepaal word, of/en spil óm  die “on-sensitiewe, rassistiese …” Tanakh /OU!!!  Test.~!!!* … waarvan nie een jot of tittel verval /uitgedien /afgehandel … sal raak nie … asook nié – sal ‘oorgaan op die heidene’  NIÉ~!!!  Dit sal dan ook die spilpunt wees van … Armageddon en wat (ON_)sensitiewe kwessies sal insluit soos RAS…isme en of “jeezis”( Jeshua) swart of Awdamies was …**

Sodoende bestaan daar twee BAIE  “stekelrige”, kritieke, ontstellende, skokkende, half-onnoembare  “kategorieë” onder die Volk /“kudde /skape” /Wit Christen-Weste : –

KATEGORIE  A :
Awdawmiete /blankes …/‘(baster)koring’ of “onkruid” wat hulself nié – ten volle kan verbind of kan “vaskleef” aan /met /onder die “Woord(e)”, Verbonde en verordeninge van Elohim” nie (Jh 8:44, 47) … /húlle wat die “Gesonde (Verbond-)LEER” (2Tm 4:3) /die Tanakh /LiG /Weg /Waarheid /Lewe (Deu 30:19) nié kan absorbeer /“verteer’ en dit eer, huldig, koester en dit kan liefhê nie … –
— wat dan in ERNSTIGE~!* … troebel- of/en stromwaters … verkeer ;  in “Woord/LiG”-LOOSheid (Ps 119:105) … tussen die “(voor)bokke /linkses /5 dwases …” verkeer – in … die buitenste duisernis …”~!!!*** … *** … –

asook /inmiddels –

KATEGORIE  B :
dié adamiete wat “sê” /bely /spog dat hulle die O.T. huldig, máár–  wat terselfdertyd
die “Gesonde  LEER  nie meer verdra” nie (2Tm 4:3) ;  wat Die WAARheid /LiG /Die Weg /“WOORD(e) /TOORAH  van Elohim” verruil het vir die “mag van die KERK” /-DWALING /-LEUEN /vir “DEMONE-krasie” / BOETMAN-isme … liefde  vir die “jou  saad”-VYAND  en (dus) liefde vir SATAN ~!* ;

Inmiddels almal wat vashou aan die weg van Kain /leer van Bileam – VERBAS-tering~!* (Op 2:14) … alias :  vashou aan :  “mense-regte /versoening /swart-bemagtinging /gelykheid /multikulturalisme /reënboog-gebroedsels /broederskap /‘vreet’-same naasbestaan /vrede-vrede /(‘naaste’) liefde-liefde …” ~ !* –

Hierdies het almal natuurlik ʼn kataklismiese  bestaans- /wesens- en identiteits-probleem ;  ʼn kosmossale … geloofs-, heils-PROBLEEM …~!*
– want jy kan nie twee gode – of twee “weë” (- se ‘woorde’ /‘ordes’ /ideologië /dogma’s) magsordes bewandel /navolg /dien nie –
kan nie “koud” én  “warm” wees nie –
en /want – ʼn FONTEIN  kan nie “brak”- of “SiC”-water ;  én  “soet /suiwer /gesonde” water /Woord (2Tm 4:3) oplewer nie~!!!* (Jes 12:3-6) –
— die (wingerd-, olyf-, vye-)boom sal aan sy vrugte geken word~! –

D.W.S. – ʼn vyeboom /wingerd /olyfboom /koring (Ware Israel) – kan nié  kaktusse /onkruid /steekdorings /kakie-bos voortbring nie –

— of/en, dit kan nie die verderwing en die DOOD  van die AWDAWM-Ras veroorsaak nie …> ʼn ‘Ja’-stem (1992) pleeg nie, en/of ʼn ‘Ja-stem’-system najaag nie …~!!!*

                        daar sal met die mandjie “slegte  vye” (= baster-koring /vyandige, amper-adamiet /vals israEl) afgereken  word~! –
                        húlle wat met ʼn groot stem onder die altaar uitroep (Op 6:9, 10) – se bloed sál gewreek word …~!* –
                        ja, die ‘skape’ wat deur die “wilde diere van die veld” verslind is (- in ‘plaasmoorde’ –ens.), se bloed /siele sal van die “herders’ >HOER/kerk =van die “christen/DOM”!* se hand geëis word =Eseg. 34:8-10

Hierdie is dan inderdaad kritiek  omstrede verreikende, en/maar miskende /ondergraafde kwessies /dilemma’s.  Dit behels nie net die SON-verblinde Skrif-FEIT! – dat alle  rasse /nasies /-wesens BUITE  JisraEl, UIT…-gesluit is van die (talle) Tanakh-VERBONDE /-Leringe /(Heils-)Beloftes /Profesieë /Godspraak /Raadsplan … en van “Die KONINKRYK” … nie, máár dan ook (weereens) –
— NB. :  dat óók alle  fisieke, Awdawm  JisraEliete /WiT Christen-Weste, wat die OU!!!*** Testament~!* nié ten volle… ondubbelsinnig … “EKSTREMISTIES, FANATIES, FASCISTIES … DOOD-veragtend” huldig /koester en liefhet nie – sal  eweneens ~ >
in die vergadering van my [FISIEKE!] Volk

NIÉ  wees nie
en in Die BOEK  van die Huis van
[FISIEKE!]
Jisrael nie opgeskryf word nie
en in Die LAND  van Israel
[= Millennium-Koninkryk~!*]
nie kom nie – EsegiEL 13:9, 10~!

En die absoluut verwoestende realiteit en breekgrens en FEIT  soos ʼn skaap, is dat die “BAIE!!!  MIS-leides” ;  of die “BREE  pad/dwase maagde”, in een of (veral) albei  bogaande twee DOEM-KATEGORIEË … (in-af-)VAL … en dink  hulle is op die “regte /smal  pad” ;  en “dink  hulle bewys die jirre /jeezis  ʼn guns …” …~ >!!!*

@@@

So – hierdie “BAIE!!!  MIS-leides” ;  of die “BREE  pad /(massas-) dwase maagde” … “dwalende /blindes /skape …” /“vyandige, amper  adamiete /basterkoring /SEUN  van die verderf” /-elemente … – se ondergang of muilband /nekslag en “doodsteek” is PRIMÊR  dan DUS  die “(ON-)sensitiewe WOORD (O!*T.) … LiG /WEG /Waarheid /Lewe~!* (Deut 13:5;  30:19).

Sodat die onvermydelike BAIE  STEKELRIGE … byna onnoembare, bottelbarsende-vraag wat gevra moet word, is : –

WAT  is dit – binne, of buite – hierdie “BAIE  MIS-leides” ;  of die “BREE  pad /(massas-) dwase  maagde” … “dwalende /blindes” – wat hulle VERHINDER  of/en hulle BLOKKEER /‘BIND’ –

om hulself ten volle  met die WOORD /O!!!* T. van EL (Jh 8:47) … die LiG (Ps 119:105) /WEG /WAARheid /Lewe (Deut 13:5;  30:19) … te kan vereenselwig …~!*???* –

om hulself te verbind met Woord /Weg /Lig … soos –

Ex. 2:11-13;  23:32 ;  Lev. 20:26;  25:44, 46;  Num. 23:8,9;  25:6-13 ;  Deut. 17:14+;  23:2, 6;  Neh. 10:30;  13:1-3;  Eseg. 2:6;  44:6+;  Miga 4:2;  4:5;  Mal. 1:4-7 -ens., … -ens. … ~!*

Is die probleem vir hierdies dan dalk ‘n baster  “vlees /bloed /gene”-ding – naamlik die bogaande “genetiese slang”-, of “ONKRUID”-genelyn (spoor /reste)/-ding (Mt 13:24+) … – aldan ’n “Kain-itiese”-spoor /-element /-faktor … BIND-DING – wat ín  hierdie “BAIE  MISleides” ;  of die “BREE  pad /(massas-) dwase  maagde” teenwoordig /werksaam is … en hulle sodoende weerhou van die WOORD /-Waarheid /LiG en van die “KONINKRYK /Millennium /Nuwe EDEN /Berg SiON” …~!!!*?*

OF / ÉN

is dit (ook) ‘n gees”-ding … – want, ons “worstelstryd” is nie teen nét  die FISIEKE  “jou  nageslag /onkruid” /“Kain-iete” /die (sg.) “slangsaad” /die “geheime  krag” /“vyandige amper  adamiet /vals israeliet (basterkoring)” /“illuminati” nie – Gen. 3:15 / Ef. 6~!* –

( – raadpleeg i.d.v. NB:  die “Kundalini-Gees” [-Vesting(s)] – Eben Swart :  www.trumpetcall.co.za ).

Op grondvlak /in die PRAKTYK … beteken dit DUS  (weereens) – BAIE STEKELRIG – en /maar baie onvermydelik … dat dié awdawmiet-Israeliet /blanke “christen  gelowige” … wat nié  ‘n “natuurlike affeksie /aangetrokkenheid” en koestering /liefde /ywer vir die Tanahk /O.T. het nie –

dat hierdie “ELEMENT(E)” heel moontlik dan sorteer onder Meshiach se betrokke uitlatings soos –

(*)  die “basterkoring” tussen “Ware Koring” (Mt 13:25, 28 …) ;

(*)  “Slange, addergeslag, hoe!*  sal julle die oordeel van die hel ontvlug?” (Mt 23:33) ;

(*)  “Julle het die duiwel as [fisieke!] vader,

en die begeertes van julle vader [= verbastering /vernietiging vd. ‘koring’ /Awdawm]

wil julle doen.” (Jh 8:44) …~!*

Die kataklismiese FEIT  is dat hierdie “OU Test.”-LOSE … aldan, “seun  van die verderf”-ELEMENTE, en DUS VY-ANDE  van die Woord en van Elohim (- onder D. Volk), tussen wie daar baie “jeezis freaks” is – in hulle “opregte[-maar verkeerde!] , goedhartige ywer vir ‘mense(?*)’-geregtigheid … (-& verwante kwak)” – in die proses dan die SUIWER  Koring /Uitverkore VOLK /die “heerlike wesens” … saam met hulle op die “VERKEERDE BREË  pad” verderf toe sleep …!*

Want dié “begeertes” is ook altyd ingebed in die kosmossale draak-dinges (‘uit see’) van DEMONE-krasie … – die “BREEE– pad” /-dingeses …~! ~>

2Pet. 2:18 :

Want deur trotse woorde vol onsin  uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees [= materiële voordele /loon /’BEE …’]

en ongebondenheid [Verbond- /O.T.-loosheid]

dié wat waarlik die mense [= ‘seun’ /basterkoring /volks /-elemente = ‘d. kerk’-geit]

ontvlug het wat in dwaling wandel.

Daar is verwys na satan  se “VYANDIGE  (jou)saad- /ras-planting”, of die ‘saai’ van sy “baster-koring” ;  aldus die ras(e) /nasies /-wesens  wat deur Kain ontstaan het deur “slang  en Eva”! >Henog 11:55.  Want die Gesalfde Meester ontken dan in Matt. 13:25 dat die Vader die “onkruid”-ras(se) geskep of ‘geplant’ het.  JHWH  se “planting” is die SUIWER Adamiese /Blanke (H119) /“Koring” /“EDEN”-niet /JisraEl, Westerse christen-nasies … terwyl JisraEl  ook vergelyk word met (d. planting v.) SUIWER  “olyf, vy, wingerd” –

Psalm 80: 9, 11 :

“`n Wingerdstok  het U uitgetrek uit Egipte [Israel];

U het die nasies[-wesens /= ‘onkruid, honde’~!]

uitgedrywe en hom [Wingerd /Israel /-’Weste] geplant …”

(= ook bv. Jes 60:21).

Jer. 2:21 :

“Nogtans het Ek jou geplant  as ‘n eldele wingerdstok [= suiwer IsRaEl /’Weste -],

as heeltemal egte saad;

maar hoe is jy vir My verander in wilde lote

van ‘n vreemde  wingerdstok! [= verbas-tering]” ;

Maleagi 2:15 :

“Het Hy dan nie een mens [awdawm /Blanke Ras >H119]

gemaak nie, hoewel Hy gees oorgehad het? [= om ander blanke rasse ook te gemaak het~!*]

En waarom die een [awdawm /Blanke Ras]?

Hy het ‘n ‘geslag [= ‘zera’ /genelyn /RAS /ethnos]

van ELohim gesoek” (= ook Ef 5:30).

Boek van die Opregte 5:13 :

Noag was ‘n opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en

JaHWeH het hom uitverkies om saad van SY  saad [‘zehrah /sperma /ethnos’] op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.

En dáárom ook dus – omdat :  “ons [Israel] ook sy [RAS] is”, Hand. 17:28, 29 – dáárom het Jahshua –NÉT  gekom as Losser vir die verlore

[adamiër-]

skape [/‘koring’] van NÉT  JisRaEl /WIT Christen-Weste~!* – Matt. 15:24-26~!*

en/want /immers = volgens die “Lossingsleer” – kan die “LOSSER” nét iemand “los” >van sy eie BLOED-VERWANT/skap /nabestaande …~!*

Die verdere “stekelrige” uitvloeisel van satan  se fisieke “saad-planting”, die Kain-itiese  “adderras” (via  EVA!), is dat hierdie FISIEKE!!!  jou  saad”-genelyn (Gen 3:15) dan vervloek is … tot in ewigheid” –

Gen. 4:11 :

Daarom sal jy [Kain-iete!] vervloek wees,

ver  van die grond  wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang …

Maleagi 1:1-4 :

Tog het Ek Jakob [= JisraEL] LIEFGEHAD,

maar Esau [= Edom /‘adder-Jode’ /‘onkruid, amper- /anti-blanke …’]

het Ek ge-HAAT … die volk waarop JHWH vertoornd is tot in ewigheid.

Beskou ook bg. Gen. 4:11 se KJV en Strong’s

And now6258 art thou859 cursed779 from4480 the earth,127 which834 hath opened6475 (853) her mouth6310 to receive3947 thy brother’s251 (853) blood1818 from thy hand;4480, 3027

H127

אדמה

‘ădâmâh

ad-aw-maw’

From H119; soil (from its general redness): – country, earth, ground, husband [-man] (-ry), land.

H119

אדם

‘âdam

aw-dam’

To show blood (in the face), that is, flush or turn rosy: – be (dyed, made) red (ruddy).

(- eie klem)

So hierdie “grond” van Gen. 4:11 – :  “ver van die grond”, verwys dus éintlik na die “Awdawm /Blanke” – en behels dus nie soseer ‘n letterlike alokasie /area /plek /land /“grond” nie, maar dat daar tussen die Kainitiese (‘onkruid’- /adder-)ras, en die AWDAWMIET-Ras (Blanke!) ‘n opperste verwydering of/en vyandskap en A|PARTheid sou heers~!*

En dié “A|PARTheid” word dan ook uitgedruk in Gen. 3:15 se “VYAND-skap /OORLOG”~!!! wat tussen die FISIEKE  Awdawm /Blanke (H119), en “slang” se FISIEKE!* nageslagte ingestel is~!* –

Die volgende verwante Skrif verwys na “Armageddon” en “Berg Sion /Nuwe Eden” /of die “Millennium”, en bied verder lig op die “Edomiet”- /Kain-Esau-nasaad /-element, of die “vyandige, baster /anti-adamiet” (‘adderras’ = Mt 23:33;  Jh 8:44):

JowEL 3:16 :

“Maar JHWH sal ‘n toevlug wees vir sy VOLK [= JisraEl – NIÉ ‘kerk’-GEIT nie~!*]

en ‘n skuilplek vir die kinders van JiSRaEl [= suiwer ‘koring’ /’Wit Weste]…

dan sal [d. Nuwe] JeruSALEM  [= (Berg) SiON]

‘n [A|PARTheid-Staat’] wees …

Egipte [= (N-)Afrika] sal ‘n woesteny  word,

en Edom [‘addergesalg’ /Midde Ooste /‘Jode’ /Illuminati /NOW /‘demone-krate’ …]

‘n woeste wildernis wees (ook Jes 62:4 –ens).

Dit blyk dan duidelik dat die “adderras” /Kain-niete of die “vyandige, vals-, baster- /anti-adamiet”, reeds van Gen. 3(:15) af werksaam is om die Awdawm– of “Edeniet” /-Ras uit te wis – egter dan … tevergeefs~!*

Inmiddels spreek die Elohim dan in Gen. 3 die FISIEKE  “nasaad” aan van sowel Eva, as “slang” – en stel ’n ewige VYAND-skap /oorlog, of/en “a|Part-heid” in tussen die twee verskillende bloed- /genelyne!* /rasse  (= bv. Deu 33:28).  Bowenal sê die Meester ook in Joh. 8:44-47 die “slangsaad /Kain-iete /basterkoring /vyandige, anti-blanke …” is leuenaars van hulle vader-saTan …-“van die begin af” ;  en bekragtig Hy dié hele gedagte /kwessie finaal in Openb. 2:9;  3:9 –

~ MAAR ~>

vandag wil die “algemene HOER(-kerk)”-GEIT – saam met die hele wêreld wat in die mag van die bose lê (1Jh 5:19~!), hierdie “GOD-Verklaarde OORLOG” (Gen 3:15!*) … –

– omskep /transformeer in ‘n “vrede- /versoening”-gebrousel  en ‘n “(naaste-)liefde … vir die GOD-VERVLOEKTE~!* vyand” (Gen 4:11) –

~ dit wil sê ~ HOE kan die “Ware Koring / AWDAWM– / EDEN-niet /JisraEl /’Weste” ooit in vrede naas die “vyandige  BASTER-koring /amper/anti-Blanke” en WESENS (-vd. veld) bestaan~!*?* ~ >

WANT /EN /INMIDDELS /OOK : –

Eks. 23:32 :

“Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie”;  asook

Deut. 23:2 :

Geen baster mag in die vergadering van JHWH  kom nie;  selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JHWH  nie kom nie.

Deut. 23:6 :

“Jy [IsraEl /Awdawm/-koring] mag hulle vrede en hulle geluk

so lank as jy lewe, vir ewig  nie soek nie …” … –ens. … ens. …

Asook vele verwante Skrif soos –

Deut. 17:14+;  23:2, 6;  Num. 25:6-16 ;  Esra 9:2, 12, 14;  Neh 13:1-3;  Eseg. 44:6+ -ens., … -ens.!*

Hierdie “adder-ras /vyandige basterkoring /amper, anti-adamiet” – is húlle wat vandag dan primêr die “(vals) jode /jews” /edomiete /sinistêre geldmagte /illuminati /“reptilians” /NWO uitmaak. 

Maar dan – blykbaar, kataklismies baie stekelrig, is dit ook húlle onder die Volk /’WiT Weste  wat in ‘n bepaalde opsig, die baie!* … -BAIE!!!*  MIS-leide, balhorige, blanke “Israeliete” /“christen-gelowiges” /“jeezis  freaks …” uitmaak~!*/?* –

En hierdie pasgenoemde elemente /entiteite /spesie /element(e) – maak dan op onnaspoorbare wyse ‘n vername komponent uit van Satan se genetiese “(jou) saad” (Gen 3:15) /aardse “arm” /naelstring  of kanaal, of sy primêre instrument /voertuig, waardeur hy opereer om die Godverklaarde “VYAND-skap” van Gen. 3:15 tot sy eindkonsekwensie te voer – naamlik :  om die AWDAWM– /Edeniet /“HAAR  Saad /Koring” (Blanke ’Weste) totaal uit te wis!*

Dié “adder-jood”/vyandige blanke … -instrument staan dan ook bekend as die “geheime  krag” (2Ts 2:7 –’83), of “die illuminati”, of die “geheime wêreldregering /-orde”, “die geldmag”, of die “NWO /Club of Rome /Committee of 300 … ” – of eenvoudig net – “THEY …”~!*

(= ‘Die Klug  van Alle Kennis’ /2000 :  Chris Vermeulen – chrisv.dieweg@gmail.com / 084 287 1570 )

Daar is nou bepaal dat ::

( I )

Ons kernteks – 2Tss. 2:3 – se :

“die adamiet [blanke] van sonde”

“die seun [-komponent /-element /-groep] van die verderf (perdition)”

is nié die “antichris ;  Jesus Seminariërs;  Katolisisme;  Kommunisme;  New Age;  NWO;  sataniste …” of wie ook al die “kerk” die afgelope 2000 jaar leer en lieg dit is nie …;

( II ) 

Die voorafgaande greep –

“Laat niemand julle op enige  manier mislei nie,

want eers moet die [laaste /groot] afval kom” –

bied die sleutel om dan die “[vyandige, anti-]adamiet /val blanke /basterkoring van sonde ;  of die SEUN[-element] van die verderf” – onder Die VOLK – te identifiseer –

(II.A)

En wat dan behels dat daar nét van die OU!!!  Test. af … -“ge-VAL” kan word, omdat daar nie ‘n (bekookte) N.T. was waarna verwys kon word waar daar van “afgeval” kón word nie –

–word bepaal presies wié  die “(vyandige, vals, anti-)blanke van sonde / SEUN (-element) van verderf” /of “basterkoring” is – naamlik dan diés

wat die OU!!!  Test. /GESONDE  Verbond-Leer /-Waarheid… VERSAAK, naamlik die HELE!!!  heilige(?*) algemene(!!!*) christelike HOER(-circe)”~!

terwyl dit dan ook NÉT  dié mens /Adamiet (Blanke >H119) geld wat ONDER  die Wet /die WEG /OU!!! Test.!* was ~>WiT  JisraElWeste~!!!***

en dít moet dan saam met verwante sleutel-teks beskou word soos Gen. 3:13;  6:12 ;  Deut. 13:5;  Matt. 7:22;  Mark. 13:5, 6;  2Tim. 4:3, 4;  2Tss. 2:7, 10, 11;  2Pet. 2:1, 2, 15;  Judas :7, 11.

(II.B)

Daarby is bepaal dat die verwante Mark. 13:5-uitdrukkings /-begrippe – ::

baie  sal onder [/of ín] My Naam kom ;

Dit is ek [Meshiach] …~???* ;  en –

sál BAIE!!!* adamiete /Blankes VERKEERD  lei! (= laat ‘af-VAL’!) –

dit eweneens nié  te doen het met “vals christusse”, of die “antichris” /die NWO of enige “eksterne vyand /entiteit” nie, maar wéér  met die Volk se éie  “menigte leraars” (2Tm 4:3) /herders /leiers (= d.‘kerk’), wat funksioneer “in /onder” die amp/status van leermeesters /herders /opvoeders /leiers /rigters /boodskappers … ;  diés  wat dus “ware leiers /herders” moes  wees, maar wat ge-“metamorfeer” of verderf  het na verdoemende Baäl-istiese  subjekte … en dergelike – “vryheid /gelykheid en menseregte”-kwakkers /entiteite, aktiviste … “politieke (korrekte!) analiste” /Boetmaniste … media-NIETE …! ~

( III ) 

Sodoende is bepaal dat as – die VOLK /liggaam dan deur niemand anders nie –as nét  hul ÉIE  “menigte leraars” (2Tm 4:3) /“kerk(geit)” geleer, gelei, gevoed, versorg word, en as BAIE  “skape” dan VERKEERD  gelei /geleer /“vergiftig” /verderf … word –

dit kinderlik SON-helder duidelik dan NÉT  die “KERK(ers) /herders” SELF  kan wees wat die SONDAAR is … of wat die “(vyandige, baster- /anti-)mens /SEUN /subjek /instansie /groepering /entiteit /element … van VERDERF!!!*” /VERDOEMENIS  is~!*

… die “wolf in skaapskleed”, waaroor “die kerk” nogal soms, ironies en paradoksaal téén(hulself) preek – is toe niemand anders as die eintste “kerk”-GEIT  SELF  nie~!*

( IV )

En die vernaamste rede  waarom die Volk se “menigte leraars / kerk”-geit /-system … die skape  VERKEERD  leer / ly, besoedel, vergiftig – en meesleur na die verderf /verdoemenis, is dan (weereens) omdat die “ON-sensitiewe, diskriminerende, rassistiese, polities-ONkorrekte …” –maar Gesonde (Verbond-)LEER /OU!!!  Test. /die Weg /die LiG /WAARHEID /Lewe” (Deut 13:5 ;  30:19;  Ps 119:105) – nie meer verdra  word nie (2Tm 4:3 ;  2Ts 2:10 …).

Al wat nou in die Volk se kop geprop word, is net die verdoemende, verderflike “SiC”-leer … “Kain/Bileam”-isme /“Babel”-lusme /-verBAS-tering … ‘n “we are one /rainbow”-gebrousel /-gebraaksel-geit…!

Die “menigte leraars / kerk”-geit verkondig nou net –

af-VAL [] van Jahweh julle Elohim …

deur jou af te drywe van die WEG  [O!* T]…” – Deut. 13:5~!*

saam met die verwante 2Pet. 2:15 :

“Hulle het die regte [WEG] verlaat en verdwaal,

en die weg [= leer /raad] gevolg van BILEAM  [~► verbasTEring = Num 25;  31:16~!*] ~

( V )

Dan is daar onteenseglik bepaal dat hierdie “verderflikhede” /gruwels /VERDOEMENIS, dan veral  behels –

dieselfde oortreding as dié van die “sondeval” (Gen 3) ;  en van die Noag-sage (Gen 6:12) ;  asook die “toring van Babel”-sage (Gen 11) ;  “Sodom en Gomorra” (Gen 19;  Jud :7) en Numeri 25 ;  EsegiEl 44 –ens. – ::

naamlik dan niks ánders as NÉT  fisieke VERBAS-tering nie~!* –

(- asook geestelike /siels- /denke kontaminasie …) –

of /naamlik – dat “alle VLEES!!! /= “gene, DNA” (- niÉ ‘gees’ NIÉ!!) sy wandel op aarde verdorwe het”, Gen. 6:12~!*

die oortreding teen die Skeppings-Bloudruk /-Orde /“WET VAN SOORTE” /-Suiwerheid (= geregtigheid!*) –

die oortreding van A|PARTHEID~!!!***

En bostaande gaan dan gepaard met die feit dat die Elohim /Jahshua die verbas-tering van die Awdawm /-JisraEl (’Wit Weste)met ander wesens ;  “nageboodste /vals blankes” en “diere van die veld” dan ook in die N.T.~!* /“ die kruis” ~!* eweneens verdoem~!* –

naamlik met verwysing na vroeëre teks soos Matt. 10:5;  13:24+;  15:13, 26 (= >Sag 14:21, 1953-vert.);  2Pet. 2:15;  Judas :7, 11; Openb. 2:14;  11:2 ;  22:15 …

Vroeër is ook 2Pet. 2 ;  Judas en ander reeds betrek, waarmee die “BAIE  MIS-leiers”, dan geïdentifiseer is as die “menigte leraars /algemene (HOER-)kerk” /-SYSTEM  (2Tm 4:3) – en is dit dan nié die “antichris /vals christusse /Jesus Semminarians /heidendom /kommunisme /satanisme /new age …” nie!

Die kernaspek deurgaans is egter dat dié MIS-leiding, dwaling en verdoemende bedrieëry /Volks-en Godsverraad /selfverrad en/of af-VAL … dan alleen nét van binne  die Volk self /die “kerk(GEIT)” kán geskied –en veral omdat “(HOER-)kerk” die on-sensitiewe, rassistiese … “GESONDE  LEER” ;  die “Groot Separator” …die “LiG” (Ps 119:105) /“helder water” (Esg 34:18) /die “Heils-fontein” (Jes 12:3-6) /die O.T.!* … nie meer verdra en liefhet nie, maar dit verruil het vir die LEUEN~!* (2Tm 4:3;  2Tss 2:10, 11;  Rm 1:25).

En saam met die afvalLig-heid van die Woord /Weg /Waarheid /OU  Test /Verbond-LEER … word hierdie “BAIE  misleiers / kerk”-geit /-system dan ook aan ‘n ander, “(on-)sensitiewe, stekelrige …” verdoemende kenmerk verbind, wat veral dan ook in 2Petrus 2 en Judas  na vore kom– :

die beoefening, of die PLEEG  van ‘n spesifieke en prominente, ondgoddelike  apokaliptiese /endtyd-GRUWEL … naamlik dan verbasTEring … – soos wat EVA  en die Noag-geslag  ook dus reeds gepleeg het … —

wat veral ook aangespreek word in Skrif soos Gen. 6:12 ;  Deut. 23:2, 6;  Numeri 25;  Neh. 13:3; Dan. 2:43;  Openb. 2:14 …

In die verdere bespreking van 2Pet. 2 en Judas sal dit dan bekragtig word hoedat diés  wat BAIE  MIS…-lei, dan NIÉ  “die antichris”, of “vals christusse” of die “New Age, Jesus Seminaar, satan/-isme, kommunisme, Islam …” … is nie, maar – inderdaad die BAIE  armsalige geMIS-leide SKAPE en hulse éie “menigte leraars” (2Tm 4:3) … hulle eie OU  Test.-lose, “algemene HOER(-kerk)”-geit /-system /-miete … – wat van die Tanahk /-Waarheid-af geheL  het (2Tss 2:3, 10) … ~!*

En / want die gepaardgaande ondgoddelike  endtyd-GRUWEL wat in 2Pet. 2 en Judas beklemtoon word (- dus ‘d. kruis’~! -), is niks anders nie – as ons sterkmanne /vestings /“groot geeste” /demoniteite van vandag soos “DEMONE-krasie” /-verBAS-tering /“gelykheid, broederskap, vrede-liewendheid, versoening, (vreet-same-)naas-bestaan identiteitlose /raslose reënboog”-wêreld /“glo-Bab(b)el”-lusme /humanisme, liberalisme, holisme /universalisme /sinkritisme … BOETMAN-nisme … ~>BASTER-adamiteite … en verwante ‘GEITE’ …~!* (= Dan 2:34 –ens).

Verskeie teks spreek duidelik daarvan dat die Elohim Hom nie steur aan nasies /-wesens  buite Verbond-JisraEl  nie.  Maar vir Hom is die Volk se vermenging /verbas-tering met diés egter wel ‘n kataklismiese prioriteit-een /en dood-sonde – soos uitgespel in bv. Genesis 2:17;  6;  7;  11;  19 ;  Numeri 25:6+;  Eseg. 44 … en in Esra 9:2, 12, 14 – :

“[Soek] tot in ewigheid nié hulle vrede en geluk nie …

sal ons weer u [WOORD /Verbond-Leer /D. WEG /Lig …] verbreek

en ons verswaer met hierdie GRUWELIKE  volke”~!*

(= ook bv. Deut 7:6;  17:14+ ;  Esra 10:11;  Neh 9:2;  13:3;  Jes 41:8, 9;  Jer 33:24;  Esg 20:5;  44:6+ -ens).

Vervolgens sal dan verder besin word oor die vermelde kataklismiese, ondgoddelike  endtyd-GRUWEL(s) – en hoe dit deur 2Pet. 2 en Judas vir ons uitgespel word – wat ook van die Skrif-dele is waaroor daar nooit ‘n dooie woord in die “HOERR(-kerk)”-geit gepreek word nie:

2Pet. 2:1 :

“… net soos daar onder julle [IsraEl /’WiT Weste]

valse leraars sál  wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer [- > ‘gruwels’ invoer = Gen 6:12;  Esg 44;  Op 21:27 …]” –

En hierdie “valse leraars” hou dan baie ongetwyfeld gewis verband met 2Tim. 4:3 se “MEEE-NIGTE!!!  leraars” ;  2Tss. 2:3 se “mens /blankedom van sonde /seun-element van verderf”, asook Mark. 13:5 se “(BAIE) leraars” of “die kerk”-system … wat “BAIE  SKAPE” /’WiT  Weste  sou MIS…-lei~!*

Die Strong’s-konkordansie – oor “heimlik invoer” – :

3919 pareisago  (par-ice-ag·-o) ;

from 3844 and 1521;  to lead in aside, i.e.

indtroduce surreptitiously:

KJV—privily bring in.

(eie klem)

Die “Skoolwoordeboek” (Kritzinger, Steyn) :

“surreptitiously” – bedrieglik, onderduims, heimlik, oneg

“privy” – heimlik, geheim, geheime raad [eie klem]

So – “ketterye” /dwalinge ;  die “Kain’s-weg” (Gen 4:16) /of die “Bileamsleer” (Op 2:14 /Num 25;  31:16) /die “SiC”-leer ;  die “onegte” en “verderflikhede” (Gen 6:12) of dus die “verdoemenis” … sou “heimlik, bedrieglik” of/en “in die geheim” … van buite af /“lead in aside” – onder die Volk /-JisraEl / liggaam (’WiT Weste) ingevoer word … ala:  “demoNE-kraties”-gewys …! –

‘n illustrasie van hoe talle “heimelik ingesluipte” doemgedrogte /gruwels  plaasgevind het : –

Sag. 14:21 (1953 vert.):

daar sal geen Kanaäniet [= Kain-iet / ‘slangsaad’ /Negroïde /Afrikaän!]

in die huis [= VOLK] van JHWH meer wees nie ;

wat in die 1983-vertaling dan “heimlik ver-gruwel”/GESABOTEER  is na …:

daar sal geen handelaarmeer wees???*!*

(= ook Mt 15:26;  Op 11:2;  22:15!* i.d.v).

Maar, die talle GRUWELS~!*  sou net “heimelik ingevoer” kon word as dit baie “gelyk” het sóós … die “ware Jakob” – soos “egte  koring” ;  soos die ware “IsraEl-/Verbond/-Woord /-Leer /-Waarheid” …

Beskou bg. “lead in aside” ook in die lig van Joh. 10:1 :

“… wie nie by die deur [= Jahshua /die Logos!]

in die skaapstal [>IsraEl = Jh 10:16 /= ‘liggaam /tempel v. El’] ingaan nie,

maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower [= ‘n der duiwel > Jh 8:44 /= ‘basterkoring’ >Mt 13:25]”.

Uit verskeie oorde word ook verneem hoe die leuen  in die Skrif en onder die Volk ingeglip het, “by ‘n sydeur”, byvoorbeeld by die geheime  Raad van Ncea, en die aangepaste Kanon /“bybel” … toe on-sensitiewe apokriewe soos Henog, Boek van die Opregte en die res van Ester (10+) en Handelinge (29) ens., uitgehaal /geaborteer is …~!*

Nou – NB. :  As Jahshua sê Hy is die “deur  vir die skape” (Jh 10:1) – en, “… wie nie by die deur  in die SKAAP!*-stal ingaan nie …” – moet daar sodoende dan wéér na Mark. 13:6 gekyk word, want al wat ‘n “kerk”-kis, leraar, “Jesus freak …” is, sê dan :  “O ja, ek gaan deur (liewe) Jesus … én liewe Paulus” … – terwyl ook, die term, “skaap/stal” eksklusief dan na nÉt IsraEl  verwys >Jh 10:16 (= ‘liggaam /tempel /Volk v. El’) : –

Mark. 13:6

Want BAIE  sal onder my Naam [en van ‘n (verkeerde) kant af IN-]

kom en sê:  Dit is ek![?*]  En hulle sal BAIE!*  Awdawmiete /Blankes MIS…-lei.

Wat dan éintlik soos volg gelees moet word : –

Want BAIE  sal onder my Amp [- beroeps/titel as leraar /herder IN– JisraEl /‘Stal’ = Jh 10:16 – in My Tempel /Liggaam /VOLK]

kom en sê:  Ons verkondig die ‘Jesus-Boodskap’ …!

Maar [-dit sal ‘n ánder  Jahshua (= ‘yeZeus’-boodskap!) wees, en-]

= en só sal hulle BAIE!*  Awdawmiete /Blankes /ware IsraEl /“koringMIS…-lei /verderf en verdoem~!!!

Sodoende sê Jahshua ook:  wie nie saam met Hom die “skape” (= JisraEl /’Weste) versamel in die [Israel-]stal /“Koninkryk”nie (Jh 10:16), verwilder /verdryf /vernietig hulle.

So gedagtig aan Matt. 7:22 :  “Ek het julle nooit geken  nie.  Gaan weg van My …!” – het hierdie menigte  yweraars /herders /“jeezis freaks” … dus egter helaas nié “deur die regte Deur, of deur die “regte Gesalfde /Losser” ;  en langs die “Regte Weg” na die “skape” /JisraEl /’WiT Weste  toe gegaan nie!* –

en is dít nie ook waarom die Volk /’WiT Weste  in ‘n abbys  van verderf en verwoesting in af heL  nie~!?*

Terloops :  Jahshua sê – soos  die Vader my gestuur het,  stuur Ek julle óók!  Nou – hóé het die Vader Jahshua gestuur??*!* –

Matt. 15:24 :

Ek is NÉT  GESTUUR – na die verlore skape van die Huis  van [FISIEKE!*] JisraEL [= ‘verlore 10 Stmm = Europees-Westerse …]~!!!*

Die miskende, maar kritieke punt is dan – :  Hierdie misleiding, verderflikhede /verraad /besoedeling /‘mag van die dwaling /LEUEN …’ /verdoemenis … wat Die VOLK  soos ‘n TSUNAMi  getref het, kon nié  deur die Islamiete, Boeddhiste, Zeniste, Taoïsme, Mormone, Jehova’s, New Age, Sataniste, Kommuniste … in die “stal” /JisraEl /’WiT Weste  ingesmokkel gewees het nie!*, want diés se leer /ideologieë sal tog onmiddellik summier deur die liggaam  waargeneem en verwerp of “uitgewerp” word …!*

Sodoende ook i.d.v. :  In Openb. 2:14 veroordeel JaHWeHshua die “Bileamsleer” = verbas-tering /“demone-krasie /vreet-same ‘naas’-bestaan /versoening /transformasie /gelykheid /‘naaste  liefde’ …”~! Máár –

nou het die “kerkgeit” dié veroordeling van die Meester tersyde gestel en omgekeer – deurdat hulle “apartheid” tot “sonde” verklaar het, en dit vervang met die einste “Bileamsleer” – wat Hy verdoem het …~!*?* –

nou is die vraag:  het “kerkgeitdeur- Jahshua en deur- Sy Woord /Sy “Stem…”, soos Matt. 15:24-26 ;  Openb. 2:14 gegaan toe hulle hierdie verklaring gedoen het …~!* –

en die massas /BREE pad “skape” chant  maar net “ja en amen”, soos ‘n SKAAP, agter al die herders se DOEM-lerings aan …~!

Dit kán dus weereens nét Mark. 13:5 en 2Tim. 4:3 se “MENIGTE  leraars /kerk”-geit /-systemmiete SELF  wees – die “vyandige, amper, anti-blanke /basterkoring /israel”;  húlle wat die “Gesonde  LEER nié  meer verdra nie” – wat vandag steeds die éinste fisieke IsraEl-Volk /Wit Christen-Weste met verderflike  gruwels /verraad /dwaling … en met die “SiC”-leer heimelik binnesluip /binne-“mol”, by ‘n sy-deur in, en die Volk besoedel /“bedwelm” en na die verdoemenis toe sleep – Jes. 51:22;  Openb. 17:5 …!

Watter “verderflikhede” /“SiC”-leer?!*

Antw. (weereens):  Die besoedelde, verbas-TErende “Kain/Bileams”-leer /“demoNE-krasie …”!* – van liefde vir die LEUEN /vyand – en vir die DUIWEL  en sy kinders … wat dan in bg. 2Pet. 2 ;  en Judas – en in die hele Kanon  duidelik verbind word met die “sondeval” (Gen 3;  Henog 11:55), asook met die Noag-sage (- en ‘Babel /Sodom & Gomorra’ /Bileam >Num 25 ens.) – naamlik ::

Gen. 6:12 :

Toe sien Elohim die aarde aan, en – dit was verdorwe, want alle VLEES!!! [- nié ‘gees’ NIÉ!!!]

het sy wandel op die aarde VERDERWE …

( – ‘alle vlees’ = bloed /gene /stamsel /DNA /rasse – volgens sóórte … – en NIÉ :  ‘alle gees’ nie~! ;

=  Num. 25;  31:16 ;  Esra 9:2, 12, 14;  10:11;  Neh 9:2;  13:3;  Dan 2:43;  Jud :7;  Op 2:14 …).

Bogaande Gen. 6:12, en verwysings (& 100e ander!), spel dit dan SON-helder kinderlik-duidelik uit dat dié “verdorwe  VLEES” /-kwessie, of dan “verderflikhede” /gruwels (= Esra 9:12, 14;  Esg 44;  Op 21:27!) – niks ánders as NÉT  [FISIEKE] VERBAS-tering behels nie~!!!*  En ‘n verdoemenis wat dan dikwels met die terme, “(on)geretig/heid”, en “(on)regverdig/heid” verbind word!

Buiten die bogaande gedagte, dat Gen. 6:12 en 2Pet. 2 se “verdorwe  vlees”, of dan “verderflikhede” verbind word met verbas-tering, sal die nodige studie ook uitwys dat bg. “(prediker v.) geregtigheid” (Gen 7:1;  2Pt 2:5) dikwels met verbas-tering, aldan die ras-suiwerheid of A|PARTheid van JisraEl (’Weste) verbind word.  Dié kwessie moet dalk ietwat van nader bekyk word.

Beide 2Pet. 2 en Judas (- in die lyn van) –:  “… wat op dieselfde manier as hierdie adamiërs … agter vreemde VLEES /wesens (= ander bloed /-gene /rasse /spesies – nié ‘vreemde gees’ nie!) aangeloop het …” – moet dan ook gesien word in die lig van Gen. 6:12 –“want alle VLEES  [bloed /saad /gene /rasse] het sy wandel  op die aarde verderwe [= vermeng >verbasTEER]” –

of dan :  alle vlees (gene /DNA) – het “hul eie beginsel  versaak /verydel” (= Gen 6:12 /= Jud :7).

En bg. Judas :6 –sluit in die gevalle engele (‘seuns v. God’ /Nefilim – Gen 6:2;  Job;  Henog 6-16), wat omgang met die awdawm-dogters (Blankes) gehad het (wat d. reuse voortgebring het!).  Dit sluit stellig ook in – dat die Awdawm (EDEN-niete) verbaster het met byvoorbeeld die Kainiete /“NODdiete” (= Gen 4:16).

maar hoe kon “engele” met mense /Blankes seks  gehad het~!?* –

-Onder die opskrif:  “Henog se reis deur die Aarde en Doderyk /Sheol” sê die Boekrol van Henog 17:1 :

“… waarin diegene [= >engele /geeste /-wesens~!*]

wat in haar was soos vlammende vuur was,

en wanneer hulle [= >engele /geeste /-wesens~!*]

dit begeer het,

het hulle hulself soos adamiete [= fisieke blankes /seuns!*]

laat lyk”.

En net so verswyg, ondermyn en beveg “die kerk” die feit dat die Elohim /Jahshua, die verbas-tering of besoedeling van (die) Adam /-JisraEl /’WiT  Weste  met ander wesens, dan ook in die N.T.~!* – “ die kruis”, eweneens ten sterkste VEROORDEEL~!*  Buiten die Ou Test., en bg. 2Pet. 2:15 en Judas :7, 11, is van die ander prominente Nuwe Test.-teks wat ook JisraEl (Wit Weste) se verbastering met ander wesens veroordeel /verdoem, die volgende – :

Matt. 15:13 i.d.v. :

“Elke plant [= mens /adamiet] wat my hemelse Vader NIÉ  geplant  het nie [= nié geskep  het nie!], sal ontwortel word.

(‘plante’ = >‘mense’ = Jes 10:19 ;  Jer 1:29;  Esg 31:9;  Mrk 8:24).

Matt. 15:26 :

Maar Hy antwoord [- d. Kanaänese  vrou] en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders [- van JisraEl!  vir die honde]

te gooi nie ;

( – let op d. vroeëre Sag. 14:21 –daar sal geen Kanaäniet [= hond] in die huis [Volk] van JHWH meer wees nie – >1953 ;

ook bv. Op 11:2 ;  22:15 ) ;

Matt. 23:33-35 :

Slange, ADDERras, hoe[…!*?*]  sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

Openb. 2:14 :

Maar Ek het enkele dinge teen jou:  dat jy daar adamiete het[blankes]

wat vashou aan die Leer van BILEAM [= Gen 6:12~ /Num 25;  31:16~ >verbas-tering!]

En dan weet ons nou ook voor onse heilige siele hoedat hierdie verderflike  VERBAS-tering onder die VOLK /liggaam ingevoer is – deels revolusionêr /“stormenderswys” of politiesgewys – deur die “adder-jode” /“vyandige /amper koring /vals blanke” – die illuminati se “vryheid, gelykheid, broederskap”, of “DEMONE-krasie” (= Franse Revolusie) ;  en deels “heimlik, bedrieglik, onderduims …”- of godsdienstig-gewys … “deur trotse woorde vol onsin  uit te spreek” -2Pet. 2:18 ~ > deur die “menigte leraars” (2Tm 4)-wat die OU!* Test. nie meer verdra nie … en hul “geheime kragte /rade” (2Ts 2:7) … en deur – die ► “heilige, ALGEMENE  christelike HOER(-kerk)”-geit /-system … ~!*

Bedink hier bv. die verklaring van Strong’s  oor 2Pet. 2:1 se “heimlik invoer” – “pareisago”:  “indtroduce surreptitiously” /“geheime raad” – en die verband met 2Tss. 2:7 – :  “die geheime krag [= ‘raad’] van die WET-lose [= O.T.-lose] is al aan die werk …”~!* (1983-vert.) … – asook die “geheime raat” wat Bileam aan Moab verskaf het (Num 31:16) –naamlik ook vandag se “kerklike Bileamsleer  van verbasTEring”, of die “Paulusme”-teologie – of die verderflikheidsleer  van “vryheid /gelykheid /broederskap … versoening /vrede-liewende naas-bestaan (-met die duiwel!*) … DEMONE-krasie” …~!*

Let op dat die “Bileamsleer” in Numeri 25 (& 31:16) juis ook “heimlik” of “surreptitiously” /“bedrieglik /onderduims” ingevoer /ingesmokkel is – deurdat die Moabiete ‘n “lekker partie” vir die kinders van Jisrael “gegooi” het … en – dit wat daarop gevolg het …~!*  Absoluut TIPIES – telkens van vooraf weer “Gen. 3”-verbastering =Henog 11:55~!*

Afgesien van die gedeeltes van 2Pet. 2 en Judas wat reeds bespreek is, is dit nodig om na die res van dié twee briewe te kyk om die ON-sensitiewe, omstrede, stekelrige, onnoembare … kwessies verder deur te trap – nl. die siening dat die “vyandige, amper, vals anti-blanke van sonde /SEUN(-element) van die verderf”, of die “baster- /vals koring” inderdaad verwys na die Volk se eie “(HOER-)kerk”-geit /-system /-MIETE … die BAIE  MIS-leiers van BAIE!!!  MIS-leides …! – en nié na die “antichris, illuminati, satan/iste …” nie~!

En hierdie ON-sensitiewe, omstrede, stekelrige, maar kritieke aanname is dan, weereens, VERAL  ook VERANKER  in die aktuele –

EsegiEl 13:9, 10 :

En my hand sal wees teen die profete [= ‘d. kerk’ / ‘verderf’-element!]

wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê:

[ – ‘leuens waarsê’ = d. ‘dromeryers’ >Deu 13:5~!* ;

d. jirre & sy woord sê: ‘apartheid is sonde’~???*]

hulle [= ‘d. kerk’ /‘vyandige, vals blanke’ /‘verderf’-element!]

sal in die vergadering van my [FISIEKE!*] Volk [’WiT Weste!*]

nie wees nie [= Sag 14:21 – 1953~!*]

en in die BOEK  van die Huis van Jisrael nie opgeskryf word nie

en in Die LAND  van Israel [= Beloofde  Millennium-Koninkryk /Berg SiON~!*]

nie kom nie.

Omdat, ja, omdat hulle my Volk verlei het deur te sê:  Vrede’! Terwyl daar geen  vrede is nie;

en as die volk ‘n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk [- ‘met los gemors’ – of iets  wat amper klink soos ‘kalk’~!]

( – ‘bedrieglike gesigte= ‘drome/rye’ >Deut 13:5 ;  28:28 ;  Sag 9:11;  2Tm 4:3 ; 2Tss 2:10, 11;  Ef 4:17-19;  Jud :8 …~!* –

Beloofde Land /Millennium’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!).

Die briewe van Petrus en Judas  is dan nóg ‘n doring in die vlees van “die HOER(kerk)”, waaruit daar nooit ge(s)preek word nie, terwyl, soos gesien – dié, en die hele Kanon, vir nét  die (Verbond-)Volk JisraEl /’WiT Weste  geskryf is!

Daar is reeds gehandel met 2Pet. 2 se eerste twee verse – :

1/:  Maar daar was ook valse profete [= ‘basterkoring /anti-blanke’]

onder die Volk, net soos daar onder julle [- FISIEKE Volk /IsraEl /’Weste’n menigte]

valse leraars sál  wees – [2Tm 4:3] wat verderflike ketterye heimlik sal invoer

/2: … en BAIE!!!  sal hulle verderflikhede [verdoemenis =Gen 6:12]

navolg, en om hulle ontwil [= valse leraars! >‘vyandige, anti-blanke /basterkoring’!]

sal die Weg van die WAARHEID [= OT] gelaster  word;

So – 2Pet. 2:1 verwys nou na “valse leraars”, en dan moet die vraag gestel word:  “Wát  presies is dit, wat die Volk se menigte leraars vals /verkeerd sou leer”??  Want die “HOER(kerk)”-system(miete) /-geit(e) verabsoluteer die siening dat dit nét na “Paulus-ME” verwys, as die “weg /waarheid”, wat vervals /gelaster sou word.  Die antwoord /waarheid moet egter gevind word in teks soos : 

Hand. 17:11 :

… hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang

en elke dag die Skrifte  ondersoek [geleer /bepeins]

of hierdie dinge so was.

let op dat dit dus nié “Jesus”, of die “evangelie” of “Paulus” (of Augustinus, Arminius, Aartappellus …) was wat geondersoek /geleer /bepeins was nie, maar nét die “Skrifte” /TANAHK – “Die WEG”~!

SOO – bg. 2Pet. 2:2 se, “Weg van die Waarheid gelaster” – betrek dus telkens nét die OU!!! Test.~!* 

Beskou sodoende ook die volgende verwante gevalle :

Hand. 5:42 :

En hulle het nie opgehou om [A] elke dag in die tempel en van huis tot huis [d. TANAHK!*] te leer nie [= Hnd 18:25, 26],

en [B] die evangelie te verkondig dat JaHshua die Gesalfde is [=Losser vir JisraEL!* >Mt 1:21;  Lk 1:68, 77].

Hand. 18:24-26 :

En ‘n sekere Jood [= Judeër] met die naam van Apollos … was magtig [= GELEERD] in die Skrifte [= TANAHK].

Hy het onderrig [LEER-ing] ontvang in die weg [= Skrifte /TANAHK] van die EL …

… maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg [= Skrifte /TANAHK] van God uitgelê.

Sodat /gevolglik – :  wanneer ookal daar in die Skrif verwys word na “leer /onderrig /waarheid /wysheid /woord /stem /wil /weg”, kan dit nét na die O.T. verwys – en sodoende dat, wanneer ookal van “vals  leer /afval /afwyk /dwaal(ing) /leuen …” gepraat word, kan dit ook noodwendig eweneens NÉT  met betrekking op die TANAHK  wees!

Daar is dan onomwonde met bg. 2Pet. 2:1, 2 – saam met 2Tss. 2:3 se “adamiet [blanke] / SEUN  van verderf” ;  en Mark. 13:5 se “baie”!* wat MIS-gelei word!* – bepaal dat dit nét die Volk se eie  leiers /herders /“menigte leraars /-kerk”-kiste /-system(-miete) – of dan Matt. 13 se “vyandige /baster– /anti-blanke (valskoring)” is wat Die VOLK  se verdoemenis veroorsaak~!*

In bogaande EsegiEl 13:9, 10 –“hulle [= ‘d. kerk’ /‘verderf’-element!] sal in die vergadering van my [fisieke] Volk nie wees nie …” – lê dan ook die verklaring opgesluit vir veelbesproke Skrif-begrippe soos die “vyf DWASE  maagde /bok nasies LINKS /julle wat die ongeregtigheid  werk – Ek het julle nooit geken nie …” ;  of DUS – die “adamiet [blanke] van sonde /SEUN  van die verderf” /die “vyandige /vals, baster-koring” …~!►

Hier is in wese dus te doen met die “UIT-geslotenes” – onder die Uiteverkore VOLK  JisraEL /-’Weste~! >Eseg. 13:9, 10 ;  of met die “linkshartige (voor)bokke” (Pre 10:2;  Mt 25:33).  ‘n Uitgeslotenheid of verworpenes wat uitgedruk word soos in die woorde van DaniEl 2:44 (& 7:27) – met verwysing na dié “Koninkryk” waarvan die heerskappy –aan geen ander [fisieke] volk oorgelaat sal word nie ;  en vele verwante soos : –

Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12;  Openb. 11:2;  19:19;  20:8;  21:27;  22:15 …~!*

Dit beteken byvoorbeeld dat dié “nasies” wat in Openb. 11:2;  19:19;  20:8 BUITE!!!  die “Nuwe EDEN /Berg Sion /JeruSALEM” gaan bestaan – en wat jaarliks sal moet op-trek na “Berg Sion” om hulde te bring (Sag 14:16) – primêr /éintlik na nét –WIT!!!  Westerse Christen-nasies verwys ~ die “5 DWASE maagde /bok …”-nasies /die “adamiet  van sonde /SEUN(-element)van die verderf” /die “vyandige, vals /baster  adamiet /die mandjie slegte vye …” – in die “buitenste duisternis” – die Woord- /LiG- /OU!!!  Test.-LOSES … – wat die “Gesonde (Verbond)LEER” of O.T.-/Waarheid nie meer kon verdra nie …~!* –

– en/of /te wete – die “demoNE-kratiese BREE  pad” /-“LINKS-hartiges” (Pre 10:2) … die ongehoorsame, rebelse, hardnekkige, balhorige … – Woord-lose /LiG-lose … en dus OU!!!  Test.-LOSE … adamiete (blankes) – die “menigte  leraars” /“kerk”-kiste /system-miete …~!!!* ~ >

Sagaria 14:16 :

“En almal wat oorbly [- náArmageddon /= Op 19:17-19]

uit al die [‘VYANDIGE  wit christen-Israel-]nasies

wat teen JeruSalem [= ‘Goeie Koring’-Israel /-SiON!*]

aangekom het,

sal jaar na jaar OPtrek [= dus van buite af, na d. Nuwe Eden]

om te aanbid  voor die Koning, die Majesteit van die leërskare …”~!*

EsegiEl 13:9, 10 (weereens) :

… hulle [= ‘d. kerk’ /‘vyandige, vals blanke’ /‘verderf’-element!]

sal in die vergadering van my [fisieke] Volk nie wees nie

[- let op, nié :  “in die vergadering van My kerk(geit)” nie~!!!*]

en in die BOEK  van die Huis van Jisrael NIÉ  opgeskryf word nie

en in Die Beloofde] LAND  van Israel [= ‘Beloofde’ Millennium-Koninkryk~!*]

nie kom nie.

Ek het altyd gemeen dié “uitgeslotenes” van bg. Sag. 14:16 (& Op 20:9 ens.) sal net “wesens  van die veld”-nasies (& mongolides, basterds ens.) wees;  maar bg. EsegiEl 13:9, 10 – en verwante teks – is kristal-SONhelder kinderlik duidelik oor wié dié uit-geslote /“buite”-nasies in wese éintlik sal wees …~!!!*

Want, die “nasies” van die Millennium sal van buite af moet optrek  na “(Berg) SiON /Nuwe JeruSalem” – sodat :  “… Hy ons in sy WEË  [= O!* T.] kan LEER”!*?* – Miga 4:2.  Die feit soos ‘n skaap  is egter dat nié-IsraEl-nasies in ewigheid niks met die “WEG /Tanahk” of die “Verbonde-LEER” van Awdawm-JisraEl  uit te waai of te leer het nie …~! –

die ander nasies-wesens sal dalk net te doen kry met “Die Weg” t.o.v. onderrig in hulle oorspronklike skeppings-posisie /-doel en rol /status … in die Goddelike Skeppingsorde – m.v.n. Gen. 1:25 se wesens uit die aarde volgens soorte …~!*

(- ‘optrek’ =d. adam-nasies bly dus buite ‘[Berg] Sion’ /JeruSalem~!* = ook Esg 13:9, 10 ;  Sag 14:16 ens…~!*).

En veral 2Pet. 2 en Judas bekragtig hierdie ON-sensitiewe, omstrede, stekelrige, maar kritieke apartheid-aanname 110% – veral ook as dit met kinderlik-nugtere en ‘n “geopende Emmaus”-verstand gelees word (Lk 24:45), soos dan hieronder verder sal ontvou … –

2Pet. 2 :

/4:  Want as Elohim die engele  wat gesondig het, nie gespaar het nie …

Hier is dan die gevalle engele /gees-wesens van Gen. 6:2 (= Henog 6-16!*) – wat in verskeie bronne ook die “Nephilim” genoem word (ook – ‘Watchers, Anunnaki, Jedi’) ;  ook die “godeseuns” (Dan 3:25 /= Mal 3:16).  Hulle word in Gen. 6 (& in Job) dan ook “seuns  van EL” genoem;  en in Judas :6, 7 leer ons dié “seuns” het –“hul eie beginsel [‘wandel’ = Gen 6:12] nie bewaar [nie], maar hul eie woning

[gees-dimensie]

verlaat” – en word hulle “vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar” …! –

Wat nóg een van die talle Skrif is (2Pt 2:4) waaroor geen sterfling nog ooit die waarheid in enige “kerk”(-geit) gehoor het nie!

Betreffende bg. –“hul eie beginsel [‘wandel’ = Gen 6:12] nie bewaar

[nie]

, maar hul eie woning

[gees-dimensie /-bestaansorde]

verlaat” – beskou sodoende weer die Boekrol van Henog 17:1 :

“… waarin diegene [gees-wesens] wat in haar was soos vlammende vuur was,

en wanneer hulle [gees-wesens] dit begeer het, het hulle hulself soos [FISIEKE] adamiete [blankes] laat lyk”.

HOEKOM … word dié engele in bewaring gehou ;  “as voobeeld gestel”, en is hulle bestem vir ewige straf?? (Jud :6, 7) ;  en hoe het hulle dan “geval” /oortree of gesondig??*!*

Die kombinasie van bg. Gen. 6 en Judas :6 (& Henog 6-16) gee die duidelike antwoord – hulle het naamlik hul Godgeskape “bloudruk” /bestaanswese of/en gees-substansie, of/en hul “spesie” /entiteit gemuteer /ge-“metamorfeer” of/en “verderwe” en dus ‘n (gewysigde en) minderwaardige, materiële /fisieke vorm /orde of toestand aangeneem.

Dié begrip word dan ook teëgekom in Judas :6 –“hul eie beginsel [bestaanswese] nie bewaar nie” ;  asook Gen. 6:12, “hul wandel  verdorwe” – dus hul eie woning /posisie /toestand /skeppingsbloudruk /dimensie verlaat – en met die dogters van die Awdawm (Blanke /H119) omgang /seks gehad –

en hierdie vermenging het dan “verderflike  vlees” (= gene /DNA >Gen 6:12) – of besoedelde, minderwaardige, vervloekte “vreemde  vlees” (Gen 3:18;  4:11;   Esra 10:2;  Neh 13:1-3;  Jud :7) ;  “baster-koring /ONKRUID /vyandige (anti-)adamiete” voortgebring – Gen. 3:18;  6:4;  Matt. 13:24+;  23:33-35;  Joh. 8:44

DUS – “(vyandige /amper /anti-)blankes” –

= wat “My hemelse Vader NIÉ  geplant /geskape het NIÉ”~!* >Matt. 15:13~!*

– wat (dus) dieselfde scenario en “sonde” behels as die val  van die Awdawm, naamlik –

 toe EVA  met sg. “slang” ontug gepleeg en die verbasterde  en vervloekte Kain(-niete) voortgebring het …~!* (= Gen 4:11 ;  Spr. 30:20;  ook Henog 11:55~!).

En die bogaande gedagtes, word dan 110%  bekragtig, onder andere weens die FEIT  dat Adam eers in Gen. 5:3, met Set, ‘n kind verwek het –“na sy ewebeeld /gelykenis”~!!!

Die (gevalle) engele /“Nefilim” of dan “seuns… van EL” (Gen 6;  Job;  Dan 3:25;  Henog 6+) – word dus vir ewig gestraf weens dié sonde /oortreding – dat hulle hulself nie by hul eie SUIWER  Godgeskape SOORT~!!!  /bloudruk /(wesens-)orde /toestand of hul eie “spesie /Ras” /-groep  of hul eie beeld /gelykenis /substansie en “skeppingsbeginsel /-orde /-woning /-wandel” (Gen 6:12) gehou het nie!*

Net so leer ons in verskeie ander verwante teks – en in die HELE  KANON, soos Gen. 6, 7;  Numeri 25;  Esra 9:2, 12, 14;  10:2, 11;  Neh. 13:3;  Dan. 2:43;  Eseg. 44;  Matt. 13:24+;  15:24;  Openb. 2:14 … –ens. –

dat die AWDAWM  se verbas-TEring -met “vreemde  vlees” (- nié ‘gees’ nie!*), in die oë van die Elohim, ‘n verderflike (Gen 6:12), GRUWEL  (Esra 9:14 ;  Esg 44) … en ‘n verdoemende, aardvernietigende DOOD-sonde is~!!!* (Gen 2:17;  6, 7;  19:24 ;  Num 25:9 -ens).

Hierdie kwessie moet boonop beskou word in die lig daarvan dat die Elohim verander nié!* – en dat Jahshua sê Hy het nié  die O.T. kom “afhandel, tot niet gemaak /afgeskaf /vervang …” nie ;  en dit ook nie –“laat oorgaan op die heidene” nie ;  asook dat –nie een jota of titteltjie sal verval  nie …! –

Jes. 41:4 :

“Hy wat die [Israel-]geslagte roep van die begin af;  Ek, Jahweh,

die Eerste, en by die laaste is Ek DIESELFDE

(= Job 23:1;  Ps 15:4;  102:28;  Mal 3:6;  Heb 13:8;  Jk 1:17).

MAAR – wat leer die Volk se “menigte leraars /-HOER(kerk)”-geit /-system /-miete, die skape  oor die vermening /verBAS-tering /VERDERWING  van die AWDAWM /-‘SOORT’ se VLEES /bloed /Ras /beeld /‘bloudruk’ /“wandel” …~!!!*?* –

… ek dink – “I REST MY CASE” … ~!*

Die “jou  saad”-vyand /“onkruid” van Gen. 3:15, 18 ;  Matt. 13:24+;  23:33 – en/of die “slang /Satan” van Joh. 8:44 ;  Openb. 12:9 en Openb. 13:3 … het sy laaste troefkaart gespeel toe “dit’ die laaste “God-erende” regering op Aarde, die “BOER-Volk /Dogter van Sion” … die (laaste) “Stad /-Woord-Vesting /Berg-Sion” – se “menigte geleerde  kerk-kiste” sover gekry het om die Skeppingswet(-matigheid) /-bloudruk, –gebod en –Verbond van SOORT-SUIWERHEID  of “a|Partheid” – te verklaar het tot “SONDE /boosheid”~!* = Jes. 29:21 –

Daarmee is dus die hele TANAHK  en die Elohim self beslaan tot “sonde / boosheid” …~!!!*/?*

bid … jou dit nou aan … en/of – kan jy dit nou oorvertel …~!*???*

Hierdie “kerk”-verklaring oor die Skeppingswet van “SOORTE/-APARTheid /-SUIWERHEID” was dan die opperste MIS…-leiding /die “(lááste) af-VAL” ~ > Deut. 13:5 /2Tss. 2:3~! –…

– die Eerste  en Laaste WAARheid – wat “verruil is vir die leuen” /= demoNE-krasie … (Hb 1:25).

Sodoende is dit ‘n astronomiese paradoks /klug … kosmossale ironie /grap … dat “die kerk” – ná dié verklaring – so wragtig nog mét  ‘n Ou Testament in hulle “bybels” kan diens hou … en kan preek :  “So sê die jirre” …!?*

Nou moet die “adamiet (vyandige, anti-blanke /basterkoring –Gen 3:15 ;  Mt 13:24+) /SEUN  (organisme /instansie /entiteit /sisteem /element /groep) van die VERDERF…” – of/en van besoedeling /verBAS-TERING – finaal aan die suiwer Volk /‘koring’ geopenbaar word … –

– vir wat dié VERDOEMENDE  GRUWELGHEID  in wese eintlik is …~!!!*

(Esra 9:2, 12, 14 ;  Neh 13:3;  Jes 5:22;  30:20 ;  Esg 44:6+;  2Pt 2;  Judas;  Op 17;  18 …) –

Of/en /inmiddels – moet die Woord- /OU!* Test.-LOSES /“5 dwase maagde” ;  die “Jer. 11:9”-komplotteers … die “bokke”-mensdom, of die linkse(s) /-nasies en hul verdoemende “menigte leraars /BREE  pad”-system/-miete /“baster-koring /vals, anti-blanke” … en die Boetmaniete!*  ontbloot word … vir wat dit  is (weer) …!~>

JeshaJaH 30: 20, 21:

My Meester gee julle wel Brood van benoudheid en Water van verdrukking,

maar jou Leraars sal hulle nie langer verberg nie – maar jou oë sal jou Leraars sien

[~>!!!* – vir wie /wat hulle is = ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Tss. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –

wat verderflikhede /gruwels /besoedeling  heimlik invoer …~!!!***]

en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê:  Sy is die WEG  [= d. VERBOND /O!!! T.~!* =Deut 13:5;  Hnd 18:25, 26 –ens.],

wandel op haar!

Let op bg. Jes. 30:20 – wat sal gebeur :  daar sal nie ‘n sluier /deksel  van die baie!* verdo(e)mde satanskinders onder die Volk af verwyder word nie, maar – eerder, sal ‘n verdoemende sluier /demoniese bind-ding  van die ware, suiwer “nou pad”-Koninkryk-kinders se verstande /denke /‘geestelike oë’ verwyder word … sóós wat bv. met die “2 Emmaus-ganger” gebeur het in Luk. 24:45 (= ook bv. Hnd 18:26).

Bogaande “(on-)sensitiewe” en opspraakwekkende Jes. 30:20 (-‘jou oë sal jou leraar[-derduiwels] sien’!), sluit dus 110% aan en bekragtig verwante Skrif soos 2Pet. 2:19 – dat die “menigte leraars” (2Tm 4:3) die “skape” (= JisraEl /’WiT Weste!*) –

vryheid”  beloof [= demoNE-krasie], terwyl hulle self slawe van die verbasTEring is …~!!!*

Dus sal die oopvlekking /onthulling van die “vyandige, vals, anti-adamiet /seun(-element) van die verderf”~! – onder Die VOLK, noodwendig dan gepaard gaan met die komende “Twee Getuies” (= Op 11~!) ;  asook die onthulling van die “verborgenheid van die eeue” (Kol 1:26, 27) – nl. die “JisRaEL-WAARheid”~!!!*

–  of aldan, dat die veelbesingde Paulus-“HEIDENE” inderdaad toe niemand anders is nie as nét die “(10 /of 12) verlore” /verstrooide Stamme /“skape” – die “A|PARTgestelde /Heerlikes” – WiT Christen-Weste~!* –

~ naamlik (bv.) >Jes 25:7 (ens.) : –

“[Hy] sal op hierdie berg [= SiON /JisraEL]

vernietig die uitgespreide sluier … en die omhulsel

waarmee al die [verborge (FISIEKE) IsRaEl-]

nasies bedek  is”

Daarmee saam sal die ontroue herders /“waterlose fonteine /dwaalsterre (vals boodskappers /-leraars) /miswolke …” /“blanke van sonde /seun(-elemente) van die VERDERF” /“vyandige, baster- /anti-adamiet …” se gat-velle waai …~!* – Lk 12:46, 47 ;  Jer 25:34, 35;  Sag 10:2, 3 … –

Openb. 19:15 : –

En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die [dwase, balhorige, harde-gat IsraEl-] nasies

daarmee te slaan ;  en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer … (= ook Lk 12:47)

En boonop sal bg. “pakke-slae” – onvermydelik, helaas, kataklismies – gepaard gaan met … Armageddon /“die Nag-” /“benoudheid van Jakob” (Jer 30:7 ;  Sag 12:7) /die apokalips … “NiBiRu” …~!* (= Jes 13:13 ;  Henog 65:1 –ens.).

Vervolgens word dan verder besin oor 2Pet. 2 :

2Pet. 2 :

/5:  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag,

die prediker van geregtigheid,

met sewe ander bewaar het …

Daar is gesien dat dié prediker, van “geregtigheid”, dan noodwendig verbind moet word met Gen. 6:12 ;  7:1, tewete die feit dat –“álle vlees [= bloed /gene – NIÉ  ‘gees’ nié!*] sy wandel verderwe” het!!!*

Die “prediking” of “LEER  van Noag” – was dus “VLEES- /GENE-suiwerheid” /en téén spesifiek!*  “VLEES!!!-besoedeling” (- nié ‘gees’ besoedeling [primêr] nie!) – en is dít dus in teenstelling met, byvoorbeeld – die “wandel” van Kain, wat met die “Nodiete” verbaster het (Gen 4:16);  asook m.b.t. die “prediking /leer /(ver-)raad van Bileam” = >Openb. 2:14 …~!!! (= Num 25;  31:16~!).  En sodoende dan ook Gen. 7:1:

Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin,

want jou het Ek regverdig!* [= Ras-EG /-SUIWER~!*]

bevind voor my aangesig in hierdie ‘geslag’[?*].

(- want dit is te betwyfel of Noag geestelik-moreel eg/suiwer /volmaak was, want hy het mos /o.m. – ‘n ‘drank-probleem’ gehad)

En dié spesifiek!*  “VLEES-besoedeling” betrek dan ook die “gevalle engele”, of dié groepering  van die “seuns  van EL” /“Nefilim” wat dan hul skepping- of bestaanswese /-orde /“wandel” ge-“modifseer” en gekorrupteer het deur vleeslike gestaltes aan te geneem het – soos reeds besin is b.m.t. Henog 17:1 (= Henog 6-16).  En dié Henog-teks dra ook by tot die verstaan van wat presies in Gen. 3 éintlik gebeur het tussen Eva en sg. “slang” …~!* – soos reeds aangestip (weereens): –

Die Openbaring van Henog 11 :

/55:  En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ‘n gedagte teen Adam verwek,

op so ‘n manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP [= SEKS!*] gehad

(= Spr 30:20 ;  Matt. 13:24+ se “ONKRUID”~!!!*)

Die nodige naslaan sal bepaal dat ook die term, “geslag” (bg. Gen 7:1 >periode v. ±70 j.), dikwels verkeerd vertaal en gebruik word (= moet wees zehrah /ethnos /antropos /saad-, gene-, bloedlyn /ras /nasie) ;  en dat “geregtig” en “regverdig” as sinonieme dien en dikwels handel met JisraEl  se adamies-Hebreeuse Rassuiwerheid – aldan, met a|PART-heid~!* –

en sodoende dan dus /weer Gen. 7:1 :

Jou het ek SUIWER  AWDAWM /“HAAR  Saad (gene) /EDEN-iet” /edel, egte “KORING” bevind …~!*

Net die Noag-gesin het hul “eie (skeppings-)beginsel /wandel /SOORT-suiwerheid /bloudrukbewaar” (Gen 6:12;  Judas :6) – en was hulle bloed /gene /DNA, asook “beeld”, of/en “wandel” (Gen 6:12) nié “verderwe” /verbas-ter of besoedel nie (Gen 6:12) ;  en net húlle word dan ook verbind met “regverdig(-heid)” (- & ‘geregtig/-heid’ >Gen 7:1;  2Pt 2:5).

Sommige Engelse vertalings lui, “Noa was perfect  in his generation”.  D’s egter menslik onmoontlik om moreel /geestelik “perfek /volmaak” te wees – en boonop het Noag mos blykbaar ‘n “drank-probleem” (‘onvolmaaktheid’) gehad (Gen 9:21).

In die hele meegaande konteks blyk dit dan onteenseglik dat 2Pet. 2:5 se -“prediker van geregtigheid” (Noag), éintlik dan beteken :

“Prediker van Ras-suiwerheid” ~>A|PARTheid”~!*

– en die Boekrolle van Henog bekragtig hierdie gedagte telkens ‘op elke bladsy’~!

– so – nou weet ons waarom is Henog, ná 500 jaar, uit die (1e) Kanon  gehaal …~!!!*

Boek van die Opregte  5:13 (weereens) :

Noag was ‘n opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en JaHWeH het hom uitverkies

om saad van SY  saad op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.

(= ook Hnd 17:28, 29 ;  Ef 5:30;  Hb 2:11, 14, 17).

En ras-verBAStering – is dan waaroor die “Noag-Vloed”-sage, asook die “Lot”- en “Babel”-sage;  en die “Num. 25”-plaag (–ens.) dan DUS  éintlik  gaan, máár … waaroor geen enkele dooie siel /“skaap” op aarde ooit in enige “kerk(er)” die waarheid!* sal hoor nie!!!-HOEKOM  nie…~!!!*?*

Let ook op dat daar ‘n spesifieke afskeiding /verwydering of a|Partstelling was tussen :  (1)  die “EDEN”-niete (d. Awdawm /Blanke >H119) – wie se “Plek /Tuin” bewaak moes word – en :  (2) die “die land van (die) NOD(-diete)” … waar Kain gaan vrou vat het (Gen 4:16).  En opvallend is ook dat die “slang /jou [ná-]saad [= zera]”!!!* (Gen 3:15 – nié ‘jou geslag’ nié) – telkens sy aanslag op die “HAAR  Saad”-lyn rig – op die Awdawmiet / EDEN-niet /BLANKE /JisraEL-saadlyn rig … sóós dan in Gen. 3 – en wéér in Gen. 6(:12) … en weer in Gen. 11 ;  17 … en weer in Numeri 25 … EsegiEl 44 … DaniEl 2:43 … Openb. 2:14 … en in “1994”-S.A. …

–  en dat die “slang /vyand /onkruid /verderf …”-dinges NIÉ  die NOD-diete  of Kanaäniete /Afrikaäne /Xhosas … vullistyne … geteiken, gemollesteer of/en geneties probeer uitwis (het) nie …~!*??* –

nóg ‘n ooglopende kritieke kwessie /FEIT  wat nooit onder die Volk /kudde /’Weste  se aandag gebring word nie … –

sê dít niks vir ‘n gesonddenkende, normaalgeskape … “SKAAP” nie …!??*

(- met Godgegewe talente v. ‘n ‘gesonde’[?*] verstand, logika en meer as ‘n zero-IK … ‘na bewering’ …~!?*)

Hiervolgens word die “SEUN… van die Verderf” ;  of “vyandige, amper  adamiet /baster-koring”, dan met ‘n sekere “(jou) FISIEKE  saad(lyn)” /“bloed-groep”, of ras(e) /nasie(s) /groepering /wesens  verbind wat uit Gen. 3:15 se “jou  saad” /“slang”, of dan uit Kain ontstaan het ~ en >via  Eva! (Henog 11:55 ;  Spr 30:20;  Gen 3:13 ;  Mt 23:33-35;  Jh 8:44~!*).

En dan word hierdie “vyandige /amper /half- /vals blanke” ook geïdentifiseer aan die hand van die volgende neigings /verskynsels /kenmerke /simptome /organismes /entiteit /gegewens /scenario’s (weereens) : –

die OU!!! Test.-LOSE(s)  en “(algemene) Bab(b)el /Groot HOER-kerk(geit)”-SYSTEM /-miete ~!!! (Op 13;  17;  18) ;

die “vyandige, basterkoring, amper, anti-blanke van sonde / SEUN(-element) van die Verderf” (= af-valliges v.d. Waarheid /OT af = Mrk 13:5;  2Tm 4:3;  2Tss 2:3, 7, 10, 11);

die verderwers /VERBAS-teraars /gruwelikes /struikelblokke /ronddolendes /sinsverwarders /kranksinniges /demone-krate … verligte Boetman-niste /politieke analiste /(vryheids?– /‘mense-regte’)-vegters /-aktiviste … en “media”-niete~!* ;

die ontroue herders /waterlose fonteine /dwaalsterre (vals leraars) /miswolke … (2Pt 2);

die “geheime krag van die Torah-lose” (2Tss 2:7) /die “Jer. 11:9”-komplotteers> O.T.-loses … ;

die BAIE!!!  blinde MIS-leiers van (baie) blindes /“vyf dwase maagde” /die “linkshartige (voor-)bokke” (Pre 10:2;  Sag 10:2, 3) /die “menigte (SiC-)leraars” (2Tm 4:3) …~!* –

wat die Waarheid /O!* T. verruil het vir die (groot) LEUEN (Rm 1:25)

– húlle wat NIÉ  (kán) “LUISTER!!!  na die WOORD(e /OT! /Waarheid) van die Elohim” nie ~!!!► – Joh. 8:43, 46, 47~>

Satan se sekondêre instrumente /tentakels, en/of sy “frontlinie” in sy aanslag teen die Blanke /ware “Koring” /IsraEl-Weste, sluit dan in entiteite  soos sinkretisme /’n “universele godsdiens /geloof” ;  “demoNE-krasie” /humanisme /liberalisme /evolusionisme /intellektualisme (propagandisme, =d. ‘media’-niete /TV …) / “BOETMAN”-NISME (= politieke en intellektuele selfmoord-bedonderdes …~!*) /futurisme (‘UFO-logy /New Age-ology …’) /“globa(bel-)lusme /identiteitlose, raslose holisme [= Piet Kraukamp-pisme /&Max-isme …] /NWO …” /“Hollywood”-isme /“sport-eologie” … “ekonomie-logie” /mammonisme …~!

Vervolgens – :

2Pet. 2 :

/6: … en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het

en as ‘n voorbeeld  gestel het vir die wat in die toekoms  [= onbepaald >  d. kruis = vir ewig~!]

goddeloos [= ‘verderflik’ /Verbond-, O.T.-loos~!] sou wees …

Dit is noodsaaklik om te bepaal wat die onderstreepte bogaande twee terme presies behels – (*)  “voorbeeld  gestel” ;  en  (*)  “in die toekoms …”.

Dit moet natuurlik dan verbind word met die voorgaande –

2Pet. 2 :

/4:  Want as EL  die [gevalle] engele [‘seuns v. El’ >Gen 6:2 –‘Nephilim’]

wat gesondig  het, nie gespaar het nie …

Let ook op die twee aparte scenario’s :  (*)  Die inwoners van Sodom /Gomorra (Gen 19) is “as ‘n voorbeeld gestel” omdat hulle “goddeloos” was ;  en  (*)  die “engele /seuns  van Elohim” /“Nefilim” (Gen 6:2;  Job;  Henog 6-16) se sonde, naamlik die alterrasie /modifikasie en/of dus verderwing  van hul “(skeppings-)wandel /-beginsel /-orde” /wesensbestaan, en hul vermenging met die (gevalle) adamiet /Blanke (H119) – word in dieselfde asem genoem … of/en word dus as ekwivalente hanteer.

Die kerngedagte en gevolgtrekking betreffende 2Pet. 2:6 -“… die stede van Sodom … veroordeel [] en as ‘n voorbeeld gestel [] vir die wat in die TOEKOMS  goddeloos sou wees” – is dus dat dit verbasTEring (& homoseksualisme) en/of verderflikhede (= vermeng-ing >Esg 44~! –ens.) ;  en/of “goddeloosheid” en/of Verbond-loosheid – as “prioriteit-een”, en ‘n aardvernietigende “dood-sonde” identifiseer.

(= ook Gen 6, 7, 11 ;  Num 25:6-12;  31:16 / = ‘gruwelikhede’ – Esra 9:14 ;  Esg 44;  Op 17:5 …~!)

En daarmee saam is die stekelrige asook bottelbarsende, en “ON-sensitiewe” FEIT  dat hierdie “Verbond”-lose /“OU  Test.”-LOSE /“Lig”-LOSE … verbas-teraars / “vyandige, basterkoring, vals  adamiet” (struikelblokke – Sef 1:3;  Op 2:14) /verderwers – se ewige straf – dan …

as VOORBEELD!!!  dien vir dié

-“wat in die [onbepaalde~!*]

TOEKOMS [‘indefinite present continuous tense’] goddeloos [O T.-loos~!*] sou wees …” –

DUS – ook NÁ  die kruis” …~!!!

– bedoelende dus – húlle wat verBASTEraars /struikelblokke sou wees (Sef 1:3;  Op 2:14;  21:27;  22:15) – of wat “verderflikhede / gruwelikhede (ge-)heimlik sou invoer”–

– húlle wat – “DEMO(NE)-krasie” /“gelykheid, broederskap, ‘mense’-regte … ‘reg’-stelling /SWART-bemagtiging … /versoening /vrede-vrede /liefde vir satan /‘jou  saad’ – vir die vyand /basterkoring /amper /-anti-adamiet … Boetman-isme” sou bedryf /pleeg …~!*

Goddeloos” (bg. 2Pt 2:6) impliseer – :  “Sonder  om die Elohim se Woord /“Stem” /Wet /wil (Torah /Tanahk) /Waarheid in ag te neem” – soos wat die “algemene  Bab(b)el-HOER-kerk”-SYSTEM  vandag met lof  bedryf /pleeg! –

en dít, terwyl nét JisraEl /’WiT Weste  ooit verbind kan word met die Elohim en Sy Woord /Wet(te) /Godsprake /Raadsplan /Heilsplan … insettinge /orde /(skeppings-)wette /-beginsels /-sisteem … VERBOND(e) … beloftes, profesieë~! –

so – nét JisraEl /’WiT Weste  kán dan Sy wil /“Stem” /Woord (Torah /Tanahk) /Waarheid /insettinge /orde /(skeppings-)wette /orde /Verbonde … versaak /oortree /teenstaan /rebelleer… van afwyk /af-VAL …~!

Gen. 6:2 se “seuns  van EL” is reeds geïdentifiseer as ‘n groep gevalle engele /“Nefilim”! (= HENOG 6-16).  Dié groep “seuns” (‘n kabbaal) dui dan ‘n spesifieke (gevalle) komponent /element /spesie aan!

Net só moet 2Tss. 2:3 se “SEUN  van die verderf” (>‘menigte leraars /-kerk’-kiste /-SYSTEM /-miete …) ;  asook Matt. 13:24+ se “vyandige, basterkoring /(vals-, anti-)adamiet”, dan ook as ‘n spesifieke groep, kabbaal  of element  van gevalle of verderflike, vervloekte, verdoemde mense /blankes /groep /“spesie” (onder die Volk /’ware kroing’) gesien word –

diégene wat hul Godgegewe adamiese bestaansorde /bloudruk /en-Die Waarheid, verruil  het vir ‘n verderflike (bestaan-)ORDE /-system (Rm 1:25) … vir ‘n “vriend van die wêreld”-system /“demoNE-krasie” / “Boetmanne”-krasie

met ‘n liefde vir die “weg van Kain” en die “raad /Leer van Bileam” =verbasTEring (Deu 25;  31:16) /liefde vir die “vyand /anti-blanke”, en vir die “wilde wesens van die veld”, en (dus) liefde vir die satan~!

Daar word na hierdie verdorwe  groepe of elemente /komponente /system /“basterkoring” (Mt 13:25) onder die Volk, in 2Tss. 2:7 dan verwys as:

WET-loos” (’83 vert.) – bedoelende dus: –

(*)  “God”-loos – asook /dus –

(*)  “Woord- /Torah- /Verbond(-Leer)- /Lig- /Waarheid”-loos!* (= O.T.-loos~!) ; en/of as –

(*)  “die ongeregtiges /-geid” (’33).

En inderwaarheid verwys die Gesalfde Meester na hierdie subjekte /entiteite ook as = “Lewe”-LOOS … : =

Matt. 8:22:

Maar Jahshua sê vir hom: Volg My, en laat die dooies hul eie dooies begrawe.

Dus:  Húlle wat NIÉ  wil of/en nié kan  “LUISTER  na die WOORD(e) van EL  nié”~>Joh.8:43, 47~!*  Nét JisraEl  was “met” of “onder” die EL en verbind /verbonde /“verkleef”, aan Sy “Gees-asem /beeld /gelykenis” – aan Sy Verbond(e) /Wet(te) /“Stem” /orde /sisteem – en sodoende kán (weereens) net JisraEl  “God-loos /Wet-loos /WEG-loos /Woord-loos /Lig-loos /Lewe-loos /Waarheid-loos …” raak > 2Tss. 2:10, 11 …~!* –

… kán verlore  raak … en sodoende (nét húlle) gesoek /gevind /gered word …!*

Dan is daar bepaal dat die terme, “(on-)geregtig” en “(on-)regverdig” nie nét ‘n moreel-geestelike en heilsaspek behels nie, maar dikwels met JisraEl  se uiterlike, FISIEKE Awdawm/-Ras-suiwerheid te doen het – aldan, met bloed-, gene /“VLEES-A|PARTheid”!* (= bv. Gen 6:12;  7:1 ;  2Pt 2:5~!).

En – dan is die angel in hierdie hele aspek van die “vals blanke /seun van verderf …”, die onvermydelike vraagstelling (weereens) – :

Wié is vandag hierdie OU  Test.-LOSE  verbasTEraars /STRUIKEL-blokke /(voor-)bokke / VERDERWERS…  “vyandige basterkoring /amper  blanke”!*?* …

– húlle wat die “GESONDE  Leer [O.T.] nie meer verdra nie” (2Tm 4:3), en verruil het vir die leuen (Rm 1:25) ;  of, soos die Gesalfde Meester in Openb. 2:14 dit stel –

daardie adamiete [Blankes /H119]

wat vashou aan DIE  LEER  van BILEAM /DEMO(NE)-krasie / “Boetmanne”-krasie~!*

wat nie kán luister na die “Stem” van EL (= O!*T.) nie >Joh. 8:43, 46, 47~!

(= m.v.n. Num 25;  31:16;  Dan 2:43;  Esg 44 -ens).

Bedink Openb. 2:14, “… adamiete wat VASHOU  aan die leer van verbasTEring”, se insiggewende verband met –

Dan. 11:32 :

“En die wat goddeloos  handel teen Die VERBOND, [= TORAH>]

sal hy met vleiery  afVALLig  maak,

                        maar die VOLK [!* – NIÉ kerk’-geit nié!*]

wat hulle EL KEN  sal VASHOU  en optree”!* –

terwyl die “ken” van die Elohim, nét kan geskied d.m.v. die navors, nastreef en koestering van Sy WOORD(e) /LiG /WEG /Waarheid /Lewe (Num 13:5;  19:30 /= Hnd 18:25, 26) O!!! T. ~!* –

die adamiet /Volk /’WiT Weste – kan dus “vashou” aan een van net twee bestaans- of/en lewensopsies :  (i)  VAS  aan die TANAHK (= LiG /Waarheid /Lewe …) ;  of  (ii)  vas  aan die Openbaring-2:14-“Bileamsleer /= HOER(-‘kerk’) /-GEIT /-Dier”-system …~!*

Maar nou – betreffende voorgaande Openb. 2:14 se, “vashou  aan die leer van Bileam” ;  versus  Dan. 11:32 se vashou aan die Verbond” (-ens.) …

sê vir my:  Hoe gaan nasies /-wesens  soos Obama, Mandela … TD Jakes, Miles Monroe, McCauley, Jannie Pelser, ‘Aartappellus’  … “VAS-hou” aan “VERBOND(-Leer)” soos :

Ex. 2:11-13;  19:13;  23:32 ;  Lev. 20:26;  25:44,46;  Num. 23:8,9;  25:6-13 ;  Deut. 13:5;  17:14+;  23:2, 6 ;  Esra 9:12, 14;  Neh 13:1-3;  Eseg. 44:6+ … ~ens.!*?*

Om net weer pertinent te benadruk – betreffende bogaande 2Pet. 2:6 ;  Judas :7 – :  Let op dat hierdie “voorbeeld” van straf /oordeel /verdoemenis –weens “ras- /soort-/beeld-verderwing” /verbas-tering, vasgestel word vir EWIG … –

dit sou dus nié geld vir net -“tot by die kruis” nie~!!!* (= bv. Op 2:14;  21:27;  22:15 –ens).

Vervolgens delf ons verder in die brief van 2Pet. 2 om die hooftema rondom, “adamiet van sonde /SEUN(element) van die verderf” verder te bekragtig :

2Pet. 2:12 :

Maar hulle [= menigte leraars /‘d. kerk’-geit /vyandige, amper adamiet /seun v. verderf /onkruid …!]

sal, omdat hulle belaster  wat hulle nié ken  nie [= Mt 22:29!*],

soos redelose diere wat die natuur volg … in hulle verdorwenheid [- verbas-tering =Gen 6:12] te gronde gaan [Hos 4:6]

hulle …” – nl. dan soos vroeër bepaal is, die “vyandige, amper /vals /anti-blanke /seun(-element) van verderf” – die “vals profete /basterkoring /5 dwases” onder die Volk –

hulle” wat … die “weg van Kain bewandel- >en …-

om loon hulleself in die verleiding [raad /leer]

van BILEAM  [= verbasTEring] gestort het”~!*

(= Num 25;  31:16 ;  2Pt 2:15;  Jud :7, 11;  Op 2:14).

“[Laster] wat hulle nie ken  nie” – :  Wát… “ken hulle nié”!?*  Geen siel het nog ooit in enige “kerk” die waarheid gehoor oor wát  dit is, wat “nié geken” word nie!  Laat Skrif dan Skrif verklaar, naamlik Matt. 22:29 hieronder – d’s nou nadat “die kerk” die Volk vir eeue en eeue “sorgvuldig?  geleer” het uit die Skrifte, maar toe kom JaHshua en sê :

“Julle dwaal omdat julle die Skrifte NIÉ  ken  nié”~!* –

watter waarborg het die leser dat jy /die Volk /IsraEl-’WESTE – nie vandag in presies  dieselfde kataklismiese posisie verkeer nie …~!??*

(>‘put sonder water’ – Sag 9:11 /sonder Woord /WAARheid /Lig …) –

– watter waarborg is daar dat die “kerk” nie dieselfde Volk /JisraEl /’Weste  vandag weer vir eeue en eeue sorgvuldig  leer en “ly” nie … na die VERDERF  toe …~!!!*

– wat Die VOLK “LY”  om die Regte Pad /die WEG  te verlaat~>

en die weg van BILEAM  te gevolg … wat die loon van ONGEREGTIGHEID  [=verBAS-tering~!*] liefgehad het … (2Pt 2:15).

Die waarborg is die teendeel – met die “Boetman-istiese  kerkgeite” wat vandag ook weer die loon van demoNE-krasie /“swart-bemagtiging (gat-lekking) …” liefhet ;  en hul siele, bloed /gene, Goddelike erfenis … vir materiële voordeel en aan die verdorwenheid en verdoemendheid verkwansel~! –

en soos ook aan hierdie aspek selfs uiting gegee word in Hollywood … :

Cypher: Free? You call this free? All I do is what he tells me to do. If I had to choose between that and the Matrix, I choose the Matrix.
Trinity: The Matrix isn’t real!
Cypher: I disagree, Trinity. I think the Matrix can be more real than this world.

Want die hele OU!!! Test.-LOSE  en “AMPTELIKE  (algemene) Bab(b)el HOER-kerk(geit)”-/‘demoNE-krasie ’/-SYSTEM~!!! – is ‘n totale LEUEN /-KLUG … bedrog-bestaan …-wêreld!!! (= bv. 1Jh 5:19 ;  Op 12:9;  13:3!!*).  En nét soos met die “Matrix” sal jy inderdaad dan ook nie hierdie doem-illusie-leuen-wêreld kán waarneem /identifiseer nie – alvorens jy nie UIT!!* … die éinste doem-illusie/-hool = ge-“unplug” het nie >Openb. 18:4~!!!*

Dit is duidelik dat “die kerk” inderdaad vandag ook baie ken en leer óór  die Skrifte, maar – baie beslis gewis onteenseglik NIÉ  “Die WAARheid”, of/en die kritieke, diepliggende kern-heilswaarhede – die “Skeppings(orde), Eerste-Beginsels …” ;  die “(Gesonde) Verbond-LEER” … die “Lossingsreg” /“Erfreg” … die “hart en gesindheid van die vaders” (Mal 4:5;  Lk 1:17) –nié!*  In teendeel is “kerk/GEIT” al meer skuldig aan al die lelike goet wat 2Petrus 2 en Judas hulle toevoeg~!

Nou :  Waaroor handel bg. 2Pet. 2:12: –“belaster  wat hulle nié  ken nie”?? (= ook Mt 22:29!*).  Dié “(be)laster” kom op ‘n paar ander plekke voor >Judas :8:

Tog besoedel [verBAS-ter!]

ook hierdie [adamiete – met ander rasse /-wesens]

net so in hulle dromerye  die VLEES  [= bloed /DNA /‘zera’ /Ras-suiwerheid /= A|Partheid~!*]

                    en verag  die heerskappy en [be-]LASTER  die HEERLIKE  Wesens[~!*]

Waar lê dié begrippe, “LASTERING /VERAGTIG”, se wortel-teks of –konneksie, of/en konteks.  Beskou weer Jer. 33:24 i.d.v. :

“Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê:  Die twee geslagte [= 2 IsraElNasies /= HUISE /Stalle (Jh 10:16) /‘dogters’ (= Esg 23:2)]

wat Jahweh uitverkies het [Deut 7:6], dié het Hy verwerp?

En hulle [= d. Volk /-leiers /‘kerk’!*]

VERAG [= ‘(be)LASTER’!*]

my Volk, [IsRaEl /’WiT Weste!*]

sodat dit geen Nasie voor hulle meer is nie”

[- maar ‘n >’geestelike bont (HOER)kerk”/GEIT …!!!

verag My volk’ = ook Ps 83:4-7;  Jes 41:9;  Sag 10:6 ;  Jud :8].

So – eerstens kan 2Pet. 2:12 en Judas :8 se “(be-)laster (wat hulle nie ken nie)” /of bogaande “veragting” (Jer 33:24), dan ook verbind word met die vroeëre Matt. 22:29 –“omdat julle die SKRIFTE nié ken  nie” – wat die Woord /Waarheid /“Lig” /“Stem” /wil /(OU-)Verbond /-Leer … nié  ken nie! … –

en terloops :  die Skrif- /Wet-geleerdes~!*(?*) was dan veronderstel om die Tanahk op die punte van die vingers te ken!?*  Hulle het stellig wel die akademiese feitlikhede en die “letter” /teorie geken, maar

omdat hulle (fisieke) “SLANG-saad” was (Gen 3:15 ;  Jh 8:44 –ens) – kón hulle nie die “STEM /Gees”(-asem /-band) /Waarheid van die Tanahk of die “HART  van die Vaders” (Mal 4:5) ken nie~!* >NB = Joh. 8:43, 47~!*

Die laster (2Pt 2:12 ;  Jud :8) hou dus ten diepste verband met die veelbesproke onkunde of wan-kunde /wanbegrip /wanpersepsie /waanSIN … die dwaal-kunde /afwyk of/en “die af-VAL” van die Skrif /WOORD, of van die “LiG /Die WEG /WAARheid /Lewe” af (-NB = Deu 13:5;  30:19 ;  Ps 119:105;  Hos 4:6~! ens).

Vandag se “kerk”-geleerdes(?), en masse kudde /“skape” – die “blinde leiers van [baie!] blindes”!* – glo ook hulle “ken(?*)” die Skrif /’bybel’ ;  en hulle –dink hulle is op die ‘regte /smal pad’ …!?*  Maar … (weereens) : –

-“hulle het die regte pad [= >Deut 13:5;  30:19 –ens.]

verlaat en verdwaal”!* – 2Pet. 2:15!* –

— trewyl dan ook (weereens) :  NÉT  JIS-RA-EL /’WiT Weste  hoegenaamd – die “Regte WEG” kán verlaat~!!!*

en wát  is (weer) dié “regte pad” wat “verlaat” is~!?*  Die “(hoer-)kerkgeit” leer d’s “liewe Jesus” en, eintlik /veral, “liewe Paulus” wat verlaat is …???*

En /want, ook het hulle “Die SLEUTEL van die Kennis” van die Skrif /Woord /Waarheid … om die Koninkryk te kan “oopsluit”, ontneem van die Volk en dit weggeheL …~!*?* (- NB =Lk 11:52 ;  Mt 23:13).

Daar word vir eeue veronderstel en (letterlik) “blind-links” geglo (Pre 10:2) –:  “ons glo seker maar so reg(s) as moontlik … en dool  maar aan op die smal  pad”~?*  Terwyl /intussen – ken die skape  baie beslis gewis onteenseglik NIÉ  “Die WAARheid”, of/en die kritieke diepliggende  kernwaarhede – die “Skeppings-Orde /-Wette” /“Eerste Beginsels” en die “(Gesonde) Verbond-LEER” /-Waarhede … die “Lossingsreg” /“Erfreg” /“Hart van die Vaders” /“Die Koninkryk van die HEMELE” /“Millennium-Leer” … nié!*

(‘lossingsreg’ = Lev 10:6;  25:48, 49;  Rut 3:3, 12, 13;  Jes 44:6;

‘Millennium-’ = Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27;  Esg 37:25;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!)

Byvoorbeeld – “VERBAS-tering” is in die (hele!*) O.T. ‘n SON-verblindende prioriteit-een- sonde! ;  ‘n dood-sonde! (Gen 6[:12];  7 ;  11 ;  19;  Num 25:9) – en was “A|PART-heid” vir 6,000 jaar ‘n Skriftuurlike vereiste, en toe … binne ‘n jap-trap –

met die “dier uit die see” /DEMONE-krasie – is “A|PART-heid” of “Soort-Suiwerheid” verdoem (- uit die raadsale van die heL-en-kerk) tot die heelal se grootste “verskrikking /sonde /boosheid /pes /gruwel /verdoemenis …” …~??*!* (Jes 29:21~!).

Nou, die eerste aspek hieraan verbonde is dat die hele OU  Test. en sy Outeur /die EL, daarmee saam dus in effek tot “sondig /boos” verklaar is.

Tweedens het dié “helsraad”-besluit daarop neergekom dat al die wyle siele wat salig /gered was, maar tevore in die lewe  dan “apartheid” gehuldig het, dus –“uit die hemel … oorgeplaas  moes word na die hel” … ~!*???*

Derdens – is die Volk /Wit Christen-Weste, of “die kerk” nog nooit presies  onderrig oor hoekom “apartheid” inderdaad Skriftuurlik-geregverdig – en INDERDAAD  dan ‘n “Heils-VOORWAARDE!* sou wees nie …!?* ~:>

Openb 21:27:

En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig [= verbas-TEring]

en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.

Openb 22:15:

Maar buite is die honde [= niÉ IsraEL =niÉ-blank >Mt 15:26~!*]

en die towenaars en die hoereerders [= verbasteraars]

en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet [= ‘apartheid /suiwerheid is sonde’] –

(… ens. … -ens. …~!* –

betreffende ‘… in d. boek vd. lewe –’ = Esg. 13:9 ;

betreffende bg. ‘moordenaars’ – elke adamiet /Boer se moord sal sodoende v.d. ‘kerkGEITE’ se hande geëis word~!*)

Sê dit nie vir die “skape” wie is DUS ÉINTLIK – (steeds!) in beheer van hulle godsdiens /geloof /“kerk”-geit /“bybel”- /-“heil” /-sisteem nie!?*

Maar, wié  is inmiddels dié “HEERLIKE  WESENS” van bovermelde Jud. :8 wat “(ge/be-)laster” word?*!* –

Tog besoedel [verBAS-ter!]

ook hierdie [adamiete – met ander rasse /-wesens]

net so in hulle dromerye  die VLEES … ~!*

►               en verag  die heerskappy en [be-]LASTER  die HEERLIKE  Wesens[~!*]

Ps. 16:3 :

“Maar aangaande die [A|-PARTes~!* /= JiSRaEl]

wat op die aarde is, sê ek:

Húlle is die HEERLIKES

in wie AL  my behae is” ~!*►

SOOO – (NET) WIÉ IS DIE “HEERLIKES” OP AARDE …~!*/?*

NB. bevestiging i.d.v. – Rom. 9:4 :

Hulle is JiSRaELiete aan wie die aanneming [‘lossingsreg’ = BLOEDVERWANT-skap]

tot kinders behoort

en die HEERLIKHEID[~!*] en die verbonde[-LEER]…”!* ;

Asook NB. – Sagaria 2:8 :

“Want so sê Majesteit van die leërskare:

Hy het my gestuur agter HEERLIKHEID  aan [~>!* Israel /-Weste!*],

na die[-dié] NASIES [Israel- /’Weste]

wat julle [= ‘adderras /-jode /onkruid’] uitgebuit het;

want wie julle [Israel /-’Weste] aanraak raak sy oogappel aan” …!***

dié “uitgebuite nasies” wat inderdaad dan getuig van dié “menigte” van “Gen 17:4-7”-JisRaEl-nasies /’WiT Weste~!* … – en veral dan ook die – :  “ORAL GEHATE VOLK”! = BOERE!!!

Beskou bg. Sag. 2:8, “na DIE  NASIES [Israel /-Weste] wat julle [>‘adder-Jode’] uitgebuit het” –

dit bewys (weer!) dat – wanneer die Kanon  praat van die-nasies”, dit meestal /primêr verwys na nét :  “die-dié!  Nasies”, nét  fisieke adamiet-JisRaEl /-’WiT  Weste!* – soos dan ook vervat word in die betrokke begrippe “panta ta ethne” ;  “adamah” en “oukoimene”!*

(- menigte v. nasies =Gen 10:31;  17:4 ;  28:14 –ens. ;

=  ‘panta ta ethne’ /‘adamah’ /‘oukoimene’ = d. IsraEl-leefwêreld wat Hy –so liefgehad het dat Hy sy enigeste Seun [vir húlle] gegee het …~!).

Betreffende bovermelde Judas :8 :  “die heerlike wesens [/laster]” – beskou ook Sag. 9:16 i.d.v. :

“En Jahweh hulle Elohim sal hulle [IsRaEl]

in dié dag [Armageddon]

verlos as die kudde [‘skape /koring’ /Israel /’Weste]

wat sy VOLK  is [- nié Sy ‘kleinveë /circe’ nié!*];

want hulle [IsRaEL /-’Weste!!!]

is KROON-GESTEENTES

(= hulle is ‘heerlike wesens’ /‘fraaie pêrels’ /kosbares = ‘ware /suiwer koring /adamiete’ /WIT Weste ;

= NB ook Ex 28 ;  Ps 74:2;  Miga 2:9;  Hag 2:6, 7;  Op 17:5 -ens).

Ook die volgende NB. – Skrif-bevestiging  vir bg. siening rondom Jud. :8 se “HEERLIKE  wesens” /“kroongesteentes /fraaie pêrels” – asook betreffende bg. 2Pet. 2:12 se “HEERSKAPPY” – naamlik as JiSRaEl – WIT Christen-Weste – :

Psalm  8 :

/5: … wat is dieADAMIET  [Blanke /ware koring] dat U aan hom dink …

/6:  U het hom [Blanke] ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en

hom [BLANKE] met eer en HEERKLIKHEID  gekroon~!!!~

/7:  U laat hom [BLANKE] HEERS

oor die werke van u hande;  U het alles onder sy [BLANKE] voete gestel”~!***

En vra nou ook, in die lig van Gen. 1:26, 28 ;  2:15 ens. – :  Nét watter nasies (be)heers /administreer /ontgin /ontwikkel /verbou /verwerk /omskep /veredel en bewerk vandag die aarde /landbou, ekologie, tegnologie /vervoer, natuur /-wetenskap /medies … bewaar en veredel plante en diere spesies (- hou stamrekords –ens.) … die natuur /klimaat … -ens.”!*

Ps. 8:5 : – Hallo!* – “die mens” in Hebreeus beteken eerstens (rég vertaal!*) :  “AWDAWM” /BLANKE  mens wat kan bloos (Strong’s-konkordansie – ‘ruddy /to show blood in the face’).

Die Skrif en sy outeur, JaHWeH  die Almagtige Skepper, bemoei hom dus NIE!* met enige ánder wesens NIE!*** – met die “5e dag”-nié-adamiet, “vreemde  vlees /-wesens, wilde diere, onkruid” nie ;  of met “bok, vark, hond, adder, links”-nasies /-entiteite – of/en dus  ook nié met “die algemene (bont /baster)HOER-circe”-system /-gebrousel /-GEIT  nie!*  Inderdaad beveel Hy die VOLK /’Weste  juis om pad te gee “UIT  haar [HOER-kerkgeit]”-system, Openb. 18:4~!

Beskou ook bevestigende Skrif vir die bg. gedagtes betreffende die “kosbare /kroongesteente /heerlike” Wesens – wat egter dan deur die wêreld /-“kerk” belaster word – soos (weer) Klag. 4:1, 2 :

“Ag, hoe is die goud  verdonker [‘besoedel /verbaster’]

… die heilige [‘kroon’-]stene [Israel] weggegooi op die hoek van al die strate.

Die kinders van SION [IsRaEl~>],

die kosbares [>‘heerlikes’!*], wat teen fyn goud  geskat was”!*

En bg. Klag. 4:1, 2 (& Sag 9:16) is dan ook een van die “wortel”-konneksies van die “kosbare skat  in die saailand”-gelykenis, wat dus dui op “verlore /verborge” IsRaEl /die 10  Stamme – ’WIT  Weste!* ;  of ook die “verlore seun /ander stal” (Lk 15;  Jh 10:16) ;  asook die “versierede  vrou [= ‘kerk’ /’Weste!] op die dier” van Openb. 17:5.

En dié “Skat” /-Wit Weste  sou in onse endtyd dan egter (weer) ‘n tragiese laagte  punt bereik, soos Eseg. 7:22 voorspel :

“Ook sal Ek my aangesig van hulle afwend, en hulle sal my SKAT [‘Heerlike Wesens’ /’Weste]

ontheiliginbrekers  sal daar inkom en dit ontheilig [= besoedel /verderwe =Gen 6:12 ;  Esg 44]”

(= ook Jes 45:3;  Jh 10:1;  Jud :4).

Jud. :8 :  verag  die heerskappy en laster die heerlike  wesens” (= Jer 33:24) – wat dan ook herinner aan :

moenie die [‘fraaie] pêrels [= d. APartes – & hul ‘Brood’- /& erfdeel]

vir die varke [= heidene & honde /vals blanke /onkruid] gooi nie!*

So – betreffende  (*)  2Pet. 2:12 se –“omdat hulle belaster  wat hulle nié  ken nie” ;  asook  (*)  Jud. :8 se :  “verag  die heerskappy en [be-]LASTER  die HEERLIKE  Wesens[~!*]” – wié  se “heerskappy”, en wat  se  heerskappy word dus verag?!*

Die hele Bab(b)else of/en “Bab-HEL…se  algemene HOER(-kerk)” … “Boetman”-nitiese  wêreld-system VERAG  NIE NET DIE SKEPPINGSWET /-GEBOD /-OPDRAG / EN “VERBONDSLEER” VAN “SOORTE /-SUIWERHEID” NIE – maar … ook die WET / GEBOD / VERORDENING  dat –

nét die Awdawm /Verbond-JisRaEl /-’WiT WESTE  oor die skepping en skepsels moet HEERS /administreer, (be)waak … en moet ONDER-WERP!*

          Sóós  wat – dit weer in die naderende herstelde “Nuwe EDEN II /JeruSALEM” /Millennium sal wees …!*

(= Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32;  Dan 2:44;  7:27;  Op 5:10;  11:15;  19:15;  20:4 –ens!*).

En – die “Heerlike Wesens /Awdawmiet” /’Wit Weste  word deur die “HOER(-kerk)” of/en deur die verderwers, “struikelblokke” /“dwaalsterre” (vals leraars!*) /“vyandige, vals  adamiet /baster-koring” … BELASTER – veral deurdat die “Kroon(gesteentes) van die Skepping” of die “HEERLIKE  Wesens” /JisraEL /’WiT Weste, gelyk– of self ondergeskik gestel word …~!* – aan die “vyfde dag wesens” /“(wilde) diere van die veld” – wat deur die aarde voortgebring is volgens soorte (Gen 1:25) –

en/of inmiddels /overgesetsynde – word die “Kroon(gesteentes) van die Skepping” of die “Sesde Dag Awdawm– /EDEN-niet” / “Ware Koring” / “HEERLIKE  Wesens” gelaster –

–  deur hulle dan te besoedel met die “Weg van Kain /die (‘SiC’-)LEER  van BILEAM” –

deur hulle uit te lewer aan die “vyandige, vals, anti-blanke /SEUN /groepering /system van die VERDERF” /van “demoNE-krasie” /“BOETMANNE”-krasie/… van VERBAS-tering (Gen 6:12 –ens.) …~!!!

Vervolgens :

2Pet. 2 :

/13:  en die loon van die ongeregtigheid  ontvang …

/14:  Met oë vol van owerpsel[?*]

… [is hulle] kinders [= ‘SEUNS’!!!*-groep /-element(e) = ‘anti-blanke, seun’ /-element /(onkruid)-groepering]

van die vervloeking [= vd. ‘verderf’ >Gen 4:11;  6:12 ;  Mt 13:25 …!].

Hier is die duidelikste bewys dat die term, “(on-)geregtig(-heid)”;  asook dan ‘regverdig’ (Gen 7:1;  Mt 23:35 ens.), meestal handel oor die FISIEKE  bloed /-gene /Ras-SUIWERHEID, aldus A|PARTheid, van JisraEl – aangesien : =

==  “on-geregtigheid” hier (bg. 2Pt 2:13) verbind word met die “loon” (omkoopgeld) wat Bileam in Numeri 24 /25 (& 31:16) sou ontvang het –

==  vir sy “(ver-)raad- /doemleer” aan Moab – om JisraEl  uit te wis deur vermenging /verbasTEring~!* (Num 25;  31:16) –

en /want – dít  is ook waarom Noag genoem word :  die “Prediker van Geregtigheid (2Pt 2:5) – omdat hy dus gepreek het TEEN  die leer /lewenswyse ;  of téén die “WANDEL” van Gen. 6:12 >waar “alle VLEES!!!  [-NIÉ!*  ‘gees’ nié~!*] verderwe  het” – Gen. 6:12

Die term “owerspel” (asook ‘hoerery’) is dan dikwels VERKEERD  vertaal, en moet dit “ontug /vermenging /verBAS-ter” wees – aangesien ook hierdie hele konteks dan handel oor die einste “Bileamsleer” van Numeri 25–>VLEES!!!-verbasTEring~!* –

– en/want :  ás  die Moabiete van Num. 25 (presies) dieselfde “vlees /ras /genetika /DNA … stam-selle!! …” /(vel)kleur /“awdawm-beeld” … as JisraEL  was, is die vraag:  Wat sou die Elohim dan verhinder het om hulle dan SAAM!!… met JisraEl  onder die Verbond(e) in te geneem het~!!!* –

– sou hulle “goddeloosheid /afgodery” Hom daartoe verhinder het …;  MAAR ==

== >JISRAEL WAS (SELFS) NOG GODDELOSER!!! – of meer boos … as dié “goddelose” heidene …~!!!* –

SO – :  IS DIE ELOHIM SE “GEESTELIKE /SIELS- /HEILS-DISKRIMINANSIE” TEEN ANDER ‘BLANKE’ (& SWART) VOLKE /RASSE, DAN NIE ERGER!* – AS SY “VLEESLIKE” ;  OF “GENE”-DISKRIMINASIE” … TEEN HULLE NIE~!!!*

En hierdie kwessie is dan ook ten nouste verwant aan die vroeëre bespreking rondom Matt. 13:25 se “BASTERKORING /onkruid /vyandige vals-adamiet /= slangsaad(-reste /spore)” …~!*

EK DINK … : –

“I REST MY CASE” …~!

En inmiddels bekragtig bg. 2Pet. 2:14, “kinders van die vervloeking” ook weer die hooftema van die:  “SEUN  van verderf’(-element)” ;  asook die “afVAL…-lig(es)” van 2Tss. 2:3;  2Tim. 4:3 – en dat hierdie hele “verbas-TEringsleer”-sage – alias :  “DEMONE-krasie … ‘mense’-regte /’boetman’-isme …/vryheid /gelykheid /broederskap /vrede /versoening …” – as ‘n verderflikheid /verdoemenis gereken word … óók dus –“ die kruis” …~!!!* –

so, bg. 2Pet. 2:14, “kinders [seun/-element] van die vervloeking” se ekwivalent is natuurlik dan Matt. 13:38 se “vyandige, vals, amper  adamiet /basterkoring”, of “kinders van die Bose [een]”~!

Vervolgens :

2Pet. 2 :

/15:  Hulle het die regte pad [= WEG’ >Deut 13:5 –ens. /= O!* T.]

verlaat en verdwaal, en die weg van BILEAM  [gevolg] wat die loon van ONGEREGTIGHEID  liefgehad het …

[= d. loon v. VERBAS-tering …~!* = Num 25 ;  31:16~!* /= ‘swart bemagtiging …’ –ens.]

/16:  … die stom lasdier het met die stem van ‘n adamiet gepraat en die waansinnigheid  van die profeet verhinder.

Daar is vroeër reeds voldoende hiermee gedeel, maar om net te benadruk – :  “waansinnigheid” word dus met die Bileamsleer /verbastering, verbind!! – so waarna moet Deut. 28:28 (hieronder) verwys waar JHWH  die Volk waarsku oor wat alles met hulle sal gebeur as hulle Sy Woord /TORAH  /die Lewe versaak … : –

Die EL  sal jou slaan met kranksinnigheid  en blindheid en sinsverwarring

Vervolgens :

2Pet. 2 :

/17:  Hulle is warterlose fonteine, miswolke  voortgedrywe deur ‘n stromwind [= dwaal-geeste >demonologieë],

vir wie die donkerheid van die duistenis  vir ewig bewaar word.

/18:  Want deur trotse woorde vol onsin  uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid [O.T.- /Verbond-loosheid!]

dié wat waarlik die [adamiete >‘kerk’-kiste]

ontvlug het wat in dwaling wandel.

Wie is, eerstens, die adamiete (Blankes >H119) wat –“in dwaling wandel”?*!* – BAIE NB.~!*

inmiddels /eerstens:  “dwaling” – :  ten opsigte van wat : – (van-) watter (‘LiG’-)Baken /spilpunt /maatstaf /bloudruk / ‘Handleiding’ … afVAL /weg…-dwaal~!!!*?*

absoluut baie ongetwyfeld definitief beslis gewis kán dan NÉT  JisraEL /’WiT Weste  as sodanig–“in dwaling wandel”~!!!***

Dít is dan sekerlik diés  wat in die “put sonder water” = sonder Woord /- sonder Waarheid /Lig /Lewe sit (Sag 9:11).  “Húlle” — is dan 2Pet. 2:1 se –“valse profete onder die volk …. valse leraars … wat verderflike ketterye heimlik

[invoer]

” … ~ aldus >2Tim. 4:3 se “MENIGTE  leraars …” ;  die “BAIE  MIS-leiers …” – DUS ► DIE “KERKGEIT(e)”~!!!–húlle …: –

wat die Regte Pad  verlaat [= OU!!! Test.-WEG /= ‘Waarheid’ –kón][= kón af-VAL!]

en verdwaal, en die weg [= ‘leer’] volg van BILEAM [/-VERBAS-tering~!] …” – 2Pet. 2:15~!* –

húlle wat die “Skape” (= JisraEl /‘heerlikes’ /’WiT Weste!*) vryheid”  beloof –

-terwyl hulle self slawe van die verderf /“demone-krasie” /verbasTEring is …~!!!* ~2Pet. 2:19~!>

dié vals  blankes van “JeshaJaH 30:20” – :

maar jou Leraars [-element!*] sal hulle nie langer verberg nie – maar jou oë sal jou Leraars sien

(~>!!!* – vir wie /wat hulle is = ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Tss. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –

wat verderflikhede /gruwels /besoedeling  [= demoNE-krasie!*] heimlik invoer … – onder d. liggaam = Wit IsraEl-Weste~!!!***).

Dit is húlle wat dus in ‘n posisie /amp sit – as >baie!* herders, leraars, “die kerk”/GEIT(e), as ‘n bron /oord /“vesting” /“water(bakke), wolke” /“heilsfontein”… wat die suiwer Woord-Waarheid behoort  te bedien het!  Maar hulle persepsie /raamwerk, benadering, insig, begrip en bediening van die Woord-Waarheid /“Hart van die Vaders” (Mal 4:5, 6);  of van die “Lig”, is van so ‘n aard dat Jahshua vir hulle ook vandag sal sê:  “As die lig [Woord /OT – Ps 119:105] in jou dan duisternis  is, hoe groot is die duisternis nie”!

Of – soos reeds bepaal is, is dié (menigte) DWAAL-linge  dan diés wat die Tanahk verag, versaak of/en dit nié (‘reg/s’) ken, of nie wíl  en/of nie kán  ken nie (Mt 22:29;  Jh 8:43, 47) ;  of/en nié daarna “kán  luister” nie (Jh 8:43, 47) – aldan dié “menigte leraars” /die “HOER-kerk” /“vyandige, vals  adamiete /basterkoring”~* – wat die “GESONDE  Leer” nie kan verdra nie (2Tm 4:3) … wat die Waarheid nie lief het nie … en dit verruil het vir die leuen … (2Ts 2:10, 11 ;  Rm 1:25).

Die uitdrukking, “… wat waarlik [hul mede-adamiete!*] ontvlug het wat in DWALING  wandel” (2Pt 2:18), hou dus ook duidelik verband met die vroeëre bespreking rondom “Matt. 13” se baster-koring /vyandige, vals /anti-blanke! –

en inmiddels behels dié gegewe /gedagte dat “ontvlug(ting)” altyd verbind word met die “vry raak” van net enkeles /’n handjievol /“oorblyfsel(tjie)” – en dus die sogenaamde “smal  pad(jie)”~!*

En /want, die FEIT  soos ‘n koei (of/& skaap) is dat “die kerk” inderdaad vandag die Tanahk (OT) met sy “on-sensitiewe, rassistiese, aanstootlike, diskriminerende /polities-ONkorrekte …” begrippe, uitsprake, beginsels, verordeninge … “afgedryf” het (Deut 13:5 = ‘geaborteer’~!), en “uitgedien /afgehandel …” laat raak het!

En dít  veroorsaak die blokkasie /hindernis /verblinding en bind-DING en VERDOEMENIS  onder die VOLK, wat hulle van die “Sleutel van die Kennis” (Lk 11:52 /Mt 23:13) ontneem ;  en hulle verhoed om “Die (IsraEl-)WAARheid” te kan waarneem.  Dít ly  dus tot 2Tss. 2:10 se “krag van die (dwaal)KERK, om die leuen te glo” … tot die ronddoling … van die “kerk” /volk /“koring, skape …” (= Deut 28:28 ;  2Tm 4:3, 4).

Om te beklemtoon!* :  bg. 2Pet. 2:18 – wat die “mag van [>die ‘KERK’~!] ontvlug” het, se verband met 2Tss. 2:11 – “daarom sal Elohim hulle [- wat nié (wil) ontvlug  nie~! = >Op 18:4] die krag van die [‘(HOER)kerk’]stuur, om die leuen te glo”.

Die term “ontvlug” dui dus op ‘n “[LEUEN-]gevangenis /kerker” … :  “a prison for your mind” (= Matrix)~!*

En alle opreg, toegewyde adamiete /gelowiges weet stellig dat “(waterlose) fonteine” met die Woord /Skrif /O.T. /WAARheid /“Weg” van Elohim te doen het – nou let op die insigwekkende verband, betreffende 2Pet. 2:18 se “ontvlugte gevangenes”, met (weereens) –

Sagaria 9:11 :

“Ook sal Ek, wat jou betref, o Sion [= fisieke IsRaEl /= WiT weste!*]

kragtens die bloed van jou verbond jou gevangenes  loslaat

uit die Put [‘fontein’] Sonder Water [= Jes 12:3, 6]

[= uit Woord- /O.T.- /‘Lig’-loosheid /= uit d. krag vd. ‘HOER(kerk)’-dwaling /leuen = 2Pt 2:15, 18; Op 2:14 … –

= uit d. ‘vyandige, vals adamiet /baster-koring’ / ‘Boetmanne’-krasie  se kloue …~!* – 2Ts 2:10, 11 ;  Op 18:4 …!]”.

Die bodem van ‘n “put” (sonder water) is van nature donker, of “Woord- /Lig”-loos (= Ps 119:105 /= Mt 25:3 …).  Die Vader Almagtig se woordvoerders /profete is soms in ‘n put gegooi … omdat daar tye is dat die volk of/en die “kerk”-system die “Gesonde  Leer” /O.T. /“LiG” nie meer kan verdra nie! (2Tm 4:3) –

SOOS WAT VANDAG OOK WEER MEER – EN MEER  die ge-VAL  met die “HOERRR(kerk)”-system is …~!

Die Volk se godsdienstige of “geestelike tuiste, vesting/circe” sou dus wel die SKYN  of/en die “belofte” van geestelike “reën /seën /heil”, of Woord-“vrug /-voedsaamheid” inhou, maar … – soos met die gedrog  van “poepol-tieke /korrektheid …” /“Boetmanne”-krasie, is dit toe helaas ‘n mis-leidende, bedrieglike … “giftige” /leë doem-bediening /“draak”-SPRAAK >Openb. 13:11~!*  Ook verwant aan die beginsel dat –daar ‘n pad is wat vir die adamiet [Blanke /H119] reg [& ‘smal’] lyk, maar … d’s eintlik die ‘BREE’ pad wat in die VERDERF  eindig~!* –

die “meerderheid- /BREE”-pad /= demoNE-krasie … met die “MENIGTE  leraars”-pad – 2Tim. 4:3 ;  Openb. 13:3 …~!!!* –

die “Kain/Bileams”-pad /-doolkolk … – 2Pt 2:2, 15 ;  Jud. : 7, 11;  Openb. 2:14 (- die ‘rigting van Ubu’ = 7 Dae by die Silbersteins/-pad >die dood*)

die “vriend van die wêreld”-pad – Jak. 4:4 –

die “kerk(ers)”-system … wat lyk soos ‘n “lam”, maar leer /(s)preek /(ver)lei /verslind soos ‘n “draak” – Openb. 13:11~!

Absoluut baie gewis presies wat die situasie is met vandag se Woord-lose /Lig-LOSEOU  Test.-LOSE / WAARheid-LOSE “HOERRR-kerk(ker)”-geit /-system.  Want d’s die tyd van die “laaste af-VAL”, waar die on-sensitiewe, polities-ONkorrekte … “GESONDE  LEER” / “Suiwer Water /Heilsfontein” (Esg 34:18 ;  Jes 12:3) /O.T. /die “Lig” (Ps 119:105) /die “Lewe” (Deu 30:19) nie meer verdra word nie~!

Beskou sodoende weer Jes. 12:3-6 i.d.v. :

“En julle [Israel] sal water skep met vreugde uit die Fonteine van Heil [= Woord /-Verbond /(-JisraEL-)WAARhede!*]

Juig en jubel, o inwoners van SION! [= IsRaEl/-Weste – NIÉ ‘kerk’-geit nié!]

Want die Aparte Een van Jisrael is groot in julle [= ’WiT Weste] midde”

Bg. Jes. 12:3, 6 behels /verwys dus na die komende “Millennium-Koninkryk” … soos beskryf word in onder meer –

Miga 4:2 :

“Baie nasies sal heengaan en sê :  Kom, laat ons OP-trek na die Berg  van JHWH [= SION /‘JeruSALEM’ =fisieke IsRaEl]

en na die HUIS van die Elohim van Jakob [fisieke Israel /-WiT Weste],

dat Hy ons in sy WEË  [= OU!* T.] kan leer …”~!*

(- ‘na die HUIS van die Elohim van Jakob’ ~NB >Esg. 13:9

leer in Sy … Fonteine van Heil =Woord /-Torah /-Verbond /-WAARhede!*~! –

= niÉ –‘leer in N.T. /of in ‘Paulus[ME]’ /Heidelbergse Kategismes /in ‘Stellenbosch’ –NIÉ!! …

in Sy ‘Weë v.d. Lewe’ >Deu 30:19 …~>)

Beskou ook (weer) – 2Pet. 2:18  :

Want deur trotse woorde vol [-‘geleerde’] ONSIN~!*  uit te spreek,

verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid [= O!* T.-loosheid~!*]

dié wat waarlik die [adamiete /= d. ‘KERK’-system~!*] ontvlug het wat in dwaling wandel

(= dus d. ‘MENIGTE  leraars’ /‘kerk[ers]’ wat BAIE MIS-lei~! =2Tm 4:3 ;  2Tss 2:3;  2Pt 2:1, 2 …).

trotse woorde vol onsin” – naamlik “godsdienstige” /teologiese “bybelse-miswolke” … ‘n “liewe yeZeus-en PaulusME”-teologie = “kerkkistiese verdoemenis”, of/en “hoogdrawendheid, voetwerk, kulkuns, swendelary, dwalery, ronddolery …” die “geleerde, maar dooie  letter” /“HOER(kerk)” wat versier is met baie akademiese, teoretiese /“letter”-, Skrif-kennis /feite /“geleerdheid” /slimmighede, maar helaas … verdoemende dwaal-kennis, halwe en “skewe /baster-waarhede” (Mt 22:29) … ==

== want die on-sensitiewe “GESONDE  (Verbond-)Leer” ;  “Eerste Beginsels ;  Verbond(e)-Leer …” ;  die “Hart van die Vaders” en die “hele (IsraEl-)Waarheid” word nie meer verdra nie (2Tm 4:3), en is “afgedryf” /geaborteer (Deut 13:5) …

Die term, “ongebondenheid” (2Pt 2:18), verwys dan (weer) na Verbond-loosheid of dan OU  Test.-loosheid /“Lig”-loosheid ;  of/en verwys na diégene wat na die “Woord /Stem” van die Herder nie kán luister nie (Jh 8:43, 47) – wat die “rassistiese” Tanahk nie meer (kan) verdra nie (2Tm 4:3), of/en dit nie lief kan hê nie (2Tss. 2:10) –

(= ‘put /fontein sonder water /miswolke /dwaalsterre – ‘basterkoring’ /vals leraars…’ –

‘sterre’ = ‘boodskappers’ – dus:  ‘doem- /dwaal-boodskappers’ / ‘engele v.d. lig’-

en d. deurlopende beginsel is dat daar BAIE!* sal wees – nie ‘n paar WAARheid-Soekers nie – soos vandag >alMEER d. geval is …~!*).

Bedink weer die uitdrukking:  “dié wat waarlik die [adamiete /= ‘kerk’-geit] ontvlug het wat in dwaling [duisternis] wandel” – of dus wat –“in Tanahk-loosheid  wandel” … wat ons dan terugbring by 2Tss. 2:3 se –“die vyandige, amper, anti-blanke /SEUN– /volks-element /-groepering van sonde /verderf” ;  die “MENIGTE  leraars” (2Tm 4:3) /-“kerk”-geit … húlle wat – ::

dwaal omdat hulle die Skrifte nie [reg/s] ken nie – Matt. 22:29 (Pre 10:2) ;

wat die Regte Pad [= OT!*-Weg /= ‘Waarheid’]

verlaat [= af-VAL!] en verdwaal,

wat die weg [= ‘wandel /leer’] volg van BILEAM [/-VERBAS-tering~!] …” – 2Pet. 2:15~!* –

húlle wat na die “Woord van Elohim nie kán  luister nie” (Jh 8:43, 47).

Aldan, die JeshaJaH 30:20-leraars /“kerk”-system /-miete : –

… maar jou [JisraEl] Leraars  sal hulle nie langer verberg nie –

maar jou oë sal jou Leraars [onkruid-element!*] sien!!!

(~>!!!* – vir wie /wat hulle is = ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Tss. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –

wat verderflikhede /gruwels /besoedeling  [= demoNE-krasie!*] heimlik invoer … – onder d. liggaam = Wit IsraEl-Weste~!!!***).

Let op bg. Jes. 30:20, “maar jou oë sal jou leraars sien” – impliseer dat die “menigte leraars” (2Tm 4:3) of die “kerk(GEIT)” se dwalery /bedrieëry /verdoemendheid vir die Volk (uiteindelik!) erkenbaar /identifiseerbaar /duidelik sal word!

Bogaande was dan die uitgebreide oordenking van 2Petrus 2.

Gevolglik dan ook die verdere besinning oor Judas – waarmee daar nog nie voldoende gedeel is nie –

Judas :

/4:  Want SEKERE!* adamiete [‘blankes’] het ingesluip

wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel,

goddelose [= Verbond- /O.T.-lose -] adamiete  wat die genade van onse EL verander in ongeregtigheid

(- ‘ingesluip’ = >

Mt. 13:25 :  ‘…maar terwyl die awdawm slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai  en weggegaan’

Let op die aanvanklike opmerking betreffende “sekere mense” : –

2Tss. 2:3 se “Mens (v. sonde)” – in Grieks word in Strong’s  aangegee as –

“444 anthropos” ;  en die KJV se toepassing is :  “certain, man” (eie klem) –

dus weereens:  ‘n “sekere” /spesifieke mens /blanke, of dan (vyandige, anti-)adamiet /vals, baster-blanke, of ‘n sekere groep(-ering) /“element  van (amper [soos]) blankes” … onder Die VOLK~!*

Betreffende bg. Judas 4:4 –“adamiete  wat die genade  van onse EL verander  in ONGEREGTIGHEID …” –

dié “adamiet /blanke” … –SYSTEM, en inmiddels die “Era /mensdom van VERANDER(-ing) …”!* – hallo!* – klink iets bekend!*?

Die era wanneer die “Gesonde Leer” (O.T.) nie meer verdra nie (2Tm 4:3) en dit selfs verklaar word tot “sonde /boosheid” en tot “misdaad teen die ‘mens’-dom”.

En vroeër is reeds bepaal dat “(on)geregtigheid” dikwels oor die Volk se fisieke suiwerheid of A|PARTheid handel (- so ook ‘on/regverdig/heid’).

Vervolgens is ook bepaal dat die briewe van Petrus en Judas die betrokke “Bileam”-system van (fisieke!) verbas-tering ten sterkste teenstaan en veroordeel.  En sodoende moet hierdie “evangelie-teologie van verander(-ing)”, gepaard met die element van “ongeregtigheid”, dan eweneens met die “seun /-element” of “(sekere) volksgroepering van die verderf” verbind word;  die “vyandige, amper, anti-adamiet /baster-koring”… wat die “genade”-gawe van die Nuwe Verbond – wat met nét JisraEl  totstand gebring is (Hb 8:8~!*) … =

gaan staan en “VERANDER” /gesaboteer of/en opge-dinges  het …

om dan hulle “ON-geregtigheid” of hulle “DWALING” /“rondDOLING” /“verderwing /verbasTEring” /demoNE-krasie /hulle “liefde vir die duiwel /verdoemenis” sodoende te regverdig …~!!!*

húlle wat die Volk /’WiT Weste  “vryheid /vrede” beloof … “terwyl hulle self slawe van die vedorwenheid (verbastering) is”, 2Pet. 2:19.

Daar is reeds bepaal dat dié “heimlik ingesluiptes” (Jud :4) verwys na die einste “vyandige, anti-blanke /basterkoring (Mt 13:25) /seun /-volksgroepering /-element  van die verderf” … soos ook uitgedruk word in die betrokke twee tekste (weereens) : –

2Pet. 2 :

/1:  Maar daar was ook valse  profete [= baster-koring >Mt. 13:25]

onder die Volk [fisieke IsraEl /’Weste!],

net soos daar onder julle [IsraEl /’WESTE (’n menigte’)-]

valse leraars [= baster koring] sál  wees

wat verderflike ketterye heimlik sal invoer

1Joh. 2:19 :

Hulle [verderwers /baster koring / miswolke /dwaalsterre …]

het van ons [= WARE  Blanke /IsraEl]

uitgegaan,

maar hulle was nie van ons [IsraEl] nie;

want as hulle van ons was, sou hulle by ons [IsraEl /-Waarheid /Lig]

gebly het.

So – NB. :  volgens bg. 1Joh. 2:19 het die veelbesproke vyandige, vals, baster  blanke /verderwers … “van ons UIT-gegaan” ;  maar – Judas :6 sê egter weer hierdie “verdoemenisse …” het van buite af “onder ons IN-gesluip” …~!*???*

So – die kwelvraag is :  Het die “vyandige, baster-blanke /onkruid /verderwers …” nou onder die Volk (’WiT Weste!) “ín-” of “uit”-gegaan~!*?*

waarby die NB. vroeëre bespreking oor Matt. 13:36+ se “vyandige, amper  adamiet / baster-koring /vals israel” weer in verband gebring moet word~!* –

– naamlik wéér die (half-)onnoembare  kwessie /kwelvraag:  of daar dan ‘n “latente, sluimerende /dormante genetiese spoor /-element /-faktor” kan wees!?* –

wat “UIT-SLAAN” in (baie /meeste!) families ; –

– naamlik dan as die “vyandige, kainitiese  onkruid”-elemente, “reste /spore”, of “basterkoring”-mense /“amper  blankes” …~!*?*

en waarvolgens hierdie sekere  volks-elemente” of “vyandige, anti- /amper-blankes (v. sonde)” ;  of die “SEUN(-element) van die verderf” geïdentifiseer /gedefinieer kan word, veral dan weens hulle (weereens) : –

( I )                   apatiesheid /afsydigheid /neutraliteit – versaking /verwerping (afwyking /afVAL!) /veragting /(be)-lastering /vyandigheid … teenoor –Die WEG /Woord /WAARheid /LiG /Lewe /(Gesonde) VERBOND-Leer / OU!!!  Test.~!!!*** ~

( II )                  hulle apatiesheid  /afsydigheid /neutraliteit – versaking (afwyking /afVAL!) /verwerping /veragtig /(be-)LASTERING /vyandigheid … van /teenoor die “Heerlikes”, of die “Kroon van die Skepping” /die Awdawmiet /Blanke RAS/-SUIWERHEID~!!! –

( III )                dus weens hulle apatiesheid /afsydigheid /neutraliteit – versaking (afwyking /afVAL!) /verwerping /veragtig /(be-)lastering /vyandigheid … teenoor – die Goddelike “Skeppings-WET  van  SUIWERHEID ;  van SOORT  VOLGENS  SOORT” = A|PART-HEID~!!!*

DAARDIE “ADAMIETE” WAT DUS /INMIDDELS – SOOS VOLG HANDEL … –

Jer 8:3

En die DOOD [O!* T.-LOOSHEID]

sal BO  die Lewe [O!!!* T.!* = Deu 30:19]

verkies word

deur die hele oorblyfsel, die wat oor is

van hierdie bose  geslag [= genelyn >JisraEL /’Weste!]

in al die plekke

waarheen Ek hulle [JisraEL /’Weste!] verdryf het.

Hierdie is eintlik ‘n studie op sy eie, maar – inmiddels hou dit dan weer direk verband met Skrif soos Matt. 13:25 ;  15:13 –“elke plant [‘adamiet’ /‘blanke’ >H119~!] wat My Hemelse Vader NIÉ!!!  GEPLANT!!! /= geskape het nié, sal ontwortel word” ~! en vernietig word~!

En dit moet in wese dus weer in verband gebring word met verwante teks soos : –

Joh. 6:44, 45 :

Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie [éérs] trek nie …

Dit is geskrywe in die profete:  En hulle sal almal deur Elohim geleer wees.  Elkeen dan wat dit[~!?*] van die Vader gehoor en geleer het, kom [- dán / die lering] na My toe.

Joh. 8:47 :

Die wat uit EL is, luister na die woorde van EL. Daarom luister julle nie,

omdat julle nie  uit EL is nie.

Na watter profeet /profesie(ë) word in bg. Joh. 6:45 verwys ;  en na watter (profetiese) materiaal /“LEER” word verwys!? –

naamlik dan inderdaad : –

Jesaja 54:13 :

En al jou  kinders [JisraEL /’WESTE]

sal deur die Elohim geleer wees,

en die VREDE  van jou [JisraEL!*-]kinders [= >’WiT Weste!*]

sal groot wees.

waar “vrede” ook weer altyd met Numeri 25 se “Vrede van A|PARTheid” verbind móét word~!* (- asook met bv. Mt 10:34).

En gaan kyk nou kinderlik opreg eerlik met “ge-OPENDE  Emmaus”-oë /-verstand (Lk 24:45) na die res van Jesaja 54 … :  van NÉT  watter FISIEKE  (GERINGE & ELLENDIGE~!*) VOLK  word gepraat … ~ >

en gaan kyk kinderlik opreg eerlik met “ge-OPENDE  Emmaus”-oë /-verstand na die HELE JeshaJaH … – en na die HELE  TANAHK … – van NÉT  watter FISIEKE  VOLK  word gepraat … ~!>

Want vat nou byvoorbeeld ook net Jes. 54:10 : –

Want berge [= nasies] mag wyk en heuwels [kleiner nasies] wankel,

maar my goedertierendheid sal van jou [JisraEL-’Weste~!*]

nie wyk en my VREDEVERBOND!!! [= NUM 25!*]

nie wankel nie … –

Watter “Vrede Verbond” – en met (NÉT!!!) wié~!!!*?* –

inderdaad dan dié Numeri 25:12-“VREDE-Verbond”~ > naamlik toe Pinehas ‘n gemengde  paartjie in hulle tent van die gras gemaak het, waarná JHWH  toe die plaag onder die Volk opgehef, en die WARE  “VREDE  Verbond” ingestel het~!!! –

wat sodoende dan WEEREENS!!!  bewys dat WARE  Goddelike  Skrif-vrede NÉT binne RAS-SUIWERHEID … binne A|PARTheid kán  bestaan ; –

– en dat die goedkeuring of die aanvaarding /die verdra en propagering /bevordering en ywer van fisieke  VERMENGING /VERbas-TEring /DEMONE-krasie –

—  BAIE!!!  te doen het met die UIT…-SLUITING  van die blanke /‘mens’ /die “vyf dwase maagde” –UIT  die (komende) “Millennium /-Koninkryk (vd. Hemele)” ~ (>Mt 13:24+ ;  Op 21:27;  22:15~!*).

En die betrokke kwessie /vraag van, wát  sal hulle “deur die Elohim geleer wees” (bg. Jh 6:45) – behels dan die “Weë /WEG” van Elohim wat duisende teks behels soos Deut. 17:14+;  23:2, 6 ;  Num. 25;  Eseg. 44 … en Esra 9:2, 12, 14 – :

Soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie … hierdie gruwelike  volke …~!*

Bogaande is dan nog ‘n universele Goddelike, natuur- en Skrif-wet, en dus ‘n absolute neutekraker /rugbreker /-kataklisme /en breekgrens vir vandag se “reënboog- /ge-Bab(b)el-HOER(-kerk)”-gebrousel /-geit … maar wat “kerk” natuurlik ook weer van die tafel sal wegvee … –

“deur trotse woorde vol onsin uit te spreek” … deur “ongebondenheid [Verbond- /O.T.-loosheid!*]” (2Pt 2:18) ;

met “vleiery ;  “begeerlikhede  van die vlees” /met die “BILEAMS-loon” – wat die Volk /’WiT Weste AFVAL-lig” maak (Dan 11:32;  2Pt 2:18;  Jud :11) –

deur die VOLK /JisraEl-’Weste  “vryheid en vrede” te beloof –

-terwyl hulle self slawe van die verderf /“demone-krasie” /“Baäl-bel” /-verbasTEring-MATRIX  is …~!!!* ~ Gen. 6:12 / 2Pet. 2:19~!>

wat verderflikhede /gruwels /besoedeling  (= demoNE-krasie!*) /VERDOEMENIS  heimlik invoer … – onder die liggaam /’Wit IsraEl-Weste~!!!***

Want die on-sensitiewe “GESONDE  (Verbond-)Leer” ;  “Eerste Beginsels …” en die “Hele (IsraEl-)Waarheid” word nie meer verdra nie (2Tm 4:3) ;  maar is “afgedryf” /geaborteer (Deut 13:5) – deur die verdemoNE-kratiese OU!* Test.-LOSE  “HOERR(kerk/er)”-GEIT(e) …

Vervolgens –

Judas :

/6:  En die ENGELE  wat hul eie beginsel [= ‘wandel’ >Gen 6:12]

nie bewaar  het nie,

maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;

/7:  soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie [adamiete] ‘gehoereer

en agter vreemde VLEES [ = bloed /gene – NIÉ  ‘gees’ nié~!*]

aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is …

Daar is reeds voldoende gedeel met (d. gevalle) “ENGELE  wat hul eie beginsel [‘wandel’ =Gen 6:12] nie bewaar  het nie” – naamlik dat dit na Gen. 6 se “seuns(-element) van EL” verwys – of die “Nefilim” (Henog 6-16);  asook die feit dat die betrokke gruwel-kwessie /-probleem van “Sodom en Gomorra” (Gen 19) dus gelyk gestel kan word met die “verderwing  van alle vlees”, of die verbastering  van Gen. 6:12 ;  11;  en Numeri 25 ;  Esra 9:2, 12, 14;  Neh. 13:3 … Eseg. 44 … -ens.

Betreffende, “wat op dieselfde manier as hierdie [adamiete] gehoereer  en agter vreemde VLEES  aangeloop het” (Jud :7) – let (weer) op die klem wat telkens geplaas word op die verderwing  van die fisieke “vlees” /liggaam /bloed /gene /RAS  … en NIÉ – die “figuurlike /geestelike” besoedeling van die “gees” nie~!*

Want al wat ‘n “kerk-kis” /-systemmiet /-geit  is, wil hierdie stekelrige, on-sensitiewe, polities-ONkorrekte, aanstootlike, diskriminerende … kwessie – van bloed- /VLEES-VERBASTEEring … met alle mag en mening en geweld “vergeestelik” …~!?* –

of, wil hulle dus –“die Genade(-Verbond /-Leer – aan JisraEL~!) van onse Elohim verander in ongeregtigheid” – of in verderwing /verbas-tering /VERDOEMENIS …~!*

Vervolgens : –

Judas :

          /8:  Tog besoedel  ook hierdie adamiete  net so in hulle dromerye  die VLEES  [ = die ‘bloed /saad /gene’ ~ NIÉ  d. ‘gees’ nié!*]

en verag  die heerskappy en laster  die heerlike wesens

[- ‘dromerye’ = Deut 13:5;  28:28 ;  Ef. 4:17-19;  2Tm 4:4 … ~!*;

verag’ = Jer 33:24~!*]

Daar is vroeër reeds voldoende hiermee gedeel, maar let net weer op die klem wat telkens op die “besoedeling /verderwing” van die “VLEES”!*NIÉ die “gees” nié – gelê word …~!*

Vervolgens : –

Judas :12 :

Hulle is skandvlekke  in julle liefdemaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulleself voer, waterlose wolke  deur winde [= dwaal-lering /= baster-ketterye …!*] rondgedrywe …

Die nodige studie sal wys dat “skand(e)/-vlek(e)” meestal weereens met JisraEl  se FISIEKE  Ras-suiwerheid of A|PARTheid te doen het – aldan, met verbasTEring~!

Betreffende, “hulleself voer” :  dit hou verband met die voorafgaande begrip van vers 11 –

Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om LOON  [= eie gewin /voordeel /self (vet)voer = ‘swart bemagtiging’ …]

hulleself in die verleiding [(ver-)raad /-leer]

van BILEAM  gestrot [= VERBAS-tering~! = Num 25;  31:16]

Hierdie gruwelike /verdoemende, Volksverraad, Gods-VERRAAD, vernietigende uitbuiting en verwoesting van Die VOLK /’WiT  Weste, word ook soos volg uitgedruk in die volgende twee teks (weereens):

Eseg. 34:2-5 :

Wee die herders [= >‘kerk’-GEIT~!]

van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! [= vir eie gewin /self vetvoer– wat ‘demone-krasie’ /‘regstellende aksie /swart-bemagtiging …’ huldig~!]

Moet die herders nie die skape [= IsraEl /’WiT Weste!]

laat wei nie? [= Jh 21:15-17]

So het hulle [= IsraEl /’WiT Weste!]

dan verstrooid geraak, omdat daar geen [ware] herder was nie [maar ‘n ‘menigte’ Baäl-priesters /= ‘kerk’-kiste /-GEITE~!*];

en hulle [= IsraEl /’Weste!] het die voedsel geword vir al die wilde DIERE!*  van die veld [= veral SA se ‘Plaasboere’~!*] …~!!!***

Jes. 51:22, 23 :

“Ek neem die beker van bedwelming [= Op 17:5]

jy [Israel /’Weste] sal HAAR [hoer-kerk /-dwelm /-baster-system!*]

verder nie meer drink nie.

Maar Ek sal haar [kerk /-‘dier’/vals, anti-blanke /basterkoring]

in die hand gee van die wat jou [Israel /Weste]

droefheid aandoen [= d. ‘wilde DIERE’!*],

wat vir jou siel gesê het Buig …” [= ook NB Esg 37~!*]

Daar word telkens na die Volk en haar  godsdiens-stelsel /“die kerk” /-leiers /-element /-system … verwys as ‘n “HAAR”!*  En d’s pesies dié-selfde  “HAAR / AL-gemene  HOER(kerk)”-system waaroor Openb. 18:4 beveel :  “Gaan UIT  HAAR [-‘kerk’-system /-geit] uit My [fisieke] Volk [Israel /Weste]”~!*

Dit is sodoende onbetwisbaar duidelik dat ons kernteks, 2Tess. 2:3  se “adamiet van sonde” ;  en “SEUN  van die verderf”-element dan heenwys na die parallelle :  “vyandige, amper  blanke /baster-koring” /“verderwers /verBAS-teraars /skandvlekke /wolwe in skaapskleed” … die “MENIGTE  leraars” (-nie paar I.-Waarheid-soekers nie!) /“kerk”-geit /-system … – die “certain, man” – “444 anthropos” (Strong’s);  /-groepering onder die Volk /’WiT Weste …~!*

daarom lyk  die “kerk”-GEIT  vandag soos ‘n “lam”, maar “praat” /(s)preek /lei /leer /DWAAL … verslind /verwoes die (FISIEKE) VOLK /’WiT Weste  soos ‘n “draak” …~!

EN SODOENDE DAN WEER/EENS – GEWAARSKU /NB. : –

Matt. 7:22, 23 :

Baie!!!* [- nie ‘n paar Waarheid-soekers nie!*]

sal in daardie dag vir My sê: Meester, Meester,

het ons nie in u Naam[-?: ‘yeZeus’?*]

geprofeteer en in u Naam[-?*] duiwels uitgedrywe en in u Naam[-?*]

baie kragte gedoen nie?

En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle [- ‘name’] nooit geken nie.

Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid  werk! [= ‘verdorwenheid’ >Gen. 6:12 ;  Mt 13:25 =verbas-TEring]

(- ‘baie’ ken Sy – n/Naam, maar HY  ken nié húlle ‘name’ nie~!*?* = het dus! >’n ‘ánder’ Gesalfde =‘yeZeus /jeezis’ aanbid …~!*)

Chris Kim

ck.tawrah@gmail.com