want eers moet die afval kom-
DIE SEUN
VAN DIE VERDERF

Laat niemand julle op enige manier mislei nie,
want eers moet die afval kom
en die mens van sonde geopenbaar word …

… en met allerhande verleiding van ongeregtigheid
in die wat verlore gaan, omdat

hulle die liefde tot die Waarheid
nie aangeneem het om gered te word nie.

… daarom sal die Elohim hulle
die krag van ‘die KERK  stuur …
om die leuen te glo

Spreuke 29:15
Die roede en die bestraffing gee wysheid;
maar ʼn SEUN wat aan homself oorgelaat word,
steek sy moeder  in die skande.

Ter aanvang is dit noodsaaklik om die volgende gedagte /begrip eers … “geanker” te kry! … : –

Die wesensbestaan, struktuur, orde en sisteem(e) van die Skepper ELohim Almagtig vertoon in wese die karakter van ʼn “HUIS /-gesin” – :  ‘Vader, Moeder, Kinders’~!*

Daar is dan ook (letterlik) duisende bewystekste – veral óók in die Deuterokanonieke en Apokriewe boeke – wat sal aantoon dat die Elohim-Familie bestaan uit :

  1. Die Ewiglewende ELohim /Majesteit Almagtig – Vader /JHWH  die ELohim (wat ook die Seun van die Adamiet is);
  2. Die “WYSHEID” /of “Gees van A|PARTheid” /JaHruach – die (Ander) Trooster en MOEDER  van “Die (Hele) Waarheid” (- en Verstandigheid) ;
  3. Die Kinders – (FISIEKE!*) UIT-Verkore, of A|PART-gestelde Verbond-VOLK /-JisraEL /WiT Christen(?)-Weste~!!!*

Die Godheid /EL(-ohim), het DUS  ʼn Vroulike  faset/ aspek /komponent – én, wat dan ook die skeppende of “barende” faset van die Elohim (Godheid) is~synde wat (eintlik dan-) –die Skepping(e) _ge…#baar het!  En dié vroulike faset is dan ook die ekwivalent van die “APART-gestelde /die Kodesh (of ‘Heilige’) Gees” / “JaHruach”.

Die Almagtige Vader JHWH  het dus nie as sulks self geskep nie, maar het “(die Moeder) WYSHEID” … geïnspireer /of “beweeg” /of “bevrug”  om die skepping voort te bring~!  En daar is talle Skrif wat dié gegewe gedagte /bergip en Feit bekragtig — en wat dit eksplisiet uitspel dat die term /begrip, “Wysheid” (asook ‘Waarheid, Verstandig/heid’) telkens saam met die vroulike vorm:  “haar / sy” gebruik word.  Onthou ook dat in Hebreeus word  ’n geslagtelikheid toeken vir elk woord :  “g/Gees” (JaHruach) is =VROULIK …

Spr. 1:20 :
Die Wysheid roep  hardop daarbuite, SY  verhef
haar
  stem op die pleine,

Spr. 3:19 :
Die Elohim het deur Wysheid
 die aarde gegrond
,
deur verstand [= Spr 8:1]
die hemele vasgestel …

Spr. 8:1
Roep die Wysheid  nie, en verhef
die Verstandigheid nie haar  stem nie?

Spr. 9:1 :
Die Wysheid het haar  huis gebou, haar sewe pilare uitgekap,

Spr. 31:26 :

Pe. Haar mond  maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting  is op haar tong.

LET OP DAT : – “Haar” en “Wysheid” =bokas gespel word!!  DIT
BEKRAGTIG DUS_Die Feit dat:  Hier ’n spesifieke PERSOON  ter sprake is!!!

Die feit is dat in apokriewe soos “Sirag”, die “Boek van die Opregte” en die “Odes van Salomo”, hierdie gegewe /beginsel, van die “Wysheid” (& Waarheid, Verstandig/heid) as synde die “Vroulike”, of die “Haar”-aspek / faset /-komponent van die ELohim, baie meer eksplisiet na vore tree.

En die tweede feit wat hiermee gelykstaan, is dat “die kerk” – en wel die dwalende “(hoer-)kerk” (Op 17:4 ;  18:4) – egter hierdie gegewe Goddelike feit en beginsel, van die “Wysheid” (& Waarheid, Verstandig/heid) as die “Vroulike” komponent van die ELohim, baie pertinent en eksplisiet gaan WEG-VERTAAL  het vanuit die grondtekste … – synde dan ook tipies van die argaïese, patriargale sisteem in die vroeëre eeue en die (gruwelike) invloed van Katolisisme—die “moeder-hoer”(- van d. ‘dogter-hoere’!*) =Openb. 17:4, 5 ;  18:4 …!!*

En dié betrokke “(HOERR-)kerk” bedrog en Skrif- , Gods- en Volksverraad, is net een van vele ander!  Dit bring mee dat die vertalers sodoende LASTER  PLEEG  en synde die …Naam van die Godheid verydel !! – deurdat hulle die voornaamwoord, “haar” van die JaHruach, telkens onderkas spel!  Dus, gekorregeer:  “H-aar …”!*

Beskou weer … :

Spr. 9:1 :
Die Wysheid het haar  HUIS  gebou, haar sewe pilare uitgekap …

Nou die term, “huis”, vereis tog onmiddellik die onvermydelike meegaande gegewe /begrip /aspek van :  “Vader, Moeder, Kinders”.  En met die nodige ondersoek sal gevind word hierdie “Huis”/Spr. 9:1 – dan inderdaad die “HUIS  van Jakob” is … – die Twaalf Stamme van die Uitverkore Verbond-Volk, JisraEL(= Deu 7:6*) …;  synde dan die WiT, ‘christen’, Westerse Nasies!!(= Jak 1:1 ens…)  Terwyl die “sewe pilare” verband hou met die “Sewe Geeste” of/en inmiddels die sewe hoof engele magte wat waak oor die einste “Huis van IsraEL /’WiT Weste” (- soos MichaEL, RaphaEL, GabriEL, UriEL …).

Sodoende sal gevind word dit is dan ook “MOEDER  Wysheid” wat die “kinders” – naamlik (spesifiek) die “Awdawm(iet)”-Ras (Blanke >H119) /JisraEL  gebaar het – :

Gen. 1:26, 27 :
En ELohim het gesê: Laat Ons(?*)
mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers …

En ELohim het die mens[= awdamiet] geskape
na Sy beeld; na die beeld van JaH het Hy hom geskape;

MAN ÉN VROU [= NA SY-BEELD~!*]
het Hy hulle geskape.

HET JY DIT …GESIEN??? =
=die mens=awdamiet(= Blanke*) – se “beeld” =is_gelyk_aan JAHWEH*** -se Beeld …en DIE BEELD IS>>> “Man/lik” EN!!! “Vrou/lik” … ***!!!***

Beskou sodoende byvoorbeeld dan die “huislike opset” /-begrip /-beginsel soos in (weer) : –

Spreuke 29:15

Die roede en die bestraffing gee wysheid [= tugtiging /die Vader/-rol!*];

maar ʼn Seun [= kinders /= ‘VOLK’ >JisraEL /’WiT Weste!*]
wat aan homself oorgelaat word,

steek sy MOEDER  [‘Wysheid’ /JaHruach]
in die skande.

Die “AWDAWM” of Blanke Ras (H119) – en spesifiek die Verbondsvolk JisraEL (’WiT Weste!) – is inmiddels dan JHWH  se EKS-klusiewe – synde Sy Apart_gestelde(= in APARTHEID =’kodesh /’heilig/heid) “Huis-Gesin” /“Kinders”./“Erfgename” – “ook Sy RAS /Sy bloe/gene” >Hand. 17:28~!*

Die nodige naslaan in ʼn konkordansie soos Strongs, sal aantoon dat “awdawm” – beteken : 
‘n ‘ruddy’- of “blos”-kleurige mens ;  “to show blood in the face” >H. 444 /119 /120 /127 ;

“adam” –
‘A’ = ‘alef’ >eerste ;

dawm’ = ‘blosende’ /Blanke >mens ;

(= ook:  Hoogl. 5:10, 14 ;  Esg 36:32;  ook NB Hnd 28:23+!*;  NB ook Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32~!* –ens).

Beskou sodoende : –

Boek van die Opregte  5:13 :
Noag was ʼn opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en JaHWeH het hom uitverkies

om saad van SY  saad op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.
(= ook Hnd 17:28, 29 ;  Ef 5:30;  Hb 2:11, 14, 17).

Bogaande, “saad van SY  saad”, verwys dus na Gen. 1:26 –“Laat Ons adamiete  maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers …”–

let op dus dat die Elohim spesifiek met ʼn ander Wese, of ʼn faset /element van Hom, of binne Hom  kommunikeer by die skep van die Awdawm (Blanke /H119)~!*

DUS :  Die “beeld” van die mens/heid (awdawm), naamlik, man én vrou – is ʼn “TOON-Beeld”, of ʼn “spieëlbeeld” van die Wese  van dieGodheid Almagtig!  Hiervolgens  moet  die bestaanswese van die EL/ohim DUS  óók “Man- ÉN Vroulik”~!!!* wees /“androgenies”~!* –

want immers ook :  “- soos op die aarde  (man & vrou), só ook in die hemel …”

Let ook op dat die spul Baäl-bedwelmde (& -beduiwelde) vertalers /die hoerkerk-kiste-system” of/en REPTILIANS  (-in hulle sotheid!) die bestaan van die Vroulike Godheid /“(Moeder) WYSHEID” dan egter totaal uit die Skrifte geaborteer  het – veral ook deurdat hulle die Wese, “(Moeder-)WYSHEID”, telkens onderkas spel~!*

Sodoende enkele bykomende bewystekste betreffende die “Vroulike” aspek van die ELohim : –

Luk 11:49
Daarom het die Wysheid  van die Elohim ook gesê:
Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van dié sal hulle doodmaak en vervolg –

Spr. 29:3 :
’n Man [= AWDAWMIET!*] wat die w[W]ysheid  liefhet,
verbly sy v[V]ader;

maar hy wat met hoere omgaan, [= ‘liewe Jesus’ se bruidskerk!* = Op 17, 18~!*]

bring die goed deur.

So let op – :  die
(1) “adamiet” (= kind/ers >JisraEL – manlik & vroulik) ;  het
(2) die “W-ysheid”  lief – en
dít  “verbly die
(3) V-ader”(- manlike) – :
_wat se geslagtelikheid moet “Die (2)W-ysheid” dan wees~!!!* … *** …

En BAIE NB. – betreffende bg. Spr. 29:3 :  bring die goed deur : –

Luk 15:13, 14
En nie baie dae daarna nie het die jongste seun  alles bymekaargemaak en weggereis na ʼn ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe.

En toe hy alles deurgebring het,
kom daar ʼn swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly.
(- > ʼn RUT- prototipe =‘Verlore TIEN  Stamme /Huis’
= die ‘ander Volk’ in Mt. 21:43–aan wie d. ‘Koninkryk gegee’ sou word!*
sodoende is ‘seun’ dus = ‘volk’~!)

SODOENDE IS “SEUN” (10 STMM.) DUS = OOK ʼn “VOLK”~!

En hierdie “verlore seun”-scenario (Lk 15:13, 14) dien ook as deurslaggewende sleutel vir hierdie studietema … – wat sal aantoon dat dié verlore “seun”  dan ʼn bepaalde komponent van Die Volk (12 stmm.) verteenwoordig = die (verlore) Tien Stamme /die Noord-Ryk, van die Assiriese ballingskap!*  So blyk dit duidelik:  die term, “seun”, dien dus as metafoor, of sinoniem vir (’n) “volk” – of dan ʼn sekere gedeelte, komponent, katagorie of groepering  van ʼn volk~!!!*

Vervolgens : –

Spr. 2:10 :
Want [Moeder] Wysheid
sal in jou hart kom
, en kennis vir jou siel lieflik wees

En sodoende, gedagtig aan bg. Spr. 2:10, ook die volgende, “ABOVE TOP FORBIDDEN TEXT”~!* –

Heb 8:8-10
Kyk, daar kom dae, spreek JHWH, dat Ek met
die huis[-gesin] van Israel [= 10 stmm. /’wingerd’ = ‘Verlore Seun’]
en die huis van Juda [2 stmm. /’vyeboom’]
‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met
die huis van Israel [= 12 Stmm /’Huis v. Jacob’]
spreek die Here:

Ek sal my wette in hulle [= JiSRA-EL~!*]

verstand gee en dit op hulle HART  skrywe;
en Ek sal vir hulle ʼn God wees, en hulle
sal vir My ʼn volk [= ʼn ‘seun’ /‘kind’] wees [= Hos 11:1 ens].

Dieselfde geld die volgende Skrif :

Ps. 104:24
Hoe talryk is u werke, o HERE! U het hulle
almal met [/deur ‘Moeder -] Wysheid  gemaak
die aarde is vol van u skepsele!

Spr. 24:3
Deur Wysheid  word ʼn huis [= van ‘Jakob’ /JisraEL /= WiT Christen-Weste!*]
gebou [= deur die “Vroulike” van d. EL ~!*]
en deur verstand [= V-erstandigheid =JaHruach_Spr 8:1]
word dit bevestig … –

Betreffende bg. “verstand(igheid)” /Spr. 24:3– bedink nog ’n Skrif hieraan verwant soos – die “Vyf Verstand-ige Maagde” … ;  asook, “die hart van die wyse [verstand-ige] is na regs …” (Pre. 10:2 –ens).  Terwyl “verstandig” dan ook pertinent met die koester van die TORAH /Tanakh (O.T.) verbind word = die Weg (Deu 13:5);  Lig (Ps 119:105);  Waarheid (Ps 119:160) en die Lewe (Deu 30:19).

Die bepaalde en betrokke, “HUIS” – of Volk in die Skrif … asook dan:  “kind, SEUN, dogter, mens (adamiet /Blanke), nasies, wingerd … skape …” – betrek sodoende deurgaans altyd primêr NÉT  (FISIEKE) JisraEL /WiT ‘christen’-Weste~!!!

Bedink sodoende wéér : –

Spreuke 29:15 –
Die roede en die bestraffing gee wysheid [= Vader];
maar ʼn SEUN  [= VOLK /’s-element /-groepering]
wat aan homself oorgelaat word,
steek sy Moeder [= JaHruach / ‘Skepper /-Wysheid’~!*]
in die skande.

Hierdie studie wil egter dan veral besin oor die veelbesproke . . . >volks-element /-groepering /katagorie ;  en verwante opspraakwekkende begrippe van /en rondom
2Thessalonicense 2:3 – :

“die [laaste /groot] afval” ;

“die mens(?*)  van sonde”;

“die SEUN  van die verderf”
( – ‘the son of perdition’ – Dake’s)

En daarmee saam, veral ook (eerstens) die miskende, misgeïnterpreteerde, maar kritiek belangrike … voorafgaande –
“Laat NIEMAND  julle op ENIGE  manier MIS-lei  nie”~!

Die “Strong’s”-konkordansie sê die volgende oor “(seun v.d.) verderf”684  apoleia (ap-o’-li-a);
from a presumed derivative of 622; ruin or loss
(physical, spiritual or eternal):

KJV– damnable (-nation), destruction, die,
perdition, X perish, pernicious ways, waste.
(- eie klem ;

‘pernicious’ :  ‘skadelik, verderflik, verpestend’ – Skool-Woordeboek ;  Kritzinger, Steyn ;
= ‘d. dood  die lewe kies’~!* >Jer 8:3~! /= ook :  Lk 10:30 ;  15:24, 32
ook Ps. 109:1-20;  2Ts 2:3, 10;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15).

Let op die volgende betrokke terme :

“perdition, X perish, pernicious ways …” –
wat dan verstaan kan word as :

“skadelik / die verderflike weg /weë … van die dood” (- sien NB:  Esg 44~! -ens).

Let ook op die bg. kritieke term, en kern aspek, naamlik, “damnable –NATION – m.b.t die hooftema> “SEUN  van die Verderf” – wat dan die gedagte beaam dat die begrip, “mens / seun  van die verderf” van die betrokke 2Ths. 2:3, dus verbind kan /MOET  word met ʼn “NASIE”, of dan ʼn sekere “groep(-ering)” of ʼn element /komponent onder ʼn nasie – soos ook in die sin van :

“die vyf DWASE maagde”-groep /-element /-komponent
van die “Tien Maagde”(-gelykenis) …~!*

Met die nodige ondersoek sal in die eerste plek gevind word dat die term, “mens”, dan egter meestal VERKEERD  vertaal en geïmplementeer word – soos ook honderde ander terme!  Die korrekte term vir “mens” in die Hebreeus, “awdawm”, moet in die algemeen, “adam” wees – wat primêr “(eerste) BLANKE /Persoon(e)” beteken~!
(- ‘awdawm’ = ‘mens’ = >Blanke Ras =Strong’s-konkordansie = ʼn ‘ruddy’-kleurige /blosende mens ;
to show blood in the face >H. 444 /119 /127 ;
‘A’ = ‘alef’ >eerste / ‘dawm’ = ‘blosende’ >mens ;
= Hoogl. 5:10, 14 ;  Esg 36:32;  ook NB Hnd 28:23+!*;  NB ook Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32~!* –ens).

MENS  (v. sonde)” in Grieks, word in Strong’s  aangegee as : –

G444 / anthrōpos /anth’-ro-pos
From G435 and ὤψ ōps (the countenance; from G3700); manfaced, that is, a human being: – certain, man.
(- eie klem)

Dus:  ʼn “certain” /sekere /spesifieke mens(dom), of dan adamiet (blanke), of ʼn sekere groep(-ering) /of “element /komponentvan blankes” – aangesien ook die Skrif in elkgeval oor nét die Adamiet /Blanke (H119) WiT JisraEL-Weste handel …~!*

Inmiddels sal gesien word dat 2Ths. 2:3 se:  (1)  “mens van sonde” ;  en  (2)  “seun van die verderf” inderdaad een en dieselfde subjek /entiteit /element – of dan sinonieme is.

Ter aanvang moet veral ook Genesis 3:15 se spesifieke  TWEE  FISIEKE!*  en “VYANDELIKE  NAGESLAGTE” of genelyne deurgaans in gedagte gehou word~!* : —

jou  nasaad” – of sogenaamde “slang” se nageslag(te)
(= Kain/iete /kanaaniete /edomiet …>‘adderras /onkruid’ = Gen 3:18;  Esg 2:6 ;  Mal. 1:2-4;  Mt 13:24+;  23:33;  Jh 8:44-47) ;

en /teenoor –

HAAR  Saad” /“nageslag(te)” – of die “Set (/SEM)”-lyn, naamlik JisraEL … – WiT!!!  Westerse Protestantse Nasies~!

Inmiddels kan “mens” /“man” (Eng.), of dan “awdawm” (Blanke), in die algemeen in die enkel- én meervoud gebruik word:  “Ai, ou Jannie, dié mens  darem …” – wat dan na ʼn enkel persoon verwys.

En sodoende kan 2Ths. 2:3 soos volg gelees word :
… en ʼn sekere /spesifieke  adamiet [groepering /element /komponent v. blankes] –
van sonde  geopenbaar word …

“GEOPENBAAR” – Strong’s :

601 apokalupto
to take off the COVER, i.e. disclose. [ – eie klem]

Terloops :  Wát is dié “cover” /sluier??? – alias:  dus die LEUEN~!*
_en bedink hiermee saam dan ook _
Opb. 17:5
en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe:
Verborgenheid [[= … the COVER …]
die groot Babilon, die moeder [[= Katolisisme]
van die hoere [[= Protestanses Kalvinste Hervormers …>christen/DOM*]
en van die gruwels  van die aarde.

_en bedink bg. Opb. 17:5 se , “… gruwels  van die aarde” ook i.d.l.v. Skrif soos:
Ezr 9:14
sal ons weer u gebooie [= TORAH]
verbreek en ons verswaer met
hierdie gruwelike  volke?

GRUWELIKE  VOLKE*

Dus :  2Ths. 2:3 se betrokke greep, kan ook soos volg gelees word :

… en die [sekere /groep] blanke mens/dom
[- wat ʼn sekere  sonde /‘GRUWEL, verderf’ bedryf]

[- se sonde /gruwel(s) /LEUENS] sal ontsluier /ontbloot /oopgevlek … aan die kaak gestel word …~!

En sodoende ook /baie NB. : –

JeshaJaH 30:20
My Meester gee julle wel Brood van benoudheid en Water van verdrukking,

maar jou [Jisrael-]Leraars[= (hoer)kerk-element!*]
sal hulle nie langer verberg nie –
maar jou oë sal jou Leraars sien
[= LEUEN /VERDERF-element!* >>>’seun /mens’ v. sonde<<<]
(~>!!!* – sien vir wie /wat hulle is = ‘wolwe in skaapkleed’ ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Ths. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –
ELEMENT’ wat verderflikhede /gruwels /‘ketterye’ (2Pt 2:1) /besoedeling  [= demoNE-krasie!*] heimlik  invoer … – onder d. Liggaam = Wit IsraEl-Weste~!!!***).

PASGENOEMDE WAT DAN ’N 210% EKSAKTE VERKLARING BIED VIR DIE VOORGAANDE GEDAGTE  /weer …>
_ kan 2Ths. 2:3 soos volg gelees word :
… en ʼn sekere /spesifieke  adamiet [groepering /element /komponent v. blankes] –
van sonde  geopenbaar word …

“GEOPENBAAR” – Strong’s :

601 apokalupto
to take off the COVER, i.e. disclose. [ – eie klem]

_ Wát is dié “cover” /sluier??? – alias:  dus die LEUEN~!*
_ hiermee saam dan ook _
Opb. 17:5
en op haar voorhoof was ’n naam geskrywe:
Verborgenheid [[= … the COVER …]
die groot Babilon, die moeder [[= Katolisisme]
van die hoere [[= Protestanses Kalvinste Hervormers …>christen/DOM*]
en van die gruwels  van die aarde.

Bogaande Jes. 30:20
maar jou Leraars  sal hulle nie langer verberg nie –
praat dan dus van 2Tim. 4:3–se “menigte leraars” van vandag wat die “skape” (= JisraEl /’WiT Weste!*) “vryheid”  beloof –
-terwyl hulle self SLAWE  van die verderf /“demoNE-krasie” /verbas-TEring is …~!!!*
(=Gen 6:12 ;  Neh 13:3;  2Pt 2:15;  Jud :11;  Op 2:14 …).

Neem die volgende teks in ag, betreffende ʼn ander groep(ering) van Blankes wat óók “ont-sluier” sal word(Jes. 30:20) in die laaste dae –
Jesaja 25:7 :

“[Hy] sal op hierdie berg [= Sion /Judah /Israel]
vernietig die uitgespreide sluier
wat al die [‘verborge’ Israel-]

volke OMSLUIER,

en die omhulsel waarmee al die [IsRaEl /WiT Christen-Weste!]

nasies bedek is” [= onder d. ‘kerk’-LEUENS ondergraaf …*]

Bogaande Jes. 25:7 en 30:20 is twee van die talle teks waaroor geen adamiet (Blanke) nog ooit ʼn dooie  woord-waarheid in enige kerk/geit gehoor het nie – naamlik oor die WARE  I.Dentiteit” /herkoms en etomologiese genealogie van vandag se Blanke, Westerse christen-Nasies, naamlik –

— die 12 JisraEL-stamme van die OU! Testament – wat oopgevlek sal word … synde wanneer die LEUEN-“sluier” afgeruk sal word –

— waarmee die kudde se eie …#wolwe_in_herders-kleed hulle vir 2,000 jaar ondergraaf en verblind  en verdoem!*(- ‘blinde leiers van

[baie!]

blindes’ = Mt 15:13).

Want, betreffende bg. Jes. 25:7 se “ontsluier(ing)”, is daar tog nié letterlik “versluierde /bedekte volke” op aarde nie – of onder die aarde …!?  Dit beteken dan dat bepaalde bestaande volke /nasies se WARE (Skrif-)I.Dentiteit /herkoms /genealogie /antropologie /status … aan die lig sal kom~!!! – ook in die lig daarvan dat = daar niks verborge /in die duisternis is, wat nié van die dakke af verkondig en aan die lig gebring sal word nie!*

— en bedink i.d.v. ook ’n Skrif soos:
Mar 4:11
En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om
die verborgenheid  van die koninkryk
van God te ken, maar vir hulle wat buite is [=buite d. Verbonde/-Leer*]
kom alles deur gelykenisse…
— en _in lyn met die beginsel, “Skrif Moet Skrif Verklaar” – kan/moet hierdie “verborgenheid”/Mar. 4:11 dan (natuurlik) verbind word met Mat. 13:44 se – :  “Verborge skat in die saailand” …>’verlore(??) skape!! =Mat. 10:5;  15:24 …>WiT Weste =Jak. 1:1 …ens…

ALHOEWEL / INMIDDELS : ~

~ dié “ontsluiering” — en m.v.n. vroere Jes. 25:7  en 2Ths. 2:3 – kan egter ook beteken dat die betrokke volke /nasies /blankedom gaan beleef dat die “skille van verblindheid” of/en GEBINDHEID – en die (HOER-)kerk-LEUENS, wat hulle verblind vir hul WARE!  I.Dentiteit, van húlle  “oë” gaan afval~!!!* –

— sodat dié nasies dan eenvoudig net aan hul-SELF  geopenbaar word– of dus dat hulle aan hul “WARE-SELF  voorgestel” gaan word …~!* –
        (- want ʼn klein aantal /‘Smal Pad’ /groepering ‘verligtes’ – of Waarheid- /Lig- /O.T.-soekers /-liefhebbers = ‘voorlopers’ /-vrygeraaktes … weet in elkgeval reeds wie presies die_‘dié nasies’ /‘panta ta ethne’ is, wat ‘omsluier /bedek’ is~!*)

Die sluier word dus nie in ʼn eksterne  opsig “gelig” van ʼn sekere entiteit /organisme of subjek(te) af nie, maar – word die (ware) Volk se gees, siel, denke – eerder “intern ontsluier”, of ontbind (ont-blind!*) / “ont-besete”~! – sodat hulle kan waarneem /begryp en besef wie en/of wat die “verdorwe element(e)” onder hulle eie (LEUEN-)geledere éintlik is … ~!*  Hierdie punt sal later veral d.m.v. die gelykenis van die “onkruid /basterkoring” /Matt. 13:5 verder ontleed word.

Byvoorbeeld ook soos in die geval waar die “Emmaus-gangers” se “verstande  geopen” is – Luk. 24:45 … om die Skrifte – of DUS  die TOORAH / OU!!!  Test. /- Die Lig (Ps 119:105) /WAARheid te registreer /te gewaar, verstaan … ~>
           — en wat dan aandui dat die vermelde (naderende) onthulling /ont-sluiering (v. dié  Nasies – Jes. 25:7), gepaard sal /moet gaan met hernude IN-SIG  en/of ʼn persepsie- /begrips-omwenteling of/en “OPENBARING” –

           — van die OU!!!  Test. … “Die WEG” (Deut 13:5 –ens.);  die “LiG” (Ps 119:105) ;  die WAARheid … en die “LEWE” (Deut 30:19) …~!!! –
           — en wat dan aandui dat dié (naderende) onthulling /ont-sluiering, gepaard sal /moet gaan met die koms van die “Twee Getuiens” – Openb. 11 – wat dan inderdaad “Moses” (die Wet /Torah) ;  en “Elia”(Profete /= O.T.!) sal wees …~!!! –

Let op dat die term, “stamme”, omtrent sewe keer ;  en “stam” 19 keer in die Nuwe Test. van die KJV  voorkom, en waarvan net twee of drie gevalle nié definitief met nét fisieke JisraEl verbind kan word nie.  In die volgende byvoorbeeld is dit onduidelik watter “stamme” bedoel word –

Mat. 24:30

En dan sal die teken van die Seun van die Awdawm [=’ mens Blanke!*]

in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde

rou bedryf en die Seun van die Awdawm [Blanke!*]

sien kom op die wolke …
        (- d. KJV gebruik soms ‘people /nations’, pleks v. ‘tribes’)

Die onvermydelike noodwendige en noodsaaklike vraag /-stelling is dan:  As al die (ongeveer 30 – 40) gevalle waar “stam /stamme” voorkom in die N.T. pertinent met nét (fisieke) JisraEL  verbind word, behalwe in twee of drie  gevalle, waarom sal bg. Matt. 24:30 -“… al die stamme … rou bedryf” nie óók nét  (FISIEKE) JisraEL /WiT Christen-Weste wees nie …~!*?* –
“… want JHWH hou die oog op die adamiet
en op al die STAMME  van [NÉT] JisRaEl”~!*, Sag. 9:1

En /inmiddels : – Waarom sal talle verwante teks nie ook dan nét  (fisieke) JisraEL /’WiT Weste  betrek nie, soos – Openb. 7:9
       
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ʼn groot menigte wat niemand kon tel nie,
uit alle nasies en stamme  en volke en tale
        (= NB :  Gen 10:3 1 >SEM-itiese Nasies =WiT!!! ‘christen’-Weste~!*)

Beskou sodoende bv. ook Jakobus 1:1
… aan die twaalf stamme [= nét JisraEL-Weste~!*]
wat in die verstrooiing is~!

Jak. 1:1
die drie terme:  “twaalf” ;  “stamme”, en “verstrooiing” (asook ‘broers’), is ʼn bewys dat Jakobus sy brief dus aan nét  fisieke Jisrael rig!  Die nodige naslaan sal aantoon dat al die ander briewe ook nét aan JisraEL /Wit christen-Weste gerig word – en sodoende kan Openbaring – aan die “einde”, eweneens ook aan nét dié/SELFDE  VOLK /RAS  gerig word – waaroor die Skrif in Genesis tot… Maleagi  handel~!*

Jakobus (& ander apostels) en die Gees /Elohim was dus oortuiging dat ál 12 die FISIEKE  Stamme tot met die Wederkoms sou bestaan (-& ook d. 2 Huise).  Die nodige studie sal wys dat die betrokke terme, “verstrooi” /“verborge” en “versamel” in die hele Kanon, dan ook met net fisieke Jisael verbind moet word.

En so sal gesien word dat Die Skrif dus geensins bedoel is vir ander nasies /rasse /-WESENS  nie!*

Nou gedagtig aan dié 12 Stamme (Jk 1:1) – saam met die feit dat die Elohim sê Abraham en Jakob (12 Stmm) se nageslag sou ʼn “menigte van nasieS-S-” word! (Gen 10:31;  17:4-7;  28:3, 14) – van (nét) wie praat Openb. dan telkens in die lyn van :  … elke stam en volk en taal en nasie …??* – dan moet dit mos ook nét JisRaEL (Skaap-nasies /‘regs’) behels! – en nié ook “bok”-nasies /“links” nie~!

Beskou sodoende dan die volgende teks i.d.v. –

Gen. 10:31, 32
Dit is die seuns van SEM  [= JisraEL!*]
volgens hulle geslagte, na
hulle tale,
in hulle lande, volgens
hulle nasieSS
..      (= Sem se seuns >‘SEM-iete’!* /Israel /= ’WIT Weste
Sem se seuns – word dus >‘nasieSS

[genoem

);

Jes. 66:18
“… die tyd kom dat Ek al [dié] nasies
en TONGE [= tale] VERSAMEL
”~!*

waar dan, soos gemeld, nét JisraEL  se “verstrooiing” ter sprake is ;  asook dan egter nét JisraEL /’Wit Weste  se “versameling”~!*

Let op bg. Jes. 66:18 se ongekwalifiseerde  “al die nasies”, wat die Skrif telkens gebruik, máár – wat in bepaalde kontekste (soos hier) nét  JiSRaEL-Nasies bedoel, bv. dan ook – :

maak dissipels van ‘al dié [Israel-]nasies (panta ta ethne) … ens.!*

Die Kanon  verbind primêr dus nét Jisrael met “stam/me” (= Ps 74:2 ;  Jes 63:17;  Jer 10:16;  Sag 2:12;  9:1).  Israel is dus ʼn “Volk” (van 12 Stmm) sowel as “menigte nasieS-S-” ;  asook “Twee Huise”, of “2 seuns /dogters /volke …” (= Esg 2:3-5 –ens. = #Verlore Seun/s).

Sien sodoende bv. ook NB. Sagaria 2:8
“Want so sê Majesteit van die leërskare:  Hy het my gestuur
agter heerlikheid  aan,
na DIÉ  NASIES [’WiT Weste]
wat julle [= adder-jode’ /illuminati /NWO.] uitgebuit het …” ;

Asook Eseg. 2:3
Adamiet, Ek stuur jou na die kinders van JiS-RaEL,
na die opstandige [JisraEL-]NASIES-S-
wat teen My opgestaan het”.

SYNDE WAT WEER/EENS _BEWYS : Die Volk/12 Stamme-IsraEL sou …’n “menigte van nasies-S-S-” word >>
>> Gen 17:5
Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ’n vader van ’n menigte van nasies[-ens…]

Inmiddels is die (ADDER-)”jode” vandag in Palestina egter ʼn enkel entiteit /subjek – en kánDUS-NIÉ  die (ware) Israel/-NasieS-S  van bg./en vele verwante Skrif wees-NIÉ = Genesis 10:31, 32;  17:4-7;  28:3, 14

JisraEL – is DUS – gelyk aan :  “Die NASIES-S-” /= WiT!!! Westerse Protestantse NasieSSS…~!*

Inmiddels is alle adamiete /Blankes “sondaars” (> ‘ontvang & gebore’!).  ʼn Klein groepie, of ʼn “smal pad”/-element /-groepering van adamiete /Israeliete is egter wel “geredde sondaars”.  Bowendien sal dit bepaal word dat – inderdaad ook nét die adamiet /Blanke as sodanig /persè  kán sondig~!  Hierdie omstrede /stekelrige /“verregaande … aanstootlike …” verklaring word in verskeie teks egter bekragtig, soos –
Matt. 19:28
Voorwaar Ek sê vir julle dat julle [= 12 apostels]
wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer
die Seun van die Awdawm [v.d. Blanke =H119]
op sy heerlike troon gaan sit,

julle [= 12 apostels] ook op twaalf trone sal sit
en die [nét] twaalf stamme
van [nét] JisrEL[=WiT Weste* >Jak. 1:1]
sal oordeel~!
        (- absoluut géén sprake van ‘afrika-stamme’ niÉ!*)

Amos 3:2
“Julle [IsRaEl] alleen
het Ek geken uit al die geslagte [= families /STAMME, rasse /‘zerah /ethnos /anthropos’]
van die aarde;
dáárom sal Ek by júlle [= nét Israel >WiT Weste*]
besoeking doen oor al JULLE  ongeregtighede
        ( – waar ‘geregtig/heid’ ten nouste verband hou met JisraEL /’Weste se Adam-bloed/-gene suiwerheid /Ras_EGt-heid >Gen 6:12> A|PART-heid
= ook Amos 7:8;  9:9 ;  Lk. 22:30 –ens. –

        ‘mens’ = ‘adam’ =Blanke Ras =Strongs-konkordansie /H119 = ʼn ‘ruddy’-kleurige mens ;  to show blood in the face ;
        = Hoogl. 5:10, 14 ;  Esg 36:32;  ook NB Hnd 28:23+!*;  NB ook Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32~!* –ens).

En talle verwante Skrif … – nét  fisieke JiSRaEL~>WiT Weste ..!*

Bogaande Matt. 19:28 en Amos 3:2 sê dus baie son-helder kinderlik dood-eenvoudig duidelik dat nét  Blanke JisraEL /WiT Christen-Weste geoordeel – gestraf /veroordeel ;  of gered en saligheid /loon sal ontvang …!*

BOGAANDE MATT. 19:28 EN AMOS 3:2 SÊ DUS BAIE SON-HELDER KINDERLIK DOOD-EENVOUDIG DUIDELIK DAT NÉT  BLANKE JISRAEL /WIT CHRISTEN-WESTE GEOORDEEL – GESTRAF /VEROORDEEL ;  OF GERED EN SALIGHEID /LOON SAL ONTVANG …!*

Maar hoekom kan die “(HOER)kerk”-kiste /-“system”-miete /Skrif-“geleerdes”(?*) … en “die volwasse, intelligente wêreld …/ skape”, dan nié hierdie eenvoudige “grd. een”-grammatika van bg. Matt. 19:28 verstaan nie!*???*  Want dit beteken inmiddels DUS SON …-helder kinderlik duidelik dat daar ʼn ANDER  orde /bedeling /raadsplan /sisteem /evaluasie /oordeel … vir ander nasies /rasse /-wesens  buite JisraEL /’Weste! bestaan …~!*

Om nou die stekelrige kwessie half-vooruit te loop – :  Openbaring 20 vertel dat ná die “1000  Jaar Vrede” (SionsRus) sal Satan losgelaat word en sal hy “die nasies” weer verlei  en hulle opsweep vir die finale veldslag –téén FISIEKE  JisraEL of/en teen “Berg SiON” –

MAAR  NOU – BAIE  NB. :
“algemene HEIDEN”-nasies /-wesens  (- of nié-Israel) kán NIÉ  verlei of mislei of bedrieg word nie, want –
        die kriterium /maatstaf /grondslag /fondament … of die “meetsnoer” vir misleiding /oortreding /sonde – is die WOORD /Wet /Torah /TANAKH /-Waarheid en die “VERBOND-enheid(s) /-Leer /-Kontrak” daaraan verbonde;
        “algemene HEIDEN”-nasies /-wesens  het nié  ʼn “beeld, (gees-)asem, gene-gelykenis”-verbinding  met die Skepper – soos in die geval van die Awdawm /-JisraEL  of WiT Westerse christen-Nasies nié~! –
        “algemene HEIDEN” nasies /-wesens  word nêrens ooit in die Kanon  aan enige heilsame “verbond /kontrak /(heils-)belofte /-profesie …”, met die Elohim verbind nie, en is dus intrinsiek, van nature misleid, bedrieg, gekorrupteerd … – kinders van die “vader van die leuen” (= Mt 23:33 –ens.) …~! –

Joh. 8:44 :
Julle het die duiwel as vader …~!!!*

Matt. 15:13 i.d.v.
Elke plant  [= ‘mens’] wat my hemelse Vader
NIÉ  geplant
  [= ‘geskep’~!*] het nie, sal ontwortel word.

Joh. 8:47
Die wat uit El is, luister na die woorde van JaH. Daarom luister julle nie, omdat
julle NIÉ  uit (Isra-)EL  is nie.

So hierdie Openb. 20-nasies van Satan, wat vir die finale veldslag opgesweep word, kan nét (primêr) WiT  Westerse JisraEL-nasies wees, húlle wat –
— van die “Weg /Wet /Waarheid /Lig /Lewe” (die Woord) af  weg-verlei /weg-mislei /weg-gelieg /weg-bedrieg … kán  word~!*

Want /ook /inmiddels – sal “die nasies” van die Millennium – buite “(Berg) SiON”, jaarliks moet OP-trek na (Berg)Sion /Nuwe Eden /JeruShawlawm, waarom!*?* —
Miga 4:2
Baie nasies sal heengaan en sê :  Kom, laat ons OP-trek na die Berg  van JHWH [= Berg SION /‘JeruSALEM’ =fisieke IsRaEl]
en na die HUIS van die Elohim van Jakob [fisieke Israel /-WiT Weste],
dat Hy ons in sy WEË[= OU!!* T.] kan leer …”~!*
        (- ‘optrek’ =d. nasies bly dus buite ‘Sion’ /JeruSalem~!* = ook Sag 14:16 ens).

So /inmiddels – as die TORAH / Tanakh, en “Sy WEË”( Deu 13:5), vir 6000 jaar vir nét  JisraEL /’WiT Weste  geleer móét word ;  waarom sal dit in die Millennium skielik ook vir alle nié-Israel-nasies /-wesens  geleer moet word …~!*???* –
— ofskoon die “hoer-kerkgeit” /-system die afglope 2,000 jaar ook die Tanakh al minder en minder … vir die “skape” /’WiT Weste  begin leer het …~!*
— wat dan ook dié rede vir die heLhool  is waarin hulle nou in af…vry-val … in die “(laaste) AF-VAL” _in, 2Ths. 2:3 …~!*

MAAR – wat word dan aan die einde van die 1000 jaar, met die laaste oorlog, van die nié-Israel nasies /wesens?!* – :
“… en vuur het van Elohim uit die hemel neergedaal
en hulle [= buite Eden II /JeruSalem]
verslind
.
En [nét -] die duiwel …
is in die poel van vuur en swawel gewerp …”, Op 20:9, 10.

Niks word verder van die massas (heiden-)nasies gemeld nie – géén oordeel, loon en géén straf nie …??*!*  Hulle totale bestaan is dus bloot totaal uitgewis /“genihileer” – hulle het dus nié  ʼn onsterflike, ewige siel /gees nie!*
        (= ook i.d.v. :  Jes 2:3 ;  Ps 74:2;  78:67, 68;  Dan 2:44;  7:27;  Esg 16:14+;  26:20, 21;  37:25 ;  Joël 3:16+;  Miga 4:2;  Sef 3:10 ;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  22:29;  Jh 11:49-52;  Op 2:26,27;  7:4;  11:2;  14:1;  19:15;  21:12; 22:15 … ens., ens.!)

Die Skrif verklaar inmiddels i.d.v. ook dat die aartsvaders –versamel is by ‘húl [EIE] Volksgenote – soos in Gen 25:8 met Abraham ;  en Moses (Num 27:13;  Rig 2:10;  Judit  16:22).  Dan is daar mos “volke- /RAS-Apartheid hierna  in die hemel” ;  so hoekom dan nie ook (-soveel te meer!) APARTHEID= “kodesh”( =heilig/heid) op Aarde nie~!*

As daar dan DUS  A|PARTheid in die hemel is –“waar die Skepper Elohim bly~!* (Gen 25:8;  Num 27:13) – HOE!!! – kan “die kerk”(-kiste /-system-miete) dan nog sê :  “A|PARTheid is nié van die jirre  nie”~!*???*
— en /want die beginsel is immers ook :  “Soos in die hemel, net  ook op die aarde” …~!*

So – 2Ths. 2:3 se -“adamiet (Blanke >H119) /mens(dom) van sonde” wat “ontsluier”, oopgevlek of/en geïdentifiseer moet word, dui dan noodwendig op ʼn sekere /spesifieke groep of element /komponent van adamiete /BLANKES /JisraEL/-’Weste …;  en met (selfs) ʼn sekere /spesifieke soort /tipe “SONDE /verderf(likheid)” /gruwelikheid …~!
— en met ʼn verdorwenheid  wat al so vroeg as Gen. 3 en 6(:12) kop uitgesteek het …~!*

’n Verderf /verdorwenheid (Gen 6:12) wat dan ook vervat word in TALLE  verwante Skrif soos
Openb. 21:27
En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig [= besoedel >verBAS-terd]
en gruwelikheid  [= besoedel >verBAS-ter /= ‘demoNE-krasie, gelykheid …’]
en leuens doen nie

Openb. 22:15 :

Maar buite is die honde [= Mt 15:26~!*]
en die towenaars [= dwelmhandelaars]
en die hoereerders [= verBAS-TEEraars!*]
en die moordenaars [= HOER-‘kerk’ >wat ditself in ʼn koma beywer vir ʼn sisteem v.PLAASMOORDE -ens…~!!!►]
en die afgodedienaars [= ‘mandela’-aanbidders-en-verwant GRUWELS!*]
en elkeen wat leuens liefhet en doen [= 2Ths. 2:10, 11 …;  Soort volgens SOORT /=‘Apartheid’ /SUIWERHEID – ‘is sonde’…??*/~!?*]

SOEK IN EWIGHEID NIE HULLE VREDE EN GELUK NIE – HIERDIE GRUWELIKE! VOLKE …~!*
(Esra 9:2, 12, 14 ;  Neh 13:3, 25… –ens. … –ENS…~!*).

Daar sal dus ʼn onderskeiding of/en afskeiding /verwydering plaasvind – ʼn separasie, of “A|Partheid” ingestel word tussen twee groepe of komponente /elemente  van adamiete /blankes (H119) … : –
(*)     “skaap”-adamiërs /suiwer “koring” /Blanke JisraEL (‘REGS’) ;  –
VERSUS –
(*)     “bok”-blankes /vals Israel “slangsaad, onkruid”-nasies /-“elemente” (‘links’) ~ Matt. 25:32~!!!

Of/en, inmiddels, sal skeiding gemaak word tussen dié adamiete wat die “merk  van die dier” / “onverbond-enheid” aanvaar (= Verbond- /Wet- /O.T.-loosheid!*);  die “5 dwase  maagde” …;  teenoor die “5 verstandige maagde”–dié wat die “Verbond/Leer” /TORAH …/WAARheid aankleef …~!

Sodoende sal vasgestel word dat die twee hoof begrippe van hierdie studie – 2Ths. 2:3 se “die adamiet [BLANKE] van sonde” ;  en die “seun  van die verderf” – dieselfde subjek /element /entiteit of “groep(-ering) adamiete” – onder Die Volk=12 Stamme /WiT Weste is >Jak. 1:1.

En hierdie komponent of element wat dan, volgens bg. Jes. 25:7;  30:20 onthul /“uitgewys” of “uitge-lig” en oopgevlek /geonderskei  /geseparateer en AF-geskei sal word, is dan niemand anders nie – as die Volk /JisraEl-Weste  se éie  “blinde leiers van [baie!] blindes” … met = die “(HOERR-)kerk” /-GEIT  dus aan die spits~!*  Dus – :  ook na verwys as die “baie misleiers /van BAIE  MIS-leides” ;  of die “BREË  pad /5 dwase maagde” …;  húlle wat die “Waarheid (Wet /OT) /Gesonde  Leer nie meer kan verdra en liefhet nie ;  wat die Waarheid inderdaad verruil het vir die LEUEN” … ~! (2Ths 2:3, 10, 11;  2Tm 4:3;  Rm 1:25;  2Pt 2:15) –

En terloops :  Wat ís  “die Waarheid”?  Toe Rom 1:2 geskryf is, was daar nie ʼn (bekookte!) N.T. waarna verwys kon word as “Waarheid” nie~!  Dit behels DUS-net die TORAH /O.T. – en sluit duisende Waarheid in soos : –

(*)            … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [‘naaste’] NIÉ  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;
(*)            Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2, 6);
(*)            … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

En hierdie Skrif /-gegewe /Godspraak /Raadsplan moet dan ook altyd beskou word in die lig daarvan dat nét  die Awdawmiet /-JisraEliet /’WiT Weste, in die eerste plek hoegenaamd kán  sondig – nét húlle wat onder die “Verbo(n)d/Leer” was … om nie van die sogenaamde “boom /vrug” van “suiwer en onsuiwer” – sogenaamd te “eet  nie …~!* – húlle wat ALLEEN!*  “onder die Wet(te) /die WEG /Verbond(e-Leer) /Waarheid …” was ~ Deut. 13:5 ;  Galasiërs 4:5 …~!*

Verskeie verwante Skrif, soos Gen. 6:2 se –“die seuns  van God” (Job 1:6;  2:1;  38:7;  Spr 29:15 ens.), ondersteun ook die gedagte dat 2Ths. 2:3 se “seun  van die verderf”, na ʼn volk, of ʼn sekere volksgroepering /komponent of –element  kan verwys!*  Die betrokke seuns van Gen. 6:2 was ʼn groepering of element  van gevalle  engele onder JHWH  se engele /magte …! (= Boekrol v. Henog  6-16) … –

Gen. 25:23
En JaH  het haar geantwoord: Twee nasies [= 2 seuns]
is in jou skoot, [=Jakob, Esau]

en twee volke [= 2 seuns]
sal van mekaar gaan uit jou liggaam;

en die een volk [= seun]
sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien.

Die “seun (v. verderf)”, van 2Ths. 2:3 (& ‘mens /blanke v. sonde’), kan dan gelyk gestel word, of as sinoniem dien vir ʼn “volk”element, of (volks-)groepering /komponent /katagorie van mense /adamiete (blankes >H119)!  Sodoende ook bv. Exodus 4:22 :
“So spreek JHWH:  My eersgebore SEUN  is JiSRaEL” ~!*

        — die term, “seun” (= 2Ths 2:3), kán dus as sinoniem dien vir (’n) “volk /nasie (-element  van- …)”

Die Openbaring van Henog 23:36, 37
Want ek weet dat hierdie geslag [= adam-/wit saad /-genelyn]
sal eindig in verwarring [= korruptheid /verdorwenheid =Gen 6:12]

en almal sal vergaan, en Noag,

my broer, sal bewaar bly vir ʼn ander gelsag [= ‘volk’ /JisraEL /’Weste]
om die vader daarvan [JisraEL /’Weste] te wees,

en uit sy familie [Noag]
sal ʼn TALRYKE  VOLK  voortspruit [- NIÉ  ʼn talryke GEESTELIKE  ‘kerk…GEIT’ nié~!*]

en Melgisédek sal die hoëpriester onder ʼn volk wees wat U onderdane sal wees, o JaHWeH, en U sal dien. [Hebreërs 7:1-3]

Die term, “seun”, impliseer immers onvermydelik ʼn “huis-genoot”, of ʼn “lid /komponent van –” …;  en in die Skrif projekteer “seun” dikwels dan (’n) “nasie(s)” – sóós met bogaande Isak en Ismael! (= Gen 25:23).  En dan weet ons JHWH  en Sy Woord handel uitsluitlik met NÉT!!  die “HUIS  van Jakob”, naamlik (fisieke) JisraEL – vandag se WiT!!!, Westerse Christen-Nasies …~!*  Want immers aan die “seun”, Jakob (& Abraham) is beloof –“’n menigte van nasieS-S- – Gen. 17:4-7 ;  28:13-15~!*

Gen 17:5  … maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou

‘n vader van ʼn menigte van nasieS-S- [>JISRAEL-STAMME /VOLKE /TALE /’WiT Christen-Weste ~!!!*].

Bedink ook i.d.v. die 1983-vertaling se veelseggende kommentaar oor die term, “hemelwesens” /of “seuns  van EL” (Gen. 6:2, 4;  Job 1:6;  2:1) : –

Is ʼn weergawe van ʼn Hebreeuse woordkonstruksie wat in Afrikaans as seuns van God (óf gode) gelees kan word.

Die Hebreeuse woordkonstruksie word dikwels gebruik om ʼn groepering van mense  aan te dui selfs wanneer bloedverwantskap nie ter sprake is nie, bv IIKon 2:3 vv, Rigters 11:40. [- eie klem]

En sodoende ook die volgende Skrif : –
Gen. 25:22, 23
En die kinders [Jakob & Esau]
het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om JHWH  te raadpleeg.

En JaH  het haar geantwoord:
Twee nasies [= 2 seuns] is in jou skoot,
en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam;
en die een volk sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien_
— elk van dié twee seuns het dus – ʼn “nasie” verteenwoordig!

DIESELFDE GELD DIE … “SEUN  van verderf” _van 2Ths. 2:3 — :  “seun”, hier, verteenwoordig ook  ’n (sekere /spesifieke) “volk” …-groepering … ***

Let dan ook op dat daar verskeie keer ʼn kritieke splitsing /separasie binne die ontwikkeling van Die Volk, of die “HUIS  van Jakob” /12 Stamme(= Wit Weste /Jak 1:1) voorkom, waar twee seuns – of dan twee opponerende /VYANDIGE  groepe /komponente /nasies – daaruit voortspruit – ::

Kain teenoor Set ;

Sem X Gam /Kanaän ;

Isak X Ismael (Islamitiese …;  Arabiere, Palestyne …);

Jakob (JisraEL /’Weste) X Esau (Edomiete …/addergeslag*).

Sodoende dan ook die volgende bevestigende teks vir die siening dat “seun (v.d. verderf)” na ʼn “element /groepering” onder die Volk of onder die “Huis van Jakob” self verwys – :

2Pet. 2:18
Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid [Verbond-loosheid!*]
dié wat waarlik die mense [adamiet / ‘d. seun vd. verderf’-element /groepering = d. ‘KERK’-system~!*]

ontvlug het wat in dwaling wandel

Let sodoende op hoe bv. die Franse Hugenote – waarlik die mense ontvlug  het in Europa (‘Noordland’) – of die Katolieke-hoer-“kerkgeit”, wat “in dwaling gewandel” het … maar, ná die eerste ABO (- met d. ontdekking van goud /diamante), het die “dogterhoer-kerk” weer haar hoerkloue  om die “ontvlugte Volk” /Die BOER /Dogter van SiON  geslaan …~!*

So bg. 2Pet. 2:18 se “blankes  wat in dwaling [= leuen] wandel”, verwys dus na die “Openb. 13-18 hoer-dier”-dinges … waaruit My [FISIEKE] VOLK  moet padgee …~!*  Terloops /ook: — wat in dwaling wandel : “dwaal” ten opsigte van watter meetstaf /-snoer /kreteria /bloudruk /handleiding???  Was daar met die skryf van 2Pet. al ’n bekookte Nuwe Test. wat as …meetstaf kon dien!?!

En betreffende bg. “begeerlikhede van die vlees” (bg. 2Pt 2:18) = >
Dan. 11:32
En die wat goddeloos handel teen Die VERBOND[-Leer /= TORHA /OT!*]

sal hy met vleiery [= ‘begeerlikhede  vd. vlees’ – 2Pt 2:18]
AFVAL-lig maak –
        (= > met popularisme, sekularisme, liberalisme, globalisme … demoNE-krasie /gelykheid /polities-korrektheidswart-bemagtiging … ‘vriend vd. wêreld’-geit – Jak 4:4 … –
        ‘ongebondenheid’ = Die VERBOND-LOSES~!* = > ‘adamiet /seun vd. VERDERF’-geit /-element … d. ‘SiC’-leer /-system ~!* > 2Tm 4:3;  2Ths 2:10;  Op 12:9;  13:3 …~!
        = dus d. ‘menigte leraars’ /& ‘kerk[-ers]’ wat BAIE MIS-lei~! = Mrk 13:5, 6 ;  2Tm 4:3).

Die begrip, “begeerlikhede van die vlees” (2Pt 2:18) behels in onse (laaste) dae veral  ook die materiële voordele /eie gewin /“aansien /eer /status /mag … hoogmoed, sotlike verwaandheid …” wat getap  kan word uit die navolging van “demoNE-krasie /politieke korrektheidgelykheid;  broederskap /versoening(-met die duiwel) … swart-bemagtiging” – en “vriendskap” met die hele “mandela- /reënboog-wêreld” … –SYSTEM … – wat 1Joh. 5:19 egter sê, in die mag van die bose lê ;  en wat Jakobus 4:4 sê, “vyandskap” met die Elohim is~!!!

En die meegaande “ON-gebondenheid” (2Pt 2:18) hou verband met die Verbond(e)/-Leer /Ewige Erfenis-Kontrakte /Raadsplan … wat tussen nét Elohim en (fisieke) JisraEL  bestaan – en beteken “ongebondheid” in wese  dus TORAH– / OU  Testament-loosheid …~! –
— let dus op dat die BOER-Volk moes buig  onder die wêreld- en “KERK”-druk … om van die Verbond-Leer /-bepalings van A|PART(heid)-“wees” ;  of van die SUIWER-WEES /-GEES, afstand te doen –
— ten einde as –“vriend van die wêreld”- én van “die kerk”-SYSTEM /-geit  gereken te kon word …~!*???* –

Betreffende bogaande -“BOER-Volk moes buig” = >
Jes. 51:23
Maar Ek sal haar [HOER-‘kerk’]

in die hand gee van die wat jou droefheid aandoen, wat vir jou siel gesê het :
BUIG
, dat ons oor kan gaan …”~!*

JeshaJaH 30:20
My Meester gee julle wel Brood van benoudheid en Water van verdrukking,
maar jou Leraars sal hulle nie langer verberg nie
– maar jou oë sal
jou leraars sien
         
(~>!!!* – vir wie /wat hulle is = ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Ths. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –
          wat verderflikhede /gruwels /besoedeling  heimlik invoer …~!!!***;  = ook Esg 37 ;  Mal 3:16 i.d.v).

Betreffende bg. 2Pet. 2:18 –“die mense wat in dwaling wandel” – is die baie miskende, maar kritieke vraag :  “Dwaal”-weg … – van wát  af …!?*

Dit kan DUS  nét  ʼn wegdwaal /afval weereens – van die Woord /Die WEG /-WAARheid /Verbonde(-Leer) af wees – weg van die TORAH / OU!!! Test. af wees …~!*  Daar was, met die skryf van 2Pet. 2:18, nié ʼn (bekookte) Nuwe Test. of “bybel” waarvan daar weggedwaal kón word nie~!*

Hierdie is dan ʼn mees kritieke kwessie, want – die spilpunt van alle teologiese kwessies is deurgans altyd die Woord /TORHA (Wet) die “Weg” (Deut 13:5) /Verond(e /Leer) /“Wil, Stem” /WAARheid /O.T. – en dit beteken dat die kreterium vir identifisering van wie dié adamiet /volk-element  is wat in “dwaling  wandel”, is die bepalende faktor of/en meetstaf dan – naamlik húlle :

wat die Woord /“Weg” /TORAH /WAARheid /O.T. versaak het … of dit verwater /“afgedryf” /geaborteer het …/synde : – daarvan AF_GEVAL  het … (Deut 13:5 ;  2Ts 2:3;  2Pt 2:15…!!*) –

… wat –“die Gesonde  LEER [O.T.!] nie meer verdra nie”~!!! (2Tm 4:3)–

… wat –“die Waarheid (= O!* T.) nie liefhet nie, en dit verruil het vir die LEUEN” (2Ths 2:10 /Rm 1:25) …~!>

Dít word klassiek bekragtig in Matt. 22:29
“Julle [= d. ‘kerk’ /-‘geleerdes’(?*)!*] dwaal
omdat julle die [O.T.!] nié  ken nie”!

Sodoende sal dit onomwonde, SON-HELDER  kinderlik DUIDELIK  blyk dat dit die Volk se ÉINSTE  éie “heilige, algemene christelike kerk” is – of naamlik, húlle  wat die “onsensitiewe, rassistiese, polities-onkorrekte …” WOORD /WAARheid /O.T. nie meer verdra nie (2Tm 4:3), en dit uit die Volk se psige /denke /godsdiens /geloof /teologie /persepsie/-raamwerk geaborteer het, wat sodoende /helaas –

— geïdentifiseer sal word as die “blanke /seun”-ELEMENT /-subjek van die “VERDERF /sonde” ~!!!*

Dít is ook juis waarom die “Twee Getuies” (Voorlopers) sal moet kom voor die wederkoms, en waarom dié twee “Moses” (Torah) en “Elia” (Profete) sal wees – die OU!!!*  Test. ;  en wat dus primêr die onsensitiewe IsraEl-Waarheid  sal behels~!*

Hier is dan ook die beginsel van die “BREEE- X Smal Pad” ter sprake.  Want let op bg. 2Pet. 2:18 – dat daar adamiete (blankes >H119) is wat hul mede-adamiete, of / aldan die “Groot HOER-kerk”-GEIT /-system “ontvlug  het wat in dwaling wandel” – ofte wel –

          — dié ontvlugtes wat van die “blinde leiers [= d. ‘kerk’! /-MATRIX]” vrygeraak het! (Mt 15:14 ;  22:29 ;  2Tm 4:3;  Opb 18:4 -ens) –

          — en NB. :  In enige “ontvlug- /ontsnapping”-scenario :  van hoeveel ontvlugtelinge  is daar sprake – baie of (altyd) MIN …~!*?* –

So – bedink gerus die Skrif-beginsel hier ter sprake, van die twee “geloofspaaie” van Die Volk/WiT Weste – naamlik die “BREEE  pad” waarop die “BAIE” gaan ;  teenoor die “Smal Pad” …~!*

Die primêre beginsel hier is immers dat die “BREË  pad” altyd die DWAAL-pad is – en dat die BAIE  dáárop gaan!* – sóós dan ook later bekragtig word deur bv. Mark. 13:6 ;  2Tim. 4:3;  2Pet. 2:2 …~!  Daarenteen sal net ʼn “geringe oorblyfsel” altyd “ontsnap /ontvlug” (= ‘vrygeraaktes’) … uit die korrupte, besoedelde massas /“Matrix” /“Bab(b)el”-SYSTEM … uit die OU!!!* Test._LOSE /WAARheid_LOSE /“LiG”_LOSE  sisteem uit~!*

So bg. – 2Pet. 2:18 se – (I)  adamiete (blankes /H119) – wat “ontvlugtes” is van ;  (II) –dié “adamiete wat in dwaling [>BREË Pad] wandel” – sal dan albei blyk te wees, WiT Jisrael-Weste en haar  “algemene [= ‘breë pad’] christelike (HOER-)kerk” – die “menigte  leraars” (2Tm 4:3) … aldus – Matt. 15:13, 14 se “blinde herders [kerke(rs)] van [BAIE] blindes”~!*

’n Verwante baie NB.-beginsel moet egter dan altyd in gedagte gehou word, naamlik – ander nasies /rasse /“mense”/-wesens /gelowe /sienings /ideologieë … kán nié  die Skrif-gelowige Awdawm /Blanke laat dwaal nié! – :  want totaal ander, bose heiden-sienings /-ideologieë is tog té opsigtelik waarneem- /onderskeibaar!

Die Awdawm-gelowige /“skape” (Jisrael /’Weste!) kan egter wel nét begin dwaal – as hul éie  leiers /herders … of (dus) as die “kop” van die “liggaam” begin –“DWAAL  OMDAT  julle die SKRIFTE NIÉ  (reg/s) KEN nié”~!!!* – Matt. 22:29~!>

Dié “ontvlug”-begrip (2Pt 2:18) beteken inmiddels dat die ontvlugtes  “GEVANGE” gehou was!!!, of ge-“kerker!*” was – of in ʼn geestes- en denke-“binding” /“slawerny” /“kastyding, ellende” was (= ‘The Matrix’~!) –
— soos na vore kom in bv. :  Deut. 13:5;  28:28;  2Tim. 4:3 ;  2Ths. 2:10, 11;  Ef. 4:17-19;  Openb. 12:9;  13:3 …~!* – en sodoende ook : –

Sag 9:11, 12 :
Ook sal Ek, wat jou betref, o Sion, [= Judah /IsraEL /’Weste]
kragtens die bloed van jou verbond
jou gevangenes loslaat uit die put sonder water.
Keer terug na die vesting [= TANAKH!*],
hoopvolle gevangenes!  Ook kondig Ek vandag aan dat Ek jou dubbel sal vergoed …

Daar sal later meer oor die Skrif-bevestiging vir hierdie gedagtes uitgewei word – ook a.d.h.v. verwante teks soos Deut. 28:28 en 2Ths. 2:11~!*
(- ‘ge-kerker /binding’ >‘bedwelming’ = Jes 19:14;  51:22 ;  Sag 9:11;  Op 17:5~!*)

Die kritieke beginsel wat hier beklemtoon moet word, is dat daar altyd uit die perspektief van Die (Fisieke) Volkvír  nét – die (fisieke) Volk /JisraEL  geskryf word – vandag se Wit, Westerse Protestantse NasieSSS – niÉ  die enkele “adder-jood”-entiteit in Palestina NIÉ!*  En die bewysredes en bewys-Skrif hiervoor is haas legio … –

— byvoorbeeld in bg. 2Pet. 2:18, word na die briewe van Petrus verwys, en, soos ook met Jak. 1:1 – word dit gerig aan nét wié …~!?* –
1Pet. 1:1 :
“… aan die vreemdelinge van die verstrooiing …” –

Wie sê dié “vreemdelinge van die verstrooiing” verwys na nét JisraEL /’WiT Weste …~???*!* —
want  Jakobus 1:1 (& 100e ander!*) bekratig dié gedagte:
“… aan die TWAALF  STAMME [= NÉT  IsraEL!]
wat in die verstrooiing  is …”

En die bg. term, “verstrooiing” bekragtig die meegaande gedagte, soos ook in talle verwante teks, bv. –
Lev. 25:23 :
“… want die land is myne, omdat julle [fisieke Israel]
vreemdelinge
[= 1Pt 1:1] en bywoners by My is”~!* ;

Deut. 30:3
“… en Hy sal jou [= fisieke  Israel] weer versamel UIT[…!*]
al die [‘heathen-, pagan’-]volke waarheen
Jahweh jou Elohim jou [= fisieke  Israel]
VERSTROOI
 het [= Jk 1:1]”.

Een van die meegaande absolute onteenseglike en “rugbreker”-beginsels is dan ook – dat die hele Kanon  met nét (FISIEKE) JisraEl (’Weste!) se “verstrooiing” handel ;  maar /en – ook met nét  FISIEKE  JisRaEL  se VERSAMELING …~!* – in die “Nuwe EDEN /JeruSalem” /Millennium …~!!!*** —
Deut. 30:3 ;  Ps. 106:47;  Neh. 1:9;  Jes. 66:20;  Jer. 3:14;  Esg. 28:25;  31:10, 11;  Sag. 14:16 … –ens. … ens. …

Sodoende sal dan bepaal word dat –
2Ths. 2 se –“adamiet [Blanke /H119] van sonde /seun[-volk-element] van die verderf”, toe nié!*  “die antichris …” of Katolisisme … kommunisme, Islam, die “New Age” … is nié~!* …
maar – verwys na dan ʼn bepaalde element /instansie /organisme /entiteit of groepering … –GEES(GEIT) – van “DWAAL-Ling”!!!* – BINNE!!*  Die VOLK /“Liggaam” /’WiT Weste – se “(HOERR-)kerk”-/leiers /godsdiensstelsel self …

Terwyl daar dan ook NÉT– van die Wet/TORAH / OU!!!  Test. af /weg … “gedwaal” /afgewyk /afge-“VAL” kán word (2Ths 2:3;  2Pt 2:15) …~!!!* – en dat die O.T. – die separateerder is, wat ander nasies-wesens  dan summier uit_sluit /uitrangeer /separateer …~!*

En die “rug-BREKER”-teks, wat bogaande gedagte oor 2Ths. 2:3 beaam, en een waar óm  die hele “Seun van die Verderf”-tema as ’t ware spil, is die volgende : –

EsegiEl 13:9, 10
En my hand sal wees teen die profete [= ‘d. kerk’ / ‘verderf’-element!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê [= Deu 13:5~!!!►]:

hulle [= ‘d. kerk’ / verderf’-element!]
sal in die vergadering van my [fisieke] Volk nie wees nie
en in Die BOEK  van die Huis van Jisrael nie opgeskryf word nie
en in Die LAND  van JisraEl
[= Beloofde Millennium-Koninkryk~!*]
nie kom nie
.
Omdat, ja, omdat hulle my Volk [’WiT Weste]
verlei het deur te sêVrede! [= ‘reënboog’-versoening]
Terwyl daar geen vrede is nie
;

en as die volk ʼn muur bou [‘geestelike /geloofs-vesting’],

kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk [ – regte vert. = >‘met los gemors’ – of iets wat amper klink soos ‘kalk’~!]
( – ‘bedrieglike gesigte’ = Deut 13:5;  28:28 ;  Sag 9:11;  2Tm 4:3, 4 ;  2Ths 2:10, 11;  Ef 4:17-19 …~!*).

En hierby moet teks soos JeshaJaH 30– ook aan vasgeheg word : –
9: Want hulle [JisraEl / WiT Christen-Weste!*]
is ʼn wederstrewige volk, leuenagtige kinders,
kinders [= JisraEL/’WiT Weste~!*]
wat die Wet  [= verordeninge /Verbond /TORAH~!*]
van JaHWeH nié wil hoor  nie [~!!!~► 2Tim 4:3…~!*];
10: wat aan die sieners sê:  Sien nie! En aan die profete:  Profeteer vir ons nie wat Reg is nie;  spreek vleitaal  vir ons, profeteer bedrieëry … : –

— m.b.t. ‘vleitaal’ – bg. Jes. 30:10 =

Dan. 11:32
“En die wat goddeloos  handel teen Die VERBOND, sal hy met VLEIERY  AFVAL-lig maak [2Ths 2:3;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15 …~!*],
maar die VOLK[!* – NIÉ kerk’-geit nié!*]
wat hulle EL [‘Stem’ /Woord /= VERBOND(e)] KEN 
sal vashou [= aan die VERBOND(e)-Leer /‘Stem’ => OU!!! Test.~!*] en optree”!*

Hand. 28
/26 … Gaan na hierdie VOLK  [= JisraEL-’WESTE!!* – nié ‘kerk’ nie!]
en sê:  Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.
/27:  Want die hart van hierdie VOLK  het stomp  geword …
(- ‘die hart  het LINKS  /= dwaas geword’ = > vroeëre Spr 2:10 X Hb 8:10 ;  ookPre 10:2 ;  Hos 4:6 …~!*)

En sodoende ook (weer): –

JeshaJaH 30
11: … [hulle] wyk af van Die WEG  [Deut 13:5;  Hnd 18:25, 26;  2Pt 2:15],
buig af van die pad,

laat die Aparte Een van JisraEL voor ons aangesig verdwyn
(Psalm 30 – nét JisraEl, wat ‘op /in d. Weg’ / ‘onder d. Verbond /Wet’ was (Gal 4:5 –ens), kán  daarvan afwyk …~!*)

20: My Meester gee julle wel Brood van benoudheid en Water van verdrukking,
maar jou Leraars sal hulle nie langer verberg nie – maar jou oë sal jou Leraars sien
(~>!!!* – vir wie /wat hulle is = ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Ths. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –
wat verderflikhede /gruwels /besoedeling  heimlik invoer …~!!!***
          – die “menigte leraars” (2Tm 4:3) wat die “Skape” (= JisraEl /’WiT Weste!*) vryheid”  beloof, terwyl –
hulle self slawe van die verBAStering is …~!!!* – 2Pt 2:19~!*)

JeshaJaH 30
21: en jou ore sal ʼn woord agter jou hoor wat sê:
Sy  is Die WEG  [= d. VERBOND /O!!! T.~!* =Deut 13:5;  Hnd 18:25 –ens.],
wandel op haar!

[[2Pt 2:2, 15
“… en BAIE!!!  sal hulle verderf-likhede navolg, en om hulle ontwil sal Die WEG  van die Waarheid [O.T.!*] gelaster word [= 2Tm 4:3~!*].

Hulle het die Regte Pad  verlaat [= ‘Gesonde Leer’ / O!!!*** T!*-WEG /= ‘Waarheid’ > afge-VAL! -2Ths 2:3+]

en verdwaal, en die weg [= ‘leer’ /teologie] gevolg van Bileam
(= ►verBAS-tering /DEMONE-krasie / “vrede, gelykheid, versoening, vreedsame naasbestaan /swart-bemagtiging …”~!*

= Num 25;  31:16 … -ens)].

Betreffende die bg. begrip, die “Weg van die WAARHEID  [OT]” wat “GELASTER” word (2Pt 2:2) – beskou sodoende ook Jer. 33:24 i.d.v. :

“Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie as hulle sê:
Die twee geslagte [= 2 IsraElNasies /HUISE /Stalle >Jh 10:16]
wat Jahweh uitverkies  het [Deut 7:6],
dié het Hy verwerp?
En Hulle verag [= >LASTER’] my Volk, [IsRaEl /’WiT Weste!*] –
– sodat dit geen na-SIE  [-12 Stmm -IsRaEl /’WiT Weste!*]
voor hulle meer is nie”~
[- ‘2 geslagte’ = 2 Volke /2 JisraEl-HUISE >’2 verlore seuns’ /‘TWEE-heids”-Beginsel~!* =bv. Jh. 10:16;  ook –
Esegiël 23:2
“- daar was twee vroue, dogters van een MOEDER
verag  My volk’ = ook Ps 83:4-7;  Jes 41:9;  Jer 33:24;  Sag 10:6 ;
‘verag My heerlikes’ = > Ps 8:6;  16:3 ;  Kol 1:27;  2Pt 2:10;  Judas :8~!].

Volgens bogaande Eseg. 13:9, 10 en Jes. 30:11+ – blyk dit duidelik dat daar dus na ʼn sekere ELEMENT” –onder >die Volk, JisraEL  verwys word = nl. húlle >wat kataklismies, ontnugterend, tragies … die (Ou) Verbond(-Leer) /die Woord /O.T. /LiG (Ps 119:105) – die Waarheid versaak, en –

— sodoende UIT-GESLUIT  word van JisraEL  se komende “1000 Jaar Vrede Ryk /die SiONsRus /Nuwe EDEN /JeruSALEM” …~!!!*** ~ Eseg. 13:9, 10~!>

Dié verderflike!* … UITGESLOTE  Volk-“ELEMENT” van blanke JisraEl-’Weste  soos dan aangetref in bogaande Eseg. 13:9, 10, en Jes. 30:11+ – word elders ook aangespreek in die volgende terme /hoedanigheid –

— die “(voor-)bokke” aan die linkerkant –
— die “5 DWASE  maagde” (- buitenste duisternis) –
— ‘n “menigte leraars” (= d. ‘kerk’) – wat BAIE MIS-lei~!* –
— wat die Waarheid (O!* T.!*) nie liefhet nie, en verruil het vir die leuen(= d. ‘kerk’!*) …~!* –

inmiddels /aldus – húlle wat die Gesonde  Leer (O!*T.) nie meer verdra nie~!* –
maar … agter die massas op die BREE  pad, en die “SiC”-leer …aansleur …~!*
die “adamiet =Blanke(H119) /seun(-element) van die VERDERF” …~!!!* –
die “adamiet … wat nie ʼn (regte) bruilofskleed aan het nie …”~!!!*
die baie!* wat sal sê :  Het ons nie in U Naam[‘jirre’?] … dan sal Ek vir hulle sê gaan weg (- geween & gekners v.d. tade) … ~ >
die “vyandige, vals adamiet/blanke(-H119) /baster-koring” …

… in die “BUITENSTE  DUISTERNIS” …~!!!

En in talle verwante teks /-scenario’s word dié verderflikheid /verbas-tering /dwaling /bedrog /verraad … van die Volk-HERDERS /“blinde  leiers”!* en hul baälistiese “godsdiens”-sisteem, ook aangespreek as “gruwelhede” , soos –

Eseg. 44 : –
Laat dit gnoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel! [= tot hier & nie verder = OPPERSTE  gruwel~!]
Omdat julle uitlanders  ingebring het, onbesnedenes van hart en onbesnedenes van vlees, om in my heiligdom te wees, [om dit te ontheilig] …
… EN HULLE MY VERBOND VERBREEK HET BY AL JULLE GRUWELS. [= Deut 23:2, 6]
En julle het die diens van my heilige gawes [= apartgestelde bediening]
nie waargeneem nie, maar het hulle[= uitlanders, Tutu-ïete / Boesak-kiete
Stellen-buschers … McCauley’s … Aartappelmoeriste …~!]
aangestel om my diens in my heiligdom [= plek van A|PARTheid~!*]
vir julle waar te neem
Geen uitlander mag in my heilgdom ingaan, [= plek van A|PARTheid~!*]
van AL!!!  die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie [= Deut 17:15;  23:2, 6 –ens.!*]
… hulle[= ‘herders’] moet dienaars wees in my heiligdom, as wagte by die poorte van die HUIS  en bedienaars van die HUIS  [-‘v. Jakob’ /JisraEl => WiT Weste~!] …

Omdat hulle[= herders /’kerk’] hul gedien het voor hulle drekgode
en vir die huis van Israel ʼn struikelblok tot ongeregtigheid  was [= verbas-TEring]
[= Num 31:16;  Deut 31:16;  Openb. 2:14 = >VERBAStering~!!!*],
dáárom  het Ek my hand teen hulle [= ‘kerk’-geit!*] opgehef …
sodat hulle hul ongeregtigheid moet dra … hulle moet hul skande  dra [VERBAS-tering]
en hul gruwels [VERBAS-tering] wat hulle bedryf het.
(NB. – saam met Esra 9:2, 12, 14 ;  Neh 13:1-3;  Esg 34:10 …~!* -ens., -ens…!).

Die goue uitlegbeginsel is, “Skrif moet Skrif verklaar”, en as :
(1) Gen. 6:12 ;  en
(2)  Deut. 13:5 – hiernaas, in berekening gebring word, verg dit (- soos 1Jh 2:27 leer) geen geleerdheid om ʼn alternatiewe, aardskuddende verstaan vir die veelbesproke tema-teks /2Ths. 2 te bereik nie! – onderskeidelik ::

“… want alle VLEES  [= ‘seun-element /blanke v.d. verderf’]het sy wandel  op aarde verderwe [= ‘vergruwel’~!*]” (Gen 6:12) ;
“Maar [dié man] moet gedood word, want hy het
afval  verkondig van JHWH julle Elohim … deur
jou af te drywe [‘aborteer’] van Die WEG
wat JHWH  jou beveel het om daarop te wandel” (Deut 13:5).

Daar word vir eeue geleer en geglo die betrokke twee begrippe van 2Ths. 2:3 : –“awdawmiet  van sonde /seun  van verderf”, verwys na “die antichris” of/en na Katolisisme!(?) /“New Age” /NWO … en verwante entiteite!

Die kritieke vraag is egter ook:  Wie en/of wat  presies is “die antichris” /of die “god-lose”?  Wat is sy /dit(se) oorsprong!?*  Is dit  ʼn individu, of ʼn groep /beweging /instansie /organisme /(wan-)“orde” /sisteem … of ’n “element” …!? –

die term /voorvoegsel, “anti-”, in die Grieks, se letterlike betekenis dui op :  “(amper) soos” ;  “nagemaak, nageboots, on-eg” ;  ʼn “valse /minderwaardige /bedorwe (identiese) replika” … –

dit lyk  dus baie (identies) soos die egte, maar is in onopsigtelike, bedekte opsigte ʼn “subtiele /bedrieglike afwyking” … af-“dwaling” … nuttelose … verdorwenheid … verdoemendheid …~!*

Die term, “anti-” beteken dus nié soseer ʼn opsigtelike, tromp-op “teen staan” ;  of “teenstand(er)” /“(in) opposissie (tot-)” /“teenstrydig” /“in stryd met-” nie, maar ʼn subtiele, onderkruipende, listige, sluwe, feitlik onwaarneembare, maar kritieke afwyking /“fout-lyn” … namaaksel-/bedrieglikheid van/vir die “EGTE” …~!*

Die Dake’s Annotated Reference Bible  sê die volgende oor ons temateks, 2Ths. 2:3–“(… eers moet) die afval (kom)” :

Falling away. Gr. Apostasia, defection, revolt, apostasy. Used only here and in Acts 21:21, but the same as apostasion, divorce, in Mt. 5:31; 19:7; Mk. 10:4.

The Gr. here has the definite article, the apostasy, referring to the great one during the tribulation days …
          (‘apostasy’ – ‘afvalligheid, geloofsversaking’ – Kritzinger, Steyn).

Dake’s  se “great one [apostasy] during the tribulation”, verwys dan na die 1983 vertaling van 2Ths. 2:3, naamlik – “die laaste… afval”!  Daar sou dus meer as een af-val (vd. Waarheid /TORAH /O.T.!) wees …~!* – so :  wanneer was die “eerste” gewees ;  en wanneer is die “laaste”~!?*

Almal  weet seker nou dat gebeurde soos die “Raad van Ncea” en “Katolisisme” –ens., was van die eerste “groot af-valle” gewees!*  Maar WAT  sou egter die “lááste (GROOT) af-VAL” wees~!*?*

En inmiddels /inderdaad – baie eenvoudig, maar baie kritiek deurslaggewend – wat deurgans misgekyk of/en misken word – ::

Van WAT … af – word daar weg- of af/ge-VAL …~!!!*?*

Was daar met die skryf van 2Ths. 2:3 al ʼn (bekookte) “Nuwe Test.” waarna verwys kon word – van waar daar “afgeval” sou kon word …???*  Hierdie is ʼn astronomies miskende, maar kritiek-deurslaggewende vraag /-stelling – wat egter ook nooit deur die “(HOER)kerk”-geit in wese aangespreek (mág) word nie!(?)

Want hier moet dan ook kritieke verwante sleutelskrif-parallelle en konneksies betrek word soos –

2Pt 2:2, 15
“… en BAIE!!!  sal hulle verderf-likhede navolg, en
om hulle ontwil sal Die WEG  van die Waarheid [= TORAH / O.T.]
gelaster word.

Hulle het die Regte Pad [= ‘Gesonde Leer’ / O T!*-WEG /= ‘Waarheid’]
verlaat [= afge-VAL =2Ths 2:3] en verdwaal,

en die weg [= ‘leer’ /teologie /ideologie]
gevolg van BILEAM …”
[= DEMONE-krasie /VERBAS-tering~!*]
       
(= ook Num 25;  31:16 ;  2Tm 4:3;  Op 2:14~!*).

Onthou : – terme soos die “Woord, weg, lig, lewe, kennis, wysheid, stem, wil … WAARHEID …” verwys áltyd (nét) na die Tanakh /O.T.!  Bedink nou bg. 2Pet. 2:2 –“… die Weg  van die OU Test. /Waarheid gelaster word” (Deut 13:5 ens.) – saam met teks soos 2Ths. 2:10 :
… omdat hulle die liefde tot Die WAARHEID  [= ‘D. Weg’ /TORAH / Ou T.!]

nie aangeneem het [… daarom] sal ELohim  hulle die

krag van die dwaling [= >‘circe’ / d. christen(DOM)~!]
stuur, om die leuen te glo
          (>‘d. krag vd. kerk stuur’! – om v.d. ‘Regte Pad’ /O.T. af te val /te DWAAL ..)

Sodoende blyk dit duidelik dat daar nét  van die OU!!!* Test. /“Gesonde (Verbond-)Leer”, of van “Die WEG” (Deut 13:5;  Hnd 18:25, 26) /die “Lig” (Ps 119:105) afge-VAL  kán word …~!*  Dít  is ook waarom Openb. 11 se “Twee Getuies” dan Moses (Wet /Torah) ;  en Elia (Profete), of dus die “O.T.” — Gees /Orde sal wees~!

En let gevolglik op die onvermydelike noodwendige implikasie van bogaande Skrif /-bespreking – naamlik om te “dwaal” – is dan /daarenteen om die weg /leer /raad /teologie /ideologie van BILEAM  te volg … aldus – fisieke  verBASTEring (Num 25;  31:16;  Op 2:14) … – om die “loon van die ongeregtigheid” te volg (Judas :13) ;  of/en om “demoNE-krasie, mense-regte, broederskap, gelykheid, versoening, (‘reënboog’-)-vrede, swart-bemagtiging … (‘naaste’??-)liefde …” na te volg … ~!*

Hierdie studie, “Seun van die Verderf”, wil dan ʼn revolusionêre, omstrede … (ON-)sensitiewe … “paradigma geloofskuif”/-SKUDDING … aanbied aangaande hierdie “[laaste] AF-VAL /mens [adamiet /blanke] van sonde /seun[-element] van verderf”~!* – /die weg van die “gruwel” (Esra 9:2, 12, 14;  Esg 44) …;  naamlik die “SiC(HOER-)kerk”-leer … aldan die Tanakh-LOSE  “weg van Kain- /Bileam”-verbastering~! – die teenpool van die “GESONDE  Leer” (2Tm 4:3 /= O.T.!)–

Jud 1:11
Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en
om loon
hulleself in die verleiding van Bíleam[-’s leer*] gestort …

Die vroeër gemelde terme – “defection, revolt, apostasy, divorce, damnable (-nation)” / “verderflik, afval-ligheid, geloofsversaking” ;  asook die voorafgaande “pernicious ways” – en ander hieronder, behels dan van die kritieke, aktuele begrippe /kwessies wat onder die vergrootglas geneem sal word om ʼn beter of/en dieper  en revolusionêre verstaan van
2Ths. 2:3 se
“(laaste) afval / blanke van sonde /seun[-element] van verderf” te bekom.

Besin hiermee saam byvoorbeeld oor bg. “divorce” – wat herinner aan ʼn (wortel-)teks soos Jer. 3:8
En Ek het gesien toe Ek uit oosrsaak van die owerspel  van
die afkerige, Israel [= 10 stamme /Noord-Ryk],
haar verstoot en haar haar skeibrief  gegee het,
dat die ontroue, haar suster, Juda [2 stmm /Sion /S.-Ryk],
nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer  het.

Nou – eerstens word die terme “owerspel, hoereer, egbreek” dikwels en met opset wanvertaal en wangeïnterpreteer – dit moet dikwels eerder verbaster /vermenging  of “ontug” wees.  Tweedens word volgens bg. Jer. 3:8 vasgestel dat die VOLK /Jisrael (12 stmm) dus van haar  EL of haar Man (af-)geskei  of ge-“divorce” raak wanneer sy  agter “vreemde vlees” en hul vreemde weë  aan…heL!
          (Gen 6:4, 12 ;  Esra 9:2, 12, 14;  10:11;  Neh 9:2;  13:3;  Esg 44;  Judas :7, 11;  Op 2:14).

En derdens – :  wanneer teks soos bg. Jer. 3:8 spreek van “weg- /afdraai /-dwaal /afwyk … af-val” … van –“Die WEG /Woord /Stem …” (-bg. Deut. 13:5 ens.) – is dit primêr (weer) en uitsluitlik met betrekking tot (nét) die TORAH / Tanakh, en m.v.n. duisende teks soos Deut. 13:5;  17:14+;  23:2, 6 ;  Num. 25;  Eseg. 44;  Neh. 13:3, 25 … en Esra 9:2, 12, 14 – :
Soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie … hierdie gruwelike  volke …~!*

Daar kan dus nie van die Nuwe Test. “afge-val” word nie – of van “Jesus” of van “Paulus” /Augustinus /Armenius /Polycarpus of van die “kerk /Heidelbergse kataklismes …” of van “stellenbosch” af nie! – daar was nie ʼn “N.T.” waarna verwys kon word … van waar daar “afge-val” kón word nie …~!*  Daar kan dus selgs – van die WOORD /TORAH / LiG (Ps 119:105) /Lewe (Deu 30:19) /Waarheid, of dus van “Die WEG” /OU Test. af … AF…-geval /afgedwaal /afgewyk word …!*

Let inmiddels op dat die Almagtige in verskeie Skrif soos bg. Jer. 3:8 (& Jes 50:1 ;  Hos 1:4, 9) van nét  die TIEN  Stamme (Israel-Huis) geskei het – nié van die Twee Stamme /Judah nie.  Op “Golgota” het Hy weer met dié TIEN  “verloof” geraak (= Mt 10:5;  15:24), en met Sy wederkoms sal Hy die TWAALF (FISIEKE!!!) Stamme weer amptelik (her-)trou …~!* (Op 21:12 ens) ;

Hy het in effek van die twee stamme /Judah-Huis ook (tydelik) geskei – wat weerspieël word in teks soos Matt. 21:43 ;  Luk. 20:16 ;  Hand. 13:46 & 18:6;  28:28
          (= #‘Die Oogapp- EL Volk’ / #‘Julle Vader-Nasies’)

Die wesenlike onvermydelike of/en noodwendige implikasie of/en vraag/stelling, is – :  Hoe gaan wesens, egter – soos :  Obama, Mandela, Tutu, Boesak … TD Jakes … TB Joshua … Jannie Pelser … Angus Aartappelmoerrus … af kan VAL  van Die WEG /OU  Test. – as hulle in die eerste plek nog nooit verbind /verbonde was of sal kan wees aan Die WEG /TORAH /Woord /OU  Test. /Verbond(-Leer) – of as hulle, soos ʼn “Esau-miet”, nié daaraan gebonde of aan verkleef wíl  wees nie”~!*
          — en /want dít wat hierdies en hulle “Bileam-Baäl”-system verkondig is 110% Godskreiend in STRYD  met Die Woord /Die WEG (Deu 13:5 … Hnd 18:25) /LiG /Waarheid /Lewe – OU!* Test.~!*

EN /SYNDE /derhalwe – siende dat die ELohim NIE* verander_NIE***_
_kan … die Weg / Waarheid( Psa 119:160) en Lewe( Deu 30:19) nie tallose Woord /Skrif /Godspraak /Raadsplan in die Tanakh wees soos, Deut. 23:2 – Geen baster in die vergadering ...ens… ;  maar in die (bekookte*) Nuwe Test. is dit skielik iets heel_te_MAL  teenoorgesteld daarvan _NIE …>Bileam se gelykheidsleer =aka: ’n DOODS-TEOLOGIE  VIR DIE AWDAWM_Ras … *** _
*** … en g’n normaal gesonde adamiet met so veel as ’n 0.1 –i.K. sal kan wil stry dat dit wat met Die AWDAWM in die #Laaste_Tyd gebeur >NIE_ ’n WiT Ras-Uitwissing is_NIE***

Terwyl dié studie fokus op “die adamiet [blanke] van sonde /seun  van die verderf”, is dit noodsaaklik dat daar ook besin moet word oor die voorafgaande greep van 2Ths. 2:3, wat eintlik ook ʼn sleutel op dié teks bevat –
Laat niemand julle op enige manier mislei  nie,
want éérs  moet die [laaste /groot] af-VAL  kom …

Hier kan en móét eerstens ook weer enkele waterskeiding-vraagstellings gestel word : –

(*)  hoekom word spesifiek  die terme, “niemand” ;  en “enige manier”, gebruik?!*

Hoekom nie net? : – “Moet julle nie laat mislei nie”.

D.w.s. :  Wil hierdie “niemand”, en “enige  manier” … dan ʼn sekere /spesifieke en ondenkbaar-verrassende “iemand” /-“element” en aspek /faktor aandui …~!*?*
(*)  wie is dié julle van, “laat niemand julle  mislei nie!*?* – wat dan eintlik ʼn uiters BAIE NB.-aspek is, want –

Want dié “julle” moet bepaal word deur, of/en gekoppel word met /of aan die hand van wat die “mislei(kan) word, en die wat (kan) “afval”–naamlik dan synde –
— dat daar van nét  die TORAH / OU~!!!*  Test. – en gevolglik dan, nét  deur JisraEL(’WiT Weste!) af…-geVAL /gedwaal … MISLEI / gesondig /oortree … verlore geraak kan word …~!!!*

==baie kinderlik_dood …eenvoudig:  nasies /rasse /wesens wat hoegenaamd nooit ooit verwant /betrokke was aan /by /met /onder Die Wet /TORAH /Verbonde … beloftes profesieë … of/en nie KAN of MAG  wees nie _KAN  in GodsNaam*** NIE  daardeur geoordeel /geëvalueer /hanteer word nie!!

Dit blyk inmiddels /baie NB. – dat die “adamiet (blanke /H119) /seun van – sonde /verderf” inderdaad voortspruit vanuit die “afVAL-ligheid /dwaling /mislei-ding” /bedrog /Volks-verraad /Gods-verraad /SELF-verraad … – verwant aan en ten opsigtevan die TANAKH /O.T.~!* …>synde /weer:  Die Weg /Waarheid /Lewe>Deut. 30:19 … En hierdie verwysingspunt /-raamwerk/spilpunt /kreteria /meetsnoer /bloudruk /handleiding …van die TORAH /Tanakh  kan nie in die BEKOOKTE  Nuwe Test. nou skielik vervang word met ’n …alternatiewe …meet- /maatstaf /kreteria …orde /sisteem _NIE… ***

By nadere ondersoek sal gevind word dat 2Thes. 2:3 se – misleiding /afvalligheid /dwaal-lering /(baster-)doem-geloof /-siening /-ideologie … dan verstaan kan word as inderdaad – :  “afval…-Lig(…heid)” – of dan, “af-VAL … van die LiG” (= Ps. 119:105) of van die Skrif /WOORD /O.T. /-Waarheid /Lewe af …~!*

En – in die lig  daarvan dat “LiG” altyd na die Woord /TORAH / Tanakh /OU  Testament, of na “die WEG” verwys (Ps 119:105 ;  Deut 13:5;  Hnd 18:26 ens), verg dit geen geleerdheid nie om te besef dat die opsraakwekkende 2Ths. 2:3 en verwante Skrif (Mrk 13:5 ens.) dan eintlik handel oor die afwyk /afdwaal /“af-VAL” (‘defection, revolt, apostasion, divorce’) –
… – die weg(-heL) – van die TORAH* /OU!!!* Test /die WEG /“LiG” /Waarheid /Lewe af!~►
          (‘LiG’ = Ps. 119:105 ;  ‘die WEG’ = Deut 13:5;  ‘Lewe’ = Deut 30:19 ~!> ).

Dit behels dus die “ANTiOU  Testament”-GRUWEL/-geite …element /subjekte onder Die Volk in die betrokke tydsgreep van vandag! –“dat hulle die GESONDE  Leer NIÉ  meer verdra nie” – 2Tim. 4:3 … en hulle net in die gehoor gestreël wil wees deur ʼn “SiC”-leer … – ʼn “Bileams”-leer /-system, wat lyk soos ʼn “lam, maar (s)preek (& verslind /verwoes) soos ʼn draak”, Openb. 13:11 ;  wat lyk  soos ʼn “engel [boodskaper] van die lig …”
_ maar d’s die “anti-Lig / anti-Waarheid” ;  die “amper  waarheid” ;  die “nagemaakte /nagebootste /vals /minderwaardig /bedekte … subtiele /bedrieglike /verderflike …” … af-“DWAAL-ling” / VERDOEMENIS …~!* –

PRESIES ~ wat die hele “heilige, algemene christelike HOER(kerk)” vandag ook met koorsagtige ywer en met lof  najaag /PLEEG …~!!!* –
wyk weg / DWAAL/-af, of/en rebelleer, of skei-af van … vervreem verderf en besoedel die Woord /“dié WEG” / LiG /OU  Test. /Waarheid /Lewe~!* …

… en –dink hulle bewys ‘die jirre’ (JHWH) ʼn guns …~!*(?*) –

— want (weereens) :  daar sal ʼn tyd kom dat hulle die [‘ON-sensitiewe …’]
Gesonde LEER [= OU  T.!] nie sal verdra nie – 2Tim. 4:3 /2Pet. 2:15 …~!>

En /want – om te “bekeer” behels, NB. –altyd (eerstens /weer) primêr om na Elohim se “Stem” of Sy WOORD /TORAH /Verbond(-LEER) /Wil /“die Lig /Weg /Waarheid /Lewe …” terug te keer.  En dit behels voorts ʼn terugkeer na honderde “(on-)sensitiewe, stekelrige, rassistiese /internasionaal-onkorrekte …” Woord /Lig /Waarheid soos /weer — :

(*)                … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer NIÉ  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;
(*)                Geen baster!!!  mag in die vergadering van JHWH  kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die JHWH  nie kom nie (Deu 23:2, 6);
(*)                … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

… en – enige aardbewoner wat die Elohim se “stem” /wil /Weg /Woord /Lig /Lewe (Deu 30:19) … soos bg. Esra 9:12, 14 nié  kan, of nie wíl  nastreef en koester nie, kán Hom eenvoudig noodwendig dan ook nié behaag nie ;  of/en kán dan NIÉ  “terug(be)keer” na Hom en Sy Woord /Wil /Wet /Weg /Waarheid /“Stem”, of/en kan dan nié “gered” raak nie …~!*  En /want – inmiddels sê die “menigte  leraars” (2Tm 4:3) en hul menigte  trop skape* – daar moet teruggekeer word na (net) “liewe jeezis”…??  Maar, Mashiach  is egter die Woord/O.T. wat “vlees geword” het …;  en verklaar Hy dan ook:  nie een jot of tittel van die Torah (Wet & profete) sal wegVAL-NIÉ …!! =bv. NB :  Luk. 16:31 ;  Joh. 6:44, 45 …~!!!*

Sodoende blyk dit duidelik dat bekering, en/of ʼn verhouding met die ELohim van die Skrif, nét geld vir dié subjek /skepsel wat ʼn bloed– en sielsband, asook ʼn skeppings-band  met die Skepper en Bewaarder van JisraEL  het.  Dit behels ook ʼn “Gees(-asem) /beeld- /gelykenis”-band met die Skepper;  wat ʼn genetiese sielsband én “Skriftelike  VERBOND-enheid /en Erfenis-Kontrak” met Hom het … wat ín  “die WEG” van die “LiG” of die TORAH / OU!!!*  Test. /“Gesonde  Leer” kán wandel …

WIÉ  is dié  subjekte met hierdie gegewe “band” /verbondenheid /KONNEKSIE …?!*~>
~ absoluut BAIE
definitief beslis gewis NÉT  FISIEKE  Awdawm-JisRaEL – Wit Christen-Weste~!!!* ~>

Boek van die Opregte  5:13
Noag was ʼn opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en JaHWeH het hom uitverkies

om saad van SY  saad op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.
       
(= ook Hnd 17:28, 29 ;  Ef 5:30;  Hb 2:11, 14, 17).

Want bedink nou ook, met die bogaande in gedagte, Skrif soos : –

Joh. 8:43, 44:
Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan  luister nie.
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.

Nou – bg. Opregte  5:13 se, “saad van SY  saad” verwys dus na Gen. 1:26 –“Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers …”.  En inmiddels verwys dit ook (dus) na teks soos :  Gen. 2:7 =”lewensasem  in die Adamiet (Blanke /H119) geblaas” ;  Gen. 6:12 :  “alle VLEES [bloed /gene] het sy wandel  op aarde verdorwe” – of aldus : –
— alle “SY  saad”, of :  Alle “SY AWDAWM-beeld /gelykenis”-skepsels, het hul Goddelike wesensbestaan of “bloudruk” besoedel /verderf /verdoem …~!*

Byvoorbeeld ook – baie kinderlik eenvoudig – SON-helder duidelik, asook “straight forward” –

Galasiërs 4:5
… om [nét] dié wat onder Die WET  was, los te koop~!

D.w.s. – :  om dié  (nét) FISIEKE  JisraEL  wat onder die OU  Test /-Verbond(-Leer) /-Weg /-Lig /wil /Waarheid /Lewe … was ==se (ook NÉT) FISIEKE~!!!* NAGESLAG  te red … = EK IS NÉT GESTUUR NA DIE DIE (FISIEKE) HUIS VAN JISRAEL!!!►= Matt. 15:24-26~!* …-ens.
          (= ook NB:  Mt. 1:21;  2:6 …;  Hb 8:8;  9:15 … ens.;
          =  Mal 2:15 ;  Mt 15:24-26;  1Jh 2:19;  Hnd 17:28, 29 ;  Ef 5:30).

’n Verwante kritieke vraag /-stelling /kwessie, is derhalwe:

Kan die Elohim van Sy wil, weg /leer /wet /waarheid, gedagte, stem /Woord /Verbonde /“kontrakte” … (honderde) beloftes, profesieë … EN  BESLUITE~!* in die Tanakh, nou verander …en – Sy “mind change” in die Nuwe Test.?

Wat sê dosyne Skrif hieroor – soos :  Ps. 15:4 (>102:28);  Mal. 3:6 (>Ps 102:28);  Heb. 13:8;  Jk 1:17 …ens.

Laat ons verder delf in die hooftema-teks ? –

2 Ths. 2:3 :
Laat niemand julle [IsraEl /’Wit Weste! =onder TORAH*]

op enige manier mislei  nie, want
eers moet die [laaste /’groot’]

AFVAL  kom …

Let op die ooreenkoms met teks soos Mark. 13:5
Pas op dat niemand  julle [= JisraEl] >mislei  nie.

Maar – Mark. 13:6 – vervolg dan met ʼn baie miskende, misgeïnterpreteerde, maar bottelbarsende, asook haarrysende verklaring :
Want BAIE  sal onder my Naam[?*]  kom
en sê:  Dit is ek![?*]
En hulle sal BAIE!*  mense [awdawmiete /Blankes >H119]
MIS…-lei.

Ek voel gedruk, genoop, genoodsaak … asook verplig om te móét vra – want dít  ontwyk die mensdom nou al vir 2000 jaar~!* – nl. :

Hoeveel…!!!* – sal onder Sy Naam kom!*?* ;  en : –
Hoeveel
  adamiete sal mislei word …!*?* – :
Min’ ;  of ‘BAIE’”~!!!*?*

Markus 13:5, 6, word vir eeue nou al – verkeerd vertolk /verkeerd geleer en verkeerd geglo!* – want die eenvoudige maar SLEUTEL-woordjie, “BAIE”~!* – word verdoemend  ontsien, vermy en misken~!*

Dit moet inmiddels a.d.h.v.  Jehshua se betrokke Skrif-kriteria geëvalueer word, naamlik –“wie nie soos een van hierdie kindertjies word nie …”.  En dié kriteria behels dan dat lesers hulself die kinderlik eenvoudige, maar kritieke sleutel vragie  moet afvra :
WIÉ – (OP GODSAARDE) – LEI… /LEER /RIG /BEDIEN /VERSORG … DIE (BAIE) “SKAPE” /KUDDE (JISRAEL) / WIT, CHRISTEN-WESTERSE GELOWIGES … OP AARDE”~!!!*?* – ►

Want d’s tog kinderlik eenvoudig noodwendig van selfsprekend dat nét  dié wat “LEI*(-ding) /lering /rigting /diens” gee ;  of wat “voor loop” – kán dan hulle “baie nalopers /leerlinge /studente” MIS-lei of verkeerd lei/rig … op dwaalweë laat dool … hulle AF– laat VAL …~!* –

Is die voorlopers dan die akademici? ;  is dit die politici? … die wetenskap /medici?* ;  is dit die ekonomie /“mamon”!*?* ;  die “New Age”?  is dit die Mormoonisme, “illuminati” /Katolisisme /satanisme …!!*?*;  is dit “Hollywood” …!?* —
–  of – LEI  “DIE kerk” /’christen(dom)!!!* –DIE  (BAIE~!*)  CHRISTEN-GELOWIGES /“skape” /kudde … ~ dus

VERKEERD … na die VERDERF / VERDOEMENIS …~!!!*

Die term “mis-lei” in Hebreeus (& Grieks) het verskillende betekenisvelde.  Die term, “mislei” of “deceive” (KJV), verskyn die eerste keer in 2Sam. 3:25:

U ken Abner,die seun van Ner, dat hygekom het om u te mislei  en om u uitgang en u ingang te weet, ja, om alles te weet wat u doen.

En in die konteks van 2Sam. 3:19, blyk “mislei” hier te beteken : –
Verlei /vlei ;
heuning om die mond smeer;
armdraai;
’n rat voor die oë draai /om jou pinkie draai;
sluwe, valse voorwendsels;
in ʼn valstrik /hinderlaag lei;
’n valse front- /masker voorhou /tweegesig (-jakkals).

Betreffend bg. “vlei” – beskou Dan. 11:32
“En die wat goddeloos handel teen Die VERBOND[-Leer /TORAH = OT!*]

sal hy met VLEIERY  AFVAL-lig maak,

maar die [fisieke] VOLK  [!* – NIÉ ‘geestelike kerk’ nié!*]
wat hulle Elohim KEN  sal vashou  en optree”!*
        ( – ‘af-VAL’ [weereens] – van wát  af …!*???* –
vashou’ – aan wát?!* = >Die Gesonde [IsRaEL-]VERBOND(-Leer)!!!* – sóós : =
Esra 9:2, 12, 14 :

Soek in ewigheid nooit hulle vrede en geluk nie … hierdie GRUWELIKE  volke …~!*?* -ens. … -ens…).

Dié “mislei” van bogaande 2Sam 3:25 se Hebreeus word soos volg in Strong’s  omskryf :
6601  pathah (paw-thaw’);
a primitive root; to open, i.e. be (causatively, make) roomy;
usually figuratively (in a mental or moral sense) to be (causatively, make) simple or (in a sinister way) delude:

(- eie klem)

Die KJV  se toepassing :
allure, deceive, enlarge, entice, flatter, persuade, silly (one)
Let op bg. “open / (causatively, make) roomy / enlarge” – dit dui op ʼn verruiming, “(ver-)akkommodering”, of dan die “BREE  pad” waar die BAIE ;  die meerderheid /“demoNE-krasie”-dierasie … op gaan …~!*

Dit behels dan ook die “Hegel-dialektiek” /-strategie of “omstandigheids-manipuleringstegnieke” – om ʼn bepaalde, slinkse vooropgestelde uitkoms in die samelewing en wêreld (-agter die skerms) te bewimpel~!

En dan hou dit ook verband met ʼn verskynsel soos die “vergeestelikings- /gelykheids- en die bevrydingsteologie” – “(make) roomy”, wat veral deur Origines ingevoer is – en wat dan die “fisieke” of feitlike, konkrete /letterlike komponent, en sodoende die hele TORAH /Tanakh (O.T.) neutraliseer~! –
          (- ‘roomy /enlarge’ = ‘verruiming’ v. beginsels – &/of d. ‘akkommodasie’ v. vreemde vlees & vreemde idees, behoeftes, drange, instinkte …!;
          =  bandeloos, Verbond-loos … ‘(radio) SONDER?*  grense’ … – soms, maar meestal MÉT (SENSITIEWE / ‘rassisties-korrekte’) grense …!*
          =  Deut 17:19, 20 ;  2Tm 4:3;  Jak 4:4;  Op 13:3 …).

Hierdie “mislei” van Dan. 2:34 /“pathah” /“delude, allure … (in a sinister way) delude”, behels dus ʼn bepaalde vorm van “toneelspel” of/en ʼn “vleiery” … ʼn kruipende, “lae profiel”-proses  van swendelary of/en slinkse bedriëry …

Ofskoon “mislei(-ding)” dan sekere betekenis-variasies of klem-verskuiwings kan bevat, is die “eindproduk” daarvan, m.b.t. die Woord /Lig / Tanakh /-Waarheid, egter altyd – “(die) af-VAL /verderf /ellende /(buitenste) duisternis /verdelging /chaos /ellende /verdoemenis …”~!*

Markus 13:5, 6 se “mislei” /“deceive” se betekenis /-toepassing bevat dan egter ietwat van ʼn klemverskuiwing, teenoor 2Sam. 3:25 se “mislei” (pathah), volgens Strong’s : –
“mislei” (Mrk 13:5):
G4105  planao (plan-ah·-o);
From 4106;  to (properly, cause  to) roam (from safety, truth, or virtue):
KJV – go astray, deceive, err, seduce, wander, be out of the way.
(‘roam’ = ‘rondswerf, ronddool, swerming’ – Pharos Klein Woordeboek – eie klem).

Nou i.d.v. /en terloops /maar NB.:
Daar word verkondig /gepreek (gebreinspoel =gelieg*) /geglo dat Eva (& Adam) “verlei” of “mislei” was deur sg. “slang”, maar – dié term /begrip (‘planao’) kom dan egter eers in 2Samuel 3:25 voor!*  So – wat het “slang /Satan(iël)” dan met Eva gedoen?! – :

Gen. 3:13 :
En die vrou antwoord:  Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.
Dié “bedrieg” in die KJV is “beguiled”, en die Hebreeus word soos volg in Strong’s  verklaar :
H5377  nasha·(naw-shaw·) ;
A primitive root;  to lead astray, i.e. (mentally) to delude or (morally) to seduce:
KJV—to beguile, deceive, X greatly, X utterly.
(- eie klem)

Dan kom “bedrieg”, of “beguiled” (‘nasha’) ook voor in :  Gen. 29:25 ;  Num. 25:18;  Joshua 9:22 en 2Kor. 11:3.

Ook 2Kor. 11:3 bevestig dat Eva (& Adam) nié “verlei” was nie:
Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva
deur sy listigheid bedrieg [‘nasha’] het,
julle sinne  so miskien bedorwe [verderflik] kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Mashiach
          (- ‘sinne’ = Deut 28:28 ;  Ef 4:17-19;  2Tm 4:4;  2Ths 2:10 –
bedorwe’ = Gen 6:12~!!!).

Let op die bogaande, “julle sinne … bedorwe raak” se ooreenkoms met Ef. 4:17-19 – naamlik dié mense wat –
“…wandel in die verdwaasheid [‘bedorwenheid’] van hulle gemoed …
wat verduisterd  is in die verstand [- ‘sinne’ = >Deu 28:28~!]
en vervreemd van die lewe [‘wandel’ (met) /’Orde_] van Elohim
deur die onkunde  wat in hulle is vanweë
die verharding[‘bedorwenheid’] van hulle hart …” –
..      ( – wat is ‘d. lewe v. Elohim’!?* = Deut 13:5;  17:14-19;  23:2, 6;  30:19 –ens ;
hoekom verhard  die hart??*!* – >
Sag. 7:12
Ook het hulle hul hart soos ʼn diamant  gemaak,
om NIÉ  die wet [= Torah /Tanakh /Gesonde Leer/OT /-Waarheid]
te verneem nie …= ook Ps 37:37 ;  ook :  Pre 10:2;  Jes 30:9-11 ;  Jer 16:19 ens.;
ook die verband tussen bg. Ef. 4:18 –‘die lewe van [/met] Elohim’ en –
Deut 30:19 :  ‘kies dan die LEWE [= O.T.~!] dat julle kan lewe’~! ).

Iemand word “mislei /bedrieg” wanneer hulle belieg  word ;  of – iets /inligting aangebied of voorgehou of verkondig /geleer word as sou dit die “waarheid /feit(e)” of die “egte /suiwere /duursame” wees, maar d’s eintlik ʼn “leuen /valsheid /onegte /besoedelde /minderwaardige /skadelike /verderflike /verdoemende /DODELIKE …”!*

Nou –2Ths. 2:3 se “mislei” word soos volg deur Strong’s  omskryf :
H1818  exapatao (ex-ap-at-ah·-o) ;
from 1537 and 538;   to seduce wholly:
KJV—beguile, deceive

Dit is dus duidelik dat Markus 13:5 en 2Ths. 2:3 se “mislei”, in wese ooreenstem met – Gen. 3:13Die slang het my bedrieg
of dan, “… het my” ge-“nasha” /of ge-“exapatao” ;  “lead astray ;  seduce ;  beguile, deceive, greatly, utterly (in a sinister way) delude”.

Sodoende kan Gen 3:13 se “bedrieg” (nasha) ;  Mark. 13:5 se “mislei” (planao /to roam) en 2Ths. 2:3 se “mislei” (exapatao) soos volg gelees word :

(*)  “Laat niemand julle op enige manier bedrieg [intimideer /verkeerd vorseer /weg-af-dryf/be-duiwel] nie” ;
(*)  Laat niemand julle ʼn –“flat out  leuen spin” nie!*  of –
(*)  “Laat niemand julle – lead astray ;  seduce ;  beguile, deceive, greatly, utterly; err, seduce, wander,
out of the WAY, (in a sinister way) delude
” — nie.

Let op die miskende, maar uiters kritieke, bepalende term – “the WAY” /“Die WEG”~!* – Deut. 13:5 /Hand. 18:25, 26 ~ of naamlik :  Die TORAH / OU!* Test.~!>

Let ook op dat Gen. 3:13 se “bedrieg”, of dus (gelyk aan) Mark. 13:5 en 2Ths. 2:3 se “mislei” –
nasha / exapatao / planao – lead astray, seduce, deceive … from safety, truth, or virtue … utterly ;  err, seduce, wander, be out of the way, (in a sinister way) delude” –
dui op ʼn meer dramatiese – “hoë-profiel /stormlopende /aggressiewe /revolusionêre”, of “oorrompelende” bedriëry /verraad … of slenter – en van ʼn groter impak is, as 2Samuel 3:25 se meer subtile, gelydelike, bekruipende “verlei” /-proses (pathah, delude, allure, deceive, entice, flatter, persuade).

Dit blyk sodoende dan dat die sg. “slang” (nachash), of duiwel (Op 12:9), Eva tromp-op stromgeloop het met ʼn revolusionêre, “aggressiewe”, lynreg teenstrydige “leer”, of ʼn LEUEN  oor die sg. “boom van suiwer en besoedel /verbode vrug”! … : – “Elohim sê , maar – ek  sê sus …”!  PRESIES  wat die “(vyandige, vals) adamiet /seun-element /-groepering van VERDERF” (2Ths 2:3) … vandag dan ook des te méér met JHWH  se Woord /Wil /Weg /Lig /Waarheid /Lewe … pleeg!* —
want die Woord /Wil /Weg /Lig /Waarheid /Lewe van die Elohim sê /weer : –
(*)    … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer[‘naaste’] NIÉ!*  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;
(*)    Geen baster!!!  mag in die vergadering van JHWH  kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JHWH  nie kom nie (Deu 23:2, 6);
(*)    … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

— maar die “heilige hoerkerk”-geit sê … –dié Godspraak, Skriftuur  is kultuur-histories gebonde … en het verval /afgehandel /afgeskaf /verouderd … geraak -“by die kruis” –
en nou geld nét die “weg van Kain en Bileam” = verbas-TEring (2Pt 2:15;  Jud :11;  Op 2:14) … en die weg van die wêreld [= ‘demoNE-krasie’] wat in die mag van die bose lê (1Jh 5:19).

Was Adam en Eva dan nie sondelose, half-Goddelike wesens met Goddelike intelligensie, insig, waarnemings- en onderskeidingsvermoë nie …~!?*  Hoe kon die “dier van die veld, slang” /or saTAN  hulle dan met só ʼn opsigtelike, ooglopende, teenstrydige BEDROG  van stryk gebring het … naamlik om van die sogenaamde  “boom van suiwer en besoedel” sg. te “geëet” het …~!?* —
en, was dit ʼn “innerlike /figuurlike slang, boom, vrug” – of ʼn letterlike … gegewe, entiteit /fenomeen … dinges ...~!*?*

Want, die “groot /opsigtelike leuen” blyk dan so “onmoontlik, onlogies, onwaarskynlik, ondenkbaar” ʼn leuen! te kan wees – en daarom dra dit ʼn “vrypas” vir bestaan … : –
— hoe kan die Amerikaanse regering self die “terreur”-aanval op die NY Trade Centre (‘9/11’) georkestreer het??*!* —
asook die Oklahoma-vragmotorbom /die “Waco”- en talle soortgelyke GRUWELS … –
“Desert Storm /Golf Oorlog” gebaseer het op VALSE  of bekookte inligting of ʼn “flat out” LEUEN  van “Weapons of Mass Destruction” … –ens.~!!!*?* –
          (= movies:  The Green ZoneFair GameRendition …~!)

— en talle verwante internasionale, “ongelooflike” rillers … – “Watergate (‘All the President’s Men’) / JFK …” ~ens.~!> ;
hoekom word daar in geen land se opvoedkunde die WAARHEID  oor byvoorbeeld die Vrymesselaars /illuminati /“geheime krag” (2Ths 2:7) se rol in die “Franse Revolusie” … in die “Adolph Hitler”-fenomeen/-sage … en die hele res van die geskiedenis weergegee nie … –ens.~!!!*?*;
— hoekom word ʼn bepaalde teorie onderdruk van – hoe dit gebeur het dat die mammoete onder die ys in Noord-Seberië beland het!?* –
— wat verband hou met die Boekrol van Henog 65:1 : –
Noag het gesien dat die aarde GEKANTEL  het …~!!!*
— hoekom word sekere “alternatiewe” gegewens /inligting /kwessies /FEITE  die WAARHEDE  oor aardverhitting  en klimaat-chaos (-verwant aan bg. Henog 65) nie aan die publiek verstrek nie …~!!!*?* (- aldan:  ‘Nibiru’~!*).

Soos wat Nog een  gesê het :  “Die beste plek om ʼn geheim(-e/nis) /komplot /verraad /LEUEN /bedrog weg te steek, is in die openbaar …”~!* – soos in die “amptelike regerings-verklarings /-weergawes” ;  in die media(-niete) /publikasie-huise se verwaterde, bekookte … beriggewing /en akademiese materiaal … of –“flat out”-LEUENS … in Hollywood-films … –om nie te praat van die gruwelik bose en dodelike >(HOER-)kerk_LEUNS  nie …ens.

En/of soos die antieke filosoof, Heraklitus, i.d.v. ook gesê het :  “Omdat dit soms so bisar  (revolusionêr, teenstrydig, oordonderend, fiktief … ongelooflik …) kan wees, daarom ontglip die waarheid die mens” … – die aarde kan onmoontlik [- ná 4,000 j.] skielik rond wil wees, ‘ek sien dit dan plat’ …! –

— die “kerk” se primêre dogma /evangelie … kan onmoontlik ná 500 jaar steeds /weer drasties, verdoemend foutief wil wees …~!*?*
want dit lyk /klink darem te verkeerd dat –“die heilige(?)  KERK!*” wéér (nee: steeds!*) … VERKEERD  kan wees …~!*

Nou gedagtig aan die bg. kwelvraag :  Hoe kon die Awdawmiet (Blanke) so ʼn opsigtelike bedrog /LEUEN  van ‘slang’  ten prooi val:  Dit moes dus eweneens iets behels het wat … “baie gelyk het soos die regte /egte …”, en soos die “waarheid” /en van die ELohim self~!  En beskou sodoende, die volgende : –

Die Boekrol van Henog 17:1  :

“En hulle het my na ʼn plek geneem waarin diegene wat in haar was soos vlammende vuur  was,
en wanneer hulle dit begeer  het, het hulle hulself
soos adamiete [= ‘Blankes’! >H119] laat lyk

Soedoende bestaan die waarskynlikheid dat Satan /-trawante hulself soos adamiete (blankes /H119) – en/of dus soos “boodskappers”  van die Elohim kon laat lyk /laat manifesteer het – of soos ʼn “engel van die lig” – en kon hulle op dié manier dan die Awdawmiet  met die opsigtelike bedrog, laat struikel het, tewete :  dat die “opdrag om (sg.) te eet [= seks (-met ander spesies /wesens)]” van JHWH  af kom –

— en /want – let ook op dat die “hemelse boodskappers” /engele  wat in die Skrif telkens aan die Volk verskyn het, deurgaans in die menslike vorm /gedaante van ʼn gewone  adamiet /Blanke (H119) was … En/want – inmiddels :  dit wat die “kerk” leer, oor wat in Gen. 3 gebeur het, is ontelbare ligjare weg  van die waarheid verwyder – want wat éintlik tussen Eva en “slang” gebeur het, is …: –

Die Openbaring van Henog 11
/55:  En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,
op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP  gehad

Sodoende kan Gen. 3:13 ;  Markus 13:5, 6 en 2Ths. 2:3 se “mislei(-ding)” – ook soos volg gelees word :
Laat géén adamiet[Blanke /H119]
julle op absoluut géén manier /of stormender-wys / op sleeptou neem / meesleur en bedrieg / BELIEG /be-DUIWEL  nie!

Daarmee het ons nou ʼn goeie idee wat behels – :
Gen. 3:13 se “bedrieg” –
nasha – lead astray, seduce, deceive, be out of the way … utterly’ ;
asook Markus 13:5, en 2Ths. 2:3 se 6 se “mislei(-ding)” – onderskeidelik :
Planao
roam (from truth);  go astray, seduce, wander, be out of the WAY(= Deu 13:5 –ens.)

Exapatao
seduce wholly;  beguile, deceive
nasha
lead astray, i.e. (mentally) to delude or (morally) to seduce:
pathah–
to open, i.e. be (causatively, make) roomy;
to be (causatively, make) simple or (in a sinister  way) delude.

Let ook op dat “die kerk”-geit /HOER/-system die begrip en beginsel, “Die WEG”, vermy en ondermyn en beveg soos die heL – ómdat dit 210% met nét die “rassistiese, ON-sensitiewe” TORAH /Tanakh te doen het – en omdat “kerk” die OU Test. lank reeds in die tiolet afgespoel het … “Die Weg” soos vervat in talle teks soos : –
Deu 13:5
Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het,
deur jou af te drywe van die weg
wat die HERE jou God jou beveel het om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei.

Joh 14:4
En waar Ek heengaan, weet julle en
die weg  ken julle.

Act 18:25
Hy [Apollos] het onderrig ontvang
in die weg  van die Here; en vurig van gees, het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer …

Act 18:26
… maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger
die weg
 van God uitgelê.

Die “million /billion dollar question” is dan nou (weereens) – as die ELohim /Skrif vermaan teen “MIS…-lei(-ding)” /BEDROG /(ver-)DWALING /verderwing /afwyking /af-VAL(-lig/heid) … of/en teen : –
“to open (make) roomy / lead astray / be out of the WAY / seduce wholly” –
waarvan word die mens /adamiet (Blanke) — weer :  mis…gelei;  of van af weg-gelei, of van weg-verwyderd ;  of raak van AF-…geVAL …~!*???*

Hiermee saam gaan die kritieke of/en sleutel-vraag:  “Is dit moontlik dat (BAIE …) ernstige, opreg-toegewyde en nugtere /gesond/-denkende /normaalgeskape gelowiges (skape) deur enige idees of lering van BUITE  die Skrif en buite die Christen-geloof mis…-gelei kan word!?*”

NEE~!  Absoluut baie beslis gewis niévan BUITE  af NIÉ!*

Dit is reeds uitgewys dat die Volk /“kudde /skape” (= JisraEl /’WiT Weste!) inmiddels dan nét  deur hul eie  leiers /herders /“kerk” gelei, geleer /bedien word, en –as BAIE  skape  dan aan’t dwaal is … op die “breë  pad” is, beteken dit DUS nood_wendig!* weereens dat hul leiers /herders die oorsaak van die verdoemenis is … dat “die kerk”!! dan die “voorbokke/VOOR-dwalers” is (Esra 9:2 ens) … – “blinde leiers van [baie!] blindes”~! –
— en/want :  Só was dit met Mashiach se eerste koms (Mt 22:29 ens.) … en   is dit met Sy naderende wederkoms!  En daarom ook dat die “Twee Getuies / Voorlopers” voor die deur staan (Mal 4:5;  Lk 1:17;  Op 11).

Vir “die vyand”, om BAIE  van die VOLK /“kudde” /’WiT Weste, MIS– …te lei – soos vervat in Mark. 13:5, 6 en 2Ths. 2:3 ens., sou “die vyand” dus die “Troijaanse perd”-tegniek gebruik!  En /of – die beginsel van die “wolf in skaapskleed”!

Of /en – soos Openb. 13:11 verklaar –
dit  lyk soos ʼn lam [soos ʼn ‘goeie  herder =(hoer)kerk],
maar (s)preek /lei /bedrieg /belieg /verslind soos ʼn DRAAK  [= ‘engel /boodskapper vd. lig’? /= duiwel~!*]!!!*

Dit het gelyk  of die “kerk” die Volk vir eeue lank reg  gelei /geleer /bedien /versorg het, maar Mashiach kom en sê in Matt. 22:29 — en BAIE NB. :-
“Julle [= Wet-/Skrifgeleerdes …]
dwaal  omdat julle

die Skrifte nie ken nie”!
DWAAL _
…DIE SKRIFTE NIE KEN NIE”!

SO /DUS /NOU – baie /BAIE… kinderlik_dood eenvoudig en straight forward:
— WAAR KOM JOU VOORBARIGE ARROGANTGEIT … vandaan , SKAAP *– om te reken vandag se “herders” =demoonies /baLpriesters /… wolwe… /die HOER_kerk is 100% geloofwaardig in elke woord wat hul oor die …Woord =Apartheid( heilige / ‘kodesh’) Skrifte in jou kop in prop … * * *  Ek bedoel : As “die kerk” /demoonies van Jeshua- /die “Bybel se tyd” _self in des maai’s in geverdwaal het – HOE DE HELL… wil jy/SKAAP  vandag die HOERRR… gaan staan en 100% wil glo … – jy moet regtig iemand gaan sien , my skapie … ***

En hoekom dwaal …#dit?? – want /o.m.:
Luk 11:52
Wee julle, wetgeleerdes, want julle het
die sleutel van die kennis [= Verbond-Leer /IsraEL_WAARheid*]
weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder.

— EN  bedink gerus hiermee saam ook Skrif soos /weer_
Joh 7:49
Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek!

Dit…— die dwaling /bedrog /verraad /mislei_ding(e) …  sou die VOLK /“kudde” dus geïnfiltreer of binne “sluip” – Gal. 2:4;  Judas :4~!*  So sou die Volk /liggaam (IsraEl /-’Weste) van BINNE  af – deur hul éie LEIERS/’herders / “onkruid” (Mt 13:25) =synde, deur die “slangsaad”-spore /-reste >Joh. 8:44 onder hulle besoedel /bedwelm /verrot /verderf … verdoem word – sóós die verderf-dinges die Awdawmiet  reeds binne-in EDEN  bekruip /bespring het … – dus presies wat verskeie teks dan ook beaam, soos –
Eseg. 2:6
“En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat
distels en dorings  by jou is [= Gen 3:18!* > verderf /-element],
en jy by skerpioene [= ‘adders’ /*jode_] woon …”.

1Joh. 2:19
Hulle [verderf /-element = ‘slangsaad’-spore /-reste]
het van ons [IsraEl] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [= suiwer IsraEl] nie;
want as hulle van ons was, sou hulle by ons [IsraEl /’Wit Weste] gebly het.

2Pet. 2
/1:  Maar daar was ook valse profete onder die Volk [IsraEl],
net soos daar onder julle [IsraEl /’Weste (’n menigte’)-]
valse leraars [verderf /-elemente …/’slangsaad’-spore /-reste’]
sál  wees
wat verderf_like ketterye heimlik sal invoer [- > ‘gruwels’ = Esra 9:2, 12, 14 … Esg 44 …]
/2:  en BAIE!!! sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die Weg van die waarheid [= OT!*] gelaster word.
/15:  Hulle het die regte pad [Gesonde Leer / OT!* /-WEG]
verlaat en verdwaal, en
die weg  gevolg van BILEAM
[- ’n menigte’ /‘BAIE’ = 2Tm 4:3~!* /die breee.. pad – nié ʼn ‘paar’ … (Israel-)WAARheid-soekers nie!* ;
d. weg v. Bileam’ = verBAS-tering = Gen 6:12;  Num 25;  31:16 ;  2Pt 2:15;  Jud :7, 11;  Op 2:14 …~!*]

Hierdie “ingesluiptes” (Gal 2:4;  Jud :4) /“Troijane” of “adamiet /seun(-element) van die verderf” /valse profete /verderwers / bileamiste (Num 25) /struikelblokke /wolwe in skaapskleed /engel(e) /“dwaalsterre” = boodskappers van die “lig”?? /… word dan in 2Ths. 2:7 soos volg beskryf :
Want die verborgenheid  van
die ONGERETIGHEID  is al aan die werk …

Die 1983-vertaling stel dit soos volg :
die geheime krag  van die WET-lose [= Verbond-lose /OT-lose!*]
is al aan die werk …

2Th 2:7
For1063 the3588 mystery3466 of iniquity458 doth already2235 work:1754 only3440 he who now letteth2722, 737 will let, until2193 he be taken1096 out of1537 the way.3319

G3466

mustērion / moos-tay’-ree-on
From a derivative of μύω muō (to shut  the mouth); a secret or “mystery” (through the idea of silence  imposed by initiation into religious rites): – mystery.
(- eie klem).

Let op bg. 2Ths. 2:7 –“verborgenheid  van die ongeregtigheid”, of die “geheime  krag” (’83), se ooreenkoms met Openb. 17:4, 5
En die vrou  was bekleed met purper en skarlaken en
versierd  met goud en kosbare stene en pêrels …
en op haar voorhoof was ʼn naam geskrywe:
Verborgenheid, die groot Babilon
die moeder  van die HOERE
en van die gruwels [= VERDERF] van die aarde
          (= Esra 9:2, 12, 14;  Esg 44~!)

Wie is /weer — hierdie “verborge”, maar versierde/glansryke“(moeder /HOER-)vrou” op die “dier” … synde met haarse – “hoer dogters”??*!*

So syis “VERBORGE”, maar tog ook “glansryk versierd” … opsigtelik, prominent in die kollig /= “ín  jou gesig”-as’t ware (Op 12:14) … op die voorgrond /verhoog /voor op die wa … uitspattig …!

NB.:  Die “vrou” is dus in die openbaar – prominent in die kollig /”opsig-telik”, maar haar “kop” /denke, of haar “kontrole /beheersentrum” van die “liggaam”, huisves ʼn geheim /misterie /verborgenheid – aldus, ʼn “conspiracy” /KOMPLOT …~!*

Jer 11:9, 10
Daar is ʼn sameswering ontdek  onder die manne van Juda
en onder die inwoners van Jerusalem: [= Huis-Judah/2 Stmm]

hulle het … my verbond verbreek [= Verbondsleer /TORAH >
>NOG  ’n rede vir bg. Matt. 22:29 se _’julle dwaal… ]
wat Ek met hulle vaders gesluit het.
— woorde /terme /begripe wat 210% van toepassing is op vandag se
“HOER(kerk)”-geit~!*

Die vraag is of daar ʼn verband is tussen – (a)  2Ths. 2:7 / “geheime  krag” ;  (b)  Openb. 17:4, 5 se “verborgenheid … moeder van die hoere en die gruwels” – asook dan  (c)  bg. Jer. 11:9(~!*) se “komplot van Verbond-verbreking” /TORAH = OU!* Test.-looosheid …~!!!*?* –
— dit wil sê :  versaking van die Woord- /Verbond /Waarheid /LiG~!*

Die volgende verwante NB.-Skrif moet by die misterieuse en uitspattige Openb. 17-“vrou”( /HOER)  betrek word : –

Esegiël 23:2
“- daar was twee vroue, dogters van een MOEDER
         (= ‘2 vroue /dogters’ = die twee HUISE > Judah X Israel – één Volk [‘1 moeder’] /= 1 vader -Jakob~!).

Jes 25:7
“[Hy] sal op hierdie berg [Sion] vernietig die uitgespreide sluier …
en die omhulsel waarmee al die [verborge IsRaEl-]nasies bedek  is”

Almal … verbind nou bg. Openb. 17:4 se “verborge, versierde  vrou” of “die hoer” met Katolisisme, die sg. “moeder kerk” ;  máár – niemand kom agter dat die “hoer” dan vereenselwig word met haar HOER “DOGTERS” nie~!!! … wat dus uit die “moeder” /RKK  voortgekom het ~ dus >die “heilige, algemene  christelike HOER-dogters-kerke(-rs*)” …~!* –
— terwyl “heilig” (A|PART-gestel / ‘kodesh’) ;  en “algemeen” ʼn 110% kontradiksie is~!*

En gedagtig aan die “versierde vrou” (moeder) op die “dier” – :  JisraEl  word in die Profete  ook vergelyk met edel-metale /goud /kosbaarhede /skat(te) /sierstene – ook verwant aan Jehshua se gelykenisse soos die “kosbare pêrel”, die “verborge skat in die saailand”, die “verlore penning” … –

Klaaglied 4:1, 2
“Ag, hoe is die goud [IsraEl] verdonker [= verbas-ter!]
… die heilige [= Apartekroon’-stene /Israel]
weggegooi op die hoek van al die strate.
Die kinders van SION [IsRaEl /’Wit Weste~!►*],
die kosbares [‘heerlikes’!*],
wat teen fyn goud [= & ‘fraaie pêrels’]
geskat was”!*
        (- ‘heerlikes’ = Ps 8:6;  16:3 ;  Jes 62:4;  Mat 13:44;  2Pt 2:10;  Judas :8~!*) ;

Sagaria 13:7-9
“… en Ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes [= skape = verstrooide /verborge /‘verlore, verdwene’ fisieke Israel]
Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring [= ‘benoudheid v. Jakob’ /’groot verdrukking /Armageddon /apokalips]
en hulle smelt …
en hulle toets soos ʼn mens goud  toets …

Ek sal sê:
Dit [‘kosbares /goud …’] is My [fisieke] VOLK [JisraEl =’WiT!!! Weste]
        (= >JisRaEl /’WIT Weste – nié: My ‘geestelike circe’ nié!*).

Bogaande Openb. 17:4, 5 se “VERSIERDE,gesogte, uitspattige … HOER/-vrou” op die DIER  is DUS  niemand anders nie as NÉT – JHWH  se KOSBARE
FISIEKE  Uitverkore Verbond-JisRaEL – die WiT!!, Westerse Protestantse Nasies!* … die sogenaamde “algemene, christelike [DWAAL-/HOER-]kerk” /-system …-geit …~!*

En ofskoon die kosbare  Volk /’WiT Weste  of naamlik die MIS…-LEIDE~!!!* en die verblinde  “algemene, godsdiens /circe” /-system op die voorgrond is en die “versierde  hoof-toneelspeler op die wêreld-verhoog”, is sy ook “verborge” omdat haar WARE  identiteit /titel /status bedek /versluier is  want sy is ’n bose en verdoemende verleier en misleier van die … “kosbare pêrels” /’skape …(bg. Jes 25:7).

En dit is aangaande dié versierde /(half-)verborge  “HOER-kerk”-geit /-SYSTEM  waaroor Jehshua in Openb. 18:4 vir die kosbare WARE  VOLK  sê :  “Gaan UIT  haar  uit My [FISIEKE] VOLK”…~!*
          ( – maar d. Volk /’Wit Weste, wil nié uit haar [hoer-circe /-system] uitgaan nie, of/en kán nie ;
want sy  is te erg bedwelm met die ‘hoer-wyn’-dogma … of d. SiC’-leer, of ‘Vebond’-lose  leer, 2Tm 4:3 >O.T.-loosheid~!
want d. Volk weet nie wie d. Volk /JisraEl /’Wit Weste  éintlik is en moet wees nie!!!* … ~
en weet nie wie d. ‘jode’ /-adders /-onkruid /‘sinagoge vd. saTAN’  is nie …~!* = Gen 3:18;  Esg 2:6;  Mt 13:24+;  Op 2:9;  3:9).

En let weer op die bg. Strong’s  definisie vir Openb. 17:5 se “verborgenheid” – :

(to shut  the mouth); a secret or “mystery” (through the idea of silence  imposed by initiation into religious rites): – mystery.

          — wat die toepassing bevat dat – hierdie gevangenis = of ʼn “Matrix” van onkunde (Hos 4:6) en “verborgenheid” waarin Ware (Fisieke) JisraEL /WiT Weste(=Jak 1:1) verkeer, in stand gehou word deur ʼn komplot van stilswye”~!*

En dít ís  ook, “so waar as die Here  leef”–PRESIES  vandag die gegewe /toestand /scenario aangaande +die (IsraEl-)WAARheid /-kwessie(s)~!* — énige sprake /gerugte /twispunte /kritiek … om nie te praat van propaganda hieroor uit enige oord, word byna bonatuurlik sorgvuldig onderdruk /geblokkeer /verdoesel om hoegenaamd in die openbaar gerug te maak.

WAAROM~!?*

En hierdie gegewe /verskynsel /misterie /komplot, rig ondenkbare skade, ellende en verdoemenis aan onder Die VOLK(e) wat se ware I.Dentiteit ondergraaf word – en sodoende dan bv. (weer) : –
Jes. 25:7
En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat
al die [JisraEl-]volke omsluier, en die omhulsel
waarmee al die [JisraEl-]nasies bedek is.

Van nader beskou, word dit bekragtig dat dit inderdaad ʼn “komplot van stilswye” ís, want – NB. :  So HEWIG  as wat die “JisraEL-WAARheid”-sage en verwante kwessies op “grondvlak” eskaleer en gedebateer word (= d. ‘kennis vermeerder’ = Dan 12:4), só HEWIG!!!  word dit verswyg en geblokkeer /geïsolleer /weerhou van openbare platforms en die media(-niet/geite) … deur die “geheime krag” /“illuminati” – die “adder-ras” of/en die “joodse  geldmag” … en veral ook deur “die (HOER-)circe” _ditself~!!!*/?* –

’n adamiet kan (bv.) sodoende vergeet om, in hierdie bedeling, ooit ʼn boek /DVD /CD … oor die “JisraELWAARheid” in enige hoofstroom-uitgewers se rakke te vind~!* –
en NB. :  dit sluit publikasies ín  wat die “IsraEL-Visie” /-Waarheid sogenaamd sou wou weerlê – want énige debat /aandag /fokus op of bewusmaking van dié kwessie, sou natuurlik /“obvious”, sekere “slapende skape” kon laat ontwaak het (- indien enigsins moontlik …~!).

Want ons het vanaf Gen. 3:15 te doen met ʼn “I.Dentiteit”-VYAND(skap) en ʼn GENE– /RAS-OORLOG … en PROPAGANDA- /breinspoeling-oorlog~!*

So – weer betreffende die vroeëre “million /trillion dollar question” :

— waarvan word die adamiet mis…(ge-)lei – of van af weg-gelei ;  of van af “weg gelaat VAL” …~!*???*;

en – deur  wie word die Volk so MIS-gelei /= be-DUIWEL …~!*???*

En dan is die “stekelrige, ON-sensitiewe”, half-onuitspreeklike /onnoembareantwoord DUS – dat die Volk (algemeen /‘BAIE skape’ /= ’wit christendom) dan nié  deur enige buite-“kerklike”, of vreemde entiteite /firgure en ideologieë /idees /magte of kragte mislei kán word nie, máár wel –
— nét deur haar ÉIE  “menigte versamelde leraars” (2Tm 4:3) /“wolwe in skaapskleed” – haar ÉIE  “ALGEMENE  christelike [versierde HOER] circe”~!!!* (1Jh 2:19).

So /dus – met behulp van die vorige Skrif /-gedagtes –

Markus 13:5
“BAIE  sal onder my Naam kom en BAIE!!!  adamiërs MIS…-lei”
(- nie ʼn handjievol  Waarheid-soekers nie!*);

2Ths. 2:3
“eers moet die laaste [OU  Test.-]afVAL  kom …”;

2Tim. 4:3
“… wanneer hulle die Gesonde  Leer [OU T!] nie sal verdra nie,
maar … vir hulle ʼn MENIGTE  leraars [‘d. HOERkerk’-geit~!*]
sal versamel … en die oor sal afkeer  van die waarheid [= O!* T] –

1Joh. 2:19 –
Hulle [verderf /-element] het van ons [IsraEl]
uitgegaan, maar hulle was nie van ons [IsraEl] nie;

want as hulle van ons was, sou hulle by ons [IsraEl /’Wit Weste] gebly het.

asook latere Skrif soos –

2Pet. 2:1, 2, 15
“… net soos daar onder julle [JisraEl /-Weste!]
valse leraars [‘baster koring’/-ELEMENTE] sál  wees – [2Tm 4:3]
en >BAIE…!!!* sal hulle verderflikhede  navolg”

“Hulle het die Regte Pad [- d. regte WEG /OT]
verlaat en verdwaal,
en die weg [= leer] gevolg van BILEAM
        (~ ► verBAS-tering /demoNE-krasie =Num 25;  31:16 ;  Esg 44;  2Pt 2:15;  Jud :7, 11;  Op 2:14 …~!*)~

— maak dit sodoende duidelik dat dit die VOLK – JisraEl /Wit Christen-Nasies, se éie  “HOER/godsdiens /circe”-system self is wat die “adamiet [Blanke] van sonde /seun[-element] van die verderf” is (2Ts 2:3) – veral ómdat dié “godsdiens /circe”-system afgeVAL  het van die O!* T. /“GESONDE  Leer /die WEG” /-WAARheid /die “LiG”, en sodoende dat sy  “BAIE!!! adamiete” MIS-lei /verkeerd leer /verkeerd laat glo /laat af-VAL … – en hulle verderf /verdoem laat raak …!*

En met Openb. 17:5 –“Verborgenheid”, hierbo, word die groot Babilon, die “moeder  van die hoere en van die gruwels [= VERDERF] van die aarde” (-Esg 44) –
ooglopend /“slam bang”, bekragtig!* as die “algemene christelike (HOERR-)kerk”!* – te wete, as die “adamiet van sonde /seun(-volkselement /-komponent) van die verderf” –

Spreuke 29:15 (weer)
Die roede en die bestraffing gee wysheid;
maar ʼn seun [= volk]
wat aan homself oorgelaat word,
steek sy moeder [= ‘Wysheid’ –Wie  die volk ‘gebaar’ het~!]
in die skande.

Spr. 2
MY  seun [volk], as jy My Woorde aanneem
en My Gebooie [TORHA!] by jou bewaar,
2  sodat jy jou oor laat luister na Wysheid, jou hart neig tot Verstand;
3  ja, as jy na die Insig roep, na die Verstand jou stem verhef,
4  as jy Haar [(Moeder) Wysheid /Torah /Tanakh] soek
soos silwer en Haar naspeur soos verborge skate
5  dan sal jy die Vrees [= Woord /‘Stem’ /Wil /Waarheid /Tanakh]

van JaHWeH verstaan
en die Kennis [= (Moeder-)Wysheid] van Elohim vind …

En daarby beveel die Meester sodoende Sy “KOSBARE [FISIEKE] VOLK / BRUID …” (- nie geestelike circe’ nie!) om dan UIT  die verderflike, “verborge, versierde  HOERR/-vrou / kerk”-geit /-system /-dinges pad te gee~!  Maar – soos deur al die eeue nog met DIE ÉINSTE [FISIEKE] VOLK – is hóór, maar mín …~!*

En die rede waarom die “menigte leraars” haar /die Volk/’Weste, na die verderf  toe sleep, hou dan primêr verband daarmee (weereens) dat die “ON-sensitiewe, diskriminerende, rassistiese … Gesonde  LEER” /OU  Test. nie verdra word nie (2Tm 4:3 ;  2Pt 2:15) ;  dat die WAARheid (= OT!*) nie meer liefgehê word nie (2Ts 2:10), en dit verruil is vir die “SiC”-leer (Rm 1:25).  Die laasgenoemde drie onderstreepte tekste lê aan die hart van die – kataklismiese /terminale toestand van Die VOLK /’Weste.  ʼn Toestand waaroor in talle teks vermaan word, soos (weer) die11:9-komplot” – :

Jeremia 11:9
“Daar is ʼn sameswering  ontdek onder die manne van Juda …
Die huis van Israel en die huis van Juda
het My VERBOND  verbreek wat Ek met hulle Vaders  gesluit het”.
          (- ‘Verbond’ = met Abraham, Isak & Jakob ; & met ‘Moses’ [‘d. Wet] ;  of d. Torah /Pentateug – asook ‘d. Profete’ = OU Test).

Hosea 4:5, 6
“Daarom sal jy struikel  bedags, en ook die profeet saam met jou struikel  in die nag [- in ‘Lig’-loosheid /= OU  T-LOOSHEID~!*] …
My VOLK [Israel /’Weste!] gaan te gronde weens gebrek aan kennis

omdat jy die WET  [= ‘WEG’ /Torah /Woord /OU T.]
van jou Elohim vergeet het, sal Ek ook jou kinders [fisieke Israel /’Wit Weste] vergeet”
        (= ook Jer 5:1;  Esg 44;  Sag 7:12;  Ef 4:17-19 ens).

En dit verg nie geleerdheid of verbeelding om te besef dat – volgens bg. Hos. 4:6, die WiT Westers christendom  vandag inderdaad ʼn haas godverlate, en vergete ou spulletjie is nie …~!*

Daar is dus ʼn standaard leer- /wet /beginsel /norm /“(gegote) vorm” of maatstaf … riglyn – of/en “HAND-LEI(-ding)” /“Sleutel” (Lk 11:52) /“Gesonde LEER” (2Tm 4:3)… rigting- /padaanwyser (2Pt 2:15)… die REGTE  en EGTE /SUIWER “(Smal-)WEG, WAARheid, Lig, Lewe” … die “Logos” … –

—  en dan is daar die “MIS…-lei”-DING … of – die bedrieglike, bekookte “(hand-)leiding” /die “SiC”-leer … die LEUEN…-weg na die on-egte ;  na die VALSE of die VERDERF(-like) /besoedelde … verdoemenis …!

— die weg / leer  van Kain / Bileam … – VERBAS-tering … /demoNE-krasie … gelykheid …~!* –

— die menigte valse leraars /“kerk(ers)”, wat verderflike ketterye heimlik invoer … met BAIE!*… wat hulle navolg (2Pt 2:1, 2 …)
..        ook  Mt 24:5, 11 ;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15 ;  Jud :7, 11;  Op 12:9;  13:3 …).

Waarom word Kain en Bileam in 2Pet. 2:15 en Judas :11 (asook Sodom & Gomorra) in dieselfde asem genoem??*!*  Want albei is berug  vir hulle “weg  van verBAStering”~!* — onderskeidelik Gen. 4:16 ;  en Num. 25;  31:16.

Inderdaad – Kain was dan rééds ʼn “baster” gewees – soos vroeër gesien ;  of ʼn “vyandige, half-adamiet /basterkoring” (Gen 3:18;  Mt 13:25;  23:33-35) – ʼn FEIT  wat in verskeie bronne /oorde aangetref word (Henog 11:55), en wat ’n gegewe feit is waaroor die “algemene HOER-kerk” weereens swyg en dit ondermyn en beveg soos die heL!*  Inderdaad /en in effek – het “die kerk” derhalwe die TORAH /O.T. en (dus) sy Outeur verklaar tot “rassisties, krimineel, sondig /boos”~!*?*

Die vroeër genoede begrippe – “hand-lei(-ding);  weg, waarheid, lig, lewe” – se oorsprong en wortelbetekenis is dan ook telkens in die “Boek van Moses”, of die “Torah” veranker – asook reg deur die hele TANAKH /OU  Test.  Dié dokument /geskrifte waaroor die Messiah sê –nie een jot of tittel sal verval nie … ;  en weer –die wêreld kan vergaan, maar My ‘TORAH’ bly ewig …!  ʼn Ander term vir die Torah is “die Wet”, of “Moses”.

Sodoende hou die vermelde begrip, “lewe”, primêr verband met Deut. 30:19 se –“kies dan die lewe [= TORAH /Wet /Moses] dat jy kan lewe”.  Ook die begrippe “die weg” (Deut 13:5), en “lig”, word primêr met die O.T. verbind – soos Dawid dit stel :  U WOORD [Torah] is ʼn LiG  vir my Weg’!* (Ps 119:105).

En dit is ook teen dié agtergrond dat die volgende Skrif dan betrek moet word – as wortel /-konneksie en konteks vir die “bedrieg- /mislei”- of die “afval” wat gemeld word in Skrif soos – Gen. 3:13 ;  Markus 13:5 en 2Ths. 2:3 (weereens) –

Deut. 13:5
“Maar dié profeet of dié man wat as dromer  optree, moet gedood word,
want hy hetAF-VAL  [die leuen /‘SiC’-leer /bedrog /misleiding /dwaling /VERRAAD~!]

verkondig van Jahweh julle Elohim …
           ( ‘dromer’ = ‘sinsverwader, kranksinnige, verblinder’ = Deut 28:28~ hier onder> ;
           ook ʼn struikelblok = Sef 1:3 ;  Mt 13:41;  Op 2:14 / ʼn ‘dwaalster’ = Jud :13 = vals /korrupte boodskapper)

deur jou AF  te drywe [- vorseer = aborteer]
van die WEG  [= Torah /Tanakh /-Waarheid]
wat Jahweh jou Elohim jou beveel het om daarop te wandel.
So moet jy dan die kwaad  [valsheid /struikeling /besoedeling /verderf /gruwel /‘Lig’-loosheid = O.T.-loosheid …]
uit jou midde uitroei”, ~!*!*!*

Deuternomium 28 –
/10:  En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van JHWH oor [NÉT] jou [JisraEl /’WiT Weste!] uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.
/13:  En JHWH sal jou [JisraEl] die kop  en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister …[ – na Die WEG / TORAH / OU  Test.~!!!*]
/15:  Maar as jy [JisraEl] nie luister na die stem [- Die WEG /Gesonde Leer /O!* T.]
van JHWH jou Elohim … nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou [JisraEl /-WiT Weste] kom en jou inhaal.
28:  Die Elohim sal jou [JisraEl /-Wit Weste]
slaan met kranksinnigheid en BLINDHEID  en sinsverwarring
         
( = ‘slaan met dromerye’ = bg. Deut 13:5~!* ;
slaan met ‘fabels / verdigsels’ = 2Tm 4:4~!*;
slaan met – ‘verdwaasheid v. gemoed … verduistering v.d. verstand met onkunde … met verharding’ ~Ef 4:17-19 ~ !*;
slaan met – die ‘krag van die dwaling [= d. >‘kerk’!*] /om d. leuen te glo’ ~2Ts 2:11~!*;

sien bg. 2Kor. 11:3 ; ook 2Ts. 2:10, 11 ;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15;  Jud :11;  Op 2:14).

En ís… die VOLK /WiT christen-Weste nie kranksinnig, verblind  en sinsverward ;  en aan ’t droom, rondswerf, ronddool_ nie … – geslaan met verdigsels;  en met – (ver)dwaasheid / links-hartigheid (Pre 10:2) … verduistering … onkunde! … verharding – en met die “krag van die kerk  om die leuen  te glo” … nie~>2Ths. 2:11~!!!* –

– ÓMDAT … Die VOLK  af- /wegge-VAL  het van “Die WEG”, of van die “LiG” /O.T.~!* –

— en ÓMDAT  onse demone-kratiese “reënboog-gebroeder”-gebrouselry beskawing /“(wan)orde” /-system … nie meer die “(ON-)sensitiewe, diskriminerende, rassistiese, aanstootlike, polities-onkorrekte …” LiG-Woord /TORAH /O.T. /Verbond-LEER  van JHWH  kan verdra nie >2Tim. 4:3<

_dit  is nou net verslaaf aan en bedwelm deur die “algemene HOER-kerk” se Paulus-tiese, verbasterende “SiC”-like bileamsleer /… gelykheids-konkoksies /-gebrousels – Jes. 51:22 ;  Openb. 17:5.

Die goue uitlegbeginsel is :  SKRIF!*–moet Skrif verklaar!* – en nié Paulus, of Augustinus, Arminius, Polycarpus, Calvyn (Cohen?), die “Dortse Leerreëls”, “dominee, professor /die kerk …” of TD Jakes, Tutu, Angus Aartappel … of “stellenbosch” nie!*

Dit beteken, inmiddels, dat die Skrif soos ʼn inter-verweefde tapisserie funksioneer, en moet elke teks /term /begrip /beginsel /afleiding /gevolgtrekking /lering /dogma geverifieer word, of/en korrespondeer  en onderskryf /bekragtig word deur ander verwante teks of/en kontekste of/en wortels-konneksies /skakels /parallelle /EN – “EERSTE BEGINSELS” … –>in die OU!*  Test.~! –

— en NIÉ – “in Paulus_ME” … nié …~!* –
— asook nié in die Dortse Leerreels ;  Nederlandse Geloofsbeleidenis of die Heidelbergse  kataklismes  nie … –

Laat ons dan die betrokke term, “misleiding” – alias :  “dwaling ; volk-verraad /-BEDROG /(d. Laaste  Groot) Leuen /-AfVAL … verdoemenis” – se verskeie betekenisse /-toepassings dan van nader bekyk m.b.v. verwante of parallelle Skrif /-beginsels /-begrippe … – ::

Gen. 3:13 se “bedrieg” –
nasha – lead astray, seduce, deceive … utterly” ;

Markus 13:5, 6 se “mislei(-ding)” –

planao – roam (from truth);  go astray, seduce, wander, be out of the WAY” (Deu 13:5 –ens)
          (‘roam’ = ‘rondswerf, ronddool, swerming’)

2Ths. 2:3 se “mislei(-ding)” –
exapatao – seduce wholly;  beguile, deceive” … –
          (‘beguile’ = ge-‘trick’ /geflous /gekierang /bekook)

Apostasia – apostasy – defection, revolt, apostasion, divorce”

En daarmee saam moet ook die “mislei” van 2Sam 3:25 in gedagte gehou word –
pathah– to open, i.e. be (causatively, make) roomy;  to be (causatively, make) simple or (in a sinister way) delude”.

En laat ons dan, met hierdie MIS-leidende … AF-VALLENDE /DWAAL-lende … BEDROG-gedrogte  kyk watter gevolgtrekking /insig /lering ons dan bereik met 2 Ths. 2:3  se “ADAMIET  van sonde /seun(-element/e) van verderf” … –

Laat niemand julle op enige  manier mislei  nie,
want eers moet die [laaste /groot] af_VAL  kom …

Daar is nou bepaal dat die betekenis van 2Ths. 2:3 se “mislei”, en sy ekwivalent van Gen. 3:13 se “bedrieg”, dui op ʼn dramatiese, groot skaalse, “hoë profiel /aggressiewe /revolusionêre /meesleurende …” bedrog /verraad … of dwaling /ideologie /teologie /en “ronddool, swerming” (‘roam’) …  die “leuen só groot, dat dit onmoontlik ʼn leuen kan wees”~!*  Soos Hitler ook verklaar het:  Die massas sal eerder die groot leuen, of die “te onwaarskynlike” leuen, ten prooi val, as die kleintjie …

Die Volk /’Weste  se (Gen 3:15-)vyand /-dinges /’onkruid /illuminati …’wêreld/orde*  gebruik dan deur die eeue – in afwisseling van die “lae profiel-geheime rade …” ;  geleidelike bekruiping …;  korrupte vertalings …;  die “onderduimshede, sanksies, sport-boikotte …” – telkens ook dramatiese “hoë profiel-vuurwerk-vertonings” … om sy demone-kratiese, “reënboog, Neo-Bab(b)el …”-gebrousel /wêreld-“orde” /Openb. 13 … te voltooi … sóós die “Kruistogte”, “inkwisisies” ;  die “Wêreldoorloë” … die (geheieme) ORKESTRASIE!!!  van bv. “9 / 11” en verskeie verwante “vertonings /VERHOOG-produksies …”~!!!* –

“ALL  the world’s a stage …” – William Shakespeare (As You Like It).

Hierdie verwikkelinge /aktiwiteite /porjekte of georkestreerde “mutasies /metamorfoses” van die samelewing _en spesifiek van die “christen/DOM” in die wêreld /-toestand(e), op pad na ʼn Openb. 13-“New World Order”- /ge-“Bab(b)el”-gebrousel /-holisme(-geit) /of “sintese”, spruit dan uit Gen. 3:15 se “VYAND-skap”.  En dit is met die “mandaat” van dié “oorlogsverklaring” – waarvolgens “jou /slangsaad /baster-koring” ditself vir 6,000 jaar dan nou al beywer om “HAAR  Saad” /die Awdawm /BLANKE (H119) /“Goeie Koring” (Mtt 23:25) se Goddelike gene /skeppingsbloudruk, beeld en wesensidentiteit op die planeet uit te wis.

En “jou  saad”/Gen. 3:15 (‘geheime krag /jode’) se vernaamste wapentuig en strategie spil om die “Woord-Afval /= die TORAH- /Tanakh-AF…VAL”, asook verwante “sterkmanne” /vestings, soos “DEMONE-krasie” /verbas-tering /die (liberale) gelykheid-/heidsteologie /Bileamsleer … en ʼn holistiese … identiteit- en raslose  “brother hood of man”, of ʼn “Openbaring 13”-geit~! –

En, weereens- :  Eva en Kain(-iete) was die kanaal /instrument waardeur “die vyand” /“die Bose een” … sy FISIEKE  “slang-saad”( Mt 23:33 ..), of dan Matt. 13:25 se “baster-koring” (vals israel = Edomiet-‘jode’) op aarde geplant het –
want, onder meer, éérs met SET – in Gen. 5:3 – het Adam ʼn kind verwek “na sy gelykenis, na sy ewebeeld” –
en so het hierdie “slangsaad /basterkoring” /-vyand(dinges) van die Adamiet (Blanke) deur die eeue telkens die “Goeie Koring” tot op die rand van uitwissing gedryf –

_soos toe daar in Gen. 6, 7 net agt “SUIWER KORINGKORRELS” oorgebly het … en weer in Gen. 11 ;  19 … Numeri 25 ;  Neh. 13:3;  Eseg. 44… Middeleeue … 1913 … 1944 … ‘1994’ … 20…~!*?*

In Gen. 6:12 sê die EL – “alle vlees [= bloed /gene] op aarde het sy wandel verderwe”, of dus dat alle adamiete /blankes hulself verdoem het deur verbastering!  Behalwe dan die gesin van Noag wat nog RAS-EG  was!  of, alias:  wat nog “reg(s)verdig /geregtig” was**  JHWH  Almagtig steur Hom nie aan ander nasies-wesens (Nodiete, Gen 4:16 ens.) se vlees- /bloed- /gene suiwerheid nie~!  En daarom moet Gen. 6:12 dan ook as ʼn “bril” dien waardeur Markus 13:20 gesien moet word :-
En as JHWH  dié dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie;
maar ter wille van die uitverkorenes[= Israel/’Weste> Deu 7:6**]
wat Hy uitverkies het, het Hy dié dae verkort.

— wat dus beteken dat die Adamiet (Blanke /H119) se BLOED /GENE /DNA -in die laaste dae wéér op die rand van uitwissing sal staan, deur verbasTEring –sóós dan vandag die geval ook al meer en MEER  is~!*  En dáárom ook … –

Luk. 17:26
En soos dit gebeur het in die dae van Noag [= verbas-tering >Gen 6:12],

so sal dit ook wees [= verbasTEring]
in die dae van die Seun van die Awdawm (Blanke >H119)

Dié “jou  saad”-vyand /-dinges /reptiel_joodse globalisme, se grootste hindernisse, bedreiging en/of opponent, sluit dan egter in : –

die (liefde  vir die) WAARheid …
oor bv. juis “Gen. 3:15” se “HAAR  Saad” /BLANKE  Westerse Christen  JisraEL-Nasies (Gen 10:31;  17:4-7;  28:3, 14) … en oor Die WEG /TORHA /TANAKH /OU!!!* Testament … –ens. …~!* ;
— die “Sleutel van die Kennis” om die “Koninkryk [weer] oop  te kan sluit” (Lk 11:52 ;  Mt 23:13 = weer d. O!*T.) …;
die “hart /gesindheid van die vaders” (Mal 4:5;  Lk 1:17) …
aldus die “Twee Getuies” (Op 11) – Moses (Wet /Torah) en Elia (Profete = weer >O!*T.) …~!*

SO – die “BAIE  MIS-leiers” in die veelbesproke Mark. 13:5 ;  2Ths. 2:3 en 2Pet. 2:2, is dan die ekwivalent van 2Tim. 4:3 se “MENIGTE  leraars” of die “heilige kerk”-geit /-system – en dié  sou dan verderflikhede /DWAAL-linge /VERBAStering /bloed- /gene- /“beeld”-besoedeling ;  en/of die “SiC”-leer “heimlik” insmokkel  onder die liggaam in /die Awdawms-VOLK /“Goeie Koring” /’Wit Weste /“Vrou  van die Lam” …
          ( – sien NB.:  Jes 51:22 ;  Jer 11:9;  Op 17:5 – i.d.v~!).

Teks soos DaniEL 2:43 beaam dan ook dat die verskillende rasse (- wesens  volgens sóórt … ethnos /antropos) … in die end wel deurmekaar gekarring /vermeng sou word … natuurlik dan deur die gedrog  van “demone-krasie” én  deur die Ou Test.-lose  “vyandige, vals blanke /HOER-kerk”!

Maar  dié mengsel (Dan 2:43) sal nié aan mekaar kán “vasklewe” nié!  Want ook verskil die rasse se siels-, gees- en vlees- /bloed-substansie /kwaliteite en werkinge drasties van mekaar ;  en is nié  van dieselfde “beeld /gelykenis /gees-asem”, skeppingsorde /-wetmatigheid, en van dieselfde doel of/en Raadsplan as die AWDAWMIET /Blanke (H119) /JisraEL /“Heerlike Wesens” nie~!* (Ps 16:3 -ens).

Die rede waarom –die man sy ouers verlaat en sy vrou ‘aankleef’ – is om die “awdawmiese  Gods-beeld /Gees-asem” van die Skepper – of JaH  se “liggaam”_of /en SY substans-en beeld /gelykenis SUIWER  te laat voortbestaan – die UIT-verkore “HUIS  van Jakob” (-Deu 7:6) – JisraEL /-Wit Weste /die “Bruid /Vrou van die Lam” … – om vir Hom ʼn “toegeruste VOLK (nié ‘kerk’-geit nie!) te berei”!* (Lk 1:17).  En beskou weer teks i.d.v. soos /weer : –

Boek van die Opregte 5:13 :

Noag was ʼn opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn
en JaHWeH het hom uitverkies om saad van Sy  saad
op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.

Dít is ook waarom Mashiach  spesifiek nét adamiese (Blanke /H119), JisraEl-vlees of Hebreër-vlees (& -Beeld /-gelykenis /-bloed /-gene) deelagtig geraak het – Heb. 2:14-17 – want Hy moes homself ook nét aan Sy eie FISIEKE beeld  of “Vrou”, JisraEl /’Wit Weste – vaskleef … en /ten einde dan ook as die “Volkome (Ver)Losser” van die Volk te dien~!*  ’n Glob_Babel_listiese vermengsel /konkoksie-geit =soos met Eva en “slang” /saTAN _en met Gen. 6:12 _en Gen. 11 …Gen. 18;  19;  Num. 25 ..Esra 9:2, 14;  Neh. 13:3, 25

Daar word telkens na (fisieke) JisraEl  verwys as die vrou  van die EL – en laat ons eers meer duidelikheid oor dié kritieke en sentrale begrip verkry :

Esegiël 23:2
“- daar was twee vroue, dogters van een MOEDER
         (= ‘2 vroue /dogters’ = die twee HUISE : >Judah [2 stmm] / >IsraEl [10] –

v.d. één Volk [‘1 moeder’] /= 1 vader -Jakob~)
— ‘één moeder’ /NB.:  Jh 10:16 ~> ‘opperste verbode / classified’-teks :~!
Joh 11:51
… maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jehshua vir die volk [- NIÉ ‘d. kerk’ nié!] sou sterwe.
Joh 11:52
En nie alleen vir die volk nie, maar ook
om die verstrooide kinders
van EL [= JisraEL /-’Weste]
tot ʼn eenheid saam te voeg
.

Die kerk /’christen_DOM  LIEG DUS SOOS DIE HEL~!!! – dat dIE  12 Stamme reeds weer ʼn ‘eenheid’ was …~!!!*

2Joh. 1:1
Die ouderling aan die uitverkore vrou[= JisRaEL -12 Stmm. /WiT Weste=Jak 1:1]
en aan haar  kinders …
          (Joh. verwys hier na d. –‘12 Stamme in d. verstrooiing’ = Jak 1:1 ;  1Pt 1:1 ;
‘uitverkore’ = Deut 7:6 ~ens…).

Openb. 21:9, 10
Kom hierheen, ek sal jou die Bruid  toon,
die Vrou  van die Lam [=JisRaEL -12 Stmm. /WiT Weste=Jak 1:1]
… en my die groot stad  getoon, die heilige  JeruSALEM[NEE .. : –
 …en my die –JeruSALEM  van “Kodesh”( ‘heilig/heid’) >APARTHEID*** _getoon*]

Dié Openb. 21-“vrou” is dus gelyk aan die “stad / JeruSalem” – nou let op die volgende – :

Jer. 8:5 :

Waarom is dan hierdie VOLK  JeruSALEM  [= STAD >FISIEKE  IsRaEl~!*], AFkerig?”
        (= ook Jes 54:11, 12 ;  Sag 2:12 ens).

Openb. 21 se “bruid / vrou  van die Lam” is volgens bg. Jer. 8:5 dus gelyk aan–die “STAD /(Nuwe) JeruSALEM” ~ en sodoende moet Openb. 21:9 se “bruid /vrou” DUS  GELYK  WEES  AAN  NÉT : FISIEKE  JisRaEL” /’WiT!!  Weste …~!!!*

En kyk waar bring bg. Jer. 8:5 ons weer te staan – die “AF…-kerig(-heid)” onder die Volk, of dan 2Ths. 2:3 se “af-VAL(Lig-heid)” – en/of Mark. 13:5,  2Pet. 2:2 … se BAIE MIS-leiding … ~ natuurlik van die “WAARheid” /OU  Test. /die Lig, Weg, GESONDE  (Verbond-)Leer … af/-weg …~!*

Inmiddels is dit – in die lig van honderde  teks soos Deut. 13:5 (‘Die WEG’) en 28:10-28, son-helder-kinderlik-duidelik dat die mens (awdawm /Blanke!) net verkeerd- of “mis”-gelei, of dus bedrieg  kan word ;  of/en kan “af-VAL” (Deut 13:5);  of “(rond-)dool”, m.b.t. of ten opsigte van die Woord /Weg /Lig /Lewe /Waarheid /Stem /wil ;  of die “(Gesonde) VERBOND-LEER” ;  of dus die TANAKH /OU  Testament van die EL  van JisraEl~!*

Dit sluit honderde  Waarheid- /Verbonde /Lig … -teks in soos Eks. 23:32 :  “Jy [IsraEl /Wit Weste] mag met hulle … geen verbond maak nie”;  asook Deut. 23:6 :  “Jy [IsraEl /’Weste] mag hulle vrede en hulle geluk so lank as jy lewe, vir ewig nie soek nie …” – en honderde verwante Skrif – soos ook Deut. 17:14+;  23:2;  Num. 25:6-16 ;  Esra 9:2, 12, 14;  Neh. 13:3, 25;  Esg. 44:6+ -ens., … -ens.!*

DIT WIL SÊ … : –

— ofskoon die Elohim en Sy Woord reeds in Gen. 2 en telkens daarna bepaal dat die Awdawm  geen interaksie met wesens van die veld  mag hê nie … geen verbond mag sluit nie ;  hulle vrede en geluk vir ewig nié  mag soek, en met hulle nie mag meng /verbas-ter nie … hierdie GRUWELIKE  volke /wesens (Esra 9:2, 12, 14)
— bepaal ónsekerk”-system /-miete egter “got” se Woord praat nonsens … – Sy Woord /bepalings is verouderd … en sondig en boos … – “on-sensitief, diskriminerend, aanstootlik, rassisties … polities-ONkorrek …~!!!*(…?*).

Besin ook die volgende opspraakwekkende omstrede aspek, wat “die (HOER)kerk” of synde die “christen/DOM” as die “mens  van sonde / seun  van die Verderf”( 2Ths 2:3), identifiseer en #dit  bekragtig —

Mark. 13:5, 6
Pas op dat niemand julle [volgelinge v. Messiah /Die Weg=
=Blye Boodskap >vir Sion /Israel / Jes 52:7 _NIE v.d. ‘wereld’_NIE*]
mislei nie. [oordonder, meesleur, bedrieg en-]
Want baie  sal ‘onder my Naam’  kom en sê:  Dit is ek!
En hulle sál BAIE  [* – nié ʼn ‘handjievol’ nie!*]

adamiete mislei [= VERKEERD  leer /verkeerd rig /lei – laat ‘afVAL’!]

Wát presies beteken of/en impliseer – :
1.  baie… [???] sal onder [/of ín?] my Naam kom ;
2.  Dit is ek [Mashiach ] …~???* ;  en –

3.  (húlle = bg. ‘1’ -) sál BAIE!!!*  adamiete /BLANKES (_H119) /gelowiges /kerk-kiste /’christene VERKEERD  lei /-leer /-laat glo! –
… laat ‘af-val’ /laat ronddool … – hulle verdorwe  en verdoem laat raak!

Let veral ook op die funksie, effek, impak en implikasie van bg. “1” en “2” se — “baie’s  = die “BREE! pad’! – ʼn woordjie en  funksie  wat vir 2,000 jaar nou al verstommend onverklaarbaar misken /ontken /geignoreer word, en wat inmiddels dan ook in etlike verwante teks voorkom, soos – 2Pet. 2:1, 2 :–
“… net soos daar onder julle [Jisrael /’Weste – baie]
valse leraars [= ‘d. KERK’!* /’christendom] sál  wees – [2Tm 4:3]
wat verderflike ketterye heimlik sal invoer

en >BAIE…!!!* sal hulle verderflikhede  navolg”

          (- en onthou ‘verderf’ hou meestal /primer verband met #verbastering =bv. Gen 6:12*)

Die crux – en/of die “rugbreker” – lê dan daarin dat dié–“BAIE” wat sal kom onder  Sy Naam (Mrk 13:5, 6) /of synde — onder Sy leer(ing) –of onder Sy amp_as “leeraar” -of “boodskap/per” … húlle
SÁL  BAIE!!!  ADAMIETE >BLANKES*** /JisraEL /’WiT Weste VERKEERD LEER /lei … – na die VERDERF  … BAIE*  laat (af-)VAL /of laat struikel /laat DOOL …~!!!***

Soos gesien sal word, is “die kerk” se lering hiervan vir twee millenniums nou al 110% … herstel :  210% -VERKEERD!*  Dit betrek dan veral ook die vraag :  Wat presies die “BREE … pad” – en wat die “Smal Pad (D. Weg)” is~!?*

Hier is dan nié  te doen met die enkele “vals christusse /anti-christe” /“sataniste …” , “new agers” of kommuniste nie – of met enige entiteit(e) /figure /wesens buite die Volk /’Weste, of buite “die kerk” of christen/DOM  nie!  Want die voorkoms van gevalle /entitiete soos “valse /(anti-)christusse …” –met opsigtelike vreemde ekspliseite dwalings, kan op een hand getel word, en kwalifiseer dan nié vir term /begrip, “BAIE!*”, nié!*

Hierdie “baie!*” identifiseer egter, soos reeds bepaal (weer), die Volk se éie  “menigte  leraars” (2Tm 4:3) /herders /leiers en “kerke(-rs)” /-system/-miete, wat funksioneer in –of onder die “amp/bediening” van Mashiach  – of/en onder  Sy titel  of/en “beroep” /gawe /salwig  van “herder /boodskapper /dienskneg / leraar”… ! ~
~ maar, helaas > leraars /boodskappers /leiers /“kerke(-rs)” wat egter “Die WEG” (Deut 13:5) / die “GESONDE  Leer” sou byster raak,
— en’n verdorwe “SiC!!!”-leer /-“weg” – van verdoemenis sou verkondig (2Tm 4:3) …

… die “baie (onder Sy Naam)” wat sou “lyk” soos ʼn “engel /boodskapper van die lig” … lyk soos die regte, reguit, smal pad” /-evangelie, máár wat helaas die VERKEERDE, BREË-pad na die VERDERF  is~!!! (1Ts 5:3 ;  2Pt 2:15) …
… die baie  leiers, herders, (ge-)leerdes(?*) … “kerke(-rs)” wat “blinde leiers van (BAIE!) BLINDES” sou word …~!

>>>“leiers” wat “ver_leiers” sou word – op die “Kain-Bileams”-weg /demoNE-krasie … waarop die BAIE  agterna sou aan-…duiwel … ~ ►!*
        ( = Op 12:9;  13:3 ~ > ‘vryheid, gelykheid, broederskap, mense regte, multikulturalisme … “DI(E-)versity” … vrede, versoening, swart-‘bemagtiging’ … ‘VREET’-same naasbestaan … – liefde vir ‘wilde wesens’, onkruid & v.d. duiwel …’ –ens).

Die term, “onder  My Naam kom” van Markus 13:6, het ʼn soortgelyke funksie as Galasiërs 4:5 – “… om die wat onder  die Wet was los te koop”~!*  Dit spreek dus van iemand wat geordineer en bemagtig en selfs “geroep /gesalf /begaafd” en toegerus is om die Elohim se (blye) Boodskap /die WOORD /-WAARheid!!! … op die >>IsraEl-“Berge” =WiT!~Weste  te moet verkondig, MAAR … dan verkondig dit  ʼn verdorwe  leer /AF-VAL /die “SiC”-like Bileams– /gelykheids’ leer – of ook die “weg van Hosea 5:11” – :
“… want dit het hom [= Israel /’Weste] behaag om na die gebod [= ‘merk /seël /orde /sisteem’]
van mense  te wandel” [- en nie na d. Gebod v. God  nie!* >Torah /Tanakh]
          (- ‘gebod v. mense’ = ‘DIE VYANDIGE, ANTi-AWDAWM  VAN SONDE /SEUN(-element /katagorie) VAN VERDERF’ /= ‘demone-krasie’ /besoedeling /‘bree pad’ /O!.T.-LOSE /‘SiC’-leer …!).

Want wees nou baie kinderlik logies en nugter, opreg, eerlik – en met die klem op Mark. 13:6 se volgende twee grepe :
#BAIE  sal onder [ín] my Naam kom ;
#ek  is Mashiach  …~???*

( A ) –
hoeveel gevalle is bekend van versteurdes /sielsiekes /guru’s /besetenes … wat die afgelope 2,000 jaar sou verklaar het :  “Ek is jesus /(die) christus” …~!*???* –

was dit “baie” …;  of “MIN”~!*?* ;

EN –

( B ) –
hoeveel ADAMIETE (Blankes) – om nie eens te praat van die “Christen”-gelowiges /“kerk”-gangers nie – is in dié enkele gevalle deur dié  “besetenes” mislei of dan verkeerd geleer gewees??? –

was dit “baie” …;  of was dit “MIN”~!!!*?*

Ons weet dan dat in albei bogaande gevalle /vraagstellings (‘A, B’) – moet die antwoord wees :  (A.1)  “MIN”–het as christusse  geposseer, en hulle het – (B.1)  “MIN” adamiërs MIS-gelei”!* –

SO :  Ons is opsoek na ʼn “figuur” /entiteit /organisme /instansie wat –“BAIE”!* van die (Verbond-)VOLK  (‘kerk’) –synde “Awdam_Weste” mis- of VERKEERD-lei~!*
en hierdie “entiteit” bestaan dan eweneens uit “BAIE!*” replikasies – of uit ʼn “MENIGTE  versamelde  leraars” /’kerke(rs) >2Tim. 4:3~!!!*

Mark. 13:5, 6 en die verwante 2Ths. 2:3 se subjekte wat “baie mislei” – kan dan nié  na enige sodanige subjekte of entiteite en oorde /bronne van buite  die Volk /liggaam /buite “die kerk” /’christendom of buite JisraEL-’Weste  verwys nié~!*

NOU – :  Die eerste kritieke /omstrede aspek van bogaande twee (stelle) grepe “1, 2 / A, B” (BAIE onder My Naam / ek  is jesus) – is eendersyds dat dit dan dus NIÉ  die betekenis / konnetasie /of implikasie dra wat “die kerk” vir 2,000 jaar daaraan heg nié!* – naamlik dat dit sogenaamd “die antichris … Katolisisme, kommunisme, sinkritisme … new age …” is nie – absoluut baie kinderlik opsigtelik duidelik definitief NIÉ … ~!*~►
…>want dié  siening /standpunt voldoen NIE  aan die meegaande byvoeglike en beskrywende term, “baie” _NIE***

Die tweede kritieke /omstrede aspek van bogaande “1, 2 / A, B” (baie onder My Naam / ek  is jesus) – is dan … die onnoembare donderbuis  in die hoenderhok ~ naamlik ►

— as dit dan nié  die enkele “besetenes …” is wat –“onder  my Naam” gekom en gesê het, “ek  is jesus” nie ;  en dit dan nié  húlle is wat BAIE  ADAMIETE /’christene /’kerk  VERKEERD  lei /leer nie …–

( C )
Wié  is dan (weereens) die BAIE  wat sou LEER /lei – “onder (of ‘in’) Sy Naam” of Sy onder amp /titel /gawe /beroep van leraar, boodskapper~ en …

( D )
Wié
  is (weereens dan) die BAIE~!!!*
wat MIS-gelei / of dan
VERKEERD  of/en “SiC”-GELEER (& gedoem) word~ synde ook n.a.v. 2Tim. 4:3 …!!!*?*

Skrif moet Skrif verklaar en dan is die antwoord op bg. “C, D”-vrae kinderlik duidelik vir ons uitgespel in verskeie verwante teks soos :
2Tim. 4:3, 4
… want daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle [- wie?* = d. Volk /liggaam /’WiT Weste!  =’blye boodskap vir_NET Sion /12 Stmm. =’Weste >Jak 1:1]
die Gesonde  LEER [= OU!* T /D. (smal) WEG!*]
nie sal verdra nie,

maar … vir hulle ʼn MENIGTE!!!  leraars [= ‘die kerk’-geit …~!*] sal versamel …
en die oor sal afkeer  van die Waarheid [= TORAH /OT!*]
en hulle sal wend tot fabels
          (= ‘… wend tot waansin -2Pt 2:15, 16~! ;
… wend tot ‘kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring’ –Deut 28:28 ;
… wend tot :  ‘planao / roam-ing’ =“rondDWALING, rondDOLING, [en kerk-]swerming” …~!*)

Sodoende word dit absoluut kinderlik SON-helder duidelik bevestig dat bg. 2Tim. 4:3 – “’n menigte leraars versamel”, dui op vandag se “heilige(?*) ALGEMENE(!*) /… BAIE!* Christelike kerke(-rs)” /-SYSTEM(-miete /geite) …– of dus dié “BAIE” van bg. Mark. 13:5, 6 en 2Pet. 2:1, 2 wat –“onder  die naam”, of in die “leraars-AMP  van jeezis” kom, en wat dan BAIE!!!* ADAMIETE /ISRAELIETE /’WiT WESTE  MIS…-lei /VERKEERD  of “SiC!!!” leer … tot in die verdoemenis in …~!*

En – hoekom leer /lei die “menigte leraars / kerk”-geit die skape dan VERKEERD??!*
Antw. :  Want hulle het –
af-VAL  verkondig van Jahweh julle Elohim …
deur jou af te drywe [= aborteer]
van
Die WEG  [= Torah /Tanakh]
wat Jahweh jou Elohim jou beveel het om daarop te wandel”–Deut. 13:5
          (& = 2Ths 2:3;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15 …)~!*

EN / WANT (weereens) : –
Jer 11:9 :
Daar is ʼn sameswering ontdek
onder die manne van Juda[= 2 stmm /’naby_verlore seun /’hierdie stal=Jh 10:16]
en onder die inwoners van Jerusalem:

hulle het … My Verbond verbreek [= TORAH*]
wat Ek met hulle vaders gesluit het.
          (- & daarom /sodoende dan = Mal 4:5, 6~!*)

DAAROM DOOL  dit – :  OMDAT  die “HOERkerk”-kiste /-geit(e) /’christendom /-system /-miete … dus
die Gesonde (Verbond-)LEER /TORAH*  nie meer verdra nie /2Tim. 4:3 –

of/en die “(ON-)sensitiewe, rassistiese, separatistiese, diskriminerende …” WEG /TORAH /Tanakh /LiG /O.T. /-Waarheid _EN #LEWE** >Deut. 30:19 , nie meer verdra nie – 2Tim. 4:3 (& 2Ths 2:10, 11)~!*
of/en omdat die “HOERkerk(ers)” die Skrifte /“Hart van die Vaders” (Mal 4:5) nié (reg/s) ken nie – Mat. 22:29~!*

En dít is dan ook waarom (weereens) die “Twee Getuies” (Op 11) sal moet kom (aanstons), en waarom hulle :  (i)  “Moses” (Wet /Troah) ;  en  (ii)  “Elia” (Profete /Tanakh) — of synde die “GESONDE  Leer”, of die “Hart  van die Vaders” /TORAH* /die O.T. sal moet  wees – in teenstelling met die …lib_TARD_DISTIESE  “SiC”-/’gelykheidsleer (2Tm 4:3 ;  2Pt 2:15;  Op 2:14 …) …~!

Bedink ook weer die krities-verwante 2Pet. 2:15 i.d.v. :
“Hulle het die Regte Pad [- D. WEG /TORAH /OT] verlaat
en verdwaal, en die weg [= leer] gevolg van BILEAM
          (~ ► verBAS-tering = Num 25;  31:16 ;  Esg 44;  Jud :7, 11;  Op 2:14 …~!*)

En beskou dit ook (weer) in die lig van 2Pet. 2:2 – :
“… en BAIE!!!  sal hulle verderflikhede  navolg …”~!!!*
~dus die navolg van► die “Bileamsleer” = verbas-TEring >Num. 25 /= “Weg”-loosheid … “Verbond- /Wet”-loosheid … “WAARheid”-loosheidOU  Test.~LOOSHEID … ~!* … ~naamlik DUS  die ►“heilige, ALGEMENE (bont /baster) christelike kerk”-GEIT … van vandag~!*

En /want – let ook BAIE NB. i.d.v. op sekere ontstellende /ingrypende … bevestigende teks soos Matt. 7:22 :
BAIE…!* [= IsraEl-’Weste /d. ‘MENIGTE kerk-ERS’!*]
sal in daardie dag vir My sê:  Meester, Meester,
het ons nie [‘ONDER’] u Naam  geprofeteer [= GELEER /gepreek /gelei~!*]
en [‘onder’] u Naam  duiwels uitgedrywe en [‘onder’] u Naam  baie kragte gedoen nie?
En dan sal Ek aan hulle sê:
Ek het julle [= >BAIE!* /libTARDDISTE* /’sosiale aktiviste …]
nooit geken  nie.
Gaan weg van My, julle wat
die ONGEREGTIGHEID  werk![= ras-ONEGtheid /‘besoedeling /verbastering’]

En /inmiddels, is die “kerk(geit)” dan 110% hipper-gefokus daarop dat reg en “sosiale’ geregtigheid  en “naaste-liefde /versoening /… #gelyk_GEIT*?* /vredeliewende naasbestaan /vermening /VERBAS-TEring …”  synde Adamiet-UITWISSING  beoefen moet word – sóveel so, dit loop eintlik uit by die Volk se ore …~!*  So, as die BAIE!* “HOER/kerk-kiste” dan gaan pakslae  kry (= Mt 7:22), sal dit dus nie oor dié “hipper-gefokusde” aspekte van húllegeregtigheid” wees nie!* —
— nee : dit beteken dus duidelik dat hier van ʼn ánder  betekenis(-veld /-toepassing), of ʼn sinonieme van “geregtigheid” gepraat word –

naamlik dan soos voorkom in –

2Pet. 2
/4:  Want as Elohim die ENGELE [= gevalle… /‘Nephilim’]
wat gesondig het, nie gespaar het nie [= Gen 6:2 ;  Boekrol v. Henog 6-16] …
/5:  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag,
die prediker van GEREGTIGHEID,[= Ras-EGtheid***]
met sewe ander bewaar het …

— waar dus van ʼn “geregtigheid” sprake is wat met die “VLEES– /= BLOED/-GENE VERDORWENHEID” van Gen. 6:12~!* /-VERBAStering te doen het
        (- NIÉ  ‘gees’-verbastering nié!)

En sodoende is hierdie BAIE!!!  wat in bg. Matt. 7:22 “lei /profeteer /leer /bedien /kragte verrig /genesing verrig …” – máár wat verdoem word, dus die “menigte leraars” (2Tm 4:3) /“herders” – die algemene (HOER-)kerk-geit /’christenDOM /-SYSTEM … ~!* – en is dit nié  enkele “bose versteurdes /sielsiekes /guru’s /besetenes /sataniste /die New Age /sinkritisme …” nie!*

Inmiddels is dit ook nié  die handjievol /Gideonsbendetjie van JisraEL-WAARheid-soekers /-liefhebbers /vrygeraaktes /-rigters /-regverdiges … nie!*  Die nodige naslaan, sal aantoon dat bg. “ongeregtigheid” (Mt 7:22) dan meestal verbandhou met (weereens) JisraEL  se Awdawm-Ras /-saad /bloed /gene en -beeld-SUIWERHEID /aldus :  (vel/kleur >VLEES!!!*-)A|PART-heid~> Gen. 6:12 …ens…!*

En d’s dan dié BAIE  /“menigte leraars” /“algemene (HOER-)kerk” /-SYSTEM … wat die BAIE  “SKAPE”, of “baie adamiete” /Blankes VERKEERD  LEI / VERKEERD /“SiCLEER … – nié satan …/ sinkritisme … –ens. nie~!*
          (- ‘adamiet’ = ‘mens’ = >Blanke Ras =Strongs-konkordansie = ʼn ‘ruddy’-kleurige mens ;  ‘to show blood in the face’ >H. 119 /127 ;
= Hoogl. 5:10, 14 ;  Esg 36:32;  ook NB Hnd 28:23+!*;  NB ook Gen 1:28;  2:15 ;  Ps 68:32~!* –ens).

En dáárom ook – is die “pad na die VERDERF  BREED” (Gen 6:12), en daar is BAIE!*  van die JisraELVOLK /’WiT  Weste! – of ʼn “menigte” [‘kerk’-kiste /-system /-miete, 2Tm 4:3] /lib_TRAD_DISTE … wat daarop gaan”~> terwyl NET 8_SUIWERES***  oorgebly het in Gen. 6:12 …!!!*
          ( – ‘sorry’ vir die ‘stekelrige’ WAARHEID, maar : –
‘Time is always against us’ – The Matrix ;  en
‘There’s not much time left in the world …’ – Terminator).

Bedink ook weer Matt. 7:22 i.d.v. :
BAIE…!* …
sal in daardie dag vir My sê:  Meester, Meester, het ons nie …
En dan sal Ek aan hulle sê:  Ek het julle nooit geken  nie.  Gaan weg van My, julle
wat die ONGEREGTIGHEID  [verbas-tering] werk!

Dit is dus uiters ontnugterend en half-onnoemlik dat “BAIE”!* – hulself “onder  Jehshua se Naam” sou beywer …;  dat hulle Hóm, en Sy ‘naam:  jeezis’, dus “oënskynlik geken” het, maar Hy het húlle (name) nie geken nie!*?*  Hoe verklaar ʼn adamiet dit!?*  WANT _HELAAS HET HULLE HULSELF BEYWER VIR …UITEINDELIK _JA:  DIE #UITWISSING …*** _van die AWDAWM_Ras =die> “Kroon van die Skepping” …***  Hulle het dan hulle hele lewe “toegewy /opgeoffer”, en het selfs baie “kragte /wonders verrig in sy naam [-‘yeZeus’]”~!*???*

WANT –
Joh. 10:15, 27 – :
Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape [=altyd NET: JisraEL >WiT Christen-Weste~!].
My skape [JisraEL] luister  na my stem [= TORAH /O.T.~!*],
en Ek ken hulle, en hulle volg My.

Let dus op wié  is die “skape” (= JisraEL!* /12 stmm. /Wit Weste – Jak 1:1), wat deur Vader /JHWH (JHWHshua) geken word, naamlik – húlle wat, na My “Stem” /= TORAH /Die Weg LUISTER …~!!!* – hallo-o- … – baie kinderlik “straight forward” doodeenvoudig duidelik … wat dus luister – na Die Godheid /Godspraak /Raadsplan /“Stem” …/die Weg /Waarheid /LEWE* _sóós /WEER:-

(*)                … uit die midde van jou broers moet jy ʼn koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;
(*)                Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JHWH  nie kom nie (Deu 23:2, 6);
(*)                … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie GRUWELIKE! VOLKE …~!* (Esra 9:2, 12, 14;  Neh 13:3, 25 … –ens…~!*).

WANT /EN /INMIDDELS … sodoende dan ook : –
Joh. 8:47
Die wat uit ELohim is, LUISTER
na die woorde van ELohim[= !!!> TORAH &Profete~!!!<]
Daarom luister julle NIE,
omdat julle nie  uit EL  is nie.
         (- hier is dus d. vals-/vyandige adamiet /onkruid /slangsaad >Mt 13:25 ;  Jh 8:44 …)

Se vir my_kyk weer na pasgenoemde Joh. 8:47 en se dan in my gesig vir my — die HOER/kerk = christen/DOM :  “_ luister  na die woorde/TORAH van ELohim”?!?  NEE …***  IS DIE HOER/kerk dan – :  (A)  “uit ELohim” ;  of  (B)  “NIE_ uit ELohim” _NIE***

Die ontnugterende, kosmossale paradoks /tragedie van bogaande Matt. 7:22 :  “julle nooit geken  nie – gaan weg …”, kan dus alleen verklaar word aan die hand daarvan dat dié “baie”!* yweraars /… “jeezis freaks*” – ʼn “ánder” /of vals Jehshua geken en gedien het – ʼn ander “jeezis /yeZeus” … ʼn vals herder /messias … :  ’n “jeezis” wat GEAMPUTEER _ /GE_TANAKH_KASTREER IS VAN DIE “WOORD  VAN JAH”~> JOH. 8:47 …~!* =
== ’n ‘yeZeus’  wat hulle geleer het om die Woord /WAARheid (O.T.) nie meer te verdra of lief te hê nie (= 2Ths 2:10;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15 …).

Maar – hoe kon hulle dan die baie “wonders /kragte in sy naam [nogal! -]” verrig het …~!*???*  Of moet die éintlike vraag wees :
Wié  het éintlik die kragte  dan verrig”~!*?*
— dalk ʼn ‘Kundalini’-element /-entiteit /-faktor!*?*
=dalk dan (dus) – die “engel van die lig” (2Kor 11:14) — : saTAN~!
…soos wat die Farao se “towenaars” ook dieselfde “wonders /kragte” as Moshé kon verrig het …~!*
— en dan is die miljoen Dollar-vraag ook natuurlik :  Hoe kan die HOER/kerk … “wonders /kragte verrig” … “in sy  naam” …:  “jeezis /yeZeus /jesus …” _wat NIE… sy naam _IS NIE_ ***!*/?*

Betreffende bg. Matt. 7:22, “julle nooit  geken nie” – die Skrif is SON-helder duidelik daaroor dat die Skepper ELohim vir nét  JisraEL /WiT Weste*  KEN – van vóór die grondlegging van die Aarde ~ >Jes. 43:1;  45:4;  51:16 ;  Jer. 1:5 —

Amos 3:2 :
“Julle [IsRaEl] ALLEEN… het Ek geken
“Julle [IsRaEl] ALLEEN… het Ek geken
uit al die [rasse(-wesens) /‘zerah (gene-/bloedlyne) /ethnos /antropos’]
van die aarde …

John 10:14 en :26 sê onderskeidelik :
“Ek ken my eie [skape =JisraEL~> WiT Weste!*],
en word deur my eie geken … Maar julle glo nie,
want julle is NIÉ!!!  van My skape nié”–

Waar “skape” dan altyd na nét  fisieke JisraEL (’Wit Weste!) verwys!

Dit is dus die ekwivalent van die “onkruid”-gelykenis (Mt 13:24+) :  naamlik dat daar “vals- /basterkoring /adamiete /-israel” is (= NB: Op 2:9;  3:9~!), wat baie lyk  soos egte …’skape /adamiete /JisraEL /“christen-gelowiges” /“jeezis-freaks” …

En ook verwant aan Matt. 15:13 se –
“elke plant wat My hemelse Vader nié geplant  het nie
[= vals/basterkoring /wat – Hom ‘ken’??, maar vir wie Hy ‘nie ken nie’!]
sal ontwortel word” – wat hieronder van nader bekyk word (= ook NB.:  1Jh 2:19 ;  Jh 8:44 -ens).

Die Skrif se VERBONDS’- /Heilsleer /Raadsplan /-Orde /-sisteem … betrek dus nét fisieke JisraEL, en daarom sal ook nét dié  Volk (’Wit Weste) tot verantwoording geroep, geoordeel, veroordeel en beloon word / weer – :
Amos 3:2 :
Julle [IsRaEl] ALLEEN  het Ek geken
uit al die geslagte [= zera /ethnos /rasse] van die aarde;
dáárom sal Ek by julle [= nét Israel /’Weste~!]
besoeking doen oor al JULLE  ongeregtighede”–

_en talle verwante Skrif … – nét  fisieke JiSRaEL~!*
        (= ook Amos 7:8;  9:9 ;  Mt 19:28 -ens).

Daar is nou bepaal dat die “mislei” en “afVAL” van 2Ths. 2:3 = laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die [laaste /groot] afval kom – dan definitief bepaal en gedefinieer (kan) word nét  op grond van die Torah en die Tanakh /Woord /Ou Test. /Waarheid /die WEG /Lewe /“Gesonde  Leer” (Deut 13:5;  30:19;  Ps 119:105 ens) — synde daar ook (weereens) nie ’n Nuwe Test. bestaan het om betrek te kon word of om die “afval” op te kon gebaseer het nie!!

So – wie  moet (weereens) die Woord /Waarheid /Weg /Lig /Lewe van ELohim in stand hou /eerbiedig /uitleef …!*?*>
— en wie moet die kudde /VOLK /liggaam /Bruid  “reg(s)” lei en leer … bedien /versrog, toerus /“voed” – met die suiwer Woord (brood) /Wet /TORAH “Stem” /Wil /WAARheid /GESONDE  LEER … – met die “Heilsfontein”!* (= Jes 12:3-6 = OT!) –

Eseg. 34:18 :
“En moet julle [herders /‘kerk’ – christen/DOM]
die orige van jul weiveld [= Israel /-skape /= Jh 10:16;  21:15-17]
met jul pote vertrap?
En moet julle die helder water [suiwer /‘GESONDE’ Woord /Leer /OT = 2Tm 4:3] drink, terwyl julle die wat oorbly
met jul pote troebel [= besoedel /SiC!*] maak?”
       
( – ‘troebel maak’ – hou verband met d. verwringing /verbuiging /sabotering /korruptering /abortering v.d. oorspronklike geskrifte ;
asook d. dwaal/-‘SiC’-lering daarvan – sodat d. Volk net ‘afval[-ligheid]’ ingeprop word = d. >‘politieskorrekte Bileamsleer’ [Num 31:16;  Op 2:14] – net wat hulle graag wíl of/& moet  hoor – 2Tm 4:3, 4 >Babel-gegbousel = Opnb. 13:3~)

Bedink (weer) die verwante Markus 13:5, 6 se –BAIE  wat ‘onder’ Sy Naam sal onderrig (lei /bedien), en met dit wat hulle bedien / leer dan – BAIE…!* (#skape)  sál MIS-lei ~ wat dan korreleer met 2Tim. 4:3 se “MENIGTE  LERAARS” of /alias, die “ALGEMENE (reënboog-) christelike (HOER-)kerk” … geit /-system …~!!!* –
— of naamlik, die “vrou  op die dier – die moeder van die HOER-DOGTERS” /-“circe” =die “christen/DOM” ~>die “krag van die dwaal_Ling”> 2Ths. 2:11 …~!!!*

Sodoende – deur middel van 2Ths. 2:3 se –
– “adamiet  van sonde … seun van die VERDERF” –
waarvolgens dan BAIE… adamiete /skape /’Weste /christendom …! –
MIS…-lei” word ;  en wat BAIE laat “af-VAL” –

saam met 2Tim. 4:3 se
~►“MENIGTE  leraars” … –

asook dan Markus 13:5 se –
BAIE!!!  sal onder my Naam kom en … BAIE!!!*  adamiete MIS…-lei” –

— word dit sodoende onomwonde (weereens) bekragtig dat hierdie hele omstrede, stekelrige … (half-)onuitspreekbare /onnoembare kwessie /scenario dan beslis nié van ’n “bose heidense /eksterne antichris …” ens. praat nie, maar van nét  die Volk se eie “ALGEMENE  christelike HOER-dogters- /SEUN-ELEMENT /-of die kerk(geit) /’christenDOM /-GEIT* …”~!►

Hierdie “menigte (dwaal-)leraars” (2Tm 4:3) of dan MIS!!!-leiers, word in 2Pet. 2 , en in die brief van Judas, dan ook ʼn klomp ander “lelike goeters” genoem …of word eintlik met walging en opperste minagtig ge(ver-)VLOEK* …, waaroor later meer uitgewy sal word!  En inmiddels word “sy” /die kerk in Openb. 17 en 18 dan (die) “HOER(E)” genoem, en beveel die Meester in Openb. 18:4 die (fisieke IsraEL-)VOLK /’WiT  Weste, om UIT  die misleidende, “SiC”-like, ROND-DOLENDE ... verderflike  HOER(kerk-geit) /of uit die “christen/DOM” /-system pad te gee …~!*
          (- NB.:  bg. Op 18:4 is dieselfde fisieke  Volk as bv. Hos 4:6 se –‘My Volk  gaan ten gronde …’~!* –ens.;
mis-leiers’ = ‘miskruiers’!?*).

En die ewe kataklismiese … onvermydelike voldonge FEIT  soos ʼn skaap is dat JHWH  die“menigte leraars /-kerk”-system só bygekom en geroskam OMDAT “sy” dan – soos bg. 2Pet. 2:15 sê (& bv. Deut 13:5 –ens.) –
… die regte [-WEG /‘Gesonde (Verbond-)Leer’ = OU!!!* T.]
verlaat en verdwaal,
en die weg [= (‘SiC’)-leer/teologie /ideologie]

gevolg het van Bileam [~verBAS-tering = Num 25;  31:16 ;  Op 2:14~!*]
        (~ i.d.l.v. 2Pt 2:2 – :  ‘BAIE  sal hulle verderflikhede  navolg’~! = >verBAS-tering~!).

Sdoende word die (hoer)kerk /christend0m bygekom OMDAT – soos 2Tim. 4:3 sê – :
hulle  die Gesonde  LEER [OT] nie meer  verdra nie, maar … vir hulle ʼn [‘kerk’-geit!*] sal versamel …
en die oor sal afkeer  van die WAARHEID!* [= O!* T]
en hulle sal wend tot fabels … –
en hulle die “Waarheid verruil het vir die leuen” (Rm 1:25).
          (= hulle wend tot verdigsels /dromerye – … wend tot :  “planao” /“roam-ing” = “rondDWALING, rondDOLING, [en kerk-]swerming” …~!* ;
= ook bv. Deu 28:28 ;  Hos 4:5, 6;  Sag 7:12;  Ef. 4:17-19;  2Tm 4:4 ens).

— en OMDAT – soos 2Ths. 2:10 sê – :
… hulle die liefde tot die waarheid [= Torah /OT!* >Psa 119:160]
nie aangeneem het om gered te word nie

— daarom sal Elohim hulle die “krag
van die kerk” /die “christenDOM”!*
stuur
om die leuen te glo.
        ( – let op d. ooreenkoms met 2Ts. 2:7 : –d. geheime krag vd. Wet-lose [= Tanakh-lose] is al aan d. werk >1983-vert. ;
ook Strong’s oor ‘heimlik invoer’ hier onder – ‘privy’ – ‘geheime raad’ –
asook d. ‘ingesluiptes’ = Gal 2:4;  Jud :4).

En daarom sal “die hoer /-kerk” dan ook “planao” of roam (_‘from truth, wander, out of The Way’ >Die Weg/ TORAH) = “rondswerf, rondDOOL, [en kerk-]swerming ” beoefen~! – en dáárom dan ook sal die Elohim hulle slaat
“met kranksinnigheid  en blindheid  en sinsverwarring”, Deut. 28:28 …~!*
          (ook Hos 4:6;  Mt 15:13;  2Tm 4:3, 4; & daarom = Op 18:4~! ;
die kwessie v. ‘kerk-ontvolking’, v. veral d. NG, was begin 2012 weer in d. kollig ~ >d. adamiet DOOL  dus …
van een hoer na d. ander HOER … maar kan net nié vervulling –in d. ‘Baäl’-gebrousel LEUEN-system bereik nie …~!*).

Nou, die meegaande kritieke, stekelrige, ontnugterende, haarrysende … (half-)onuitspreeklike /onnoembare kwessie wat vervolgens onvermydelik uitgespreek  moet word … :  In hierdie eeue-oue OORLOG, sedert Genesis 3:15 – nl. hóé  word bepaal wié – is :

(*)    AWDAWM’iet /“EDEN-iet /HAAR (na-)Saad” /Suiwer BLANK (H.119) /Uitverkore – “VERBOND”-Saad /“Koring” /-JisraEL! ;

en –

(*)    wie is NIÉ’t

of, wie is dan Gen. 3:15 se “jou  (na-)saad”, of “adder-isties” /Kain-ities – “Noddities” (Gen. 3:15;  4:16) –
— of “basterkoring /vyandige blanke” (Mt 13:24+) /“adamiet van sonde /seun(-element) van die verderf” (2Ts 2:3) …~!!!*?*

Want let i.d.v. BAIE  NB. op Mashiach  se gelykenis van “die onkruid

Matt. 13:27-30
En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir Hom gesê:
Meneer, het U dan nie goeie saad [= ‘Tuin’ >Eden = Awdawm /Blanke >H119]
in U land gesaai nie?
Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
En Hy antwoord hulle:  ʼn Vyandige ‘mens’(?* =adamiet /blanke*)
het dit gedoen.

Die ‘Huisheer’(= Huis van Jakob =12 Stmm>WiT Weste_Jak 1:1) = die Skepper EL  het DUS NIÉ  die ‘onkruid’ geplant /geskape NIÉ~!*

Toe sê die diensknegte vir Hom:  Wil U dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?
Maar Hy antwoord:  Nee, dat julle nie miskien, as julle
die basterkoring  [= VALS /vyandige “blanke /awdam”]
bymekaarmaak, die koring [ware /suiwer JisraEL /’Weste]
daarmee saam uittrek nie.

Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal Ek vir die maaiers sê:
Maak eers die basterkoring  bymekaar [= anti-‘wegraping’]
en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur [= Millennium >Jes 2:3 ;  Op 20:4!*] …

Matt. 13:27-30  Die “heilige kerk”(??)-vaders /-pioniers /-ringkoppe … –vertalers ;  sowel as die “geheime krag /slangsaad” is hier besig om Die VOLK  weer – in die “rigting van Ubu” te stuur (7 Dae By die Silbersteins) – in die rigting van die “dood”<>Jer. 8:3!!, of die anti-Waarheid /anti-Lewe> Deut. 30:19.

Matt. 13:27-30  Nóg een van die talle teks waaroor geen siel die afgelope 2,000 jaar nog ooit die waarheid in enige “kerk” /-preek of –boek gehoor of gelees het nie~!

Hier moet dan eers ʼn paar kritieke, indringende, bottelbarsende … kwel- en knelvrae sowel as waterskeidingsvrae gestel word aangaande bg. Matt. 13:27-30:

Wie is die “Huis-HEER”?

Watter “HUIS” …~!!!*?* ~
         
(… doodse >‘rugbreker’-stilte~!►)

Wie het die “goeie saad /(Goddelik-egte, -edel) koring  gesaai /= ‘geplant’?!*

Net WIE – in die hele Kanon – is “KORING”? –

WIÉ  HET DIE “ONKRUID” GEPLANT : –
(X) 
die “Huis-HEER” (-Huis van Jakob >JisraEL /’Weste) –

of –

(Y)
– die “vyandige ‘mens’”~!!!?*

WIÉ / WAT (PRESIES!*) IS DIÉ… “VYANDIGE MENS”~!!!*???*** (= Gen 3:15 ;  Mt 23:33;  Jh 8:45;  Henog 11:55)

–en wie is die “onkruid” /vandag~!*?* (= bv. Gen 3:18;  Esg 2:6 ens.);

Nog een:  Hoekom sou die knegte dan die onkruid  sáám met die koring kon uittrek~!!!*?* –
          — is die knegte dan nie veronderstel om gesoute landbouers te wees wat moet kan onderskei tussen ‘onkruid’, en ‘koring’ nie~!*???*

Nog een:  Wanneer is die “maai- /oestyd”? —

Die Gesalfde Meester gee dan self die antwoorde op sekere van die bg. vrae in –

Matt. 13:36-43 :

En Hy het geantwoord en vir hulle gesê:
Hy wat die goeie [suiwer /RAS_egte!]
saad  saai, is die Seun van die Awdawm  en die saailand is die wêreld [= ‘adamah’ /= aarde van d. ‘AWDAWM’ >Jh 3:16 /= ‘oikoumene’~!].
[- verwys na ʼn afgesonderde ‘lewens-wêreld’ van d. Awdam /Blanke /-JisraEl (>Deu 33:28!!!* -ens.) – soos : –
dié ‘(leef)wêreld’ /‘oikoumene’ (vd. Awdawm) wat Hy –so lief gehad het dat Hy sy enige Seun gegee het …/bv. ook Num 23:9 …~!*]

Die goeie saad – dit is die [fisieke] kinders van Die Koninkryk[>‘Haar Saad’/ Gen 3:15 = IsraEl~! =Lk 12:32;  Hnd 1:6;  Op 20:4 /= ook #Die Twee-Been-Koninkryk]

en die onkruid  is die [FISIEKE] kinders van
die Bose [een /satan …kain >vals adam/baster-koring!],
en die vyand wat gesaai het, is die duiwel [= bose een =Gen 3:15],
die oes[-tyd] is die voleinding  van die wêreld, en die maaiers is die engele …
…hulle sal uit Sy KONINKRYK  [= ‘HUIS’ => VOLK ~JisraEL► /’WiT Weste~!*]

bymekaar maak [éérs] al die struikelblokke
[= verderwers, besoedelaars, dromeryers, sinsverwarders, kranksinniges … Bileamiste … gelykheidsleer_kabbaliste …~!~ >Num 31:16;  Opb 2:14]

en die wat die ongeregtigheid [= ras-ONEGtheid /verbas-TEring] doen,

en sal hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Dan sal die REGVERDIGES  [=RAS_ EGTE  saad/-koring Awdawm]
skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader.

Beskou ook eers die toegeligte, of/en gekwalifiseerde weergawe van

Matt. 13:41 :
…hulle sal uit Sy KONINKRYK  [= > uit d. HUIS v. Jakob /-JisraEL /WiT Christen-Weste~ >Opb. 21:12 …~!!!!*]
bymekaar maak al die struikelblokke [=
en die wat die ongeregtigheid  doen [= Ras-ONEGtheid /verbasteraars~! /= Num 31:16;  Opb 2:14 ],

Dan sal die REGVERDIGES  [ware =Ras-egte ‘koring’ /geredde IsraEl /WiT…!*  Weste!*]
skyn soos die son in die Koninkryk [Huis] van hulle Vader.

NB. i.d.v. – betreffende, ‘uit Sy HUIS  [= Koninkryk /-JisraEl] bymekaar maak’
— NIÉ ‘uit d. kerk’ /of wereld nié~!* : –
DIE “BLOEDRIVIER-GELOFTE” (uit ‘De Zuid-Afrikaan – Vrydag den 14 Juny 1839’ ) :

-“… om zoo de Heere ons de overwinning geven mogt, een HUIS  tot zynes Grooten Naams gedachtenis te stichten, alwaar het Hem zal behagen …” – eie klem~!

LET DUS NB. OP : –
NIÉ – om ʼn “kerk”(-GEIT – met fallus-toring) te “bou” nié! –maar, ’n ‘Huis’= Volk op te rig*

Inmiddels is dit noodsaaklik dat daar ook eers uitsluitsel verkry word oor wat, of presies wié  bg. Matt. 13 se “KONINKRYK”  is – naamlik (weereens)~>

EzechiEL 13:9, 10
En my hand sal wees
teen die profete [= ‘d. kerk’ /‘adamiet v. sonde /seun v. verderf’-element!]
wat bedrieglike gesigte  sien en leuens waarsê
[- ‘bedrieglike gesigte’ = ‘dromery’ = Deut 13:5;  Jud :8 ~ > ‘die jirre het vir my gesê … ek moet d. [IsraEl-]pêrels voor d. wesens v.d. veld gaan smyt …~!*

‘leuns waarsê’ :  ‘apartheid /suiwerheid=heiligheid /’kodesh, is sonde’!?*]:

hulle [= ‘d. kerk’ /‘vyandige, vals /basterkoring /blanke’ /‘verderf’-element!]
sal in die vergadering van my Volk
[= Huis Jakob/ ‘Koninkryk’]
nie wees nie
en in Die BOEK  van die HUIS
[= ‘Koninkryk’] van Jisrael
nie opgeskryf word nie
[- let op, NIÉ :  ‘in d. boek vd. kerk opgeskryf …’ nié!~hal-lo-o- …~!*]
en in Die
[Beloofde] LAND  van Israel [= Huis /Volk /‘Koninkryk’]
nie kom nie
.
[= ‘Beloofde  Millennium’-KONINKRYK~!* – vír NÉT  JisraEL /’WiT Weste! –

— dié ‘Koninkryk’ wat gevind word in talle teks soos : –
Jes 2:3 ;  Dan 2:44;  7:27 ;  Esg 37:25 ;  Joël 3:16+;  Sag 14:16+;  Lk 1:33;  12:32;  Jh 11:52;  Hnd 1:6;  Op 5:10;  20:4;  21:12 …~!>]

Sommige van die bogaande noodsaaklike vrae oor die “onkruid”-gelykenis, se antwoorde word dan heel ooglopend deur Jehshua self verstrek in bg. Matt. 13:36-34, wat hiernaas bevestig word – die onbeantwoorde vrae, sal daarnaas beskou word : –

          Wie is die “huis-HEER”?
Antw.:
  “die Seun van die AWDAWM  [= Blanke! >H119]” /JaHWeshua /Mashiach .

Dit impliseer onteenseglik, asook onvermydelik, dat Jeshua (Seun v.d. Adam) dan dus self ook Skepper /-Vader /-Elohim is … Hy wat dan ook die “Goeie [HAAR-]Saad” (Gen 3:15) /die suiwer “KORING” /die “AWDAWM” (Blanke) /JisraEL  geskape of geplant (‘gesaai’) het~! –

HY -“… wat die hemele uitsprei en die aarde grondves
en die gees van die AWDAWMIET  [Blanke] in sy binneste FORMEER”, Sag. 12:1

          (bedink NB i.d.v: ‘d. kleed van geregtigheid’ of v. ‘soort /-suiwerheid’ = Sag 3:1-4 ;  Mt 22:11-14 ;
=  ook Jes 43:7, 15 –ens.-
let dus op :  NÉT  die Awdawm /Blanke is ‘geformeer’ – ander wesens [- vd. veld] – is beveel om deur d. aarde  voortgebring te word volgens soorte …~!).

Wie het die “goeie saad / koring gesaai /geplant (= geskape)”?!*

Antw. :  Die “HUIS-Heer” (Eienaar) ;  dus – die “Seun van die BLANKE” – die Almagtige Skepper …-
— en terloops (weer):  “Heer” –van wátter “HUIS”??!= >natuurlik, “Huis van JAKOB” >JisraEL /12 Stamme =’WiT!! Weste~ >Jak. 1:1~!*

Net wie – in die hele Kanon – is “KORING” (‘goeie saad’)? –
Antw. :
  Dit is ʼn algemeen aanvaarde beginsel /beleid dat net JisraEL met koring of/en ongesuurde  deeg /brood verbind word –
nes wat “wingerd /drywe ;  vye(boom);  olyf(boom);  skaap” ook met nét (fisieke) JisraEL /WiT Weste verbind word (= bv. Hoogl. 7:2) – ook : –
Eseg. 34:30, 31
“… dat hulle, die HUIS  van JisraEl, my Volk  is [- nié ‘My kerk’-geit nié!*] …
En julle [IsraEl] is … die skape van my weide;
julle is ADAMIETE  [= BLANKES] …”!*

–en wie is “onkruid”!*?*

Antw. :  Dit word deur die “algemene (HOER-)kerk” … beveg soos die heL, máár – verskeie teks spel dit SON-helder kinderlik duidelik uit dat EVA  se sogenaamde “eet” van die die sg. “verbode vrug” –
inderdaad figuurspraak is vir haar “ontug” /SEKS  met sg. “slang” /“nachash” …
– wat dan die “dorings en distels” van Gen. 3:18 (& Esg 2:6) geproduseer het – naamlik die Kain-itiese  “adderras” (= Mt 23:33-35 ;  Jh 8:44) –

en sóós wat dan ook in ander teks bevestig word – bv.:
Spreuke 30:20
“So is die weg  van ʼn vrou wat [ontug] bedryf;
SY  EET ’ […!*??*] en vee haar mond af [= Eva]
en sê:  Ek het geen sonde  gedoen nie” ;
          (vergelyk Spr 30:20 met Gen 3:13 / = ook Jes 32:13 ;  Jud :8).

Eseg. 2:6
“En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings  by jou is, en jy by skerpioene [= ‘adders’] woon …” –

Die Openbaring van Henog 11
/55:  En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ʼn gedagte teen Adam verwek,

op so ʼn manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP  gehad,

/56:  maar hy het Adam nie aangeraak  nie.  Maar Ek vervloek onkunde, maar wat Ek vroeër geseën het [= Gen 1:28], het Ek nie vervloek nie.

/57:  Ek het nie die adamiet vervloek nie, ook nie die Aarde nie, ook nie die kruipende diere nie, maar die besoedelde vurg [= saad /gene] van die admaiet [-Eva = >KAIN! – Nodiete >Gen 4:11~!*]

en sy werke …

(SO …-) WIÉ  HET DIE “ONKRUID” GEPLANT /gesaai (GESKEP) …~!!!*?*: –

was dit die “Huis-Heer”??* –

Antw. :  NÉÉ-ABSOLUUT-BAIE BESLIS GEWIS NIÉ~!!!*** …~>

OF –

– die Bose [een]” / “Sataniël”  … ~!!!?*

Antw. :  Absoluut baie definitief positief, gewis, korrek – presies net hy~!!!* –
— dié “onkruid” wat dan “Kain”(-niete) sal blyk te wees – wat deur die sg. “slang” by Eva verwek is! (= bg. Henog 11:55 ;  17:1)

of die vals “mens” >VALS “blanke” /vals koring-israel /anti– /vyandelike adamiet /-blanke!* (= NB. Gen 3:18;  4:11;  Mt 23:33-35~!*)

WIÉ  (PRESIES!*) IS DIÉ “VYANDIGE MENS”~!!!*???***
Antw. :
  “… die Bose [een] …
hy / die duiwel  wat die fisieke! kinders van die bose /die ONKRUID /“jou  saad” [Gen 3:15] /die “Kain”-niete /“vals blanke /basterkoring” gesaai het …”~>

>dit is dus sogenaamde “slang” of dan (die) satan(-iël) ~ > Openb. 12:9 …~!!!*

En hoe sou die “bose een” /Sataniël, die Goddelike wese, Eva, met haar Goddelike wysheid /intelligensie, waarneming, onderskeiding begrip en isnig … kon bedrieg het en met haar omgang /SEKS  kon gehad het~!?* ->

Henog 17:1  –
“En hulle het my na ʼn plek geneem waarin diegene wat in haar was soos vlammende vuur  was,
en wanneer hulle dit begeer  het, het hulle hulself
soos adamiete [= #mense /‘blankes’!] laat lyk

        (= ‘seuns v. God’ = Gen 6 > ‘Nephilim’ ;  ook Job 1:6;  2:1;  38:7;  Dan 3:25;  Mal 3:16;  Judas :6).

Wanneer is die “maai- /oestyd”?
Antw.
Mat 13:39
“Die oes is die voleinding!*  van die wêreld”

So – as oestyd die “voleinding” is, wanneer moet dan die “SAAI– /plant-TYD” gewees het~!*?*

Die strydvraag in die “kerk”- en wêreld-system is – of Matt. 13 en die “basterkoring” letterlik /fisiek ;  of “geestelik /figuurlik /innerlik” verklaar moet word.  En die kataklismiese waterskeiding strydpunt is :

Het Satan (‘Bose een’ = >bg. Henog 11:55 ;  17:1) die “vals koring”, of die “FISIEKE  kinders  van die Bose” … ofte wel Gen. 3:15 se “JOU  (-)saad” /“vyandige mens”(= ‘adamiet’ /blanke) – letterlik gesaai /aldus “geplant” of dan verwek /geskep– naamlik dan KAIN – d.m.v. Eva~!*?*

Die FEIT  is egter, ons Meester stel die “goeie saad /koring” – pertinent GELYK  aan die –dit is die [fisieke] kinders van Die Koninkryk[>‘Haar  Saad’ /Gen 3:15 = IsraEL =Lk 12:32;  Hnd 1:6;  Op 20:4 /= ’WiT christen-Weste~!*] –
gevolglik moet die “onkruid /basterkoring”, of dan die “vals /vyandige mens/-blanke” gelykstaande wees aan die “jou  saad” (= nageslag) met wie die EL  in Gen. 3:15 spreek~!!! – naamlik dan, die “Kainiete”<>Matt. 23:33-35~!!!

Want immers sê die “Seun van die AWDAWM  (Blanke /H119)” in bg. Matt. 13:36-43 Hy  het – die “Goeie [HAAR] Saad” (Gen 3:15) – of die “goeie KORING” /FISIEKE!*  “kinders” /die “Adam” /JisraEL!* (’WiT Weste!*) gesaai /“geplant” (= geskape) …!*

Boek van die Opregte 5:13
Noag was ʼn opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn en
JaHWeH het hom uitverkies om
saad van SY  saad [‘zehrah /sperma /ethnos’ /= ‘HAAR  Saad’]

op die aangesig van die Adamah [die adamiet se Aarde] te verwek.

MAAR – :  WIÉ… het dan die “onkruid” en/of die “adders(geslag)” …> “jou  saad” (Gen 3:15) … geskep of–VERWEK~!*/??* =onderskeidelik (bv.) :  Matt. 13:25 ;  en  Matt. 23:33;  Joh. 8:45~!*

Die algemene en enigste logies aanvaarde beskouing is dat die “goeie saad” dan gelyk is aan Gen. 3:15 se “HAAR (na-)Saad”-LYN … wat deur Set… loop … Henog … Noag /SEM(iete) … Abraham /Isak /Jakob … deur FISIEKE  JisraEL~! … – tot en met vandag se WiT  Westerse Christen-IsraEL-Nasies ..>Jak. 1:1~!!!**

En /maar /inmiddels – móét  Gen. 3:15 se “jou  [SLANG-]nageslag” dan óók ʼn FISIEKE~!!!  SPOOR  gevolg het-en-WIÉ (of wát) is hierdie “jou  [SLANG-]nasaad” dan (dus) VANDAG …~!!!*?*
— terwyl die einste “Seun van die Blanke” (H119) in bg. Matt. 13:36-43 – dan ook swart op wit sê die “vals /basterkoring” ;  dus –
die “vyandige /vals  blanke /FISIEKE  kinders  van die Bose [een] /jou  saad” (Gen 3:15) … is ;  en dus ‘geplant’  deur die einste “Bose [een]” – of dan
deur “SLANG” (nachash) gesaai / geskep…~!*
          (= ‘vyandige adamiet’/ -blanke mens =bg. Henog 11:55;  17:1 – wat ‘lyk’ soos ʼn adamiet – dus >vyandige, anti-blanke!*).

Die “distels /dorings” in Gen. 3:18 wat die aarde sou voortbring (= Esg 2:6), verwys DUS  inderdaad na (sg.) “SLANG” se FISIEKE  “jou  (na-)saad” /nageslag – naamlik die KAIN(-iete) … – via  EVA~!* –
dié nasaad /ras(se) wat die “Seun van die Adam” dan ook LETTELIK  “ADDER-ras” noem in Matt. 12:34;  23:33 –
asook hulle “vyandige /vals- /basterkoring” noem –
en/of (dus) “anti-IsraEl /vals /baster /vyandige /anti –adamiete (blanke)” noem … –

FISIEKE  “satanskinders” (Jh 8:44~!*) ;
— en hulle ook noem -“sinagoge van die satan” in Openb. 2:9 en 3:9~!* (= NB. ook Mt 3:7 ;  Lk 3:7~!*).

Nou HOEKOM – of/en HÓÉ – kan “die kerk” /-“geleerdes”(??*) – en die hele “trop skape” /christenDOM! – hierdie swart op wit-“graad een”-teks /Matt. 13, NIÉ  verstaan nié …~!!!***?*  Dié klipkoppigheid  kan alleen verklaar word, óf a.d.h.v. Joh. 8:43-47
Julle het die duiwel as vader
[‘adder-ras /Kain-iete’ /Edomiete /‘onkruid’ = Eva se ontug met ‘slang’ /= vals ‘vyandige mens’! = bg. >Henog 11:55;  17:1],
en die begeertes van julle vader wil julle doen.
Hy [‘slang’] was ʼn ADAMIET-moordenaar van die begin af[= Kain( vermoor Abel)!]
en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen [Gees vd.-] waarheid is nie.
Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ʼn leuenaar is en die vader daarvan.
Die wat uit Elohim is [= ‘Haar Saad’ /ware, suiwer koring /IsraEl /’Weste],luister na die woorde [= TANAKH /OU!!! Test.~!!!]
van Elohim.Daarom luister julle [= klipkoppe /= ‘onkruid /adder-ras /Kain-iete /vyandige, vals adamiet’] NIÉ [- na die Woord /OU!!! Test. NIÉ~!!!►]omdat – julle NIÉ!!!  UIT  Elohim is NIÉ~!!!*

Betreffende die bg. “VYANDIGE  saad- /adamiet (blanke) /onkruid  planting”-projek  van Sataniël – die volgende (weerneens) – :

Matt. 15:13 i.d.v. :
“Elke plant [= fisieke ‘mens’] wat my hemelse Vader
NIÉ  geplant!* [geskep]
het nie, sal ontwortel word.

Laat hulle staan [= ‘adder-jode’ /onkruid /kerk /-elite];
hulle is blinde leiers van [BAIE!] blindes” (- ook Hnd 28:28)

Eseg. 2:6
“En jy, adamiet, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie, omdat distels en dorings [= ‘vayndige mens’ /vals-israel /‘jode’ >onkruid]
by jou is, en jy by skerpioene [= ‘adders’] woon …”.

1Joh. 2:19
Hulle [vyandige /vals blanke /verderf/-element]
het van ons [IsraEl] uitgegaan,
maar hulle was nie van ons [ware Awdawm-IsraEl] nie;

want as hulle van ons was, sou hulle by ons [ware IsraEl /’Wit Weste – & by d. Waarheid!* >O.T.!*]
gebly het.

— wat dus aansluit by Gen. 3:18 ;  Eseg. 2:6 en Matt. 13:24+ se “basterkoring” (= vals israel /vals vyandige blanke) wat die “vyand” tussen die ware, suiwer “KORING” (suiwer awdawm-JisraEl /’Weste) gesaai het – naamlik dan toe Eva met ʼn nié-adamiet ontug  gepleeg en die vervloekte (Gen 4:11) Kain-itieseadder-ras” /of “vyandige, vals-/ vyandige adamiet” /“sinagoge van die satan” geproduseer het
        (= NB:  Gen 3:18;  Esg 2:6;  Mt 23:33-35;  Jh 8:44;  Op 2:9;  3:9~!*) –

Bostaande dui dus daarop dat daar … :  saTAN/slangsaad-gene /-reste of –spore( van-) onder die Adam-IsraEL-Nasies /-families beland het en dat sekere familielede /volksgenote as sulke geaffekteerde /vervloekte?? /gekontamineerde “vrug” /produkte /subjekte in die lewe voortgebring word …>ook m.v.n. Skrif soos die “mandjie slegte vye”* – Jer. 24 ;  en die “5 dwase maagde” – Mat. 25 ;  en die :  “skape” versus “bokke” – Mat. 25:32**  So:  in beide gevalle “lyk” hierdie _VALS**  “adamiet /(blanke) mens” soos …ware koring, maar is egter in wese  onkruid=VALS_ /VYANDIGE  “blanke”  alias: VYAND VAN die (Ware) Blanke /Awdamiet***

EN JY HOEF NET ’N PAAR SIENDE OË IN JOU KOP TE HET OM _TE SIEN*** >DIS… PRE-SIES~!!! _wat aan die gang is op Planeet Aarde in die …Laaste Tyd*>>
>> DAT SEKERE …“b_LANKE”?? …GEMORS***   – SEKERE ANDER  _AWDAWMIETE  VAN DIE AARDE AF WIL UITWIS … *** …
… het JY OË  in jou kop …?!?  (- of leef jy ook onder ’n rots …op Mars …*)
@What Do We Do with Critical Theory?: Racism, White Privilege, and Christianity
https://breakpoint.org/what-do-we-do-with-critical-theory-racism-white-privilege-and-christianity/

@Ramaphosa denies killings of white farmers to the UN https://youtu.be/EQOqCi2ubjU

@Erediens – Ons is Beetgekry https://youtu.be/1pM89p4XYBQ

Spreuke 30:20 / weer –
“So is die weg  van ʼn vrou wat [ontug /owerspel] bedryf;

SY  EET[!!!*] en vee haar mond af [= Eva /Gawwah]

en sê:  Ek het geen sonde  gedoen nie”
        (- vrgl. Spr 30:20 met Gen 3:13~!* ;  ook Henog 11:55;  17:1 …;
eet in Hebreeus het dus ook ’n = ‘SEKS_uele’ konnetasie!* /& ON-tug!*).

SPREUKE 30:20 = “EET” IS DUS= =#SEKS … ***

Nou voorafgaande Matt. 15:13 –“Elke plant [= ‘mens’ /awdamiet= blanke*]
wat my hemelse Vader NIÉ  geplant!* [- nié ‘geskep’!]
het nie, sal ontwortel word” — geskied te midde ʼn konflik met die destydse “kerk” /-GEIT /fariseers /sadduseërs (‘adder-jode’) – en hier bekragtig Hy dus
dat dié “jode / kerk”-element /-system NIÉ!!!  Sy oorspronklike /suiwer skepping, of “(saad- /gene- /ras-)planting” is NIE!* … – wat telkens bekragtig word, soos dan ook in Matt. 23:33-35 ;  Joh. 8:44 … –ens.~!*
        (= ook Gen 3:18;  Jes 32:13;  Esg 2:6;  Mt 13:24+;  Jh 8:44;  Op 2:9;  3:9 … –ens).

Die bogaande Skrif /- gedagtes spel dit dan SON-helder onbetwisbaar duidelik uit dat die Almagtige Skepper en Sy Woord /Wet /Orde /Raadsplan – ʼn ABSOLUTE  VÓÓR…-keur het
_vir die suiwer AWDAWMIET/Blanke (H119) /“Suiwer Koring” – ten koste van ander rasse (= ‘kain- /kanaaniete’ …Noddiete >Gen 4:11 …/edomiete >Mal 1:3, 4 –ens.) /“vyandige, amper blanke, basterblanke/-koring” /“vreemde vlees (-Jud 1:7 – NIÉ ‘gees’ nié!*)”-nasies /-SPESIES… /-wesens …! – >

— raadpleeg ook > “#Die ‘Oogapp-EL’-Volk” ;  en “#Julle Vader-Nasies”

Hierdie voorkeur vir die suiwer Blanke /“EDEN-iet” /JisraEL (’Wit Weste!) het nié!*  -“by die kruis verander  of verval … uitgedien /verouderd /afgeskaf /afgehandel …” geraak nié!*  En nog minder het dié voorkeur –“oorgegaan” of “uitgebrei na die heidene …”.

Die gepaardgaande FEIT  is immers ook dat JaH  spyt  was oor Sy skepping /“planting” van die einste Awdawmiet (Blanke >H119 /‘koring’), en het Hy hulle inderdaad in die vloed uitgedelg – juis dan weens die verderwing /besoedeling van hul “VLEES-wandel”, of verBAS-tering met die bloed /gene van “vreemde VLEES” /-wesens /“Noddiete” en ander … SPESIES
        (Gen 6:2, 4, 12;  Deu 23:2, 6;  Esra 9:2, 12, 14;  10:11;  Neh 9:2;  13:3;  Esg 44;  Dan 2:43;  Jud :7 –ens).

En díé  gegewe “aanstootlike, rassistiese …” aspek van die Gen. 3:15 se “jou saad”, asook Gen. 6:12 se verbastering, hou onomwonde verband met 2Ths. 2:3 se -“mens [vlas blanke] van sonde /seun[-element /vervalle volk /-groepering] van die verderf” ;  of dan Matt. 13:25 se “VYANDIGE baster-koring;  vals /anti-blanke” — of/synde, verdorwe en dodelik aansteeklike  “koring”  aka:  links-hartige KORING-verwoestende …lib_TARD_DISTE …#_dingeses … **

Dit wil sê:  Ons kernteks, 2Ths. 2:3 – handel in wese dan oor die –“Woord /Die WEG”-AF-VAL … en wat onvermydelik dan lei tot die FISIEKE!*  besoedeling  van die ADAMIET /Blanke, en hul Goddelike “skeppingsbloudruk” /-gene en beeld /gelykenis /-I.Dentiteit … hulle “vleesWandel” (Gen 6:12);  hul “eie Beginsel /woning” (Jud :6 = ‘tempel’) …~!* –
– en inmiddels – ʼn verdoemenis wat primêr dan gegenereer word deur die veelbesproke “VYANDIGE baster-koring /vals- /anti– /en vyandige blanke” … =liberale trolle (-bliksems~!*) –

– of/en sodoende ook dus die “jou (slang)saad”-spore /-reste … wat blykbaar deurslaan  of uitslaan  in baie families onder die ware Koring /Blankedom /JisraEL-’Weste … en wat dan die kern/dryfveer vorm in die geledere van : –
– die “blanke(-dom /-element) van sonde /seun-(volks)element van die verderf ~ >waar “verderf” grootliks /altyd te doen het met Gen. 6:12 _en verle verwante teks se =’verdorwe’ >VERBAS_te-ring …!!!* –
— synde dan die basterkoring  of anti-adamiete wat dan primêr geonderskei kan word a.d.h.v. hulle –

apatiesheid /versaking en weerstandigheid (= vyandig-heid) teenoor die WOORD /Wet /TORAH /Tanakh /Weg /Waarheid /Lewe …~!!!* _vir die AWDAWM*** …
— asook hulle onverskilligheid, afsydigheid en weerstandigheid = vyandig-heid teenoor die WARE “Koring /JisraEL /’WiT Weste”-en hul welvaart en oorlewing …~!!!*

En sodoende bereik hierdie studie nou ʼn half-kataklismiese waterskeidings-, breekpunt sowel as keerpunt — waar die onvermydelike, onsensitiewe … (half-)onnoemabere  “penny” nou ge-“drop” moet word – te wete / naamlik : –
— is die rede  waarom “die kerk /die christenDOM /…menigte leraars” /-“geleerdes”(??*) – en die “trop /massas /BREE  pad SKAPE …”*** /die “BAIE” MIS-LEIDES … of dus die “vals adamiet /seun-element /-groepering van die VERDERF” …-

dan NIÉ luister … na die “Woord(e)” /Wil /Die WEG /“Stem” /TANAKH!!! van Elohim nie – en na teks soos bg. Matt. 13 en Joh. 8:44-47 … nie ~ OMDAT ~ >

… hulle“onkruid /vals-blankes / “adder-ras /Kain-iete” is – en dus … –

–  genetiese of stamsel-“spore /reste” bevat wat NIÉ!!!  UIT!*  die Elohim is NIÉ~!!!*~ (Mtt 23:33 ;  Jh 8:47) –

— EN SYNDE EENVOUDIG –DAAROM
<KAN…> HULLE NIE LUISTER _NA Die Woord /Wet /TORAH /OU*** Test. van –die WiT ELohim _van WiT_JisraEL …NIE… ***

— naamlik dan “vals  mense /blankes”(??)  wat ontstaan uit die oer-“jou  saad /KIAN”-element, of sg. “slang” van Gen. 3 … en wat deur die eeue nog latent /sluimerend onder die gene /DNA /“stamsel”-faktor van die die Volk/WiT Weste voorkom –

— of/en deurdat “slangsaad”- /kainitiese lyne en nasies met SUIWER KORING /JisraEL-’Weste  ondertrou …~!*_
— dat hulle “DNA- /stamsel”-profiel /-kwaliteit en dus “genetiese bewussyn/-psige” dalk ʼn wesentlik verdoemende afwyking bevat –

teenoor die SUIWER  Twaalf Stamme-JisraEL /“Goeie Saad, Koring” /-’WiT! Weste …~!*?*

WANT – DIE SPILPUNT /BREEKGRENS-KRETERIA / “BOTTOM LINE” IS ::  HOEKOM  KÁN …

–  “BAIE  MIS-leide” /adamiete (blankes?*) /“skape” /die “kerk”-system /“menigte geleerdes”(nogal??*) en BAIE “jeezis FREAKS …” eenvoudig net –NIÉ  “luister na die Woord(e) /Torah /Tanakh /O. T.~!!! van die Elohim” … swart op wit nie – soos : –

Soek in ewigheid nooit hulle vrede en geluk nie … hierdie GRUWELIKE  volke – Esra 9:2, 12, 14 …~!*?*

Joh. 8:44-47 – weer :

Julle [‘adder-ras /basterkoring’ /Kain-iete /Edomiete]

het die [letterlike] duiwel as [letterlike] vader [= >Eva se ontug met nachash! = Henog 11:55],
Die wat uit Elohim is [= ‘Blanke /egte koring /IsraEl’],

luister na die woorde [= TANAKH!!!] van Elohim.Daarom luister julle [‘onkruid /adder-ras /vyandige, amper blanke] NIÉ
omdat julle NIÉ!!!  UIT…  Elohim [geskape /’geplant* –

is NIÉ~!!!*

Mat 15:13
Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.

— en honderde  verwante teks /“Woord(e) /Stem /Wil van Elohim” – soos : –
Ex. 2:11-13;  23:32 ;  Lev. 20:26;  25:44, 46;  Num. 23:8,9;  25:6-13 ;  Deut. 17:14+;  23:2, 6;  Neh. 10:30;  13:1-3;  Eseg. 2:6;  44:6+;  Miga 4:2;  4:5;  Mal. 1:4-7 –ens., … -ens. … ~!*

SYNDE / DUS :  AS JY /JOU (HOER)KERK /c_HRISTEN_DOM … :  Die Woord /Stem /Wet /TORAH*** /WiL /Weg /Waarheid /Lewe >>TORAH …*** (/ OU Test.) van die ELohim JHWH  nie KAN (of nie wil) koester eerbiedig handhaaf najaag absorbeer …en kan/wil uitleef nie …
— is ek bevrees jou toekoms vir die …#Ewigheid lyk dan nie te… rooskleurig  nie . . . * * *

##

<Joh 7:49
Maar hierdie skare wat die wet[ TORAH] nie ken nie, is vervloek!>

Chris Kim

ck.tawrah@gmail.com

c