Jer 8:3

En die DOOD  sal BO

die lewe verkies word

deur die hele oorblyfsel …

van hierdie bose geslag in al die plekke waarheen

Ek hulle verdryf het …

Spreuke 14:27 :

Die vrees van JHWH  is ‘n fontein van die lewe,

om van die strikke van die dood af te wyk.

Spreuke 16:25 :

Daar is ‘n weg wat vir ‘n adamiet reg lyk,

maar die einde daarvan

is weë van die dood.

Hierdie getuienis of/en Woord-studie kan seker nie anders begin nie as met die volgende vraag wat aan my gestel is deur my nuwe buurman :

“Waarom noem jy party hoenders op die plaas :  Groep twee”~!?*

En dit volg nadat ek ‘n tydjie tevore met groot erns! – by ons Hemelse Vader “ingetree” het … vir twee kuikentjies op die plot /kommune buite Pretoria waar ek loseer …!

Hierdie getuienis /en studie bevat egter geen element van komedie, ligsinnigheid of fiksie nie.  Ek beskou myself ook as ‘n heel gesonddenkende en nugtere individu … al klink “voorbidding” vir twee hoenders dalk ietwat … “verdag / para-normaal …”.

Dit behels, aan die einde van die dag, eerder die grootste paradoks /kataklisme en tragedie! – en ‘n aspek wat in die Skrif beskryf word as onder meer:  “kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring”! (Deu 28:28) … –

en ‘n ervaring wat my, in minder as ‘n jaar, meer oor die wesentlike kernwaarhede van die Skrif en die (fisieke) Verbond-VOLK  geleer het, as wat ek in meer as 50 jaar hoegenaad ooit in “die kerk” sou kon leer~!*

Almal word van tyd tot tyd met die grootsheid, maar broosheid – asook veral die misterie  daarvan, gekonfronteer … –

“LEWE” …!

Lewe – en die onpeilbare oorsprong, kosbaarheid, behoefte, instink, strewe en/of drang vir die behoud van… “die lewe”.

‘n Plaag op die plot het die hoenders op strepe laat vrek.  Vier baba-kuikentjies, wat self ook in ‘n mate geïnfekteer was, se ma was ook ‘n slagoffer van die plaag … Twee van dié vier het dit toe nie gemaak nie.  Ek het dit nodig geag om self die een uit sy bedenklike /terminale toestand … “voortydig te verlos” …

Maar die ander twee (‘Groep twee’), wat blykbaar in ‘n mate aan die pes bloot gestel was, het dit tog oorleef!, soos Phil Collins sing:  “Against All Odds”.  Hulle het egter nie normaal en gesond gelyk nie, en was, as volgroeides, opvallend kleiner as die “normales” /ongeïnfekteerdes /suiweres …

Ek was boonop “kamermaats” met die twee oorlewende, plaag-gesteiterde kuikens, deurdat hulle in die aand onder my kamer /“wendy”-huis ingekruip het om daar te oornag.

Dit moet in enige geselsskap ‘n merkwaardige, indien nie ‘n aangrypende /epiese, sage wees – om as “suigeling” of dons-kuikentjie, wees gelaat te word, en self verder moet oorleef … met ‘n plaag (in ‘n bepaalde graad) onder lede … uitgelewer aan die natuur /-elemente;  met gepaardgaande gevare /natuurlike vyande …

Dié twee is ook deur die “normales” vermy en behandel soos die pes van self.  Die natuur  gewaar seker instinkmatig wanneer iets – onder die “eie natuur /spesie” fout is … wat dalk moontlike pes-draers /“kontamineerders” /“Terminators” (Arnold Schwarzenegger) kan wees …

En /inmiddels – die wet van die oerwoud in werking:  “Die sterkste (moet) oorleef”.

Dit het dan ook gelyk of dié “oorblyfsels” /Groep twee, baie bewus was van die situasie – daarom ook dat hulle enduit …elke minuut van die dag saam beweeg /gewei en saam geslaap het soos twee magnete wat mekaar konstant aantrek.  Want niemand anders gaan hulle duld of jammer kry nie!  So asof hulle dan ook “vir mekaar leef” – hulle is die enigste twee van hulle soort – vreemdes /melaatses … verban uit die “hoener-dom” … gedagtig ook aan Skrif soos JeshaJaH  18:2 : –

… die oral GEHATE  volk, die nasie gewoond om VERDRUK  te word

ASOOK –

Sef. 3:12 :

En Ek sal tussen  jou [= Israel-nasies /’WiT christen-Weste] in laat oorbly

‘n ellendige en geringe volk [= dus nié  VSA, VK, Duitsland (Rusland, Sjina) … –ens. nié!*]

wat by die Naam  van JHWH  skuiling soek.

… – waaroor daar later meer uitgewy sal word (= ook ‘Die Gehate Volk’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ).

Ek het voorheen al met ‘n soortgelyke ervarings te doen gehad, maar hierdie kuiken- /“Groep twee”-sage was vir my ‘n mees aangrypende, lewendige … demonstrasie …

– van die pryslose ;  on-onderhandelbare … KOSBAARHEID  van, en strewe /drang vír  en WIL  van “LEWE” … om te “MOET … lewe” …~!* –

en nié dood  te wil /wees /moet gaan nie …~!*

“Lewe” … wat geen – hoe ook al hóógs-geleerde /super-genie – weet wat dit éintlik is nie – waar dit vandaan kom /wat dit veroorsaak nie …~!*  Om nie eens te praat van intelligente lewe in al sy fasette /dissiplines nie~!*

Daarom dat ek Vader Almagtig gevra het om dié twee “geplaagde lewetjies” genadiglik te beskerm en hulle tog vervulling te laat smaak vir hulle aandoenlike … “demonstrasie vír lewe” /en “selfbehoud” – wat hulle my laat … (be)leef  het~!

Maar – WAAROM …!?

Waarom sal (enige) “lewe” dit self tot so ‘n ellendige, lydende vorm /“derde-, vyfde rangse” gehalte /toestand … van “lewe” wil verbind!?  Tot elke prys!?  Selfs teen die prys van sulke swaarkry, en ‘n sieklike,veragtende wroeging- en sukkelbestaan …!  Is só ‘n lewe die moeite en … “die lewe werd”~!?*

Het “lewe” nie ‘n ingeboude nugtere “rede /bewussyn” of oordeel … -meganisme /instink /“program” om te bepaal dat – wanneer dit ‘n plaag /virus /kanker en lyding kan waarneem, en die noodwendige, onvermydelik tragiese gevolg – dat “lewe” dit self dan eenvoudig “(voortydig) afskakel /ontkoppel” … van ‘n “derde-, vyfde rangse” gehalte /toestand … van “lewe” nie … ditself “termineer /nihilleer” … “delete” nie …!?

Of/en soos Shakespeare sou sê:  “To be or not … to be …”.

DIT – is die “miljoen-dollar”-vraag …!?*

Soos wat dié kwessie ook prominent gedramatiseer word in die veelbesproke “The Matrix I” deur ene Mr. Smith (‘termineringsagent’) :  “The purpose of all life – is to end” … Terwyl in “The Matrix III”, gehoor word:  “Everything that has a beginning, has an end”.

Asook die volgende toepaslike dialoog tussen Mr. Smith en Neo (- in die lyn van):

Why, why, why … mnr Anderson?  Why do you do it – why get up?

Do you believe you are fighting for something – for more than your survival?

Do you even know what it is?

Could it perhaps be for freedom;  or truth?  Perhaps for peace;  or love?

Illusions mr. Anderson – temporary constructs of the human mind to justify an existence that’s without meaning or purpose … and all of them as artificial as the Matrix itself.

You must be able to see it by now, Mr. Anderson.

Why Mr. Anderson? – why do you persist!?

Terloops – “The Matrix”, soos heel dikwels met Hollywood-produksies (bv. ‘The Lion KingHarry PotterTerminator …’ –ens), is – onder die oppervlak – uiters diep-sinnig … sinister, en sê – of verklap of propageer /“profeteer”, baie meer oor die komende “beplande  plot” en lot  van die mensdom as wat die gewone massas armsalige gepeupel /“skape(-dom)” … “SYSTEM”-miet op straat … ooit sou kon droom!* –

en pasgenoemde sal vir die massas IN-“geplugdes” (= Matrix) net mooi “sweet  blou blêrrie bogger-all” sê nie … en vir wie by voorbaat dan egter gesê moet word:  “Sweet dreams” (Matrix).

Dit is inmiddels die “(Wesens-)Natuur van Lewe” – om te wil en móét “lewe”.  Selfs – ten koste  van watter riller en gruwel-ervaring /belewenis dit ookal tot gevolg mag hê …!

Dié ingeskape, instinktiewe drang na voortbestaan /en selfbehoud  kan ook geïllustreer word, toe my buurman ‘n “Love bird” aangeskaf het.  Dié voëltjie was nog baie jonk, en dit was telkens ‘n histeriese gefladder (om lewe &dood!) as enigiemand net naby sy hok kom.

Hierdie histeriese voëltjie is dus ‘n tipiese toonbeeld /demonstrasie van die instinktiewe reaksie en gedrag van “lewe”, om ditself van enige potensiële gevaar /vyand /vreemdes /“plaag” of/dus, “dood” … te isolleer , of van “die dood” af weg  te kom – en na “die LEWE” … te strewe … –

en uiteindelik, sou ‘n mens natuurlik wou en moet aanvaar – :  ten einde die hoëre strewe /(skeppings-)roeping /-bloudruk /(wesens-)natuur /-instink –

naamlik om die eie /spesie /“Soort volgens SOORT”, se selfbehoud /voortbestaan te verseker …~! –

inderdaad “die EIE” se SUIWER!~ … voortbestaan te bewaar [= ‘Seun van die Verderf’ >basterkoring – Mt. 13:25] ; –

en dus met die vermyding en uitskakeling en bevegting  van enige bedreiging of enigiets onsuiwer /besoedeld /“plaaglik” of skadelik vir die “lewe” en vir die SUIWER  voortbestaan /selfbehoud  van “die Eie” …~!*

Selfs onse “Emmausgangers” (-met ‘toe verstande’ – Lk 24:45) begin seker nou al ‘n prentjie te vorm …

Ja, “lewe”! – selfs al breek jy jou vlerke af teen die hok met al die pandemoniese gefladder – en verloor sodoende jou mees kritieke meganisme of toerusting vir oorlewing /selfbehoud … – jou “VLERKE”~!  Soos ook met my African Grey – hy raak histeries as iets of iemand vreemds /verdag /(potensiële) bedreiging … naby hom kom;  as ek ‘n te skielike, en vreemde aksie naby hom uitvoer;  as hy ‘n vreemde /verdagte geluid of ‘STEM’  hoor … –

(- wees geduldig ;  moenie worry  nie:  ‘Ons gaan nog iewers – by die punt  uitkom’ …~!)

Hierdie onpeilbare, onblusbare, onkeerbare … instink /drang na, en “Eindelose STRYD” vír  “die lewe”, of vir oorlewing /SUIWER  voortbestaan /bewaring /selfbehoud, is dus konstant dramaties, traumaties, “kleurryk” … waarneembaar, veral in die natuur  van die diere-ryk …

en die “mens” dra dan ook (-eendersyds) veel by tot die bewaring van die dier-ryk …~! –

soos veral ook dan dié van die “renoster” … –ens.~!*

MAAR – is dié “EPIESE  lewensdrang /-strewe /bewaring …” ;  en STRYD  “vir die lewe” altyd ewe opsigtelik in –“die natuur  van die mense-ryk” te bespeur …!?* –

of is die strewe vir die bewaring van die SUIWER!!!  voortbestaan /selfbehoud  van die “mens”-spesie merkwaardig … aan die uit-sterf~!*?*

want onder meer :  daar word nasionaal en internasionaal BAIE  meer!!!  in die media gepropageer oor bv. “renoster stroping” as oor die gruwelike slagting op “Plaasboere” …~!!!*?*

Dit bring ons dan by die “TRILJOEN-miljoen dollar”-vraag … en by die éintlike erns  van hierdie artikel /getuienis …!

En /want helaas – :  Die “Natuur van die Dood” … is blykbaar net so “persistent”! – en “inevitable” (Matrix).  “Dood …” volg alle “lewe” – soos jou eie skaduwee ;  of/en – is ingevleg /gerank in –“alles wat ‘n begin” het (Matrix) … :  “soos ‘n wortel in die donker bank” (Belade v.d. Bose).

Want die mens is egter – in teenstelling met die diere-ryk – in talle “DOOD-veragtende” ;  of/en in “dood-lustige”, SELF-vernietigende of “doods-wensende” praktyke betrokke – in talle “luisterryke”, opsigtelike … opsigte, asook on-opsigtelike opsigte …!* –

waar dit baie keer, Skrif-gewys, ‘lyk’  of die mens /Adamiet (Blanke) op die “regte  pad”  is – maar, wat helaas “eindig in die verderf ./die dood” (Spr 14:12;  16:25 ens.) –

soos ook in die dae van Noag – toe alle VLEES!!! (= bloed /gene /DNA – nié ‘gees’ nié!) sy wandel op aarde besoedel  /= VERDOEM  het … HULSELF(-BEHOUD /-SUIWERHEID) DUS UITGEWIS HET – Gen. 6:12~!*

As mens net dink aan al die “wapens … van massa-uitwissing”, hoef jy niks verder te bespiegel oor die mens  se siening /etos /ideologie /paradigma /-raamwerk van, en/of vir  “die (behoud van) lewe” nie … ! –

en sal dit dan sodoende duidelik blyk dat die adamiet (Blanke) ‘VERSTAND-SMOKKELEND’, in vele onopsigtelike sowel as opsigtelike opsigte – inderdaad en ONTNUGTEREND  genoeg –

‘N VERBETE!!!  STRYD VOER …TÉÉN >“DIE LEWE”~!* … TÉÉN … HULSELF(-BEHOUD /-SUIWERHEID) …~!*?*

Baie ander dinge, soos sigaret-rook … is ‘n doodveragtende gebruik /lewenswyse … cholesterol-akkumulerende kosse en –lewenswyse … -ens.~!  Ek sal ook byvoorbeeld om die dood, absoluut nooit nié – met (of sonder) ‘n valskerm – uit ‘n vliegtuig spring nie (-of eers in ‘n vliegtuig klim nie!) / perd ry nie … -ens.!*

Sodoende voer die mens – in wese /helaas – ‘n lewensbestaan wat dan in verskeie opsigte wemel van lewe-vernietigende  elemente en/of faktore /aspekte …;  asook veral – die beoefening van praktyke /sienings /sisteme /magte /entiteite … én  sodoende –

selfs ‘n ideologie /godsdiens /“geloof” –

van “MASSA-(Soort- /Spesie-)UITWISSING

… of/en massa-kontaminasie /-BESOEDELING … VERDOEMENDHEID …~!!!*

En /want – laasgenoemde “MASSA-(Soort-)UITWISSING” … deur BESOEDELING–sóós in Noag se tyd (Gen 6:12), geskied weens die Volk se “oor-uitlenery” aan die “Bab(b)el-leuen”;  asook die “STELLENBOSCH”-LEUEN – en die Godveragtende en Godsverraderlike kwak … dat – “alle mense van Adam en Eva af kom …” ;  dat “alle bloed is rooi” ;  en “gees het nie kleur nie” – en talle dergelike satan-geïnspireerde DREK …~!!!*

En dan gee die mens en regerings – én “kerk kamma so hóóg… op oor “mense-regte” en die “reg tot lewe”, maar voer /bedryf in vele opsigte só ‘n ideologie /geloof /lewensbeskouing /grondwet /regerings … /-wyse (= ‘demone-krasie’), dat jy kan sê – hulle draai net daarom (-nog aan die preek  oor ‘regte’-), en spring in ‘n haai-tenk vol “WiT-DOOOD…!-haaie … – en breinspoel en/of verplig die MASSAS  om dit (volgens wet) ook agter hulle aan te moet doen!?*

Wat ons dan bring by die (on-)sensitiewe  en omstrede Skrif-sienings oor verwante kwessies soos bv. Openbaring 18:4 – :

“Gaan uit haar  uit, My [FISIEKE!] Volk [= ’WiT Weste!],

sodat julle nie gemeenskap met haar  sondes mag hê en van haar  PLAE [‘dodelike besoedeling’] ontvang nie.”

Bogaande Openb. 18:4 praat dus van die “moeder-en-HOER-dogters” van Openb. 17:5 – naamlik dan die hele “kerk”-system  en die Wit Westerse christendom /Protestantse Nasies!*

Bogaande Openb. 18:4 is dus ‘n oproep tot isolasie /“kwarantyn” – ‘n afsondering, of A|PARTstelling van ‘n DOOD-DRAENDE, PLAAG /-gekontamineerde /besoedelde /peslike …”sisteem /“orde” of situasie … wat die Skrif dan ook na verwys as onder meer :  die “BREË  Pad /Babilon(-hoer)” of/en “vyf dwase maagde” … – objek /subjek /sisteem /“orde” of toestand … –

en wat dan spesifiek ook verwys na die “menigte  leraars”-, of die “christen-kerksisteem /-godsdiens /-GELOOF  (2Tm 4:3) … en haar  besoedelendes /“SYSTEM”-miete …! – wat dan ‘n wesentlike gevaar sou inhou … vir “My [fisieke /WARE] VOLK” /“Liggaam, Bruid” … –

die “Ware Koring” in teenstelling met die vyandelike “baster-koring” /vals blanke, Matt. 13:24+!

Nou die vroeëre geloofspioeniers het tereg geglo dat Openb. 17:5 se “moeder van die hoere”, die Roomse Katolieke Kerk is.  Maar wat hulle tóé  nie (kón) besef het nie, en wat tot vandag toe nog tot elke prys ontken en verdoesel word soos die hel, is dat dié “moeder” se “hoer-dogters” toe éintlik … HULLESELF  en die hele “heilige algemene kerk(ers)” van vandag sou wees~!*

So – wat vir eeue ondermyn word soos die heL, is dat dié “DOGTERS” van die Openb. 17:5 /18:4-“haar”, die éintlike “HOER”…-DINGES IS~!* – vandag se hele “heilige, algemene (verdorwe  hoer-) BREË  pad-kerk”-geit /-system … die Wit Westerse Protestantse Nasies dus : –

dié DOOD-DRAENDE /BESOEDELDE /“plaaglike …haar”-entiteit /-toestand /-system /-miete /-GEITE … ~!* –

die “MENIGTE  leraars”-SYSTEM = 2Tim. 4:3~!!!* (- wat die OU!* Test. /WAARheid nie meer verdra nie) ;

waarvan die Volk hul moet afsonder of A|PART-stel!!! (Op 18:4) –

die “heilige  christelike geloof”-dinges  waaragter die hele wêreld aan-NEUK = >Openb. 13:3~!*

Die hele “algemene kerk” – met haar menigte “kosbare  gehipnotiseerde passasiers /skape” – self is dus die “versierde  HOER  op die dier” van Openb. 17:5 ;  18:4 …~!*

(- die bogaande gedagtes word dan ook in diepte aangespreek in ‘Seun van die Verderf’ :  http://www.onsensitiewewoord.co.za/ ).

Die mees skrikwekkende is dat die massas hulself meestal onwetend, en weens ‘n globale propaganda- /“breinspoeling /hipnose”, verlustig  in hierdie talle “lewens-DODELIKE” gevare “plae” en peslike  praktyke /sienings /sisteme /ideologieë–en “liewe Jesus”-geloof … -en “DINK” hulle is op “die regte (nou) pad” … en dan ook nog “DINK  hulle bewys die jirre  ‘n guns” met dié “pes”-geloof …~!?*

En nou praat ons nie van enkele individue of ‘n “Gideonsbendetjie” /Waarheid-soekers nie, maar van die hele “breë pad”-gemeenskap en -bevolkings – die hele “heilige ALGEMENE  christelike …” wêreld /-SYSTEM …! ~ >

en /want – Meshiach laat dit ook só neerstip deur Johannes-

Openb. 13:3 :

En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.

En die HELE  wêreld [DUS d. ‘kerk’-VERAL ingesluit~!]

het verwonderd agter die dier [= besoedelde hoer-system~!] aan gegaan [- daarom =Op 18:4~!]

Want die astronomiese! – ironie is, dat die massas gelowiges /“christene” /die “menigte  leraars”-SYSTEM  (Matrix ;  2Tm 4:3) ;  of “die kerk(ers)” – bloot aanneem …  hulle is maar op die “regte, smal  pad”, en dat almal buite die christendom /“kerk”(-geit-Matrix) of/en “buite hulle aanname”, op die “breë pad” is …?!

En dít  is PRESIES – die tipe verdoemend ironiese WA(A)N-persepsie en dwaal-geloof wat ook met Jahshua se eerste koms onder Die VOLK (Judah /SiON) bestaan het! (Mt 22:29).

Dit is inderdaad ‘n kataklismiese, lewensgevaarlike toestand /scenario – as jy, in die eerste plek, nie weet presies wát /waar /wie is die “breë” ;  en wat is die “smal pad” /of, “Die WEG” nie!* … en – :  “Op watter een is ek … nou ÉINTLIK  regtig” nie~!?* –

… is ek régtig  op die “regte /smal pad” – net omdat “die kerk”(-geit) vir my so sê …~!*???* –

soos ‘kerk’ in Messiach se tyd gedoen het, maar toe sê Hy vir ‘kerk/geit’ :  Julle DWAAL  omdat julle die O.T. nié ken nie!*

maar – weet ek in die eerste plek wie /wat “die kerk” éintlik is … waar sy éintlik vandaan kom – naamlik = >

– UIT DIE “MOEDER-HOER” … ~!* en dat –

ek dan dus – in die “DOGTER-HOER-kerk(ers)” is … –

WAARUIT~!!!* EK EGTER DAN MOET PADGEE = >OPENB. 18:4~!!!►

Want die veelbesproke “Smal /BREË  Pad” betrek nét almal bínne  die einste uitverkore  VOLK /Verbonds-Kudde /“liggaam” /-gelowiges van die OU  Testament!  Die Skrif /Elohim steur Hom geensins aan die heil van nasies /wesens  buite Sy VERBONDE(-Leer /Heils- /Raadsplan) nie – wat met en vir nét  Sy Uitverkore (FISIEKE!) Verbonds-VOLK /JisraEL bestaan!* (- vandag = ’Wit Weste~!*).

Maar nou terug na – “Groep twee” …

Ek het in ‘n paar maande baie kennis van die wesensbestaan /natuur en die “siel  van ‘n hoender” opgedoen … – weens medelye, besorgdheid, “mee-lewing”, waarneming … weens bewondering en ‘n liefde … vir die hoender se demonstrasie van “liefde vir lewe”~!  En die verwante betrokke beginsel-lesse hieruit stem in wese baie ooreen met verskeie Skrifte en dít wat ook vir die Vebondvolk geld!

My betrokke waareneming en ervaring is dan (half) in teenstelling met Groep twee  se “(normale) hoener-genote” se “ongevoelige, liefdelose” optrede … hul “polities-onkorrekte” diskriminasie … “onregte en misdaad teen die hoenderdom” …!  Dié ongevoeligheid geld dan ook my mede-inwoners op die betrokke plaas /kommune, weens hulle – gebrek aan kennis (Hos 4:6) … oor die (ver-)band en belewenis /ervaringskennis tussen my en Groep twee …!

Hos 11:4 :  Met mensebande, met koorde van liefde het Ek hulle [IsraEl] getrek  [= Jh 6:44];

en Ek het My na hom [IsraEl] neergebuig, Ek het hom voedsel [= ‘brood’ = Woord /Torah /-Waarheid /‘Lewe’ = Deu 30:19~!] gegee.

En dit is omtrent ook in kern die verhaal tussen my en Groep twee …!

Groep twee  sou byvoorbeeld ewe onbevange /kordaat in my kamer instap en op die vloer rond soek vir iets om op te pik … – ‘n oefening wat gewoonlik daartoe lei dat hulle met ‘n sny brood (ens.) weer buiten toe gelok word … – en nie buiten toe geskop  word nie …~!* –

as ‘n goeie insig dan nou net ‘n halwe begrip nodig het!

Met die ander hoenders – as ek in hulle rigting stap, selfs om vir hulle kos uit te deel, sal hulle van my af weghardloop, maar Groep twee  hardloop altyd   my toe … selfs wanneer ek weg van hulle af loop, of as ek nié kos het om vir hulle te gee nie … – hoekom?:  omdat ons mekaar ken … “van die begin  af”! (- die leser moet maar met ‘oop  oë /verstand’ lees – ek gaan nie alles met ‘n lepeltjie voer nie~!).

Dus, amper iets soos : –

Joh 10:27 : … my ‘kuikens’  luister na my Stem [Woord /TANAHK~!], en Ek ken  hulle, en hulle volg My … [en nestel onder My vlerke in = Mt 23:37]

Asook dan die volgende toepaslike Skrif : –

Isa 55:3 :  Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe; Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit: die bestendige genadebewyse van Dawid.

Joh 6:35 :  Ek is die brood [= Woord /TORAH] van die lewe;  wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

Jer 2:31 :  o Geslag [= genelyn], verneem die woord [Torah /-Waarheid] van JHWH! Het Ek vir Israel ‘n woestyn geword of ‘n land van duisternis? [= Woord-loosheid? =Ps 119:105;  Mt 4:16]

Waarom sê my volk dan: Ons swerf vry rond, ons sal nie meer na U toe kom nie? [ – want hulle neig nie meer d. oor na D. WOORD /“Stem” /Torah nie & volg ‘n dwaal-stem /’n ‘Bileam’-stem /leer v. verbas-tering …~!* >Num 25;  Op 2:14]

Toe Groep twee  net mooi volgroeid was en steeds uit my hand eet en hulself met gemak sal tuismaak in my kamer – doem die realiteit van die Matrix  een dag voor my op :  “Everything that has a beginning has an end” …

(veral) die hane word van tyd tot tyd “uitgehaal” … om as aandete geoffer  te word…~! –

en sodoende het die een van Groep twee  tot ‘n hartseer, ongevoellige  einde gekom~!

Ek wou eers tussen byde tree om die Groep twee-haan gespaar te laat bly, maar ek besef toe – iemand wat nie weet  nie ;  niedie kennis  en die belewenis het ;  wat nie “die pad gestap” het nie (v. d. begin  af nie!) – asook nie die “emosionele /siels(ver-)band” met Groep twee  het nie … sal stellig dink ek is van loodjie getik … of/en mal soos ‘n hoener …~!*

Want immers ook :  ‘n hoener is mos maar ‘n hoener … is ‘n hoener …~!?* –

en “mense” … is mos ook maar net “mense” … is “mense” … – of hoe …~!?*  Of is daar “(die) mens/dom” …;  en – dan ‘n Spesiale /Uitverkore /Awdawm (Blanke!) /-Verbond-VOLK!*?* … –

‘n “Genesis 1:26-28”-Volk / “Psalm 8”-Volk …~!>

Hand. 7:17  En namate die tyd van die belofte wat God aan Abraham met ‘n eed beloof het, nader kom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte,

Hand.  7:18  totdat daar ‘n ander koning opgestaan het wat NIÉ  vir Josef geken het nie.

Hand.  7:19  Hy het listig met ons geslag [= gene lyn!*] te werk gegaan en ons vaders mishandel deur hulle te verplig om hul kindertjies [= Eie (Suiwer) Soort /Beeld-genote~!*] weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie.

Joh 10:15  Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape [(‘kuikens’) = JisraEL >WiT Christen-Weste~!].

Joh 10:27  My skape [JisraEL] luister na my stem [= TORAH /O.T.~!*], en Ek ken hulle [-met wie Ek ‘n pad stap! –v.d. ’Begin af!*], en hulle volg My.

Die hele kerngedagte en kritieke “lewe-en-dood”-term en begrip hier, is dus :  “KEN(-nis)” … –

wat veral behels – die ken  van ‘n sekere “Stem” /Woord /Kennis /(Verbond-)Leer /Waarheid …~!*

en ‘n “Stem” wat in die N.T. – en “in Paulus” (&/of op ‘Stellenbosch’) NIÉ  kan /of mág verskil van d. O!* T. nié~!*

Die baie spesiale (vir my-) Groep twee-haan is geslag omdat “’n ander hulle nie geken” het nie (= bg. Hnd 17:18) /-nie ‘n “pad gestap” het met hulle – “van die begin  af” nie … wat nie van die epiese en aandoenlike stryd  weet “waar vandaan  hulle kom” nie …~!

Amos 3:2  Julle [JisraEL /’WiT Weste~!*] alleen  het Ek GEKEN!*  uit al die geslagte [zera /rasse~!*] van die aarde;

dáárom sal Ek by [nét] julle [-JisraEL /’WiT Westealleen’~!] besoeking doen oor [nét] al julle  ongeregtighede

Rig 2:10 En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders [= JisraEL!*] versamel  is [dus = A|PARTHEID in d. Hemel~!*], staan daar ‘n ander geslag ná hulle op

wat JHWH en ook die werk wat Hy vir Israel [-en die Boervolk] gedoen het, nie geken  het nie.

let eerstens net op bg. Rig. 2:10 –dat die “hele geslag by húlle (ÉIE  Volk/voor-)vaders” versamel is …~!*  Wat dan SON-helder duidelik wys dat JisraEL – ook in die hiernamaals by nét húlle éie  VOLK- /Ras- /Beeldgroep versamel word~!* (= ook teks soos:  Gen 25:8;  Num 27:13;  Judit  16:22)

Die (fisieke Verbond- en Gelofte) VOLK  het sedert “Bloedrivier” en die Eerste Boere Vryheidsoorlog … hul ore verdoemend tragies uitgeleen vir baie ander “stemme /seine /raad /geraas …”, en veral vir die “SiC”-leer (2Tm 4:3) van Bileam en van Stellenbosch” …~!!!*

Wat ‘n adamiet (Blanke) dan laat wonder, asook met afgryse vervul – oor die rede vir die angswekkende slagting  en verwoesting wat plaasvind onder die Verbond- en Gelofte Volk … asook veral die BESOEDELING / INFEKSIE / VERGIFTIGING – waaraan hulle (fisiek & geestelik) uitgelewer word … – deur hul ÉIE  “menigte  leiers /herders” (2Tm 4:3) … SYSTEM-miete /“Boetman”-niete …~!!!*

Díé  MASSA!!!-slagting /Volks-uitwissing  sê dan vir ‘n adamiet dat daar ‘n geslag  van “menigte  herders (‘kerk’-kiste /geite)” /leiers /owerhede … opgestaan het – wat DUS  die Elohim van Die VOLK  en Sy Woord /“Stem” /Wil /Weg /WAARheid NIÉ  kén  nié~!* – weens sekere redes …~!* = bg. >Rig. 2:10 ;  Hand. 7:18

En /sodoende dan ook:  Weens ‘n “gebrek aan kennis” (Hos 4:6) van die “Oorlewingshandves /-Handleiding” van die Verbond-Kudde, het die herders /owerhede egter nou presies talle dodelike!!!  besluite en stappe gaan staan en pleeg – Volksverraad /en Gods-verraad, wat ten sterkste deur die Handleiding  verbied word – soos : –

(*)                 … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [= ‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)                 Geen baster!!!  mag in die vergadering van JHWH  kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JHWH  nie kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)                 … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

Want in baie opsigte bedink en doen en glo  die VOLK /’WiT Weste  dan almeer die mees ontnugterende, skokkende, verdwasende, kranksinnige … skrikwekkende … hartversakende … skadelikste, DODELIKSTE!!!  dinge … en waarmee hulle hulsef sodoende op ‘n “eetbord” vir die vyand aanbied …~!!! (= ‘vyand’ >Gen 3:15~!* ens.) –

WEENS ‘N GEBREK AAN KENNIS~!!!* (HOS 4:6 – v.d. WAARheid~!) –

“Wee oor hulle siel, want hulle doen hulself kwaad aan!”, Jes. 3:9 (Esg 7:22+ ens).

Waarom dié kranksinnige, “sic-like” tragedie /kataklisme? – want :

“[die] Volk [- nié ‘d. circe’ nie!] bekeer hulle nie tot Hom wat hulle slaan nie,

en hulle SOEK  nie

Jahweh van die leërskare nie”, Jes. 9:12

soek dus nié die Tanahk /O.T. nie! (Jer 5:1 –ens).

Nee, dit soek net “die jirre”, en vir “liewe yeZeus” en “liewe Paulus” … die “Nederlandse Geloofsbeleidenis …” vir Desmond Tutu, die WRK, Rick Warren, TD Jakes, Miles Monroe, Rick Godwin, Ray McCauley, Jannie Pelser, Angus Aartappel … ! ~ “inspirasie”-sprekers wat net sê om die oor te streel … – alles “demone-kraties-, polities-korrekte /-nié-rassisties en SENSITIEF-korrekte …”-opgeklitsde konkoksies … verdoemende gif …!

En sodoende, te midde die “Gen. 3:15”-oorlog, is “jou [‘slang’-]saad” lustig /en listig – sonder moeite – smulsig besig om die laaste ou bietjie gebrek-aan-kennis-“HAAR  saadjies” /“koringkorrels” /“skapies” op aarde op te vreet … ~!!!*

en /terwyl (-‘mind you’ /nogal) – die “gebrek-aan-kennis-skapies” (- & gebrek aan iets anders~!) boonop “DINK  … hulle bewys die jirre  ‘n guns” met dié KRANKSINNIGE MASSA-SELFMOORD-“BILEAMS-GELOOF”-ORGIE …~!*???*

Verstandelose, dom-blêrrie  hoeners, weet – sonder ‘n Phd. in teologie – om  besoedeling /“geïnfekteerde, afwykende …” mede-hoeners UIT  hulle samelewing te verjaag, maar die “Kroon van die Skepping” – kruip … in “(wilde) wesens  van die veld” se dinges  op … om hulle vrede en geluk te soek … terwyl Die VOLK  se “Handleiding” vir (suiwer) oorlewing bepaal (weereens) : –

(*)                  … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [= ‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)                  Geen baster!!!  mag in die vergadering van JaH  kom nie (Deu 23:2) ;

(*)                  … en al die res …~!!!►

Daarom moet ‘n adamiet (Blanke) ernstig besin oor wié dan ook éintlik die “herders /leiers” van die Verbond-Volk / Kudde  vandag is~!*?* –

is hulle leiers, of mis-leiers!? – wat die Kudde  so ter slagting /uitwissing en die VERDOEMENIS ly …~!*

is hulle nie eerder dus “jou [SLANG-]saad” /“REPTILIANS” nie … dié dinges  wat “lyk soos ‘n lam, maar (s)preek soos ‘n draak”~!*?* (Gen 3:15, 18 /Op 13:11 …)

Esg 2:6  En jy, mensekind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie,

omdat distels en dorings by jou is, en jy by skerpioene woon [(FISIEKE!*) baster-blanke!*- /slang-saad!* =Mt 13:24+;  23:33] …

Jes 3:12  Die drywers van my volk is kinders [MAL-emmas], en vroue [ausies] heers oor hulle.

My volk, jou leiers is verleiers, en die weg [= TORAH~!!! = Deut 13:5]

wat jou pad moes wees, het hulle tot ‘n dwaalweg [= OU!!! Test.-LOOSHEID!*] gemaak.

Mat 13:24-28  Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad [= suiwer ‘koring’ /JisraEL /bloed /gene /beeld /gelykenis~!*] in sy land [= ‘EDEN’] gesaai het;

maar terwyl die [Adamiet] slaap, het sy vyand [= anti-adamiet] gekom

en onkruid [(FISIEKE!*) basterkoring!*- /slang-saad!*] onder die [fisieke!*] koring [= Awdawm /JisraEL /-’WiT Weste~!*] gesaai en weggegaan.

‘n Vyandige [Gen. 3:15-]‘mens’ [= vals /anti-adamiet >sa-TAN!* =Henog 11:55] het dit gedoen.

SO!!! – daar was skadelike vals /besoedelde /verpeslike, verbasterde (fisieke) “saad” /GENE /DNA  onder Die (fisieke) VOLK /JisraEL /’WiT Weste  ingesaai … ingesmokkel!  En /want – let ook op die volgende toepaslike /NB. waterskeiding- /rugbreker-teks : –

Joh 8:32, 33  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag [= saadlyn] van Abraham en het nog nooit  vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?

Hier belei die “kerk(geit)” /-leiers (destyds) OPENLIK  dat hulle dus nié!*  ware JisraEL /ware “koring” /suiwer bloed-Verbond-Kudde … of nié “van MY  skape” (Jh 10:26) is nie~!

maar inderdaad dan – :  “ADDER-ras /-saad” – Matt. 23:33 ;  of/en “DUIWELS-kinders” – Joh. 8:44 …~!* (= ‘basterkoring’ >Mt 13:24~!*).

Let op dat hierdie Joh. 8:33, 44-scenario ;  gepaard met Matt. 23:33, bottelbarsend impliseer dat nasiese /“mense” wat nié  JisraEliet-slawe in Egipte was, en dus onder die daaropvolgende (Sinai-)Verbond(e) onderworpe was nie – hoegenaamd NIÉ  as deel van die Verbondsvolk en die Raadsplan gereken kan word nie.

En dít  is waarom die Volk /Verbond-Kudde  met hul Losser se eerste koms in –“duisternis … en skaduwee van die dood” gesit het – Matt. 4:16 … want hulle leiers /“herders” was (der-)duiwels /“REPTILIANS” – Joh. 8:44 … ~ >

en d’s dieselfde  rede waarom die einste/SELFDE  Volk /Verbond-Kudde  VANDAG  steeds /weer in –“duisternis … en skaduwee van die dood” sit …~!!!* (Mt 4:16) –

duisternis” – DUS /inmiddels – :  “Torah”-loosheid /OU!!!  Test.-loosheid …~!* – Psalm 119:105~!*

EN SODOENDE DAN OOK – BAIE NB. / NB. / NB. … – :

Joh 10:12  Maar die huurling en hy wat nie  ‘n [ware] herder is nie [= wat nié JisraEL-slawe in Egipte was nie! =bg. Jh 8:33 /= nié-IsraEl~!*],

van wie die skape [= JisraEL /-’WiT Weste~!*] nie  die eiendom is nie,

sien die wolf kom [= ‘jou (slang-)saad’ >Gen 3:15] en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar.

Joh 10:13  En die huurling [nié-IsraEl /‘reptilians’!] vlug, omdat hy ‘n huurling is

en niks  vir die skape [= JisraEL /-’WiT Weste~!*] omgee nie.

Joh 10:14  Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie [= Skape /JisraEL /-’WiT Weste~!*] en word deur my eie geken.

Joh 10:16  Ek het nog ander  skape [= ander JisraEL = ‘verlore’ 10 Stmm = Paulus-‘heidene’!*]

wat nie aan hierdie  stal [= 2 Stmm /Judah] behoort nie.

Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.

Spesiaal vir ons “Emmaus-gangers” (toe  verstande – Lk 24:45) – :  die Gods-Volk van die “Toekomende Bedeling /Millennium”, sal “Een KUDDE /Skape wees, dus NÉT  JisraEL – WiT ‘Christen’-Weste~!!!* (‘skape’ >Esg 34:30, 31 = [fisieke] JisraEl!*).

EN SODOENDE DAN OOK – BAIE NB. / NB. – :

Mat 23:37  [O Huis van Judah /= SiON /2 Stmm], jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is,

hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! [= ook Jh 1:11]

want die “kuikens” (= ‘skape’ /Israel /’Weste) het dan ook agter die “stem” van ander henne  aangeneuk – wat klink soos “ma  se stem” ;  of wat “lyk  soos die regte smal  pad”, maar wat eintlik die Openb. 18:4-“HOER(-kerk)”-pad is wat eindig in die verderf …~!*

SODOENDE  IS “DIE KERK … VAN DIE jiRRE”  vandag ook nie “onder die vlerke” nie, maar inderdaad in der-duisende splinters verstrooi oor die planeet~!?* – met elkeen wat met sy eie “geloof /-waarheid” kan spog …~!!!*?* ~>

DAAR IS VOORWAAR ‘N “MEEEN-IGTE  HUURLINGE” (DER-DUIWELS /‘REPTILIANS’) NIE ~2TIM. 3:4~!!!*?*

wat net (s)preek wat die “skape(-dom /’WiT Weste!)” graag wil (& móét) hoor … ~ 2Tim. 4:3~!*

‘N “MEEEN-IGTE  HUURLINGE” (DER-DUIWELS /‘REPTILIANS’) … soos ook die –

John Vorsters, FW de Klerks, Roelf Meyers, Pik Botha, Leon Wesselse, Kortbroekkers  … -en-gespuis … Johan Heyns-en-(kerkgeit-)gespuis … akademiese … Boetman-nitiese  en media-nitiese … -gespuis …~!!!*

Let weer NB. – op bogaande : –

Joh 10:12  Maar die huurling en hy wat nie  ‘n herder is nie,

van wie die skape [= JisraEL /-’WiT Weste~!*] nie  die EIENDOM is nie,

sien die wolf kom [= ‘jou (slang-)saad’ >Gen 3:15] en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar.

BAIE NB. /NB. – :

Vir my mede-inwoners /kommune, op die betrokke plaas, is daar net ‘n spul hoenders op die plaas –

“however”, vir my – is daar … ‘n spul hoenders … én – :

dan ook ‘n “uitgesoekte”, SPESIALE  groepie van my “eie kinders…~!!!* ~

Deu 7:6  Want jy is ‘n volk heilig [= a|Part-gestel!] aan die JaH jou Elohim;

jou het JaH jou Elohim uitverkies  om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk  te wees.

Amos 3:2  Julle [JisraEL /’WiT Weste~!*] alleen  het Ek geken uit al die geslagte [ethnos /rasse~!*] van die aarde;

dáárom sal Ek by [NÉT] julle [-JisraEL /’WiT Westealleen’~!] besoeking doen oor al  julle  ongeregtighede.

Nou – terwille van die “Emmaus-gangers” (‘toe verstande’ – Lk 24:45) onder ons, weer : –

Deut. 7:6 :

Want jy, Awdawm [Blanke] JisraEL,  is ‘n volk [- nie ’n ‘kerk’-GEIT  nie~!]

a|Part-gestel! aan JHWH  jou Elohey;

jou het JHWH  jou Elohey uitverkies

om uit al die mense[-wesens] wat op die aarde is, sy [SPESIALE] eiendomsvolk [Blanke JisraEL– /adamiete] te wees.

SO – die plaag-geteisterde Groep twee … kon ek sê, was “my  hoeners” /my “eiendom”~!  Hulle was dan ook tot ‘n groot mate onder my sorg – wat baie … “van my tafel af geëet” het – en uit my hand uit …  Wanneer ek kos uit sit, moes ek bly staan langs hulle tot hulle behoorlik genuttig het, want die “normales /suiweres” sal hulle summier van die kos af verwilder as ek net my rug draai …~!!!*

So – eers wanneer Groep twee  klaar geëet het, sal die “normales /suiwers” toesak en skarrel vir enige oorskiet / krummels … : ~>

Mat 15:23-26  Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan.

Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel [= WiT Christen-Weste~!]

Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: Here, help my!

Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders [= WiT Christen-Weste~!] te neem en dit vir die hondjies  te gooi nie.

Mat 15:27  En sy sê: Ja, Meester, maar die hondjies [= (algemene) heidene!] eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle BASE afval.

[= ‘base’ = Gen. 1:26-28 >Adamiet /=Blanke!* >Ps. 8:6]

MAAR – DIE “MEEEN-IGTE  /LERAARS /HUURLINGE” … “gebrek aan kennis”-derduiwels … John Vorsters, FW de Klerks, Roelf Meyers, Pik Bothas, Leon Wesselse, Max du Preez’s, Piet Craukampe, Kortbroekers … -en-gespuis … Johan Heyns-en-(kerkgeit-)gespuis /Aartappels … akademiese en “Boetman”-nitiese /media-nitiese … -gespuis …~!!!* … –

het gesorg dat die “WESENS /(WILDE) DIERE VAN DIE VELD (VOLGENS SOORT)” = Gen. 1:24, 25 – vandag die “base” is …-

en die “Base /Adamiet” /Gen. 1:26-28 … wat – met “EER EN HEERLIKHEID GEKROON” is – Ps. 8:6 … –

is nou die Klase  is …~!!!

en gesorg dat die Volk /Kudde  vandag weer /steeds in –“duisternis … en skaduwee van die dood” sit …~!!!* (Mt 4:16 >)–

dat Die VOLK  dus sit in “Torah”-loosheid /OU!!!  Test.- /“LiG”-loosheid …~!* – Psalm 119:105~!*

EN HOEKOM IS DIT DAN NOU SO …~!*???*

OMDAT … DIE VERBONDSVOLK /-KUDDE  SE LEIERS /“HERDERS” / “MEEENIGTE  LERAARS” (2Tm. 4:3) NIÉ  WARE, SUIWER “KORING” /AWDAWM /-JISRAEL /“HAAR  SAAD” IS NIE … : –

maar “jou  saad” (Gen 3:15) /-REPTILIANS /“vyandige, basterkoring /anti-adamiete …”~!* (Mt 13:24).

En /asook /weer – weens ‘n “gebrek aan kennis” (Hos 4:6) van die “Oorlewings-Handves /-Handleiding” van die Verbond-Kudde, het die herders /owerhede egter nou presies gaan staan en doen wat die “Handleiding” ten sterkste verbied (onder meer /weereens) : –

(*)                … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel;

jy mag geen uitlander,

wat jou broer [‘naaste’] NIÉ!!!  is nie,

oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

En /want – beskou inmiddels weer : –

Mat 23:37  Jerusalem, Jerusalem [= SiON /2 Stmm] … hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

WAT IS – “… DIE VLERKE”~!?*  Is daar parallelle, verklarende Skrif vir dié “vlerke”~!?* … : –

Openb. 12:14 :

maar die twee vlerke  van die groot arend  is aan die vrou  gegee,

sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die SLANG  onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.

Nou die “algemene  kerk” sê, dié “vrou” van Openb. 12:14 is die sg. “(algemene) bruidskerk” self, maar – by nader ondersoek sal dit blyk dat die verwante Openb. 17:4, 5 en 18:4, van twee verskillende “vroue”, of “kerke”, of dan “Volk”-groeperings praat, waarvan een “vrou /kerk” éintlik die “vyf dwase maagde” ;  of die “slang”-geit /“basterkoring”-system is …!* –

of /inmiddels /natuurlik :  die adamiet van sonde – die ‘Seun(-element onder die volk) van die verderf’ – : http://www.onsensitiewewoord.co.za/

Die een is dan die “kerk /vrou /HOER” op die “dier” van Openb. 17:5 en 18:4 (-ens.) ;  of die “slang”-dinges …~!* – en aangaande wie die Meester beveel dat –“My [FISIEKE-WARE!!!] VOLK” egter UIT!* dié “HOER-vrou /SLANG /DRAAK-kerk”-geit moet padgee – Openb. 18:4~!*

So, dié “HOER- /draak- /kerk”-geit is nié die “spesiale  vrou vir wie die twee “AREND”-vlerke gegee is nie, wat na die woestyn  gevlug het!  Dié “Arend/vlerke”-VROU  moet elders gesoek word … – een wat A|PART  gehou word – “UIT!!!  die gesig~!!! van die slang[-saad /‘kerk’-SYSTEM]”~!!!* –

– en dan /DUS – ‘n … “spesiale  vrou” – wat dan verbind moet word met “twee vlerke …~!!!►

NOU BETREFFENDE – DIE “(SPESIALE) VROU” / “Kudde” (= JisraEl /’WiT Weste) … : –

2Joh. 1:1 :

Die ouderling aan die uitverkore vrou en aan haar kinders—

wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid  leer ken het …

Die “kerk”-geit /-system kan gorrel … tjommel en dwaal tot “dooms day”, maar die nodige nugtere, eerlike, verligte … studie sal die volgende aantoon (- aan die einde vd. dag -) … : –

2Joh. 1:1  Die ouderling aan die Huis van Judah (-v. Dawid /2 Stmm. /SiON /‘Oogappel’)

en aan die ander (verlore) 10  Stamme (= Mt 10:5 ;  Jh 10:16 /= ’WiT Weste)—

… ook almal wat Die WEG [O!* T. >Deu 13:5]  LEER  ken het;

Verskeie Skrif bevestig vir ons dat die “Huis van Dawid” /Judah (2 stmm) /SiON, die Vader se “oogappel” van die (12) stamme is – soos : –

Jes. 5:7

Want die wingerd  van JHWH  van die leërskare is die huis van Israel [= ‘v. Jakob’ = 12 Stmm /WiT Weste~!]

en die manne van Judah [2 Stmm /Dogter v. SiON~!] is die tuin van sy verlustiging [= >‘Oogappel’~!] …

(= “Die Oogap-El Volk”)

Nou terug na bg. Openb. 12:14 se “twee vlerke”~!

Ek is oortuig dié “twee vlerke” sal blyk te wees – dít  wat Openb. 11 se “Twee Getuies” (Moses & ELia) ook sal verteenwoording– naamlik : –

DIE WET (TORAH) / EN DIE PROFETE (TANAHK)~!!!►

En hierdie siening word ook onder meer in die volgende beaam : –

Mat 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang – die hele wet en die profete [= 2 ‘vlerke’~!] –

Dit wil sê : … hang  die ‘twee vlerke [wet /profete] aan vas …~!!!►

– LW.:  aan VAS!!! – en is dit nié “AF-gebreek” ;  of “AF-GEVAL” (>2Tss. 2:3) nie –

soos wat die einste “hoer-circe”-geit met dié “Twee Vlerke” (O.T.) gepleeg  het …~!!!*

Deu 32:9 :

Want JHWH  se deel is sy [FISIEKE!*] volk, Jakob [= 12 Stmm /= ’WiT Weste!] is sy afgemete erfdeel.

[Let op (indien moontlik) :  “Jakob” /Twaalf Stamme /JisraEL /WiT Weste  is die (FINALE~!) “afgemete!!!  erfdeel” (Deu 32:9) …]

Deu 32:10  Hy het hom [= JisraEL /= ’WiT Weste!] gevind in ‘n woestynland en in ‘n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis; Hy het hom omring [- onder Sy ‘vlerke’!],

op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel.

[ – let op = Egipte = ‘Afrika’ word dus verbind met :  ‘woestyn, woesteny, gehuil (= ellende), wildernis (= chaoos~!)]

Deu 32:11 :

Soos ‘n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke [= TORAH /Profete~!!!*] uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels …

En soos dan ook bevestig word in verskeie ander Skrif, bv. : –

Luk 16:31 :

Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete [= 2 ‘vlerke’] nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

Daar het (dus) nié iewers langs die “Weg” (Deu 13:5 –ens.) ‘n “13e  stam /poort” of die heidendomheimelik  ingesluip gekom nie …~!!!*

ofskoon dít  eintlik ook juis is wat in ‘n opsig gebeur het (2Pt 2:1) – bywyse van “jou [slang-]saad” (Gen 3:15) /“BASter-koring” (Mt 13:25) /“geheime krag” (2Tss 2:7), en die “BAÄL”-kerkgeit /-system … –

‘n Heimlik geïnfiltreerde … “monster /-virus” soos ook geïmpliseer word in Skrif soos die volgende : –

2Tss. 2:9  … hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen

2Tss. 2:10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die Waarheid [= OU!* T.!*] nie aangeneem het om gered te word nie.

2Tss. 2:11  En daarom sal EL hulle die krag van [die ‘KERK’]  stuur, om die [- heimlik ingesmokkelde] leuen te glo

DIE “KERK” – DIE INDERDAAD :  “HOER!!!-CIRCE”~!* – het dan DUS  Die VOLK /-JisraEL /“Die VROU” /-’WESTE … –

– se twee “Vlerke” – :  Die WET / PROFETE – afgebreek … “geaborteer” …~! (= Mt. 23:13;  Lk. 11:52) –

– en is dit dáárom  dat die konkinklike Gods-VOLK – “Arends”-Volk … ~>

– nou soos ‘n sieklike, geïnfekteerde, verpeslike, terminale … veragtelike … afvlerk-HOENER!!! – in die stof rond skrop op ashope vir wurms en insekte … om aan die lewe te probeer bly …~!!!*** …*** …

Hos 8:1  Die basuin aan jou mond! Soos ‘n arend skiet dit neer op die huis [= Jakob /JisraEL /’WESTE!] van JHWH!

Omdat hulle [JisraEL /’WESTE!] my verbond oortree het en teen my wet [= TORAH /‘2 VLERKE’~!*] gesondig het.

Let ook op die volgende noodsaaklike gedagte /kwessie van die vroeëre 2Joh. 1:1 :

… wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid  LEER!!! ken het …

DUS :  Die “Waarheid” – moet “geleer”~! ken … word~!*  Dit vereis dus méér as – net “glo”~!*

Dit impliseer DUS  ook /noodwendig NIÉ– almal (van JisraEL– /’wit Weste!) … LEER / ken “Die WAARheid” nié …~!!!*

En hoekom sal nié-almal – die Waarheid leer … ken nie~!?* : –

2Tss. 2:10  … omdat hulle die liefde  tot die Waarheid [= OU!!! Test.~!*]

nie aangeneem het om gered te word nie

2Tss. 2:11  [daarom] sal EL hulle die krag van [die‘KERK’]  stuur, om die [- heimlik ingesluipte] leuen te glo

Om (dus) die waarheid … te sê – :  net ‘n “geringe oorblyfsel” /’n “smal  pad” /“Gideonsbendetjie” … sal die WAARheid koester ;  dit soek (& vind), en dit dan leer ken …~!*

Joh 6:45 :

Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur EL geleer wees [= d. Waarheid =TORAH /O.T.].

Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom [dán, ná d. ‘lering’-] na My toe.

So:  (A)  WAT… is “Waarheid” ;  en  (B)  Wat het Skrif soos die veelbesproke “Joh. 3:16” /-evangelie uit te waai met –“leer” ;  en met “ken” …~!!!*?*  Want laasgenoemde het niks te doen met “leer” nie, maar met eenvoudig – :  (net) “Glo” ;  of (dan) :  “Nié  glo nie”~!*

En /want – ons merk in dié verband bv. ook : –

Hand. 18:24  En ‘n sekere Jood met die naam van Apollos … was magtig in die Skrifte.

Hand. 18:25  Hy het onderrig ontvang in Die WEG [= Wet /TORAH!] van JHWH … en die dinge aangaande JaH  noukeurig geleer …

[- maar :  inderdaad /inmiddels was dié ‘noukeurig geleer’ nie genoeg nie, want/ sodoende : – ]

Hand. 18:26  … maar nadat Aquila en Priscílla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem

en hom [NÓG!*] noukeuriger Die WEG  van EL  uitgelê [= GELEER~!]

EN SODOENDE WÉÉT ONS NOU – OFSKOON DIE “KERK-KISTE” /-SYSTEM /-MIETE  DIT NIE  WIL WEET NIE … – “Die WEG” … soos dan gevind in talle teks soos Deut. 13:5 /Hand. 18:26 –ens.

– IS DIE “ARENDS-VLERKE” –

van die (JisraEL-)“Vrou” van bg. Openb. 12:14 (= SiON >Boervolk) – in die woestyn … uit  die gesig van die “HOER-vrou /kerkgeit- /draak”-system …~!*

NAAMLIK – DIE WET  (MOSES /TORAH) / EN DIE PROFETE (ELIA) – DIE OU!!! TEST.~!!!►

en wat dus – méér vereis as net om “geglo” te moet word –

Die WEG”  vereis primêr DUS!* – dat dit ook (al noukeuriger! –) “GELEER”~!* moet word …~!!!*

En sodoende dat /bv. : –

Deu. 17:18, 19  En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom ‘n afskrif van hierdie wet [TORAH] in ‘n boek skrywe …

en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae  van sy lewe daarin lees [= ‘Leer’!*] dat hy KAN LEER  om JHWH  sy EL  te vrees …

SO / DUS – betreffende bogaande “(A /B)”-vrae, (A)  wat is “Waarheid” ;  en  (B)  wat het Skrif soos die veelbesproke “Joh. 3:16” /-evangelie uit te waai met –“leer” ;  en met “ken” …~!!!*?* – naamlik (A)  WAARheid – is dan gelyk aan >(B) : – die WET (Torah) en Profete~!!!* … aldan die “vlerke” … -wat ge-“LEER!!!” KEN MOET  word …~!!!►

Joh 6:44, 56  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie [EERS!*] trek nie …

Dit is geskrywe in die profete [= ‘in d. vlerke’ >TANAHK!]:

En hulle sal almal deur EL  geleer  wees.

Elkeen dan wat dit van die Vader [- se Stem = O.T.! EERS] gehoor en geleer  het, kom [dán /daarná] na My toe.

Nou – wie “leer” die awdawm /-Volk /’WiT Weste!?  Inmiddels, wie moet die Volk toerus met haar “twee vlerke”?? : –

Joh 14:16, 17  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

die Gees van die Waarheid wat die wêreld nie  kan ontvang nie, omdat dit HAAR  nie sien en HAAR  nie ken nie; maar julle ken HAAR, omdat SY  by julle bly en in julle sal wees.

Joh 16:13  Maar wanneer SY  gekom het, die Gees van die waarheid,

sal SY  julle [= IsraEl /’Weste~!] in die hele waarheid lei [= LEER~!]

Nou sê vir my :  Wat leer die “menigte leraars” (2Tm 4:3), of die “(hoer-)kerk” Die VOLK  vandag aangaande hulle “(arends-)vlerke” ►die “Wet (Torah /d. Weg) ;  en Profete” /TANAHK …~!*???*

EK DINK – :  “I REST MY CASE” …~!*

Die Kudde  word net die SiC”-leer… geleer (2Tss 2:3, 10 ;  2Tm 4:3;  2Pt 2:15!*) … – die “plaaggeteisterde, afvlerk-hoener”-leer ;  die “evangelie van PaulusME” … kontaminering /“Bileam”-besoedeling / “Boetmanisme” /verBAS-tering … – die “leer van die DOOD” geleer~!* (= Jer 8:3 ;  Spr 14:27 …).

En sê vir my – baie eerlik, indringend, kritiek noodsaaklik :  Wie se benadering /siening van Groep twee  was meer verkieslik /wenslik /Skriftuurlik /-“strategies korrek” … : –

die “ongevoelige /hartelose”, ekstremistiese, seperatistiese /“gewelddadige” … mede-loseerders, en “diskriminerende hoener-genote” ;

OF : –

goedhartige, lieftallige, “akkommoderende /inklusiewe” … die uwe~!*?*

Of /en – ons moet dalk ook eers vir mekaar vra :  Wie (of wat /& hoe) het die “hartelose, diskriminerende” hoeners geleer … om te doen – soos wat hulle gedoen het : –

om mede-hoeners wat gekontamineer is /met afwykings te vermy, terroriseer /verniel, verjaag … met hand en tant te beveg … uit die hoener-dom  te verban …~!* –

TEENOOR – DIE GODSKREIENDE TRAGEDIE /ASTRONOMIESE VERDWASING …: –

– wié /watter “stem” /“SiC”-leer (2Tm 4:3) … DOODS-WENS /-programmering /system … het die AWDAWMIET /Blanke geleer om hulself op ‘n skinkbord voor die VERVLOEKTE!!!  vyand(e) … gekontamineerdes /met “SLANGSAAD”-afwykings neer te lê …~!?*

DUS / EINTLIK :  HOE … goedhartig en liefdevol en “OPREGook al my optrede was, die werklike feit /REALITEIT  en ware waarheid is –

dat my handeling meegebring het dat twee gekontamineerde hoeners onder die hoenderdom … “heimelik ingevoer gewees het …~!!!*

wat die egtheid en suiwerheid en edelheid /die “(gene-)bloudruk” … van die “hoener-dom” kan aantas /saboteer …~!* –

Die haan van Groep twee, wat aandete  geword het, was onvrugbaar.  Van die hen se eerste kroos (van 8), het vier oorleef, wat almal aansienlik kleiner as normaal en onvrugbaar was.  Van haar tweede broeisel (van 8) het net een, met ‘n effense ‘hoenerkoppie’, dit oorleef.  Iets is drasties dus nie pluis /“gesond” /suiwer met Groep twee  gewees nie~!*

DUS – HOE … goedhartig, “opreg”, medelyend, barmhartig(-‘Samaritaans’~!***) en liefdevol ook al : – my  optrede was “OPREG-VERKEERD”!!! … opreg-(hoog-)verradderlik …;  dit het behels dat ‘n skadelike element /virus /“vyand” /“Terminator” (Arnold Schwarzenegger) onder die hoenderbevolking geïnfiltreer het, wat daartoe kan LY  dat die “hoenerdom” (op die plaas) totaal uitgewis kan raak …~!!!* –

Omdat Groep twee  hulself ewe kon tuismaak in my wendy  en gereeld uit my hand gevoer was, het die vier Groep twee-kinders, van die eerste broeisel, dieselfde gedrag aangeleer.  Hulle was so familiêr en hans, dat twee van hulle selfs op vlieg en op my skouer kom sit het …~! –

hulle sou vir lang tye langs my kamer sal sit en wag vir kos en dan soms baie uitgehonger voorkom, waarskynlik omdat hulle nie ook self wei … soos die “normales /suiweres” maar moet doen nie (-wat nie van my  hoen’ez was nie)…~!* –

en só het ek dus vir hierdie “afwykings”-geslag onder die hoenerdom – boonop die afwyking ingeprogrammeer om … op ‘n mens (se ‘arm’) te vertrou …~!* (- hal-lo-o– …~!*)

net soos wat die “slangsaad”-SYSTEM  die mensdom almeer afhanklik maak-van die (doem-)SYSTEM …~!

Die Groep twee-hen het haarself later ietwat van my gedistansieer ;  ek mag nie meer aan haar geraak het nie … sy het al meer op haar eie gewei en my al minder kom besoek vir kos – en die jongste oorblywende enetjie (2e broeisel) doen (natuurlik) net so …!

Rig 2:10:

En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar ‘n ander geslag ná hulle op

wat JHWH  en ook die werk wat Hy vir Israel [-en die Boervolk] gedoen het, nie geken het nie.

SO – hier is twee verskillende lewenstyle /“ideologieë” /lewenswyses /beleide /benaderings /“programmatuur” tussen die twee geslagte van die eerste en tweede Groep twee-broeisels : – watter een is die mees wenslike /voordeligste vir die oorlewing en die natuur van “die hoenderdom” …~!?* –

is die vier (1e broeisel) van Groep twee  se afhanklikheid van my die voordeliger toestand vir “die hoenerdom” ;  of die een van die tweede broeisel se onafhanklikheid van my …~!?*

DUS – :  Hoewel die eerste geslag Groep twee’s  heel gerieflik /sorgeloos deur my versorg /bederf word en hulle dit geniet … is ek en my handeling en idee /beleid /ideologie /kondisionering … éintlik skadelik ;  en ‘n verskuilde bedreiging … selfs ‘n indringer en korrupteerder en saboteerder /verderwer /verwoester … – ‘n “wolf in hoener-kleed”, vir die natuur en die siel, en die oorlewing /selfbehoud  van die “vier” /eerste broeisel~!*

Wat die natuur en oorlewing van die “hoenderdom” in geheel betref – sou die aangewese en verlangde optrede gewees het om, in die eerste plek, die geïnfekteerde “Groep twee” – se nekke om te gedraai het …~!* >

aldan :  dié twee met die banvloek te getref het …~!

Of /en /inmiddels – soos wat dit in Deut. 13:5 uitgedruk word : –

Deu 13:5  Maar dié profeet of dié man wat as dromer  optree, moet gedood  word,

want hy het afval [afwyking /kontaminasie /kettery] verkondig van JaH julle EL wat julle uit Egipteland uitgelei en jou uit die slawehuis verlos het,

deur jou af te drywe van die weg  [= TORAH~!] wat JaH julle EL jou beveel het om daarop te wandel.

So moet jy dan die kwaad [afwyking /valse …] uit jou midde uitroei.

Nou – die “miljoen-triljoen … biljoen dollar”-vraag is : –

BESTAAN DAAR NIE DALK ‘N SOORTGELYKE … ‘KLANDESTINE’ /LIEFTALLIGE” … MONSTER-VIRUS /“INDRINGER /INSLUIPER /SABOTEERDER” … -TOESTAND /-ELEMENT /-ENTITEIT /-ORGANISME … –

– onder die UITverkore (FISIEKE!) Verbond-Volk JisraEL-WiT Weste  VANDAG  nie …~!*?*

Waarvolgens Die (FISIEKE) VOLK  dan, in “post-apartheid” oënskynlik, gedeeltelik heel aangenaam en sorgeloos … voortleef ;  “versorg” word deur die “menigte!*  leraars” … se “SiC”-leer /-SYSTEM (2Tss 2:3 ;  2Tm 4:3~!*) … stroom AF!!! – op ‘n “(BREE!*) pad” wat vir die Awdawmiet ‘reg (& smal) LYK’, maar wat eindig in die VERDERF … waar die Noag-apokalips in Gen. 6:12 geëindig het …~!*/?* –

naamlik dan dat alle VLEES!!! (-nié ‘gees’ nie!) se wandel op aarde so verdorwe (= verbas-ter~!) het, dat die Elohim spyt  was dat Hy die Awdawmiet /Blanke geskape het –

en is dit nie vandag weer dieselfde situasie nie?! – en die rede dat die ‘mens’  en hul wêreld ook nou weer op die rand van ‘n globale kataklisme /-verwoesting staan nie~!*?*

Bestaan daar dus sprake van ‘n “kataklismiese /apokaliptiese kontaminasie /-infiltrasie /sabotasie” – ‘n TERMINEERDER  van Die (FISIEKE!*) VOLK~!?* … soos ook in die volgende Skrif-parallelle na vore kom!?* : –

Eseg. 2:6 :  En jy, mensekind, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie,

omdat distels en dorings by jou is, en jy by skerpioene woon [(FISIEKE!*) basterkoring /vyandige, vals blanke!*- /slang-saad!* = Mt 13:24+];

wees nie bevrees vir hulle woorde en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie …

Mat 13:25  maar terwyl die [adamiet] slaap, het sy vyand gekom

en onkruid [(FISIEKE!*) vals-blanke!*- /slang-saad!*] onder die koring [= Awdawm /JisraEL /-’WiT Weste~!*] gesaai en weggegaan.

Mat 13:28  ‘n Vyandige ‘mens’ [= Gen. 3:15-] het dit gedoen.

Asook die volgende : –

2Pe 2:1  Maar daar was ook valse profete onder [= ‘by’] die volk [= JisraEL /= Esg 2:6~!*],

net soos daar onder [= ‘by’] julle [= Awdawm /JisraEL /-’WiT Weste~!*] valse leraars sal wees

wat verderflike ketterye [= ‘SiC’-leer /besoedeling /kontaminasie /verBAS-tering …~!*] heimlik sal invoer

1Jo 2:19  Hulle [(FISIEKE!*) vals-, vyandige blanke!*- /slang-saad!*]

het van ons [= JisraEL ~!*] uitgegaan, maar hulle was nie van ONS  nie;

want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het;

maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ONS [= Awdawm /JisraEL /(ware) Koring /-’WiT Weste~!*] is nie.

En sodoende dan ook : –

JeshaJaH 30:20 :

My Meester gee julle wel Brood van benoudheid en Water van verdrukking,

maar jou [JisraEl-] Leraars[-element!*] sal hulle nie langer verberg nie –

maar jou oë sal jou Leraars [= VERDERF-element!*] sien

(~>!!!* – vir wie /wat hulle is = ► Mt. 15:13, 14;  2Tm. 4:3;  2Tss. 2:3;  2Pt. 2;  Judas;  Opnb. 13:11 …~! –

ELEMENT’ wat verderflikhede /gruwels /‘ketterye’ (2Pt 2:1) /besoedeling  [= demoNE-krasie!*] heimlik invoer … – onder d. Liggaam = Wit IsraEl-Weste~!!!***).

SO / DUS – in ‘n bepaalde opsig is ek, vir die hoenerdom, dan die “satan  wat hom voordoen as ‘n engeltjie [boodskapper] van die lig” … omdat ek, “genade, vrede en liefde” sou preek vir – alles wat op twee bene roer …~!* –

terwyl ek dan goedhartigheid, barmhartigheid, opregtheid, genade-genade … liefde-liefde bedink … beywer en versprei ek eintlik  die dood-draende PES /’n vyand … ‘n “terminator /verwoester” onder die “hoenerdom” …~!*

As ek “hoener”-taal kon verstaan het, sou ek stellig iets gehoor het soos : –

Deut. 13:5 :

Maar dié man wat as dromer optree [geïnfekteerde ‘hoener-liefhebber’],

moet GEDOOD!!!  word,

want hy het afval verkondig [= BESOEDELING  van bloed /gene] …

deur jou af te drywe van die weg [wandel & handel met hoeners] wat JHWH  jou beveel het om [daarvolgens te handel’]

So moet jy dan die kwaad [-doener / ‘donder’ – wat onder die suiwer volk aangerig word] uit jou midde uitroei.

EN IS DIT NIE IN SEKERE /VERSKEIE OPSIGTE WAT DIE “MENIGTE!!!  [LIEFTALLIGE] LERAARS” (2TM 4:3) EN HULLE MENIGTE!!!* GOEDHARTIGE KUDDE /SKAPE DOEN NIE …~!*???* –

met hulle “liewe Jesus”- /“liewe Paulus”-evangelie … – van :  “die vyand /die AF-WYKing /besoedelde /die SATAN  liefhê soos self …” – terwyl hulle ook nie (wil) weet wie die “vyand” inderdaad éintlik régtig is nie~!* (= Gen 3:15;  Mt 13:25;  23:33;  Jh 8:44;  2Tss 2:3 …) –

want die “geheime krag” wat die N.T. en Paulus se geskrifte beet gehad het, het dit gekonkoksifiseer  om wesens in ‘Die Raadsplan’ in te sluit wat deur die Elohim vervloek word – vir ewig …~!* (= bv. Gen 4:11 ;  Mal 1:3, 4;  Mt 15:26;  23:33) –

en dit is mos ook wat die vroeë (verdwaalde) “heiliges” soos Oreginus, Eseubius, Arminius, Polycarpus … en St. Augustinus van Hippo /Carthage die “skape” geleer het …~!

Sodat die “menigte blinde leiers” (2Tm 4:3) – en die produk van bogaande “vroeë heiliges”, naamlik die MENIGTE  blinde skape /die hele “hoer(-kerk)”-kiste /-geite /system, nou glo hulle is op ‘n “pad wat reg (& smal) lyk”, maar wat dan einidig in die verderf~!*

MAAR – NB. :  Verskeie groepe wat die Skrif onafhanklik van die “amptelike (hoer-)kerk”-GEIT  ondersoek het, soos die Esseners, Makkabeërs, Valdene … Franse Hugenote – het ALMAL DASTIES  VERSKIL!!!* van die “amptelike HOER-(kerk)”-GEIT, en is hulle op bloedige en barbaarse wyse vervolg … – soos wat vandag ook al meer met die IsraEL-WAARheid-Gangers die geval is~!*

Nou – ek kan myself nie in ‘n “hoener(-termineerder) verander” en hulle infiltreer om hulle uit te wis nie, maar ek weet wat sê die volgende Woord van die Elohim i.d.v. : –

Die Openbaring van Henog 11:55 :

En hy [Sataniël] het sy doemvonnis verstaan en die oortreding wat hy vroeër gepleeg het, daarom het hy ‘n gedagte teen Adam verwek,

op so ‘n manier het hy Eva bedrieg en met haar GEMEENSKAP  gehad …~!!!*** ~ >

(= >VERBAS-tering … bloed- /gene- /DNA-/gees– /beeld-BESOEDELING … -uitwissing –

=  ontug tussen ‘slang’ en Eva ~!!!► Kain-niete /Noddiete (Gen 4:16) /Edomiete … =

=  ‘slangsaad’ = Mtt  23:33;  Jh 8:44 /‘onkruid’ = Gen. 3:18 ;  Esg 2:6;  Mtt 13:24 /‘sinagoge vd. satan’ = Op 2:9;  3:9)

En sodoende dan ook i.d.v. :

Gen. 6:1, 4:

Toe die mense [= Awdawm /Blanke!] baie begin word het op die aarde en daar vir hulle dogters gebore is, het die hemelwesens!!! [‘Nephilim’] gesien die dogters van die mense is mooi en het hulle getrou met die dogters van hulle keuse.

In daardie tyd was daar reuse  op die aarde, en ook daarna [= ná die vloed!] … (1983).

En sodoende ook :

Henog 17:1

(opskrif:  ‘Henog se reis deur die Aarde en Doderyk /Sheol’) :

“En hulle het my na ‘n plek geneem waarin diegene wat in haar was soos vlammende vuur was,

en wanneer hulle dit begeer het,

het hulle hulself soos adamiete [Blankes!*] laat lyk

(- eie toep. klem;  uit :  Die Boek van Herinnering ;

= ook ‘seuns v. God’ – Gen 6:4 ;

= ook ‘godeseun’ – Dan 3:25 /= Mal 3:16 ;  Jud :6, 7).

NOU – BETREFFENDE HIERDIE – KLANDESTINE INFILTRASIE … “HEIMELIKE INSLUIP / INSMOKKEL” … – van ‘n skadelike, dodelike virus(se) /kontaminasie /besoedelde /pes(-telensie) … vyand(-elikheid) … ‘n SiC”-geloof /-leerTERMINATOR  onder die “Liggaam” … –

is die “triljoen miljoen dollar”-vraag nou : –

wat is die eindkonsekwensie /-implikasie /gevolgtrekking van bogaande Skrif :  Gen. 6:1, 4 ;  Openb. van Henog 11:55 ;  Henog 17:1 …~!*???*

DUS :  WIÉ  is, by benadering, dan inderdaad hierdie – “engel van die lig”-SATAN  van 2Kor. 11:14 in die praktyk … op straat daar buite!?* – terwyl “lig” dan áltyd primêr verwys na die “WOORD” /Tanahk (Ps 119:105) – en dus na die WAARheid~!*

En neem in ag dat – “DIE VYAND /SATAN(-iël)” ALTYD PRIMÊR net ter sprake is met betrekking tot “Die AWDAWM” (Blanke /‘Edeniet’) /Die VOLK /JisraEL /’WiT Christen-Weste (- wat alleen! onder d. Wet /WEG was~! – bv. ook Amos 3:2 ;  Gal 4:5) … –

AL!!!  die klassieke /historiese voorstellings /tekeninge wat ek nog van – (1)  die satan  en duiwels /demone ;  en van  (2)  die hel /“sheol” gesien het – was die karakters daarin ALTYD!!! –BLANKES! /BLANKES!! /(& nogmaals -) BLANKES~!!!*** … ~>

SO – :  OOK NET WIÉ – watter RAS, moet die karakters in “die hemel /koninkryk” wees …~!*?*

(- ek dink :  ‘I Rest My Case”~!*)

Maar, ofskoon jy dan nêrens ooit ‘n prent oor die hel kry met ‘n swarte daarin nie, kry jou nou – natuurlik! – gereeld moderne prente van die “hemel” – met 50% swartes daarin …~!?* (- ek wil amper sê:  ‘You gotta be shitt’n me’~!*).

En /want – let ook op i.d.v. hóé  MEE…-sleurend /oortuigend en oordonderend hierdie goedhartige, vrede/-liewende … vermomde /gekammofleerde saboteur /“engel van die lig”-VERDOEMENIS /“BREË  pad” / “ALGEMENE  kerk(geit)” …-DINGES  ís, naamlik : –

Openb. 13:3  En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.

En die HELE  wêreld [= JisraEL-Nasies~!] het verwonderd agter die dier [- waarop die HOER (= ‘kerk’) ry – 17:5] aan gegaan.

Met ander woorde – en nou betree ons “(ON-)sensitiewe” /“storm waters” :  hierdie dodelike, apokaliptiese PESLIKE  infiltrasie van ‘n “terminator”onder dieawdawm-/blankedom /’WiT Weste, behels : –

iets  wat lyk soos goedhartigheid, barmhartigheid, “vrede-liewendheid” /“naaste-liewendheid” /“VREET-saamheid” /medemenslikheid … genade-genade … –

– wat LYK … soos  die – “woord / lig /stem /wil … regte, nou  pad van die jirre /soos liewe Jesus (& liewe Paulus) …” –

MAAR … –

– D’S EINTLIK VOL GIF /INFEKSIE /KANKER /PES /BESOEDELING … VOL – “SiCCC”-LEER … (2Tm 4:3~!*) EN – EINDIG IN DIE VERDERF (= Gen 6:12~!*).

OF/EN MET ANDER WOORDE – WEER … –

Jeremia 11:9  :

p ►    “Daar is ‘n sameswering  ontdek onder die manne van Juda …

Die huis van Israel en die huis van Juda het My VERBOND  [v. Suiwerheid!*] verbreek wat Ek met hulle Vaders  gesluit het”.

(- ‘Verbond’ = met Abraham, Isak & Jakob ; & met ‘Moses’ [‘d. Wet] ;  of d. TORAH /Pentateug – asook ‘d. Profete’ = OU  Test –

=  ook d. ‘Vrede Verbond van Suiwerheid’ >Num. 25:12).

so :  ‘mense’ /“heilige  wesens (vd. veld)” /en basterds  wat, volgens die Woord van EL (-wat nié verander NIÉ!], in die vergadering van Die Volk nié!*  mag kom nie (Deu 17:15;  23:2, 6 …) – kry vandag “vredes”-pryse en word opgehemel deur die “wêreld”-én die “HOER(-kerk)” = omdat hulle VERBAS-TERING /AWDAWM-uitwissing … propageer~!*???* (- ek wil amper sê:  ‘You gotta be shitt’n me’~!*).

En sodoende … –

Hosea 4:5, 6 :

“Daarom sal jy [JisraEl-’Weste] struikel  bedags, en ook die profeet [= ‘hoerkerk’] saam met jou struikel  in die nag [- in ‘Lig’-loosheid /= OU  T-LOOSHEID~!*] …

My VOLK [Israel /’Weste!] gaan te gronde weens gebrek aan kennis [- v.d. WAARheid!]

omdat jy die Wet [= ‘WEG’ /Torah /OU  T.] van jou Elohim vergeet het, sal Ek ook jou kinders [fisieke Israel /’Wit Weste] vergeet”

(= ook Jer 5:1;  Esg 44;  Sag 7:12;  Ef 4:17-19 ens).

DUS  is daar sprake van ‘n “mol” binne Die VOLK /Liggaam /’WiT Weste … soos wat ek vir die hoenerdom op die plaas ‘n “opregte, goedhartige, lieftalige … bliksem” of/en verwoester was …!* : –

Bedink onder meer i.d.v.:  Paulus as die “13e  apostel” – vir wie DERTIEN!!!  boeke toegeken is in die Kanon ;  wat in Hand. 13  op die toneel verskyn … –

– en enigeen wat iets  weet van die Fariseërs /Sanhedrin /“Learned Elders of Sion” /Jesuïte /Kabbalisme /“geheime krag” (2Tss 2:7) /die Illuminati NWO …~!* – sal weet wat “13” verteenwoordig /simboliseer … –ens.~!* –

en /asook dan Paulus se soms afwykings /ongeruimdhede /WEERSPREKINGS /twyfelagtige, verdagte … leringe en handelinge …~!*

en waarom is “die kerk(geit)” /“HOER” (Op 17, 18) se totale uitgangspunt vierkant (of 90%) geskoei op die “evangelie van Paulus” (Rm 2:16;  16:25) … en nié op die “Evangelie van JaHWeshua” en die Tanahk nie~!*?*

En WAAROM  roem die “kerk(-geit)” so in al haar  (beweerde /sg.) prestasies – veral ook haar “glorieryke Afrika-suksesse”(?) , vooruitgang, talente, vernuf … asof sy  soos ‘n “arend bo die wolke” sou sweef, maar … –

in werklikheid is haar kinders /die WARE  Volk /Liggaam – fisieke en geestelike “sieklike afvlerk-hoeners” wat op die ashoop rond krap vir wurms, goggas /gemors om aan die lewe te (probeer) bly …~!*???* –

weens die vernietigende “MOL” of virus /besoedeling of “termineerder” in die Liggaam /Volk /’Weste …~!*

die tydskrif “Time”, het (omtrent 2008) briewe onthul van “Suster Theresa”, waarin sy ‘n hulpkreet aanhef oor die depressiewe DOELLOOSHEID  van haar werk en lewe …~!*???* – besin gerus maar hieroor, veral ook in die lig van wie haar bedieningsveld /-subjekte was …!

Dit wil ook sê /inmiddels :  Almal kan sien die Adam-dom /’christen-Weste gaan van kwaad na erger  en stuur op ‘n hel-hool af …~!?*  En almal wys fingers – weg  van “die kerk”-geit af, en weg van “die bybel” af – máár … sit die duiwelse “termineerder” /kankergewas /verwoester /-“MOL” … nie eintlik juis in een of ander hoedanigheid eerstens ín  “die (BAÄL-)kerk” en/of ín die “bybel” self nie~!?* (= bv. ook :  Jes 43:27;  Jer 8:8 )

Bedink ook weer : –

Mat 23:37 :  Jerusalem, Jerusalem [= SiON /2 Stmm] … hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

(- sekeres v. ons Voortrekker-voorouers het hulself, “die Jerusalemgangers” genoem = JisraEliete~!* –

Jerusalemgangers by “Gerda Pieterse” < gpieterse@intekom.co.za>

“Voortrekkermense” I, II, III en IV (1918-1925); V en VI (1938)” = Gustaf Preller)

Rev 12:14 :  maar die twee vlerke  van die groot arend  is aan die vrou  gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig  van die slang onderhou word …

Daar is reeds aangevoer – dié “vlerke” is die Wet (Torah) en Profete (OU! Test. /= D. Weg) ;  en die “vrou” is NATUURLIK  dan nét  JisraEL /’WiT Christen-Weste – wat alleen “onder die Wet” /Torah of dus onder die “twee Vlerke” was – wat alleen /primêr met die Tanahk, en sy Verbonde(-Leer), bepalings, insettinge, verordeninge, beloftes, profesieë verbind kán word …~!*

En dan is dit ook aangevoer dat 2Joh. 1:1  se “uitverkore  vrou” inderdaad dan – die “spesiale” of “Oogappel”(-Volk) van JHWH  sou wees~! –

of naamlik die twee stamme ;  Huis  van Judah (/Dawid) ;  die “Dogter van (/Berg) SiON” /“vyeboom” …~! –

en wat dan ook die “oudste verlore  seun” van Luk. 15 verteenwoordig – wat altyd “tuis (Jerusalem) gebly” het, maar wat op die ou end die eintlike een is wat nie wou terug ingaan in die “Vaderhuis” /“Nuwe Verbond” nie (= bv. ook >Jh 1:11).

Insiggewend en interessant genoeg het Groep twee  dan net uit twee ellendige, plaag-geteisterde … veragtelike … uitgeworpe … verbanne … verstote hoenertjies bestaan … ‘n tipe  van – hoe ook die Twee Stamme /Dogter van SiON, of naamlik die BOER-Volk vandag lyk – Jes. 1:8;  18:7 ;  Sef. 3:12, 19 …~!

Ná die Babel-ballingskap, en die herbou van Jerusalem, het daar baie uitgeworpenes, ontworteldes, verstotelinge, veragtelinge …. “vreemdelinge, bywoners, huurlinge, Samaritane [= 10 Stmm] …” hulle in Judea /Jerusalem kom vestig … baie – “kreupeles, melaatses, ellendiges, gebrokenes van hart … verslaenes van gees en hart …” – baie “plaag-geteisterde kuikens /Groep twee’s” …~!*

Psa 34:18 :  JHWH  is naby die wat gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.

Psa 51:17 :  Die offers van EL  is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o JaH, nie verag nie!

Die vraag is:  Wat behels en/of veroorsaak hierdie bedroeftigheid, krisis, ellende /tragedie /kataklisme … “verslaendheid, gebrokenheid van hart /gees …” – éintlik!?* –

weereens /natuurlik :  ‘n “gebrek aan kennis” (Hos 4:6) ;  ‘n Woord /LiG /-WAARheid … -krisis /-gebrek … –

‘n “af-Vlerk-sindroom = of naamlik>OU!!!  Test.-LOOS…HEID~!!!*

En dan is dit ook onteenseglik so dat -:  Soos wat die mens (Adamiet /Blanke) /Volk se innerlike, siels- /gees-lewe /beeld en denke /persepsie is,  lyk ook hul uiterlike materiële posisie …~! –

… – soos die veelbesingde, wonderlike, fantastiese, liewe … “Nuwe  Suid-Afri’kakkie” / Max du Preez &kie “parra-dys” lyk, en al meer word …~!!!*

Nou hoekom – is, en lyk Die VOLK … soos wat die  “Nuwe  Suid-Afri’kakkie” is en lyk en word~!*?*  Want : –

Jer 2:10 : … kyk of so iets gebeur het:

Jer 2:11  of ‘n nasie sy gode verruil—wat nie eers gode is nie.

Maar my volk [-SiON~!* / BOER-Volk~!!!*] het sy heerlikheid verruil vir wat geen voordeel bring nie.

Jer 2:13  Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen:

My, die fontein van lewende water [= Woord /WEG /Gesonde LEER /O!* T. …~!], het hulle verlaat

om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke [= ‘n ‘SiC’-leer /van ‘n ‘menigte leraars’ – 2Tm 4:3~!*] wat geen water [= O.T.] hou  nie (= ook Jes 12:3)

Jer 2:14  Is Israel ‘n dienskneg? Of is hy ‘n bediende  wat in die huis gebore is? Waarom het hy dan ‘n buit geword?

Skrif wat natuurlik dan vandag 210%  presies van toepassing is op die BOER JisraEL-Volk/Dogter van SiON~!*

Want bedink ook bg. Jer. 2:11, “…  het sy heerlikheid  verruil vir wat geen voordeel bring nie” – wat verwys na die “heerskappy” van die adamiet (Blanke) oor die skepping en skepsels – byvoorbeeld =>Gen. 1:26, 27 ;  Psalm 8:5-7 …~!*  Naamlik dan dat die Boervolk, en die Blankedom wat onder die Goddelike en Skrif-Opdrag /-WET  sorteer om te moet heers, het so waar as wragtig dié Godgegewe  Opdrag /-WET  in sy maai gestuur … en daarmee saam ook verskeie ander Skrif- of “Fontein”-insettinge, verordeninge /bepalings – soos : –

(*)                    … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [= ‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)                    Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2, 6);

(*)                    … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14 … –ens.~!*).

En sodoende dan ook : –

Jes 41:17  Die ellendiges en behoeftiges soek water [= Woord /OU  T. /-WAARheid], maar daar is nie;

[- nee, daar is net die ‘SiC’-leer – 2Tm 4:3 /‘evangelie van PaulusME’ … kontaminering /besoedeling /verBAS-tering … –leer /= net modder-water~!* >Esg 34:18~!*]

hulle tong verdroog van dors [= Woord- /OU T.- /Waarheid-loosheid]; Ek, JHWH, sal hulle verhoor; Ek, die EL van Israel, sal hulle nie verlaat nie.

Ja, voorwaar – :  géén Woord (Water) /OU Test. /-WAARheid nie … daar is net – die “evangelie van PaulusME” … “kontaminasie /besoedeling” …;  massa “Haar Saad /-Beeld”-UITWISSING …~!!!*

EN – LET TOG OP (INDIEN MOONTLIK) – OP BG. JES. 41:17 SE GEONDERSTREEPTE :  “… ELOHIM VAN [-(NÉT) WIE?*!*-] …~!!!*

EN /SO – :  As die Skrif, en die Nuwe Test. (& Paulus), dan nou praat van – :  “kreupeles, ellendiges, gebrokenes van hart, verslaenes van gees en hart, vreemdeling, bywoners, huurlinge …” – van baie “plaag-geteisterde kuikens” / “Groep twee’s” …~!* –

van NÉT  WIE  praat dit dan éintlik~!!!*? – soos ook bekragtig word in bv. die volgende Skrif : –

Psa 72:4 :  Hy sal aan die ellendiges van die volk [-JisraEL~!*] reg verskaf, die kinders van die behoeftige verlos en die verdrukker verbrysel.

Jes 3:15 :  Wat is dit met julle dat julle my volk [-JisraEL~!*] vertrap en die ellendiges mishandel? spreek JHWH  van die leërskare.

Jes 14:32 :  Wat sal hulle dan die boodskappers van die nasie antwoord? Dat JaH  Sion [-JisraEL~!*] gegrondves het, en dat die ellendiges van sy volk [-JisraEL~!*] daarin sal skuil.

Jes 49:13 :  Jubel, o hemele, en juig, aarde; en berge breek uit in gejubel! Want JHWH  het sy volk [-JisraEL~!*] getroos en ontferm Hom oor sy ellendiges [-JisraEL~!*].

Sag 11:11 :  En so het die ellendiges onder die skape [= JisraEL /’WiT Weste!] wat op my ag gegee het, bemerk dat dit ‘n woord van die Elohim was.

Nou – terug na die 2Joh. 1:1-vraag :  Wie  is dan nou?* : –

(Die ouderling, aan) die uitverkore vrou

ASOOK –

Openb. 12:14 :  maar die twee vlerke van die groot arend  is aan die vrou  gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig  van die slang  onderhou word …

Soos vroeër bepaal :  die “uitverkore vrou … in die woestyn … uit die gesig van die slang”, is primêr dan die Twee Stamme /Huis van Dawid (‘Oogappel’) /Judah /Dogter van (/Berg) SiON /“vyeboom” …!* –

maar wie en WAAR  is dié : –

“uitverkore vrou” …

“die Oogappel”(-Volk) /Dogter van (/Berg) SiON

met “twee vlerke

in die “woestyn” –

en “uit  die gesig van die slang”

… VANDAG …~!!!*?*

Die “gebrek aan kennis” (Hos 4:6) -“HOER(-kerk)”-geit /-SYSTEM /-miete … sal in dié verband sê :

(*)           “die vrou” is :  “geestelike, nuwe (bont) israel” / “die geestelike (‘bruids’-)circe” /die “nuwe verbond-volk”-gebrousel …~???* –

(*)           die “woestyn” is … in ‘Israel’ /Jerusalem /Palestina …

(*)           “Sion” – is “die Jode” /-gebroedsels /-‘slangsaad’ /-Edomiete … in Palestina (ens.) – asook alles op twee bene – wat dooijties  dra en besny is …(~???* – haai jirre, siestog …~!*).

WAT NATUURLIK ALLES TOTALE BOG TWAK EN ONSIN IS – asook HOOG-verrad en GODSVERRAAD …~!*

Diegene wat die “Emmaus”-pad bewandel en “geopende verstande”! verkry het, weet die Tien  Stamme het tydens die Assiriese ballingskap (725 v.M.) in die verstrooiing geraak – die latere /Middeleeuse – Barbarians, Gote, Germane, Lombards, Noormanne, Saksers, Vikings, Kelte, Dene, Friese, Kimmiriërs, Franke … vandag se WiT Europees-Westerse Christen-JisraEL-Nasies~!*

Maar die Twee Stamme is natuurlik óók verstrooi – in 70 n.M., met die verwoesting van Jerusalem … tóé het gebeur, met die Huis van Dawid /Dogter van (/Berg-)SiON /“vyeboom” wat deur die Meester geprofeteer is in Matt. 21:21 : –

… as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die [verdroogde] vyeboom [2 Stmm /SiON!] gebeur het nie;

maar al sê julle ook vir hierdie berg[-SiON~!!! /2 Stmm!!!]:

Hef jou op en werp jou in die see [- >‘van nasies’~!*]—sal dit gebeur. [= 70 n.M.~!*]

En dié Twee Stamme /Dogter van SiON  is vandag, nes die vroeëre Tien  Stamme /’WiT  Weste – ook nog steeds (grootliks) verstrooi en verborge … soos ook rééds in Gen. 10:31 voorsien is : –

Dit is die seuns van Sem [= JisraEL /-’WiT Weste~!*]

volgens hulle geslagte, na hulle [Semmitiese /JisraEL– /Westerse] tale,

in hulle [Semmitiese /JisraEL– /Westerse] lande,

volgens hulle [Semmitiese /JisraEL– /Westerse] nasies.

Daar is dan egter wel ook ‘n aantal “egte /suiwer koring” (Mt 13:24) /ware Judeërs /Sioniste onder die ortodokse “Joodse  ADDER”-gebrousel (Mt 23:33) in Palestina /Jerusalem~!

Maar by nader ondersoek sal dit blyk dat die primêre komponent van die Huis van Dawid /Dogter van SiON, en haar  lokasie /“plek”, naamlik – in die “woestyn /wildernis” is en “uit!*  die gesig van die slang[-system]” (Op 12:6, 14), in onse end-tyd, nié  Jerusalem is nié~!* – maar elders  gesoek sal moet word … : –

Openb. 12:14 :  maar die twee vlerke [= TORAH & Profete~!] van die groot arend is aan die [‘uitverkore’~!] vrou [= ‘DOGTER v. SiON’ /‘Oogappel’!] gegee,

sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg,

waar sy UIT  die gesig van die slang [= ‘adder’- /Illuminati-SYSTEM~!] onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.

Die parallelle, wortel-teks wat eerstens bekragtig dat hier dan nét van Judah /Twee Stamme /SiON  gepraat word, is : –

Dan 7:25 :  En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges [= A|PARTes!] van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee wordgedurende‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.

Dan 10:14 :  Ek het dan gekom om jou [DaniEl] inligting te gee

oor wat jou [DaniEl se-] volk [= Judah /2 Stmm /(Dogter v.) SiON!*]

aan die einde!*  van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.

So – DaniEl en sy Volk, JudaH /SiON /2 Stamme word dus verbind met – :  (1)  die “einde” ;  met  (2)  tyd / tye en ‘n halwe tyd ;  en /terwyl laasgenoemde dan ook verbind kan word met  (3)  Openb. 12:6, 14 se, “woestyn /-plek … uit!*  die gesig van die slang”~!* –

Dít  wil sê:  Openb. 12:6, 14 handel primêr met die Twee Stamme /Huis van Dawid /(Dogter v.) SiON~!*

Die betrokke “twee vlerke” (Op 12:14), is vroeër nou verklaar as “die Wet (Torah) ;  en Profete” (O.T.!) ;  terwyl “woestyn” … verskeie dinge kan beteken (-bv. geestelike droogte /ellende /afsondering …), maar – is ook sinoniem met – Afrika /“Kuwsh” !*  En net so is die terme, “wildernis, Egipte, Ethiopië, suidland” ook kode-terme vir die Afrika-kontinent! –

“woestyn” kan dan ook “Hosea 4:6” beteken – naamlik dat :  My Volk ten gronde gaan weens ‘n gebrek aan kennis … van die WOORD /“Water, Fontein” /Waarheid … – of beteken dus “LiG”-loosheid /OU!* Test.-loosheid~!* –

sóós dít  wat die “kerkgeit”-system  dan ook vandag is – O.T.-loos /“woes…-tyn(land)”~!*

Nou – in die lig van die vroeër vermelde uitgeworpenes, ontworteldes, verstotelinge, veragtelinge …. “vreemdelinge, bywoners, huurlinge, Samaritane … kreupeles, ellendiges, gebrokenes /verslaenes van hart /gees …” ;  die plaag-geteisterde “afkop-kuikens / Groep twee’s” …~!* – beskou sodoende veral ook bv.

Jes. 18 (Boek v. Herinnering):

1:  Wee die Aarde wat beskermde Vleuels [gehad het], wat oorkant [= suid  v.] die riviere van Kuwsh [= Afirka] lê

2:  waarheen boodskappers in ligte skuite van oor die waters aankom :  waarheen kom van oor die groot water, haastige gesante,

na die hoogs GELOWIGE  nasie met die blink [ligte] vel, die oral GEHATE  volk, die nasie gewoond om VERDRUK  te word,

5:  Want voor die aangesig van die oes, wanneer die bloeisel volgroeid is en die blom ‘n rypende druiwekorrel [= JisraEL] word, sal Hy die ranke afkap met kapmesse [pangas?*] en die lote wegkap; [Hooglied van Salomo 7:12; JesHaJaH 27:12]

6:  hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge [= heiden nasies] en aan die wilde wesens uit die Aarde [= Gen 1:24, 25 = Afrikäne~!!! /= ‘nuwe SA’kakkie’~!]

7:  wie se Aarde deur moeras-riviere afgesny  word [= ‘uit  d. gesig vd. slang’!],

na Die PLEK  van die Naam van JaHWeH  van die skeppings-leërmagte, die Berg van SiON

In dié tyd sal aan JaHWeH van die skeppings-leërmagte die eerbewys gebring word van die hoogs GELOWIGE  volk met die blink [ligte] vel,

AL… bogaande terme (soos) – :

(*)     “oorkant  die riviere van Kuwsh [= suid /-Afrika~!];

(*)     in ligte skuite aankom [= Jan v. Riebeeck -] / “rypende druiwekorrel” [= JisraEl /-Stellenbosch!] ;

(*)     hoogs gelowige volk [= Voortrekkers /BOERE (… – of is dit die Zoeloes, Matabeles, Shangaans, Xhosas …~??*)];

(*)     … oorgegee aan die wilde wesens!!!  uit die aarde [-doodse stilte – & benodig ‘No Comment’~!*];

(*)     oral gehate volk  gewoond om verdruk te word [= BOERE~!!!];

(*)     Die PLEK  van die Naam van JHWH” /die “Berg SiON” [!*???*] –

is almal NATUURLIK!*  110%  van toepassing op die “afrikan(s)er” /-BOER-JisraEL  Volk – ín  die “woestyn /plek”, Suid-Afrika : – “oorkant [= suid v.] die riviere van Kuwsh [Afrika]” …~!!!* (Jes 18:1;  Sef 3:10).

Maar laat ons dan eers dié “druiwekorrel” (Jes 18:5) /of dus “wingerd” van nader bekyk … – wat dan ook die voorgaande gedagtes verder sal bekragtig … :-

Jes 5:7  Want die wingerd [= ‘druiwekorrel’] van JHWH  van die leërskare is die huis van Israel [= ‘v. Jakob’ = 12 Stmm /WiT Weste~!]

en die manne van Juda [2 Stmm /Dogter v. (Berg) SiON~!] is die tuin van sy verlustiging [= >‘Oogappel’~!] …

EN WAT HET MET DIE “WINGERD /DIE HUIS VAN JISRAEL /’WiT WESTE  GEBEUR …~!?* : –

Jer 12:10 :  Baie herders [= ‘menigte leraars’ >2Tm 4:3 = (hoer-)‘kerk’-geit~!]

het my wingerd [JisraEL /-’WiT Weste~!] verniel,

hulle het my stuk land [JisraEL /-’WiT Weste~!] vertrap, hulle het my begeerlike stuk land ‘n woeste wildernis [= woestyn!*] gemaak … [= Woord- /Verbond- /Lig-loosheid~!]

EN WAT HET TOE VAN HIERDIE (‘AF-VLERK-)DWAAL-VOLK /-“KERK(ERS)” MET HULLE SiCCC-LEER (2Tm 4:3) GEWORD – OF VAN DIE “WINGERD” /JISRAEL /’WESTE …~!?* : –

Jes 1:8 :  En die dogter van Sion [Judah /2 Stmm /‘oogappel’!] het oorgebly  soos ‘n skermpie in ‘n wingerd [= 12 Stmm /’WiT Weste!]

soos ‘n slaapplekkie in ‘n komkommertuin, soos ‘n beleërde stad [= Woord-vesting /= ‘nuwe SA’kakkie’~!*].

SO – DIE END-TYD-PROFESIEË FOKUS OP ‘N SEKERE SPESIFIEKE “SPESIALE” – “geringe!!! /ellendige”~!* OORBLYFSEL(-tjie) /“SLAAPPLEKkie” (- en ís die skapies nie aan die slaap nie~!*) /’N “OOGAPPEL(-tjie)” … WAT TUSSEN DIE TWAALF JISRAEL-STAMME /-NASIES /’WiT WESTE … OORBLY –

– NOU WIÉ … IS HIERDIE “OORBLYFSEL(-tjie)” … / “slaapplekkie, skermpie” /“Vrygeraaktes” … – van onse END-Tyd …~!*?*

– en /naamlik die veelbesproke : – “Dogter van (/Berg) SiON /Oogappel” … dan nou VANDAG …~!!!*?* ~ >

– en waar is “HAAR … slaapplekkie”~!!!*

Let eerstens ook op dat al die verkleiningsvorme en verwante begrippe soos “geringe” en “ellendige” – dan endtyd JisraEl-entiteite of nasies soos VSA, VK, Duitsland /Europa – dus uitskakel~!*

Daar is deur bogaande Jes. 18 (& = ‘Die Gehate Volk’ / ‘Oogapp-EL  Volk’) – reeds duidelik bepaal wie hierdie “ellendige skermpie” /“oorblyfseltjie …” (Jes 1:8 ens.) is: –

DIE HOOGS GELOWIGE NASIE – EN DIE ORAL GEHATE  VOLK – GEWOOND OM VERDRUK  TE WORD …~!!!* (Jes 18)

HOEKOM GEHAAT … en gewoond om verdruk te word??!*  Want die AWDAWMIET  (Blanke) se “jou  saad”-vyand(e) (Gen 3:15) – die saTAN  HAAAAT!  van nature maar Die Suiwer (Uiteverkore) VOLK  van A|PARTheid~!* – soos son-helder duidelik geïllustreer is deur “slangsaad”-Kain … – en vandag deur die ‘Soutie-reptilians’ en die “wilde wesens van die veld …”~!*

En soos wat dan ook bepaal en bekragtig word deur verskeie verwante Skrif soos StefánJaH 3 :

Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad [= (gekontamineerde) Woord /-Waarheid-vesting = ‘Vlerk-bewaarders’ /= BOERE-JisraEL~!].

Dit luister na geen stem [= Skrif /O.T.!] nie, dit neem geen tugtiging aan nie [- of/en leer nie uit d. geskiedenis (v. Afrika) nie~!]; op JHWH  vertrou dit nie, tot sy EL  kom dit nie nader nie.

Sy profete is ligsinnig, trouelose manne,

sy priesters [= ‘menigte leraars’ – 2Tm 4:3] verontreinig wat heilig [= A|PART(-gestel)~!] is,

hulle verkrag die Wet [= D. TORAH /= d. Vlerke~!!!*].

7  Ek het gesê: Mag jy My maar vrees, tugtiging aanneem! Dan sou sy woonplek [‘slaapplekkie’] nie uitgeroei word nie, nie plaasvind alles wat Ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe [= hul vlees-wandel verdorwe!* >Gen 6:12~!*].

9  Want dan sal Ek aan die volke [= Wit JisraEL-Weste!] rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam  van die JHWH  sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien [= onder die ‘VLERKE’ =Torah & Tanahk sal inkom~!].

10  Oorkant [= suid v.] die riviere van Kus [= Afrika!] vandaan sal my aanbidders,

my [FISIEKE] verstrooide gemeente [-nié :  My ‘(geestelike) kerkgeit’ nié!], my offerande bring.

12  En Ek sal tussen  jou [= ‘Wingerd’ /12 Stmm /’WiT Weste!] in laat oorbly

‘n ellendige en geringe volk [= dus nié  VSA, VK –ens. nié!*]

wat by die Naam  van JHWH  skuiling soek.

[[Jes. 18:7 :

… wie se Aarde deur moeras-riviere afgesny  word [=uit  d. gesig vd. slang gehou word’!],

na die plek  van die Naam van JaHWeH  van die skeppings-leërmagte, die Berg [Dogter] van SiON ]

En sodoende dan ook die daaropvolgende en aktuele : –

Sef 3:13 :  Die oorblyfsel van Israel [= 12 Stmm /’WiT Weste!] sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie [= >Die Millennium-Koninkryk~!*].

Sef 3:14 :  Jubel, o Dogter van SiON [= 2 Stmm /‘Oogappel’ /Huis v. Dawid], juig, o Israel [= 12 Stmm /’WiT Weste!]! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem [= Dogter v. SiON~!]!

Sef 3:15 :  JHWH  het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die Koning van Israel, die Elohim is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.

Sef 3:18  Die wat bedroef is, ver weg van die fees [= ’WiT Weste~!*], versamel Ek;  hulle hoort by jou [= ‘Oogappel’ /Dogter v. (Berg) SiON /Huis v. Dawid], die smaad druk swaar op hulle.

Sef 3:19  Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou [= ‘Oogappel’ /SiON se-] verdrukkers handel;

en die wat kreupel  is [= geestelik ‘plaag-geteisterd’ /Groep twee~!], sal Ek red; en die wat verjaag  is, versamel;

en Ek sal hulle [= ‘Oogappel’ /SiON] maak tot ‘n lof en tot ‘n roem

wie se skande  oor die hele aarde was [- oor >‘apartheid’~!!!*].

Sef 3:20  In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle [= ‘Oogappel’ /Dogter v. (Berg) SiON /Huis v. Dawid]

tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die [JisraEL-]volke [-’Weste!] van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê JHWH.

SO – WAAR!!!  IS HIERDIE (KOMENDE) “VERSAMEL-PLEK” … van die “Twaalf Stamme” /’WiT Westerse  Nasies … – binne-kort~!*?*

Saam met die vroeëre Openb. 12:14 se, “… uit die gesig  van die slang”, is die bogaande Skrifte dan ook ‘n oordonderende bevestiging van wie en waar hierdie “uitverkore, spesiale Vrou [‘Oogapp-EL’] met die twee Vlerke, is – in wie JHWH  Hom “verlustig” (Jes 5:7) ;  en wat in die woestyn /Afrika /“uit die gesig -” geleë is –

dus ‘n spesiale!!!, maar geringe en ellendige – en “gewoond om gehaat /en verdruk te word”-komponent van die TWAALF  Stamme /JisraEL-Weste –

én  wat dan UIT  die kollig /“uit die gesig” van … wêreld-hoofstroom /-SYSTEM, half-weggesteek word … half-beskud van (skadelike) wêreldgebeure /-verwikkelinge /-ontwikkelinge … ~!!!* –

‘n drie-jarige moroontjie  sal kan sien dit kan NÉT  die BOERE  JisraEL-Volk wees …~!!! –

maar die “menigte gerleerde(???)”-kerkKISTE  (2Tm 4:3) /-geite /-SYSTEM-miete  sal sweer en staan en VAL … by enige ánder  konkonksie /gebrousel /-wesens …~!!!

En /want – ‘n geringe oorblyfseltjie  van die “ellendige, geringe, oral gehate volk …” – Boere JisraEl, soek  vandag steeds skuiling by die Naam van JHWH (- en nié  by ‘d. jirre’ nie!*), en by Sy Woord /WAARHEID – nes hul voorgeslagte by “Bloedrivier” /“Paardeklraal” (-ens.) gedoen het.  Hierdie “Skuiling by die NAAM  soek”-begrip behels dan ook die kwessie en praktyk dat dié Volk dan nog altyd besonder swaar geleun het op veral die OU!!! Test.-Woord /-Waarheid /“LiG” / “Lewe” (Deu 30:19) van JHWH –

of naamlik DUS :  Geleun het op die “Twee VLERKE (vd. Arend)”~!!!*

D.W.S. :  Die tyd kom nader dat (Dogter v.) SiON / “Huis van Dawid” /OogappEL – wat 2,000 jaar gelede nié –onder die “hen /arend” se vlerke wou versamel word nie (= Mt 23:37;  Jh 1:11~!*), nou gedwing!!! gaan word om dit te doen … –

en wat dan die weg sal baan vir die ander oorblyfsel /vrygeraaktes van al die ander (WiT) JisraEL-Stamme /-Nasies van die wêreld om hul by –die “Dogter van (/Berg) SiON” te kom aansluit … sodat (- weereens) : –

Sef 3:9  Want dan sal Ek aan die volke [JisraEL-Weste!] rein lippe toebring, sodat hulle almal die NAAM  van JHWH  sal aanroep en Hom met ‘n eenparige  skouer sal dien [= onder die ‘VLERKE’ /Torah & Tanahk sal inkom~!].

Sef 3:19  Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou [= ‘Oogappel’ /SiON -se] verdrukkers handel;

en die wat kreupel  is [= geestelik ‘plaag-geteisterd’ /Groep twee~!], sal Ek red; en die wat verjaag  is, versamel [= na SiON!!! = SA~!*];

en Ek sal hulle [= ‘Oogappel’ /SiON] maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se ‘skande’  oor die hele aarde was [- oor >‘apartheid’~!!!*].

Sef 3:20  In dié tyd sal Ek julle [’WiT Weste~!] aanbring [= na SiON!!! = SA~!*], ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel [= in SiON!!! = SA~!*];

want Ek maak julle [= ‘Oogappel’ /Dogter v. (Berg) SiON /Huis v. Dawid] tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die [JisraEL-]volke [-’Weste!] van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die HERE.

Daar is amper net soveel van die Boer-Volk /SiON  buite die land (–verjaag-) as wat daar binne oor is …~!*  Inmiddels verwys bg. Sef. 3:20 –“… julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel” dan ook na al die WiT Westerse Christen-JisraEL-Nasies wat by die Dogter (& ‘Berg’) Sion /S.A.!!! versamel sal word … te midde van die geprofeteerde groot onheile /rampe … wat oor die wêreld sal kom … waarvan adamiete se harte sal beswyk van vrees en spanning …~! (Lk 21:26 ;  ook bv. Jes 13:13 –ens. /= movie:  “2012”~!*).

Nou – volgens bogaande, en talle soortgelyke /verwante Skrif, is dit son- /daglig helder duidelik wie is ons veelbesproke subjek …: –

2Joh. 1:1  … die uitverkore vrou

Openb. 12:14  … die vrou … na die woestyn, na haar plek … waar sy uit die gesig  van die slang  onderhou word … –

… NAAMLIK DAN DUS!!!*** : –

– Die “Oogappel” /Dogter van (Berg) SiON /Huis van Dawid … –

DIE ORAL GEHATE /VERJAAGDE VOLK GEWOOND OM VERDRUK TE WORD … ~>

– DIE “ELLENDIGE /GERINGE” (Sef 3:12) /“slaapplekkie, skermpie” /… “afrikanerBOER-JISRAEL-VOLK~!!!►

En die nodige nugtere, eerlike /opregte naslaan – ook van die Geskiedenis van dié – “ellendig /geringe, oral gehate, gewoond om verdruk te word …”-BOER Volk, sal dié gedagtes 210%  bekragtig~!

Ons beskou ook weer : –

Mat 23:37 :  Jerusalem, Jerusalem [= SiON /2 Stmm] … hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

Die “Groep twee”-hen, en haar kolegas, maak konstant “kluk-klêk”-geluide wanneer dit met die kroos rondwei.  Dít is dan noodwendig om die kroos al agter haar aan te roep /gebied, en sodat hulle onder haar wakende oog en sorg – aldan:  “onder haar vlerke” kan bly, oral waar sy in die grond en tussen gras /bosse rond krap vir iets te ete.

As een kleintjie dalk met sy eie ding  besig raak, en dalk af-dwaal /geïsoleerd raak – volg die noodwendige gepiep /“noodseine”, en moet hen skarrel – met die res van die kroos weer agter haar aan – om die “verdwaalde skaap” te gaan terugkry … “onder haar vlerke” … so te sê~!*

So – dié krisis ontstaan wanneer een /of meer kleintjies die konstante “kluk-klêk”-geluide of “stem” van die ma  ignoreer … en die “eie stem” /“eie wil” volg …~!***

En in die geskarrel om die tjankende “verlore skaap” te gaan beredder, raak soms een of twee van die “gehoorsame” kinders  weer verdwaal /verstrooi …~!!!

Nou – ek gee die leser ‘n brief asook my testament, as dit nié so is nie, maar – :  wanneer kuikentjie in so ‘n afgedwaalde krisis ‘n keel opsit – sal geen ander … hen!!!…***, as nét die betrokke een se ma  nie, skarrel na die noodgeval toe~!  Dit is dus duidelik -:  die kuiken-kroos ken  die hen se stem, en sy ken dus ook elkeen van haar kleintjies se stemme … ‘hulpgeroep’ …!!! –

Joh 10:27  My skape [= ware JisraEL /’WiTWeste!] luister na my stem [= TORAH /OU!!!  Test.~!*],

en Ek ken  hulle, en hulle [= WAT NA SY ‘STEM’ /= TORHA~!* LUISTER~!*]

volg My

Joh 10:12  Maar die huurling en hy wat nie  ‘n herder is nie,

van wie die skape [= JisraEL /-’WiT Weste~!*] nie  die EIENDOM is nie,

sien die wolf [= ‘slangsaad /onkuird’] kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar.

Die sleutel-begrippe hier is “luister” ;  en “(na My) STEM” – Joh. 10:27 – terwyl “STEM” dan primêr uit en uit, die “TORAH /Tanahk” (= 2 ‘Vlerke’~!) /OU!!!* Test. is~!!!* –

nog sleutelbergippe is “huurling” – “nié  ‘n herder (is nie)” – en “wolf” …~! –

aldus : – wie of wát  is Die VOLK /’WiT Weste  se “herders /kerk(ers)” dan éintlik vandag … – hulle intrinsieke /geestelike /siels- /“beeld”-status, -toestand, kwaliteit~!*???*

WANT – :  HOEKOM VIND ONS DAN VANDAG DAT DIE (FISIEKE) VOLK /JISRAEL  VAN “DIE jiRRE” … – dan in derduisende!* “(hoer-)kerke(rs)” versplinter en verstrooi is … soos rebelse, balhorige, hardvogtige, verstokte, dowe (& ‘dowwe’), blinde … bedingesde “kuikens” /SKAPE … reg oor die hele planeet …~!*?* –

HOEKOM /DUS – IS DIE “SKAPE” /JISRAEL /’WiT WESTENIE “ONDER DIE HEN  SE VLERKE= >“STEM” /TORAH /TANAHK NIE~!!!*?* –

EN /WANT – TERWYL DIE “HEILIGE CIRCE” ‘N LIEFTALLIGE HEUNINGKWAS-“JESUS (& PaulusME)”-DOGMA (‘SiC’-leer) VERKONDIG –

WORD DIE SKAPE OP STREPE DIE PROOI VAN DIE WILDE WESENS VAN DIE VELD … en verval hulle in ellende … in geestelike en substansie-bedwelming … en verbaster hulle “beeld /gelykenis” in die verdoemenis in …~!!!*?*

WANT HULLE HEN / “MA(-KERK)” /“BAÄL-HOER” HET HAAR BESKERMENDE “VLERKE” (TORAH /TANAHK) GEAMPUTEER … EN HAAR “STEM” VERANDER OF/EN VERLOOR … sogenaamd “by die kruis” …~!* –

toe die onveranderlike Elohim en alles  mos glo … “verander” het …~!*???*

SO – :  WIE VAN ‘MA’ EN ‘KINDERS’ HOOR NIE MEER WIE SE “STEM” NIE … ~!!!*?* –

HET “DIE jiRRE” SY KROOS  SE “STEM” / “FREKWENSIE” VERGEET … “ONTVANGS /KONTAK VERLOOR …”~!?*

OF IS DIT DIE “MA (-CIRCE)” EN KROOS WAT NIE MEER NA JHWH SE “STEM” –TORAH  en PROFETE!!!*** LUISTER NIE …~!!!*?*

WAT HULSELF NIE MEER MET ‘N “EENPARIGE” SKOUER ONDER DIE “VLERKE” = TORAH /TANAHK WIL INBIND NIE~!?* (2Tm 4:3 ;  2Tss 2:10;  2Pt 2:15 –ens).

En daarom dan dat Die (fisieke) VOLK /-“SKAPE”-JisraEL /’WiT Weste!* … elkeen – soos ‘n “sieklike afvlerk-hoener” op hul eie ashoop rond krap vir wurms, goggas /gemors om aan die lewe te (probeer) bly …~!*???* –

EN /WANT – DIT IS NOU DIE TYD : –

2Tim. 4:3. 4 … wanneer hulle die gesonde  leer [= TORAH /Tanahk~!*] nie sal verdra nie,

maar … vir hulle ‘n menigte!*  leraars [= HOER-‘kerk’] sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,

en die oor sal afkeer van die waarheid [= TORAH /Tanahk~!*] en hulle sal wend tot fabels [= ‘dromerye’ >Deu 13:5;  28:28~!*]

OF HET “DIE jiRRE” SE STEM / “FREKWENSIE” … VERANDER … soos die “(HOER-)kerk(er)” leer, naamlik – dat “alles by die kruis …-VERANDER  het” (-goeie …~@!*-hemel & shamejirre  siestog …~!***) –

en daarom /nou – kan die SAKPE  nie meer hul Herder se Stem /OU!* Test. hoor of/en herken nie …

en daarom kan hulle nie meer “onder die Vlerke  inkom” nie~!* (= TORAH /Tanahk!*)

en daarom – dat hulle enige denkbare, én ON-denkbare DWAAL-stem /‘geraas’ /ideologie /Baäl-teologie /“SiC”-leer (2Tm 4:3) … – en gevaar, bedreiging, vyand, PLAAG … dinges … ten prooi val …~!*

(- want dit luister nou net na die stem van “PaulusME” /humanisme /“mense(?*)”-regte /demoNE-krasie …~!*)

en dink en hoop maar hulle is nog op die “pad wat reg  en smal lyk(?*) … ~!*???* (2Kor 11:14).

MAAR ÉINTLIK IS HULLE DAN OP DIE PAD WAT EINDIG IN DIE VERDERF … – soos waar Genesis 6:12 en die Noag-apokalips geëindig het (= ook Spr 14:12;  16:25) –

WANT DIE (FISIEKE!*) VOLK HET DIE “STEM” /TORAH /EN OU!!! TEST. … – DIE “VLERKE  VAN DIE AREND” /VAN JHWH VERSAAK /VERWERP … –

want dié “Stem /(‘nou’-)WEG” /“Gesonde  LEER” (2Tm 4:3) /die “Heilsfontein” (Jes 12:3-6) … is te  “polities-ONkorrek /ON-sensitief /fundamentalisties /ekstremisties … te “regs” (Pre 10:2) …~!*?*

En sodoende dat Die (fisieke /’arends-)VOLK /-“SKAPE”-JisraEL /’WiT Weste!* … elkeen – soos ‘n “sieklike afvlerk- /afkop-hoener” op hul eie ashoop rond krap vir wurms, goggas /gemors om aan die lewe te (probeer) bly …~!*???*

Jes 1:3  ‘n Os ken sy besitter en ‘n esel die krip van sy eienaar, maar Israel [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] het geen kennis nie, my volk verstaan nie.

Jer 4:22  Want my volk [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!* >NIÉ ‘My circe’!*] is dwaas [= ‘LINKS’ >Pre 10:2~!];

My [‘Stem’ /O.T.!* /‘vlerke’] ken hulle nie; dwase kinders [- ‘afvlerk-hoene’z’~!] is hulle …

Jer 8:7  Selfs ‘n groot sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde tye, en ‘n tortelduif en ‘n swaweltjie en ‘n kraanvoël neem die tyd van hulle koms in ag; maar my volk ken die reg [= ‘Stem’ /O.T.!*] van JHWH  nie.

NOU – HIER IS DUS!!!  DIE PROBLEEM  met die plaag-geteisterde (fisieke) VOLK /-“SKAPE”-JisraEL /’WiT Weste!* … wat elkeen – soos ‘n “sieklike afvlerk-[of af kop-]hoener” op ‘n ashoop rond krap vir wurms, goggas /gemors om aan die lewe te (probeer) bly … : –

Eseg 34:2  Mensekind, profeteer teen die herders [= d. ‘hen’ /= ‘(hoer-)kerk’-geit] van Israel [= WiT Christen-Weste~!*];

profeteer en sê vir hulle …:  Moet die herders nie die skape [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] laat wei [= versorg] nie? [= Jh 21:15-17~!]

Eseg 34:3  Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] laat julle nie wei nie [= Jh 21:15-27];

Eseg 34:4  julle versterk die swakkes [geestelike ‘groep 2’s’ /= JisraEL /-’Weste!] nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf  is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid.

[- hulle soek net die ‘(swart) wilde diere vd. veld’ … & d. Sjinese, Indiërs …~!?*]

Eseg 34:5  So het hulle [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] dan verstrooid geraak,

omdat daar geen [ware!] herder was nie [-maar ‘n ‘MENIGTE (‘SiC’-leer) leraars’ – 2Tm 4:3];

en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld [= Swart! Afrikäne!*]

en het verstrooid geraak [= dus vanuit Swart! (Suid-)Afrika~!* = ‘afrikaner’ /-Boere = Australasië, VSA, Kanada, Londen …].

Eseg 34:6  My skape [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels [= heiden nasies /-wesens];

ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] verstrooi,

sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. [-soek net die ‘(swart) wilde diere vd. veld’ … & d. Sjinese, Indiërs …~!?*]

Psa 74:19  Gee aan die wilde diere  die siel  van u tortelduif [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] nie oor nie;

vergeet nie vir altyd die lewe  van u ellendiges [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] nie.

Let terloops op bg. Eseg. 34:5 :  “So het hulle [= JisraEL /WiT Christen-Weste~!*] dan verstrooid geraak, omdat daar geen [ware!] herder [‘hen /ma’] was nie” … maar net ‘n “HOERkerk(er)”-system /-geit~!

Die onomwonde onbetwisbare Skrif-konstante /-beginsel is – :  die Skrif deel met nét  JisraEL (’WiT Weste!) se verstrooiing, en/maar ook met NÉT  JisraEL se versameling … na die “Berg (Dogter v.) SiON” …~!*

Nou kyk ons na die name  van “Groep twee” – se kinders … – die vier van die eerste kroos, en die een oorlewende van die tweede broeisel –

wel :  die naam(e) van die oorspronklike “Groep twee” is:  Groep twee ;  die naam(e) van haar eerste en tweede … geslag is – ook Groep twee …!

So – Groep twee  bly Groep twee – en bly eintlik presies die hoeners wat hulle – eeue oue voorsate was … maar NB. – hierdie “spesifieke saadlyn” staan nou bekend, by my en buurman, as :  “Groep twee” …~!!!* –

JisraEL  het van AWDAWM  (& Eva, Set, Sem … /= BLANKES) af bestaan /afgestam, maar –

– maar, met die TIEN  Stamme se ballingskap in Assirië … is hulle NAAM /-IDENTITEIT VERANDER …! –

EN HET HULLE WARE!!! OORSPRONG /STATUS /IDENTITEIT /“BEELD” VERLORE /“VERBORGE” GERAAK …~!*

Inderdaad het die tien stamme, of IsraEl-Huis haar ‘getroude naam /van’ verloor toe JaH  ‘n egskeidingsbevel op haar bedien het : –

Jer. 3:8 :

En Ek het gesien toe Ek uit oosrsaak van die owerspel [= geestelik & vleeslike ontug /verbas-tering!*]

van die afkerige, Israel [= 10 stamme /‘jongste’], haar verstoot en haar haar skeibrief!* gegee het,

dat die ontroue, haar suster, Juda [2 stmm], nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer [verbas-ter!*] het.

(= ook NB. :  Jes 50:1 ;  Hos 1:4, 9, 10 …~!)

En dáárom is Hy in ‘n bepaalde opsig dan ook gestuur – na NÉT  die ‘GESKEIDE-skape’ van Huis-IsraEL~!!!►Matt. 15:24~!* (= ‘verlore seun’ >Lk 15) … – sodat Hy met hulle weer kon “verloof” raak … –

Hos 2:14  (2:13) Daarom, kyk, Ek sal haar [= die ‘GESKEIDE’ >Jer. 3:8] lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. [= Opnb. 12:6, 14]

Hos 2:19  (2:18) En Ek sal My met jou [JisraEL /’WiT Weste] verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming.

Hos 2:20  (2:19) En Ek sal My met jou [JisraEL /’WiT Weste] verloof in trou; dan sal jy die HERE ken.

Nie net die tien stamme se “getroude van” is sedert die Assiriese ballingskap geskraap  nie (±725 v.M.), maar sedert veral die verwoesting van Jerusalem (70 n.M.), het ook die twee stamme /Huis-Judah, se ware identiteit in die “see van nasies” verswelg geraak (= NB:  Mt 21:21).  Sodoende weet oënskynlik /omtrent niemand wie “Ware JisraEL” vandag in werklikheid éintlik is nie …

“HOWEVER” : –

Hos 5:3  Ek ken Efraim, en Israel [10 Stmm] is vir My nié  verborge nie …

SO – met die verstrooiing, ná die Assiriese ballingskap (±725 v.M.), het die Tien Stamme steeds in wese Adam-JisraEL  gebly, maar het verskillende stamme of groepe net bepaalde (by-)name gekry … –

Kimmiriërs, Kelte, (Oos- Wes-)Gote, (Indo-)Germane, Vikings, Barbarians, Saksers, Franke, Saksers, Noormanne, Friese, Dene … –

DUS  die latere (en moderne) WIT, Europees, Westerse Christen-Nasies …~!!!* –

– insluitend die latere – verstrooide gemeente oorkant [= suid v.] die riviere van Kuwsh – Sefanja 3:10 ~

► die BOERE  IsraEl-Volk / “Dogter van Sion”~!*

En so voortvarend, oulik en windgat  en “Boetman”-isties  en “polities-(ON!!!-)korrek”… as wat die “afrikanser(DOM)”-GEIT  is … kan dit  nié sien (- al slaan jy hulle dood!*) dat hulle dieselfde JisraEL-VOLK  (vd. O.T.~!*) is wat vandag in die doodsnikke  van die “HAAR  Saad”-oorlog teen “jou saad” verkeer (Gen 3:15) ;  en aan die end van hulle I.-Dentiteit en GENE-UITWISSING –

terwyl die “gebrek-aan-kennis-skapies” (- & gebrek aan iets anders~!/?) boonop met alle krag en mag en geld en siele … en hul kosbare (beserings-)tyd die “JOU  (slang-)saad”-gedrog(te) VIERKANT  ondersteun … om (egter) hulself en die hele VOLK UIT TE WIS –

en dan nog “DINK  … hulle bewys die jirre  ‘n guns” met dié KRANKSINNIGE MASSA-SELFMOORD-“GODSDIENS”-ORGIE … -“geloof” …~!*???*

Maar hulle eie “Beeld- /Bloed”-genote wat die WAARheid soek – wat die “STEM /VLERKE  (vd. Arend)” soek en dit liefhet (2Tss 2:10, 11) word verguis en reguit hel toe gestuur …~!*???* –

en na aanleiding waarvan die vraag (weer) gevra kan word :  Wie (-leser) is op die “BREE pad” ;  en wie (-leser) is op die “Smal Pad” – of op die “Die WEG” >TANAHK-Pad~!?*

En (dit) /terwyl – al die betrokke vurige getwis /konflik onder Die Volk vandag juis ook ‘n prominente waarmerk is van hulle oer-oue JisraEL-verbintenis – betreffende die twisgierigheid, dwarstrekkery, verstoktheid, balhorigheid … hulle se ge-“kyk en kyk, maar sien nie …”-GEIT~!!!*

wat dan in wese ook verband hou met die Skepper se “skeppende sesde dag kroon  van die die skepping” – naamlik die “AWDAWMIET(-dom)”, wat intrinsiek ‘n skeppend-denkende wese is wat gevolglik soms te oordadig staat maak op hul eie  vermoeëns, talente, vernuf, kreatiewe /-denke  – en dus bestem is om met die volgende Awdawmiet se unieke skeppende denke te wil /en moet VERSKIL …~!

Want /terwyl – daarenteen, ander nasies-wesens … maklik eensgesind en verenig kan word onder ‘n enkele uitstaande “leier” /-figuur – en wat gewoonlik ook ten nouste verwant is aan die “oerwoud-wet” van die (fisieke) sterkste …~!

Sodoende bedink en doen en glo  die VOLK /’WiT Weste (- tot die DOOD  toe) dan in baie opsigte almeer die mees ontnugterende, skokwekkende, verdwasende, kranksinnige … skrikwekkende … hartversakende … skadelikste /vernietigendste verdoemende dinge … en waarmee hulle hulsef sodoende op ‘n “eetbord” vir die vyand(e) /(demoNE-krasie /gelykheid /globalisme … PaulusME /‘liefde v.d. vyand’ … -ens.) aanbied …~!!! –

Ook die volgende, betreffende die “naam”-kwessie … : –

Henog 45 :

… rakende die wat die name van die woonplekke van die Apartes ontken, en ook die Elohey van die Geeste.

Hulle sal nie in die Hemele opvaar nie, en op die Aarde sal hulle nie kom nie:  Só sal die lot van die wetteloses [= Torah- /OU!* Test.-loses /= ‘Vlerk’-loses~!*] wees wat die Naam van die Elohey van die Geeste [JHWH~!*] ontken het, en hulle is dan bewaar vir die dag van lyding en verdrukking.

Daardie dag sal My Uitverkore Een op die Troon van Glansrykeid sit, en Hy sal hulle werke toets en hulle plekke van rus sal ontelbaar wees.  Hulle siele sal versterk word wanneer hulle My Uitverkore Een sien, en wanneer hulle die Naam van My Apartheid en My Glansrykheid aanroep [Boekrol van Henog 25:3;  Openbaring 3:21]

Ek sal die aarde verander en haar ‘n ewige Seën maak en Ek sal My uitverkorenes op haar laat woon:  Maar die oortreders [= v.d. Wet /d. WEG /Torah /O.T.!* …] en besoedeldes [= verbas-terdes~! >Opb. 21:27;  22:15] sal nie hulle voete op haar sit nie

Want sodoende is byvoorbeeld ook die name van DaniEl en sy drie vriende verander … in die proses van die “Gen. 3:15”-saad– /I.Dentieteit-RAS-oorlog – naamlik om die ware identiteit /herkoms /oorsprong – GENETIESE  en “geestelike” voortbestaan van die UITverkore Awdawm-JisraEL /’WiT Weste  uit te wis …~!*

So – die ANC /kommies (& Souties /-reptilians /& wêreld) se “ontkenning /uitwissing” van die name en plekke /geboue /strate … van die “name van die A|PARTes” (bg. Henog 45:1), het ten diepste  ten doel – :  die uitwissing van die Skeppings-oorsprong /-I.Dentiteti /-status /-titel (Gen. 1:26-28 ;  Ps 8:5, 6) en “beeld /gees” van die AWDAWM-BOER-JisraEL-Volk /-Dogter van SiON~!!!*

En hierdie naamskending /I.D.-verydeling en gene-besoedeling is natuurlik reeds van die eerste eeu af deur die “hoer-kerk” gepleeg – ook in dié opsig van die Almatige van JisraEL  se Verbond- /Gedenk of/en A|PARTheid-Naam /JHWH  wat verkrag en belaster is, na :  “jirre /god /yeZeus” …~!* –

terwyl dié naamverydeling dan ook meewerk om die Skepper en Sy Uitverkore Verbond-Volk van mekaar te ontkoppel … en van mekaar te vervreem – en om ‘n wêreld-gebrousel-“kerk”-GEIT /-dinges in Haar  plek tot stand te bring (= Op 13~!*).

In die laat 80’s  het president PW Botha ‘n kerk-kommissie laat aanstel onder prof. Johan Heyns om hom te adviseer aangaande die Skriftuurlikheid (al dan nie) oor “apartheid”!  Hierdie “kerk-dinges” het natuurlik bevind, soos ons nou weet :  “Apartheid is sonde” …~!?*

Dié bevinding bevat egter ongoddelike /Godskreiende waansin!  Want eerstens word die hele OU Test. en sy Outeur /die Elohim, daarmee dus tot “sondig /boos” verklaar~!*?*  Tweedens :  Al die oorlede, geredde  siele van die uitverkore, Verbond-Volk wat voorheen dan “apartheid” gehuldig en daarvolgens geglo het, moes toe uitvind dat Jahshua se Soenoffer vir die VOLK  se sonde nie meer “SUIWERHEID … A|PARTheid” en die “Wet van SOORTE /Verskeidenheid” dek nie … en hulle moes toe almal “uit die hemel oorgeplaas word na die hel toe” …~!*???>

Op grond van dié “Heyns”-kommissie se bevinding, het Botha dan sekere stappe geneem wat meegewerk het tot die uitwerpsel– genaamd :  die “vrye, regverdige, demone-kratiese, nuwe, reënboog Suid-Afri’kakkie

En sodoende is die einste hele “heilige, algemene (hoer-)kerk”-system /-geit, in verskeie opsigte, regstreeks en onregstreeks al meer- en méér verantwoordelik vir al die gruwelike en Godveragtende bloed-besoedeling, asook vir elk van die derduisende  moorde, martelings, verminkings, verkragtings, diefstalle, (werks-)verliese / armoede /ellende … onder – dieselfde betrokke VOLK  van bogaande Skrifte – en van Hosea 4:6 se “My Volk [- nié ‘circe’!] gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis” …~!*

So – die hele “heilige algemene (hoer-)kerk” bevat dus sekere “ingesluipte” DOOD-DRAENDE, “kontamineerende /besoedelende /peslike …” elemente /“baster-koring /slang-saad” /“vyandige blankes” (- of/en subjekte /‘system’-miete …!) wat ‘n gevaar inhou … vir “My [fisieke] VOLK” …! – wat terloops dan nié  die sg. “Jode / israel” in Palestina is nie – nl. húlle wat deur Jahshua en die apostels bestempel word as “duiwels(-kinders) /adderras, onkruid”, en “sinagoge van die Satan”~!* (- Edomiete, Sanhedrin, Jesuïte, Kabbaliste, Illuminati, Club of Rome …!).

En die ander rede waarom die hele “heilige algemene (hoer-)kerk” deurtrek is van sekere DOOD-DRAENDE, “kontaminerende /besoedelende /peslike …” – vyande, elemente /entiteite, toestande, sienings, lerings, “geloof, godsdiens” en “system”-miete…!? is omrede –

Daar ‘n tyd sal wees wanneer hulle die GESONDE  leer [= TANAHK / ‘Twee VLERKE’~!] nie sal verdra nie, maar,

omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees,

vir hulle ‘n menigte  leraars [= ‘kerk’-geit] sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,

en die oor sal afkeer  van die WAARheid [= van d. Torah /O.T.!] en hulle sal wend tot fabels. – 2Tim. 4:3, 4~!* [= ‘verdigsels’ /tot ‘n ‘SiC’-leer /= ‘kranksinnigheid’ >Deu 28:28~!*]

Hierdie “Gesonde  Leer”, word in talle teks, soos Hand. 18:25, 26, ook “Die WEG” genoem (= Deut 13:5~! /= ook d. ‘Getuienis v. Jahshua’ = Jes 8:20 ;  Op 12:17 ens).

Enige nugtere, eerlike studie, sal wys dat bg. 2Tim. 4 geskryf is vir ónse laaste dae met sy “Waarheid”-lose ;  of OU  Test.-lose, “Vlerk”-lose /“SiC-like /menigte leraars se HOER-kerk”-geit /-system … – met die “algemene christelike afvlerk-/AFKOP-hoener”- leer /-geloof /-godsdiens …~!!!*

Want die hele “algemene /BREË  pad (hoer)kerk”-geit /-system … het ongetwyfeld die Woord /Torah /O.T. – waarvan nie een jota of titteltjie sal wegval /uitgedien … sal raak nie  – in die toilet afgespoel …~!* … en /want die hemel en aarde kan vergaan, maar My Woord /O.T. bly ewig!*

Sodoende het die “hoer(kerk)” /-system die ewige, on-veranderlike Woord /WAARheid /Tanahk ten minste gruwelik verwater, verbuig, ver-“geestelik” /-verkrag /gesaboteer /geaborteer … en ondergrawe.  En sodoende is die Woord /Waarheid en die kudde  self uitgelewer aan verdoemende besoedeling /plae /ellende /uitwissing (weereens) …~ >

Eseg. 34:18 :

“En moet julle [‘kerk’] die orige van jul weiveld [= Israel /-skape /’Weste = Esg 34:30, 31 ;  Jh 10:16;  21:15-17] met jul pote vertrap?

En moet julle die helder water [‘gesonde’ Woord /Leer /OT] drink, terwyl julle die wat oorbly, met jul pote troebel [= SiC!*] maak?”

( – ‘… troebel maak’ = d. verwringing /verbuiging /sabotering v.d. oorspronklike geskrifte –

sodat d. Volk net afval /Deut 13:5 /besoedeling /verbas-tering ingeprop kan word – d. ‘menigte leraars’ se SiC-like breë pad’-leer >2Tm 4:3, 4)

Vir die “kerk”-system, bestaan die “weg, waarheid en lewe” net uit “Paulus”-ME!*  Alias:  VERBAS-tering ;  “liberalisme, humanisme, negrofilisme …” /“demone-krasie …” /holisme /sinkretisme /“(glo-)Bab(b)el”-LUSME … “Boetman”-isme …~!*???*

Uit die gepaardgaande studiestukke oor die Skrif se Ras-Suiwerheidsleer en die Verbondsleer vir JisraEl – sal dit duidelik blyk dat Skrif soos Matt. 13:24+ se “onkruid” ‘n deurslaggewende en sentrale aspek behels ;  asook 2Tess. 2:3 –“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval  kom en die [Blanke] van sonde  geopenbaar word, die SEUN  van die verderf” –

let op :  “BLANKE!*  van sonde” – aangesien ander rasse /wesens dan nié persei /as sulks kán “sondig” … teenoor die EL  en/of sy Woord /Wet /Verbond(e) … nié~!

Ek dui onbetwisbaar aan dat teks soos bg. 2Tss. 2:3 toe nié  na die sogenaamde “antichris” en derglike verwys, soos “die kerk” die skape  mislei nie, maar – verwys na ‘n “element” of “groepering” van verderf /besoedeling /“pes(-likheid)”, of van ‘n “SiC”-likheid /verdoemenis onder die Volk/-kerk”(-geit) self soos in die sin van die “vyf DWASE  maagde”~!* –

en laasgenoemde “vyf dwases” herinner ‘n adamiet aan Pre. 10:2 – “… die dwaas se hart is na links”~!* = >humanisme, liberalisme, demone-krasie /“Boetman”-isme … holisme /sinkritisme … inklusiwisme … globalisme … ~>

Gen 6:5  Toe JHWH  sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart  bedink, altyddeur net sleg [= links!* /DWAAS] was,

Gen 6:6  het dit JaH  berou dat Hy die awdawm  op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.

H3820

lêb

labe

A form of H3824; the heart; also used (figuratively) very widely for the feelings, the will and even the intellect; likewise for the centre of anything

So die adamiet /Blanke en sy “kerk”-system se “hart” /“centre of everything” is (-in wese) in botsing ~>na LINKS – met die Elohim se “hart” /“centre of everything” … – naamlik met Sy Woord /-WAARheid /Wet /TORAH /O!* T.~! … – Sy “Hart van die Vaders” (Mal 4:5).

Inmiddels het die Skepper Elohim klaarblyklik sy “hart” – aldan Sy “centre of everything” bekend gemaak aan die Awdawm-skepsels (Blanke!) … en sou Sy “hart” dan ook later deur Moses op Skrif gestel word in die TORAH~!* – of in die “Hart van die Vaders” (Mal 4:5, 6) … ~ sóós : >

(*)                              … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [‘naaste’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)                              Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2, 6) … –

“HOWEVER” – BAIE NB. … : – ná 4,000 jaar ;  of inmiddels ná (of te midde!) ‘n EWIGHEID …~!* –

waar die Elohim se “hart” /“centre of everything” volgens ‘n bepaalde Wysheid /Waarheid /Orde /Raad /Sisteem /Wet-Matigheid bestaan het – dus  volgens die “hart” of Woord /Wil /Wysheid /Waarheid /Beleid … insetting … verordening … van bogaande Deut. 17:15 ;  23:2, 6 –ens. … –ens. … ***

– kom die Elohim (-wat nié verander nie!*) by Golgota … en – daar “VERANDER”~!*(?*) Hy toe sommer net so Sy “EWIGE … hart … wese …” /“centre of everything” /Woord /Wil /Wysheid /Waarheid /Beleid /Orde /Wet- … ~!*???*

Wel ek is baie verry sorry  jammer, maar – vergewe my as ek dit, na “’n EWIGHEID”!*, baie hard~!* vind … om te glo …~!*

En /want bg. 2Tss. 2:3 –“eers moet die [laaste] afval kom” behels die “Moeder van Harts’ VERANDERING(e)” – van “die mens”~!* … versus (natuurlik) – die ON!!!-…veranderlikheid van die Elohim, en is die ekwivalent van verskeie verwante tekste soos die volgende : –

1Joh. 2:19 :

Hulle [verderwers] het van ons [IsraEl] uitgegaan [= van ‘hart /weg’ verander~!*],

maar hulle was nie van ons [IsraEl /-‘D. Weg’] nie;  want as hulle van ons was, sou hulle by ons [IsraEl /Waarheid] gebly het.

[- ‘hulle’ = ‘basterkoring’ /= vals israel /vyandige blanke = >Mt 13:24+]

2Pet. 2 :

/1:  Maar daar was ook valse profete [- ‘links-hartiges’ /element v. verderf!] onder die Volk [IsraEl],

net soos daar onder julle [IsraEl /’Wit Weste (’n menigte’)-] valse leraars sál  wees [2Tm 4:3~!]

wat verderflike ketterye [- & ‘harts-verandering’~!] heimlik sal invoer

/2:  en BAIE!!![= 2Tm 4:3 – nie ‘n handjievol ‘Waarheid’-soekers nie!]

sal hulle verderflikhede navolg,

en om hulle ontwil sal Die Weg van die Waarheid [= Deu 13:5 >OT!*] gelaster word.

                        /15:  Hulle het die regte [nou-]pad [Gesonde Leer /OT!* /-WEG] verlaat [= & ‘verander’~!*] en verdwaal,

en die weg  gevolg van Bileam

[- ’n menigte’ = 2Tm 4:3~!* – nié ‘n ‘paar’ … (Israel-)WAARheid-soekers nie!* ;

d. ‘weg van Bileam’ = verBAS-tering = Num 25;  31:16;  Op 2:14~!*]

En /want – wat sê die Elohim se ewige  Woord /“HART” /“sentrum van alles” /O.T. self inmiddels – wat is “Die LEWE”!*???* –

Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle [= JIS-RA-EL!!!*];  die LEWE  en die dood, die seën en die vloek het ek jou [= JIS-RA-EL!!!*] voorgehou het [>d. Torah!*].

Kies  dan die LEWE [= TORAH /d. Woord /VERBOND-Leer /OU T.~>‘VLERKE’!*] dat jy [= JIS-RA-EL!!!*] kan lewe,

jy en jou [JisraEL-]nageslag – Deut. 30:19~!*

( – geen ander nasie /-wesens was ooit hoegenaamd énige keuse /verbond /ooreenkoms ‘voorgehou’ deur JHWH nie –!).

MAAR NEE – :

DIE ARENDS-VOLK /’WiT WESTE

KIES … DIE DOOD … –

die “afkop-hoene’”-lewe

OU!!! Test.-loosheid …~!!!*

In sommige kringe word bereken dat daar tot meer as 30,000!* verskillende “christen-kerke” /-denominasies /groeperings is – met dus ‘n “menigte leraars”, en wat dus die “BREË  pad”-system verteenwoordig (2Tm 4;  Op 13:3;  18:4) … elk “volgens hul eie begeerlikhede”~!  En, ja :  elk van dié 30,000  kan spog met hul “eie geloof en waarheid”, want … –

– hulle het die “on-sensitiewe, diskriminerende, rassistiese, polities-onkorrekte, aanstootlike …” OU!!! Test. – die “Twee Vlerke” (Torah /Profete) van hulle “geloof” en hul heil afgebreek …

en – sodoende is “Die LEWE” (Deu 30:19 /O.T. /‘Vlerke’) by die venster uitgesmyt ;  en is dit verklaar tot “uitgedien, afgehandel, afgeskaf, mitologies, kultuurhistories gebonde, nutteloos … onsensitief, fundamentalisties, diskriminerend, ekstremisties … regsMISDAAD-teen die ‘mens’-dom …” ;

– want hulle het – “die regte pad [Torah /-die Weg /OT!* /Lewe …] verlaat en verdwaal,

en die weg  gevolg van Bileam …” -2Pet. 2:15 = verbas-TEring /= >die DOOD~!!!

Die “kerk” /-system vermy egter talle teks soos 2Petrus 2 /Judas /Openb. 11 … en die “Twee Getuies” … soos die hel, want dié twee sal “Moses” en “Elia” – of die “Wet” en “Profete” (= VLERKE~!) wees ;  wat ook genoem kan word die Tanahk-boodskappers /-“Voorlopers”van die wederkoms …!* – en sal nié wees enige van … Paulus of Augustinus, Arminius, Polycarpus … of Angus Aartappel nie! –

en /want : – die “afkop-hoene’-volkie” besef /begryp nie – dat nes wat Johannes die Voorloper  was, en hy die pad “voorberei /reguit /gelyk” gemaak het met die eerste koms – deur middel van die TANAHK~!* –

– SÓ  sal die “Twee Getuies” óók doen … – óók wéér d.m.v. die TANAHK~!*** >Mal. 4:5, 6 … –ens.~!*

en NIÉ!!!* – D.M.V. – “PaulusME” nié!* – of “Tutu-isme” … “Aartappelmoerrusme” nie …~!!!***

As die Skrif of veral die Nuwe Test. (& Paulus) praat van “waarheid” (& ‘woord /wysheid /kennis’) – is die vraag:  Het daar met die skryf van 2Tim. 4 al ‘n “N.T.” bestaan waarna verwys sou kon word as synde “die Woord /waarheid …”?!  Néé – “w/Woord /die Stem (v. EL) /waarheid /wysheid …” (= ‘Gesonde Leer’!) verwys dus altyd NÉT  na die Tanahk /O.T.~!*

En sodoende dan byvoorbeld 2Tess. 2:10, 11 :

… omdat hulle die liefde tot die waarheid [= ‘Gesonde Leer’ / ‘VLERKE’ /OU!* T!*] nie aangeneem het om gered te word nie []

daarom sal Elohim hulle die krag van die [‘KERK’] stuur [= 2T, 4:3], om die leuen [= ‘SiC’-leer] te glo.

En sodoende – as 2Tess. 2:3 praat van :

Eers moet die [laaste] afval  kom …

“Af-VAL  ” … van wat af ...???! – daar was dus nié ‘n N.T. of ‘n “Paulus” – of ‘n “Aartappelmoerrus” waarvan daar “afgeval” kón word nie~!*  Daar kon net “afgeval” word van … (bv.) : –

Deuteronomium 13:5 :

“Maar dié profeet of dié man wat as dromer  optree, moet gedood word,

want hy het AF-VAL  [=‘SiC’-leer /= O.T.-loosheid /= DOOD!] verkondig van Jahweh julle Elohim …

deur jou AF  te drywe [-forseer = aborteer /af beveg!] van Die WEG  [Torah /Tanahk /-Waarheid] wat Jahweh jou Elohim jou beveel het om daarop te wandel.

So moet jy dan die kwaad  [verderf /pes /SiC-leer = O.T.-loosheid] uit jou midde uitroei”, ~!*!*!*

( ‘dromer’ = ‘fabel-leerder, sinsverwader, kranksinnige, verblinder’ = Deut 28:28~ > ;

ook ‘n struikelblok = Sef 1:3 ;  Mt 13:41;  Ef 4:17-19;  Op 2:14).

Die VOLK /JisraEl  moes hulself dan telkens isoleer of in “kwarantyn” plaas of hulself “apart-ifiseer” van enige besoedeling  met “vreemde vlees”-nasies” /-wesens  en hulle afgodery /-systems …! (= Esra 10:2, 11 ;  Neh 8:10, 11;  13:3;  26-30;  Jud :7, 11 –ens.).

Nét soos dit in Die Begin  met die ISOLASIE  van die “EDEN-niete” was, wie se woonplek bewaak (= ‘BEVEG’~!*) moes word teen enige indringer /bedreiging /onsuiwerheid – teen byvoorbeeld die “NOD-diete” (Gen. 4:16).  Sóós wat dit weer sal wees in die komende “Nuwe EDEN /JeruSalem” met die Awdawmiet /Blanke aan die stuur …~!* : –

Deut. 33:28 :

“So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob, in af-son-dering …”

Openb 21:27  En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig  en gruwelikheid [= verbas-tering = Gen 6:12;  Esra 9:14 …] en leuens [= ‘apartheid is sonde’] doen nie;

maar net die wat geskrywe is in die Boek van die Lewe  van die Lam [= >TORAH-DOENERS~!* >Deu 30:19]

(- ‘vreemde vlees’ = Jud :7 =bloed /gene /ras – nié  ‘vreemde gees’ nie~!* ;

= ook Esra 10:2, 11;  Neh 13:3;  Judas :7, 11 >Gen 6:4, 12).

Die laasgenoemde Skrif-verwysings, en honderde verwante, behels dan ononderhandelbare Goddelike /Skrif-A|PARTheid /-“Isolasie- /KWARANTYN”-beginsels ;  en/of “Soort volgens SOORT”-wette, teen fisieke!!!  besoedeling van die AWDAWM-spesie (= Gen 6:12 –ens.) – vir SUIWER  oorlewing /self-behoud en voortbestaan van die “Kroon  van die Skepping” (Ps 8;  16:3 …).  Ondubbelsinnig en onteenseglik … soos gevind in honderde  tekste … bv. ook Esra 9:2, 12, 14

Soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie … sal ons ons weer [FISIEK!*] verswaer [besoedel /verderf /infekteer /verbas-ter!*] met hierdie GRUWELIKE  volke”

So ook bv. Openb. 2:14 :

Maar Ek het enkele dinge teen  jou [= d. fisieke VOLK /’WiT Weste!*] :

dat jy daar adamiete [Blankes] het wat vashou aan die [‘SiC’-]Leer van Bileam [= Gen 6:12;  Num 25;  31:16;  Mt 15:26 = verbas-tering!]

(= ook bv. Deut 7:6;  17:14+ ;  Jes 41:8, 9;  Jer 33:24;  Esg 20:5;  44:6+ -ens).

Alle kategorieë /sisteme /ordes /wette van die skepping het rangordes … en “grens- /gebieds”-ordes – :  in die diereryk is rang- en gebiedsordes en nét so in die “mense-ryk” – waar die Awdawm /BLANKE (= Strong’s-konkordansie) die “Kroon van die Skepping” is ~ bv. ► Genesis 1:26-28 ;  Psalm 8 –ens.!*

(- ook ‘heerlikes’ ~ > = Ps 8:6;  16:3 ;  Sag 2:8;  2Pt 2:10;  Jud :8 ~!*)

Maar die AWDAWMIET  (Blanke) /“Kroon van die Skepping”, aan wie die Godelike gesag /status /heerskappy /beeld /gelykenis toegesê is (- oor die aarde & skepping) – het nou waaragtig (weereens-) die “wesens  uit die aarde volgens soort” (Gen 1:25) óór  hulle gaan aanstel … as’t ware –

– die verpeslike “afkop-hoen’z” óór die “AREND” aangestel >Deu. 17:15 …

En sodoende dan (weereens) : –

Jes 3:12  Die drywers van my volk is kinders [MAL-emmas], en vroue [‘ausies’] heers oor hulle.

My volk, jou leiers is verleiers, en Die Weg [= TORAH~!!! = Deut 13:5] wat jou pad moes wees,

het hulle tot ‘n dwaalweg [= OU!!! Test.-LOOSHEID!*] gemaak.

Die laagste spesies in die skeppingsrangorde, soos hoen’z, my papegaai … -ens. sal hulself ten bloede / TOT DIE DOOD  toe stoei om nié met enige vreemde!!! spesie te (ver)meng nie, of aan ‘n vreemde entiteit /verskynsel /praktyk blootgestel te word nie!

Maar … die “KROON  van die Skepping” /die AWDAWMomhels  ‘n “BREË  Pad” /-SYSTEM  en VERVLOEKTE  WESENS /DOEM-objekte … /leringe /“geloof” … wat hulle totale wesensbestaan /hulle Goddelike BLOUDRUK /Beeld /Gelykenis – deur vermenging /verbas-tering sál  uitwis uit  die hele heelal /skepping … uit~!~???* =

nou – as die leser nié nou SIEK!!!  geword het nie, beteken dit jy het pasgenoemde nié verstaan nie …~!*

Die goed nagevorste en gedokumenteerde, maar ondergraafde kwessie – dat die Skrif se Verbondsvolk /JisraEL, vandag se WiT, Westerse Christen-Nasies is, is al wyd bekend, maar die onteenseglike meegaande “on-sensitiewe, polities-ONkorrekte …” feit (- soos ‘n skaap) is dat selfs die N.T. /“ná die kruis” (- soos in bg. 2Pt 2:15;  Jud :7, 11;  Op 2:14;  21:27;  22:15) ten sterkste gebied dat die VOLK /’WiT  Weste hul vlees, bloed /gene, Ras, VOLK – hulle “awdawm-beeld /-gelykenis” SUIWER  moet hou~!*

Want sedert dié “onkruid”- of/en “adder”-saad, wat Satan op aarde geplant het deur EVA (= Spr. 30:20;  Henog 11:55), of die Kainitiese lyn, is daar ‘n ononderbroke aanslag  van die “adder- /onkruid”-nasies, om die “HAAR-Saad /Awdawm” /BLANKE  uit te wis … op alle maniere denkbaar – én ONdenkbaar …!*

(- ‘slang-saad’ = ook Gen 3:15, 18;  Spr 30:20;  Esg 2:6;  Mt 13:24+;  23:33-35;  Jh 8:44 … -ens).

En ‘n vername oorlogtaktiek van Gen. 3:15 se “jou  saad”-vyand /-“adders /onkruid”, is om “My VOLK [nié ‘My kerk’ nie!] ten gronde te laat gaan – weens ‘n gebrek  aan KENNIS” (Hos 4:6) … om die “Arend  se Vlerke  af te breek” (Wet & Profete) – om DIE WAARHEID  of dus die OU!!! Test. /“Die WEG”!* … met veral die JisRaEL-WAARheid daaraan verbonde, te ondergraaf … op meer as een manier …~!*

‘n “begraaf-nis” … wat dan geskied bywyse van die ontneming van die VOLK, van die “SLEUTEL  van die Kennis” (= IsraEl-Waarheid!) – Luk. 11:52 ;  Matt. 23:13 –

of/en /dus :  bywyse van die amputering van Die VOLK  se “VLERKE” (Wet & Profete)

Die woonplek van die adamiet /Blanke /“EDEN” moes nie verniet bewaak word, en was nie verniet verwyder, afgesonder of … (oe-hoe-!) A|PART!*-gestel van die “land van Nod” nie~!* (Gen 4:16) – waar Kain (‘adder-saad’) gaan vrou-vat het …~!*

Sodoende dra die uitverkore, Verbond-VOLK  van JHWH – of Sy “kosbare liggaam” /’Wit Weste  geen kennis van die dodelike subjekte, elemente /“virusse” /“geheime agente” /“terminators” van massavernietiging in in haar midde nie!* – naamlik “adder-saad” /“onkruid- /basterkoring”-spore /-reste =van die ‘slang-Eva-Kain’-lyn~!* (Mt 13:24+;  23:33+);  of dus “vals, vyandige, vals adamiete /blankes”~!

En hierdie dodelike  ‘spore /reste’ … indringers /kontamineerders /verwoesters … verkry toegang tot die Liggaam /Volk, veral ook deur die epidemiese “gebrek  aan kennis (vd. Waarheid)”-sindroom~!* (Hos 4:6).  Die Volk /se Skrif-“geleerdes”(?) ken baie akademiese /intellektuele /teoretiese feite … oor die “bybel”, maar die wesentlike WAARhede ;  die “WEG /LiG /Lewe /Verbond-LEER /Eerste Beginsels” /die “VLERKE” … die “Hart van die Vaders” (Mal. 4:5), en die “Sleutel van die Kennis” (Lk 11:52) … is helaas vér van hulle af~!*

Die VOLK /liggaam /“skape”, lyk en leef so pateties, sieklik (-selfs dié’s met hulle mijoene), soos die patetiese “Groep twee hoene’z …” en dan dink en glo hulle dié ellende  en/of “Matrix”-illusie, is die normale, gewensde, standaard … toestand /“lewe” /bestaan …!*???*  En hulle sal selfs oorlog toe gaan  om hierdie Waarheid-lose, OU!*  Test.-lose /“DOODs-lewe”, wat lyk  soos die “nou pad”, te verdedig en te regverdig … ofskoon dit dan eindig in die verderf …!*???*

– want hulle is inge-“plug” (= ge-Matrix-ifiseer) in die “SiC”-lerende, “Bab(b)else HOER-kerk”-geit /“BREË  Pad” /-SYSTEM …~!* – en wil nié “uit haar  uit gaan” nie (Op 18:4) – of kán  nie …~!*?*

Ja, omdat die VOLK  nié –“die liefde tot die WAARHEID  (OU T!) aangeneem het” nie – dáárom slaan  die Elohim haar

met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring –Deut. 28:28

Daarom was die AWDAWMIET  in die verlede al in so ‘n “SiC”-like /“Lig”-lose /Waarheid-lose … terminale  toestand dat daar net ‘n klein  “oorblyfseltjie” behoue gebly het.  In Genesis 6 het –alle VLEES!!! [nié ‘gees’ nie!] sy wandel op aarde só verdorwe … ver-‘SiC’-lik /VERBAS-ter … dat die Elohim (- wat nié verander nie!) net die adamiet-SUIWERE  Noag-gesin gered het~!*

En as gevolg van hierdie dodelike “kennis-gebrek” /-virus, raak die Volk vandag ook weer “kranksinnig en blind en sinsverward” (Deu 28:28) – en daarom pleeg  hulle die heelal /skepping se mees astronomiese, Godskreiende, afgryslike, skrikwekkende, skokkendste … paradoksale, tragedie /-kataklisme … VOLKS-verraad … Gods-verraad –

… –SELF-VERRAAD … verdoemende verbroedering … bloed- /gene- /beeld-besoedeling!?*

– PLEEG HULLE DIE “ULTIMATE ENTROPY” = >KOSMIESE CHAOOS-WET …~!!!* (= 2e wet v. termo-dinamika)

Want terwyl van die laagste spesies in die skeppingsorde – twee bedenklik sieklike kuikentjies TOT ELKE PRYS … kies en worstel om hul Goddelike skeppings- en wetmatige instinkte te volvoer, en hulself en hul spesie te laat oorleef /te preserveer … –

kies die Awdawmiet /BLANKE – die KROON  van die Skepping” (Ps 8) – in talle opsigte, en tot elke prys – “die DOOD” … om hulself UIT TE WIS … –

veral deur middel van die “doemgeloof”-VIRUS  van die “heilige algemene christelike circe ;

asook dan d.m.v. die VIRUS  van “DEMONE-krasie” / “Boetmanisme” … deur die VERMENGING met “VREEMDE  VERVLOEKTE!!! VLEES” (Gen 4:11;  6:12) …

en verwante VERBAS-terende DOODStentakel-ISMES … ~!*???*

(- ‘vreemde VLEES’ /bloed /gene /ras –nié ‘vreemde gees’ nie! = Esra 10:11;  Neh 13:3;  Judas :7, 11 >Gen 6:4, 12).

ek slaat my oë op na die berge – waar… sal daar vir hierdie ‘plaag-geteisterde afkop-hoener’-VOLK /’Weste hulp vandaan kom …~!!!*?*

ja, daar sal hulp van “die jirre” kom, soos die “kerk”-geit /-system sal sê, maar helaas, tragies genoeg egter nie op die manier wat die gewone massas gepeupel /“kerk”-kisteSYSTEM-miete, of “Hollywood”, ooit sou kon op-droom nie …!*

Want hierdie VOLK /’Weste  en ‘haar majesteit’ die “Bab(b)else /BREË  pad /HOER(-kerk)”-geit /-system, sal alleen nét  deur ‘n astronomiese kataklisme  uit die bedwelmende, terminale greep van haar –“kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring” (Deu 28:28) – “GE-KLAP” … kan word~!* (- indien moontlik!) – ‘n “Japan-SKUDDING”–tot die mag  tien~!*

En / want – ek is bevrees dat die VOLK /’Wit Weste, met die Tanahk-LOSE, HOER-kerk”-geit /-system aan die spits, al soveel “finale  waarskuwings /vermanings” gehad het, en ons nou al verby die “point of no return” op die “BREË  pad” /stroom-af  is, dat “bid” vir die bedenklike “SiC”-gepreekte “liggaam” nie meer sal help nie …~!*

Ek het die “twee kuiken”-bewys daarvan dat dit veel eerder help om vir sieklike hoen’z  te bid – as vir die OU Test.-LOSE, “HOER-kerk”-bedwelmde fisieke  VOLK  van “die jirre” …~!!!*

Ons Meester Jahshua het ook dan ‘n aktueel toepaslike woord vir ons hieroor (- weereens) : –

Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete [= WAARheid-liefhebbers] doodmaak …

hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die VLERKE!!! … en julle wou nie.

Kyk julle huis [Judah /SiON] word vir julle woes  gelaat! – Matt. 23:37, 38.

Hoekom wou die “kuikens”, in Matt. 23:37, nie onder hulle “ma” (JaHruach) se vlerke  inkom nie?  Want hulle wou nie, of kón nie na “ma se stem”  luister nie ;  of/en het haar stem  nie (meer) geken nie!!! (Mt 22:29 ;  2Tm 4:3) … of/en haar “stem”  het korrup/“SiC” geraak~!* : =

2Pet. 2:15 :

Hulle het die regte pad [= Die WEG >Deu 13:5 /‘d. Stem’] verlaat en verdwaal,

en die weg gevolg van Bíleam [= verbas-TEring >Num 25 /demoNE-krasie …],

die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het

Bogaande Matt. 23:37, 38 –“julle huis  word vir julle woes  gelaat”–verwys natuurlik dan na “die HUIS  van Judah /-Dawid” of SiON, die twee  stam-, Suid-Ryk in Jerusalem /Judea, wat in 70 n.M. verwoes is – Jahshua se “eiendom”, of Sy éie adamiete /“Huis”-genote wat Hom nie wou aanneem nie, Joh. 1:11 ;  Sy -“hierdie  stal”, Joh. 10:16~

(- teenoor d. Noord-Ryk /Huis v. Israel /d. 10 sg. ‘verlore’ stamme v. Samaria /Assiriese ballingskap … –

die “ANDER  STAL” = Jh. 10:16 ~> ’WIT  Weste~►

en/want sommige ‘geleerdes’??? /‘kerk’-kiste-geite … verkondig d. twee huise was hier reeds weer ‘verenig’ – & d. ‘ander stal’ is glo heidene >daarom dat hulle gat-velle gaan waai >Lk 12:47 –

= sien NB. :  ‘Die Ander Stal’ /2 Huis-Beginsel).

Die bogaande “hen-kuiken /-vlerk”-begrip (Mt 23:37) is dan egter ‘n ekwivalent van die Skrif :  My skape [‘huis /stal’ /12 stmm] ken my ‘stem [= Woord /OT]’, en hulle volg my …! (Jh 10:27).  En in die hele Kanon  word nét na fisieke JisraEl  verwys as “skape” (= Jes 34:30, 31).  Geen ander aardling /-wesen kan dus – deur te “glo”, of deur “liewe Jesus (- of ‘liewe Paulus’) aan te neem” … verander in ‘n “skaap /koring /wingerd /Israeliet” … en sodoende onder die “VERBOND”, of in die JisraEL-“huis /kraal /koninkryk” kom nie!*

Maak ‘n punt daarvan en stel vas of ‘n hen se kuikens ooit deurmekaar sal raak met ‘n ander s’n …~!* –

want hen weet nie wat se potensiële verderwing /pes, bring die VREEMDE  dalk onder haar kroos in nie … – of dwaal met die vreemde een dalk weg nie …!*

Daar is DUS  nie net A|PART-heid tussen  die verskillende spesies en rangordes nie – tussen “soort volgens SOORT” nie (Gen 1:24, 25) ;  maar SON-helder duidelik selfs ook tussen dieselfde spesie in sigself – ten einde die Goddelike Skeppingsmotief /-instink van selfbehoud  in SUIWERHEID … te volvoer!*

maar – weens die “gebrek aan KENNIS”-VIRUS /-(der)duiwel … kan die VOLK /’WESTE  nié “1 + 1” bymekaar tel nie –

weens die “Lig- /OU!!!  Test.”-LOOSheid /die doods-geit /-bedwelmdgeit in die Volk se psige, (Emmaus-)denke en HOER-geloof-sisteem –

wat LY  tot  hulle kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring – Deut. 28:28 –

Die laaste Skrif-konneksie betreffende die “groep twee”-tema  en strewe vir die behoud van “lewe” en behoud van die eie suiwer spesie, teenoor die paradoksale en teenstrydige “doodswensende” … “lewe”-lose ;  OU  Test.-LOSE  bestaan van die “menigte leraars”- / “BREË  Pad-kerk”-system-GEITE – is vervat in Luk. 15:24, 32 :

             Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword;  en hy was verlore en is gevind …

Daar sal nie plek hier afgestaan word nie (= ‘Die Ander Stal’~!*) ;  maar in kern verwys die gelykenis van die “(2) Verlore Seun(s)” in wese na die veelbesproke TWEE  JisraEl-HUISE – of die “twee STALLE”~!* (Jh 10:16 ;  11:52) ;  –

met eerste “verlore seun” (‘jongste’) as die (verlore) Tien Stamme, wat deur EL  geskei en na Assirië weggevoer is … –

en inmiddels dié “seun” (‘jongste’) /Tien Stamme, wat dan teruggekeer het van die “varkhokke” en (eerste) terug in die “Vader-Huis” (Nuwe Verbond) gegaan het …~!*

Want JHWH  se “Huis” (-van Jakob /= 12 stamme) bestaan uit twee “stalle” –Joh. 10:16 (= 2 verlore seuns–Lk 15), maar – uiteindelik “EEN  Kudde”! (Jh 11:52).  In die hele Kanon  is “Skape” altyd nét fisieke,  ware /suiwer “koring” (Mt 13:25) /JisRaEl!* – soos ook bekragtig word in bv. Eseg. 34:30, 31 :

“… en dat hulle, die HUIS  van JisraEl [= 12 Stmm], my volk  is [- nié ‘My kerk’ nié!*] …

En julle [= fisieke Israel /’Weste] is [die SKAPE … van my weide];

julle is adamiete [= BLANKES] …”!*

Die nodige, nugtere, eerlike studie – sal dit duidelik uitspel dat die tien “verlore”, of/en “verstrooide” stamme, inderdaad eintlik die veelbesproke Paulus-“HEIDENE” is~!!!*  En dié stamme kan dan opgespoor word – as die latere Kaukasiese, Skandinawiese nasies, soos die Kimmiriërs, Kelte, Gote, Germane, Vikings, Barberians, Franke, Saksers, Noormanne, Friese, Dene … – DUS  vandag se WIT, Europees, Westerse christen-Nasies …~!!!* –

– insluitend die latere – verstrooide gemeente oorkant [= suid v.] die riviere van Kuwsh – Sefanja 3:10 ~ ► die BOERE  IsraEl-Volk / “Dogter van Sion”~!*

Maar :  Waarom was jongste /eerste “Verlore Seun” (10 stmm) “dood  en het weer lewendig geword”~!!!*?*

Want hulle het “die DOOD”, of/en die “varke” /“vreemde vlees” /-sisteem(e) verkies …!* –

het Woord-loosheid, WEG-loosheid, Lig-loosheid OU  Test.-LOOSHEID  gekies …

“(af-vlerk-)Waarheid”-LOOSHEID  gekies …~!*

Jongste  “verlore seun” (10 stmm) het weg van die “Huis van Jakob” (12 stmm) en van JHWH /se Stem /Woord /wil /Waarheid /‘Vlerke’ … gaan dwaal … in ‘n ver land, VREEMDE /-sisteem – dus met vreemde WESENS /“VARKE /HONDE” …~!* –

PRESIES – wat die Wit christen-nasies, met “die kerk”-geit aan die spits, vandag ook weer met volle oorgawe bedryf – insluitend :

Woord-loosheid, Lig-loosheid OU  Test.-LOOSHEID … doods-heid …

( – die Volk het na uitlanders & heidene verwys as ‘honde’ en ‘varke’ = Mt 7:6;  15:24;  Op 22:15~! –ens).

Maar “jongste” (10 stmm /’Weste) het, daar tussen die varke, dan gedink aan die “brood” – die WOORD /Waarheid /Lig /LEWE – aan die OU!!!  Testament!* /-“Stem” /-Wil /‘Vlerke’ … van “sy Vader” …!*

HOEKOM  het “jongste” (10 stmm) aan die “Vader se Woord” gedink!?*  Waarom het die “ver land se vreemdes /varke” nie óók daaraan gedink … en saam met “jongste” teruggegaan … na die JisraEl-“Stal” … onder die “Hen  se Vlerke” in nie!*/???* –

hoekom het Naomi en Rut ook alleen teruggegaan IsraEl toe, en waarom het al die Moabiete nie saam met hulle gegaan nie …~!!!***/?*

Want “jongste” – Huis van IsRaEL (10 stmm) … die “verlore skape” /die “ANDER  STAL” (Jh 10:16) – was /is toegerus /geskape met die Elohim se “beeld /asem-Gees en gelykenis”, wat hul in staat stel om hul Skepper se Woord /STEM /-“FREKWENSIE” /Wil … te kán “opvang /opspoor” of te kán waarneem /bedink /begeer …~!*

En sodoende dat Luk. 15 se “jongste verlore seun” (>10 stmm …) Skrif kan nastreef soos Deut. 19:30:

Kies  dan die LEWE  [= Torah /d. Woord / ‘VLERKE’ /OU  T.~!*] dat jy kan lewe, jy en jou nakroos … ~!* –

wat dan duisende verwante “LEWE(ns)  Woord” insluit – soos :

(*)                    … uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer [‘NAASTE’] NIÉ!!!  is nie, oor  jou aanstel nie (Deu 17:15) ;

(*)                    Geen baster!!!  mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie (Deu 23:2);

(*)                    … soek in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie – hierdie gruwelike! volke …~!* (Esra 9:2, 12, 14).

En so lank die VOLK /’WESTE  nie uit haar  dodelike OU Test.-lose, menigte, “SiC”-lerende, “Bab(b)else HOER-kerk”-geit /“BREË  pad” /-SYSTEM … uitgaan nie … ;  hulself nie in “KWARANTYN /isolasie” /APARTheid plaas nie –

– en nie teruggaan na die (ON-sensitiewe) “LEWENDE  Woord /-WAARheid /Heilsfontein” /OU!!!  Test. /‘Vlerke’~! toe nie …

gaan dit ‘n al groter “nag” /“hel” /“ENTROPIE” (= chaoos) op aarde vir hierdie VOLK /’WiT  Weste  word … –

wat al méér  geslaan sal word met ‘n dodelike “gebrek aan kennis”-VIRUS … en geslaan word met –

kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring – Deut. 28:28 ~

DIE “VERLORE SEUN” (10 Stmm.) HET GEDINK AAN VADER SE “WOORD” (BROOD) – WAT DUS!* NET!!!* DIE OU!!! TEST. KON WEES … en het sodoende terug gegaan na die “Vader Huis” … –

en dus teruggegaan onder die “Vader se Boedelbepalings /Verbondsorde” … – onder Sy “VLERKE” …~!*

Dit bring ‘n adamiet voor die vraag te staan:  HOE … sal Die VOLK /“kuikens” /JisraEL /’WiT Weste~! vandag dan terug … versamel kan word – onder die “VLERKE” van JHWH  die Elohim – naamlik dus onder die “WET” (Torah) en die “Profete” (= OU!* T.) die /LiG /Weg /WAARHEID /LEWE …~!*?*

Want nou bekyk ek die vier van Groep twee  se eerste broeisel … –

Dié viertal was as volgroeides half die grootte van normale hoeners – wat dan ‘n aanduiding is van die Groep twee-ma se mate van “afwyking” /infeksie.  Maar wat baie besonder /merkwaardig is, is dat dié vier deurgaans in ‘n groep gebly het.  Dit behels dat hulle deurgaans saam wei en saam slaap – terwyl alle ander normales ná “speentyd” elk sy eie potjie krap.

Dit kan dus wees dat die “swaar-kry”-belewenis /-sindroom … van die plaaggeteisterde Groep twee  geneties deurgesyfer het na die (groep-)vier kinders … –

en dit is waarskynlik wat dit sal kos om Die VOLK  sover te kry om saam  te staan … onder die “VLEKRE” van hul Skeppers se Woord, verordeninge, WAARhede …~!* –

‘n aardskuddende en -vernietigende ramp /kataklisme … astronomiese “SWWAAAR-KRY”-tragedie … ~!* –

(- sóós wat ook vir spesifiek dié Volkie geprofeteer is deur Oom Siener en Johanne Brandt~!)

Ja – helaas, is ek bevrees, alle aanduidings is dat Die VOLK  nié  “Die WAARheid” (-‘en niks behalwe –’), en die “LEWE / Vlerke”  uit vrye wil sal kán ‘vat… nié – hulle is te diep!!! … in die talle DOODS-verslaafde en LEUEN-tentakels van die wêreld- en “HOER-kerkgeit”-system.

Ja-nee, hulle sal alleen met ‘n “hartversakende” katastrofe (Lk 21:26) fisiek tot Die WAARheid geruk of/en “geklap” moet word …~!*

Nou bekyk ek die saak so in my eenvoud en stilligheid … –

dit lyk my dié Groep twee /en “groep vier” het boonop ook ‘n ingeprogrammeerde baster-minderwaardigheidskompleks – enige opgeskote jong hoenertjie sal hulle almal sommer van ‘n ietsie te eet af verwilder sonder veel seremonie … –

maar wat as ek “groep vier” nou kon “herprogrammeer” of kon “breinspoel”, sodat – wanneer ‘n “hantjie uitnek” hulle weer wil mollesteer – hulle onwillekeurig, isntinktief al vier saam, soos “een hoener /… onder een vlerk!*”, die uitnekkie  skielik bevlieg …~!!!*

En dit is NATUURLIK  wat Die VOLK  se Skepper /Vader /Elohim ook vir ONS  in gedagte het … –

DAT ONS “GEHERPROGRAMMEER” MOET WORD AS ‘N EENHEID!!! ONDER SY “VLERKE” /-KODE /-SISTEEM … – DIE TANAHK~!!!* –

waarby die “Twee Getuies” (Op 11) – of “Moses” (Wet) en “Elia” (Profete = 2 Vlerke) blykbaar dan ‘n deurslaggewende rol sal speel!

“HOWEVER”  – soos reeds benadruk, sal dít  egter nié  kan geskied SONDER  eers ‘n kataklismies klap(geit) nie, asook ‘n ingryping “van Bo” … onder meer by wyse van die “Twee Getuies” (Op 11) nie – met hulle “Leer van die Arends-Vlerke” … – om die ou volkie “op te wek uit die dood” van die “BAAL(geit)-kerke” … se “SiC”-leer (2Tm 4:3 = Esg 37) …~! –

Omtrent geen adamiet weet dat die Boere se aanvanklike naam vir Pretoria, dan ook “Filadelfia” was nie – n.a.v. die plaas (ter plaatse) van ene ds. Dirk van der Hoff, wat ook die “VIER-Kleur” en embleem van die Transvaalse Republiek ontwerp het – wat ‘n presiese heraldiek  van oud-IsraEl se vier hoof vaandels is! –

Oom Siener van Rensburg het gesê die “VIER-Kleur” sal weer oor die BOERE  Republiek wapper …~!!!

En nóg minder adamiete weet van die verstommend veelseggende  gegewe – dat ongeveer eenduisend, seshonderd, twee-en-vyftig jaar ná die “eerste Awdawm” (Gen 1:26), het die Elohim ‘n nuwe Blanke Volksplanting  begin met Noag op ‘n berg (Ararat) … en met ‘n “wingerd” (= JisraEl!) ;  en ongeveer weer 1652  jaar ná die “tweede Adam” /Jahshua, het Hy óók weer ‘n nuwe Blanke Volksplanting begin by ‘n berg (Tafel-) … en met ‘n “wingerd” (- Stellenbosch!) –

waar “wingerd” dan die simbool is vir JisraEL /Twaalf Stamme …~!*

Chris Kim

ck.tawrah@gmail.com